Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
«Επιχειρηματικότητα: Προετοιμασία και δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης στο σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ20 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ

2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συμμετείχαν οι μαθητές: ΠΕΛΙΒΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ ΡΟΥΣΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΖΟΥΡΒΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΝΤΕΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΥΧΟΥΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Βασικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν από τους μαθητές και θα απαντηθούν στη συνέχεια: Τι είναι η επιχειρηματικότητα; Ποια τα κίνητρα της επιχειρηματικότητας; Ποιος ονομάζεται επιχειρηματίας; Ποια τα χαρακτηριστικά και οι αρμοδιότητες του επιχειρηματία; Ποια βήματα πρέπει να γίνουν στη χώρα μας για να υπάρξει ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας;

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και ενέργειες που συνδέονται με τον εντοπισμό των ευκαιριών και τη δημιουργία μιας οργάνωσης που θα τις αξιοποιεί. ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή αξιών για άλλες παραγωγικές μονάδες ή καταναλωτές Ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου Μετατροπή των παραγωγικών συντελεστών σε προϊόντα Ορθολογική διάθεση των στοιχείων παραγωγής Πραγματοποίηση νέων συνδυασμών συντελεστών παραγωγής και τη συνεισφορά τους στην οικονομική πρόοδο της επιχείρησης

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Το κέρδος Η ανεξαρτησία
Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη Μια εναλλακτική επιλογή σε μια μη ικανοποιητική εργασία

6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Είναι το άτομο που ιδρύει και διευθύνει μια επιχείρηση και αναλαμβάνει τους κινδύνους. Συγκεκριμένα: Αρχίζει από το μηδέν και αναπτύσσει την επιχείρησή του Επιτυγχάνει με πολλή σκληρή δουλειά και δημιουργική φαντασία Αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή δημιουργεί άλλες Έχει έντονη την αίσθηση του κατάλληλου χρόνου δράσης

7 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Μεγάλη ανάγκη για επιτυχία
Επιθυμία ανάληψης κινδύνων Αυτοπεποίθηση Ανάγκη για ανεύρεση «καταφυγίου» ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ο εντοπισμός των ευκαιριών κέρδους Η εισαγωγή καινοτομιών Ο σχεδιασμός Η οργάνωση Ο έλεγχος Η διοίκηση των ανθρώπων

8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι
Σημαντικότεροι λόγοι ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είναι: Η ανάγκη αυτοπραγμάτωσης του επιχειρηματία Το αναμενόμενο κέρδος Η ανεργία Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι: Η προηγούμενη επαγγελματική ενασχόληση Οι οικογενειακές σχέσεις Η εκπαίδευση Η ηλικία Το φύλλο Η εθνικότητα

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ
Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα θα πρέπει: Να δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου επικρατεί ο ανταγωνισμός και η ελευθερία για να μπορέσει να ακμάσει το επιχειρηματικό πνεύμα Να θεσπιστεί ένα τέτοιο θεσμικό και ηθικό περιβάλλον που να επιβραβεύει την προσπάθεια του επιχειρηματία Να καλλιεργηθεί ένα κλίμα βεβαιότητας στους ανθρώπους Να αποδυναμωθεί το τέρας της γραφειοκρατίας Να μειωθούν τα εμπόδια εισόδου νέων επιχειρηματιών στους διάφορους κλάδους της οικονομίας

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η διαδικασία σύστασης μιας επιχείρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΣΚ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.

11 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, και εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιμο να επισκεφτείτε το οικείο επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ομόρρυθμη Εταιρεία και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του νόμου. Κατά την επίσκεψή σας αυτή στο Επιμελητήριο, πρέπει να καταθέσετε συμπληρωμένη μία αίτηση και ένα παράβολο δρχ. Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα σας δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας. Στην περίπτωση όπου η επωνυμία που επιλέξατε έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του νόμου, θα πρέπει να επιλέξετε νέα επωνυμία. (Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυμίας, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι χρήσιμο να γίνει πριν τη σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, για να βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία που επιλέξατε είναι δεκτή και να μην χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στο καταστατικό.)

12 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Πρέπει να προχωρήσετε στη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού - καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους και δεν χρειάζεται να συνταχθεί από ή να υπογραφεί σε συμβολαιογράφο.

13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2081/92, το υπογεγραμμένο καταστατικό της συστηνόμενης Ο.Ε. σε δύο αντίγραφα προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο, μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας (αν έχετε πάρει από το επιμελητήριο τέτοιον αριθμό), δύο χαρτόσημα των 150 δρχ. και μία αίτηση. Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου.

14 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΣΚ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.
Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να καταβάλετε στην ΔΟΥ έδρας το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, Ν.1676/86. Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσετε δύο αντίγραφα του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν. Θα θεωρηθεί το καταστατικό σας και θα σας επιστραφεί επίσης το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.

15 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Στη συνέχεια πρέπει να θεωρήσετε το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων όπου καταβάλλονται ποσά 0,5% και 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα

16 ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ο.Ε. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Δύο αντίγραφα του θεωρημένου καταστατικού από το Επιμελητήριο, τη ΔΟΥ κατά την καταβολή του ΦΣΚ,  το Ταμείο Νομικών και το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, κατατίθενται στο Πρωτοδικείο έδρας για δημοσίευση. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης-σύστασης της Ο.Ε.

17 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο επιμελητήριο. Για την εγγραφή πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

18 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.
Το επόμενο βήμα στη διαδικασία σύστασης της Ο.Ε. είναι η έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ έδρας. Για τις ενέργειες / δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στη ΔΟΥ έδρας για την έναρξη εργασιών, επισκεφτείτε την σελίδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Θα μπορέσετε επίσης να δείτε τα έντυπα TAXIS τα οποία ζητούνται κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

19 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ομόρρυθμη Εταιρεία)
Για την έναρξη εργασιών πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Έντυπο έναρξης δραστηριότητας Μ3 Καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο Εγγραφή μελών σε ασφαλιστικό φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, κλπ.) αν είναι απόδειξη είσπραξης χρειάζεται φωτ/φο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ. Μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη ή αν έχουμε δωρεάν παραχώρηση κάποιου χώρου από κάποιον άλλον (πατέρας, μητέρα, κλπ.) τότε πρέπει να προσκομιστεί: συμβόλαιο ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Αστυνομία για δωρεάν παραχώρηση εκείνου ο οποίος παραχωρεί το χώρο. Αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, τότε πρέπει να προσκομιστεί: υπεύθυνη δήλωση ότι θα χρησιμοποιήσει τον ιδιόκτητο χώρο σαν επαγγελματική έδρα της επιχείρησής του. Χαρτόσημο έναρξης (το πληρώνει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου στη ΔΟΥ. Εξουσιοδότηση (εφόσον την έναρξη κάνει κάποιος τρίτος εκτός των μελών

20 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ομόρρυθμη Εταιρεία)
Φορολογική Ενημερότητα από τα μέλη Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα μέλη δεν ήταν επιτηδευματίες ή εάν είναι, βεβαίωση από τα τμήματα Κώδικα-ΦΠΑ-Έσοδα ότι δεν υπάρχουν οφειλές Απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον ενός Διαχειριστή Σημείωμα Θεώρησης (έντυπο TAXIS Β1) σε 1 αντίτυπο για κάθε εγκατάσταση

21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
Εδώ μπορείτε να δείτε τον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011 και πως αυτός ενισχύει την νεανική επιχειρηματικότητα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

22 ΓΝΩΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Παππά, ιδρυτή και ιδιοκτήτη της ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΝ’ συμβουλευτικής ( ), επτά είναι τα σημεία μιας επιτυχημένης επιχείρησης: Ενέργεια και πάθος γι’ αυτό που κάνετε Εφαρμόστε τον κανόνα 80/20 Πάρτε μερικά ρίσκα ακόμα Βρείτε την καλύτερη βοήθεια Κάντε κάτι παραπάνω Διαφοροποιείστε το προϊόν σας Κρατήστε τις ισορροπίες μεταξύ δουλειάς, διασκέδασης και οικογένειας

23 Ενέργεια και πάθος γι’ αυτό που κάνετε
Εάν η επιχείρηση σας οδηγείτε από το πάθος σας για αυτό που κάνετε, θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε την πορεία σας προς το μέλλον. Το πάθος σας και η ενέργεια που δίνετε για να πετύχετε τους στόχους σας, αποτελούν πηγή έμπνευσης για όσους δουλεύουν δίπλα σας. Η επιτυχία απαιτεί επιμονή, και το πάθος είναι αυτό που την τρέφει! Εάν δείξετε ότι βαριέστε αυτό θα περάσει τόσο στο προσωπικό όσο και στους πελάτες σας! Δείξτε όρεξη και διάθεση, ειδικά τώρα που τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εφαρμόστε τον κανόνα 80/20 Πρόκειται για μια εργασία του Ιταλού οικονομολόγου “Βιλφρέντο Παρέττο”, στις αρχές του 20ου αιώνα, και μας λέει ότι “το 80% των αποτελεσμάτων από κάτι το οποίο κάνουμε, θα έρθει μέσα από το 20% των προσπαθειών μας”. Έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, ακόμα και στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανόνα αυτό, το 80% των κερδών σας, προέρχεται μόλις από το 20% των πελατών σας, και το 80% των πωλήσεων προέρχεται από το 20% των προϊόντων σας. Δοκιμάστε το, ισχύει! Βρείτε στην επιχείρηση σας ποιο είναι αυτό το 20% που σας δίνει το 80% των αποτελεσμάτων σας, και μελετήστε τον τρόπο που συμβαίνει. Εφαρμόστε τις γνώσεις που θα αποκτήσετε και στους υπόλοιπους τομείς.

24 Πάρτε μερικά ρίσκα ακόμα
Θα σκεφτείτε  ότι και μόνον που έχω επιχείρηση την σήμερον ημέρα, ρίσκο είναι! Θα συμφωνήσω. Έως έναν βαθμό όμως. Όλοι φοβόμαστε να πάρουμε ρίσκα και να δοκιμάζουμε καινούρια πράγματα. Μένοντας όμως στάσιμοι στα ίδια πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα, θα έχουμε και τα ίδια αποτελέσματα. Κάνοντας διαφορετικά πράγματα, θα έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα! Εάν θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα, θα πρέπει να αναλάβετε και μερικά ρίσκα επιπλέων. Με την προϋπόθεση όμως ότι ξεχωρίζετε ποιο ρίσκο είναι αποδεκτό και ποιο όχι. Βρείτε την καλύτερη βοήθεια Κανείς δεν είναι καλός σε όλα. Σε κάποια πράγματα υστερείτε, όσο δύσκολο και αν είναι να το παραδεχτείτε. Εντοπίστε λοιπόν τα όρια σας και αναζητήστε ειδικούς να σας βοηθήσουν. Έξυπνος δεν είναι αυτός που τα κάνει όλα μόνος του, αλλά αυτός που βρίσκει τους κατάλληλους ανθρώπους να κάνουν την δουλειά για αυτόν (με ένα λογικό οικονομικό αντίτιμο βέβαια). Αποτελεί σίγουρα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της επιχείρηση σας όταν συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε μια δουλειά καλλίτερα από εσάς. Κάντε κάτι παραπάνω Κάνοντας το κάτι παραπάνω για τους πελάτες σας, μπορεί να είναι κουραστικό για εσάς, αλλά μόνον καλά αποτελέσματα θα σας φέρει στο τέλος. Δείχνετε ενδιαφέρον για τον πελάτη σας, και αυτό να είστε βέβαιοι ότι το εισπράττει. Κάποιοι ίσως να μην το εκτιμούν, αλλά αυτοί πάντα θα υπάρχουν. Μην επικεντρώνεστε στα κέρδη που θα αποκομίσετε, αλλά στην εξυπηρέτηση του πελάτη σας. Τα κέρδη θα έρθουν σαν αποτέλεσμα!

25 Διαφοροποιείστε το προϊόν σας
Η διαφοροποίηση είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το έχουμε αναφέρει ξανά. Όταν πριν αρκετά χρόνια ξεκίνησαν οι πιτσαρίες στην Αμερική, κάποιος είχε την ιδέα να κάνει διανομή την πίτσα στα γραφεία των εταιρειών για να διευκολύνει τους εργαζόμενους. Ο άνθρωπος αυτός είχε μια απλή πιτσαρία όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά έδινε το προϊόν του με διαφορετικό τρόπο. Το έκανε διανομή. Η διανομή της πίτσας τον έκανε να ξεχωρίσει από την υπόλοιπη αγορά, και του έφερε μεγάλη επιτυχία. Βρείτε κάτι στο οποίο μπορείτε να γίνετε “μοναδικοί” και δουλέψτε πάνω σε αυτό. Κρατήστε τις ισορροπίες μεταξύ δουλειάς, διασκέδασης και οικογένειας Αυτό είναι κρίσιμο για μια μακροπρόθεσμη επιτυχία. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, δουλεύετε σίγουρα πολλές ώρες, ειδικά στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης. Κάνοντας όμως αυτό σε συνεχόμενη βάση, μπορεί να σας φέρει αρνητικά αποτελέσματα. Οργανώστε καλύτερα το χρόνο σας. Κλείστε ραντεβού με τον εαυτό σας! Πάρτε τον χρόνο σας και ξαναγεμίστε τις μπαταρίες σας. Βρείτε χρόνο να περάσετε με την οικογένεια σας. Αν υποφέρουν αυτοί, το πιθανότερο είναι να υποφέρει και η επιχείρηση σας.

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στις δύσκολες εργασιακά ημέρες που ζούμε όλοι αντιλαμβανόμαστε πως όλο και περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη διεξόδου των ανθρώπων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες όσο πιο καινοτόμες και έξυπνες είναι τόσο μεγαλύτερα οφέλη θα δίνουν τόσο στους επιχειρηματίες όσο και στους εργαζόμενους και τελικά στην οικονομία της χώρας. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο που αναλαμβάνει κάποιος που ξεκινάει μια επιχείρηση τόσο μεγαλύτερο κέρδος θα έχει όταν η προσπάθειά του στεφθεί με επιτυχία. Χρειάζεται όμως προσοχή στις επιλογές αλλά και γνώση και τήρηση της νομοθεσίας ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες από όλους όσοι αποφασίζουν να ασχοληθούν είτε σαν επιχειρηματίες είτε σαν εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις. Απαραίτητα πλέον στις μέρες μας είναι η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών αλλά και η ευκολία στη χρήση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου.

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Έντυπα TAXIS
Β1            Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση-Ακύρωση-Απώλεια Βιβλίων και Στοιχέιων, Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις) M3             Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου (Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων) Μ4            Δήλωση Διακοπής Εργασιών Μ5            Δήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης Μ6            Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης Μ7            Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου Πληροφορίες για τα έντυπα Μητρώου και τη συμπλήρωσή τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

28 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Βιβλίο τουριστική νομοθεσία (Β’ ΕΠΑΛ) Βιβλίο επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google