Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ * (2 o ) Φ ιλοσοφίας, Π αιδαγωγικής κ Ψ υχολογίας Θεατρολογίας Μουσικών Σπουδών Προγράμματος Ψυχολογίας Φωτεινή Κατσαμπούρη, Σύμβουλος Επαγγελματικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ * (2 o ) Φ ιλοσοφίας, Π αιδαγωγικής κ Ψ υχολογίας Θεατρολογίας Μουσικών Σπουδών Προγράμματος Ψυχολογίας Φωτεινή Κατσαμπούρη, Σύμβουλος Επαγγελματικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ * (2 o ) Φ ιλοσοφίας, Π αιδαγωγικής κ Ψ υχολογίας Θεατρολογίας Μουσικών Σπουδών Προγράμματος Ψυχολογίας Φωτεινή Κατσαμπούρη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κέντρο ΣΕΠ Κέντρο ΣΕΠΚέντρο ΣΕΠ *ταξινομημένα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα 10/6/2008

2 2 Αναζήτηση μεταπτυχιακών ΑΠΘ http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/Metaptuxiaka.gr.htm ΑΠΘ http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/Metaptuxiaka.gr.htm http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/Metaptuxiaka.gr.htm ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ http://career-office.uoa.gr/node/view/241http://career-office.uoa.gr/node/view/241 http://career.duth.gr/postgrads http://career.duth.gr/postgrads http://career-office.uoa.gr/node/view/241 http://career.duth.gr/postgrads

3 3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Ψυχολογίας-Πρόγραμμα Ψυχολογίας ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν πτυχιούχοι: Τμημάτων ή ισοτίμων Προγραμμάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Ειδικής Αγωγής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και των αντιστοίχων της αλλοδαπής καθώς και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Βρεφονηπιοκομίας και Νοσηλευτικής των ΤΕΙ  http://imm.demokritos.gr/UOA-PSYCh/lst_metap.asp http://imm.demokritos.gr/UOA-PSYCh/lst_metap.asp

4 4 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Ψυχολογίας-Πρόγραμμα Ψυχολογίας ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν πτυχιούχοι Ψυχολογίας (Τμημάτων Ψυχολογίας ή ισοτίμων Προγραμμάτων Ψυχολογίας), των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή να βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους και να πρόκειται να αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν από την τελική επιλογή των υποψηφίων.  http://clin.psych.uoa.gr http://clin.psych.uoa.gr

5 5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ  Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχοπαιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Θετικών Επιστημών των A.E.I. της ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι.  http://careercmsc.ppp.uoa.gr http://careercmsc.ppp.uoa.gr

6 6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ με κατευθύνσεις Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση  Δικαίωμα για να υποβάλουν αίτηση έχουν οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις παιδαγωγικής κατάρτισης που έχουν ορισθεί από το ΥΠΕΠΘ για την πρόσληψή τους στη Δημόσια Εκπαίδευση.  http://thepae.ppp.uoa.gr http://thepae.ppp.uoa.gr

7 7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΠΜΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ με κατευθύνσεις Ιστορία της Φιλοσοφίας Συστηματική Φιλοσοφία Ηθική  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων προς το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων και κλάδων έχουν επίσης δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση.

8 8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχουν οι πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.12γ του Ν.2916/01 (ΦΕΚ 114, τ. Α'), οι οποίοι έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  http://dimente.ppp.uoa.gr http://dimente.ppp.uoa.gr ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

9 9 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φιλολογίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διατμηματικό  Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ελληνικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής  http://www.cc.uoa.gr/linguistics/index_main.htm http://www.cc.uoa.gr/linguistics/index_main.htm

10 10 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό)  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων, ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι.  http://www.hpst.phs.uoa.gr http://www.hpst.phs.uoa.gr ΒΑΣΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό)  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής: α) Φιλοσοφικής Σχολής, β) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, γ) Θετικών Επιστημών, δ) Ιατρικής Σχολής, ε) Παιδαγωγικών Σχολών, στ) Ψυχολογίας, ζ) Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η) Πληροφορικής και Υπολογιστών Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνικών Σχολών στ) Νοσηλευτικής καθώς και Απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.  http://www.cs.phs.uoa.gr http://www.cs.phs.uoa.gr

11 11 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε σύμπραξη με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.  http://www.museum-studies.uoa.gr http://www.museum-studies.uoa.gr

12 12 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία- Συμβουλευτική  Υποκατεύθυνση: Ειδική Αγωγή Ειδική ΑγωγήΕιδική Αγωγή α) Ειδική Αγωγή α) Ειδική Αγωγή β) Παιδαγωγική Ψυχολογία β) Παιδαγωγική Ψυχολογία γ) Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων γ) Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων  Υποκατεύθυνση: Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική α) Ανατομία-Νευροφυσιολογία α) Ανατομία-Νευροφυσιολογία β) Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας και η β) Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας και η Παιδαγωγική τους Παιδαγωγική τους γ) Θεωρίες Μάθησης γ) Θεωρίες Μάθησης  http://www.cc.uoa.gr/ptde/metaptyxiaka.htm http://www.cc.uoa.gr/ptde/metaptyxiaka.htm

13 13 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Β. Τομέας Επιστημών της Αγωγής I. Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική Εφαρμοσμένη ΠαιδαγωγικήΕφαρμοσμένη Παιδαγωγική  Υποκατεύθυνση: Εκπαίδευση Ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και Δια Βίου Μάθηση α) Γενική Παιδαγωγική α) Γενική Παιδαγωγική β) Διδακτική Μεθοδολογία β) Διδακτική Μεθοδολογία γ) Ψυχοκοινωνιολογία της γ) Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης Σχολικής Τάξης

14 14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΙΙ. Κατεύθυνση: Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση ΙΙ. Κατεύθυνση: Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευσηΣυγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευσηΣυγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση α) Συγκριτική Παιδαγωγική α) Συγκριτική Παιδαγωγική β) Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης β) Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης γ) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης γ) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ΙΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση ΙΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και ΕκπαίδευσηΚοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και ΕκπαίδευσηΚοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση α) Στρατηγικές Μάθησης και η Φιλοσοφία α) Στρατηγικές Μάθησης και η Φιλοσοφία β) Κοινωνιολογία Παιδείας β) Κοινωνιολογία Παιδείας γ) Βιοκοινωνιολογία γ) Βιοκοινωνιολογία

15 15 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών Ι. Κατεύθυνση : Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας- Λαογραφία και Πολιτισμός Ι. Κατεύθυνση : Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας- Λαογραφία και Πολιτισμός  Υποκατεύθυνση: Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας Ιστορία και Διδακτική της ΙστορίαςΙστορία και Διδακτική της Ιστορίας α) Νεότερη Ελληνική Ιστορία α) Νεότερη Ελληνική Ιστορία β) Διδακτική της Ιστορίας β) Διδακτική της Ιστορίας γ) Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία γ) Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία  Υποκατεύθυνση: Λαογραφία και Πολιτισμός Λαογραφία και ΠολιτισμόςΛαογραφία και Πολιτισμός α) Η Λαογραφία στην Ελλάδα και τον κόσμο α) Η Λαογραφία στην Ελλάδα και τον κόσμο β) Φιλολογική Λαογραφία β) Φιλολογική Λαογραφία γ) Κοινωνική Λαογραφία γ) Κοινωνική Λαογραφία

16 16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΙΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες- Παιδική Ηλικία ΙΙΙ. Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες- Παιδική ΗλικίαΚοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες- Παιδική ΗλικίαΚοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες- Παιδική Ηλικία α) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία-Ειδικά Θέματα της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας. α) Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία-Ειδικά Θέματα της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας. β) Μετα-νεωτερικότητα και Σύγχρονα Προβλήματα Κοινωνικοποίησης στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον β) Μετα-νεωτερικότητα και Σύγχρονα Προβλήματα Κοινωνικοποίησης στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον γ) Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας γ) Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας

17 17 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  http://ikaros.teipir.gr/tp/meta/mindex.html http://ikaros.teipir.gr/tp/meta/mindex.html

18 18 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Με δύο κατευθύνσεις: α) Εκπαίδευση και Κοινωνικές Διακρίσεις β) Ειδική Αγωγή http://www.ecd.uoa.gr/metaptixiako_anth_dikaiom/anthrop_dikaiom.htm

19 19 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Το Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία µε το Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, και σε σύµπραξη µε το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης)  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ή να είναι πτυχιούχοι άλλων αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή εργάζονται ήδη στην πρωτοβάθµια ή στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και γενικότερα σε εκπαιδευτικούς χώρους  http://www.ecd.uoa.gr/metaptixiako_txnologies_plir/pms%20all.htm http://www.ecd.uoa.gr/metaptixiako_txnologies_plir/pms%20all.htm

20 20 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΘΕΑΤΡΟ: Θεωρία και Πράξη – Ιστορία και Παρόν  Διαρθρώνεται στους παρακάτω τέσσερεις (4) τομείς στους οποίους εντάσσονται και τα διδακτικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π. : 1. Άγνωστα κεφάλαια του Ελληνικού Θεάτρου 2. Το Αρχαίο Δράμα: α) Θεωρία και β) Παράσταση 3. Το Παγκόσμιο Θέατρο και οι επιρροές του στην Ελληνική Σκηνή 4. Θέατρο και σχολείο: η εισαγωγή του θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία  Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμων Θεατρολογικών σπουδών της αλλοδαπής ή πτυχίο άλλων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών ή κατ' εξαίρεση και άλλων Σχολών (σχετική απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών). Επίσης γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι εσωτερικού ή αναγνωρισμένων του εξωτερικού με εμπειρία σε εξειδικευμένο τομέα, ύστερα από σχετική πρόταση της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και απόφαση, ειδικά αιτιολογημένη, της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Συνθέσεως του Τμήματος.  http://www.theatre.uoa.gr http://www.theatre.uoa.gr

21 21 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επικοινωνίας & Μέσων ΜΜΕ και Μουσικών Σπουδών  ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. από τα τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Μουσικών Σπουδών και Κοινωνικής (Πολιτισμικής) Ανθρωπολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχος οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 2916/01) μπορεί να γίνει δεκτός ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, εφόσον διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συναφούς με το Π.Μ.Σ. αντικειμένου.  http://www.media.uoa.gr/emme/news/read.php?id=1105 http://www.media.uoa.gr/emme/news/read.php?id=1105

22 22 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ (Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό) (Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό)  http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option=com_content&task =view&id=89&Itemid=75 http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option=com_content&task =view&id=89&Itemid=75 http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option=com_content&task =view&id=89&Itemid=75 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό)  http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option=com_content&task =view&id=90&Itemid=76 http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option=com_content&task =view&id=90&Itemid=76 http://www.nurs.uoa.gr:85/index.php?option=com_content&task =view&id=90&Itemid=76

23 23 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στους τομείς: 1. Ευρωπαϊκή Οικονομία & Πολιτική, 2. Περιφερειακές & Διεθνείς Σπουδές ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_postgraduate_studies&lang= el http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_postgraduate_studies&lang= el http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_postgraduate_studies&lang= el

24 24 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιατρική Σχολή ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  http://www.med.uoa.gr/pms-stress.php http://www.med.uoa.gr/pms-stress.php

25 25 Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Yγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία, Διαχείριση & Οικονομική Αποτίμηση στην Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία κατευθύνσεις: 1. Προστασία & Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το περιβάλλον, 2. Διαχείριση & Οικονομική Αποτίμηση (Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό)  http://www.med.uoa.gr/files/metaptyxiaka/apotimisi/Epanaprokir iksi-2007.doc http://www.med.uoa.gr/files/metaptyxiaka/apotimisi/Epanaprokir iksi-2007.doc http://www.med.uoa.gr/files/metaptyxiaka/apotimisi/Epanaprokir iksi-2007.doc

26 26 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  To Π.M.Σ. "Southeast European Studies" απευθύνεται σε πτυχιούχους ελληνικών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων (αναγνωρισμένων και ισότιμων προς τα ημεδαπά) με έμφαση στους τομείς που καλύπτει το Π.M.Σ., όπως φαίνεται στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2527  http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_4_southeast_european_studi es&lang=el http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_4_southeast_european_studi es&lang=el http://www.pspa.uoa.gr/node.php?n=3_4_southeast_european_studi es&lang=el

27 27 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  http://www.cc.uoa.gr/~ppospos http://www.cc.uoa.gr/~ppospos

28 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  http://www.aueb.gr/deos/gr/metaptyxiaka.html http://www.aueb.gr/deos/gr/metaptyxiaka.html

29 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με κατευθύνσεις:  1. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  2. Δημόσιες Σχέσεις & Εσωτερική Επικοινωνία,  3. Διοίκηση Αλλαγών & Καινοτομιών (Διατμηματικό) http://www.mbc.aueb.gr/hrm

30 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Διατμηματικό/ Διαπανεπιστημιακό)  http://www.aueb.gr/spoudes/metaptyxiakes.htm http://www.aueb.gr/spoudes/metaptyxiakes.htm

31 31 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ψυχολογίας ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & Μ.Μ.Ε. (Διατμηματικό)  http://www.panteion.gr/gr/tmimata/psycho/mme http://www.panteion.gr/gr/tmimata/psycho/mme ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (Διαπανεπιστημιακό)  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού  http://194.177.218.4/gr/new/menu/metaptyxiako4.htm http://194.177.218.4/gr/new/menu/metaptyxiako4.htm ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Διαπανεπιστημιακό)  Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι: α) Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) Τμημάτων Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, γ) άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και δ) τμημάτων των Τ.Ε.Ι.  http://194.177.218.4/gr/tmimata/psycho/dk/ http://194.177.218.4/gr/tmimata/psycho/dk/

32 32 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ψυχολογίας ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ  http://194.177.218.4/gr/new/menu/metaptyxiako2.htm http://194.177.218.4/gr/new/menu/metaptyxiako2.htm ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  http://194.177.218.27/ http://194.177.218.27/

33 33 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και κάτοχοι τίτλων σπουδών Σχολών τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ανάλογων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμο και αντίστοιχο.  http://www.panteion.gr/gr/new http://www.panteion.gr/gr/new

34 34 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ  Με κατευθύνσεις: 1. Πολιτική Επιστήμη, 2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ.  http://www.panteion.gr/wps/portal (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ…) http://www.panteion.gr/wps/portal

35 35 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών, όπως και σε πτυχιούχους συναφών τμημάτων ΤΕΙ. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με την υποβολή υπομνήματος προηγούμενης ερευνητικής και εργασιακής εμπειρίας, και μετά από γραπτή δοκιμασία και προφορική συνέντευξη. Η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ.  http://cmc.panteion.gr/cmc/pages/postgraduate/introduction http://cmc.panteion.gr/cmc/pages/postgraduate/introduction ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

36 36 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Λογιστικής ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Διαπανεπιστημιακό)  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τμημάτων) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής  http://acc.teipir.gr/LOG_METAPTIXIAKO_9_06/prokiriksi.pdf http://acc.teipir.gr/LOG_METAPTIXIAKO_9_06/prokiriksi.pdf

37 37 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  http://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/org_dioik_epi x_metapt_index.html http://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/org_dioik_epi x_metapt_index.html http://www.unipi.gr/akad_tmhm/org_dioik_epix/metapt/org_dioik_epi x_metapt_index.html

38 38 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.  http://zeus.teiath.gr/metaptyxiaka_pou_leitourgoun/6.pdf http://zeus.teiath.gr/metaptyxiaka_pou_leitourgoun/6.pdf

39 39 Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. µε τη συνεργασία των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ α. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, β. Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης. β. Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης.  Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής: - απόφοιτοι των συνεργαζόµενων σχολών του Ε.Μ.Π. που προαναφέρθηκαν καθώς και των άλλων πολυτεχνικών σχολών της χώρας. - απόφοιτοι άλλων Α.Ε.Ι της χώρας θετικής κυρίως κατεύθυνσης - απόφοιτοι Α.Ε.Ι του εξωτερικού µε σπουδές ισότιµες των ελληνικών Α.Ε.Ι, όπως ορίζει ο νόµος. - Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί Τέχνης.  http://www.arch.ntua.gr/news/Prok_Mnhmeia_%202007.pdf http://www.arch.ntua.gr/news/Prok_Mnhmeia_%202007.pdf

40 40 Διατμηματικό : Ιατρική Σχολή και Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ σε σύμπραξη με Τμήμα Επισκεπτών/τριών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) και Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι σχολών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Υ.Α 144846/Β7, ΦΕΚ1990/Τεύχος Β/31.12.04, καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών  Το Π.Μ.Σ. δεν θα δεχτεί νέους μεταπτυχιακούς σπουδαστές για την Ακαδημαϊκή χρονιά 2007/ 2008  http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.ht m http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.ht m http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.ht m

41 41 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  Στους τομείς: 1. Τοπικής Ανάπτυξης, 1. Τοπικής Ανάπτυξης, 2. Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 2. Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 3. Αγωγής Καταναλωτή 3. Αγωγής Καταναλωτή  http://www.hua.gr/pmsoikiakis/content.php?category=13 http://www.hua.gr/pmsoikiakis/content.php?category=13

42 42 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  Θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδ. έτος 2007-08 με τρεις (3) κατευθύνσεις: 1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3. Αγωγή και Πολιτισμός Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Παιδαγωγικών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Με απόφαση της ΓΣΕΣ θα καθορίζονται συμπληρωματικά κριτήρια ή πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα κατά την επιλογή των υποψηφίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  http://www.hua.gr/oikiakis/content.php?category=45 http://www.hua.gr/oikiakis/content.php?category=45 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

43 43 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ  Στις κατευθύνσεις: 1. Κοινωνική & Πολιτισμική Εκπαίδευση, 2. Ενισχυτική & Προσχολική Εκπαίδευση  Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ., καθώς και πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων ΤΕΙ ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής  http://www.psed.duth.gr/MET1.html http://www.psed.duth.gr/MET1.html

44 44 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Με κατευθύνσεις: 1. Σχολική Παιδαγωγική & Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή), 2. Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες. 3. Γλώσσα & Πολιτισμός: Θεωρητικές & Διδακτικές Προσεγγίσεις  Γίνονται δεκτοί όσοι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Το πτυχίο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σε σπουδές που έχουν σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος και ο γενικός βαθμός να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς» (ή προκειμένου για πτυχία της αλλοδαπής ο αντίστοιχος τους).  http://alex.eled.duth.gr/eled http://alex.eled.duth.gr/eled

45 45 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ πεδία: 1. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική & Πρακτικές στην Εκπαίδευση, 2. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση - Ειδική Αγωγή, 3. Λόγος, Τέχνη & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση, 4. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση & Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/spoudes.php?sm=15

46 46 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση –στην Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή –στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική  Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής.  Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στις εξής κατευθύνσεις:  Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση  Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή  Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική.  http://www.upatras.gr/index/page/id/62 http://www.upatras.gr/index/page/id/62

47 47 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός, με δύο υποειδικεύσεις: 1α) Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός 1α) Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός 1β) Εκπαίδευση Στελεχών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων 1β) Εκπαίδευση Στελεχών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων Οργάνωση-Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία-Αγωγή Κωφών, με δύο υποειδικεύσεις: 3α) Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία 3α) Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία 3β) Αγωγή Κωφών 3β) Αγωγή Κωφών Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα http://www.upatras.gr/index/page/id/62

48 48 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  Mπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών & Ψυχολογίας, όπως επίσης και των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας.  http://www.theaterst.upatras.gr/el/Metaptyxiaka.html http://www.theaterst.upatras.gr/el/Metaptyxiaka.html http://www.theaterst.upatras.gr/el/Metaptyxiaka.html

49 49 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ψυχολογίας  Στους κλάδους: Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων Εξελικτικής & Σχολικής Ψυχολογίας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας  http://www.auth-psy-epeaek.gr/psy/index.php http://www.auth-psy-epeaek.gr/psy/index.php

50 50 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ψυχολογίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Ψυχολογίας ελληνικού ή αναγνωρισµένου ισότιµου Πανεπιστηµίου του εξωτερικού, β) της ειδίκευσης Ψυχολογίας των Τµηµάτων Φ.Π.Ψ. της χώρας, γ) του Τµήµατος Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, δ) των Τµηµάτων Ιατρικής της χώρας, ε) των Τµηµάτων όµοιας µε τα παραπάνω επιστηµονικής κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν σε Ελληνικά Πανεπιστήµια στο µέλλον, στ) των Τµηµάτων Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστηµών της χώρας και ζ) των περιπτώσεων α-στ Πανεπιστηµίων του εξωτερικού, εφόσον αναγνωριστεί επίσηµα το πτυχίο τους ως ισότιµο µε τα αντίστοιχα της Ελλάδας.  http://www.auth-psy- epeaek.gr/psy/modules/Postgraduate/Kanonismos_exartiseon.p df http://www.auth-psy- epeaek.gr/psy/modules/Postgraduate/Kanonismos_exartiseon.p df http://www.auth-psy- epeaek.gr/psy/modules/Postgraduate/Kanonismos_exartiseon.p df

51 51 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ψυχολογίας ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: –Ψυχολογίας ημεδαπού ή αναγνωρισμένου ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου –της ειδίκευσης Ψυχολογίας των Τμημάτων ΦΠΨ της χώρας –του Τμήματος Φιλοσοφικών και Kοινωνικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης –των Τμημάτων όμοιας με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, που θα λειτουργήσουν στο μέλλον σε Eλληνικά Πανεπιστήμια –των περιπτώσεων α-δ Πανεπιστημίων του εξωτερικού, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους ως ισότιμο με τα αντίστοιχα της ημεδαπής  http://www.auth-psy- epeaek.gr/psy/modules.php?op=modload&name=News&file=article& sid=17 http://www.auth-psy- epeaek.gr/psy/modules.php?op=modload&name=News&file=article& sid=17 http://www.auth-psy- epeaek.gr/psy/modules.php?op=modload&name=News&file=article& sid=17

52 52 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τμήματα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  Γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, καθώς και ομοειδών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Θετικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας που δεν ανήκουν στις Φιλοσοφικές Σχολές.  Γίνονται ακόμη δεκτοί/-ές: α) πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους τίτλους σπουδών και β) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τριετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία.  http://web.auth.gr/edlit/html/spoudes/meta/diatmim/central.html http://web.auth.gr/edlit/html/spoudes/meta/diatmim/central.html

53 53 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στις κατευθύνσεις: 1. Εκπαίδευση & Κοινωνικός Αποκλεισμός, 2. Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών με ειδίκευση στη διδακτική της γλώσσας  Γίνονται δεκτοί/ες: (α) πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (β) απόφοιτοι των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών (γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (εφόσον η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Μεταπτυχιακού κρίνει ότι το πτυχίο είναι σχετικό με το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος) με γνώσεις στους τομείς των Επιστημών της Αγωγής αποδεδειγμένα ισότιμες και αντίστοιχες με αυτές που παρέχονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι παραπάνω γνώσεις αποδεικνύονται με σχετικές εξετάσεις.  http://www.eled.auth.gr/education/master.html http://www.eled.auth.gr/education/master.html

54 54 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ (Διατμηματικό/ Διαπανεπιστημιακό)  http://web.auth.gr/MA-museology/Greek/who_we_are/administration.php http://web.auth.gr/MA-museology/Greek/who_we_are/administration.php Κοινό Ελληνογαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα  http://www.univ-lemans.fr/ http://www.univ-lemans.fr/ Πρόγραμμα Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους Πρόγραμμα Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλουςΔιαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό  http://psyhoentaxi.nured.auth.gr/ http://psyhoentaxi.nured.auth.gr/

55 55 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Θεάτρου Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  Με κατευθύνσεις: 1. Παραστασιολογία – Δραματολογία 2. Σκηνογραφία - Ενδυματολογία 2. Σκηνογραφία - Ενδυματολογία

56 56 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Δικτυακή υπολογιστική - Ηλεκτρονικό εμπόριο  Νοήμονα συστήματα  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή. Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό  http://web.auth.gr/mus/el_index.html http://web.auth.gr/mus/el_index.html

57 57 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κατευθύνσεις α. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση β. Ειδική Αγωγή  http://www.uom.gr/index.php?tmima=213&categorymenu=3 http://www.uom.gr/index.php?tmima=213&categorymenu=3

58 58 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΜΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ υπό αναμόρφωση  http://www.eled.uowm.gr/?q=node/12 http://www.eled.uowm.gr/?q=node/12

59 59 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Mε ειδικεύσεις: 1. Σχολική Παιδαγωγική (Διδακτική Μεθοδολογία & Αναλυτικά Προγράμματα) & Νέες Τεχνολογίες 2. Πολιτισμικές Σπουδές (Γλώσσα, Λογοτεχνία & Καλλιτεχνική Έκφραση) & Νέες Τεχνολογίες  http://www.nured.uowm.gr/el/node/12 http://www.nured.uowm.gr/el/node/12

60 60 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή ομοειδών Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς επίσης και πτυχιούχοι όλων των Tμημάτων των AEI της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον στις βασικές τους σπουδές έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με αυτά που προσφέρει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ο Tομέας Φιλοσοφίας. Mε τους ίδιους όρους γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Tμημάτων των T.E.I.  http://phedps.uoi.gr http://phedps.uoi.gr

61 61 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Με ειδικεύσεις: 1. Ιστορία & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 2. Παιδαγωγική & Ψυχολογία στο Σχολείο, 3. Συγκριτική & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 4. Διοίκηση & Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση  Γίνονται δεκτοί ημεδαποί και αλλοδαποί πτυχιούχοι: α. Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. β. Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης. γ. Άλλων ομοειδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών. δ. Άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τ.Ε.Ι. εφόσον στις βασικές τους σπουδές έχουν διδαχθεί αντικείμενα που συνδέονται με την εκπαίδευση και έχουν τριετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική εμπειρία την οποία αποδεικνύουν επισήμως. Πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον προσκομίσουν ισότιμους τίτλους επισήμως αναγνωρισμένους.  http://phedps.uoi.gr http://phedps.uoi.gr

62 62 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΧΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ κατευθύνσεις: 1. Δυσλεξία & Επικοινωνία σε Πολυγλωσσικό Περιβάλλον, 2. Δυσλεξία & Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της (Διαπανεπιστημιακό)  http://users.uoi.gr/dyslexia http://users.uoi.gr/dyslexia

63 63 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ & ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ) (Διαπανεπιστημιακό)  http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=34 http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=34 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικεύσεις: 1. Παιδαγωγικές Επιστήμες 2. Ψυχολογία-Συμβουλευτική 3. Θετικές Επιστήμες στην εκπαίδευση 4. Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην εκπαίδευση http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=33 1. Παιδαγωγικές Επιστήμες 2. Ψυχολογία-Συμβουλευτική 3. Θετικές Επιστήμες στην εκπαίδευση 4. Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην εκπαίδευση http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=33 http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=33

64 64 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιατρική Σχολή -Τομέας Κ.Ι.Ψ.Υ.-Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας σε συνδιοργάνωση με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ  Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι: Α) Κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής ) ή ΤΕΦΑΑ ή Τμημάτων Ψυχολογίας, κατόχων Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων και αντίστοιχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Β) Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών/τριών Υγείας, Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, Δημόσιας Υγείας) ή ισοτίμων και αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων του εξωτερικού. Γ) Οι κατά τον χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων τελειόφοιτοι των προαναφερομένων ιδρυμάτων  http://users.uoi.gr/mdpsycho/mpatp.html http://users.uoi.gr/mdpsycho/mpatp.html

65 65 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ψυχολογίας ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  http://www.soc.uoc.gr/psycho/meteptihiakes_gr.htm http://www.soc.uoc.gr/psycho/meteptihiakes_gr.htm

66 66 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της υποψηφιότητας είναι ο/η αιτών/ούσα να έχει παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε δύο (2) μαθήματα Παιδαγωγικών Επιστημών στις προπτυχιακές σπουδές του (για τους αποφοίτους Πανεπιστημίου) ή να έχει πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (για τους πτυχιούχους ΤΕΙ).  http://www.edc.uoc.gr/index.php?id=6,0,0,1,0,0 http://www.edc.uoc.gr/index.php?id=6,0,0,1,0,0

67 67 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.  http://www.edc.uoc.gr/index.php?id=63,0,0,1,0,0 http://www.edc.uoc.gr/index.php?id=63,0,0,1,0,0

68 68 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα ΘΕΜΚΕ  Βρίσκεται υπό έγκριση στο ΥΠΕΠΘ. Εφόσον εγκριθεί μέχρι το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει από το Χ.Ε. του ακαδημαϊκού έτους 2007-08. Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του τμήματος και στα μέλη του τομέα.  http://www.fks.uoc.gr/greek/NEO_PMS.html http://www.fks.uoc.gr/greek/NEO_PMS.html

69 69 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Με κατευθύνσεις: 1. Πολιτική Θεωρία & Δικαιώματα, 2. 2. Πολιτική Ανάλυση & Δημόσιες & Ευρωπαϊκές Πολιτικές  http://www.soc.uoc.gr/political/el/programma_spoudwn_PMS. htm http://www.soc.uoc.gr/political/el/programma_spoudwn_PMS. htm http://www.soc.uoc.gr/political/el/programma_spoudwn_PMS. htm

70 70 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΝΟΥΣ  Συμμετέχουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Ιατρικής, Φ.Κ.Σ. και Φυσικής), από το Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τμήματα Μ.Ι.Θ.Ε και Νοσηλευτικής), από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, Ινστιτούτα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών), καθώς και συνεργάτες από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημιδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής  http://brain-mind.med.uoc.gr http://brain-mind.med.uoc.gr

71 71 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων ή των λεγόμενων Καθηγητικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων που έχουν παιδαγωγική επάρκεια (ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ) καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχετικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου  http://www.pre.uth.gr/index2.htm http://www.pre.uth.gr/index2.htm

72 72 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Με κατευθύνσεις: 1. στις Θετικές Επιστήμες, 2. στις Επιστήμες του Ανθρώπου  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, 24 πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ως εξής: α) 16 απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων β) 4 απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών γ) 4 απόφοιτοι σχολών Επιστημών του Ανθρώπου πλην Παιδαγωγικών Τμημάτων  http://www.pre.uth.gr/index2.htm http://www.pre.uth.gr/index2.htm

73 73 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από εξετάσεις και επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.  http://www.ece.uth.gr/msc http://www.ece.uth.gr/msc

74 74 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  Γίνονται δεκτοί (i) πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής, (ii) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ, (iii) πτυχιούχοι ΤΕΙ και (iv) επί πτυχίω φοιτητές  http://www.ha.uth.gr/gr/mpintro.asp http://www.ha.uth.gr/gr/mpintro.asp

75 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κατά προτίμηση πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Τμημάτων που σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες.  http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/studies/postgraduate.asp http://www.rhodes.aegean.gr/ptde/studies/postgraduate.asp

76 76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Διατμηματικό) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ στις κατευθύνσεις: 1. Κοινωνική & Πολιτισμική Εκπαίδευση, 2. Ενισχυτική & Προσχολική Εκπαίδευση (Διαπανεπιστημιακό)  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ, καθώς και πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου ΤΕΙ  www.psed.duth.gr/MET1.html www.psed.duth.gr/MET1.html

77 77 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Με τις εξής κατευθύνσεις: 1. Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2. Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων ή των λεγόμενων «Καθηγητικών Σχολών» της ημεδαπής ή άλλων τμημάτων που έχουν παιδαγωγική επάρκεια (ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα παραπάνω τμήματα  www.rhodes.aegean.gr/tepaes/master-msaem www.rhodes.aegean.gr/tepaes/master-msaem www.rhodes.aegean.gr/tepaes/master-msaem

78 78 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διαπανεπιστημιακό  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αξιωματικοί των Στρατιωτικών Σχολών. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα.  www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope

79 79 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΦΥΛΟ & ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι Τμημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ, καθώς και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ.  www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad

80 80 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας KΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΙΣΤΟΡΙΚΗ AΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ Με κατευθύνσεις: 1. Ανθρωπολογική κατεύθυνση, 2. Ιστορική κατεύθυνση  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι AEI του εσωτερικού και του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων, τόσο στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές όσο και στις Θετικές Επιστήμες.  http://www.aegean.gr/social- anthropology/iridion/html/akadhmaika_meta_pmskoinonikh.htm l http://www.aegean.gr/social- anthropology/iridion/html/akadhmaika_meta_pmskoinonikh.htm l http://www.aegean.gr/social- anthropology/iridion/html/akadhmaika_meta_pmskoinonikh.htm l

81 81 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΦΥΛΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΑ  Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων ΑΕΙ όλων των κατευθύνσεων της ημεδαπής ή αντίστοιχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ, και πτυχιούχοι ΤΕΙ  www.aegean.gr/gender-postgraduate www.aegean.gr/gender-postgraduate

82 82 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  1. Εθνικό Περιφερειακό & Τοπικό Επίπεδο, 2. Επίπεδο Τουριστικών Οργανισμών & Ειδικών Μορφών Επιχειρήσεων (Διατμηματικό)  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ακόλουθων Τμημάτων: Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας, Πολυτεχνικών Σχολών, Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών, Νομικών, Φιλοσοφικών Σχολών, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ.  http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/index.php http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/index.php

83 83 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ως και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εφόσον έχουν πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι των παραγωγικών στρατιωτικών σχολών αξιωματικών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.  http://www.aegean.gr/culturaltec/metaptuxiaka.htm http://www.aegean.gr/culturaltec/metaptuxiaka.htm

84 84 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Ιστορίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (Διαπανεπιστημιακό) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (Διαπανεπιστημιακό)  http://www.ionio.gr/~postgrad http://www.ionio.gr/~postgrad

85 85 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΤΕΧΝΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ειδικότητες: 1. Μουσική Πληροφορική, 2. Ηλεκτροακουστική Μουσική Θεωρία και Σύνθεση  http://www.ionio.gr/~tas http://www.ionio.gr/~tas ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ κατευθύνσεις: 1. Διεύθυνσης ορχήστρας, 2. Διεύθυνσης Χορωδίας, 3. Μονωδίας, 4. Εκτέλεσης Μουσικού Οργάνου, 5. Τζαζ, 6. Διδακτικής Μουσικού Οργάνου, 7. Μουσικής Δωματίου  http://www.ionio.gr/depts/music/programma/metaptyx/metaprog /pms_performance.html http://www.ionio.gr/depts/music/programma/metaptyx/metaprog /pms_performance.html http://www.ionio.gr/depts/music/programma/metaptyx/metaprog /pms_performance.html

86 86 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ Διαπανεπιστημιακό  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών ή Θετικών Επιστημών όλων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου  http://www.ionio.gr/~demography/first.html http://www.ionio.gr/~demography/first.html

87 87 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν ως επιστημονικά στελέχη του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) ή στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ή σε προγράμματα Συμβουλευτικής Γονέων, είτε σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ως Διευθυντές, Διευθυντές Κατάρτισης, Προϊστάμενοι Περιφέρειας, Εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι Προώθησης στην Απασχόληση, Συντονιστές Ενεργειών Κατάρτισης, είτε ως Επιστημονικά Στελέχη σε α) Κ.Ε.ΣΥ.Υ. πιστοποιημένα από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., β) σε Ν.Ε.Λ.Ε., γ) σε Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, δ) είτε στις Διαχειριστικές Αρχές/Ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων και Περιφερειών οι οποίες ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 2860/2000, ε) στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ή είτε έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών άνω των 200 ωρών.  http://www2.eap.gr http://www2.eap.gr

88 88 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής, Ελληνικής Φιλολογίας, Αγγλικής Φιλολογίας, Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας, Ισπανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Ψυχολογίας, των Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσιογνωστικών, Θεατρολογίας, Μουσικολογίας, Καλών Τεχνών, Πληροφορικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονομίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). γ) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων άλλων ειδικοτήτων που είναι και κάτοχοι πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ). Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (β) και (γ) θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 5 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόμενο ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας με τήρηση αυστηρής σειράς προτεραιότητας. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος. Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής, Ελληνικής Φιλολογίας, Αγγλικής Φιλολογίας, Γαλλικής Φιλολογίας, Γερμανικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας, Ισπανικής Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Θεολογίας, Ψυχολογίας, των Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσιογνωστικών, Θεατρολογίας, Μουσικολογίας, Καλών Τεχνών, Πληροφορικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονομίας, Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). γ) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων άλλων ειδικοτήτων που είναι και κάτοχοι πτυχίων ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ καθώς και κάτοχοι πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ). Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (β) και (γ) θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 5 έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται το προσφερόμενο ποσοστό θέσεων κάθε κατηγορίας από υποψηφίους της κατηγορίας αυτής, το ποσοστό αυτό θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της άλλης κατηγορίας με τήρηση αυστηρής σειράς προτεραιότητας. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.  http://www2.eap.gr http://www2.eap.gr

89 89 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Γίνονται δεκτοί:  Γίνονται δεκτοί: α) Απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο του ΔΙΚΑΤΣΑ και ΙΤΕ, υπήκοοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήκοοι των χωρών αυτών. Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική. α) Απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο του ΔΙΚΑΤΣΑ και ΙΤΕ, υπήκοοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήκοοι των χωρών αυτών. Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική.  http://www2.eap.gr http://www2.eap.gr

90 90 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  Γίνονται δεκτοί: α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των εξής Σχολών/Τμημάτων: Επιστημών Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης και Οικονομίας. β) Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας, εφόσον έχουν αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων άλλων Σχολών εφόσον έχουν επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών σε υπηρεσίες υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.  http://www2.eap.gr http://www2.eap.gr

91 91 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  Γίνονται δεκτοί: α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Tμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών και των Σχολών Καλών Τεχνών, καθώς και Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Ελληνικού Πολιτισμού, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φιλολογίας, Eπιστημών της Τέχνης, Διοίκησης, Νομικής, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπογεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας, Θεάτρου, Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας, Μεσογειακών Σπουδών, ΠΣΕ Μουσειοπαιδαγωγικής, ΠΣΕ «Επιστήμης και Πολιτισμού» και Μουσικής. β) Απόφοιτοι ελληνικών Α.Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Διοίκησης, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων, Βιβλιοθηκονομίας, Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.  http://www2.eap.gr http://www2.eap.gr

92 92 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Γίνονται δεκτοί: α) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Τουρισμού Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με ισοτιμία από το ΔΙ..Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Διοίκησης, Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Νομικής, Ναυτιλιακών Σπουδών, Μετάφρασης, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γεωγραφίας καθώς και πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών. γ) Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης και Λογιστικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 4 έτη από την ημερομηνία της κλήρωσης. δ) Διπλωματούχοι της σχολής Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. με ισοτιμία Α.Τ.Ε.Ι.. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 6 έτη από την ημερομηνία της κλήρωσης Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.  http://www2.eap.gr http://www2.eap.gr


Κατέβασμα ppt "1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ * (2 o ) Φ ιλοσοφίας, Π αιδαγωγικής κ Ψ υχολογίας Θεατρολογίας Μουσικών Σπουδών Προγράμματος Ψυχολογίας Φωτεινή Κατσαμπούρη, Σύμβουλος Επαγγελματικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google