Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δυναμική υλικού σημείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δυναμική υλικού σημείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δυναμική υλικού σημείου

2 Μέχρι τον 17ο αιώνα, για όλους τους ερευνητές
H έννοια ΔΥΝΑΜΗ Μέχρι τον 17ο αιώνα, για όλους τους ερευνητές η ΔΥΝΑΜΗ ήταν η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η πρόταση που έκανε ο Νεύτων ήταν: Η δύναμη είναι η ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ της ΚΙΝΗΣΗΣ Ποια η διαφορά μεταξύ των δύο προτάσεων; σύμφωνα με την πρώτη:«δεν κινείται ένα οποιοδήποτε αντικείμενο χωρίς να ασκείται σε αυτό κάποια δύναμη». Σύμφωνα με τον Newton:«η δύναμη δεν δημιουργεί την κίνηση αλλά προκαλεί τις μεταβολές της κίνησης». Αυτό σημαίνει ότι «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΙΑ» και ότι η κίνηση αυτή θα είναι η ευθύγραμμη ομαλή ή, εάν χρησιμοποιήσουμε άλλες έννοιες της Φυσικής, Δύναμη λέγεται η αιτία μεταβολής της ταχύτητας Δύναμη λέγεται η αιτία της επιτάχυνσης Επίσης η δύναμη μπορεί να θεωρηθεί και ΑΙΤΙΑ της παραμόρφωσης σώματος

3 Η δύναμη σχετίζεται με ενέργειες σαν αυτές: σπρώχνω, τραβώ,
πιέζω, χτυπώ, συγκρατώ. Έχει να κάνει με αλληλεπίδραση: στη γλώσσα της Φυσικής λέμε ότι «μία δύναμη ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο» και ότι η διατύπωση: «ένα σώμα ΕΧΕΙ δύναμη» δεν έχει νόημα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποια τα αποτελέσματα της δράσης μιας δύναμης (F); Μεταβάλλει την κινητική κατάσταση, παραμορφώνει 2. Ποια τα χαρακτηριστικά της; Μέτρο, διεύθυνση, φορά 3. Ποια η μονάδα της; Newton (N) 4. Όργανο μέτρησης της δύναμης; Δυναμόμετρο 5. Ελαστικές και πλαστικές παραμορφώσεις; Ελαστικές αν Δl ~F 6. Πώς ένα ελατήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δυναμόμετρο; Σελίδα: 101 Ερωτήσεις: 1, Σελίδα:107 Ασκήσεις: 4

4 1.2.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
1. Σύνθεση δυνάμεων; H αντικατάσταση πολλών δυνάμεων από μία δύναμη που φέρει τα ίδια αποτελέσματα Συνισταμένη δύναμη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων; Η μία δύναμη που αντικαθιστά Συνιστώσες; Οι πολλές δυνάμεις που αντικαθιστώνται 2. Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες; Η αντικατάσταση μίας δύναμης από περισσότερες δυνάμεις που φέρουν τα ίδια αποτελέσματα Τρόπος εύρεσης της συνισταμένης δύναμης δύο συγγραμμικών (έχουν την ίδια διεύθυνση) δυνάμεων: Ι) όταν οι δυνάμεις έχουν την ίδια κατεύθυνση Ποια σχέση έχουν τα μέτρα των δυνάμεων; Fολ=F1+F2

5 ΙΙ) όταν οι δυνάμεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση
Δηλαδή τις καθιστούμε διαδοχικές για να βρούμε τη συνισταμένη Ποια σχέση έχουν τα μέτρα των δυνάμεων; Fολ=F1-F2 Σελίδα: 101 Ερωτήσεις: Σελίδα:108 Ασκήσεις: 1, 2, 3

6 1.3.3 Ζητούμενο: Να σχεδιασθούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα είδη των δυνάμεων: ►από επαφή: ♦ η τριβή ♦ τα νήματα ♦ τα ελατήρια ♦ η άνωση ♦ η αντίσταση του αέρα ►από απόσταση: ● βάρος ● ηλεκτρικές ● μαγνητικές

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: (Σε κάθε σχήμα σχεδιάζουμε τις δυνάμεις μόνο
πάνω σε ένα σώμα) Η εξήγηση του βαδίσματος... κ.α. Πράσινο πλαίσιο σελίδας 113 Σελίδα: 151 Ερωτήσεις: 1→4, 34 , 43, 48

8 1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Τι είναι σύνθεση δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα; Η αντικατάσταση δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων με μία που φέρει τα ίδια αποτελέσματα 2. Τι ονομάζουμε συνιστώσες και τι συνισταμένη συνιστώσες: οι πολλές δυνάμεις που αντικαθιστώνται συνισταμένη: η μία δύναμη που τις αντικαθιστά 3. Πώς βρίσκουμε τη συνισταμένη δύναμη με τη βοήθεια των διανυσμάτων; Δραστηριότητα σελίδας 114 Κανόνας του παραλληλόγραμμου (Κάθε φυσικό μέγεθος που προστίθεται με αυτό το τρόπο ονομάζεται διανυσματικό) Συμπέρασμα: Σύνθεση δυνάμεων που σχηματίζουν γωνία 900. F1 Fολ Α F2

9

10 1.3.4 ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
Τι είναι ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες; Η αντικατάσταση μίας δύναμης από περισσότερες δυνάμεις που φέρουν τα ίδια αποτελέσματα ΣΕ ΟΡΘ. ΑΞΟΝΕΣ Ποια η αριθμητική σχέση των μέτρων Fx, Fy και F; 2. Ποια η αριθμητική σχέση των μέτρων Fx και F και φ; Fx=Fσυνφ 3. Ποια η αριθμητική σχέση των μέτρων Fy και F και φ; Fy=Fημφ y x F F y x φ 4. Πώς γράφεται το άθροισμα ως διανυσματικές ποσότητες και ως μέτρα; ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελίδας 116 Σελίδα 157 Ασκήσεις: 1

11 ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 1.2.3 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι συμβαίνει σε ένα σώμα όταν σ’ αυτό δεν ασκούνται δυνάμεις ή η ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ είναι ΜΗΔΕΝ ; Το σώμα διατηρεί την κινητική του κατάσταση α. εάν το συγκεκριμένο σώμα είναι ακίνητο, θα διατηρείται ακίνητο β. εάν το συγκεκριμένο σώμα έχει κάποια ταχύτητα, θα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με αυτή την ταχύτητα « Τον Μάρτιο του έτους 1972 εκτοξεύτηκε το διαστημικό σκάφος Pioneer-10. Εκτιμάται ότι το σκάφος εξακολουθεί να ταξιδεύει μακριά από το ηλιακό μας σύστημα. Το ερώτημα είναι : Πώς κινείται το Pioneer-10, τόσα χρόνια μετά την εκτόξευσή του; α. Χρησιμοποιεί πετρέλαιο β. Χρησιμοποιεί πυρηνικό καύσιμο γ. Αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία Τι είναι αδράνεια; η αντίδραση ενός σώματος στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης δηλαδή: δ. Κινείται μόνο του

12 Τι δυνάμεις χρειάζεται για να μπορεί ένα σώμα να κινείται
με σταθερή ταχύτητα; ΣF=0 Τι λέει ο α΄ νόμος; Αν ΣF=0 τότε το σώμα εκτελεί ΕΟΚ ή είναι ακίνητο Δηλαδή η ακινησία είναι ισοδύναμη με την κίνηση με σταθερή υ Ο πρώτος αυτός «νευτωνικός νόμος» της κίνησης εισάγει την έννοια ‘’αδράνεια’’ ως «δικαίωμα» του οποιουδήποτε σώματος να κινείται χωρίς δυνάμεις. Λέγεται και νόμος της αδράνειας Πειράματα αδράνειας (αεροτράπεζα) Σελίδα: 101 Ερωτήσεις: 5, 6, Σελίδα:107 Ασκήσεις: 5 Σελίδα: 157 Ασκήσεις: 2,

13 1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων
Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: α) Πότε λέμε ότι ένα σώμα ισορροπεί; όταν μένει ακίνητο ή κινείται με σταθερή ταχύτητα β) Όταν ένα σώμα ισορροπεί τι πρέπει να συμβαίνει με τις δυνάμεις σύμφωνα με τον α΄ νόμο; Η συνισταμένη να είναι μηδέν Υποπερίπτωση: αν οι δυνάμεις είναι συντρέχουσες. Υλικό σημείο Συνθήκη ισορροπίας: ΣFx = 0 ΣFy = 0 F1x + F2x +…=0 F1y + F2y +…=0

14 Λ Σ Σ Παρατηρήσεις: α) Είδη δυνάμεων...
β) Επιλογή αξόνων... Ανάλυση σ’ αυτούς... γ) Εφαρμογή της συνθήκης ισορροπίας... δ) Αναγνώριση αγνώστων και επίλυση... Σελίδα: 151 Ερωτήσεις: 15→16, 18, 44 , 47 Σελίδα: 157 Ασκήσεις: 2 ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 1. Η αιτία που κάνει ένα σώμα να κινείται είναι η ασκούμενη σε αυτό δύναμη. 2. Για να στρίψει ένα κινούμενο σώμα πρέπει οπωσδήποτε να ασκηθεί σε αυτό κάποια δύναμη. 3. Ο αλεξιπτωτιστής πέφτει με σταθερή ταχύτητα και οι ασκούμενες δυνάμεις στο σύστημα ‘’ άνθρωπος – αλεξίπτωτο ‘’ είναι το βάρος και η αντίσταση του αέρα . Η κατεύθυνση της αντίστασης του αέρα είναι κατακόρυφη προς τα πάνω κα η τιμή της ίση με εκείνη του βάρους του συστήματος. Λ Σ Σ

15 Χρόνος (s) Μετατόπιση (m) 1 0,5 2 2,0 3 4,5 4 8,0 5 12,5 6 18,0
1.2.4 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ Τι λέει ο α΄ νόμος; Αν όμως ΣF0; Η ταχύτητα του σώματος μεταβάλλεται. (ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ, ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ή ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ). Δηλαδή το σώμα έχει επιτάχυνση. Πόση είναι όμως αυτή; ΠΕΙΡΑΜΑ (1): Ασκούμε σ’ ένα σώμα σταθερή δύναμη και Αν ΣF=0 τότε το σώμα εκτελεί ΕΟΚ με τη μέθοδο της χρονοφωτογράφισης βρίσκουμε ότι: Χρόνος (s) Μετατόπιση (m) 1 0,5 2 2,0 Ποια σχέση έχει η μετατόπιση με το χρόνο; διαπιστώνουμε ότι xt2 3 4,5 4 8,0 5 12,5 6 18,0

16 α) Τι είδους κίνησης εκτελεί το σώμα;
Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση χωρίς υ0 (EOMK) β) Πώς μπορούμε να βρούμε το a; x=at2/2  a=2x/t2 γ) Αν 2πλασιάσουμε την δύναμη τι περιμένουμε να συμβεί με το a; (συμπέρασμα;) F~a Τρόπος σχηματισμού εξισώσεων από ανάλογες ποσότητες; F=ma αδρανειακή μάζα (m) t (s) x (m) a (m/s2) 1 1 0,5 2 2,0 3 4,5 4 8,0 5 12,5 6 18,0

17 ΠΕΙΡΑΜΑ (2) Ασκούμε την ίδια συνισταμένη δύναμη σε διάφορα σώματα. Αυτό που παρουσιάζει μικρότερη επιτάχυνση έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη αδράνεια; (αδρανειακή μάζα) a~1/m Γενικό συμπέρασμα: β΄ νόμος (διατύπωση) Θεμελιώδης τύπος της δυναμικής: Προσθετική ιδιότητα της μάζας mολ=m1+m2+… ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Ποιο μέγεθος χαρακτηρίζει την αδράνεια ενός σώματος; Η μάζα 2. Ποια σχέση έχει η κατεύθυνση της δύναμης και της επιτάχυνσης; 3. Αν σ’ ένα σώμα ΣF=0 τότε πόση είναι η a του σώματος; a=0 ↑↑

18 ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
4. Σε σώμα ασκείται μόνο μία σταθερή δύναμη. Τι είδους κίνησης εκτελεί; (με υ0=0) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Αν όμως υ0  0; διάκριση περιπτώσεων: Ι) ↑↑ ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ΙΙ) ↑↓ ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση III) Αν έχουν τυχαία διεύθυνση μεταξύ τους Καμπυλόγραμμη κίνηση 5. Πότε μια δύναμη αυξάνει την ταχύτητα ενός σώματος και πότε την μειώνει; αυξάνει όταν ↑↑ μειώνει όταν ↑↓ 6. Από τι εξαρτάται η μεταβολή της κινητικής κατάστασης ενός αντικειμένου; Από την ΣF, την μάζα και τον χρόνο δράσης της δύναμης

19 7. Ποιες οι μονάδες μέτρησης των φυσικών μεγεθών: επιτάχυνση μάζα
δύναμη Ποιοι οι ορισμοί τους; 8. Υπάρχει περίπτωση να ασκήσουμε δύναμη σ’ ένα σώμα και αυτό να μη επιταχυνθεί; ποια; Όταν ασκείται και άλλη δύναμη ώστε να έχουμε συνισταμένη μηδέν (π.χ. η τριβή) a → m/s2 m → kg F =ma → kgm/s2 = N

20 Παράδειγμα σελίδας 86 Άσκηση: Ο οδηγός αυτοκίνητου, που κινείται με ταχύτητα 36km/h, πατάει φρένο και ακινητοποιεί το αυτοκίνητο σε απόσταση 8m. Σε πόση απόσταση θα ακινητοποιηθεί αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 108km/h, κάνοντας την ίδια χρήση φρένων; Βλέπε σελίδες 94, 95 Ερώτηση: Γιατί οι προφυλακτήρες των αυτοκινήτων δεν είναι πλέον μεταλλικοί; Βλέπε σελίδες 96, 97. Σελίδα: 101 Ερωτήσεις: 7, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 41 Σελίδα: 151 Ερωτήσεις: 14, 17, 53 Σελίδα: 107 Ασκήσεις: 7, 8 (F=m ), 9, 10, 11, 12, 13, 14 Σελίδα: 157 Ασκήσεις: 9 (Α,Β),

21 1.2.5 – 1.2.6 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ & Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Τι είναι βάρος σώματος; και σε ποιο σημείο του ασκείται; η δύναμη με την οποία έλκει η Γη κάθε σώμα και ασκείται στο κέντρο βάρους του (προσοχή όχι η δύναμη επαφής) 2. Τι είναι ελεύθερη πτώση; Η κίνηση που εκτελεί ένα σώμα αν αφεθεί να κινηθεί μόνο με την επίδραση του βάρους του (χωρίς την επίδραση του αέρα) 3. Επιτάχυνση της βαρύτητας; Η επιτάχυνση σώματος στην ελεύθερη πτώση του 4. Ποια είναι η μορφή του β΄ νόμου για την ελεύθερη πτώση; Β=mg Προσοχή: Η μάζα ενός σώματος είναι σταθερή αλλά όχι το βάρος Το βάρος εξαρτάται από το ύψος και από το γεωγραφικό πλάτος

22 5. Με ποιους τρόπους μπορούμε να μετρήσουμε τη μάζα ενός
σώματος; Α) ασκούμε F στο σώμα και μετράμε την a, στη συνέχεια υπολογίζουμε την m με την βοήθεια του τύπου m=F/a Β) σε ένα τόπο για δύο σώματα: Β1=m1g Β2=m2g Άρα αν δύο σώματα έχουν την ίδια μάζα έχουν και το ίδιο βάρος Με τον ζυγό συγκρίνουμε βάρη και βγάζουμε συμπέρασμα για τις μάζες Βαρυτική μάζα Αδρανειακή μάζα Σελίδα: 101 Ερωτήσεις: 15, 22 Σελίδα:157 Ασκήσεις: 6, 7, 8  B1 / B2 = m1 / m2

23 1.2.7 Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Από το ίδιο ύψος αφήνουμε να πέσουν ταυτόχρονα ένα φτερό και μία μεταλλική σφαίρα, ποιο θα φθάσει πρώτο στο έδαφος; Στον αέρα η σφαίρα Αλλά σε ένα σωλήνα κενού μαζί (δηλαδή διανύουν την ίδια απόσταση στον ίδιο χρόνο άρα έχουν την ίδια επιτάχυνση: s=at2/2) 2. Πώς είναι δυνατόν, εφόσον η Γη έλκει τη μεταλλική σφαίρα με πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ότι το φτερό, να πέφτουν ταυτόχρονα (δηλαδή να έχουν την ίδια a); Β=mg  g=B / m 3. Ελεύθερη πτώση; Η κίνηση που εκτελεί ένα σώμα αν αφεθεί να κινηθεί μόνο με την επίδραση του βάρους του (χωρίς την επίδραση του αέρα) 4. Τι είδους κίνησης είναι η ελεύθερη πτώση; Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα

24 5. Ποια η μορφή των εξισώσεων της ελεύθερης πτώσης;
g=σταθερό για μικρές μετακινήσεις, υ=gt, s= gt2 δραστηριότητα σελίδας 91(χρόνος αντίδρασης) δραστηριότητα σελίδας 92 (υπολογ. του g με χρονοφωτογράφηση) Άσκηση: υπολογίστε με πόση ταχύτητα θα έπεφτε, πάνω στην επιφάνεια της Γης, μια σταγόνα βροχής, αν δεν υπήρχε η αντίσταση του αέρα, από ύψος 1km. Σελίδα: 101Ερωτήσεις: 11, 12,13, 15, 16, 19, 35*, 37*, 38, 39, 40, Σελίδα: 107Ασκήσεις: 15, 16*, 18** Επανάληψη: §§1.2.4,1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.3.1,1.3.7

25

26 1.3.1 Τρίτος νόμος του Newton (Νόμος Δράσης - Αντίδρασης)
Διατυπώσεις: ►Αν σώμα Α ασκεί μία δύναμη σε σώμα Β τότε και το σώμα Β ασκεί αντίθετη δύναμη στο σώμα Α. ►Κάθε δράση προκαλεί αντίδραση ►Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται κατά ζεύγη ►(Fδράση = - Fαντίδραση) Πείραμα με 2 δυναμόμετρα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Ποια δύναμη ονομάζεται δράση και ποια αντίδραση; Δεν υπάρχει διάκριση

27 Γη 2. Βιβλίο βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο τραπέζι.
Ποιες δυνάμεις ασκούνται πάνω του; Πού ασκούνται οι αντιδράσεις αυτών των δυνάμεων; Ποια η σχέση των μέτρων αυτών των δυνάμεων; ίσα δύναμη από το τραπέζι το βάρος του στο τραπέζι στο κέντρο τη Γης Γη

28 3. Σπρώχνουμε με μία οριζόντια δύναμη το παραπάνω βιβλίο.
Σύμφωνα με τον 3ο νόμο όση δύναμη ασκούμε στο βιβλίο, την ίδια κατά μέτρο δύναμη αλλά αντίθετη δεχόμαστε απ' αυτό, άρα ΣF=0. Το βιβλίο όμως κινείται, πού είναι το λάθος; Δεν μπορούμε να συνθέσουμε δυνάμεις που ασκούνται σε διαφορετικά σώματα 4. Συγκρούεται ένα φορτηγό με ένα μικρό αυτοκίνητο. Α) Ποιο ασκεί στο άλλο μεγαλύτερη δύναμη; Οι δυνάμεις είναι κατά μέτρο ίσες λόγω του γ΄ νόμου. Β) Ποιο έχει μεγαλύτερη α; a =F/m Γ) Γιατί το μικρό αυτοκίνητο παθαίνει μεγαλύτερες ζημιές; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Δεν μπορούν να συντεθούν γιατί ασκούνται σε διαφορετικά σώματα. 2) Δεν τις σημειώνουμε και τις δύο στο ίδιο σχήμα. 3) Η μια χαρακτηρίζεται δράση ενώ η άλλη αντίδραση. Σελ. 152 ερωτήσεις: 25→27, 45

29 Ποιες δυνάμεις ασκούνται σ’ ένα σώμα που βρίσκεται πάνω σε
1.3.7 Ο νόμος της τριβής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Ποιες δυνάμεις ασκούνται σ’ ένα σώμα που βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο τραπέζι; Δύναμη από το τραπέζι - Βάρος 2) Ποια η σχέση αυτών των δυνάμεων κατά μέτρο, διεύθυνση και φορά; Ίσες κατά μέτρο ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς (ώστε ΣF=0) 3) Γιατί το σώμα δεν κινείται αν το σπρώξουμε ελαφρά; Διότι εμφανίζεται τριβή δηλαδή μία δύναμη που είναι παράλληλη με την επιφάνεια επαφής και αντιτίθεται στη σχετική κίνηση των σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή 4) Τι είναι η στατική τριβή; Η τριβή όταν τα σώματα είναι σε σχετική ακινησία 5) Τι είναι η τριβή ολίσθησης; Η τριβή όταν το ένα σώμα ολισθαίνει σε σχέση με το άλλο

30 6) Ποιες τιμές παίρνει η στατική τριβή;
7) Από τι εξαρτάται και τι δεν εξαρτάται η τριβή ολίσθησης; (Νόμοι της Το) α) είναι ανεξάρτητη του εμβαδού συνεπαφής. β) είναι ανεξάρτητη της σχετικής ταχύτητας των σωμάτων. γ) εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών επαφής δ) είναι ανάλογη της δύναμης που πιέζει κάθετα την επιφάνεια επαφής. Σε μαθηματική γλώσσα: Το=μοN (όπου μο ο συντελεστής τριβής ολίσθησης) 8) Τι είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης; και από τι εξαρτάται; Από τη φύση των τριβομένων επιφανειών Τολίσθησης Τmax στατική Τστατική

31 9) Από τι εξαρτάται και τι δεν εξαρτάται η μέγιστη στατική τριβή;
(Νόμοι της Τmax) α) είναι ανεξάρτητη του εμβαδού συνεπαφής. β) εξαρτάται από τη φύση των επιφανειών επαφής γ) είναι ανάλογη της κάθετης δύναμης στην επιφάνεια επαφής. Σε μαθηματική γλώσσα: Τmax=μN (όπου μ ο συντελεστής μέγιστης στατικής τριβής) Τι είναι ο συντελεστής μέγιστης στατικής τριβής; και από τι εξαρτάται; Από τη φύση των τριβομένων επιφανειών Πράσινο πλαίσιο σελίδας 123 Σελίδα: 151 Ερωτήσεις: 7→10, 29, 30 , 37 , 49 , 50 Σελίδα: 157 Ασκήσεις: 9, 11, 12*(a1=F1/m, a2=F2/m, x1+x2=x όπου x2=υ2/2α2), 13


Κατέβασμα ppt "Δυναμική υλικού σημείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google