Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικές εφαρμογές Wiki

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικές εφαρμογές Wiki"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικές εφαρμογές Wiki
Μαρία Νέζη Δρ Παιδαγωγικής Επιμορφώτρια Β΄επιπέδου

2 Σύντομη περιγραφή Wikipedia Blogs MySpace YouTube Web2.0
Οι χρήστες δημιουργούν το περιεχόμενο, το «μοιράζονται» στην ομάδα τους και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχουν τη δυνατότητα να επεμβαίνουν και στη «δουλειά» άλλων….

3 WIKI Ανοιχτό περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας.
Δικτύωση και αλληλεπίδραση: συνθήκες κοινότητας. Συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου. Δημιουργία υλικού ανοιχτού σε πολλαπλές αναγνώσεις και σχολιασμό από τα μέλη της ομάδας.

4 Παιδαγωγικές δυνατότητες WIKI
Δυναμικός χαρακτήρας της γραφής - αμφίδρομο της επικοινωνίας πομπού – δέκτη. Αλλεπάλληλες διορθώσεις, συμπληρώσεις, αλλαγές στο αρχικό κείμενο. Συνεργατική γραφή. Ανοιχτό για επαναχρησιμοποίηση μορφωτικό υλικό - αυθεντικότητα στη μαθησιακή διαδικασία (Collis & Moonen, 2005).

5 Διδακτική αξιοποίηση WIKI
Ομαδοσυνεργατικές Διαθεματικές δραστηριότητες Σε μορφή project Αυθεντικότητα στη μαθησιακή διαδικασία Συνεργατική παραγωγή υλικού Ανάδειξη της ατομικής συμβολής (ιστορικό σελίδας, συχνότητα επισκέψεων, ποιότητα σχολίων) Δημοσιοποίηση της εργασίας στο διαδίκτυο Ανατροφοδότηση από την κοινότητα μάθησης Ενίσχυση εσωτερικών κινήτρων μάθησης

6 Παιδαγωγικό πλαίσιο εφαρμογών wiki
Εμπλαισιωμένη μάθηση (situated learning)(Lave & Wenger 1991). Μάθηση με επίλυση προβλήματος (problem based learning) (Daniels 1993· Pallincsar 1998).

7 Εμπλαισιωμένη μάθηση (situated learning)
Η μάθηση εμπεριέχει (προϋποθέτει) δράση (δραστηριότητα) η οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το ευρύτερο πλαίσιο και την κουλτούρα στην οποία συντελείται. Είναι κοινωνικό φαινόμενο και φυσική συνέπεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών σε μια κοινότητα πρακτικής (community of practice)(Lave & Wenger 1991).

8 Μάθηση με επίλυση προβλήματος (problem based learning)
Οι μαθητές/τριες εκφέρουν προσωπικό λόγο, καθώς αποκρίνονται σε αυθεντικά προβλήματα (problem based learning) (Daniels 1993· Pallincsar 1998) κατάλληλα για τις προσλαμβάνουσές τους. Για την επίλυσή τους αξιοποιούν ποικίλους μαθησιακούς πόρους (τηλεοπτικό, έντυπο και ψηφιακό υλικό, σχολικά εγχειρίδια, διαδίκτυο), γνωστικά εργαλεία, όπως τον επεξεργαστή κειμένου, κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένες πρακτικές, όπως η τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία (wiki).

9 Εφαρμογές στο μάθημα της Γλώσσας

10 Εφαρμογές στο μάθημα της Γλώσσας

11 Σενάριο Ενότητα 7 Νεοελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου: ο ρόλος της τηλεόρασης. Αναπαραστάσεις της παιδικής και εφηβικής ηλικίας σε ποικίλο τηλεοπτικό υλικό. Η περιγραφή της εικόνας του παιδιού και του εφήβου στην ελληνική τηλεόραση. Περιγραφικός λόγος. Οι μαθητές/τριες σε ομάδες, διμελείς ή τριμελείς διερευνούν ένα, από τα ακόλουθα θέματα: α) το παιδί στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, β) το παιδί στα ελληνικά σήριαλ, γ) το παιδί σε ξένες τηλεοπτικές σειρές, δ) το παιδί σε τηλεπαιχνίδια και ε) το παιδί ως θεατής παιδικών τηλεοπτικών εκπομπών, και παράγουν ένα περιγραφικό κείμενο σε μορφή δημοσιογραφικού άρθρου ( λέξεων) το οποίο δημοσιοποιείται στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου. Η επιλογή και η διατύπωση του κατάλληλου τίτλου, η οργάνωση των παραγράφων, η μορφή των σχολίων και η αξιοποίηση των κατάλληλων επιθέτων και σημείων στίξης είναι τα ζητούμενα.

12 Εφαρμογές στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

13 Σενάριο Οι μαθητές /τριες ως μικροί ερευνητές αναζητούν σε έντυπους και ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους (έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά, έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές) και καταγράφουν την ετυμολογία των ονομάτων των μηνών, κύριων ονομάτων, φράσεων από την Ιλιάδα. Το ενδιαφέρον τους για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ενεργοποιείται, ενώ παράλληλα ασκούνται στην ανάπτυξη διερευνητικών στρατηγικών και δεξιοτήτων. Η μαθητεία τους στον αρχαίο κόσμο αποκτά νόημα γι΄ αυτούς, καθώς η όλη δραστηριότητα υπηρετεί τις παιδαγωγικές αρχές της εγγύτητας και βιωματικότητας. Τα σχόλια των αναγνωστών-συμμαθητών τους ανατροφοδοτούν και τους παρωθούν. Η μαθησιακή διαδικασία αποκτά αυθεντικότητα.

14 Δίκτυο αναγνώσεων

15 Εφαρμογές στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση

16 Εφαρμογές στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση

17 Σενάριο Η διαδικασία της ανάγνωσης του ομηρικού κειμένου γίνεται μια περιπέτεια, ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Το τελικό προϊόν της εργασίας τους έχει νόημα γι’ αυτούς: είναι οι σημειώσεις τους για το μάθημα. Οι νεαροί αναγνώστες σε ρόλους (Φιλόλογοι, Φιλόσοφοι, Θεολόγοι, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Οικονομολόγοι) φωτίζουν το κείμενο από πολλές οπτικές και συμμετέχουν ενεργά στη συγκρότηση του νοήματός του. Ασκούνται στην ανάπτυξη αναγνωστικών στρατηγικών και διερευνητικών δεξιοτήτων στην προσπάθειά τους για ανασύσταση του ομηρικού κόσμου. Αναγιγνώσκουν εκ του σύνεγγυς το κείμενο και αποδελτιώνουν το υλικό τους. Αναζητούν, συγκεντρώνουν, ταξινομούν, επεξεργάζονται δεδομένα, επιχειρούν συσχετίσεις, εκφέρουν προσωπικό κριτικό λόγο που βασίζεται όμως σε συγκεκριμένες πηγές. Η συγκεκριμένη διδακτική πρακτική δεν προσανατολίζεται στην πρόσκτηση μιας σχηματοποιημένης και αποκρυσταλλωμένης γνώσης για τον ομηρικό κόσμο αλλά στην άσκηση των νεαρών αναγνωστών να διαλέγονται με το κείμενο (Τσάφος 2004) και να συγκροτούν το νόημά του μέσα από την αλληλεπίδραση που το δίκτυο αναγνώσεων (wiki) τους διασφαλίζει.

18 Δίκτυο αναγνώσεων

19 Δίκτυο αναγνώσεων

20 Σενάριο Διαθεματική δραστηριότητα άτυπης μορφής σχολικού γραμματισμού.
Αφετηρία το μυθιστόρημα του Ν. Θέμελη Για μια συντροφιά ανάμεσά μας. Οι μαθητές/τριες ως Γεωγράφοι, Χαρτογράφοι, Βιογράφοι, Κοινωνιολόγοι, Ιστορικοί, Ξεναγοί, Φωτογράφοι, Καλλιτέχνες εμπλέκονται βιωματικά στη διερευνητική διαδικασία ανασύστασης του ιστορικοκοινωνικού περικειμένου.

21 Άλλα παραδείγματα

22 Άλλα παραδείγματα

23 Άλλα παραδείγματα

24 Αντί επιλόγου Ανοικτό ερώτημα παραμένει με ποιο ακριβώς τρόπο, σε ποιο βαθμό και κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι εφαρμογές του web 2.0, ως μέσα πρακτικής γραμματισμού, συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση (Κουτσογιάννης 2007), καθώς δεν έχουμε στη διάθεσή μας, ιδιαίτερα για την ελληνική εκπαίδευση, ερευνητικά δεδομένα.

25 Αντί επιλόγου Τα εμπειρικά δεδομένα που διαθέτουμε από τέτοιου είδους διδακτικές πρακτικές, αποκαλύπτουν: ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και ενίσχυση εσωτερικών κινήτρων μάθησης δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος εμπιστοσύνης και ενίσχυση της αλληλεπίδρασης στην κοινότητα μάθησης μετατόπιση των φορέων της μάθησης σε νέους ρόλους (π.χ. ο δάσκαλος σε ρόλο μεσολαβητή/ συντονιστή/εμψυχωτή) ευκαιρίες για αναστοχασμό και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών/τριών.


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικές εφαρμογές Wiki"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google