Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Αθανάσιος Κ. Μαύρος Πρόεδρος Δ.Σ. Planning.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Αθανάσιος Κ. Μαύρος Πρόεδρος Δ.Σ. Planning."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Αθανάσιος Κ. Μαύρος Πρόεδρος Δ.Σ. Planning Cyprus Ltd 7 Οκτωβρίου 2008

2 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων 2 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Στοιχεία 1 ης Παγκύπριας Έρευνας Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα  Πορίσματα έρευνας & Απαιτούμενες ενέργειες

3 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Οι Ε/Κ επιχειρήσεις και οι Ε/Κ Managers έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα της αρχικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στην συντριπτική τους πλειοψηφία (88%) 3

4 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Το 45% των Ε/Κ επιχειρήσεων και Ε/Κ Managers θεωρούν σημαντική την ύπαρξη μεταπτυχιακού προγράμματος ή diploma για το ανώτατο επίπεδο στελεχών και το 50% την ύπαρξη ειδικών προγραμμάτων εργαστηριακού χαρακτήρα για το μεσαίο & χαμηλό επίπεδο προσωπικού 4

5 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Παρά τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης μόνο το 37% των επιχειρήσεων συμμετείχαν ή υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα 5

6 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Στις επιχειρήσεις που υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης στα Logistics και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, εκπαιδεύτηκε κατά μέσο όρο το 32% των απασχολουμένων στον συγκεκριμένο τομέα 6

7 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού • Το κόστος εκπαίδευσης ανά άτομο παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. • Πολυήμερα προγράμματα στο εξωτερικό που υλοποίησαν ορισμένες επιχειρήσεις κοστίζουν μέχρι 1.500 (2,29% του συνολικού κόστους προσωπικού αυτών) • Μαζικά προγράμματα κατάρτισης χαμηλότερου επιπέδου εξειδίκευσης κοστίζουν περί τα 150€ Το μέσο δαπανούμενο ποσό σε εκπαιδευτικά προγράμματα εφοδιαστικής αντιστοιχεί στο 0,87% του κόστους αμοιβής των απασχολούμενων στον τομέα, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό για τη σημαντικότητα του τομέα στην Ε/Κ επιχείρησης 7

8 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Οι ειδικότητες Logistics / Supply Chain Manager, Λειτουργού Προμηθειών, Υπευθύνου Αποθήκης, Χειριστή ανυψωτικού περονοφόρου και Οδηγού φορτηγών θεωρείται ότι χρειάζονται πιστοποίηση στην Κυπριακή αγορά (>50%) 8

9 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Οι Ε/Κ επιχειρήσεις και οι Ε/Κ Managers έχουν συνειδητοποιήσει τη σημαντικότητα της αρχικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στην συντριπτική τους πλειοψηφία (88%)  Δυστυχώς μόνο το 37% των επιχειρήσεων συμμετείχαν ή υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα  Το 32% των στελεχών από τις εταιρείες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαιδεύτηκαν (32%*38%=12% του συνολικού αριθμού)  Εξαιρετικά χαμηλό κρίνεται το 0,87% του συνολικού budget του προσωπικού της Εφοδιαστικής αλυσίδας που δαπανάται προς σκοπούς εκπαίδευσης Πορίσματα έρευνας 9

10 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Η εκπαίδευση αφορά λίγους εργαζόμενους και όχι το σύνολο των απασχολούμενων στον τομέα (ενώ το μέσο κόστος / άτομο είναι ~500€, το συνολικό ποσοστό δαπάνης αντιστοιχεί σε 0,87%)  5 ειδικότητες θεωρείται ότι έχουν ανάγκη για πιστοποιημένα προγράμματα (Logistics / Supply Chain Manager, Υπεύθυνος Αποθηκών, Λειτουργός Προμηθειών, Χειριστής περονοφόρων, Οδηγός φορτηγών - οχημάτων) Πορίσματα έρευνας 10

11 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Εκπαίδευση του συνόλου του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics  Διπλασιασμός του μέσου ετήσιου ποσοστού δαπάνης για εκπαίδευση από το 0,87% στο 1,5%  Ανάγκη ύπαρξης στην αγορά προγραμμάτων εργαστηριακού χαρακτήρα για τα μεσαία & χαμηλά στελέχη  Ανάγκη ύπαρξης στην αγορά μεταπτυχιακού προγράμματος ή diploma στην Εφοδιαστική Αλυσίδα & τα Logistics για τα ανώτερα & ανώτατα στελέχη Απαιτούμενες ενέργειες 11

12 Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων  Σχεδιασμός των περιγραμμάτων των επαγγελμάτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics & έναρξη των διαδικασιών πιστοποίησης αυτών  Ενσωμάτωση στη βασική εκπαίδευση της σημασίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics  Ευαισθητοποίηση των οργανισμών του Δημοσίου τομέα στη σημασία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας & των Logistics  Ανάγκη ύπαρξης στην αγορά μεσαίων στελεχών (εργοδηγών) με εξειδίκευση της Εφοδιαστική Αλυσίδα & τα Logistics στα προγράμματα σπουδών τους Απαιτούμενες ενέργειες 12


Κατέβασμα ppt "Consulting for Results Ο παράγων «Άνθρωπος» κινητήριος Μοχλός στην ανάπτυξη των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων Αθανάσιος Κ. Μαύρος Πρόεδρος Δ.Σ. Planning."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google