Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δικτυα Υπολογιςτων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δικτυα Υπολογιςτων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δικτυα Υπολογιςτων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 Πρόλογος….. Περιγραφή εργασίας:
Μέσα από αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες που διέπουν τα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα αναλύσουμε τύπους των δικτύων, τα είδη και τις λειτουργίες τους. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

3 Ξεκινώντας… Τι σημαίνει ο όρος Δίκτυο ηλεκτρονικών Υπολογιστών; Ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ένα σύνολο(2 ή και περισσότεροι) αυτόνομοι ή μη αυτόνομοι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι οι υπολογιστές είναι ικανοί να ανταλλάξουν ή και να μοιραστούν πόρους, δεδομένα και πληροφορίες μεταξύ τους καθώς επίσης και να ελέγξουν ακόμα και την λειτουργία ο ένας του άλλου(π.χ. εκκίνηση, τερματισμός). Παρακάτω θα δούμε μια απλή μορφή ενός δικτύου μεταξύ μόνο 2 υπολογιστών. Στην συνέχεια ένα δίκτυο μεταξύ 3 υπολογιστών με την βοήθεια ενός HUB και στην συνέχεια την πρόσθεση περιφερειακών σε αυτό. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

5 Τα είδη των δικτύων: Τα δίκτυα μπορούν να χωριστούν σε 5 βασικές κατηγορίες. Αυτές είναι: Σύμφωνα με το μέγεθος τους. Σύμφωνα με την μέθοδο σύνδεσης τους. Σύμφωνα με την λειτουργική τους σχέση. Σύμφωνα με την τοπολογία τους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σύνδεσης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

6 Αναλύοντας…τις κατηγορίες…
Σύμφωνα με το μέγεθος: Καταρχάς οι 2 βασικότεροι προσδιορισμοί που πρέπει να κάνουμε για ένα δίκτυο είναι: Αν θα είναι ενσύρματο ή ασύρματο, δηλαδή να επιλεγεί το μέσον διάδοσης. Αν το δίκτυο που θα φτιάξουμε είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. ‘Έτσι λοιπόν οι κατηγορίες των δικτύων σύμφωνα με το μέγεθος θα είναι οι εξής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

7 1.1 Προσωπικής κάλυψης (Personal Area Network(PAN) ή (WPAN))
Ένα τέτοιο δίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως μεταξύ ενός προσωπικού υπολογιστή και όλων των τοπικών περιφερειακών του. Αυτά μπορεί να είναι: Εκτυπωτές. Συσκευές Τηλεομοιότυπων(Fax). Τηλέφωνα. PDA. Scanners. Σήμερα οι κυριότεροι τρόποι σύνδεσης αυτών τον συσκευών στις θύρες επικοινωνίας ενός PC είναι τα πρωτόκολλα USB & Fire wire. Στην περίπτωση που έχουμε ασύρματη επικοινωνία με τις συσκευές, δηλαδή, WPAN τότε έχουμε τεχνολογίες όπως IrDA και Bluetooth. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

8 1.2 Τοπικής κάλυψης (Local Area Network (LAN) ή (WLAN)).
Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με την πιο απλή και πιο κοινόχρηστη μορφή δικτύου στην σημερινή εποχή. Ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να καλύψει της ανάγκες μιας μικρής γεωγραφικής περιοχής όπως ένα σπίτι, ένα γραφείο ή ακόμα και ένα κτίριο. Τα περισσότερα LAN στην σημερινή εποχή βασίζονται στην τεχνολογία Ethernet. Ένα απλό παράδειγμα θα είναι η βιβλιοθήκη των Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Δηλαδή χρειαζόμαστε μέσω καλωδίου ή ασύρματα τους χρήστες να είναι συνδεδεμένοι στο τοπικό LAN για να μπορέσουν αυτοί να συνδεθούν είτε με τις κοινόχρηστες συσκευές όπως π.χ. ένας εκτυπωτής είτε για σύνδεση με το διαδίκτυο. Στην ενσύρματη περίπτωση όλα τα PC’s θα είναι συνδεδεμένα με καλώδιο κατηγορίας 5 και χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο IEEE μέσω ενός συστήματος συσκευών διασύνδεσης επιτυγχάνουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Στους κεντρικούς υπολογιστές (servers) χρειαζόμαστε σύνδεση με του ιδίου τύπου καλώδιο αλλά κατηγορίας 5e ώστε μέσω του IEEE να έχουμε ταχύτητες τις τάξεως του 1 Gbit/s. Ας δούμε ένα παράδειγμα μιας απλής βιβλιοθήκης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

9 Ένα απλό παράδειγμα ενός τοπικού δικτύου…
Όπως βλέπουμε στην διπλανή εικόνα οι πράσινοι και οι κίτρινοι υπολογιστές μπορούν να φτάσουν μέσο του διακομιστή στον έγχρωμο εκτυπωτή ,στον κατάλογο της βιβλιοθήκης στα αρχεία ελέγχων στο ακαδημαϊκό δίκτυο και στο διαδίκτυο. Όμως κάθε τοπική ομάδα εργασίας έχει τον δικό της εκτυπωτή που είναι προσβάσιμος μόνο μέσα από το τοπικό γκρούπάκι. Όλες οι διασυνδεμένες συσκευές πρέπει να καταλαβαίνουν το στρώμα δικτύων 3 (Layer 3), επειδή χειρίζονται τα πολλαπλάσια υποδίκτυα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

10 (με διαφορετικά χρώματα)
(με διαφορετικά χρώματα). Μόνο εκείνοι μέσα στη βιβλιοθήκη, που έχουν τις συνδέσεις 10/100 MBIT/S Ethernet στη συσκευή χρηστών και μια σύνδεση Gigabit Ethernet στον κεντρικό δρομολογητή, θα μπορούσαν να αποκαλεσθούν διακόπτες στρώματος 3 (layer 3 switches) επειδή έχουν μόνο τις διεπαφές Ethernet και πρέπει να καταλάβουν την IP. Θα ήταν σωστότερο να τους αποκαλούμε δρομολογητές πρόσβασης, όπου ο δρομολογητής στην κορυφή είναι ένας δρομολογητής διανομής που συνδέει με τους δρομολογητές πρόσβασης Διαδικτύου και πελατών των ακαδημαϊκών δικτύων. Τα χαρακτηριστικά καθορισμού LANs, σε αντίθεση με WANs (δίκτυα ευρείας περιοχής), περιλαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά μεταφοράς στοιχείων με μικρότερη γεωγραφική εμβέλεια αλλά και την έλλειψή ανάγκης για τις μισθωμένες γραμμές τηλεπικοινωνιών. Το τρέχον Ethernet με τεχνολογίες IEEE για LAN λειτουργεί στα 10 Gbit/s. Αυτό είναι το ποσοστό μεταφοράς στοιχείων. ΙΕΕΕ έχει προγράμματα έρευνας για την τυποποίηση των 100 Gbit/s, και ενδεχομένως 400 Gbit/s. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

11 1.3 Δίκτυο περιοχής πανεπιστημιουπόλεων (Campus Area Network (CAN)).
Ένα δίκτυο που συνδέει δύο ή περισσότερο LANs (τοπικά δίκτυα)αλλά που περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη και παρακείμενη γεωγραφική περιοχή όπως μια πανεπιστημιούπολη, ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα, ή μια στρατιωτική βάση. Το συγκεκριμένο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τύπος MAN (δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής), αλλά περιορίζεται γενικά σε μια περιοχή που είναι μικρότερη από ένα χαρακτηριστικό MAN. Αυτός ο όρος ο συχνότερα χρησιμοποιείται για να συζητήσει την εφαρμογή των δικτύων για μια παρακείμενη περιοχή και δεν πρέπει να συγχέεται με ένα δίκτυο περιοχής ελεγκτών (Controller Area Network). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

12 1.4 Δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής (Metropolitan Area Network(MAN)).
Ένα δίκτυο μητροπολιτικής περιοχής είναι ένα δίκτυο που συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα τοπικής περιοχής ή δίκτυα περιοχής πανεπιστημιουπόλεων αλλά δεν επεκτείνεται πέρα από τα όρια της άμεσης κωμόπολης, της πόλης, ή της μητροπολιτικής περιοχής. Οι πολλαπλάσιοι δρομολογητές, οι διακόπτες & οι πλήμνες συνδέονται για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο δίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «δικό μας» AWMN. Δηλαδή το μητροπολιτικό δίκτυο της Αθήνας το οποίο εκτίνεται σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

13 1.5 Δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network (WAN)).
Ένα τέτοιο δίκτυο, είναι ένα δίκτυο επικοινωνιών στοιχείων που καλύπτει μια σχετικά ευρεία γεωγραφική περιοχή (δηλ. μια πόλη σε μια άλλη και μια χώρα σε μια άλλη χώρα) και που χρησιμοποιεί συχνά τις εγκαταστάσεις μετάδοσης που παρέχονται από τους κοινούς μεταφορείς, όπως οι τηλεφωνικές επιχειρήσεις (internet & phone providers). Οι WAN τεχνολογίες λειτουργούν γενικά στα χαμηλότερα τρία στρώματα του προτύπου αναφοράς της OSI: το φυσικό στρώμα (physical layer), το στρώμα συνδέσεων στοιχείων (data link layer), και το στρώμα δικτύων (network layer). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

14 1.6 Παγκόσμιο δίκτυο περιοχής (Global Area Network)).
Οι σφαιρικές προδιαγραφές δικτύων περιοχής (GAN) είναι στην ανάπτυξη από διάφορες ομάδες, και δεν υπάρχει κανένας κοινός καθορισμός. Γενικά, ένα GAN είναι ένα πρότυπο για την υποστήριξη της κινητής επικοινωνίας πέρα από έναν αυθαίρετο αριθμό ασυρμάτων LANs, δορυφορικών περιοχών κάλυψης, κ.λπ.... Η βασική πρόκληση στην κινητή επικοινωνία δίνει από τις επικοινωνίες χρηστών από μια τοπική περιοχή κάλυψης στην επόμενη. H IEEE στο πρόγραμμα 802, περιλαμβάνει μια διαδοχή των επίγειων ασύρματων δικτύων τοπικής περιοχής (WLAN). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

15 Το Internetwork. Τα δύο ή περισσότερα δίκτυα ή τμήματα δικτύων σύνδεσαν τη χρησιμοποίηση των συσκευών που λειτουργούν στο στρώμα 3 (layer 3) του βασικού προτύπου αναφοράς της OSI, όπως ένας δρομολογητής. Οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ ή μεταξύ των δημόσιων, ιδιωτικών, εμπορικών, βιομηχανικών, ή κυβερνητικών δικτύων μπορεί επίσης να οριστεί ως ένα internetwork. Στη σύγχρονη πρακτική, τα διασυνδεμένα δίκτυα χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Διαδικτύου. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις παραλλαγές του internetwork, ανάλογα με ποιος διαχειρίζεται και ποιος συμμετέχει σε τις: Ενδοδίκτυο (Intranet) Extranet Διαδίκτυο (Internet) Το Intranets και extranets μπορεί ή δεν να έχει τις συνδέσεις στο Διαδίκτυο. Εάν συνδέεται με το Διαδίκτυο, το ενδοδίκτυο ή extranet προστατεύεται κανονικά από την πρόσβαση από το Διαδίκτυο χωρίς κατάλληλη έγκριση. Το Διαδίκτυο δεν θεωρείται ένα μέρος του ενδοδικτύου ή extranet, αν και μπορεί να χρησιμεύσει ως μια πύλη για την πρόσβαση στις μερίδες extranet. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

16 Ενδοδίκτυο η αλλιώς Intranet…
Ένα ενδοδίκτυο είναι ένα σύνολο διασυνδεμένων δικτύων, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο Διαδικτύου και χρησιμοποιεί τα εργαλεία βασισμένα σε IP όπως οι ξεφυλλιστές Ιστού (Internet Explorer, Mozilla Firefox κ.α.) και τα εργαλεία FTP, το οποίο είναι υπό έλεγχο μιας ενιαίας διοικητικής οντότητας. Εκείνη η διοικητική οντότητα κλείνει το ενδοδίκτυο στον υπόλοιπο κόσμο, και επιτρέπει μόνο στους συγκεκριμένους χρήστες. Συνηθέστερα, ένα ενδοδίκτυο είναι το εσωτερικό δίκτυο μιας επιχείρησης προσβάσιμο και μέσω διαδικτύου αλλά μόνον για το προσωπικό της. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

17 Extranet. Extranet είναι ένα δίκτυο ή internetwork που είναι περιορισμένο σε μια ενιαία οργάνωση ή μια οντότητα αλλά που επίσης έχουν περιορίσει τις συνδέσεις στα δίκτυα σε ένα ή περισσότερα άλλα συνήθως το κάνει για να δώσει πρόσβαση εμπιστευμένες οργανώσεις ή οντότητες (π.χ. στους πελάτες μιας επιχείρησης μπορεί να δοθεί η πρόσβαση σε κάποιο μέρος του ενδοδικτύου του που δημιουργεί κατ' αυτό τον τρόπο extranet, αλλά συγχρόνως οι πελάτες από μια σκοπιά ασφάλειας δεν μπορούν να θεωρηθούν "εμπιστευμένα μέλη"). Τεχνικά, extranet μπορεί επίσης να ταξινομηθεί όπως το CAN,το WAN ή ως άλλος τύπος δικτύου, αν και, εξ ορισμού, το extranet δεν μπορεί να αποτελείται από ένα ενιαίο τοπικό LAN το οποίο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια σύνδεση με ένα εξωτερικό δίκτυο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

18 Internet! Ένα συγκεκριμένο internetwork, που αποτελείται από μια παγκόσμια διασύνδεση των κυβερνητικών, ακαδημαϊκών, δημόσιων, και ιδιωτικών δικτύων που βασίζονται στο προηγμένο δίκτυο αντιπροσωπείας ερευνητικών προγραμμάτων (ARPANET) που αναπτύσσεται από την εταιρία ARPA του Αμερικανικού υπουργείου άμυνας. Σπίτι του το γνωστό σε όλους World Wide Web (WWW) και καλούμενο το "Διαδίκτυο" με ένα κύριο “I” για να το διακρίνει από άλλα γενικά internetworks. Συμμετέχοντες στο Διαδίκτυο, είναι οι φορείς παροχής υπηρεσιών τους, διευθύνσεις χρήσης IP που λαμβάνονται από τα ληξιαρχεία διευθύνσεων που ελέγχουν τις αναθέσεις. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών και οι μεγάλες επιχειρήσεις ανταλλάσσουν επίσης τις πληροφορίες για την προσβασιμότητα των σειρών διευθύνσεών τους μέσω του πρωτοκόλλου πυλών συνόρων (BGP). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

19 Μερικές εικόνες του διαδικτύου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

20 Ο γαλαξίας των συνδέσεων μας στο διαδίκτυο…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

21 Αναλύοντας τις τοπολογίες των δικτύων…
Υπάρχουν 7 είδη τοπολογίας δικτύων αυτά είναι τα εξής: Τοπολογία γραμμής (line). Τοπολογία δακτυλίου (ring). Τοπολογία αστέρα (star). Τοπολογία αρτηρίας ή διαύλου (bus). Τοπολογία δένδρου (tree). Τοπολογία χάους (mesh). Τοπολογία πλήρους σύνδεσης (fully connected). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

22 Ξετυλίγοντας τα είδη… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ
Η τοπολογία δακτυλίου (ring): Οι υπολογιστές ενώνονται σε ένα καλώδιο και σχηματίζουν κλειστό δακτύλιο. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου, ακολουθούν πορεία μιας κατεύθυνσης, περνώντας διαδοχικά απ' όλους τους σταθμούς. Βλάβη σ' έναν σταθμό, προκαλεί διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Η τοπολογία αστέρα (star): Οι υπολογιστές διατάσσονται σε μορφή αστεριού, γύρω από έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος ονομάζεται διακομιστής (server). Ο διακομιστής ελέγχει την επικοινωνία μεταξύ των σταθμών και είναι υπεύθυνος για την παροχή των υπηρεσιών του δικτύου. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα σ' ένα σταθμό εργασίας, το υπόλοιπο δίκτυο λειτουργεί κανονικά. Βλάβη όμως του διακομιστή, προκαλεί διακοπή της λειτουργίας όλου του δικτύου. (Στην περίπτωση αυτή, οι σταθμοί μπορούν να λειτουργήσουν σαν ανεξάρτητοι υπολογιστές και δεν μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του δικτύου). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

23 Η τοπολογία γραμμής (line): Οι υπολογιστές ενώνονται μεταξύ τους σε σειρά, μέσω ενός και μόνο καλωδίου ο ένας με τον άλλο μόνον. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια σύνδεση μεταξύ 2 υπολογιστών οι προηγούμενοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους επόμενους γιατί το κάθε πακέτο δεδομένων ή η κάθε πληροφορία περνάει από κάθε σταθμό εργασίας ξεχωριστά. Η τοπολογία δένδρου (tree): Οι υπολογιστές ενώνονται μεταξύ τους σε μικρά υποδίκτυα, και όλοι μαζί μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή (server). Αν δημιουργηθεί πρόβλημα στο κεντρικό PC, τότε όλο το δίκτυο δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός από τα κλαδιά που θα λειτουργούν σαν αυτόνομα δίκτυα. Η τοπολογία πλήρους σύνδεσης (fully connected): Οι υπολογιστές ενώνονται όλοι μεταξύ τους και επικοινωνεί, ο καθένας με τον καθένα με δικό τους καλώδιο. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα στο καλώδιο αυτό, τότε η επικοινωνία μπορεί να λειτουργήσει αν κάποιος από τους άλλους υπολογιστές επιτρέψει μέσω του ιδίου. Το μεγάλο κόστος και η δυσκολία εγκατάστασης κάνουν την τοπολογία αυτή ιδιαίτερα δυσπρόσιτη. Η τοπολογία χάους (mesh): Οι υπολογιστές ενώνονται εντελώς άναρχα μεταξύ τους και δεν υπάρχει κάποια στρατηγική που επιβάλει κάποιον κανόνα. Σε περίπτωση βλάβης αυτοί που επιβαρύνονται είναι όσοι έχον μια και μόνο διέξοδο για επικοινωνία και την χάσουν. Η τοπολογία αρτηρίας ή διαύλου (bus): Οι υπολογιστές ενώνονται μεταξύ τους σε σειρά, μέσω ενός και μόνο καλωδίου. Αν δημιουργηθεί πρόβλημα στο κεντρικό καλώδιο, τότε όλο το δίκτυο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το μικρό κόστος και η ευκολία εγκατάστασης καθιέρωσαν την τοπολογία αυτή στα μικρά δίκτυα. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

24 Τα τεχνικά μέσα της υλοποίησης των δικτύων…
Τα τεχνικά μέσα της υλοποίησης των δικτύων… Τι πραγματικά χρειαζόμαστε όμως για την υλοποίηση ενός δικτύου υπολογιστών; Το λογικό μέσο (software). Το φυσικό μέσο (hardware). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

25 Ξεκινώντας την μετάδοση των δεδομένων…
Η διαδικασία µμετάδοσης δεδομένων σε ένα δίκτυο περιλαμβάνει: τον υπολογιστή - αφετηρία το πρωτόκολλο επικοινωνίας το μεταδότη το καλώδιο µμεταφοράς το δέκτη τον υπολογιστή - προορισμό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

26 Βήμα …1 1. Ο υπολογιστής - αφετηρία μπορεί να είναι οποιοσδήποτε υπολογιστής του δικτύου. 2. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα καθώς και από τα προγράµµατα της κάρτας διασύνδεσης του δικτύου και είναι υπεύθυνο για τη λογική της επικοινωνίας του δικτύου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

27 Πρωτόκολλο επικοινωνίας…
Η λέξη "πρωτόκολλο" αναφέρεται στους κανόνες που ακολουθεί ένα δίκτυο για την αποστολή ή λήψη δεδομένων μεταξύ των κόµβων. Τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα επικοινωνιών είναι τα ARCnet, Token Ring, Ethernet. Τα πρότυπα των Token Ring και Ethernet είναι αποδεκτά από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης (IEEE). Η ύπαρξη των προτύπων βοηθά στη συμβατότητα ανάμεσα στους κατασκευαστές hardware και software. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

28 ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης του δικτύου
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας ελέγχει τη λογική της επικοινωνίας του δικτύου. Κάθε τύπος πρωτοκόλλου έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα׃ ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης του δικτύου το πλήθος των δεδοµένων που μεταφέρονται τον αριθμό των σταθμών εργασίας. Επίσης το πρωτόκολλο που επιλέγεται επηρεάζει και το είδος της καλωδίωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

29 Βήμα …2 3. Ο μεταδότης στέλνει ηλεκτρικά σήματα μέσα από το καλώδιο. 4. Ο δέκτης λαμβάνει τα σήματα και τα αποκωδικοποιεί για το μηχανισμό πρωτοκόλλου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

30 αποστολή ακατέργαστων δεδομένων (bits) στο μηχανισμό πρωτοκόλλου.
Η μετάδοση ξεκινά ׃ αποστολή ακατέργαστων δεδομένων (bits) στο μηχανισμό πρωτοκόλλου. δημιουργία πλαισίων δεδομένων που περιέχουν πεδία δεδομένων, ελέγχου και της διεύθυνσης όπου θα αποσταλούν. Μετατροπή σε ηλεκτρικά σήματα και προώθηση στο δέκτη όπου πάλι ο μηχανισμός πρωτοκόλλου αναλαμβάνει να μεταβιβάσει τα δεδομένα στον υπολογιστή-προορισμό.(Ενδιάμεσα γίνεται έλεγχος λαθών.) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

31 Το φυσικό μέσο μετάδοσης…καλωδίωση
Είναι το µέσο ή ο φορέας που διακινεί την πληροφορία. Τα πιο συνηθισμένα μέσα είναι το ομοαξονικό καλώδιο, το ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων οι οπτικές ίνες. ο αέρας αν μιλάμε για ασύρματα δίκτυα. Κάθε µέσο έχει τα δικά του φυσικά χαρακτηριστικά, εύρος ζώνης, ανοχή στον θόρυβο επηρεάζοντας άµεσα τον τρόπο και την ταχύτητα µμετάδοσης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

32 Τα λειτουργικά συστήματα…
Από τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα δικτύων είναι: SNA της IBM, peer-to-peer, µε πρωτόκολλα APPC /ΑΡΡΝ UNIX, peer-to-peer, µε πρωτόκολλα TCP /IP Novell Netware, dedicated server, µε πρωτόκολλα επικοινωνίας IPX /SPX Windows NT και Windows for Workgroups, peer-to-peer, µε πρωτόκολλα επικοινωνίας NetBIOS / NetBEUI ή TCP / IP. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

33 Βασικός εξοπλισμός… ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ
Όλα τα δίκτυα αποτελούνται από τις δομικές μονάδες βασικού υλικού για να διασυνδέσουν τους κόμβους δικτύων, όπως οι κάρτες διεπαφών δικτύων (NICs), οι γέφυρες, οι πλήμνες, οι διακόπτες, και οι δρομολογητές. Επιπλέον, κάποια μέθοδος αυτές τις δομικές μονάδες απαιτείται, συνήθως υπό μορφή γαλβανικού καλωδίου (ο συνηθέστερα κατηγορία 5 καλώδιο). Λιγότερο κοινές είναι οι συνδέσεις μικροκυμάτων (όπως ΙΕΕΕ ) ή το οπτικό καλώδιο ("οπτική ίνα"). ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

34 Μια κάρτα δικτύων, ένας προσαρμοστής δικτύων ή ένα NIC (κάρτα διεπαφών δικτύων) είναι ένα κομμάτι του υλικού υπολογιστών με σκοπό να επιτρέψει στους υπολογιστές για να επικοινωνήσουν πέρα από ένα δίκτυο υπολογιστών. Παρέχει τη φυσική πρόσβαση σε ένα μέσο δικτύωσης και παρέχει συχνά ένα χαμηλού επιπέδου σύστημα εξέτασης μέσω της χρήσης των διευθύνσεων της MAC. Επιτρέπει στους χρήστες για να συνδέσει ο ένας με τον άλλον είτε με τη χρησιμοποίηση των καλωδίων είτε ασύρματα. Ένας επαναλήπτης είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που λαμβάνει ένα σήμα και το αναμεταδίδει σε πιό υψηλό επίπεδο ή μια υψηλότερη δύναμη, ή επάνω στην άλλη πλευρά μιας παρεμπόδισης, έτσι ώστε το σήμα μπορεί να καλύψει τις μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς υποβάθμιση. Μια πλήμνη περιέχει τους πολλαπλάσιους λιμένες. Όταν ένα πακέτο φθάνει σε έναν λιμένα, αντιγράφεται σε όλους τους λιμένες της πλήμνης. Όταν τα πακέτα αντιγράφονται, η διεύθυνση προορισμού στο πλαίσιο δεν αλλάζει σε μια διεύθυνση ραδιοφωνικής μετάδοσης. Κάνει αυτό με έναν στοιχειώδη τρόπο, αντιγράφει απλά τα στοιχεία σε όλους τους κόμβους που συνδέονται με την πλήμνη. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

35 Μια γέφυρα δικτύων συνδέει τα πολλαπλάσια τμήματα δικτύων στο στρώμα συνδέσεων στοιχείων(layer 2) του προτύπου της OSI. Οι γέφυρες δεν αντιγράφουν υποχρεοτικά την κυκλοφορία σε όλους τους λιμένες, όπως οι πλήμνες, αλλά μαθαίνουν ποιες διευθύνσεις της MAC είναι εφικτές μέσω των συγκεκριμένων λιμένων. Μόλις συνδέσει η γέφυρα έναν λιμένα και μια διεύθυνση, θα στείλει την κυκλοφορία για εκείνη την διεύθυνση μόνο σε εκείνο τον λιμένα. Οι γέφυρες στέλνουν τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις σε όλους τους λιμένες εκτός από αυτόν στον οποίο η ραδιοφωνική μετάδοση παραλήφθηκε. Οι γέφυρες μαθαίνουν την ένωση των λιμένων και των διευθύνσεων με την εξέταση της διεύθυνσης προέλευσης των πλαισίων που βλέπει στους διάφορους λιμένες. Μόλις φθάσει ένα πλαίσιο μέσω ενός λιμένα, η διεύθυνση προέλευσής της αποθηκεύεται και η γέφυρα υποθέτει ότι η διεύθυνση της MAC συνδέεται με εκείνο τον λιμένα. Ο πρώτος χρόνος ότι μια προηγουμένως άγνωστη διεύθυνση προορισμού βλέπει, η γέφυρα θα διαβιβάσει το πλαίσιο σε όλους τους λιμένες εκτός από αυτόν στον οποίο το πλαίσιο έφθασε. Οι γέφυρες έρχονται σε τρεις βασικούς τύπους: Τοπικές γέφυρες: ‘Άμεσα συνδέστε τα δίκτυα τοπικής περιοχής (LANs) Μακρινές γέφυρες: Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε για να δημιουργήσει μια WAN σύνδεση δικτύων ευρείας περιοχής (μεταξύ LANs. Οι μακρινές γέφυρες, όπου η συνδέοντας σύνδεση είναι πιο αργή από τα δίκτυα τελών, κατά ένα μεγάλο μέρος έχουν αντικατασταθεί από τους δρομολογητές). Ασύρματες γέφυρες: Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε για να ενώσει LANs ή να συνδέσει τους μακρινούς σταθμούς με LANs. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

36 Ένας διακόπτης είναι μια συσκευή που εκτελεί τη μετατροπή
Ένας διακόπτης είναι μια συσκευή που εκτελεί τη μετατροπή. Συγκεκριμένα, διαβιβάζει και στρώμα 2 φίλτρων OSI τα διαγράμματα δεδομένων (χοντρό κομμάτι της μετάδοσης στοιχείων) μεταξύ των λιμένων (συνδεδεμένα καλώδια) βασισμένων στις MAC-DJEYCY'NSEJS στα πακέτα. Aυτό είναι ευδιάκριτο από μια πλήμνη δεδομένου ότι διαβιβάζει μόνο τα διαγράμματα δεδομένων στους λιμένες που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες παρά όλους τους λιμένες που συνδέονται. Για να κυριολεκτήσουμε, ένας διακόπτης δεν είναι σε θέση την κυκλοφορία βασισμένη στη διεύθυνση IP (στρώμα 3) που είναι απαραίτητο για την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων δικτύων ή μέσα στο μεγάλο ή σύνθετο τοπικό LAN. Μερικοί διακόπτες είναι σε θέση της δρομολόγησης βασισμένης στις διευθύνσεις IP αλλά καλούνται ακόμα διακόπτες ως όρος μάρκετινγκ. Ένας διακόπτης έχει κανονικά τους πολυάριθμους λιμένες με την πρόθεση ότι τα περισσότερα ή όλο το δίκτυο συνδέονται άμεσα με έναν διακόπτη, ή έναν άλλο διακόπτη που συνδέεται στη συνέχεια με έναν διακόπτη. "Οι διακόπτες" είναι ένας όρος μάρκετινγκ που καλύπτουν τους δρομολογητές και τις γέφυρες, καθώς επίσης και συσκευές που μπορούν να διανείμουν την κυκλοφορία στο φορτίο ή από το περιεχόμενο εφαρμογής (π.χ., ένα προσδιοριστικό Ιστού URL). Οι διακόπτες μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα ή περισσότερα στρώματα της OSI, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής, σύνδεσης στοιχείων, του δικτύου, ή της μεταφοράς (δηλ., δίπλα δίπλα). Μια συσκευή που λειτουργεί ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός αυτών των στρωμάτων καλείται πολυστρωματικό διακόπτη. Να δώσει υπερβολική έμφαση στο λάθος καθορισμένο όρο "διακόπτης" συχνά οδηγεί στη σύγχυση κατά πρώτα να προσπαθήσει να γίνει κατανοητός η δικτύωση. Πολλοί πεπειραμένοι σχεδιαστές και χειριστές δικτύων συστήνουν αρχίζοντας από τη λογική των συσκευών που εξετάζει μόνο ένα επίπεδο πρωτοκόλλου, όχι που καλύπτονται από την OSI. Η πολυστρωματική επιλογή συσκευών είναι ένα προηγμένο θέμα που μπορεί να οδηγήσει στην επιλογή των ιδιαίτερων εφαρμογών, αλλά η πολυστρωματική μετατροπή δεν είναι απλά μια πραγματική έννοια σχεδίου. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

37 Οι δρομολογητές είναι συσκευές δικτύωσης πακέτα εκείνων των μπροστινά στοιχείων μεταξύ των δικτύων χρησιμοποιώντας τις επιγραφές και διαβιβάζοντας τους πίνακες για να αποφασίσουν την καλύτερη πορεία για να διαβιβάσουν τα πακέτα. Οι δρομολογητές λειτουργούν στο στρώμα δικτύων του προτύπου TCP/*IP ή το στρώμα 3 του προτύπου της OSI. Οι δρομολογητές παρέχουν επίσης την αλληλοσυνδετικότητα μεταξύ ομοειδούς και αντίθετα από τα μέσα (RFC 1812). Αυτό ολοκληρώνεται με την εξέταση της επιγραφής ενός πακέτου στοιχείων, και τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με τον επόμενο λυκίσκο στον οποίο πρέπει να σταλεί (RFC 1812) Χρησιμοποιούν οι στατικές διαδρομές, θέση των διεπαφών υλικού τους, και των πρωτοκόλλων δρομολόγησης για να επιλέξουν την καλύτερη διαδρομή μεταξύ οποίων δήποτε δύο υποδικτύων. Ένας δρομολογητής συνδέεται με τουλάχιστον δύο δίκτυα, συνήθως δύο LANs ή WANs ή ένα δίκτυο του τοπικού LAN και isp του. Μερικοί διαποδιαμορφωτές DSL και καλωδίων, για την εγχώρια χρήση, έχουν ενσωματωθεί με στους δρομολογητές για να επιτρέψουν στους πολλαπλάσιους εγχώριους υπολογιστές για να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

38 Βιβλιογραφία: Εισηγητής: κος Δημήτριος Τσελές. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ
E%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF% 80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9% CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD networks.htm _c7.html Εισηγητής: κος Δημήτριος Τσελές. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

39 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ

40 ΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ


Κατέβασμα ppt "Δικτυα Υπολογιςτων ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google