Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΑΧΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΑΧΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΑΧΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2009

2 Σκοπός  Κινητό εμπόριο  Κινητό Διαδίκτυο  E-commerce ◦ Business-to-Business (B2B) ◦ Business-to-Costumer (B2C) ◦ Business-to-Government (B2G)

3 Αλλαγές που επέφερε το m-commerce  Μεγαλύτερα και γρηγορότερα router  Ταχύτερη πρόσβαση στο internet  Δημιουργία εταιρικών συμμαχιών  Βελτιωμένες μορφές internet  Ασύρματες τεχνολογίες διαδικτύου  Νέους τύπους τερματικών μηχανών  Επικάλυψη IP

4 Η ιστορία της κινητής τηλεφωνίας Η ιστορία της κινητής τηλεφωνίας  Πρώτη Γενιά  Δεύτερη Γενιά  Τρίτη Γενιά  Τέταρτη Γενιά 1G 2G2,5G3G 4G

5 Τύποι Μέσων Μετάδοσης σε Τηλεπικοινωνίες Οριοθετημένα Μέσα Μετάδοσης  Συνεστραμμένα ζεύγη  Θωρακισμένα Συνεστραμμένα καλώδια (FTP)  Θωρακισμένα Συνεστραμμένα καλώδια (S-FTP)  Θωρακισμένα Συνεστραμμένα καλώδια (STP/S-STP)  Αθωράκιστα Συνεστραμμένα καλώδιο  Ομοαξονικό καλώδιο  Οπτική ίνα Μη οριοθετημένα Μέσα Μετάδοσης  Ραδιοκύματα  Μικροκύματα  Ακτίνες λέιζερ

6 Πρωτόκολλο WAP  Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών WAP αποτελεί το βασικό πρωτόκολλο επικοινωνίας σε περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών  Το WAP είναι ένα κοινά αποδεκτό πρώτο πρότυπο σε θέματα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.  Ο τρόπος ενσύρματης σύνδεσης διαφέρει από τον τρόπο ασύρματης σύνδεσης. WIRELESS APPLICATIONS PROTOCOL

7 Σύγκριση WAP και iMode WAP  Ανοιχτό Πρότυπο  Επαγγελματική χρήση  Τεχνολογίες μεταγωγής κυκλωμάτων  Μεγάλο κόστος για ιδιώτική χρήση  WML – έλλειψη πολυμέσων iMode  Ιδιόκτητη Ασύρματη Υπηρεσία  Άτομα – Συνδρομητές  Μεταγωγή πακέτων (συνεχής σύνδεση στο Διαδίκτυο)  Κόστος μόνο για την μετάδοση πακέτων  HTML – πλούσιες σε περιεχόμενο σελίδες

8 Διαφορές μεταξύ XML και HTML  Η XML σχεδιάστηκε για τη μεταφορά δεδομένων.  Η XML δεν είναι ένα υποκατάστατο της HTML.  Η XML σχεδιάστηκε για να περιγράφει τα δεδομένα και εστιάζει στο τι είναι τα δεδομένα.  Η HTML σχεδιάστηκε για να παρουσιάζει τα δεδομένα και εστιάζει στο πώς φαίνονται τα δεδομένα.  Η HTML έχει να κάνει με την παρουσίαση των δεδομένων ενώ η XML έχει να κάνει με την περιγραφή των δεδομένων.

9 Η WML Script μέσα στο περιβάλλον WAP Η WML Script ορίζεται από τρία στοιχεία:  Μεταβλητές (variables), που περιέχουν τιμές,  Συναρτήσεις (factions), που συνδυάζουν τιμές με διαφορετικούς τρόπους,  Οδηγίες μεταγλώττισης (pragmas), που προετοιμάζουν την μεταγλώττιση

10 Λειτουργικά Συστήματα φορητών συσκευών Palm OS  Το Palm OS είναι το λειτουργικό σύστημα για τους υπολογιστές παλάμης της σειράς Palm καθώς και για Smartphones. Symbian OS  Το Symbian OS είναι ένα προηγμένο λειτουργικό σύστημα. Σχεδιάστηκε για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις προηγμένων 2G, 2.5G και 3G κινητών τηλεφώνων.

11 Δημιουργία μιας internet WAP τοποθεσίας  Βήμα 1 – Λήψη ενός προσομοιωτή  Βήμα 2 – Δημιουργία και ανάπτυξη μιας τοποθεσίας WAP ή xHTML (Συντακτική Ανάλυση )  Βήμα 3 – Εγγραφή και δημοσίευση μιας WAP τοποθεσίας

12 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος  Κινητά ασύρματα περιβάλλοντα  Στατικά ασύρματα περιβάλλοντα  Έξυπνοι χώροι  Παθητικοί χώροι

13 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα ΠρότυποΟργανισμός Προτυποποίησης Μέγιστη Ταχύτητα Διαμεταγωγής Συχνότητα Λειτουργίας 802.11bIEEE11 Mbps2.4 GHz Αποτελεί το πιο δημοφιλές πρότυπο ασύρματου τοπικού δικτύου με πάνω από 1500 πιστοποιημένα προϊόντα 200 τουλάχιστον κατασκευαστών. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί η λειτουργία του στην ήδη κορεσμένη συχνότητα των 2.4 GHz. 802.11aIEEE54 Mbps5 GHz Προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και λειτουργία σε μη κορεσμένη συχνότητα. Ως εκ τούτου, παρουσιάζει προβλήματα συμβατότητας με το πρότυπο 802.11b, ενώ δεν προσφέρει σημαντική βελτίωση σε θέματα ασφάλειας. 802.11gIEEE54 Mbps2.4 GHz Προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ είναι συμβατό με το πρότυπο 802.11b. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί η λειτουργία του στην ήδη κορεσμένη συχνότητα των 2.4 GHz. HiperLan2IEEE54 Mbps5 GHz Προσφέρει πιο αξιόπιστες πολιτικές ασφάλειας και περιαγωγής, καθώς και μεγαλύτερες ταχύτητες διαμεταγωγής. Παρόλα αυτά, δεν είναι συμβατό με το πρότυπο 802.11b.

14 Τεχνολογία BLUETOOTH Ένα σύστημα που βασίζεται στο πρότυπο Bluetooth, απαρτίζεται από τέσσερα λειτουργικά μέρη:  Έναν ραδιοπομποδέκτη (radio transceiver), ικανό να μεταδίδει και να λαμβάνει φωνή και δεδομένα.  Μια μονάδα βασικής ζώνης ή ελέγχου καναλιού (baseband ή link control unit), η οποία είναι ικανή να επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται και μεταδίδονται από τον ραδιοπομποδέκτη.  Λογισμικό διαχείρισης του επικοινωνιακού καναλιού, το οποίο διαχειρίζεται τις μεταδόσεις.  Λογισμικό εφαρμογών (Application Software), όπου χρησιμοποιεί τη στοίβα πρωτοκόλλων του Bluetooth.

15 Προϊόντα και υπηρεσίες του M-commerce  Υπηρεσίες ασύρματης πλατφόρμας  Υπηρεσίες M-commerce για καταναλωτές  Υπηρεσίες M-commerce για επιχειρήσεις  Οικονομικά μοντέλα για ασύρματα δεδομένα και πληροφορίες  Εμπορικές εφαρμογές του ασύρματου Κινητού Διαδικτύου

16 Διαφορές MMS και SMS  Το MMS δεν διαφέρει ουσιαστικά από τα γνώριμα SMS  Παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και ταχύτατης αποστολής και λήψης περιεχομένου, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο.  Αν και φαινομενικά υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ των γνωστών SMS και των επερχόμενων multimedia μηνυμάτων, η αλήθεια είναι ότι το μόνο κοινό τους στοιχείο είναι η άμεση και εύκολη επικοινωνία.  Οι περιορισμοί των SMS είναι λίγο ή πολύ γνωστοί σε όλους τους κατόχους κινητών τηλεφώνων.

17 Ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονικό χρήμα  Ηλεκτρονική πληρωμή (e-payment) είναι η χρηματική εκκαθάριση των συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα.  Ηλεκτρονικά μετρητά (e-cash) είναι η ψηφιακή αντιστοίχηση των παραδοσιακών χρημάτων και νομισμάτων.

18 M-payment & χαρακτηρίστηκα  Ως m-payment ορίζεται η μεταφορά με ηλεκτρονικά μέσα μιας πληρωμής από τον πληρωτή στον αποδέκτη της πληρωμής μέσω της χρήσης μιας συσκευής ηλεκτρονικής πληρωμής,  την οποία αποτελεί μια κινητή συσκευή (που βρίσκεται στην κατοχή ενός τουλάχιστον από τους συμμετέχοντες),  μέσω της οποίας στέλνονται και λαμβάνονται πληροφορίες δια μέσου μιας ασύρματης ζεύξης

19 Υπηρεσίες Μ-commerce για καταναλωτές  Ταξίδια  Εισιτήρια και χρεώσεις  Τραπεζικές συναλλαγές  Ενημέρωση  Τυχερά παιχνίδια  Αγορά αγαθών και υπηρεσιών  Επαγγελματικές υπηρεσίες

20 Υπηρεσίες M-commerce για Επιχειρήσεις  Το εταιρικό e-mail (αποστολή και λήψη e-mail στο κινητό)  H πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους. Πρόσβαση ουσιαστικά σε εταιρικά δεδομένα, βάσεις δεδομένων. Όλες αυτές οι εφαρμογές ανήκουν σε μια γενικότερη οικογένεια εφαρμογών «Mobile Office»  Η πρόσβαση στο Internet με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη ενημέρωσης, πληροφόρησης, διασκέδασης.  Εφαρμογές τηλεσυσκέψεων με βίντεο κλήσεις  Η ασύρματη πρόσβαση σε ειδικές εταιρικές εφαρμογές (ERP-Enterprise Resource Planning), SFA (Sales Force Automation κα.) σε μικρότερα ποσοστά ζήτησης.

21 Ασφάλεια  Πολιτικές ασφάλειας : ◦ Εμπιστευτικότητα ◦ Ακεραιότητα ◦ Διαθεσιμότητα  Κρυπτογράφηση

22 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΑΧΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google