Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

2 Δεκέμβριος 2010 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΒΕΑ Σκοπός δημοσκόπησης Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις ΜΜΕ και το Περιβάλλον Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Έρευνα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κατασκευών, λιανικού και χονδρικού εμπορίου Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη 457 Επιχειρήσεις με έδρα σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Από 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2010 Μέθοδος δειγματοληψίαςΤυχαία δειγματοληψία σε επιχειρήσεις Μέθοδος συλλογής στοιχείων Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Η ΚΑΠΑ RESEARCH Β. Σοφίας 7 α, 10674, Αθήνα Είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

3 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ Ι - Προφίλ Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης

4 Δεκέμβριος 2010 Μπορείτε να μου πείτε, τι θέση κατέχετε στην επιχείρηση;

5 Δεκέμβριος 2010 Τι νομική μορφή έχει η επιχείρησή σας;

6 Δεκέμβριος 2010 Πόσα άτομα απασχολεί σε μόνιμη βάση η επιχείρηση, πλην του ιδιοκτήτη και των μετόχων;

7 Δεκέμβριος 2010 Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας είναι :

8 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας είναι : ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

9 Δεκέμβριος 2010 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΟ Σε ποια περιοχή δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας ; ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΟ

10 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοινωνική - Περιβαλλοντική ευθύνη

11 Δεκέμβριος Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του;

12 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας διαθέτει περιβαλλοντική πολιτική;

13 Δεκέμβριος Σκοπεύετε στο μέλλον να εφαρμόσετε περιβαλλοντική πολιτική; δεν Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν περιβαλλοντική πολιτική

14 Δεκέμβριος 2010 Βάση: όσες επιχειρήσεις διαθέτουν περιβαλλοντική πολιτική 4. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος, που έκανε την επιχείρησή σας να αρχίσει να ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα;

15 Δεκέμβριος Πιστεύετε ότι, η λειτουργία της επιχείρησής σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και προκαλεί προβλήματα σε αυτό;

16 Δεκέμβριος Στην επιχείρησή σας, υπάρχει υπεύθυνος περιβαλλοντικών θεμάτων;

17 Δεκέμβριος Θεωρείτε ότι, η κατάρτιση του ατόμου αυτού (Υπευθύνου περιβαλλοντικών θεμάτων) επαρκεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων της επιχείρησης; Βάση: όσες επιχειρήσεις έχουν υπεύθυνο περιβαλλοντικών θεμάτων

18 Δεκέμβριος Πόσο χρόνο αναλώνει ο υπεύθυνος περιβαλλοντικών θεμάτων της επιχείρησής σας για θέματα που αφορούν το περιβάλλον; Βάση: όσες επιχειρήσεις έχουν υπεύθυνο περιβαλλοντικών θεμάτων

19 Δεκέμβριος Υπάρχει πρόβλεψη για οποιουδήποτε είδους εκπαίδευση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα στην επιχείρηση σας;

20 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας έχει προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να επηρεάσει θετικά την τοπική κοινωνία; (π.χ. δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης);

21 Δεκέμβριος Σκοπεύετε στο μέλλον να προβείτε σε ανάλογες δραστηριότητες; Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε δραστηριότητα που να επηρεάσει θετικά την τοπική κοινωνία

22 Δεκέμβριος Η επιχείρησή σας έχει πραγματοποιήσει κάποια πρωτοβουλία φιλική προς το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια και αν ναι, παρακαλώ μπορείτε να μου αναφέρετε τις δύο (2) πιο σημαντικές απ' αυτές;

23 Δεκέμβριος Για ποιους λόγους; (Αναφέρετε τους 2 πιο σημαντικούς) Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια πρωτοβουλία φιλική προς το περιβάλλον

24 Δεκέμβριος 2010 έως 3 επιλογές 14. Τι από τα παρακάτω θα σας υποκινούσε, ώστε να εφαρμόσετε κάποια περιβαλλοντική πρωτοβουλία ; έως 3 επιλογές

25 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας διαθέτει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. περιβαλλοντικές εκθέσεις - EMAS -ISO 14001) και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

26 Δεκέμβριος Θα σας ενδιέφερε ή σκοπεύετε να εφαρμόσετε κάποιο σύστημα στο προσεχές μέλλον; Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

27 Δεκέμβριος Γνωρίζετε τι είναι η οικολογική σήμανση προϊόντων;

28 Δεκέμβριος Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγει ή εμπορεύεται η επιχείρησή σας, φέρουν οικολογική σήμανση ; Βάση: όσοι γνωρίζουν τι είναι η οικολογική σήμανση προϊόντων

29 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας έχει αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας που να σχετίζεται με τη συμμόρφωσή της σε απαιτήσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία;

30 Δεκέμβριος Εφαρμόζετε πρακτικές συστηματικής παρακολούθησης εισροών των πρώτων υλών / δευτερευόντων υλικών;

31 Δεκέμβριος Ποιοι είναι οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι που σας ωθούν σε κάτι τέτοιο; Βάση: όσοι εφαρμόζουν πρακτικές παρακολούθησης

32 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Στερεά Απόβλητα

33 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας παράγει στερεά απόβλητα;

34 Δεκέμβριος Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την ετήσια ποσότητα (κιλά/έτος) : Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

35 Δεκέμβριος Τι είδους είναι τα στερεά απόβλητα; (αναφέρατε τα 2-3 κυριότερα είδη) Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

36 Δεκέμβριος Πώς διαθέτει η επιχείρηση τα στερεά της απόβλητα; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

37 Δεκέμβριος Συμμετέχετε σε κάποιο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

38 Δεκέμβριος Εφαρμόζετε ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων σας; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

39 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας παράγει επικίνδυνα στερεά απόβλητα; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

40 Δεκέμβριος Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την ετήσια ποσότητα (κιλά/έτος) Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν επικίνδυνα στερεά απόβλητα

41 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας έχει προβεί σε ενέργειες για τη μείωση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

42 Δεκέμβριος Ποιες είναι οι κυριότερες ενέργειες; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα και έχουν προβεί σε ενέργειες για τη μείωσή τους

43 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Υγρά Απόβλητα

44 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας παράγει υγρά απόβλητα;

45 Δεκέμβριος Πού οδηγούνται τα παραγόμενα υγρά σας απόβλητα; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν υγρά απόβλητα

46 Δεκέμβριος Εφαρμόζετε πρακτικές συστηματικής παρακολούθησης υγρών αποβλήτων; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν υγρά απόβλητα

47 Δεκέμβριος Υπάρχει περίπτωση τα υγρά απόβλητα που παράγονται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν υγρά απόβλητα

48 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Αέριες Εκπομπές

49 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας εκπέμπει οποιονδήποτε αέριο ρύπο στην ατμόσφαιρα;

50 Δεκέμβριος Χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προωθητικά αέρια (σπρέι);

51 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Ενέργεια

52 Δεκέμβριος Ποιες είναι οι βασικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας και πόση η κατανάλωση από κάθε πηγή;

53 Δεκέμβριος 2010 πετρέλαιο 38α. Ποιες είναι οι τιμές κατανάλωσης κατ’ εκτίμηση κατ’ έτος για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο

54 Δεκέμβριος 2010 φυσικό αέριο 38β. Ποιες είναι οι τιμές κατανάλωσης κατ’ εκτίμηση κατ’ έτος για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο

55 Δεκέμβριος 2010 ηλεκτρική ενέργεια 38γ. Ποιες είναι οι τιμές κατανάλωσης κατ’ εκτίμηση κατ’ έτος για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια

56 Δεκέμβριος Στην εταιρία σας, για τη θέρμανση των χώρων της, καταναλώνεται κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια (κλιματιστικά);

57 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας έχει προβεί σε ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας;

58 Δεκέμβριος Αναφέρετε τις 2 πιο σημαντικές: Βάση: όσες επιχειρήσεις έχουν μειώσει την κατανάλωση ενέργειας

59 Δεκέμβριος Παρακαλώ δώστε στοιχεία για το πλήθος και το είδος των οχημάτων που διαθέτει ο στόλος της εταιρίας σας.

60 Δεκέμβριος 2010 Μέσος όρος Μέσος όρος οχημάτων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις.

61 Δεκέμβριος Εάν διαθέτει έστω και ένα όχημα - Παρακαλώ δώστε το είδος του καυσίμου (κατ’ εκτίμηση) των οχημάτων του στόλου σας, ετησίως.

62 Δεκέμβριος 2010 Είδος καυσίμου και κατανάλωση ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΝΤΙΖΕΛ

63 Δεκέμβριος Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την απόσταση που διανύουν τα οχήματα του στόλου σας ετησίως (σε χιλιόμετρα)

64 Δεκέμβριος Εάν διαθέτει έστω και ένα όχημα - Πόσο συχνά γίνεται συντήρηση των οχημάτων του στόλου της εταιρίας σας;

65 Δεκέμβριος Για τις μεταφορές της επιχείρησης, φροντίζετε για τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων;

66 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Θόρυβος

67 Δεκέμβριος Η επιχείρηση σας δημιουργεί θόρυβο, άσχημες οσμές, κραδασμούς;

68 Δεκέμβριος Εκτελείτε οχλούσες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους;

69 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Χρήση Νερού

70 Δεκέμβριος Χρησιμοποιείτε νερό στην παραγωγική σας διαδικασία;

71 Δεκέμβριος Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την ετήσια καταναλωμένη ποσότητα (λίτρα /έτος) Βάση: όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νερό στην παραγωγική τους διαδικασία

72 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

73 Δεκέμβριος Γνωρίζετε πού μπορείτε να πληροφορηθείτε για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς κανόνες που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης σας;

74 Δεκέμβριος Πώς ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία που πιθανώς να σας αφορούν;

75 Δεκέμβριος Κατά τη γνώμη σας δημιουργούνται προβλήματα για τις ΜΜΕ λόγω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας;

76 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 54. Τι είδους προβλήματα θεωρείτε πως δημιουργούνται; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) Βάση: όσοι πιστεύουν ότι δημιουργούνται προβλήματα

77 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 55. Σε ποιους τομείς της δραστηριότητάς σας θεωρείτε πως δημιουργούνται τα συχνότερα προβλήματα λόγω νομοθεσίας; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) Βάση: όσοι πιστεύουν ότι δημιουργούνται προβλήματα

78 Δεκέμβριος Γνωρίζετε ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την έκδοση αδειών σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα;

79 Δεκέμβριος Γνωρίζετε ότι γίνεται έλεγχος για περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις αρχές και πως επιβάλλονται τα πρόστιμα στους παραβάτες;

80 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ ΙV - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

81 Δεκέμβριος Γνωρίζετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να σας προσφέρουν υποστήριξη;

82 Δεκέμβριος 2010 πολλαπλή επιλογή 59. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον από τους ακόλουθους; πολλαπλή επιλογή Βάση: όσοι γνωρίζουν οργανισμούς που μπορούν να τους προσφέρουν υποστήριξη

83 Δεκέμβριος Έχετε ποτέ αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών σας επιπτώσεων;

84 Δεκέμβριος Γιατί; δεν Βάση: όσοι δεν έχουν αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη

85 Δεκέμβριος Ποια εμπόδια σας παρουσιάστηκαν όταν αναζητήσατε υποστήριξη από κάποιον φορέα; Βάση: όσοι έχουν αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη

86 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 63. Σχολιάστε το επίπεδο και την ποιότητα της διαθέσιμης υποστήριξης; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) Βάση: όσοι έχουν αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη

87 Δεκέμβριος Γνωρίζετε τι είδους οφέλη θα μπορούσατε να έχετε αν ακολουθούσατε μερικές πρακτικές μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης σας;

88 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

89 Δεκέμβριος Νομίζετε ότι θα βελτιωνόταν η περιβαλλοντική σας επίδοση και θα επωφελούσασταν από τα σχετικά προγράμματα υποστήριξης;

90 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 66. Τι είδους υποστήριξη θα μπορούσατε να ζητήσετε; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά)

91 Δεκέμβριος Γνωρίζετε αν υπάρχουν μηχανισμοί / μέσα για την εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην εισήγηση νέων περιβαλλοντικών νόμων;

92 Δεκέμβριος Σε ποιους τομείς από τους παρακάτω θα σας ενδιέφερε να καλλιεργήσετε / βελτιώσετε τις γνώσεις σας; Παρακαλώ βαθμολογήστε σημειώνοντας το κατάλληλο πεδίο ανάλογα με την σπουδαιότητα που κρίνετε ότι έχει ο κάθε τομέας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:


Κατέβασμα ppt "Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google