Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Νέων Προϊόντων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Νέων Προϊόντων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Νέων Προϊόντων
Η μέθοδος Stage - Gate ΤΕΙ Χαλκίδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6ο εξάμηνο Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος

2 Διαχείριση Κύκλου Ανάπτυξης Προϊόντων
Η μέθοδος Stage – Gate: Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο διαχείρισης της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

3 Σκοπός Μεθοδολογίας Ποιότητα εκτέλεσης διαδικασίας ΑΝΠ, πληρότητα, ποιότητα και σπουδαιότητα σταδίων Εισάγει Σημεία ελέγχου στη διαδικασία Ελεγκτές ποιότητας Μέτρα σύγκρισης Δραστηριότητες, μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές σε κάθε στάδιο Παραδοτέα Κατανομή πόρων

4 Σκοπός ΙΙ Καλύτερη εστίαση σε πιθανά επιτυχή έργα. Μετατροπή του tunnel σε funnel. Σαφή προσανατολισμό στις ανάγκες της αγοράς Περιλαμβάνει προκαταρκτική έρευνα αγοράς, Αναγνώριση αναγκών χρηστών, Ανάλυση ανταγωνισμού, Δοκιμή ιδέας, Ανάδραση χρηστών κατά την ανάπτυξη, Δοκιμές πεδίου, Δοκιμές αγοράς, Πρόγραμμα προώθησης Απαιτεί συμμετοχή του εμπορικού στην ανάπτυξη και έλεγχο της προόδου του προϊόντος

5 Σκοπός ΙΙΙ Καλύτερη προετοιμασία στον ορισμό του προϊόντος από τα πρώτα στάδια του κύκλου ανάπτυξης Ενθαρρύνει την παράλληλη μηχανική (στηρίζεται σε αυτή την αρχή) Ενεργοποιεί τις πολυσχιδείς ομάδες εργασίας, διαφορετικές ειδικότητες, υπεύθυνος έργου, προϊστάμενοι τμημάτων, μικρός πυρήνας ατόμων σε όλο το έργο, πολλοί κατ’ απαίτηση. Διαφοροποίηση των προϊόντων με ανταγωνιστικά προτερήματα και ενσωμάτωση κριτηρίων αυτού του είδους στην διαδικασία. Γρήγορη και ευέλικτη διαδικασία (τρίτης γενιάς μέθοδος)

6 Τα Στάδια Συνήθως, 3 – 6 στάδια.
Προκαθορισμένες δραστηριότητες που εκτελούνται από πολυσχιδείς ομάδες Σε κάθε στάδιο συγκεντρώνονται στοιχεία που απαιτούνται για το επόμενο στάδιο Κανένα στάδιο δεν ανήκει σε κανένα τμήμα

7 Η μέθοδος

8 Μερικά από τα αποτελέσματα
PDMA BEST PRACTICES Cycle times down 30% in five years to 24 months (more innovative projects) Success rate for launched products stable at 59% 60% of US firms use a formal, gated process Multi-functional teams used in over 84% of more innovative projects (40-50% of less innovative projects use such teams) For each seven new ideas generated, one product success results. In the 1960’s, the ration was 40 to 1

9 Οι Πύλες Προηγείται κάθε σταδίου και είναι σημείο αποδοχής ή περάτωσης του έργου Εκτελείται από στελέχη της επιχείρησης Όλες οι πύλες έχουν κοινή δομή Παραδοτέα, από το προηγούμενο στάδιο. Πρέπει να είναι απόλυτα καθορισμένα για κάθε πύλη. Κριτήρια, έναντι των οποίων κρίνονται τα παραδοτέα. Δύο είδη, απαραίτητα και επιθυμητά. Αποτελέσματα (συνέχιση,περάτωση, προσωρινή διακοπή, ανακύκλωση) και καταμερισμός πόρων

10 Η μέθοδος

11 Στάδιο 1 – Δημιουργία Ιδέας
Βασικές αρχές Δημιουργία ενός εστιακού σημείου, άτομο το οποίο ενεργοποιεί και συγκεντρώνει τις ιδέες. Προσδιορισμός πηγών, Κατάλογος με τις πηγές προέλευσης των ιδεών. Κίνητρα για νέες ιδέες Δημιουργία συστήματος καταγραφής και διαχείρισης ιδεών

12 Διαχείριση Προτάσεων

13 Βασικές Αρχές Απλή διαδικασία υποβολής (1 σελίδα) Ανοικτές σε όλους
Τακτική συγκέντρωση ομάδας επισκόπησης ιδεών Γνωστά τα κριτήρια βαθμολόγησης Η κρίση να βασίζεται σε βαθμολόγηση Η επιτροπή κρίσης να μπορεί να δεσμεύει και πόρους για την εκτέλεση των εγκεκριμένων ιδεών Όλες οι ιδέες πρέπει να καταγράφονται Αμοιβή για τις εγκεκριμένες

14 Δημιουργία Ιδεών Πηγές για νέες ιδέες: πελάτες, επιστήμονες, υπαλλήλους, δίκτυα διανομής και ανώτατη διοίκηση. Πελάτες: Οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πελατών είναι το λογικό σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η αναζήτηση ιδεών για νέα προϊόντα. Μέθοδοι: Κατ’ εξοχήν χρήστες, έρευνες – δοκιμές – εστιακές ομάδες, προβλήματα που αντιμετωπίζουν με υπάρχοντα προϊόντα, τι βελτιώσεις προτείνουν και πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Επιστήμονες, μηχανικοί, σχεδιαστές και λοιποί υπάλληλοι. Ενθαρρύνονται να υποβάλλουν τις ιδέες τους. Η Toyota συγκεντρώνει 2Μ ιδέες/έτος (35/υπάλληλο). Ποσοστό > 85% υλοποιείται. Η kodak δίνει χρηματικά βραβεία και τίτλους στους υπαλλήλους. Μέθοδος: Δημιουργία εστιακού σημείου συγκέντρωσης ιδεών, γρήγορη ανταπόκριση και ανοικτή σε όλους για επίσκεψη

15 Πηγές Νέων Ιδεών

16 Διαλογή Ιδεών Οι ιδέες υποβάλλονται στον «πρόεδρο των ιδεών» και κρίνονται από μια «επιτροπή ιδεών». Κατατάσσονται σε ελπιδοφόρες, οριακές και απορριπτέες. Οι πρώτες εξετάζονται από κάποιο μέλος και οι καλλίτερες προκρίνονται. Πρέπει να προσφέρεται αμοιβή ή τίτλος αναγνώρισης στους υπαλλήλους που τις υπέβαλλαν. Πιθανότητα σφάλματος απόρριψης και σφάλματος αποδοχής

17 Σφάλματα απόρριψης Είναι εύκολο να βρεις λάθη στις ιδέες των άλλων. Παραδείγματα: Xerox είδε τα φωτοτυπικά η IBM KODAK όχι. ΙΒΜ νόμιζε ότι η αγορά των PC είναι μικρή, η COMPAQ όχι. H RCA είδε την αξία των ραδιοφώνων η Victor Talking Machine Co όχι. Ο Ford είδε την αξία των αυτοκινήτων, η GM είδε την τμηματοποίησή τους. Η αγορά με δόσεις Συνήθεις λόγοι απόρριψης ιδεών Δεν θα αποδώσει εδώ Την έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή Δεν μπορεί να γίνει Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο Τα πηγαίνουμε καλά και χωρίς αυτή Θα κοστίσει πολλά χρήματα Ας τη συζητήσουμε στην επόμενή μας συνάντηση.

18 Πύλη 1 – Αρχική εξέταση Βασικά κριτήρια – πολύ χαλαρά.
Εναρμόνιση με την στρατηγική της εταιρείας Εφικτό ή μη του έργου Πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Συνέργια με τους πόρους της εταιρείας Περιβαλλοντικά, νομοθετικά και πλαίσια Επιτροπή από στελέχη τεχνικού και εμπορικού της εταιρείας

19 Η μέθοδος

20 Στάδιο 1- Προκαταρκτική Εξέταση
Το πιο οικονομικό στάδιο, διάρκεια έως 1 μήνα Κύριες προκαταρκτικές δραστηριότητες Αξιολόγηση της αγοράς σε επίπεδο έρευνας γραφείου Τεχνική αξιολόγηση, όπου αξιολογείται το κόστος, η διάρκεια και το εφικτό της ανάπτυξης του προϊόντος Επιχειρηματική αξιολόγηση, οικονομική ανταπόδοση Εκτελείται από 2 – 3 άτομα (μελετών και εμπορικό)

21 Πύλη 2 – Δεύτερη Ανασκόπηση
Αποτελεί μια επανάληψη τής πρώτης επισκόπησης με βάση τα στοιχεία του σταδίου 1. Εάν περάσει από αυτό το στάδιο, μεγαλώνουν και τα έξοδα που θα απαιτηθούν. Κριτήρια Αναμενόμενες πωλήσεις, ανταπόκριση πελατών, τεχνικά, οικονομικά, νομικά και κανονισμοί Τα οικονομικά στοιχεία είναι απαραίτητα αλλά δεν πρέπει να είναι αποφασιστικά ακόμα

22 Πύλη 2 – Κριτήρια 1. Strategy and Priorities
a) Does the project fit the corporate strategy? b) Does the project fit the category strategy? c) Does the project fit the operating unit strategy? 2. The Consumer a) ls there consumer appeal (that is, clear consumer need and expectation of consumer benefit)? b) Is the market/category of an attractive size and with growth potential? c) Does the concept have competitive advantage? d) Is there a clear and viable marketing proposition? 3. The Trade a) Are there existing company trade channels? b) Does the product hate trade appeal and fit? 4. Technical a) ls manufacturing or procurement feasible? b) Are there any serious issues-legal? c) Issues-health and safety? d) Issues-environmental? 5. Financial a) Does the project have a national potential? b) Are financial projections in line with financial criteria7 6. Other a) Does the project have international potential?

23 Η μέθοδος

24 Στάδιο 2- Λεπτομερής Εξέταση

25 Πύλη 3 – Απόφαση για το επιχειρηματικό σχέδιο
Αποκαλείται και «πύλη των χρημάτων» Η απόφαση λαμβάνεται από τους διευθυντές της επιχείρησης Εξετάζεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων από το στάδιο 2. Αποτελέσματα της πύλης 3 είναι: Λεπτομερές πρόγραμμα έργου, με ομάδα ανάπτυξης και αρχηγό έργου Πλάνα προώθησης και πώλησης του προϊόντος Αναμενόμενα αποτελέσματα στον επόμενο έλεγχο

26 Η μέθοδος

27 Στάδιο 3 - Ανάπτυξη Ανάπτυξη σε εργαστηριακό επίπεδο του πρωτοτύπου
Σκοπός πρέπει να είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης Εκτελείται καλλίτερα από πολυσχιδή ομάδα ανάπτυξης Αναπτύσσονται τα πλάνα προώθησης, τα πλάνα παραγωγής, κλπ.

28 Πύλη 4- Επισκόπηση μετά την ανάπτυξη
Αποφασίζεται ακόμα και τώρα:: άμα το προϊόν ενδιαφέρει την εταιρεία ή όχι. Άμα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές Γίνεται πιο λεπτομερής ανάλυση Στο επόμενο στάδιο έχουμε δοκιμές, λεπτομερή έλεγχο αγοράς, κλπ.

29 Η μέθοδος

30 Στάδιο 4 - Δοκιμές Ελέγχονται τα παρακάτω: Δραστηριότητες
το προϊόν, η εμπορική του βιωσιμότητα, η παραγωγική διαδικασία, η αποδοχή από τους πελάτες, Τα οικονομικά στοιχεία Δραστηριότητες Εσωτερικές δοκιμές, Δοκιμές πεδίου, Πιλοτική παραγωγή, Δοκιμή αγοράς, Επισκόπηση της οικονομικής ανάλυσης

31 Πύλη 5 – Ανάλυση Εμπορικότητας
Οδηγεί στην πλήρη παραγωγή του προϊόντος Εξετάζει με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου Πολλές φορές ζητούνται και σχέδια, όπως: Βραχυπρόθεσμα (πορεία πωλήσεων τις πρώτες ημέρες) Μακροπρόθεσμα (παραλλαγές, βελτιώσεις, αντικαταστάτες προϊόντος, κλπ.

32 Η μέθοδος

33 Στάδιο 5 – Παραγωγή και εισαγωγή στην αγορά
Εφαρμογή του εμπορικού σχεδίου και του πλάνου παραγωγής

34 Επισκόπηση της εφαρμογής
Συνάντηση που τερματίζει το πρόγραμμα εισαγωγής του προϊόντος Γίνεται 6 – 18 μήνες μετά την εισαγωγή του στην αγορά Περιλαμβάνει: Επισκόπηση της πορείας του Πραγματικά δεδομένα για έσοδα, έξοδα, κέρδη, κλπ. Αποτελέσματα από την απόδοση του προϊόντος και πιο προϊόν θα μπορούσε να το αντικαταστήσει.


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Νέων Προϊόντων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google