Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η τελική αξιολόγηση των μαθητών στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «εγκαταστάσεις κλιματισμού» ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η τελική αξιολόγηση των μαθητών στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «εγκαταστάσεις κλιματισμού» ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η τελική αξιολόγηση των μαθητών στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «εγκαταστάσεις κλιματισμού»
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2 Τα χαρακτηριστικά μιας καλής αξιολόγησης
Η Εγκυρότητα Η Αξιοπιστία Η Αντικειμενικότητα Η Πρακτικότητα

3 Το μάθημα «εγκαταστάσεις κλιματισμού»
Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού είναι μια ειδική εφαρμογή ψυκτικών εγκαταστάσεων Εξαρτήματα Συνδεσμολογίες (ψυκτικό κύκλωμα – ηλεκτρικό κύκλωμα) Αυτοματισμός (υλικό και βασικές συνδεσμολογίες) Απαιτούνται: Οι ηλεκτρολογικές γνώσεις Οι γνώσεις αυτοματισμών Ανάγνωση σχεδίου Ψύξη (εργαστ. και θεωρία)

4 Αθροιστική (τελική) αξιολόγηση
Αθροιστική (τελική) αξιολόγηση Εξετάζει αν οι επιδιωκόμενοι στόχοι έχουν επιτευχθεί Επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσμα Στηρίζεται: σε δοκιμασίες των εξετάσεων γραπτών ή προφορικών και στις κατασκευές έργου και υλοποίηση στόχου Στη συστηματική παρατήρηση του μαθητή Μας δίνει την εικόνα του τελικού αποτελέσματος της διδασκαλίας Οδηγεί σε αποφάσεις απόρριψης ή αποδοχής των μαθητών

5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Γιατί;;)
Προβλέπεται στο ΠΔ για την φοίτηση και την αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ. Ως σκοπός της αναφέρεται: η επίτευξη ή όχι των στόχων του ΑΠΣ του μαθήματος η αποτίμηση των γνώσεων, της κριτικής ικανότητας και των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών η Συμβολή της στην αυτογνωσία των μαθητών και την πληροφόρηση τους για το επίπεδο μάθησης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων η πληροφόρηση του εκπαιδευτικού για το αποτέλεσμα του έργου του με στόχο την βελτίωση του η ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της. η διαπίστωση της προόδου των μαθητών και η βαθμολόγηση τους για να ενημερωθούν οι γονείς.

6 ΠΩΣ ;; Προφορική εξέταση
Γραπτή εξέταση στο εργαστήριο - ερωτηματολόγιο Εξέταση με την: Κατασκευή ενός έργου (εφαρμογή γνώσεων , διαδικασιών και δεξιοτήτων) Υλοποίηση ενός στόχου (πχ η αποκατάσταση μιας βλάβης) Άμεση και συστηματική παρατήρηση του μαθητή με τη χρήση κλειδών παρατήρησης κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου

7 Η διαδικασία της αξιολόγησης
Τρεις εκπαιδευτικοί στο εργαστήριο Η σειρά εξέτασης των μαθητών καθορίζεται μετά από κλήρωση Ένας μαθητής θα εξετάζεται προφορικά από τον ένα εκπαιδευτικό Ένας τουλάχιστον μαθητής θα εκτελεί την εργασία (έργο) που του έχει ανατεθεί μετά από κλήρωση. Θα παρατηρείται συστηματικά τουλάχιστον από τους δύο εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια οι μαθητές θα απαντούν σε γραπτό τεστ απαντώντας σε ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Οι ερωτήσεις θα είναι ανάλογες με το έργο που κληρώθηκαν να εκτελέσουν. Ποιοτική ή ποσοτική αξιολόγηση της εργασίας του μαθητή για κάθε ένα κριτήριο. Η συνολική αξιολόγηση για κάθε μαθητή.

8 Προφορικές ερωτήσεις Η Περιγραφή διατάξεων και η λειτουργία τους
Αναγνώριση εξαρτημάτων . Η περιγραφή της λειτουργίας τους και η αναφορά των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, οι Συνηθισμένες βλάβες και αποκατάσταση τους Τις αρχές λειτουργίας των εξαρτημάτων και των διατάξεων Αναγνώριση των χαρακτηριστικών των κλιματιστικών συσκευών του εργαστηρίου  Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων και των εξαρτημάτων τους Αναγνώριση και ασφαλή χρήση οργάνων, συσκευών και εργαλείων που χρησιμοποιεί ο ψυκτικός. Ρυθμίσεις των χειριστηρίων (FCU, υγροστάτη, ΗΚΜ, split, κλιμ. Αυτοκινήτου)

9

10

11 Εκτέλεση έργων Κατασκευή ενός μέρους (τμήματος) μιας μεγαλύτερης άσκησης Αποκατάσταση μιας βλάβης Τήρηση προδιαγραφών και διαδικασιών Επιλογή των απαιτούμενων εργαλείων, των οργάνων και των συσκευών Ασφαλή χρήση τους

12

13 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α - Ι Εγκατάσταση και έλεγχος κλιματιστικού (split unit)
Στερέωση εσωτερικής μονάδας (10’) Επιλογή των σωληνώσεων, της μόνωσης και των καλωδίων (5’) Μόνωση και σύνδεση της σωλήνας ¼ με κόλληση και με ρακόρ (5’-10’) Μόνωση και σύνδεση της σωλήνας 3/8 με κόλληση και με ρακόρ (5’-10’) Επιλογή και σύνδεση καλωδίων και ασφάλειας (5’-10’) Σύνδεση αποχέτευσης (5’) Δημιουργία κενού και έλεγχος στεγανότητας ψ. Κ. (10’) Προσθήκη ψυκτικού ρευστού (5΄- 10΄) Συλλογή του ψυκτικού ρευστού στην εξωτ. Μον. (5΄- 10΄) Σάρωση του δικτύου σωληνώσεων (5’) Σύνδεση μανομέτρων και έλεγχος των πιέσεων λειτουργίας (5΄- 10΄)

14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α - ΙΙ Εγκατάσταση και έλεγχος κλιματιστικού (split unit)
Εκκίνηση και έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας (5΄- 10΄) Σύνδεση μανομέτρων, ανάγνωση πιέσεων εκτίμηση της λειτουργίας της μονάδας και αποσύνδεση των μανομέτρων (10΄) Έλεγχος της τετράοδης (5΄- 10΄) Έλεγχος ανεμιστήρα (5΄- 10΄) Έλεγχος του συμπιεστή 1φ (5΄- 10΄) Έλεγχος του πυκνωτή λειτουργίας (5΄- 10΄). Συνδεσμολογία συμπιεστή και εκκίνηση του (5΄- 10΄) Απλές βλάβες (10΄- 15΄) Απεγκατάσταση κλιματιστικής συσκευής (10΄- 15΄) Εγκατάσταση της σε άλλη θέση (συνδυασμός ασκήσεων).

15 Ερωτήσεις για το τεστ Πότε και πώς γίνεται η απόψυξη σε μια αερόψυκτη ημικεντρική κλιματιστική μονάδα; Πως μπορούμε να εκτιμήσουμε την καλή λειτουργία σε ένα κλιματιστικό αυτοκινήτου; Να σχεδιάσετε (σκαρίφημα) την διάταξη ενός αερόψυκτου ψύκτη νερού ο οποίος έχει συνδεθεί με δισωλήνιο σύστημα με ένα δίκτυο 5 FCU . Στην περιοχή του Ηρακλείου έχει νόημα η εγκατάσταση σε μια ΗΚΜ ή ΚΚΜ υγραντήρα;

16

17 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β Εγκατάσταση και έλεγχος Ημικ. κλιμ. μονάδας
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β Εγκατάσταση και έλεγχος Ημικ. κλιμ. μονάδας Συλλογή του ψυκτικού ρευστού στην εξωτ. Μον. (5΄- 10΄) Δημιουργία κενού και έλεγχος στεγανότητας (10΄) Προσθήκη ψυκτικού ρευστού (5΄- 10΄) Σύνδεση μανομέτρων, ανάγνωση πιέσεων, μέτρηση θερμοκρασιών και εκτίμηση της λειτουργίας της μονάδας και τέλος αποσύνδεση των μανομέτρων (10΄-15΄) Έλεγχος της τετράοδης (5΄- 10΄) Έλεγχος ανεμιστήρα (5΄- 10΄) Έλεγχος του συμπιεστή 3φ (5΄- 10΄) Απλές βλάβες (10΄-15΄)

18 Ερωτήσεις για το τεστ Ποιες επιπτώσεις έχει στην λειτουργία ενός split unit η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος πάνω από 40 ◦C το καλοκαίρι. Τι θα συνιστούσες και γιατί για να ξεθαμπώσουν τα τζάμια ενός αυτοκινήτου ποιο γρήγορα το χειμώνα; Την λειτουργία του καλοριφέρ ή του κλιματιστικού; Να σχεδιάσετε (σκαρίφημα) την διάταξη ενός ψύκτη (μονάδα νερού-νερού) ο οποίος έχει συνδεθεί με δισωλήνιο σύστημα με ένα δίκτυο 2 ΗΚΜ και ένα πύργο ψύξης. Πως μπορούμε να δροσίσουμε το εργαστήριο του κλιματισμού το καλοκαίρι χωρίς την χρήση κλιματιστικής συσκευής και να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό.

19

20 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ Υδρόψυκτες μονάδες
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ Υδρόψυκτες μονάδες Υδραυλική σύνδεση πύργου ψύξης με τον ψύκτη (5΄- 10΄) Υδραυλική σύνδεση Ημικεντρικής Κλιματιστικής μονάδας με τον ψύκτη (5΄- 10΄) Ηλεκτρική συνδεσμολογία των παραπάνω μονάδων (10΄- 15΄) Εκκίνηση και έλεγχος της λειτουργίας του ψύκτη και της διάταξης (ψύκτης, αντλίες, πύργος ψύξης, ΗΚΜ) (5΄- 10΄) Εκκίνηση και έλεγχος της λειτουργίας δικτύου ΤΚΜ που τροφοδοτούνται από αερόψυκτο ψύκτη νερού (10΄- 15΄) Απλές βλάβες (10΄- 15΄)

21 Ερωτήσεις για το τεστ Πότε και πως γίνεται η απόψυξη σε ένα split unit; Αν σε μια ημικεντρική κλιματιστική μονάδα που λειτουργεί στην θέρμανση μετρήσουμε την παροχή του αέρα στην αναρρόφηση και την συνολική παροχή από όλα τα στόμια προσαγωγής τι θα παρατηρήσουμε και γιατί; Πως θα πρέπει να παίρνει κίνηση ένα συμπιεστής ενός κλιματιστικού αυτοκινήτου αν το αυτοκίνητο είναι υβριδικό; Μια αερόψυκτη κλιματιστική συσκευή έχει ονομαστική απόδοση BTU/h. Να εκτιμήσετε την απόδοση της αν εγκατασταθεί σε ένα μέρος όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου ή τα Ανώγεια με υψόμετρο περίπου 800 μέτρα.

22

23 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δ Κλιματισμός αυτοκινήτου
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δ Κλιματισμός αυτοκινήτου Εκκίνηση του κλιματιστικού του αυτοκινήτου (5΄- 10΄) Έλεγχος της λειτουργίας του κλιματιστικού αυτοκινήτου (5΄- 10΄) Μέτρηση πιέσεων - θερμοκρασιών (5΄- 10΄) Μέτρηση πιέσεων - θερμοκρασιών στη διάταξη και εξαγωγή συμπερασμάτων για την λειτουργία του (10΄- 15΄) Βλάβες (10΄- 15΄)

24 Ερωτήσεις για το τεστ Να σχεδιάσετε (σκαρίφημα) την διάταξη του ψυκτικού κυκλώματος και του ηλεκτρικού κυκλώματος ενός split unit. Τι σύστημα κλιματισμού θα πρότεινες για τον κλιματισμό ενός κτιρίου γραφείων στην περιοχή του Ηρακλείου; Ποια στοιχεία πρέπει να μετρήσουμε για να εκτιμήσουμε αν ένας ψύκτης νερού λειτουργεί αποδοτικά; Ορισμένες φορές το καλοκαίρι όπου ένα κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου λειτουργεί στην ψύξη παρατηρείται το φαινόμενο από το εσωτερικό μηχάνημα να βγαίνουν καπνοί μαζί με τον αέρα προσαγωγής. Να εξηγήσετε γιατί συμβαίνει και πότε.

25

26 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε - Ι Μέτρηση των χαρακτηριστικών του αέρα και οι μεταβολές της κατάστασης του
Μέτρηση των ψυχρομετρικών χαρακτηριστικών του αέρα (με το ψυχρόμετρο και με το ψηφιακό όργανο) (5΄- 10΄) Μεταβολές του αέρα (10΄- 15΄) Έλεγχος της απόδοσης μιας κλιματιστικής συσκευής σε ψύξη με αφύγρανση (10΄- 15΄) Έλεγχος της απόδοσης μιας κλιματιστικής συσκευής σε θέρμανση (10΄- 15΄)

27 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε - ΙΙ Μέτρηση χαρακτηριστικών του αέρα και οι μεταβολές της κατάστασης του
Μέτρηση της στατικής, της δυναμικής και της ολικής πίεσης σε ένα δίκτυο αεραγωγών (5΄- 10΄)  Μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε αεραγωγό (5΄- 10΄) Μέτρηση της ταχύτητας του αέρα σε στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής (5΄- 10΄) Μέτρηση της παροχής του αέρα σε αεραγωγό (5΄- 10΄) Μέτρηση της παροχής του αέρα σε στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής (5΄- 10΄).

28 Ερωτήσεις για το τεστ Ποιες επιπτώσεις έχει στην λειτουργία ενός split unit η πτώση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κάτω από 7 °C το χειμώνα; Τι θα συμβεί αν η θερμοκρασία πέσει στους -5 °C; Στην ημικεντρική κλιματιστική μονάδα του εργαστηρίου που λειτουργούσε στην θέρμανση μετρήσαμε την θερμοκρασία του αέρα στο πρώτο στόμιο μετά τον υγραντήρα 47 ◦C στο επόμενο 46,5 ◦C και στο τελευταίο 45 ◦C πως κρίνεις τις διαφορές σε αυτές τις τιμές; Να σχεδιάσεις την διάταξη ενός κλιματιστικού αυτοκινήτου καθώς και το βασικό του ηλεκτρικό του κύκλωμα. Τι συμβαίνει στην λειτουργία ενός αερόψυκτου ψύκτη αν το κύκλωμα έχει μικρή σχετικά χωρητικότητα σε νερό; Αν υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία του πως αντιμετωπίζεται;

29 Στην Προφορική εξέταση (Ποσοτικά)
Με ποια κριτήρια;; Στην Προφορική εξέταση (Ποσοτικά) Ορθότητα της απάντησης Η ταχύτητα της απάντησης Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ακρίβεια της απάντησης / τι λέει ο μαθητής στην απάντηση του

30 Με ποια κριτήρια;; Εκτέλεση έργου (Ποσοτικά και ποιοτικά )
(κατασκευή έργου – υλοποίηση στόχου – την διαδικασίας εκτέλεσης) Η υλοποίηση του στόχου Χρήση προδιαγραφών Η ποιότητα του έργου - Η πληρότητα και η ακρίβεια κατασκευής Η ακριβή τήρηση των διαδικασιών και της πορείας εκτέλεσης της άσκησης Ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης – ταχύτητα εκτέλεσης Επιλογή και χρήση κατάλληλων οργάνων, συσκευών, εργαλείων και μέσων Τήρηση κανόνων ασφαλείας Η χρήση των οδηγιών του κατασκευαστή Εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων των μαθημάτων του κλιματισμού, της ψύξης και της ηλεκτρολογίας αυτοματισμών.


Κατέβασμα ppt "Η τελική αξιολόγηση των μαθητών στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «εγκαταστάσεις κλιματισμού» ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google