Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής Διαχειριστής Prudential Consulting ltd Αθήνα 6/3/2010

2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΑΕΕ N.2676/1999 & 3655/2008 Κλάδος Σύνταξης Κλάδος Υγείας
Κλάδος Επικούρησης ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΤΑΜ.ΠΡΟΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΤΑΝΠΥ ΤΑΠΕΑΠ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΤΑΜ.ΠΡΟΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΤΑΜ.ΠΡΟΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΤΑΝΠΥ ΤΑΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ. & ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ Προαιρετικά Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ
3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΕΚΡΟΕΣ Π Ο Σ Α (€) ΕΙΣΡΟΕΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

4 4 Αποδοχές-Σύνταξη ΕΤΗ Τελευταία 5ετία Πρόσληψη Ηλικία
… Νέα σύζυγος ! Αποδοχές-Σύνταξη Τελευταία 5ετία ΕΤΗ Πρόσληψη Ηλικία Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

5 ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5 ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2009
6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2009 Αριθμός ασφαλισμένων : Αριθμός συνταξιούχων : Γήρατος : Αναπηρίας : Θανάτου : Λοιποί : ΣΥΝΟΛΟ : Αριθμός εμμέσων μελών Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009 ΓΗΡΑΤΟΣ
7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009 ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΓΗΡΑΤΟΣ  Ανωτάτη 4.162,29 2.663,9 2.982,0  Μέση 869,91 758,0 493,6  Κατωτάτη 406,0 470,0 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009 ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009 ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  Ανωτάτη 2.958,3 1.708,3 1.723,3  Μέση 633,3 569,0 469,4  Κατωτάτη 406,0 470,0 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 31/12/2009 ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  Ανωτάτη 2.731,5 2.499,3 1.812,2  Μέση 414,3 472,4 339,5  Κατωτάτη 341,0 425,0 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

10 Κατανομή Συντ/χων ανά ποσό Σύνταξης
10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατανομή Συντ/χων ανά ποσό Σύνταξης ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟIΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 0, ,00 76 463 902 2 1.443 100,01-200,00 186 1.383 3.363 1 4.933 200,01-300,00 173 2.113 8.030 10.317 300,01-400,00 451 1.571 56.555 32 58.609 400,01-500,00 14.184 39.974 18.686 72 72.916 500,01-600,00 4.604 20.308 9.953 3 34.868 600,01-700,00 4.268 18.712 5.129 3.067 31.176 700,01-800,00 2.694 17.637 2.988 450 23.769 800,01-900,00 2.025 15.084 1.559 18.669 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατανομή Συντ/χων ανά ποσό Σύνταξης (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 11
Κατανομή Συντ/χων ανά ποσό Σύνταξης (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟIΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 900, ,00 1.410 12.102 873 2 14.387 1000, ,00 992 9.449 440 1 10.882 1100, ,00 574 7.784 235 8.593 1200, ,00 336 6.389 136 6.861 1300, ,00 186 5.442 75 5.703 1400, ,00 116 4.031 49 4.196 1500, ,00 81 2.751 19 2.851 1600,01- 185 6.358 48 6.592 32.541 3.633 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

12 Συντ/χοι ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και από 2009, ΤΠΞ, ΤΑΠΕΑΠΙ & ΤΑΝΠΥ
12 Συντ/χοι ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και από 2009, ΤΠΞ, ΤΑΠΕΑΠΙ & ΤΑΝΠΥ Αριθμός νέων συντάξεων που εκδόθηκαν μέσα στο χρόνο 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 α) λόγω γήρατος 10.556 11.216 11.782 12.317 8.651 11.399 13.103 β) λόγω αναπηρίας 2.251 2.401 2.417 2.581 1.828 2.093 2.408 γ) λόγω θανάτου 6.466 6.921 6.778 6.951 5.575 6.263 7.575 Μέση μηνιαία σύνταξη νέων συνταξιούχων σε ΕΥΡΩ 634,04 689,94 778,43 870,76 976,41 1.030,2 1.015,38 474,47 510,01 570,54 640,80 701,96 733,80 760,60 343,74 358,46 378,98 410,82 440,55 474,71 444,78 Μέσος χρόνος ασφάλισης νέων συνταξιούχων σε έτη 31 32,03 23 23,71 26 25 26,26 Μέση ηλικία νέων συνταξιούχων 66 65 65,98 55 56 56,04 64 63 65,28 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

13 Συνοπτικα προϋπολογιςτικΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Εκατ. €)
13 Συνοπτικα προϋπολογιςτικΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Εκατ. €) 2008 2009 2010 (εκτίμηση) ΕΣΟΔΑ 2.868,1 3.183,0 3.300,0 ΕΞΟΔΑ 3.038,4 3.658,0 3,850,0 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 170,3 475,0 550,0 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Εκατ. € ) 2008 2009 2010 (εκτίμηση) ΕΣΟΔΑ 752,4 1.057,0 1. 100,0 ΕΞΟΔΑ 772,3 1.126,7 1. 200,0 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 19,9 69,7 100,0 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

15 15 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ [ΕΚΠΟΝ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Κ.Α. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2007] Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

16 16 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Π.Α.εισφορών παρ. γενιάς μέχρι 31/12/1992 Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς μέχρι 31/12/1992- Συσσωρευμένα δικαιώματα Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς μέχρι 31/12/1992- Μελλοντικά δικαιώματα Π.Α.εισφορών παρ. γενιάς από 1/11/1993 Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς από 1/1/1993- Συσσωρευμένα δικαιώματα Π.Α.σύνταξης παρ.γενιάς από 1/1/1993- Μελλοντικά δικαιώματα Π.Α. σύνταξης ήδη συνταξιούχων Παρούσα αξία κοινωνικών και άλλων εισφορών Λοιπά έξοδα Παρούσα αξία εισφορών νεοεισερχομένων Παρούσα αξία συντάξεων νεοεισερχομένων Περιουσία Π.Α. εισφοράς για περίθαλψη συνταξιούχων Αναλογιστικό έλλειμμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

17 ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
17 ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Ανά ασφαλισμένο (active) : € Ανά ασφαλισμένο και συνταξιούχο (active + pensioner) : € Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

18 18 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – 2060 (ανά πενταετία σε παρούσες αξίες, ενδεικτικές εκτιμήσεις PRUDENTIAL) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

19 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
19 Έτος Π.Α. Εισφορών (δισ €) Π.Α. Συντάξεων (δισ €) 2015 2.2 3,8 2020 2,5 5,3 2025 2,8 7,1 2030 3,0 9,2 2035 3,2 11,3 2040 3,4 12,8 2045 3,5 13,6 2050 3,7 14,1 2055 4,0 14,3 2060 4,3 14,4 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

20 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
20 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Για την εισφοροδιαφυγή : Οι εκδοθείσες αποδείξεις μέσω ΗΔΙΚΑ για το 2008 ανήλθαν σε συνολικού ποσού 3δισ €, εκ των οποίων εισπράχθηκαν περίπου συνολικού ποσού 2,4 δισ €. Άρα εισπραξιμότητα / = 80% ή εισφοροδιαφυγή : 20% Σε περίπτωση που εξασφαλισθούν τα ασφαλιστικά δάνεια με τις διαδικασίες της εγγύησης μέσω ΤΕΜΠΜΕ και σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική είσπραξη των εισφορών , εκτιμάται ότι θα έχουμε ετήσιο όφελος που θα προσεγγίσει το ποσόν των 600 εκ. €. (3δισ -2,4δισ.) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

21 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) 21 1. Σταθερή και θεσμοθετημένη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ από το Κράτος ύψους 0,64% επί του ΑΕΠ, στα πρότυπα της χρηματοδότησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Δανειοδότηση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΜΠΜΕ, αποκλειστικά για την αποπληρωμή χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

22 22 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συνέχεια) (με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) 3. Έλεγχος εισφοροδιαφυγής μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σύνδεσης επιχειρήσεων – τραπεζών – ασφαλιστικών φορέων 4. Καταβολή εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΕ επί του τζίρου των επιχειρήσεων με βάση και τη κερδοφορία τους 5. Σύσταση Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοιν. Ασφάλισης αλλά και Γενεών κατά τα πρότυπα του ΛΑΦΚΑ (Άρθ. 67 Ν.2084/1992) και του ΑΚΑΓΕ (Άρθ. 149, Ν. 3655/2008) Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

23 23 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συνέχεια) (με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) 6. Άλλη προσέγγιση από τη δέσμη προτά- σεων της ΓΣΕΕ για τη βιωσιμότητα του συνολικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφά- λισης. 7. Ένταξη στον ΟΑΕΕ προσώπων με δραστηριότητα σε περιοχές κάτω των κατοίκων. 8. Παροχή κινήτρων και επίταση των ελέγχων για την είσπραξη των οφειλομέ- νων. Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

24 9. Διευκολύνσεις για μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συνέχεια) (με σημείο αναφοράς και την σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση) 24 9. Διευκολύνσεις για μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη 10. Αναχαίτιση ρυθμού αύξησης δαπανών περίθαλψης 11. Κίνητρα για καταβολή εισφορών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος [υποβολή παγίων εντολών σε Τράπεζες , …Οργανισμός Διαχείρισης καρτέλας ασφάλισης,… ΑΜΚΑ - πρόσβαση στην ενιαία διαχείριση της καρτέλας ασφάλισης] Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

25 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
25 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ ΚΛΑΣΗΣ 762,04 930,71 1.111,02 1.212,92 1.399,06 1.577,93 1.687,28 1.824,48 1.947,75 10η 2.071,08 11η 2.194,35 12η 2.317,62 13η 2.440,96 14η 2.564,24 Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

26 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
26 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου : 20% επί των ποσών των ασφαλ. Κλάσεων για 12 μήνες ετησίως Μηνιαία εισφορά Κράτους για τους από 1/1/1993: 10% επί ποσών ασφαλ. Κλάσεων μέχρι του 2πλασίου της 1ης ασφ. κλάσης για 12 μήνες ετησίως Ποσόν σύνταξης : 2% επί ποσού ασφ.κλάσης για κάθε έτος πληρωμής εισφοράς στη κλάση αυτή, ήτοι 70% μετά 35 έτη ασφάλισης. Για κάθε έτος μετά τα 35 που πραγματοποιείται από την ηλικία των 65 και μέχρι το 68ο το ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε 3,3% Το ασφαλιστικό σύστημα λαμβάνει υπόψη όλον τον ασφαλιστικό βίο, ενώ αυτό δεν συμβαίνει π.χ. για το ΙΚΑ Μέση ηλικία εξόδου : έτη Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
27 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αναλογιστικές Μελέτες που έχουν συνταχθεί για το σύνολο ( ή για το μεγαλύτερο μέρος του) του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλάδας την τελευταία 10ετία με τα συνοπτικά αποτελέσματα αυτών Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Μελέτη ΙΝΕ – ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ για συντάξεις (Δεν περιλαμβάνει ΟΓΑ, ΝΑΤ,ΔΗΜΟΣΙΟ) Αναλογιστικό έλλειμμα : 167,88% ΑΕΠ (τεχν.επιτόκιο 3%) 104,20% ΑΕΠ (τεχν.επιτόκιο 4%) 64,89% ΑΕΠ (τεχν.επιτόκιο 5%) 2.Μελέτη που αναφέρεται στο « Περίγραμμα μεταρρύθμισης του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης»-Πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-νων υπό τον κ. Αναλυτή – 2007 Συνολική δαπάνη συντάξεων : : 12,5% ΑΕΠ 2050 : 24,8% ΑΕΠ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

29 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
29 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3. Μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Συνολική δαπάνη συντάξεων : : 11,7% ΑΕΠ 2060 : 24,1% ΑΕΠ 4. Διετής Δημογραφική έκθεση Ευρωπ. Επιτροπής – 2009 Συνολική δαπάνη συντάξεων : Όπως ανωτέρω 3 Στην Έκθεση αυτή αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα : Συνολική δαπάνη Υγείας και Περίθαλψης : 6,4% ΑΕΠ 2060 : 10,0% ΑΕΠ Συνολική δαπάνη για Ανεργία: : 0,3% ΑΕΠ 2060 : 0,2% ΑΕΠ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Στην Αναλογιστική Μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για το σύνολο του ασφαλιστικού συστήματος εμπεριέχεται η κατωτέρω διαγραμματική απεικόνιση της οικονομικής πορείας του συστήματος Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)

31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εισηγητής : Β. Μαργιός, Διαχειριστής Prudential Consulting ltd (Αθήνα 6/3/2010)


Κατέβασμα ppt "Εισηγητής : Β. Μαργιός, Αναλογιστής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google