Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το ταξίδι της Τίτσας της χελωνίτσας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το ταξίδι της Τίτσας της χελωνίτσας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το ταξίδι της Τίτσας της χελωνίτσας
Παναγιώτα Νεοκοσμίδου Εκπαιδευτικός

2 Η ενότητα «Η θαλάσσια χελώνα «Καρέττα-Καρέττα» τάξη: Α΄
Η ενότητα «Η θαλάσσια χελώνα «Καρέττα-Καρέττα» τάξη: Α΄ Σχολείο: 8ο Δημοτικό σχολείο Καβάλας Διάρκεια: 2 μήνες Σκοπός του σχεδίου εργασίας: Οι μαθητες/τριες να γνωρίσουν την χελώνα Καρέττα-Καρέττα, να μάθουν για τους κινδύνους που την απειλούν και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, μέσα από διαδικασίες περιβαλλοντικών προσεγγίσεων

3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας είναι η Γλώσσα, η Μελέτη Περιβάλλοντος και η Αισθητική Αγωγή

4 Κριτήρια συμμετοχής: Γνωστικά: Τα παιδιά έχουν κατακτήσει τον προφορικό και γραπτό λόγο Έχουν αναπτύξει περιβαλλοντική ενσυναίσθηση λόγω εκπόνησης αντίστοιχου προγράμματος Έχουν εκπαιδευτεί σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και σε εργασίες κατά ομάδες

5 Γνωστικοί στόχοι Να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο
Να οικειοποιηθούν με το σχετικό με το θεματικό πεδίο λεξιλόγιο, προκειμένου να παράξουν λόγο γραπτό και προφορικό Να αναγνωρίζουν και να επεξεργάζονται τη σημειολογική λειτουργία της εικόνας, ανακαλύπτοντας μέσα από αυτές ποιοι πραγματικά ευθύνονται για ότι η χελώνα καρέττα-καρέττα είναι ζώο προς εξαφάνιση

6 Οικολογικοί στόχοι Να αναπτύξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση, ενισχύοντας την αξία ότι όλα τα ζώα είναι σημαντικά και πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να υπάρχουν Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης στην προστασία του οικοσυστήματος Η ανάπτυξη της αισθητικής του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε

7 Παιδαγωγικοί στόχοι Να μάθουν να συνεργάζονται μέσα από την ανάπτυξη και την καλλιέργεια του συλλογικού νου Να μάθουν να συνομιλούν και να ακούν συνομιλητές που έχουν διαφορετικό βαθμό γνώσης του θέματος από τους ίδιους, ενισχύοντας την διαχείριση της ετερότητας

8 Μέθοδοι υλοποιήσης του προγράμματος
Δραματοποιήση Η/Υ Βιωματικές επικοινωνιακές τεχνικές Εικαστικά Ιστοεξερεύνηση Οπτικοποιημένη ιστορία

9 Αφίσσα για τη χελώνα καρέττα -καρέττα Δώστε τον δικό σας τίτλο
Διαδώστε το μήνυμα Το μόμπιλε της τροφής της χελώνας καρέττα -καρέττα Η Τίτσα η χελωνίτσα μας δείχνει το σπίτι της Χελώνα καρέττα-καρέττα Δραματοποίηση Τα παιδιά υποδύονται τη χελώνα Τίτσα Εικονο-παραμύθι «Τίτσα η Χελωνίτσα Η χελώνα μας αφηγείται την ιστορία της Άνθρωποι και χελώνες (παιχνίδι ρόλων) Η χελώνα Τίτσα η χελωνίτσα τραυματίζεται

10 Αφόρμηση

11 Τίτλος δραστηριότητας: Μεταδίδω το μήνυμα
Τίτλος δραστηριότητας: Μεταδίδω το μήνυμα Διάρκεια: 35 λεπτά Υλικά: Τηλεόραση από χαρτόνι, χαρτί και μολύβι Στόχοι: Ενίσχυση της ενσυναίσθησης Ανάπτυξης της αίσθησης της προσωπικής ευθύνης και συμμετοχής

12 Περιγραφή δραστηριότητας
Τα παιδιά με τη χρήση μια αυτοσχέδιας τηλεόρασης η οποία κατασκευάζεται από χαρτόνι, υποδύονται τους δημοσιογράφους, μεταδίδοντας τους αριθμούς που δείχνουν την συνεχή εξαφάνιση της χελώνας καρέττα-καρέττα. Μπαίνει το ερώτημα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ακολουθούν προτάσεις οι οποίες καταγράφονται σε χαρτί του μέτρου. Ως πρώτη πρόταση ψηφίζεται η κατασκευή μιας αφίσας η οποία δημιουργείται από τα παιδιά με στόχο η εικόνα και η λεζάντα να προκαλέσει τη συμμετοχή και το ενδιαφερον των ανθρώπων για τη διάσωσή της.

13 Κριτήρια αξιολόγησης Βαθμός ανάπτυξης ενσυναίσθησης
Βαθμός ανάπτυξης προσωπικής ευθύνης Βαθμός συμμετοχικότητας και ενδιαφέροντος

14 Τίτλος δραστηριότητας: Φτιάχνω τη δική μου αφίσσα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Υλικά: Χαρτόνια Α3, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι αφίσσες Στόχοι: Να ενισχυθεί η αίσθηση της συλλογικότητας και η αντίληψη ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε φορείς μικρών και μεγάλων αλλαγών Να αναπτυχθεί η συνεργατικότητα και η ανταλλαγή στάσεων και συμπεριφορών

15 Περιγραφή δραστηριότητας
Ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των τριών και δίνει αφίσσες που έχει συγκεντρώσει, ενώ χρησιμοποιυνται και οι φωτογραφίες και τα στοιχεία που έχουν φέρει τα παιδιά για τη χελώνα καρέττα-καρέττα. Τα παιδιά σε αντιπαραβολή με την αφίσσα της αφόρμησης σχεδιάζουν αφίσσες με σκοπό την προαγωγή της προστασίας της χελώνας, αντικαθιστώντας τις αρνητικές πληροφορίες για το υπο μελέτη ζώο σε θετικά οικολογικά μηνύματα. Έτσι δίνουν το δικό τους κινητοποιητικό μήνυμα κάτω από την αφίσα που έχει δημιουργήσει η κάθε ομάδα. Μια από τις αφίσες της οποίας η επιλογή, πραγματοποιείται από τα παιδιά διπλώνεται και μαζί με ένα ευγενικό γράμμα που συντάσσεται με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού αποστέλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι υπόλοιπες χρησιμοποιούνται, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές του υπόλοιπου σχολείου.

16 Κριτήρια αξιολόγησης Βαθμός ανάπτυξης συνεργατικότητας
Βαθμός συμμετοχής Βαθμός συνειδητοποιήσης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η χελώνα

17 Τίτλος δραστηριότητας: Ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου
Τίτλος δραστηριότητας: Ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου Διάρκεια: 50 λεπτά Μέσα: Η/Υ, διαδραστικός πίνακας, χάρτης της Ελλάδας, το παραμύθι «Πού πας χελωνίτσα;» Στόχοι: Ανάπτυξη ενσυναίσθησης Γνωριμία με το τόπο, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής της χελώνας καρέττα –καρέττα με κατανοητό και παιγνιώδη τρόπο για τα παιδιά Ανάπτυξη κριτικής δεξιότητας και λήψης αποφάσεων blogs.sch.gr/nikfarazi

18 Περιγραφή 1ης δραστηριότητας
Τα παιδιά με τη βοήθεια του υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα, ακούν το παραμύθι με τίτλο «Πού πας χελωνίτσα;» Με αυτό τον τρόπο γνωρίζουν τη χελώνα, τις θάλασσες που ταξιδεύει, τους φίλους που κάνει στο ταξίδι της, αλλά και τη περιπέτεια που είχε με ένα δίχτυ που τραυμάτισε το πτερύγιο της. Τα παιδιά αμέσως μετά την αφήγηση του παραμυθιού δραματοποιούν σκηνές από το παραμύθι δουλεύοντας σε ομάδες.

19 Περιγραφή 2ης δραστηριότητας
Η δασκάλα δίνει στα παιδιά από ένα χάρτη της Ελλάδας και τα παιδιά εντοπίζουν το σπίτι της χελώνας καρέττα –καρέττα, διερευνώντας που υπάρχουν χελώνες και που όχι π.χ. Αν πάμε σε μια παραλία της Καβάλας θα συναντήσουμε τη χελώνα της ιστορίας μας; Τι θα κάνουμε αν συναντήσαμε την χελώνα της ιστορίας μας τραυματισμένη;

20

21 Κριτήρια αξιολόγησης Βαθμός ανάπτυξης ενσυναίσθησης
Βαθμός κατάκτησης πληροφοριών για τη χελώνα καρέττα-καρέττα Βαθμός χωρικού προσανατολισμού Βαθμός ικανότητας λήψης αποφάσεων και κριτικής σκέψης

22 Τίτλος δραστηριότητας «Το μόμπιλε της χελώνας και της τρόφης της»
Τίτλος δραστηριότητας «Το μόμπιλε της χελώνας και της τρόφης της» Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Υλικά: σχέδια της τροφής της χελώνας (αστερίες, μέδουσες, αχινούς κ.α.), ψαλίδι, κλωστή, βελόνα, κόλλα λεπτά και ίσια ξυλαράκια από όπου θα κρεμαστεί η τροφή της χελώνας Στόχοι: Γνωριμία της τροφικής σχέσης της χελώνας με υπόλοιπα ζώα Εξοικειώση με παιγνιώδη τρόπους διδασκαλίας Ενίσχυση της ελεύθερης δημιουργικής σκέψης

23 Περιγραφή δραστηριότητας
Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες των τριών /τεσσάρων ατόμων. Ο δάσκαλος δίνει σε κάθε ομάδα τα σχέδια με την τροφή της κάθε χελώνας. Κατασκευάζει το μόμπιλε, προκειμένου αυτό να γίνει κατανοητό από τα παιδιά. Τα μέλη της ομάδας κόβουν τα σχέδια και τα κρεμούν στο μόμπιλε, κρεμώντας τη χελώνα στη κορυφή της κατασκευής. Το μόμπιλε κρεμιέται στη τάξη από μία κεντρική κλωστή.

24 Κριτήρια αξιολόγησης Βαθμός κατανόησης της τροφικής σχέσης της χελώνας
Βαθμός ανάπτυξης της ελεύθερης έκφρασης Βαθμός συμμετοχής και ενδιαφέροντος από τα παιδια

25

26

27

28

29 Περιγραφή δραστηριότητας
Με αφορμή τις παραπάνω εικόνες τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τίθεται το διλληματικό ερώτημα από το δάσκαλο για το αν για την εξαφάνιση της χελώνας καρέττα καρέττα ευθύνεται ο άνθρωπος ή η φύση; Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παιδί να επιλέξει σε ποια από τις δύο ομάδες θέλει να βρίσκεται. Οι δύο ομάδες συσκέπτονται για 10 λεπτά, προκειμένου να αποφασίσουν τι επιχειρήματα θα αναπτύξουν, ενώ η δασκάλα σε ρόλο γραμματέα χωρίζει σε δυο στήλες τις ομάδες στις οποίες τα παιδιά μπορούν να δώσουν τα δικά τους ονόματα. Στη συνέχεια, τα παιδιά προσκαλούνται σε μια δημόσια συζήτηση στα πλαίσια της οποίας η κάθε ομάδα υποστηρίζει την άποψη της. Η δασκάλα καταγράφει τις απαντήσεις. Τα επιχειρήματα των παιδιών μπορούν να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου ή σε κάποια τοπική εφημερίδα

30 Προβολή βίντεου

31 Ερωτήματα προς συζήτηση:
Τελικά ποιος είναι υπευθυνός για την εξαφάνιση της χελώνας; Ποιος είναι αυτός που μολύνει το σπίτι της χελώνας καρέττα-καρέττα Ποιος μπορεί να βοηθήσει; Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε; Πώς; (τα παιδιά λένε τις προτάσεις τους)

32 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμός ικανότητας στη διατύπωση τη γνώμης
Βαθμός παραγωγής επιχειρηματικού λόγου Βαθμός συμμετοχής και ενδιαφέροντος για τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες

33 Αξιολόγηση του προγράμματος
Τα παιδιά, μέσω ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού, αυτοξιολογούνται και ετεροαξιολογούνται. Στο καβούκι της χελώνας, υπάρχουν 20 βήματα με εικόνες από την τροφή, τους κινδύνους και το φυσικό περιβάλλον της χελώνας. Τα παιδιά ρίχνουν τα αυτοσχέδια ή έτοιμα ζάρια. Ανάλογα με τον αριθμό που θα τύχουν δίνονται οδηγίες που συνοδεύουν το υπόμνημα του παιχνιδιού για τι πρέπει να κάνουν π.χ. Βλέπεις μια βρώμικη ακτή τι πρέπει να κάνεις; (βλ. εικόνα)

34

35 Κέντρο ∆ιάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών (Κ.∆.Θ.Χ.), Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας (Σ.Π.Θ.Χ.) The Sea Turtle Protection Society of Greece (S.T.P.S.) Sea Turtle Rescue Center (S.T.R.C.) W.W.F. Greenpeace .

36 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Καλό Καλοκαίρι


Κατέβασμα ppt "Το ταξίδι της Τίτσας της χελωνίτσας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google