Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος των εκπαιδευτών οδήγησης στην επανένταξη των ΑμεΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος των εκπαιδευτών οδήγησης στην επανένταξη των ΑμεΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος των εκπαιδευτών οδήγησης στην επανένταξη των ΑμεΑ
Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ. Δημήτριος Ναλμπάντης, Δρ. Πολ. Μηχ. Α.Π.Θ.

2 Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
«Εμποδιζόμενα άτομα»: όλα τα άτομα που έχουν δυσκολία στη μετακίνησή τους, όπως είναι τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά, καθώς και τα άτομα που χρησιμοποιούν ή οδηγούν οποιουδήποτε τύπου αμαξίδια (ψώνια, καροτσάκια με μωρά κ.λπ.), όσοι μεταφέρουν βάρη, δυσκολία στην αντίληψη και την επικοινωνία, όπως είναι οι αφηρημένοι, άτομα που έχουν περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον λόγω χρήσης ουσιών κ.ά. (>50% πληθυσμού). Δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα με τις ίδιες ανάγκες αλλά υπάρχουν πολλές υποομάδες. Η παρουσίαση αφορά στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και κυρίως στην υποκατηγορία των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

3 Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Αρχές αντιμετώπισης προβλημάτων προσβασιμότητας: Αρχή Ισοτιμίας: (~ πρόσβαση όπου έχουν και οι αρτιμελείς). Αρχή Αυτονομίας: (~ πρόσβαση χωρίς τη βοήθεια τρίτων). Αδράνεια δομημένου περιβάλλοντος: πέρα από την τεχνογνωσία και τους χρηματικούς πόρους, απαιτείται και χρόνος για την εφαρμογή των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους». Υπάρχουν δύο τρόποι άμεσης προσβασιμότητας, χωρίς να απαιτείται χρόνος: Για τον εικονικό κόσμο: το Διαδίκτυο. Για τον πραγματικό κόσμο: το Αυτοκίνητο. Από τα ανωτέρω τεκμαίρεται ο σημαντικότατος ρόλος του εκπαιδευτή οδήγησης στην επανένταξη των ΑμεΑ.

4 Η σημασία της οδήγησης στην ανεξάρτητη διαβίωση
Η σημασία της οδήγησης στην ανεξάρτητη διαβίωση Το αυτοκίνητο: ως το κυριότερο μέσο κατάργησης των ελλιπών κρίκων στην αλυσίδα μεταφοράς, για τα ΑμεΑ. Η οδήγηση: ως μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να ασκηθεί αυτόνομα και ισότιμα με τους αρτιμελείς. Ενώ για τους αρτιμελείς αποτελεί πολυτέλεια και ο στόχος είναι η μείωση για τα ΑμεΑ αποτελεί αναγκαιότητα και ο στόχος είναι ο ακριβώς αντίθετος. Η ερευνητική εμπειρία και η συναναστροφή με ΑμεΑ αποδεικνύει τη σημασία της οδήγησης: για αυτά αποτελεί το πιο σημαντικό «παράθυρο» προς ένα προς το παρόν δυστυχώς εχθρικά δομημένο περιβάλλον με συνήθως μη προσβάσιμα συστήματα Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών (ΔΑΣ).

5 Η αυτόνομη οδήγηση στην καρδιά της αλυσίδας μεταφοράς των ΑμεΑ
Η αυτόνομη οδήγηση στην καρδιά της αλυσίδας μεταφοράς των ΑμεΑ

6 Κύριο ερευνητικό έργο Στο πλαίσιο αυτό, η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) ανέπτυξε σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με σημαντικά αποτελέσματα: ΤELAID (Εφαρμογές τηλεματικής για την “ενσωμάτωση” των οδηγών – Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες [ΑΜΕΑ]) → TELDAT (Βάση δεδομένων με άνω των 400 τεχνικών βοηθημάτων για οδηγούς με αναπηρία). TELSCAN (Πρότυπα και συντονισμός των συστημάτων τηλεματικής για τις μεταφορές σε σχέση με μετακινούμενους και άτομα με ηλικιωμένους και άτομα ειδικές ανάγκες). ΟΔΗΓΩ (Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης ΑμεΑ υποψηφίων οδηγών με στόχο την αυτόνομη μετακίνηση και επαγγελματική αποκατάσταση). HORIZON/DARE → ΗΝΙΟΧΟΣ (ΕΙΑΑ).

7 TELAID Telematic Applications for the Integration of Drivers with Special Needs

8 TELAID Ορισμός “καθηκόντων οδήγησης” και εύρους των αναγκών και περιορισμών των κυρίων ομάδων ΑμεΑ μέσω ερωτηματολογίου και δοκιμών σε προσομοιωτές οδήγησης. Διερεύνηση των βοηθημάτων οδήγησης για ΟμεΑ, υφισταμένων και υπό ανάπτυξη (όπως βοηθήματα τηλεματικής, προσαρμογής οργάνων ελέγχου, κίνησης και προσαρμογής χώρων αυτοκινήτου). Δημιουργία “σεναρίων ολοκληρωμένων λύσεων” με τη χρήση υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη βοηθημάτων καταλλήλων για διάφορες ομάδες ΟμεΑ. Διατύπωση οδηγιών σχεδιασμού και σχεδίων κανονισμών, όπου είναι αναγκαίο, για βοηθήματα ΟμεΑ και ειδικότερα της τηλεματικής ως προς τη λειτουργικότητα και την ασφάλειά τους.

9 TELDAT Βάση δεδομένων με άνω των 400 τεχνικών βοηθημάτων για οδηγούς με ειδικές ανάγκες. Πέρα από τα τυπικά βοηθήματα περιλαμβάνει και τεχνολογίες πληροφόρησης οδηγού. Περιλαμβάνει δεδομένα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια περιεκτική σύνοψη της αγοράς της. Η TELDAT αποτελεί τη μοναδική πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων, η οποία περιγράφει όλα τα τεχνικά βοηθήματα στην αγγλική γλώσσα και για αυτό προσβάσιμη σε μεγάλο αριθμό δυνητικών χρηστών.

10 TELDAT Περιλαμβάνει: περιγραφές όλων των τεχνικών βοηθημάτων,
φωτογραφίες, ταξινόμηση σύμφωνα με το σύστημα του TELAID και index για την Ευρωπαϊκή αγορά, υποστηρίζει τις ειδικές ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με ένα σύστημα λειτουργικής ταξινόμησης των αναπηριών, ενδεικτικές τιμές πώλησης, διευθύνσεις των κατασκευαστών και των καταστημάτων πώλησης με πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο και fax, και δυνατότητα του χειριστή να προσθέσει τα δικά του σχόλια.

11 TELSCAN TELematic Standards and Coordination of ATT systems in relatioN to elderly and disabled travellers

12 TELSCAN Εγχειρίδιο Οδηγιών Σχεδιασμού για την ανάπτυξη συστημάτων τηλεματικής για ΑμεΑ και ηλικιωμένους. Το Εγχειρίδιο προωθεί τις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους». Βάση δεδομένων οδηγιών σχεδιασμού διαθέσιμη στο διαδίκτυο, η οποία περιλαμβάνει και ένα εργαλείο για την εύκολη αναζήτηση και ανανέωσή της. Λίστα Ελέγχου Πληροφόρησης Ταξιδιωτών για την ταυτοποίηση των αναγκών πληροφόρησης των διάφορων ομάδων ΑμεΑ και ηλικιωμένων. Μεθοδολογία αξιολόγησης συστημάτων τηλεματικής από ΑμεΑ και ηλικιωμένους. Ανάλυση κόστους οφέλους συστημάτων τηλεματικής από την πλευρά των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων.

13 ΟΔΗΓΩ Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης ΑμεΑ υποψηφίων οδηγών με στόχο την αυτόνομη μετακίνηση και επαγγελματική αποκατάσταση

14 ΟΔΗΓΩ Στα πλαίσια του έργου «ΟΔΗΓΩ» έχει αναπτυχθεί μεταξύ άλλων ένα λογισμικό κατάλληλο για τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδήγησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το λογισμικό περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο καθώς και μία βάση δεδομένων με τα βοηθήματα οδήγησης που υπάρχουν στην αγορά.

15 HORIZON/DARE → ΗΝΙΟΧΟΣ (ΕΙΑΑ)
Center for the assessment of driving capacity of motor disabled persons

16 HORIZON/DARE → ΗΝΙΟΧΟΣ (ΕΙΑΑ)
Συμβάλλει στην αυτόνομη διαβίωση και επαγγελματική αποκατάσταση των ΑμεΑ, προωθώντας την κοινωνική τους επανένταξη σε συνάρτηση με την αυτόνομη / ασφαλή οδήγηση. Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του ΕΙΑΑ με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του (ιατροί, θεραπευτές, τεχνικοί, ψυχολόγος κ.ά.), αλλά και την αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες σε ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα υποψηφίους οδηγούς ή οδηγούς:

17 HORIZON/DARE → ΗΝΙΟΧΟΣ (ΕΙΑΑ)
Εκτίμηση της ικανότητας τους για οδήγηση, προκειμένου να γίνουν ικανοί / ασφαλείς οδηγοί με την βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση, μετά από ολοκληρωμένη διαδικασία ιατρικής αξιολόγησης και drive test σε κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα του Κέντρου. Υποδεικνύει τα ειδικά τεχνικά βοηθητικά μέσα και τις διασκευές των αυτοκινήτων τους, που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση. Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς η οδηγούς ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα «Πόρισμα Εξέτασης», περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης τους, που στη συνέχεια κατατίθεται στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΝΑ), μαζί με τα πιστοποιητικά υγείας Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (παθολόγου + οφθαλμιάτρου), όπου εκεί ολοκληρώνεται η εξέταση από Ειδική Επιτροπή Μηχανολόγων (της Δ/νσης Μεταφ. & Επικ.) σε διασκευασμένο όχημα. Δεν εξετάζεται ο ΚΟΚ.

18 Χωρίς Όρια!

19 Το Σύστημα Προσβάσιμης Οδήγησης

20 Το Σύστημα Προσβάσιμης Οδήγησης
Εκπαίδευση Τεχνικά Βοηθήματα Αυτοκίνητο Ο ρόλος του εκπαιδευτή οδήγησης είναι καίριος στο συνολικό σύστημα προσβάσιμης οδήγησης

21 Ο ρόλος του εκπαιδευτή οδήγησης

22 Η διεύρυνση του ρόλου του εκπαιδευτή οδήγησης στην περίπτωση των ΑμεΑ
Ο ρόλος του εκπαιδευτή οδήγησης Χρήση τεχνικών βοηθημάτων Απόκτηση ικανότητας οδήγησης Ενθάρρυνση Η διεύρυνση του ρόλου του εκπαιδευτή οδήγησης στην περίπτωση των ΑμεΑ

23 Διαπιστώσεις Ο “ΗΝΙΟΧΟΣ” αποτελεί ένα εξειδικευμένο κέντρο που στήθηκε με κόπο και προοπτικές. Παρέχει συμβουλευτική για όλα τα κινητικά προβλήματα, για διασκευές που υλοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο, ενώ αξιολογεί διασκευές του εξωτερικού και αντιστοιχούν σε εγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κωδικούς. Στο διάστημα λειτουργίας του από το 1996 έχουν εξυπηρετηθεί ενεργά περίπου άτομα ενώ πληροφορίες και απλή συμβουλευτική έχουν παρασχεθεί σε διπλάσιο περίπου αριθμό. Η δημιουργία, το στήσιμο και η λειτουργία του “ΗΝΙΟΧΟΥ” στηρίχθηκε και στηρίζεται στην αγάπη, φιλοτιμία, πίστη “προσώπων” στο έργο τους. Κινδυνεύει να μείνει κενό περιεχομένου λόγω της αποψίλωσης του προσωπικού και της μη εξασφάλισης της συνέχειας (μία αξιολογήτρια, δυο ιατροί εκ περιτροπής).

24 Προτάσεις ΗΝΙΟΧΟΣ: Αναγκαία η έκκληση στην πολιτεία για τη διασφάλιση της λειτουργίας του. Εμπλουτισμός και με άλλες ειδικότητες και επέκταση και σε άλλες μορφές αναπηρίας πέραν της κινητικής (π.χ. αισθητηριακές). Διασάφηση νομοθετικού πλαισίου και νομοθετική αναβάθμιση του ρόλου του ως συμβουλευτικού οργάνου (π.χ. καθοδήγηση για βοηθήματα οδήγησης). Να συνεχίσουν οι πιστοποιήσεις εκπαιδευτών οδηγών από τον “ΗΝΙΟΧΟ” (σήμερα 7 άτομα σε όλη την Ελλάδα). Άνοιγμα ΗΝΙΟΧΟΥ Βόρειας Ελλάδας (για τα ΑμεΑ των οποίων είναι πολύ δύσκολη η μετακίνηση και η διαμονή στην Αθήνα).

25 Προτάσεις Επιδότηση έκδοσης άδειας οδήγησης για ΑμεΑ από την πολιτεία.
Ενεργός ρόλος εκπαιδευτών οδήγησης. Διασύνδεση εκπαιδευτών οδήγησης με την έρευνα. Μεταφορά ανανεωμένης τεχνογνωσίας από το εξωτερικό.

26 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος των εκπαιδευτών οδήγησης στην επανένταξη των ΑμεΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google