Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηλιώτης Παναγιώτης – Κακομανώλης Εμμανουήλ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηλιώτης Παναγιώτης – Κακομανώλης Εμμανουήλ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηλιώτης Παναγιώτης – Κακομανώλης Εμμανουήλ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009
Τ.Ε.Ι Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Πτυχιακή εργασία: «Ψηφιακό Τηλεοπτικό σήμα. Το πρότυπο DVB-T. Η Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα και στον κόσμο.» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μηλιώτης Παναγιώτης – Κακομανώλης Εμμανουήλ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009

2 Βασικά συστήματα (έγχρωμης) Αναλογικής Τηλεόρασης
NTSC (National Television System Committee) Επιτροπή Εθνικών Τηλεοπτικών Συστημάτων, ΗΠΑ 1953 PAL (Phase Alternating Line) Μεταλλαγή φάσης ανά γραμμή, Βάλτερ Μπρους - Γερμανία SECAM (Sequential Couleur avec Memoire) Διαδοχή χρωμάτων με μνήμη, Henri de France, Γαλλία 1958 NTSC – συμβατό με σύστημα ασπρόμαυρης τηλεόρασης 525 γραμμών και 60 Hz συχνότητα πλαισίων PAL – παραλλαγή του NTSC

3 Και στα 3 βασικά τηλεοπτικά συστήματα, το τηλεοπτικό σήμα περιέχει το σήμα φωτεινότητας Y, και το σήμα χρώματος που συνίσταται από τις διαφορές R-Y και B-Y. Λόγω συμβατότητας, το τηλεοπτικό σήμα της έγχρωμης τηλεόρασης, έχει το ίδιο εύρος συχνοτήτων με αυτό του ασπρόμαυρου τηλεοπτικού σήματος. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ των 3 βασικών συστημάτων, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκπέμπουν τα σήματα χρωμοδιαφοράς στο διατιθέμενο εύρος συχνοτήτων του καναλιού!

4 Βάση όλων: η φύση Η μετάδοση του χρώματος στην τηλεόραση, βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα χρώματα στη φύση, μπορούν να σχηματιστούν από την ανάμιξη των 3 βασικών χρωμάτων, του κόκκινου (R), του πράσινου (G) και του μπλε(B). Τα σήματα της έγχρωμης τηλεόρασης που εκπέμπονται είναι τα: Y, CB=B-Y και CR=R-Y Πλεονέκτημα: Οικονομία εύρους ζώνης, αλλά και συμβατότητα, καθώς η εικόνα μπορεί να προβληθεί και σε ασπρόμαυρο μονοχρωματικό δέκτη!

5 Σήματα χρωματισμού: I=CR-CB και Q=CR+CB
Εύρος ζώνης για μετάδοση αναλογικής τηλεόρασης (μόνο για εικόνα): 1.35ΜΒ για κάθε frame (RGB) => 1.35 MB/frame * 25 frames/sec = MB/sec => 337.5 Mbits/sec (Mbps) Συμπέρασμα: Χρειαζόμαστε συμπίεση (κωδικοποίηση) Τη λύση μας δίνει, η Ψηφιακή Τηλεόραση

6 Μίξη των πρωτευόντων προσθετικών χρωμάτων
Το χρώμα Χρωμικός κύκλος ή Κύκλος του Νιούτον Μίξη των πρωτευόντων προσθετικών χρωμάτων

7 Αναλογικό Βίντεο O όρος «βίντεο» αναφέρεται στην οπτική πληροφορία που περιλαμβάνει εικόνες που μεταβάλλονται με τον χρόνο. Το αναλογικό σήμα βίντεο, αναφέρεται σε ένα μονοδιάστατο ηλεκτρικό σήμα σε συνάρτηση με το χρόνο και το οποίο προκύπτει από δειγματοληψία κατά την κάθετη συνιστώσα των εικόνων της ακολουθίας. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα αναλογικού βίντεο, διακρινόμενα ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζονται τις χρωματικές συνιστώσες. Ειδικότερα ομαδοποιούνται ως εξής: Component αναλογικό βίντεο Composite αναλογικό βίντεο S-video

8 Component: κάθε χρωματική συνιστώσα θεωρείται ως ένα ξεχωριστό μονο-χρωματικό σήμα βίντεο. Οι συνιστώσες μπορεί να είναι πλέον είτε τα R, G και B σήματα, είτε ένας luminance-chrominance μετασχηματισμός αυτών. Η συνιστώσα φωτεινότητας (luminance) που αντιστοιχεί στο επίπεδο της gray αναπαράστασης του βίντεο δίνεται από τη σχέση: Y = 0.3R G B Οι χρωματικές συνιστώσες περιέχουν την χρωματική πληροφορία και μπορεί να δίνονται ανάλογα με το πρότυπο από αναπαραστάσεις όπως: I = 0.6R G B Q = 0.21R G B ή Cr = R - Y, Cb = B - Y Για την κωδικοποίηση component βίντεο απαιτείται συγχρονισμός και των τριών συνιστωσών και τριπλάσιο εύρος ζώνης.

9 Σε ένα composite βίντεο σήμα οι χρωματικές συνιστώσες κωδικοποιούνται στην αρχή του σήματος φωτεινότητας ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σήμα έτσι ώστε το εύρος ζώνης να παραμένει το ίδιο. Τα composite βίντεο formats (των τριών κύριων συστημάτων) που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες είναι τα παρακάτω: Τα composite βίντεο formats έχουν συνήθως κάποια προβλήματα στην απόδοση του χρώματος γνωστά ως hue και saturation σφάλματα. Το S-βίντεο είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ του component και του composite όπου η αναπαράσταση του βίντεο γίνεται από δύο σήματα: το luminance και το chrominance. To chrominance προκύπτει από την (I, Q) ή (Cr, Cb) αναπαράσταση των συστημάτων NTSC, PAL ή SECAM. Σο S-βίντεο χρησιμοποιείται ευρέως σε βίντεο recorders ή camcorders καθώς προσφέρει βελτιωμένη ποιότητα σε σχέση με το composite βίντεο format.

10 Δομή σύνθετου τηλεοπτικού σήματος
Το σύνθετο τηλεοπτικό σήμα αποτελείται από τα εξής: Σήμα εικονολήπτη (με τις πληροφορίες φωτεινότητας και χρωμικότητας) Παλμούς αμαύρωσης (που κάνουν αόρατες τις γραμμές επιστροφής των σαρώσεων) Παλμούς συγχρονισμού (που συγχρονίζουν τη σάρωση στην κάμερα και στο δέκτη)

11 Βασικά χαρακτηριστικά Ψηφιακής Τηλεόρασης
Στην Ψηφιακή Τηλεόραση, η εκπομπή των τηλεοπτικών προγραμμάτων γίνεται με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Έχουμε, δηλαδή, ψηφιοποίηση και ψηφιακή μετάδοση του αναλογικού οπτικοακουστικού σήματος (εικόνας και ήχου), με τη μορφή ψηφιακού σήματος, δηλαδή δυαδικών ψηφίων 0 και 1 (bit). Τα δυαδικά αυτά ψηφία αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά στοιχεία δύο καταστάσεων (τρανζίστορ) και στη συνέχεια μετατρέπονται και στέλνονται με τη μορφή ακολουθιών ηλεκτρικών παλμών. Διαδικασία μετατροπής του αναλογικού σήματος της τηλεόρασης σε ψηφιακό και μετέπειτα εκπομπής του

12 Βασικό σύστημα μετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης
Μπλοκ διάγραμμα ενός δορυφορικού δέκτη DVB

13 «Ψηφιοποίηση» σήματος
Πρότυπο κωδικοποίησης 4:2:2

14 Είδη συστημάτων DVB Satellite DVB (Δορυφορική Τηλεόραση, DVB-S, DVB-S2 και DVB-SH) Cable DVB (Καλωδιακή Τηλεόραση, DVB-C) Terrestrial DVB (Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση, DVB-T και DVB-H) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ITU (International Telecommunication Union). Έδρα η Γενεύη. 191 χώρες μέλη. CEPT (European Post and Telecommunication Conference). Ευρωπαϊκή Ένωση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 46 μέλη. ERO (European Radiocommunications Office). Ευρωπαϊκός φορέας Ραδιοεπικοινωνιών. Φορέας που ανήκει στη CEPT.

15 Πρότυπο συμπίεσης MPEG
Τα αρχικά MPEG προέρχονται από τις λέξεις Moving Picture Experts Group (ομάδα ειδικών στην κινούμενη εικόνα). Το όνομα MPEG έχει επικρατήσει να αναφέρεται στην οικογένεια των τυποποιήσεων (standards) που δημιουργήθηκαν από την ομάδα MPEG και χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση οπτικών και ηχητικών δεδομένων σε ψηφιακή συμπιεσμένη μορφή. Η οικογένεια MPEG περιλαμβάνει τα standards MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7. Το στάνταρ MPEG-1 αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη, που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 1992: Σύστημα MPEG-1 (ISO/TEC ): ορίζει τη δομή πολυπλεξίας MPEG-1 Οπτικό MPEG-1 (ISO/TEC ): ορίζει την οπτική κωδικοποίηση MPEG-1 Ακουστικό MPEG-1 (ISO/IEC ): ορίζει ακουστική κωδικοποίηση MPEG-1 Το MPEG-2 καθορίζεται από τρία ξεχωριστά μέρη, που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 1994: Σύστημα MPEG-2 (ISO/IEC ): ορίζει τις ακολουθίες MPEG-2 Οπτικό MPEG-2 (ISO/IEC ): ορίζει την οπτική κωδικοποίηση MPEG-2 Ακουστικό MPEG-2 (ISO/TEC ): ορίζει την ακουστική κωδικοποίηση MPEG-2. Το MPEG-2 είναι, ανάμεσα στα άλλα, το στάνταρ της κωδικοποίησης πηγής που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό σύστημα DVB εκπομπής τηλεόρασης, το οποίο είναι αποτέλεσμα της εργασίας που ξεκίνησε το 1991 από την ELG (European launching group), που αργότερα έγινε η επιτροπή DVB.

16 Βασικό διάγραμμα ενός κωδικοποιητή MPEG-2

17 Είδη πλαισίων (frames)
• Ενδο-πλαισιακή Κωδικοποίηση (Intra-frame Coding): Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση η κάθε εικόνα αντιμετωπίζεται σαν αυτόνομη μονάδα και κωδικοποιείται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, οπότε το τελικό σήμα είναι μία σειρά από διακριτές ακίνητες εικόνες. • Δια-πλαισιακή Κωδικοποίηση (Inter-frame Coding): Κατά την κωδικοποίηση λαμβάνονται υπόψιν οι πιθανές ομοιότητες μεταξύ πλαισίων και κωδικοποιείται η διαφορά τους με χρήση του block motion compensation. Έτσι στο τελικό σήμα υπάρχει μία εξάρτηση μεταξύ των πλαισίων αφού για να αποκωδικοποιηθεί κάποιο πιθανώς να πρέπει να ληφθούν πληροφορίες και από κάποιο άλλο (προηγούμενο ή επόμενο). Γίνεται έτσι πολύ μεγαλύτερη συμπίεση, αφού μόνο οι διαφορές μεταξύ των πλαισίων κωδικοποιούνται. Σε ένα σήμα (bit-stream) MPEG, υπάρχουν τριών ειδών πλαίσια: I (Intra frames) P (Predicted frames) B (Bi-directional frames)

18 Zig-zag scanning Αναλογία πλαισίων Ι, P, B, σε ένα σήμα MPEG

19 Σκοποί DVB-T συστήματος:
Να διευθύνει την επίγεια εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος κωδικοποιημένου κατά το πρότυπο MPEG-2. Να επιτυγχάνει ένα μάξιμουμ φάσμα ικανότητας όταν χρησιμοποιούνται οι μπάντες συχνοτήτων των UHF. Να προσαρμόζει διαφορετικούς βαθμούς μετάδοσης σε πέντε ρυθμούς κώδικα, τρεις τύπους γραφικών περιγραμμάτων μη-διαφορικής διαμόρφωσης που μπορούν να επιλεγούν, όπως η QPSK, 16-QAM και η 64-QAM. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει τη μετάδοση εκπομπής διαφορετικών προγραμμάτων με διαφορετική προστασία λάθους και κάλυψης περιοχών. Οι παράμετροι που μπορούν να επιλεχτούν μέσα σ’ ένα σύστημα DVB-T είναι οι εξής: • Ρυθμός κώδικα για εσωτερική προστασία σφαλμάτων(1/2, 2/3, ¾, 5/6, 7/8) • Μεταφορά διαμόρφωσης (QPSK=2 bit, 16-QAM=4 bit, 64-QAM=6 bit) • Μήκος προστατευτικού διαστήματος(1/4, 1/8, 1/16, 1/32) • Παράμετρος διαμόρφωσης α (1=όχι-ιεραρχικό και 2 , 4=ιεραρχικό) • FFT μήκος. Αριθμός μεταφορών (2Κ=1705 μεταφορές 8Κ=6817 μεταφορές)

20 Οι ρυθμοί δεδομένων δικτύου υπολογίζονται από τον τύπο: Ru=Rs. b. CRi
Οι ρυθμοί δεδομένων δικτύου υπολογίζονται από τον τύπο: Ru=Rs*b*CRi*CRrs*(Tu/Ts) , όπου: Ru: the useful met data rate(Mbit/s) Rs: the symbol rate, 6,75 Msymbols/s b: bits per carrier CRi: inner code rate CRRS: Reed Solomon code rate, 188/204 Tu: duration of (useful) symbol rate Ts: symbol duration, including guard interval Tu/Ts: 4/5, 8/9, 16/17 or 32/33 depending on guard interval

21 Εξετάζοντας το διπλανό διάγραμμα ο ρυθμός bit του δικτύου αναμένεται σ’ έναν υψηλότερο ρυθμό κώδικα από εσωτερική προστασία σφαλμάτων, μικρότερα προστατευτικά διαστήματα και υψηλότερα στάδια από μεταφερόμενη διαμόρφωση. Πρακτικά είναι απαραίτητο να βρούμε ένα συμβιβασμό ανάμεσα στο μεταφερόμενο ρυθμό δεδομένων και στη προστασία σφάλματος για κάθε εφαρμογή. Γενική επισκόπηση απ’ όλους τους τρόπους του DVB-T, που δίνουν αναλογία μεταφοράς και θορύβου και ρυθμού δικτύου bit ως λειτουργία.

22 MFNs σε DVB-T δίκτυο: ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (Single Frequency Network-SFN) Σε ένα SFN δίκτυο όλοι οι πομποί είναι σύγχρονα διαμορφωμένοι με το ίδιο σήμα και εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα. Λόγω της πολυδιαδρομικής διάδοσης του σήματος μετάδοσης (COFDM), σήματα από διαφορετικούς πομπούς, που καταφθάνουν σε μια κεραία λήψης, μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στο συνολικό επιθυμητό σήμα. Η προσέγγιση έχει ένα σχεδιαστικό πλεονέκτημα, ότι χρειάζεται τις λιγότερες δυνατές συχνότητες από οποιαδήποτε άλλη κατανομή, και είναι ιδιαίτερα ελκυστική για χώρες όπως η Ελλάδα με μεγάλο βαθμό πληρότητας του τηλεοπτικού φάσματος. Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία ενός δικτύου είναι:  Η αποδοτικότητα του φάσματος  Η σωστή ισχύς στη σωστή θέση συνεπάγεται αποδοτικότητα ισχύος  Η μικρότερη απόσταση επαναχρησιμοποίησης συχνότητας  Η δυνατότητα GAP-filling  Η δυνατότητα αύξησης της περιοχής κάλυψης  Η ομαλότερη κάλυψη

23 ΑΝΟΙΚΤΑ/ΚΛΕΙΣΤΑ SFNs ΔΙΚΤΥΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΜΠΩΝ: Ο αριθμός των πομπών και η απόσταση μεταξύ τους, σε ένα δίκτυο SFN, ποικίλλει. Για την επίγεια ψηφιακή μετάδοση, η απόσταση μεταξύ των σταθμών είναι από 30 έως 50 χλμ. στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, και μεταξύ 75 και 125 χλμ σε πιο αραιοκατοικημένες ή πιο επίπεδες περιοχές. Οι κεραίες εκπομπής είναι ομοιοκατευθυντικές ή κατευθυντικές για να μειωθεί η παρεμβολή εκτός των περιοχών κάλυψης και άρα να μειωθεί η απόσταση επαναχρησιμοποίησης συχνότητας και να προστατευθούν οι περιοχές κάλυψης των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών τηλεόρασης. Επίσης η χρήση τέτοιων κεραιών βοηθάει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του φάσματος. Οι σταθμοί εκπομπής για τις ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:  Σταθμοί υψηλής ισχύος είναι σταθμοί με e.r.p μεγαλύτερο από 10 Kw και ενεργό ύψος κεραιών από 150 μ.  Σταθμοί μέσης ισχύος είναι σταθμοί με e.r.p από 100 W εώς 10 KW (συμπεριλαμβανομένου και των 10 kW) και ενεργό ύψος κεραιών συνήθως από 75 έως 150μ.  Σταθμοί χαμηλής ισχύος είναι σταθμοί με e.r.p λιγότερο από 100 W και ενεργό ύψος κεραιών συνήθως λιγότερο από 75μ. ΑΝΟΙΚΤΑ/ΚΛΕΙΣΤΑ SFNs ΔΙΚΤΥΑ Τα δίκτυα SFNs μπορούν να εμφανιστούν με δυο δομικούς τύπους δικτύων. Το ένα ονομάζεται ανοικτό SFN δίκτυο και το άλλο κλειστό SFN δίκτυο. Υποτίθεται ότι και τα δύο είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ στα όρια της περιοχής κάλυψης.  Σε ένα ανοικτό δίκτυο δεν λαμβάνονται μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν τα επίπεδα ακτινοβολίας έξω απ‟ την περιοχή κάλυψης. Στην ελάχιστη περίπτωση, ένα ανοικτό δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει έναν πομπό.  Σε ένα κλειστό δίκτυο το επίπεδο ακτινοβολούμενης ισχύος έξω από την περιοχή κάλυψης μειώνεται εσκεμμένα, χωρίς μείωση της κάλυψης. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κατευθυντικές κεραίες σε σταθμούς βάσης κοντά στην περιφέρεια της service area.

24 Σχεδιασμός SFNs με Gap Fillers
Η αρχή λειτουργίας των SFN Gap Fillers είναι η εξής: έξω από το κενό κάλυψης ή την ακάλυπτη υποπεριοχή το σήμα DVB-T λαμβάνεται από μία κατευθυντική κεραία. Ύστερα το σήμα περνάει από φίλτρο, στη συνέχεια ενισχύεται και τελικά αναμεταδίδεται (με την ίδια συχνότητα) στη μη καλυπτόμενη από σήμα περιοχή. Η σημαντικότερη προϋπόθεση για την εφαρμογή gap-filler είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απομόνωσης μεταξύ των κεραιών. Για να αποφευχθεί η ταλάντευση της επανεκπομπής του σήματος, το κέρδος επανεκπομπής πρέπει να είναι λιγότερο από την ανατροφοδότηση.

25 Επιλογή “Guard Interval”
Η επιλογή του “guard interval” για τα SFNs είναι πολύ σημαντική. Τα ευρωπαϊκά κράτη απαίτησαν από τους οργανισμούς τυποποίησης της DVB-T την δυνατότητα επιλογής χρήσης SFNs δικτύων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά οι συχνότητες. Οι επιτρεπόμενοι χρόνοι καθυστέρησης σημάτων επιτρέπουν μια μέγιστη απόσταση 67χλμ. μεταξύ των γειτονικών πομπών. Οι προδιαγραφές DVB-T παρέχουν διαφορετικά μήκη διαστήματος προστασίας(1/4, 1/8, 1/16 και 1/32 του αποτελεσματικού χρόνου του συμβόλου) και δύο χρήσιμους χρόνους Τu=896 μsec και Tu=224μsec. Ο μικρότερος χρόνος συμβόλου Τu αντιστοιχεί σε αριθμό φερόντων 2K ενώ ο μεγαλύτερος σε 8K. Οι προδιαγραφές DVB-T επιτρέπουν έξι διαφορετικές τιμές για το διάστημα προστασίας από 7 εώς 224μsec. Έτσι, για τις επιτρεπτές τιμές του “guard interval” σε σχέση με την διάρκεια του επιθυμητού σήματος Tu, οι αποστάσεις μεταξύ των πομπών του δικτύου είναι:

26 C/N σε αστικό περιβάλλον και ενδεικτικές ταχύτητες για 2Κ, 4Κ, 8Κ
DVB-H, λειτουργία 4Κ Στη διπλανή εικόνα εμφανίζονται τα στοιχεία του συστήματος DVB-T που επηρεάζονται από την προσθήκη της 4Κ λειτουργίας. Το πρώτο στοιχείο που επηρεάζεται είναι ο interleaver, ο οποίος μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ως in-depth και γι’ αυτό χρειάζεται πρόσθετη σηματοδότηση μέσω των TPS bits. Έπειτα επηρεάζεται το μέγεθος των OFDM συμβόλων με την εισαγωγή του νέου 4Κ FFT. Τέλος επηρεάζεται το μέγεθος των διαστημάτων φύλαξης. Η πρόσθετη αυτή λειτουργία 4Κ είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις 2Κ και 8Κ λειτουργίες. Έχει σκοπό να προσφέρει αντιστάθμιση ανάμεσα στο μέγεθος της κυψέλης ενός SFN και στην επίδοση κινητής λήψης, προσθέτοντας επιπλέον ευελιξία στο σχεδιασμό του δικτύου. C/N σε αστικό περιβάλλον και ενδεικτικές ταχύτητες για 2Κ, 4Κ, 8Κ

27 Λειτουργία 4Κ σε σύγκριση με 2Κ και 8Κ

28 Time Slicing

29 Το πλαίσιο MPE-FEC Σχέδιο του application data table
Η δομή του MPE-FEC frame

30 Κοινή χρήση DVB-H & DVB-T
Όπως το DVB-T, έτσι και το DVB-H μπορεί να μεταφέρει το ίδιο ρεύμα μεταφοράς MPEG-2 και να χρησιμοποιεί τους ίδιους πομπούς και διαμόρφωση OFDM για το σήμα του. Μέχρι 50 κανάλια τηλεόρασης θα μπορούν να μεταδίδονται σε ένα μόνο πολυπλέκτη ή η δυνατότητα του πολυπλέκτη θα μπορεί να μοιράζεται μεταξύ DVB-T και DVB-H.

31 Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου
Ψηφιακή Τηλεόραση Πλεονεκτήματα έναντι της αναλογικής τηλεόρασης επιγραμματικά Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και ήχου Δυνατότητα λήψης μέσω φορητών και κινητών συσκευών Αποθήκευση και επεξεργασία του περιεχομένου Η νέα ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει καλύτερους και φθηνότερους τρόπους ευρυεκπομπής Εκπομπή περισσοτέρων προγραμμάτων στον ίδιο δίαυλο – εξοικονόμηση φάσματος Μεγαλύτερη ανοχή στις παρεμβολές Εισαγωγή περισσότερων υπηρεσιών Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος Δυνατότητα διαφορετικού υποτιτλισμού και μεταγλώττισης Υπηρεσίες για ΑΜΕΑ Διαδραστική τηλεόραση Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)

32 Η κατάσταση παγκοσμίως
Το πρότυπο DVB-T ήδη χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 120 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία και γίνεται σιγά σιγά ένα παγκόσμιο πρότυπο, αντίστοιχο με το GSM για τις κινητές τηλεπικοινωνίες.

33 Σχεδίαση δικτύου: Η σχεδίαση ενός ασύρματου δικτύου ευρυεκπομπής γίνεται σε δύο στάδια:

34 Συντονισμός: Συντονισμός είναι η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν δύο τηλεπικοινωνιακά όμορες χώρες. Η ανάγκη συντονισμού καθορίζεται από την Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) και οι χώρες – μέλη της οφείλουν να διεξάγουν τις απαραίτητες συναντήσεις συντονισμού και διαχείρισης του φάσματος για τις τηλεπικοινωνίες. Σκοπός του συντονισμού είναι να επιλυθούν με τεχνικά ή και πολιτικά κριτήρια, τα προβλήματα ασυμβατότητας που παρουσιάζουν τα πλάνα ψηφιακής τηλεόρασης (ή άλλων ασύρματων δικτύων) δύο ή περισσότερων χωρών. Τον Ιούνιο του 2006 στην παγκόσμια διάσκεψη τηλεπικοινωνιών RRC 06 υπογράφηκε από τις χώρες μέλη της CEPT η συνθήκη GE ‟06 η οποία καθορίζει τον ψηφιακό και αναλογικό παγκόσμιο χάρτη συχνοτήτων

35 Το ελληνικό πλάνο Το ελληνικό πλάνο αποτελείται αποκλειστικά από allotments. Συνολικά σχεδιάστηκαν 34 allotments (σύμφωνα και με τη συνθήκη CE ‘06), που καλύπτουν τον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Τα allotments του πλάνου παρουσιάζουν μικτές επιλογές RPC1 (λήψη με κεραία στην ταράτσα των κτιρίων) και RPC2 (λήψη με κεραία στο εξωτερικό κτιρίων, κινητή λήψη ή λήψη μειωμένης ποιότητας με κεραία στο εσωτερικό των κτιρίων). RPC 2 έχει χρησιμοποιηθεί για όλη την Ελλάδα πλην της περιοχής της Κρήτης και των Δωδεκανήσων όπου χρησιμοποιήθηκε RPC 1. Στο κάθε allotment έχουν εκχωρηθεί 8-12 κανάλια της μπάντας UHF ενώ υπάρχει και ένα κανάλι της μπάντας VHF. Το ελληνικό πλάνο με τη μορφή των allotments είναι πλήρως συντονισμένο με το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών όμορων χωρών της Ελλάδας. Ανάλογα με την υλοποίηση των allotments μπορεί να εξοικονομηθεί φάσμα ενώ θα υπάρξει και η δυνατότητα απαιτητικών τύπων λήψης.

36 Κατανομή συχνοτήτων στα ελληνικά allotments
Έχουμε συνολικά 34 καταχωρήσεις τύπου allotment (DVB-T), οι οποίες δεσμεύουν τη χρήση μιας συχνότητας στα όρια των καθορισμένων περιοχών, χωρίς ωστόσο να καθορίζουν κάποιο σημείο εκπομπής. • Συνολικά 357 καταχωρήσεις • Από 6 έως και 13 κανάλια ανά Allotment

37 Μεταβατική περίοδος Διαδικασία :
► Τερματισμός αναλογικής εκπομπής συγκεκριμένων διαύλων ► Έναρξη ψηφιακής εκπομπής από το ίδιο κέντρο ► Θα διατεθούν 7-8 δίαυλοι ανά σημείο εκπομπής για χρήση από: • Τη δημόσια τηλεόραση • 2 Συνδρομητικούς σταθμούς • 8 Ιδιωτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας • 6-10 Σταθμούς περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας Οι σταθμοί που θα μπορούν να εκπέμψουν το πρόγραμμα τους και ψηφιακά, φαίνονται παρακάτω:  Αναλογικά κανάλια της Κρατικής Τηλεόρασης (ΕΣ1, ΝΕΣ, ΕΣ3, Τηλεόραση Βουλής των Ελλήνων) – 3 τηλεοπτικοί δίαυλοι  Πιλοτικά ψηφιακά κανάλια της Κρατικής Τηλεόρασης (Σπορ+, Πρίσμα+, Σινέ+, Στούντιο+)  Τηλεόραση 902  Δορυφορικά προγράμματα (Eurosport, Euronews, κτλ) – 1 τηλεοπτικός δίαυλος  Τηλεοπτικές υπηρεσίες σε κινητές συσκευές – 1 τηλεοπτικός δίαυλος  Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας – 3,5 τηλεοπτικοί δίαυλοι  Συνδρομητικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας λήψης – 0,5 τηλεοπτικός δίαυλος  Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας – 2 τηλεοπτικοί δίαυλοι  Τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική, κυκλοφοριακά θέματα, μετεωρολογικές προβλέψεις, γεωργική ενημέρωση, ναυτιλιακή ενημέρωση, λοιπές υπηρεσίες – 1 τηλεοπτικός δίαυλος

38 Πιθανά προβλήματα στην Ελλάδα:
Στη χώρα μας η ΕΡΤ ξεκίνησε πειραματικά πριν από περίπου 2 χρόνια τις ψηφιακές εκπομπές (ERT Digital) χρησιμοποιώντας το πρότυπο συμπίεσης MPEG-2. Τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας που ετοιμάζονται να εκπέμψουν επέλεξαν το πιο εξελιγμένο MPEG-4. Αποτέλεσμα θα είναι, εφόσον λειτουργήσουν τα δύο συστήματα ταυτόχρονα, να χρειάζονται οι τηλεθεατές δύο διαφορετικούς αποκωδικοποιητές, ενώ όσοι βιάστηκαν να πάρουν τηλεοράσεις LCD με ενσωματωμένους DVD-T δέκτες, θα χρειαστούν κι αυτοί εξωτερικούς αποκωδικοποιητές. Εναλλακτική λύση θα είναι η αναβάθμιση της ΕΡΤ στο βελτιωμένο πρωτόκολλο που επιτρέπει και high definition εκπομπές, με αποτέλεσμα όμως, όσοι βιάστηκαν να πάρουν αποκωδικοποιητές για την ERT Digital να τους πετάξουν. Η ΕΡΤ ξεκινώντας τις πειραματικές εκπομπές (και εφόσον ουσιαστικά ήταν αυτή που έβαζε τα standard) θα έπρεπε να ακολουθήσει χώρες όπως η Γαλλία ή η Αγγλία (με το BBC) και να επιλέξει το MPEG-4 σαν τρόπο μετάδοσης. Εδώ και 1 χρόνο στην Γαλλία έχει επικρατήσει καθαρά το MPEG-4 (κυρίως λόγω της οικονομίας bandwidth αλλά και της ποιότητας που προσφέρει) και ήδη υπάρχουν και HD επίγειες εκπομπές σε MPEG-4 από τον Πύργο του Eifell…

39 Οικονομικές επιπτώσεις και διακρίσεις
Σε κάθε χώρα υπάρχουν καθαρά «εφαρμοστικά» και πρακτικά προβλήματα - ζητήματα, όσον αφορά την εφαρμογή της Ψηφιακής Τηλεόρασης, τα οποία δημιουργούνται από τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της κάθε χώρας. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τη Βραζιλία, χώρα τεράστια σε έκταση, με πλούσια παραγωγή, αλλά και τεράστιες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Από τη μία οι λίγοι πλούσιοι που ζουν στις βίλες και από την άλλη οι χιλιάδες εξαθλιωμένοι κάτοικοι που ζουν στις φαβέλες - παραγκουπόλεις. Η εφαρμογή της Ψηφιακής Τηλεόρασης σε αυτή την περίπτωση, θα αφορά μόνο τους λίγους πλούσιους, που έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά κυρίως επειδή οι πολλοί δεν έχουν καν τηλεόραση ή έχουν κάποια πολύ παλιάς τεχνολογίας (πχ ασπρόμαυρη). Όταν λοιπόν γίνει η μετάβαση από την Αναλογική στη Ψηφιακή, αυτομάτως πολλές χιλιάδες ανθρώπων θα χάσουν το όποιο δικαίωμα στην ενημέρωση και στη ψυχαγωγία τους έδινε η (έστω παλιάς τεχνολογίας) τηλεόραση. Το παράδειγμα της Κολομβίας Η Κολομβία είναι η δεύτερη μετά την Ουρουγουάη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που επέλεξε το πρότυπο DVB-T για την επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση. Η επιλογή αυτή, θα δώσει ώθηση στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Όμως για να αναπτυχθεί το εθνικό τοπικό δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης, χρειάζεται να επενδυθούν τουλάχιστον 150 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης τα ιδιωτικά δίκτυα της χώρας θα δαπανήσουν περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, έτσι ώστε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το 25% του πληθυσμού της χώρας, να λαμβάνει ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα. Οι αποκωδικοποιητές, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα κοστίζουν περίπου 34 δολάρια. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 49,2% των πολιτών της Κολομβίας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να έχουν πρόσβαση στη Ψηφιακή Τηλεόραση.


Κατέβασμα ppt "Μηλιώτης Παναγιώτης – Κακομανώλης Εμμανουήλ Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google