Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φάσεις διερεύνησης και χρονοδιαγράμματα εργασίας των ομάδων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φάσεις διερεύνησης και χρονοδιαγράμματα εργασίας των ομάδων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φάσεις διερεύνησης και χρονοδιαγράμματα εργασίας των ομάδων
Παράδειγμα: Τα τρόφιμα …. η ζωή μας

2 Συγκρότηση σε ομάδες και κατανομή του θέματος στις ομάδες
Α. Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος Ρόλος εκπαιδευτικού: Δημιουργεί ή/και διευρύνει τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τη διερεύνηση θεμάτων, διευκολύνει πρώτη ενημέρωση μαθητών επί του θέματος και συνδιαμορφώνει μαζί τους τον σκοπό και τις διαστάσεις του θέματος και τα κεντρικά ερωτήματα για κάθε διάσταση Καθορίζονται το θέμα, ο σκοπός, οι διαστάσεις του (υπο-θέματα) και τα ερευνητικά ερωτήματα. Συγκρότηση σε ομάδες και κατανομή του θέματος στις ομάδες Γενικός προγραμματισμός δράσεων – Χρονοδιάγραμμα Κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης συλλογικού και ατομικού έργου

3 Τα τρόφιμα … η ζωή μας! Οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις της γεωργίας και της πείνας Σκοπός Ανάδειξη του ζητήματος των τροφίμων ως πολυπαραγοντικού κοινωνικού ζητήματος με συνιστώσες που αφορούν την επιστήμη, την οικονομία, αλλά και την πολιτική. Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα Φιλολογικών μαθήματα (Ιστορία, Έκθεση – Έκφραση) Χημεία Τεχνολογία Αγγλικά (για την κατανόηση ξενόγλωσσων πηγών), Μαθηματικά (Ευκλείδιος Γεωμετρία), Περιβάλλον και Αειφορία.

4 Η εργασία δομείται σε τέσσερις ενότητες (διαστάσεις, υπο-θέματα)
Α. Ποιες είναι οι καθημερινές διατροφικές μας συνήθειες; Πόσο πιστά ακολουθούμε τη Μεσογειακή διατροφή; Β. Ποιος είναι ο ρόλος της γεωργίας στην ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών; Υπάρχουν κοινά στοιχεία με την σύγχρονη εποχή; (Κατανόηση ότι η γεωργική δραστηριότητα έπαιξε ρόλο στη συγκρότηση και ανάπτυξη των αρχαίων κοινωνιών – Διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου με τη γεωργία) Γ. Ας οργανώσουμε μια εβδομάδα Μεσογειακής διατροφής; (Ποιοι παράγοντες πρέπει να συνεκτιμούμε ώστε οι επιλογές μας να συνάδουν με αυτές ενός κριτικού καταναλωτή ειδών διατροφής;) [Τροφοχιλιόμετρα, τρόπος παραγωγής (βιολογική, ολοκληρωμένη, συμβατική γεωργία), τιμή] Δ. Ποια είναι τα αίτια και οι επιπτώσεις των διατροφικών κρίσεων;

5 Σε κάθε διάσταση του θέματος (υπο-θέμα) η διερεύνηση λαμβάνει την παρακάτω μορφή ή κάποια παρόμοιά της: Ερευνητικό ερώτημα, Αναζήτηση πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του ερωτήματος Δραστηριότητες συλλογής ερευνητικών δεδομένων και επεξεργασίας τους προς απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος, Συμπέρασμα διερεύνησης και συσχέτισή του με ερευνητικό ερώτημα και Κριτική αποτίμηση του συμπεράσματος με επιστημονικά, κοινωνικο-πολιτικά και ηθικά κριτήρια.

6 Β. Δεύτερη Φάση: Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ερευνητικής Ομάδας Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει ομάδες στον προγραμματισμό διαδικασιών και στην κατανομή ρόλων, ελέγχει καταλληλότητα μεθόδων και προτείνει στην ομάδα αρχική βιβλιογραφία για βασική ενημέρωση επί του θέματος. Η κάθε ομάδα: Εξειδικεύει τα κεντρικά ερωτήματα, διατυπώνοντας υποερωτήματα Κατανέμει ρόλους Θέτει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (15 συναντήσεις το τετράμηνο) Επιλέγει μεθοδολογικά εργαλεία Προσδιορίζει τις πηγές άντλησης δεδομένων Ανοίγουν α) προσωπικό ημερολόγιο (ημερομηνίες ανάληψης και ολοκλήρωσης εργασιών, επικοινωνίες, σχόλια για την πορεία της εργασίας, και β) ατομικό φάκελο (καταχώρηση στοιχείων που τεκμηριώνουν την προσωπική τους συμμετοχή)

7 Σχετικά με τις πηγές πληροφόρησης:
Ανθρωπογενείς πηγές Φυσικές πηγές Δημόσιες υπηρεσίες (υπουργεία, ΝΠΔΔ, κ.ά.) Τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ιδιωτικοί φορείς(σύλλογοι, περιβαλ. οργανώσεις) Επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα Ειδικοί επιστήμονες Κάτοικοι Γραπτές πηγές (βιβλιοθήκες, αρχεία, έντυπα, εφημερίδες κ.ά.) βιότοποι οικισμοί βιομηχανίες καλλιέργειες

8 Πρωτογενείς Δευτερογενείς
Αρχειακό υλικό Βιβλία επιστημονικά Βάσεις στατιστικών δεδομένων Δημοσιογραφικά κείμενα Συνεντεύξεις Λογοτεχνικά άρθρα Εργαστηριακά πειράματα Κατασκευές Καλλιτεχνικές συνθέσεις Με τις πρωτογενείς διαμορφώνουμε απαντήσεις με τις δευτερογενείς στηρίζουμε απόψεις Βοηθάμε αρχικά τους μαθητές με μια προτεινόμενη βιβλιογραφία και μετά τους ενισχύουμε στην αναζήτηση πηγών Καταθέτουμε τον προγραμματισμό για τις ανάγκες στον ειδικό συντονιστή

9 Υποερωτήματα Δ. Ποια είναι τα αίτια και οι επιπτώσεις των διατροφικών κρίσεων;
Δ.1. Έχουν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη την ίδια πρόσβαση στα τρόφιμα; Δ.2. Γιατί κάποιοι λαοί στον πλανήτη πεινάνε; Δ.3. Η πείνα είναι τόσο μακριά μας; Δ.4. Μόνο μακριά και σε άλλες εποχές; (Σύγχρονη αστική πείνα, αίτια που την προκαλούν, τρόποι αντιμετώπισης). Δ.5. Τα γενετικά τροποποιημένα είναι λύση;

10 Γ. Τρίτη Φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά μαθητές στην αξιολόγηση της εγκυρότητα και της σχετικότητας των πηγών και στην εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων Οι μαθητές: Αξιοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές και συγκεντρώνουν δεδομένα, Ενημερώνουν το προσωπικό ημερολόγιο (ημερομηνίες παράδοσης εργασιών, παρατηρήσεις, σχόλια, βιώματα, συναισθήματα κλπ) και τον ατομικό τους φάκελο (αντίγραφα εργασιών ως άτομα και μέλη υποομάδων) Από την ατομική εργασία (πχ συγκέντρωση πληροφοριών) σε μια πρώτη οργάνωση της ομάδας (υποομάδας) (κείμενα – φύλλα εργασίας) για βοήθεια στη συνολική σύνθεση. Εργαστήριο

11 1η ενότητα Ποιες είναι οι καθημερινές διατροφικές μας συνήθειες; Πόσο πιστά ακολουθούμε τη Μεσογειακή διατροφή; Οι μαθητές εστιάζουν στο άμεσο περιβάλλον τους, τους ίδιους και τις οικογένειές τους ως καταναλωτές τροφίμων. Εισάγονται στον προβληματισμό για τα διατροφικά προϊόντα καταγράφοντας τις διατροφικές συνήθειές τους Δραστηριότητα: καταγραφή σε πίνακα των τροφίμων που καταναλώνουν οι μαθητές και η οικογένειά τους σε μια βδομάδα Δραστηριότητα: συγκρίνουν τη διατροφή τους με τα στοιχεία της μεσογειακής διατροφής

12 Ελιές-Όσπρια-Ξηροί καρποί
Κατηγορίες τροφίμων ΗΜΕΡΕΣ Ψωμί Ζυμαρικά Ρύζι Φρούτα Λαχανικά Ελαιόλαδο Γαλακτοκομικά Ψάρια Πουλερικά Ελιές-Όσπρια-Ξηροί καρποί Πατάτες Αυγά Γλυκά Κόκκινο κρέας ____________

13 2η ενότητα. Ποιος είναι ο ρόλος της γεωργίας στην ανάπτυξη των αρχαίων πολιτισμών; Υπάρχουν κοινά στοιχεία με την σύγχρονη εποχή; Οι μαθητές προσεγγίζουν διαχρονικά τη γεωργία: χθες-σήμερα (Ιστορία) Δραστηριότητα: μικρή έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων του ελλαδικού χώρου κατά την αρχαιότητα (βιβλίο Ιστορίας Α Λυκείου). Σύγκριση με τα στοιχεία της μεσογειακής διατροφής Δραστηριότητα: Αναζήτηση αρχαίων νομισμάτων που απεικονίζουν φυτά Δραστηριότητα: Βιβλίο Ξενοφώντος «Οικονομικός»: καταγραφή θεμάτων σχετικών με τη γεωργική παραγωγή. Συνάντηση με σημερινούς γεωργούς (λαϊκή αγορά) και συνέντευξη για το τι ισχύει σήμερα από όσα αναφέρει ο Ξενοφώντας

14 Πίνακας 2. Υπόδειγμα πίνακα για την καταχώριση των ιστορικών αναφορών στην γεωργία
Γεωγραφική Περιοχή Αναφορά στο βιβλίο Παρατηρήσεις/σχόλια

15 Δραστηριότητα: (δομημένη σε 5 στάδια)
3η ενότητα: Ας οργανώσουμε μια εβδομάδα Μεσογειακής διατροφής; (Ποιοι παράγοντες πρέπει να συνεκτιμούμε ώστε οι επιλογές μας να συνάδουν με αυτές ενός κριτικού καταναλωτή ειδών διατροφής;) Οι μαθητές διερευνούν του ζήτημα της διατροφής σήμερα- προετοιμάζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεσογειακής διατροφής στο σχολείο Δραστηριότητα: (δομημένη σε 5 στάδια) α. κατάρτιση διατροφικού προγράμματος β. έρευνα στα καταστήματα τροφίμων για τα υλικά γ. μαθηματικό υπολογισμό της απόστασης που διανύουν τα τρόφιμα μέχρι να φτάσουν στο πιάτο μας (τροφοχιλιόμετρα) δ. πείραμα για τη μελέτη των λιπασμάτων για τη γεωργική παραγωγή- τα είδη γεωργικής παραγωγής ε. επιλογή των προϊόντων του προγράμματος μεσογειακής διατροφής

16 Πίνακας Ελαιόλαδο Πχ: Κρήτη …… Ψάρι … Πουλερικά Τρόφιμο Προέλευση
Τροφοχιλιόμετρα Τιμή/κιλό Συσκευασμένο Βιολογικό Ολοκληρωμένης γεωργίας (ορθής γεωργικής πρακτικής) Χωρίς σήμανση Ελαιόλαδο Πχ: Κρήτη …… Ψάρι Πουλερικά

17 Ενότητα 4η: Ποια είναι τα αίτια και οι επιπτώσεις των διατροφικών κρίσεων;
Οι μαθητές διερευνούν το σύγχρονο πρόβλημα της ανακατανομής των τροφίμων που οδηγεί σε επισιτιστική κρίση Οι μαθητές διερευνούν τα αίτια και τις επιπτώσεις της πείνας Δραστηριότητα: έχουν όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη την ίδια πρόσβαση στα τρόφιμα; «Hungry planet: What the World Eats»- διερεύνηση στο διαδίκτυο, συζήτηση στην ολομέλεια Δραστηριότητα: Γιατί κάποιοι λαοί στον πλανήτη πεινάνε; αναζήτηση στοιχείων και συμπλήρωση χάρτη με θέμα τη πείνα Δραστηριότητα: Η πείνα είναι τόσο μακριά μας; Συνέντευξη σε ανθρώπους που έζησαν τη γερμανική κατοχή Δραστηριότητα: επίσκεψη σε φορέα που οργανώνει συσσίτια σήμερα. Συνέντευξη

18 Η οικογένεια Revis από τις ΗΠΑ
Εβδομαδιαία έξοδα: $ (φωτό: TIMES magazine 7/2005) Η οικογένεια Aboubakar από το Τσαντ. Εβδομαδιαία έξοδα: 1,23 $ (φωτό: TIMES magazine 7/2005)

19 Δ. Τετάρτη Φάση: Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης Ρόλος εκπαιδευτικού: Παρέχει εργαλεία στατιστικής και ερμηνευτικής επεξεργασίας δεδομένων και μετατροπής τους σε ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση. Επεξεργασία δεδομένων (αναλύσεις, συσχετίσεις, διευκρινήσεις, ερμηνείες, κρίσεις, αναγωγές κλπ) Τι κερδίζει ο μαθητής: Απόκτηση γνώσης και η προώθηση της κατανόησης μέσω της μελέτης πηγών σχετικών με το θέμα και Παραγωγή νέας γνώσης (συσχέτιση δεδομένων και πληροφοριών) από τους μαθητές μέσω συλλογής και επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων (=έρευνες πεδίου) ή μέσω μελέτης δευτερογενών πηγών (=βιβλιογραφική έρευνα) Τα δύο παραπάνω βοηθούν στην κατανόηση πολύπλοκων καταστάσεων, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων Γιατί μέσα στην τάξη; Γιατί διασφαλίζεται α) η ενεργός συμμετοχή όλων και β) η γνησιότητα της ομαδικής εργασίας

20 Ε. Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης Η ομάδα σε ολομέλεια αποφασίζει με ποιους τρόπους και μέσα θα γίνει η αναπαράσταση: Του θέματος Της προβληματικής της εργασίας Των δραστηριοτήτων και δράσεων Των νέων γνώσεων και ικανοτήτων

21 Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης:
ο γραπτός και προφορικός λόγος στις ποικίλες του μορφές, όπως είναι οι γραπτές εκθέσεις επιστημονικής μορφής, οι προφορικές εισηγήσεις με χρήση powerpoint ή άλλου μέσου, οι διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, οι αφίσες, τα θεατρικά κείμενα, τα ποιήματα, τα πόστερ, οι διαφημίσεις, οι επιστολές, οι περιλήψεις, οι αφηγήσεις, οι συνεντεύξεις τα ημερολόγια, τα σταυρόλεξα, οι εικόνες, οι γραφικές αναπαραστάσεις, διαφάνειες, οι κινούμενες εικόνες με ήχο, τα φιλμ, τα δρώμενα κάθε μορφής, οι χοροί, οι εικαστικές εκφράσεις γλυπτικής και ζωγραφικής, οι ψηφιακές προσομοιώσεις, οι κατασκευές κάθε μορφής

22 Στ. Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει τους μαθητές στην προετοιμασία τους για την προφορική παρουσίαση της έρευνάς τους και του τεχνήματός τους Βοηθάει στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των ομάδων γιατί οι ερωτήσεις, κρίσεις και προτάσεις των άλλων ομάδων λειτουργούν ανατροφοδοτικά και προετοιμάζουν τις ομάδες για την επίσημη παρουσίασή τους στο τέλος του τετραμήνου.

23 Ζ. Έβδομη Φάση: Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στη χρήση της γλώσσας, εικόνων και σχημάτων κατά τη συγγραφή της Ερευνητικής Έκθεσης και τη δημιουργία του τεχνήματος. Οι μαθητές Α) Συγγράφουν και υποβάλλουν το φάκελο προς αξιολόγηση. Αποτελείται από: Την Ερευνητική Έκθεση έκτασης μέχρι λέξεων για τις τετραμελείς ομάδες, Το τέχνημα ή/και την κοινωνική δράση που επέλεξε η ομάδα ως απόρροια της έρευνάς της και Τα συνοδευτικά υλικά που κρίνει η ομάδα ότι είναι αναγκαία συμπληρώματα της ερευνητικής έκθεσης (βίντεο, φωτογραφίες, αφίσες, φυλλάδια, φωτογραφίες τα ερευνητικά εργαλεία και τα πάσης φύσεως παραστατικά, όπως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, φυλλάδια, πίνακες κλπ)

24 H Ερευνητική Έκθεση παρουσιάζει σε συνεχή λόγο
το θέμα της έρευνας και την προβληματική του, τους στόχους, τις ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων (δραστηριότητες) τον τρόπο οργάνωσης της έρευνας δυσκολίες, προοπτικές, δράσεις κριτική τοποθέτηση της ομάδας στην τρόπο που εργάστηκε, αυτοκριτική προσέγγιση Σύνθεση εργασιών - συμπεράσματα Το τέχνημα (artifact) εκφράζει (την) κεντρική ιδέα της Ερευνητικής Εργασίας και μπορεί να έχει τη μορφή κατασκευής, καλλιτεχνικής σύνθεσης, κολλάζ, αφίσας, βίντεο, φιλμ. Μπορεί επίσης να αποτυπώνει οπτικά τη φάση εξέλιξης της Ερευνητικής Εργασίας, πχ. Χαρτόνια εργασίας

25 Β) Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν προσωπικό τους ημερολόγιο και ετοιμάζουν ατομικό τους φάκελο, για την ατομική τους αξιολόγηση. Ημερολόγιο: Περιέχει ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών τους (συνέπεια), συμπληρωματικές πληροφορίες για επισκέψεις σε πηγές πληροφόρησης και για επικοινωνίες και συνεργασίες με καθηγητές, συμμαθητές και άλλα πρόσωπα (ποιότητα πληροφοριών) και κρίσεις, προτάσεις, αποφάσεις, συναισθήματα και βιώματα και τοποθετήσεις για την όλη διαδικασία της έρευνας (τεκμηρίωση των αναφερόμενων δράσεων στο ημερολόγιο με παραστατικά του ατομικού φακέλου). Ατομικός φάκελος Περιέχει Ατομικές εκθέσεις που κάνουν κατά διαστήματα Αντίγραφα και παραστατικά των ατομικών εργασιών που κάνουν Ότι άλλο σχετικό με τη δική τους συμβολή στο κοινό έργο της ομάδας

26 Η. Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά τους μαθητές να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους από τη δοκιμαστική παρουσίαση που προηγήθηκε. Ο τρόπος της παρουσίασης και τα μέσα αποφασίζονται από τους μαθητές της ομάδας Αποτελεί έναν συνδυασμό εισήγησης, εικόνων, σχημάτων, κίνησης, ήχου με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό (εκπαιδευτικούς και συμμαθητές), απαντήσεις, επισημάνσεις, διευκρινίσεις, εξηγήσεις, δυσκολίες δουλειάς, σχέσεις που δημιουργήθηκαν, για τα βήματα της έρευνας που βίωσαν κλπ Παράλληλα, στον χώρο της ημερίδας καλό είναι να λειτουργεί έκθεση με όλα τα δημιουργήματα των παιδιών.

27 Θ. Ένατη Φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας και Ατομικής Συμβολής Μελών Ρόλος εκπαιδευτικού: Με βάση την ομαδική βαθμολογία και, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου, βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας, διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία από την ομαδική Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας (β.β 30%) (προγραμματισμός, ερευνητικά ερωτήματα, πηγές, μέθοδοι διεξαγωγής, συσχετίσεις, συμπεράσματα κλπ) Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης (β.β 30%) (γνώσεις, ικανότητες, προεκτάσεις σε καταστάσεις στην πραγματικότητα κλπ) Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής Έκθεσης (β.β 20%) (οργάνωση ερευνητικής έκθεσης, γλώσσα σε σχέση με χρήση πολυτροπικών μέσων (σχήμα, κίνηση, ήχος, εικόνα κλπ) Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας (β.β 20%) (σαφήνεια στόχων, συμπερασμάτων κ.α΄. – χρήση γλώσσας και πολυτροπικών μέσων – χιούμορ, δημιουργικότητα – ετοιμότητα απαντήσεων)

28 Απαντάμε δηλαδή στα ερωτήματα:
Οι στόχοι και τα ερωτήματα που τέθηκαν στην έρευνα απαντήθηκαν με πληρότητα; Οι ερευνητικές δραστηριότητες έγιναν σύμφωνα με τις αναμενόμενες διαδικασίες; Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν επεξεργάσθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο; Κατά την επεξεργασία των δεδομένων αξιοποιήθηκαν οι κεντρικές έννοιες και γενικεύσεις/αρχές των εμπλεκομένων επιστημονικών κλάδων; Η σύνθεση της εργασίας ατόμων/ υποομάδων έγινε με ικανοποιητικό τρόπο; Η όλη οργάνωση της δομής του περιεχομένου διασφαλίζει εσωτερική συνοχή στο περιεχόμενο; Ο λόγος, τα σχήματα και τα υπόλοιπα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν τις αναμενόμενες προδιαγραφές;

29 Λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση:
Τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες Την ανάληψη πρωτοβουλίας κατά την έρευνα Τη φαντασία και την πρωτοτυπία με την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέγγισαν το θέμα τους

30 Αξιολόγηση της συμβολής των μελών
Με αυτοαξιολόγηση ( δεν προτείνεται σε πρώτη φάση) Με βάση: το προσωπικό ημερολόγιο, τον ατομικό φάκελο και τη συμμετοχή

31 Συμμετοχή Με ερωτήσεις, απαντήσεις, ιδέες, προτάσεις και κρίσεις που διατύπωσε κατά τη διάρκεια της έρευνας στην ομαδική εργασία, κατά τη δημόσια παρουσίαση της εργασίας τους στην ειδική ημερίδα.

32 Γενική αρχή της ατομικής αξιολόγησης
οι μαθητές δεν ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, αλλά αγωνίζονται ατομικά και συλλογικά για να βελτιώσουν τις ατομικές τους επιδόσεις και για να ανταποκριθούν στα σαφώς διατυπωμένα κριτήρια της ερευνητικής εργασίας. Κριτήριο της αξιολόγησης σε αυτή τη φάση δεν αποτελεί η σύγκριση του μαθητή με τους συμμαθητές του, αλλά ο βαθμός βελτίωσής του, η καταβαλλόμενη προσπάθεια και


Κατέβασμα ppt "Φάσεις διερεύνησης και χρονοδιαγράμματα εργασίας των ομάδων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google