Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετασχηματισμοί. Πώς οι μετασχηματισμοί χρησιμοποιούνται στα γραφικά; ROBOT μετασχηματισμός Πάνω μέροςΚάτω μέρος κεφάλι κορμόςχέρι βάσηστήλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετασχηματισμοί. Πώς οι μετασχηματισμοί χρησιμοποιούνται στα γραφικά; ROBOT μετασχηματισμός Πάνω μέροςΚάτω μέρος κεφάλι κορμόςχέρι βάσηστήλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετασχηματισμοί

2 Πώς οι μετασχηματισμοί χρησιμοποιούνται στα γραφικά; ROBOT μετασχηματισμός Πάνω μέροςΚάτω μέρος κεφάλι κορμόςχέρι βάσηστήλος

3 v’ = v + t όπου και x’ = x + dx y’ = y + dy  Για να μετακινήσουμε πολύγωνα: μεταφέρουμε τις κορυφές (διανύσματα) και επανασχεδιάζουμε τις μεταξύ τους γραμμές  Διατήρηση μήκων (ισομετρική)  Διατήρηση τη γωνίών (σύμμορφη) dx = 2 dy = 3 Y X 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 2D Μεταφορά

4 v’ = Sv όπου και  Δεν διατηρούνται μήκη και γωνίες 2D Αλλαγή Κλίμακας

5 v’ = R θ v όπου και x’ = x cos Ө – y sin Ө y’ = x sin Ө + y cos Ө  Διατηρούνται μήκη και γωνίες 2D Περιστροφή

6  Ας υποθέσουμε ότι στόχος δεν είναι στην αρχή τον αξόνων και θέλουμε να αλλάξουμε κλίμακα και το περιστρέψουμε.  Λύση: μεταφορά στην αρχή, αλλαγή κλίμακας, και / ή περιστροφή στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων, επιστροφή. Αυτή η αλληλουχία, επισημαίνει την ανάγκη σύνθεσης διαδοχικών μεταμορφώσεων... 2D περιστροφή και αλλαγή κλίμακας

7 Ομογενείς συντεταγμένες  Οι Ομογενείς συντεταγμένες επιτρέπουν την έκφραση των τριών μετασχηματισμών σε 3x3 μήτρες για εύκολη σύνθεση  Το w είναι 1 για αφινικούς μετασχηματισμούς  Το p(x,y) γίνεται p(x,y,1)  Αυτή η μετατροπή δεν μετατρέπει to p. Mόνο αλλάζει τα σύμβολα για να δείξει ότι μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημείο στο w = 1 υπερεπίπεδο.

8 Ομογενείς συντεταγμένες  P 2d είναι το σημείο τομής της γραμμής P h με το επίπεδο w = 1 plane P 2d (x/w,y/w,1) P h (x,y,w) Y X W 1

9  Για το σημείο: Η πίνακες μετασχηματισμών ως προς την αρχή των αξόνων: Μετασχηματισμοί σε Ομοιογενείς συντεταγμένες

10  Μεταφορά του [1,3] κατά [7,9]  Κλίμακα του [2,3] κατά 5 στο X και 10 στο Y  Περιστροφή του [2,2] κατά 90 ° (π/2) Παραδείγματα

11  Θεωρήστε τον πίνακα περιστροφής  Οι 2 x 2 στήλες υποπίνακα είναι: –μοναδιαία διανύσματα (μήκος = 1) –κάθετα (γινόμενο= 0) –Διανύσματα που περιστρέφουν ως προς τους Χ και Y- άξονες  Ισχύουν τα ίδια για τις 2 x 2 σειρές υποπίνακα  Διατηρούνται τα αρχικά μήκη γωνίες.  Ως εκ τούτου, ο πίνακας είναι μετασχηματισμός «άκαμπτου σώματος». Μετασχηματισμός άκαμπτου σώματος

12 Ο Πολλαπλασιασμός πινάκων δεν είναι αντιμεταθετικός Μεταφορά κατά x=6, y=0 Περιστροφή κατά 45º Μεταφορά κατά x=6, y=0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 Y X 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6

13  Μεταφορά  Αλλαγή Κλίμακας (Δεξιόστροφο σύστημα συνεταγμένων) x y z 3D Βασικοί Μετασχηματισμοί

14  Περιστροφή ως προς Χ  Περιστροφή ως προς Υ  Περιστροφή ως προς Ζ 3D Βασικοί Μετασχηματισμοί

15 Y X 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 Κλίση 2D

16  Τα τετράγωνα γίνονται παραλληλόγραμμα  Οι x συντεταγμένες λοξεύουν  Οι y συντεταγμένες παραμένουν το ίδιο  90 ° μεταξύ των αξόνων γίνεται Ө  Παρατηρήστε ότι η βάση του σπιτιού (στο y = 1) παραμένει οριζόντια, αλλά μετατοπίζεται προς τα δεξιά.

17 Αντανάκλαση

18  Οι 3D σκηνές συχνά αποθηκεύονται σε κατευθυνόμενο άκυκλο γράφημα (DAG) που ονομάζεται γράφημα σκηνής  Χαρακτηριστική μορφή γραφήματος σκηνή: –αντικείμενα (κύβους, σφαίρα, κώνος, πολύεδρα κλπ.) •αποθηκεύονται ως κόμβοι –χαρακτηριστικά (χρώμα, υφή, κλπ.) –μετασχηματισμοί είναι επίσης κόμβοι στο γράφημα σκηνής Μετασχηματισμοί σε γράφημα σκηνής

19 ROBOT Πάνω μέροςΚάτω μέρος κεφάλικορμός χέρι στήλος βάση 1. Τα φύλλα του γράφου είναι πρωταρχικά στοιχεία σταθερού μεγέθους 2. Τα μετασχηματίζουμε 3. Φτιάχνουμε sub-groups 4. Μετασχηματίζουμε τα subgroups 5. Να πάρουμε την τελική σκηνή Μετασχηματισμοί σε γράφημα σκηνής

20  Οι μετασχηματισμοί επηρεάζουν όλα τα παιδιά  Τα υπόδεντρα μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν object nodes (geometry) transformation nodes group nodes group3 obj3obj4 t5t6 t4 root t0 group1 t1t2 obj1group3 t3 group2 group3obj2 Μετασχηματισμοί σε γράφημα σκηνής

21  Ο μετασχηματισμός κόμβου είναι τουλάχιστον ένας πίνακας που χειρίζεται τη μετατροπή –Μπορεί επίσης να περιέχει επιμέρους παραμέτρους μετασχηματισμού  Για να καθοριστεί ο τελικός σύνθετος πίνακας μετασχηματισμού (ΣΠΜ) για τον κόμβο αντικείμενο: –Συνθέστε όλους τους μετασχηματισμούς κατά preorder διαπέραση του γράφου Σύνθεση Μετασχηματισμών σε γράφημα Σκηνής

22 - o1: ΣΠΜ= m1 - o2: ΣΠΜ = m2* m3 - o3: ΣΠΜ = m2* m4* m5 g: group nodes m: πίνακες μετασχηματισμών nodes o: αντικείμενα nodes m5 m1m2 m3 m4 o1 o2 o3 g1 g2 g3 Σύνθεση Μετασχηματισμών σε γράφημα Σκηνής


Κατέβασμα ppt "Μετασχηματισμοί. Πώς οι μετασχηματισμοί χρησιμοποιούνται στα γραφικά; ROBOT μετασχηματισμός Πάνω μέροςΚάτω μέρος κεφάλι κορμόςχέρι βάσηστήλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google