Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Το σύστημα SFC2007 Σύστημα για την διαχείριση Ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2007-2013 και οι επιπτώσεις του. Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ Θεόδωρος Αθήνα, 27.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Το σύστημα SFC2007 Σύστημα για την διαχείριση Ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2007-2013 και οι επιπτώσεις του. Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ Θεόδωρος Αθήνα, 27."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Το σύστημα SFC2007 Σύστημα για την διαχείριση Ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2007-2013 και οι επιπτώσεις του. Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ Θεόδωρος Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2006.

2 2 SFC2007: Σύνοψη  Περιγραφή του συστήματος  Στόχοι του συστήματος  Τρόποι διασύνδεσης με το σύστημα  Ρόλοι χρηστών στο σύστημα  Διαδικασία για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης  Τύποι δεδομένων  Πληροφορίες

3 3 SFC2007: Σύνοψη  Σειρά εργασιών για την καταχώρηση προγραμματικών στοιχείων του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων  Ο αριθμός CCI  Σειρά εργασιών  Απαιτούμενα δεδομένα για το ΕΣΠΑ  Απαιτούμενα δεδομένα για τα επιχειρησιακά  Επιπτώσεις  Ενέργειες που έχουν γίνει από την ΕΥ ΟΠΣ  Ενέργειες που απομένουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν με την εφαρμογή του SFC2007

4 4 SFC2007: Περιγραφή του συστήματος  Εντελώς νέο σύστημα  Νέες Τεχνολογίες  Νέοι Κανονισμοί  Απλοποίηση  Συνοχή  Διαφάνεια  Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων  Σύμφωνα τον κανονισμό EC 1083 art. 76.4 του συμβουλίου των διαρθρωτικών ταμείων όλες οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών που ορίζονται από τα κράτη μέλη πρέπει να γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με του κανόνες που υιοθετεί η Επιτροπή.

5 5 SFC2007: Στόχοι του συστήματος  Πολυταμειακή εφαρμογή  Αλληλεπίδραση κράτους μέλους – ευρωπαϊκής επιτροπής  Στρατηγική προσέγγιση  Προγραμματισμός  Οικονομική διαχείρηση  Εποπτεία

6 6 SFC2007: Τρόποι διασύνδεσης με το σύστημα  Άμεση (Web application) Χρήστης SFC2007

7 7 SFC2007: Τρόποι διασύνδεσης με το σύστημα  Έμμεση (Web services) Χρήστης SFC2007ΟΠΣ Εργόραμα

8 8 SFC2007: Ρόλοι χρηστών στο σύστημα ΡόλοςΔικαιώματα Κεντρική αρχή κράτους μέλους (MS Authority) Διαχείρηση δεδομένων που αφορούν το ΕΣΠΑ Διαχειριστική αρχή (Managing Authority) Διαχείρηση δεδομένων που αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αρχή πιστοποίησης (Cetrifying Authority) Διαχείριση δεδομένων που αφορούν ετήσιες προβλέψεις, πληρωμές, ολοκληρώσεις έργων κα. Αρχή ελέγχων (Audit) Δικαίωμα εμφάνισης (read-only) όλων των δεδομένων

9 9 SFC2007: Διαδικασία για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης Χρήστες Κράτους Μέλους Σύνδεσμος Κράτους Μέλους (MS Liaison): για την Ελλάδα ΕΥ-ΟΠΣ Τμήμα Υποστήριξης SFC2007 Αίτηση Πρόσβασης Επίσημη Αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναγνωριστικό και μισό συνθηματικό με e-mail Μισό συνθηματικό με e-mail μέσω MS Liaison

10 10 SFC2007: Τύποι δεδομένων  Δομημένα  Μη δομημένα (έγγραφα)  Επίσημη πρόταση  Ανεπίσημη πρόταση  Άλλα σχετικά έγγραφα Μη δομημένα αρχεία (Word, Excel, Acrobat κλπ.) Έγγραφο συστήματος

11 11 SFC2007: Πληροφορίες  Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://webgate.ec.europa.eu/sfc2007/frontoffice https://webgate.ec.europa.eu/sfc2007/frontoffice  Τεκμηρίωση: http://forum.europa.eu.int/members/irc/regio/sfc2007/home http://forum.europa.eu.int/members/irc/regio/sfc2007/home  Σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης: http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/sfc2007/indexpop.htm http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/sfc2007/indexpop.htm  Επικοινωνία με ομάδα υποστήριξης SCF2007: sfc2007-info@ec.europa.eu  Σύνδεσμος κράτους μέλους για την Ελλάδα: ms-liaison@mnec.gr

12 12 SFC2007: Ο αριθμός CCI  Code Common d’ Identification – Κοινός Κώδικας Ταυτοποίησης  Προσδιορίζει μοναδικά κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα  Περιλαμβάνει πληροφορίες για:  Κράτος μέλος  Σκοπό  Διαχειριστική Αρχή  Είδος προγράμματος  Παράδειγμα: 2007 GR 05 2 PO 001

13 13 SFC2007: Σειρά εργασιών για την καταχώρηση προγραμματικών στοιχείων του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων Κράτος μέλος Ευρωπαϊκή επιτροπή Αίτηση για έναν ή περισσότερους αριθμούς CCI για τα επιχειρησιακά Προσδιορισμός αριθμών CCI Εισαγωγή ΕΣΠΑ και προσθήκη επίσημου έγγραφου πρότασης ΕΣΠΑ Αποστολή ΕΣΠΑ και επίσημου έγγραφου πρότασης στην ευρωπαϊκή επιτροπή Αποδοχή του ΕΣΠΑ και σύνδεση του με μια απόφαση 1 2 3 4 5

14 14 SFC2007: Σειρά εργασιών για την καταχώρηση προγραμματικών στοιχείων του ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων Κράτος μέλος Ευρωπαϊκή επιτροπή Εισαγωγή ΕΠ και προσθήκη επίσημου έγγραφου πρότασης ΕΠ Αποδοχή του ΕΣΠΑ και σύνδεση του με μια απόφαση Αποστολή ΕΠ και επίσημου έγγραφου πρότασης στην ευρωπαϊκή επιτροπή Αποδοχή του επιχειρησιακού προγράμματος και σύνδεση του με μια απόφαση. 6 5 7 8

15 15 SFC2007: Απαιτούμενα δεδομένα για το ΕΣΠΑ  Τα επιχειρησιακά προγράμματα (με τους αριθμούς CCI)  Ο χρηματοδοτικός πίνακας (ετήσια προσδιοριζόμενα ποσά κατ’ έτος και πρόγραμμα)  Η εκ των προτέρων επαλήθευση της προσθετικότητας.  Είναι υποχρεωτικό για τα προγράμματα με στόχο την σύγκλιση χωρίζεται σε θέματα (για την τρέχουσα περίοδο 2000-2006 και για την νέα περίοδο 2007-2013).  Το συνολικό ποσό πρέπει να ισούται με το σύνολο των ετήσιων ποσών όλων των προγραμμάτων..

16 16 SFC2007: Απαιτούμενα δεδομένα για το ΕΣΠΑ  Στοχοθέτηση (όπως ορίζεται στο παράρτημα 4 του κανονισμού της ευρωπαϊκής επιτροπής).  Χωρίζεται σε θέματα προτεραιότητας ανά στόχο και ανά πρόγραμμα.  Τα ποσά πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα από τα ετήσια προσδιοριζόμενα ποσά κατά στόχο και πρόγραμμα.  Έγγραφα. Η επίσημη και ανεπίσημη πρόταση του ΕΣΠΑ όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο  Υπεύθυνοι. Οι επίσημοι αξιωματούχοι για το ΕΣΠΑ του κράτους μέλους.

17 17 SFC2007: Απαιτούμενα δεδομένα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα  Γενικές πληροφορίες.  Ο αριθμός CCI, ο τίτλος και τα έτη «ζωής» του επιχειρησιακού.  Άξονες προτεραιότητας.  Ορίζουμε εάν είναι τεχνική βοήθεια και εάν εκφράζονται σε δημόσια δαπάνη.  Χρηματοδοτικοί πίνακες. Χωρίζονται σε:  Έτη  Άξονες.  Κατηγοριοποίηση. Χωρίζεται σε:  Θέματα προτεραιότητας σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος 2 του κανονισμού της ευρωπαϊκής επιτροπής  Είδη χρηματοδότησης (πίνακας 2 του παραρτήματος 2)  Χωρική κατηγοριοποίηση (πίνακας 3 του παραρτήματος 2).

18 18 SFC2007: Απαιτούμενα δεδομένα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα  Χωροθέτηση σύμφωνα με το NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, Ονοματολογία γεωγραφικών περιοχών για στατιστική)  Αρχές. Χωρίζονται σε:  Είδη (διαχειριστική αρχή, αρχή πιστοποίησης, αρχή ελέγχου)  Ταμεία (συμμετέχοντα ταμεία)  Έγγραφα. Η επίσημη και ανεπίσημη πρόταση του επιχειρησιακού προγράμματος όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο  Υπεύθυνοι. Οι επίσημοι αξιωματούχοι για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του κράτους μέλους.

19 19 SFC2007: Επιπτώσεις  Ενέργειες που έχουν γίνει από την ΕΥ ΟΠΣ  Εκπαίδευση έξι στελεχών της υπηρεσίας ως εκπαιδευτών της web application για όλα τα ταμεία  Ορισμός τριών εκ των παραπάνω στελεχών ως χρηστών του συστήματος.  Ορισμός της ΕΥ ΟΠΣ ως συνδέσμου κράτους μέλους (MS-Liaison).  Ορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων προσαρμογής του ΟΠΣ-Εργόραμα για την νέα προγραμματική περίοδο.  Αίτηση για αριθμούς CCI των νέων ΕΠ και δημιουργία ΕΣΠΑ στην SFC2007

20 20 SFC2007: Επιπτώσεις  Ενέργειες που απομένουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν με την εφαρμογή του SFC2007  Για την καταχώρηση προγραμματικών στοιχείων για την τέταρτη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ, ΕΠ κλπ.) στην SFC2007 μέσω web-application  Ορισμός χρηστών του συστήματος για κάθε ρόλο  Εκπαίδευση των παραπάνω χρηστών από την ΕΥ-ΟΠΣ  Χορήγηση κωδικών πρόσβασης από την ΕΥ-ΟΠΣ  Καταχώρηση προγραμματικών στοιχείων μέσω του ΟΠΣ- Εργόραμα  Υλοποίηση της προσαρμογής του ΟΠΣ-Εργόραμα για την τέταρτη προγραμματική περίοδο  Υλοποίηση της διασύνδεσης του ΟΠΣ-Εργόραμα με την SFC2007 μέσω web-services


Κατέβασμα ppt "1 Το σύστημα SFC2007 Σύστημα για την διαχείριση Ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2007-2013 και οι επιπτώσεις του. Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ Θεόδωρος Αθήνα, 27."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google