Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. ΡΩΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. ΡΩΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. ΡΩΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 Δημήτρης Ρωσσάκης EUROTEC S.A.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ - H Εμπειρία του LEED Forum - Δημήτρης Ρωσσάκης EUROTEC S.A.

3 Τι εννοούμε με τον όρο Δικτύωση;
Στην Ελλάδα (Δίκτυα στα πλαίσια έργων & πρωτοβουλιών – Δίκτυα αδελφών πόλεων κλπ) Στο εξωτερικό (Networks – European Edge Cities – Turism Cities Network κλπ)

4 Τι ακριβώς είναι τα εταιρικά σχήματα;
Ελλάδα: (Εταιρικό Σχήμα, Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων, Τοπική Συντονιστική Επιτροπή, Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης- ΤΣΑ) Εξωτερικό: (Partnerships and Local Governance)

5 Γιατί είναι τόσο σημαντικά;
«Ζούμε σε περίπλοκες κοινωνίες όπου τα πολιτικά πλαίσια φαίνεται να μη μπορούν να παρέχουν ικανοποιητικές λύσεις για ένα αυξανόμενο αριθμό προβλημάτων» α) Τα υπάρχοντα πλαίσια είναι αποτέλεσμα ιστορικής ανάπτυξης και αντανακλά την ισορροπία των διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος μέσα στην τοπική κοινωνία β) Είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε η αλλαγή ενός πολιτικού πλαισίου θα επιφέρει και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης γ) Είναι φυσικό να υπάρχει κάποια αντίσταση σε μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμίσεις : οι συνεργασίες μπορούν να είναι μία πολύ καλή βοήθεια για να βελτιωθεί η απόδοσή τους Οι συνεργασίες είναι επομένως ένα όργανο «τοπικής διακυβέρνησης»

6 Πως λειτουργεί ένα Δίκτυο –Network ;
Οι συνεργασίες που έχουν σαν βάση τη γεωγραφία είναι συνήθως σχεδιασμένες ώστε να φέρνουν κοντά όλους τους σχετικούς παράγοντες μέσα σε μία περιοχή και μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση μίας δεδομένης κατάστασης Η συμπληρωματικότητα και η κοινή στοχοθέτηση είναι βασικά σημεία «Συμφωνίας» για ένα Δίκτυο

7 Πως λειτουργεί ένα Δίκτυο;
Το να φέρεις κοντά όλους τους σχετικούς παράγοντες δεν είναι ένα απλό βήμα Πολλοί από αυτούς παραδοσιακά ανταγωνίζονται ή αδιαφορούν μεταξύ τους ενώ υπάρχουν επιπλέον οι Κοινωνικοί Εταίροι, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί και επιστημονικοί κλάδοι, και πολλοί ακόμη επιπλέον, Τα ενδιαφέροντα τέτοιων εταίρων και κατά συνέπεια και η προσέγγισή τους σε συγκεκριμένα προβλήματα είναι συνήθως διαφορετική , Πολύ συχνά, οι συνεργασίες δημιουργούνται/ οργανώνονται από φορείς οι οποίοι αποφεύγουν προσεκτικά να προσκαλέσουν εταίρους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο να φανούν χρήσιμοι για βραχυπρόθεσμες λύσεις

8 Πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει ένα εταιρικό σχήμα; (1)
Μια συνεργασία μπορεί να μην είναι αποτελεσματική εάν: Οι συνεργάτες δεν έχουν τις ίδιες Αξίες και τα ίδια Ενδιαφέροντα Δεν υπάρχει καταμερισμός κινδύνων, καθηκόντων, ευθυνών ή κερδών Οι ανισότητες που υπάρχουν στην εμπειρία και στη γνώση των συνεργαζόμενων φορέων καθορίζουν και την επιρροή τους στην λήψη των αποφάσεων

9 Πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει ένα εταιρικό σχήμα; (2)
Ένα «κεντρικό πρόσωπο» έχει την επιρροή ή κινεί τις διαδικασίες Υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος υποκίνησης ο οποίος δεν γίνεται γνωστός σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς Η συνεργασία δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για την παρουσία της Τα μέλη της συνεργασίας δεν έχουν την εμπειρία να αναγνωρίσουν θέματα που μπορεί να προκύπτουν ή να λύσουν εσωτερικές διαμάχες Οι συνεργάτες που «κινούν» το Δίκτυο δεν επιλέγονται με ορθολογικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να χαθεί η συνοχή της Ομάδας

10 «OECD LEED PROGRAMME» (LOCAL ECONOMICS AND EMLOYMENT DEVELOPMENT) Πεδία δράσης :
Employment and Skills at Local Level (Απασχόληση και Δεξιότητες σε Τοπικό Επίπεδο) Entrepreneurship at Local Level (Επιχειρηματικότητα σε Τοπικό Επίπεδο) Globalization and Local Authorities (Παγκοσμιοποίηση και Τοπικές Αρχές) Local Governance and Partnerships (Τοπική Διακυβέρνηση και Εταιρικά Σχήματα) Social Innovations at Local Level (Κοινωνικές Πρωτοβουλίες σε Τοπικό Επίπεδο)

11 OECD LEED Forum on «Partnerships and Local Governance»
Μορφές Εταιρικών Σχημάτων: Εταιρικά Σχήματα με επίκεντρο την Απασχόληση Αυστρία: Territorial Employment Pacts (6) Δανία: ARES – Regional Labour Market, Future Economic Development and Regional Social Capacity Φιλανδία: Development Partnership Association DPA Γαλλία: Local Employment Committee (LEC) Γερμανία: Initiative of Employment Ελλάδα: Territorial Employment Pact + Ουγγαρία: Employment Pacts Πολωνία: Employment Pacts

12 OECD LEED Forum on «Partnerships and Local Governance»
Εταιρικά Σχήματα με επίκεντρο τα Κοινωνικά Θέματα Βέλγιο: Social Economic Council for the Region Ιρλανδία: Dundalk Employment Partnership Πορτογαλία: Montijo Social Network Σλοβακία: Local Social Inclusion partnership Σουηδία: Rural Renewal Η.Π.Α. : The Human Services Delivery Network / A community Partnership Initiative

13 OECD LEED Forum on “Partnerships and Local Governance”
Εταιρικά Σχήματα με επίκεντρο την Οικονομική Ανάπτυξη Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Local Action Group Velika Kladusa Καναδάς: Bas-Richelieu Community Future Corporation Νέα Ζηλανδία: Marlborough Regional Partnership Ηνωμένο Βασίλειο: Hartlepool Partnership Η.Π.Α. : Fairfax County (Virginia) Economic Development Authority (FCEDA)

14 OECD LEED Forum on “Partnerships and Local Governance”
Βελτίωση της ικανότητας διάδοσης εμπειρίας του σχήματος στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών Δημιουργία συμπράξεων ανάμεσα σε προγράμματα συνεργασίας (δράσεις Δικτύωσης) διαφορετικών χωρών και υποστήριξη της ανάπτυξης των διεθνών συνεργασιών Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων μοντέλων συνεταιριστικών ανάμεσα σε συνεργασίες, ομάδες και τοπικά συστήματα πρωτοβουλιών Συμβουλευτική και υποστήριξη στη Διαχειριστική Επιτροπή LEED, σε οργανισμούς συνεργασίας και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό να προωθήσουν μια ενιαία προσέγγιση και να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης, τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

15 OECD LEED Forum on “Partnerships and Local Governance”
Δημιουργία και ανάπτυξη του δικτύου Δημιουργία μίας βάσης δεδομένων Ανταλλαγή πληροφοριών Συσκέψεις του Forum και του Συμβουλίου και η Διεθνή Έκθεση Συνεργασίας Συμβουλές πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης με τη βοήθεια του OECD

16 OECD LEED Forum on “Partnerships and Local Governance”
Προσδιορισμός και Δικτύωση Φορέων: Το Forum αναπτύσσει τη δικτύωση του σχήματος το οποίο προτάθηκε ύστερα από μελέτη για τις τοπικές συνεργασίες του OECD, από το ZSI (Zentrum Social Innovation) της Αυστρίας για τις κατά τόπους Πρωτοβουλίες. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει σχήματα Ινστιτούτων και Εθνικά συντονιστικά σχήματα σε χώρες μέλη του OECD, κυρίως και σε χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Βάση δεδομένων. Το Φόρουμ συλλέγει πληροφορίες από σχήματα σε χώρες μέλη και μη του OECD (λίστα συνεργατών, δομή διαχείρισης, στρατηγική, ομάδες στόχου και αποτελέσματα αξιολόγησης) καθώς επίσης και ερευνητικές εκθέσεις, θεματικές επισκοπήσεις και μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε θέματα των σχημάτων

17 OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance
Επιτυχημένες συνεργασίες - Οδηγός Ετήσιο φυλλάδιο Ηλεκτρονικό Newsletter Ιστοσελίδα Διαδικτυακή επικοινωνία

18 OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance
Συσκέψεις του Συμβουλίου Συσκέψεις του Forum Διεθνή Έκθεση Συνεργασίας (ετήσια, 1 & 2 Μαρτίου 2007) Δραστηριότητες χώρου (π.χ. σεμινάρια, εργαστήρια και επισκέψεις σε συμμετέχοντες χώρες) ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. ΡΩΣΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google