Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

2 Δεκέμβριος 2010 Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΒΕΑ Σκοπός δημοσκόπησης Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις ΜΜΕ και το Περιβάλλον Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Έρευνα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κατασκευών, λιανικού και χονδρικού εμπορίου Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη 457 Επιχειρήσεις με έδρα σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Από 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2010 Μέθοδος δειγματοληψίαςΤυχαία δειγματοληψία σε επιχειρήσεις Μέθοδος συλλογής στοιχείων Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Η ΚΑΠΑ RESEARCH Β. Σοφίας 7 α, 10674, Αθήνα +30 210 3621900 http://www.kapa-research.com info@kapa-research.com Είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

3 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ Ι - Προφίλ Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης

4 Δεκέμβριος 2010 Μπορείτε να μου πείτε, τι θέση κατέχετε στην επιχείρηση;

5 Δεκέμβριος 2010 Τι νομική μορφή έχει η επιχείρησή σας;

6 Δεκέμβριος 2010 Πόσα άτομα απασχολεί σε μόνιμη βάση η επιχείρηση, πλην του ιδιοκτήτη και των μετόχων;

7 Δεκέμβριος 2010 Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας είναι :

8 Δεκέμβριος 2010 ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής σας είναι : ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

9 Δεκέμβριος 2010 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΟ Σε ποια περιοχή δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας ; ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΟ

10 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κοινωνική - Περιβαλλοντική ευθύνη

11 Δεκέμβριος 2010 1. Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του;

12 Δεκέμβριος 2010 2. Η επιχείρηση σας διαθέτει περιβαλλοντική πολιτική;

13 Δεκέμβριος 2010 3. Σκοπεύετε στο μέλλον να εφαρμόσετε περιβαλλοντική πολιτική; δεν Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν περιβαλλοντική πολιτική

14 Δεκέμβριος 2010 Βάση: όσες επιχειρήσεις διαθέτουν περιβαλλοντική πολιτική 4. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος, που έκανε την επιχείρησή σας να αρχίσει να ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα;

15 Δεκέμβριος 2010 5. Πιστεύετε ότι, η λειτουργία της επιχείρησής σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και προκαλεί προβλήματα σε αυτό;

16 Δεκέμβριος 2010 6. Στην επιχείρησή σας, υπάρχει υπεύθυνος περιβαλλοντικών θεμάτων;

17 Δεκέμβριος 2010 7. Θεωρείτε ότι, η κατάρτιση του ατόμου αυτού (Υπευθύνου περιβαλλοντικών θεμάτων) επαρκεί για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων της επιχείρησης; Βάση: όσες επιχειρήσεις έχουν υπεύθυνο περιβαλλοντικών θεμάτων

18 Δεκέμβριος 2010 8. Πόσο χρόνο αναλώνει ο υπεύθυνος περιβαλλοντικών θεμάτων της επιχείρησής σας για θέματα που αφορούν το περιβάλλον; Βάση: όσες επιχειρήσεις έχουν υπεύθυνο περιβαλλοντικών θεμάτων

19 Δεκέμβριος 2010 9. Υπάρχει πρόβλεψη για οποιουδήποτε είδους εκπαίδευση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα στην επιχείρηση σας;

20 Δεκέμβριος 2010 10. Η επιχείρηση σας έχει προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να επηρεάσει θετικά την τοπική κοινωνία; (π.χ. δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης);

21 Δεκέμβριος 2010 11. Σκοπεύετε στο μέλλον να προβείτε σε ανάλογες δραστηριότητες; Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί σε δραστηριότητα που να επηρεάσει θετικά την τοπική κοινωνία

22 Δεκέμβριος 2010 12. Η επιχείρησή σας έχει πραγματοποιήσει κάποια πρωτοβουλία φιλική προς το περιβάλλον τα τελευταία χρόνια και αν ναι, παρακαλώ μπορείτε να μου αναφέρετε τις δύο (2) πιο σημαντικές απ' αυτές;

23 Δεκέμβριος 2010 13. Για ποιους λόγους; (Αναφέρετε τους 2 πιο σημαντικούς) Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια πρωτοβουλία φιλική προς το περιβάλλον

24 Δεκέμβριος 2010 έως 3 επιλογές 14. Τι από τα παρακάτω θα σας υποκινούσε, ώστε να εφαρμόσετε κάποια περιβαλλοντική πρωτοβουλία ; έως 3 επιλογές

25 Δεκέμβριος 2010 15. Η επιχείρηση σας διαθέτει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. περιβαλλοντικές εκθέσεις - EMAS -ISO 14001) και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

26 Δεκέμβριος 2010 16. Θα σας ενδιέφερε ή σκοπεύετε να εφαρμόσετε κάποιο σύστημα στο προσεχές μέλλον; Βάση: όσες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

27 Δεκέμβριος 2010 17. Γνωρίζετε τι είναι η οικολογική σήμανση προϊόντων;

28 Δεκέμβριος 2010 18. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγει ή εμπορεύεται η επιχείρησή σας, φέρουν οικολογική σήμανση ; Βάση: όσοι γνωρίζουν τι είναι η οικολογική σήμανση προϊόντων

29 Δεκέμβριος 2010 19. Η επιχείρηση σας έχει αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας που να σχετίζεται με τη συμμόρφωσή της σε απαιτήσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία;

30 Δεκέμβριος 2010 20. Εφαρμόζετε πρακτικές συστηματικής παρακολούθησης εισροών των πρώτων υλών / δευτερευόντων υλικών;

31 Δεκέμβριος 2010 21. Ποιοι είναι οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι που σας ωθούν σε κάτι τέτοιο; Βάση: όσοι εφαρμόζουν πρακτικές παρακολούθησης

32 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Στερεά Απόβλητα

33 Δεκέμβριος 2010 22. Η επιχείρηση σας παράγει στερεά απόβλητα;

34 Δεκέμβριος 2010 23. Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την ετήσια ποσότητα (κιλά/έτος) : Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

35 Δεκέμβριος 2010 24. Τι είδους είναι τα στερεά απόβλητα; (αναφέρατε τα 2-3 κυριότερα είδη) Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

36 Δεκέμβριος 2010 25. Πώς διαθέτει η επιχείρηση τα στερεά της απόβλητα; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

37 Δεκέμβριος 2010 26. Συμμετέχετε σε κάποιο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

38 Δεκέμβριος 2010 27. Εφαρμόζετε ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων σας; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

39 Δεκέμβριος 2010 28. Η επιχείρηση σας παράγει επικίνδυνα στερεά απόβλητα; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

40 Δεκέμβριος 2010 29. Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την ετήσια ποσότητα (κιλά/έτος) Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν επικίνδυνα στερεά απόβλητα

41 Δεκέμβριος 2010 30. Η επιχείρηση σας έχει προβεί σε ενέργειες για τη μείωση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα

42 Δεκέμβριος 2010 31. Ποιες είναι οι κυριότερες ενέργειες; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν στερεά απόβλητα και έχουν προβεί σε ενέργειες για τη μείωσή τους

43 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Υγρά Απόβλητα

44 Δεκέμβριος 2010 32. Η επιχείρηση σας παράγει υγρά απόβλητα;

45 Δεκέμβριος 2010 33. Πού οδηγούνται τα παραγόμενα υγρά σας απόβλητα; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν υγρά απόβλητα

46 Δεκέμβριος 2010 34. Εφαρμόζετε πρακτικές συστηματικής παρακολούθησης υγρών αποβλήτων; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν υγρά απόβλητα

47 Δεκέμβριος 2010 35. Υπάρχει περίπτωση τα υγρά απόβλητα που παράγονται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες; Βάση: όσες επιχειρήσεις παράγουν υγρά απόβλητα

48 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Αέριες Εκπομπές

49 Δεκέμβριος 2010 36. Η επιχείρηση σας εκπέμπει οποιονδήποτε αέριο ρύπο στην ατμόσφαιρα;

50 Δεκέμβριος 2010 37. Χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προωθητικά αέρια (σπρέι);

51 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Ενέργεια

52 Δεκέμβριος 2010 38. Ποιες είναι οι βασικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας και πόση η κατανάλωση από κάθε πηγή;

53 Δεκέμβριος 2010 πετρέλαιο 38α. Ποιες είναι οι τιμές κατανάλωσης κατ’ εκτίμηση κατ’ έτος για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο

54 Δεκέμβριος 2010 φυσικό αέριο 38β. Ποιες είναι οι τιμές κατανάλωσης κατ’ εκτίμηση κατ’ έτος για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο

55 Δεκέμβριος 2010 ηλεκτρική ενέργεια 38γ. Ποιες είναι οι τιμές κατανάλωσης κατ’ εκτίμηση κατ’ έτος για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια

56 Δεκέμβριος 2010 39. Στην εταιρία σας, για τη θέρμανση των χώρων της, καταναλώνεται κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια (κλιματιστικά);

57 Δεκέμβριος 2010 40. Η επιχείρηση σας έχει προβεί σε ενέργειες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας;

58 Δεκέμβριος 2010 41. Αναφέρετε τις 2 πιο σημαντικές: Βάση: όσες επιχειρήσεις έχουν μειώσει την κατανάλωση ενέργειας

59 Δεκέμβριος 2010 42. Παρακαλώ δώστε στοιχεία για το πλήθος και το είδος των οχημάτων που διαθέτει ο στόλος της εταιρίας σας.

60 Δεκέμβριος 2010 Μέσος όρος Μέσος όρος οχημάτων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις.

61 Δεκέμβριος 2010 43. Εάν διαθέτει έστω και ένα όχημα - Παρακαλώ δώστε το είδος του καυσίμου (κατ’ εκτίμηση) των οχημάτων του στόλου σας, ετησίως.

62 Δεκέμβριος 2010 Είδος καυσίμου και κατανάλωση ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΝΤΙΖΕΛ

63 Δεκέμβριος 2010 44. Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την απόσταση που διανύουν τα οχήματα του στόλου σας ετησίως (σε χιλιόμετρα)

64 Δεκέμβριος 2010 45. Εάν διαθέτει έστω και ένα όχημα - Πόσο συχνά γίνεται συντήρηση των οχημάτων του στόλου της εταιρίας σας;

65 Δεκέμβριος 2010 46. Για τις μεταφορές της επιχείρησης, φροντίζετε για τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων;

66 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Θόρυβος

67 Δεκέμβριος 2010 47. Η επιχείρηση σας δημιουργεί θόρυβο, άσχημες οσμές, κραδασμούς;

68 Δεκέμβριος 2010 48. Εκτελείτε οχλούσες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους;

69 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; Χρήση Νερού

70 Δεκέμβριος 2010 49. Χρησιμοποιείτε νερό στην παραγωγική σας διαδικασία;

71 Δεκέμβριος 2010 50. Παρακαλώ δώστε κατ’ εκτίμηση την ετήσια καταναλωμένη ποσότητα (λίτρα /έτος) Βάση: όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νερό στην παραγωγική τους διαδικασία

72 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

73 Δεκέμβριος 2010 51. Γνωρίζετε πού μπορείτε να πληροφορηθείτε για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς κανόνες που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης σας;

74 Δεκέμβριος 2010 52. Πώς ενημερώνεστε για θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία που πιθανώς να σας αφορούν;

75 Δεκέμβριος 2010 53. Κατά τη γνώμη σας δημιουργούνται προβλήματα για τις ΜΜΕ λόγω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας;

76 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 54. Τι είδους προβλήματα θεωρείτε πως δημιουργούνται; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) Βάση: όσοι πιστεύουν ότι δημιουργούνται προβλήματα

77 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 55. Σε ποιους τομείς της δραστηριότητάς σας θεωρείτε πως δημιουργούνται τα συχνότερα προβλήματα λόγω νομοθεσίας; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) Βάση: όσοι πιστεύουν ότι δημιουργούνται προβλήματα

78 Δεκέμβριος 2010 56. Γνωρίζετε ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την έκδοση αδειών σχετικών με περιβαλλοντικά θέματα;

79 Δεκέμβριος 2010 57. Γνωρίζετε ότι γίνεται έλεγχος για περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις αρχές και πως επιβάλλονται τα πρόστιμα στους παραβάτες;

80 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ ΙV - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

81 Δεκέμβριος 2010 58. Γνωρίζετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να σας προσφέρουν υποστήριξη;

82 Δεκέμβριος 2010 πολλαπλή επιλογή 59. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον από τους ακόλουθους; πολλαπλή επιλογή Βάση: όσοι γνωρίζουν οργανισμούς που μπορούν να τους προσφέρουν υποστήριξη

83 Δεκέμβριος 2010 60. Έχετε ποτέ αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών σας επιπτώσεων;

84 Δεκέμβριος 2010 61. Γιατί; δεν Βάση: όσοι δεν έχουν αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη

85 Δεκέμβριος 2010 62. Ποια εμπόδια σας παρουσιάστηκαν όταν αναζητήσατε υποστήριξη από κάποιον φορέα; Βάση: όσοι έχουν αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη

86 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 63. Σχολιάστε το επίπεδο και την ποιότητα της διαθέσιμης υποστήριξης; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) Βάση: όσοι έχουν αναζητήσει βοήθεια / υποστήριξη

87 Δεκέμβριος 2010 64. Γνωρίζετε τι είδους οφέλη θα μπορούσατε να έχετε αν ακολουθούσατε μερικές πρακτικές μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης σας;

88 Δεκέμβριος 2010 Πιστεύετε ότι το περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα και αξίζει να υποστηρίζετε την προστασία του; ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

89 Δεκέμβριος 2010 65. Νομίζετε ότι θα βελτιωνόταν η περιβαλλοντική σας επίδοση και θα επωφελούσασταν από τα σχετικά προγράμματα υποστήριξης;

90 Δεκέμβριος 2010 (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά) 66. Τι είδους υποστήριξη θα μπορούσατε να ζητήσετε; (παρακαλώ αναφέρατε τα 2 πιο σημαντικά)

91 Δεκέμβριος 2010 67. Γνωρίζετε αν υπάρχουν μηχανισμοί / μέσα για την εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην εισήγηση νέων περιβαλλοντικών νόμων;

92 Δεκέμβριος 2010 68. Σε ποιους τομείς από τους παρακάτω θα σας ενδιέφερε να καλλιεργήσετε / βελτιώσετε τις γνώσεις σας; Παρακαλώ βαθμολογήστε σημειώνοντας το κατάλληλο πεδίο ανάλογα με την σπουδαιότητα που κρίνετε ότι έχει ο κάθε τομέας σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:


Κατέβασμα ppt "Δεκέμβριος 2010 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google