Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ “Σύγκλιση Υπηρεσιών και Δικτύων: Μία Τεχνοοικονομική Ανάλυση” Δρ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ “Σύγκλιση Υπηρεσιών και Δικτύων: Μία Τεχνοοικονομική Ανάλυση” Δρ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ “Σύγκλιση Υπηρεσιών και Δικτύων: Μία Τεχνοοικονομική Ανάλυση” Δρ. Δημήτρης Κατσιάνης Δρ. Δημήτρης Κατσιάνης, Θ. Ροκκάς, Λεκτ. Δ. Βαρουτάς και Καθ. Θ. Σφηκόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος 9 o GREEK ICT FORUM Business Telecoms and ICT Management Αθήνα 29-30 Οκτ 2007

2 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Η Ανάγκη για Μελέτη και Τεχνοοικονομική Ανάλυση Αγορά ΣτρατηγικήΤεχνολογία Ζήτηση Προθυμία πληρωμής Συμπεριφορά πελάτη Που? Πότε? Πώς? Ποικιλία Διαθεσιμότητα Ενοποίηση υπηρεσιών

3 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Powerline modems Οι Τεχνολογίες.... IDSL SDSL HDSL VDSL ADSL FTTC FTTN FTTB BPON LMDS MMDS HFC APON PON Cable modem HDSL FTTH Iridium Skybridge Teledesic LEO FSAN UMTS/UTRA Odyssey Astrolink Globalstar DCS1800 DECT GSM ATMIP SDH ISDN GEO MEO MBS CDSL IMUX Skystation HALO MVDS The market Existing networks Broadband access Operator’s plans

4 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από εναλλακτικές λύσεις για interactive broadband access Fibre in the loop Digital Subscriber Line Wireless Cellular Systems Hybrid Fibre Coax Satellite Systems

5 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Gateway ISDN PSTN ATM IP GSM NMT UMTS Res./SME 2- 26 Mbit/s Fibernode DSL Residential and business  2 Mbit/s UMTS base Fibre LMDS base DP Large business LAP BAP To SN LAP Full Service Access Network

6 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Μεθοδολογία Τεχνοοικονομικής Αποτίμησης

7 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Για την υλοποίηση της παρακάτω μεθοδολογίας καθώς και πολλών εκ των μελετών περίπτωσης συνεργαστήκαμε με Ευρωπαίους Παρόχους και Κατασκευαστές: division of Deutsche Telekom

8 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Νομοθεσία, Υπηρεσίες, Ανταγωνισμός, Τεχνολογία Περιγραφή Σεναρίου Αγορά, Στρατηγική,Τεχνολογία(ες) Επιλογή Επενδυτικού Έργου Ορισμός/ Επιλογή Κοστολογικό Μοντέλο Δείκτες Έργου + Ανάλυσης Επενδύσεις και Λειτουργικά Έξοδα Έσοδα Κατευθυντήριες Γραμμές Μεθοδολογίες και εργαλεία Αξιολόγηση Μεθοδολογιών, και Μοντέλων Διαστασιοποίηση Υποδομών Δικτύου Ταμειακές Ροές Μοντέλο Ανάλυσης Κινδύνων Μοντέλο Αγοράς Καθορισμός Μοντέλου Εφαρμογή σε Μελέτη Περίπτωσης Καθορισμός Πλαισίου

9 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Financial Model Revenues Cash Flows Profits Investments Year n Revenues Cash Flows Profits Investments...... Revenues Cash Flows Profits Investments Year 2 Revenues Cash Flows Profits Investments Year 1 Decision Index calculation (NPV, IRR, Payback period) Decision Index calculation (NPV, IRR, Payback period) Production Volume OA&M Class Cost Evolution Components Database Operators Suppliers Standardization body Other Market Size Tariffs Policy User inputs Operators Surveys Geometrical Model Architectures Services Μεθοδολογία για Τεχνοοικονομική αποτίμηση (TONIC- EcoSYS)

10 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Βήματα Μεθόδου –Καθορισμός σεναρίου υπηρεσιών –Καθορισμός σεναρίου δικτυακής αρχιτεκτονικής. –Εκτέλεση των απαιτούμενων προσομοιώσεων του μοντέλου- Αποτελέσματα –Ανάλυση Ευαισθησίας & Κινδύνων –Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων και κατευθυντήριων γραμμών.

11 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Μελέτη Περίπτωσης Fixed Mobile Convergence

12 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Στόχοι –Η μελέτη της σύγκλισης υπηρεσιών που προσφέρονται από δίκτυα κινητής ή σταθερής πρόσβασης (fixed-mobile convergence - FMC –Η ανάπτυξη των σεναρίων μετάπτωσης για διαφορετικούς παίκτες στην ενοποιημένη αγοράς –Η απόκτηση γνώσεων που μπορούν να βοηθήσουν τις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές να λάβουν αποφάσεις

13 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Προσέγγιση –Ορισμός των όρων που συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της σύγκλισης (FMC) –Εντοπισμός των κύριων «παικτών» σε αυτή την αγορά –Εντοπισμός των κύριων συνιστωσών σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο που επηρεάζουν αυτούς τους παίκτες. –Ποσοτικοποίηση αποτελεσμάτων για τα σενάρια που θα μελετηθούν •Επιλεγμένη Μελέτη Περίπτωσης που θα αναλυθεί Ενοποιημένος πάροχος σε μία μεγάλη χώρα της Δυτικής Ευρώπης

14 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Σύγκλιση Δικτύων Ορίζουμε ως Σύγκλιση Δικτύων τη χρησιμοποίηση της ίδιας υποδομής από έναν πάροχο κινητής και σταθερής πρόσβασης μέσα σ' ένα δίκτυο βασισμένο σε IP υποστηρίζοντας ετερογενή περιβάλλοντα

15 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Πλαίσιο Σύγκλισης

16 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Λειτουργικό Μοντέλο Next Generation Networks (NGN) ITU-T Y.2011

17 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Παίκτες και που επηρεάζονται Regulators Aggregators / Brokers Telecom SW providers Access providers Fixed, mobile, Wi-Fi Core network providers NO, MVNO Call control providers (IMS, IN, TAS...) Service platform providers (HP, IBM, Cisco,.) Content providers (TV, newspapers, radio...9) Terminal providers (Ericsson, Nokia, Motorola…)

18 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Υποψήφιοι να παρέχουν τις υπηρεσίες - Τρόποι •Πάροχοι Σταθερής Πρόσβασης (Fixed-only operator) –Μπορεί να γίνουν ιδεατοί πάροχοι (MVNO - Mobile Virtual Network Operator) μέ ή χωρίς κύριο δίκτυο κινητής –ή να αναπτύξουν δικό τους Wi-Fi/WiMAX δίκτυο •Πάροχοι Κινητής (mobile operator) –Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες κινητής με σταθερής (και ευρυζωνικές), καταλήγοντας να είναι FVNO (Fixed Virtual network operator) μέσω ενοικίασης και πώλησης σταθερής πρόσβασης (LLU, ή ακόμη διαθέτοντας χωρητικότητα σε επίπεδο interconnection) –Παρέχοντας ευρυζωνική πρόσβαση σε οικιακούς χρήστες μέσω δικού τους ασύρματου δικτύου ενσωματώνοντας το υπάρχον κορμού (επιπλεόν και μέσω WiMAX) –Και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και επενδύσεις σε Wi-Fi hot spot για αύξηση της κάλυψης •Ενοποιημένος Πάροχος κινητής και σταθερής πρόσβασης –Μετατόπιση IP υπηρεσιών και πλατφόρμων, σύγκλιση συστημάτων επιχειρηματικής και λειτουργικής υποστήριξης, Μάρκετινγκ κλπ. •Πάροχοι χωρίς υποδομές κορμού ή πρόσβασης –Ιδεατοί Πάροχοι Σταθερής ή Κινητής Πρόσβασης (Fixed + mobile virtual network operators) •3 rd party πάροχοι υπηρεσιών (Google, Skype, Microsoft, Yahoo, MSN…) •Service platform providers –IBM, Microsoft, Cisco, HP…

19 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Σχέσεις μεταξύ υπηρεσιών και προϊόντων

20 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Ενοποιημένος Πάροχος (Περιγραφή) •Ο πάροχος κατέχει δίκτυο τρίτης γενιάς και σταθερής πρόσβασης •Γιατί επιλέγει FMC; –Μειώνει τις Συνολικές Λειτουργικές δαπάνες (OPEX) –Διατηρεί τους υπάρχοντες πελάτεςRetain the existing customers –Διατηρεί τα έσοδα στα τωρινά του επίπεδα •Σύγκλιση μέσω IMS (IP Multimedia Subsystem) συστημάτων (από τις αρχές του 2007) Τελικό Δίκτυο ->(all IP network) •Υπολογίζουμε τη Διαφορά ΔΕΛΤΑ (Delta) ανάμενα στα σενάρια όπου γίνεται ή όχι ενοποίηση •Χώρες τύπου Δυτικής Ευρώπης (Μέσος όρος Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ην. Βασιλείου) Χαρακτηριστικά Χωρών

21 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Πιθανές Ομάδες Υπηρεσιών

22 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Κατηγορίες OPEX •Συσχετιζόμενα με –Δίκτυο: (network operation, OSS operation, maintenance and repair of the network elements, equipment and software licences, rental of network resources, costs for site rental and electricity) –Μάρκετινγκ και πωλήσεις: (sales and marketing, customer acquisition and subsidization) –Εξυπηρέτηση Πελατών: (customer care, charging, billing, call center) –Ανάπτυξη Εφαρμογών – Πληροφοριακά: (IT, support and service development related elements, service management, design and development of new services, Business IT, management support, costs regarding to purchasing licenses for content delivery) –Διασύνδεση και κόστη περιαγωγής: (termination fees for calling or completing a call or a session originated or terminated in another network)

23 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ CAPEX - OPEX Breakdown Σχεδόν 60% του κόστους αφορά τα δομικά στοιχεία CSC (Call Session Controller ) και MGW (Media Gateway controller) του IMS, ενώ η εγκατάσταση του αγγίζει το 20% του συνολικού κόστους Τα μεγαλύτερα κόστη εντοπίζονται στις κατηγορίες Marketing & sales (33%) και Network (26%)

24 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Ανάλυση Λειτουργικών Δαπανών ανά έτος (OPEX) Μείωση του συνολικού κόστους OPEX σε σύγκριση με την περίπτωση όπου ο πάροχος δεν επιλέγει να μπει στην αγορά των συγκλινουσών υπηρεσιών (Αρνητικές τιμές). Delta OPEX = New (FMC) OPEX – Old OPEX Μεγαλύτερες Λειτουργικές Δαπάνες τα πρώτα έτη της ενοποίησης – σύγκλισης

25 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Οικονομικά Αποτελέσματα •Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων (FMC) και (not FMC) •Αυξημένο OPEX τα πρώτα χρόνια αλλά το κέρδος είναι κοντά στα 700 M€ το 2014 (περίπου 7% του συνολικού ετήσιου OPEX του παρόχου) •Μικρή πτώση των εσόδων καθώς η ενοποίηση υπηρεσιών μειώνει την τελική τιμή του προϊόντος •Απουσία από την αγορά του FMC θα μειώσει το μερίδιο αγοράς του παρόχου και θα υποβιβάσει τα πιθανά κέρδη Delta Revenues = New Number of FMC subscribers * (New ARPU – Old ARPU) Delta OPEX = New OPEX – Old OPEX Investments = Investments IMS

26 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Συμπεράσματα - Περίληψη •Κάθε πάροχος πρέπει να λάβει τις αποφάσεις του βασισμένος στα ειδικά χαρακτηριστικά του. Δεν θα υπάρξει συγκεκριμένη στρατηγική για την πορεία προς τη σύγκλιση που να ταιριάζει σε όλους τους παίκτες. •Ένας ενοποιημένος πάροχος (σταθερής και κινητής) θα έχει μεγαλύτερα κίνητρα να ξεκινήσει την σύγκλιση από τους αυτόνομους παρόχους. •Η προσφορά υπηρεσιών μέσα από αυτή τη λογική θα διατηρήσει τα μερίδια αγοράς και πολύ πιθανά θα τα αυξήσει ώστε τα προβλεπόμενα έσοδα να διατηρηθούν τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα. •Οι πάροχοι θα έχουν αυξημένες λειτουργικές δαπάνες τα πρώτα έτη αλλά θα έχουν σημαντικές μειώσεις μετά τα 3 πρώτα έτη της εφαρμογής. •Εάν ένας πάροχος δεν επενδύσει σε προϊόντα FMC θα απολέσει μερίδιο αγοράς και φυσικά τελικά και έσοδα. •Για έναν πάροχο που διατηρεί σε λειτουργία δύο δίκτυα θα αποτελέσει μακροπρόθεσμα, λύση για τη μείωση των λειτουργικών του δαπανών, ενώ το μερίδιο αγοράς του θα διατηρηθεί δίνοντας προοπτική διατήρησης και των σημερινών του εσόδων.

27 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Time for Questions & Answers D.Katsianis@di.uoa.gr

28 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Ανάλυση Κινδύνων Εξετάζονται οι παράγοντες με τη μεγαλύτερη επίδραση –Π.χ. Μηνιαία χρέωση –Π.χ. Μέγιστη διείσδυση –....

29 D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ Ανάλυση Κινδύνων - NPV


Κατέβασμα ppt "D. Katsianis 9ο Greek ICT ForumΟκτ - 2007 Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ “Σύγκλιση Υπηρεσιών και Δικτύων: Μία Τεχνοοικονομική Ανάλυση” Δρ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google