Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής Διαχειριστής Prudential Consulting ltd Αθήνα 6/3/2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής Διαχειριστής Prudential Consulting ltd Αθήνα 6/3/2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής Διαχειριστής Prudential Consulting ltd Αθήνα 6/3/2010

2  N.2676/1999 & 3655/2008  Κλάδος Σύνταξης ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΤΑΜ.ΠΡΟΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΤΑΝΠΥ ΤΑΠΕΑΠ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ  Κλάδος Υγείας ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΤΑΜ.ΠΡΟΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ  Κλάδος Επικούρησης ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΤΑΜ.ΠΡΟΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΤΑΝΠΥ ΤΑΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ. & ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) Προαιρετικά 2

3 3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ) Π Ο Σ Α (€) ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ

4 4 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) ΕΤΗ Αποδοχές-Σύνταξη Πρόσληψη Ηλικία Τελευταία 5ετία

5 5 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

6 Αριθμός ασφαλισμένων : Αριθμός συνταξιούχων : Γήρατος : Αναπηρίας : Θανάτου : Λοιποί : ΣΥΝΟΛΟ : Αριθμός εμμέσων μελών Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

7 ΤΕΒΕΤΑΕΤΣΑΓΗΡΑΤΟΣ  Ανωτάτη4.162, , ,0  Μέση 869,91 758,0 493,6  Κατωτάτη 406,0 470,0 406,0 7 ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

8 ΤΕΒΕΤΑΕΤΣΑΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  Ανωτάτη2.958,31.708, ,3  Μέση 633,3 569,0 469,4  Κατωτάτη 406,0 470,0 406,0 8 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009

9 ΤΕΒΕΤΑΕΤΣΑΘΑΝΑΤΟΥ  Ανωτάτη2.731,52.499, ,2  Μέση 414,3 472,4 339,5  Κατωτάτη 341,0 425,0 341,0 9 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009

10 ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟIΠΟΙΣΥΝΟΛΟ 0, , ,01-200, ,01-300, ,01-400, ,01-500, ,01-600, ,01-700, ,01-800, ,01-900, Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) Κατανομή Συντ/χων ανά ποσό Σύνταξης

11 ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟIΠΟΙΣΥΝΟΛΟ 900, , , , , , , , , , , , , , , ΣΥΝΟΛΟ Κατανομή Συντ/χων ανά ποσό Σύνταξης (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Κατανομή Συντ/χων ανά ποσό Σύνταξης (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

12 Αριθμός νέων συντάξεων που εκδόθηκαν μέσα στο χρόνο α) λόγω γήρατος β) λόγω αναπηρίας γ) λόγω θανάτου Μέση μηνιαία σύνταξη νέων συνταξιούχων σε ΕΥΡΩ α) λόγω γήρατος634,04689,94778,43870,76976, ,21.015,38 β) λόγω αναπηρίας474,47510,01570,54640,80701,96733,80760,60 γ) λόγω θανάτου343,74358,46378,98410,82440,55474,71444,78 Μέσος χρόνος ασφάλισης νέων συνταξιούχων σε έτη α) λόγω γήρατος31 32,03 β) λόγω αναπηρίας23 23,71 γ) λόγω θανάτου ,26 Μέση ηλικία νέων συνταξιούχων α) λόγω γήρατος ,98 β) λόγω αναπηρίας ,04 γ) λόγω θανάτου ,28 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) Συντ/χοι ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και από 2009, ΤΠΞ, ΤΑΠΕΑΠΙ & ΤΑΝΠΥ 12

13 ( εκτίμηση ) ΕΣΟΔΑ2.868,13.183,03.300,0 ΕΞΟΔΑ3.038,43.658,03,850,0 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 170,3 475,0 550,0 13 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Εκατ. €)

14 ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Εκατ. € ) ( εκτίμηση ) ΕΣΟΔΑ 752,41.057, ,0 ΕΞΟΔΑ 772,31.126, ,0 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 19,9 69,7 100,0 14 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

15 15 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

16 16ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Π.Α.εισφορών παρ. γενιάς μέχρι 31/12/ Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς μέχρι 31/12/1992- Συσσωρευμένα δικαιώματα Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς μέχρι 31/12/1992- Μελλοντικά δικαιώματα Π.Α.εισφορών παρ. γενιάς από 1/11/ Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς από 1/1/1993- Συσσωρευμένα δικαιώματα Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς από 1/1/1993- Μελλοντικά δικαιώματα Π.Α. σύνταξης ήδη συνταξιούχων Παρούσα αξία κοινωνικών και άλλων εισφορών Λοιπά έξοδα Παρούσα αξία εισφορών νεοεισερχομένων Παρούσα αξία συντάξεων νεοεισερχομένων Περιουσία Π.Α. εισφοράς για περίθαλψη συνταξιούχων Αναλογιστικό έλλειμμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

17  Ανά ασφαλισμένο : € (active) : €  Ανά ασφαλισμένο και συνταξιούχο (active + pensioner) : € 17 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

18 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2015 – 2060 ( ανά πενταετία σε παρούσες αξίες, ενδεικτικές εκτιμήσεις PRUDENTIAL) 18 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

19 19 Έτος Π.Α. Εισφορών (δισ €) Π.Α. Συντάξεων (δισ €) , ,55, ,87, ,09, ,211, ,412, ,513, ,714, ,014, ,314,4 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

20 Για την εισφοροδιαφυγή : Οι εκδοθείσες αποδείξεις μέσω ΗΔΙΚΑ για το 2008 ανήλθαν σε συνολικού ποσού 3δισ €, εκ των οποίων εισπράχθηκαν περίπου συνολικού ποσού 2,4 δισ €. Άρα εισπραξιμότητα / = 80% ή εισφοροδιαφυγή : 20% Σε περίπτωση που εξασφαλισθούν τα ασφαλιστικά δάνεια με τις διαδικασίες της εγγύησης μέσω ΤΕΜΠΜΕ και σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική είσπραξη των εισφορών, εκτιμάται ότι θα έχουμε ετήσιο όφελος που θα προσεγγίσει το ποσόν των 600 εκ. €. (3δισ -2,4δισ.) 20 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

21 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) Σταθερή και θεσμοθετημένη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ από το Κράτος ύψους 0,64% επί του ΑΕΠ, στα πρότυπα της χρηματοδότησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δανειοδότηση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΜΠΜΕ, αποκλειστικά για την αποπληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

22 22 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συνέχεια) (με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

23 23 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συνέχεια) (με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

24 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συνέχεια) (με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010) 24

25 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΚΛΑΣΗΣ 1η762,04 2η2η 930,71 3η3η 1.111,02 4η4η 1.212,92 5η5η 1.399,06 6η6η 1.577,93 7η7η 1.687,28 8η8η 1.824,48 9η9η 1.947,75 10 η 2.071,08 11 η 2.194,35 12η2.317,62 13η2.440,96 14η2.564,24 25 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

26 26 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)  Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου : 20% επί των ποσών των ασφαλ. Κλάσεων για 12 μήνες ετησίως  Μηνιαία εισφορά Κράτους για τους από 1/1/1993: 10% επί ποσών ασφαλ. Κλάσεων μέχρι του 2πλασίου της 1 ης ασφ. κλάσης για 12 μήνες ετησίως  Ποσόν σύνταξης : 2% επί ποσού ασφ.κλάσης για κάθε έτος πληρωμής εισφοράς στη κλάση αυτή, ήτοι 70% μετά 35 έτη ασφάλισης. Για κάθε έτος μετά τα 35 που πραγματοποιείται από την ηλικία των 65 και μέχρι το 68 ο το ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε 3,3%  Το ασφαλιστικό σύστημα λαμβάνει υπόψη όλον τον ασφαλιστικό βίο, ενώ αυτό δεν συμβαίνει π.χ. για το ΙΚΑ  Μέση ηλικία εξόδου : έτη

27 Αναλογιστικές Μελέτες που έχουν συνταχθεί για το σύνολο ( ή για το μεγαλύτερο μέρος του) του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας την τελευταία 10ετία με τα συνοπτικά αποτελέσματα αυτών 27 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

28 1. 1. Μελέτη ΙΝΕ – ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για συντάξεις (Δεν περιλαμβάνει ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΔΗΜΟΣΙΟ) Αναλογιστικό έλλειμμα : 167,88% ΑΕΠ (τεχν.επιτόκιο 3%) 104,20% ΑΕΠ (τεχν.επιτόκιο 4%) 64,89% ΑΕΠ (τεχν.επιτόκιο 5%) Μελέτη που αναφέρεται στο « Περίγραμμα μεταρρύθμισης του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης»-Πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμό- νων υπό τον κ. Αναλυτή – 2007 Συνολική δαπάνη συντάξεων : 2007 : 12,5% ΑΕΠ 2050 : 24,8% ΑΕΠ 28 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

29 29 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

30 Στην Αναλογιστική Μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για το σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος εμπεριέχεται η κατωτέρω διαγραμματική απεικόνιση της οικονομικής πορείας του συστήματος 30 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

31 31 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)


Κατέβασμα ppt "Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής Διαχειριστής Prudential Consulting ltd Αθήνα 6/3/2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google