Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΛΑΟΙ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 9,10 ΚΑΙ 11 Νοεμβρίου 2012

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΛΑΟΙ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 9,10 ΚΑΙ 11 Νοεμβρίου 2012"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΛΑΟΙ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 9,10 ΚΑΙ 11 Νοεμβρίου 2012
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Εισηγητές: Σοφία Θεοδωρίδου, Ιωάννης Σουκιούρογλου, Δέσποινα Καραδήμου, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Μαρία Ρούσσου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ; Πρακτικές για την αειφορική διαχείριση των κάστρων σήμερα. Εκπαιδευτική και περιβαλλοντική προσέγγιση» ΜΟΛΑΟΙ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 9,10 ΚΑΙ 11 Νοεμβρίου 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ

2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Ταυτότητα Σχεδίου Μαθήματος Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:______________________ Τηλ.:_______________________ __________________ Ημερομηνία:_________________

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Ταυτότητα Σχεδίου Μαθήματος Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:______________________ Τηλ.:_______________________ __________________ Ημερομηνία:_________________

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Προσδιορισμός Σκοπού και Στόχων Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:___________________________ Τηλ.:_________________ _____________________Ημερομηνία:____________________  

5 ΣΚΟΠΟΣ Καθορίστε το σκοπό του σχεδίου μαθήματος που διαμορφώνετε, προσδιορίζοντας την προσδοκώμενη μεταβολή των αντιλήψεων των μαθητών σας. Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία της αδιάσπαστης σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος μέσα στο χρόνο, με εφόρμηση το παράδειγμα των κάστρων. ΣΤΟΧΟΙ Καθορίστε τους στόχους του σχεδίου μαθήματος που διαμορφώνετε, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθητών στους οποίους θα το αναπτύξετε, καθώς και τις προβλεπόμενες συναντήσεις που θα κάνετε (προτεινόμενος αριθμός στόχων : Ν , όπου Ν είναι ο συνολικός αριθμός των 2-ωρων προβλεπόμενων συναντήσεων). Σε δεύτερο χρόνο επαναπροσδιορίστε τους στόχους που θέσατε συσχετίζοντάς τους με: (α) τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε για την πραγματοποίηση κάθε στόχου, (β) το παραδοτέο που αναμένετε να προκύψει από τη διαδικασία αυτή, (γ) τα κριτήρια αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης κάθε στόχου. Να καταγράψουν οι μαθητές τις απόψεις τους,  με βάση την εμπειρία τους, σχετικά με τις έννοιες ανθρωπογενές περιβάλλον, κάστρα, διαχρονική σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος.* Να καταγράψουν κατόπιν έρευνας οι μαθητές στοιχεία της ιστορίας της περιοχής και του κάστρου της, καθώς και τους λόγους που το κατέστησαν σημαντικό στη διάρκεια των αιώνων.* Να διαμορφώσουν οι μαθητές το πρόγραμμα δράσεων και εργασιών με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών τους. Οι αποφάσεις θα παρουσιάζονται και θα υποστηρίζονται μέσω επιχειρημάτων.* Να ανακαλύψουν και να καταδείξουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος στο χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον) με αφορμή το κάστρο, τα ιδιαίτερα στοιχεία του, καθώς και την αρχιτεκτονική τοπίου της περιοχής.* Να προτείνουν τρόπους διατήρησης και ανάδειξης του κάστρου με τη συμβολή και της τοπικής κοινωνίας.* Να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στη μαθητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.* Να καταγράψουν οι μαθητές τις απόψεις τους με βάση τις νέες εμπειρίες που κατέκτησαν από την ανάπτυξη του παρόντος μαθησιακού σχεδίου σχετικά με τις έννοιες κάστρα, διαχρονική μελέτη, αισθήσεις, σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος.* Να συμμετέχουν σε διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και στην άσκηση τεκμηριωμένης κριτικής στις εργασίες των άλλων.* * Να ασκηθούν οι μαθητές στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών βάσει ανάλυσης δεδομένων και προσωπικών επιθυμιών και να εργαστούν ομαδικά (ο συγκεκριμένος στόχος διατρέχει το σύνολο της παραπάνω στοχοθεσίας ).

6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Σχέδιο υλοποίησης στόχου Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:___________________________ Τηλ.:___________ _____________________Ημερομηνία:____________________

7 1. Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
1. α. Να καταγράψουν οι μαθητές τις απόψεις τους, με βάση την εμπειρία τους, σχετικά με τις έννοιες ανθρωπογενές περιβάλλον, κάστρα, διαχρονική σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος. β. Να ασκηθούν οι μαθητές στη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών βάσει της ανάλυσης δεδομένων και των προσωπικών επιθυμιών τους, και να εργαστούν ομαδικά. Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την πραγματοποίηση του στόχου Παραδοτέα που θα ζητήσετε στην τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου Ενδεικτικές ερωτήσεις τις οποίες οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν προφορικά ή γραπτά : Σε ποιες περιπτώσεις αναγνωρίζετε την ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον που ζείτε; Πόσο παλιά είναι τα κτήρια γύρω σας; Γνωρίζετε τι είναι τα κάστρα; Ποια κάστρα γνωρίζετε; Ποια ήταν η σημασία των κάστρων όταν φτιάχτηκαν; Τι ρόλο παίζει ένα κάστρο στη σημερινή ζωή; Έχετε προσωπικές εμπειρίες σε σχέση με το κάστρο; Ποιες αισθήσεις σας (όραση, όσφρηση, ακοή, αφή, γεύση) σας βοήθησαν να το γνωρίσετε καλύτερα; Περιγράψτε μας σύντομα την πιο έντονη ανάμνηση/εμπειρία σας που συνδέεται με ένα κάστρο! β. Είναι σημαντικό στις ομάδες μας να έχουμε όλοι ίδια άποψη; Βοηθάει μια ομάδα να υπάρχουν σε αυτήν καλοί και λιγότερο καλοί μαθητές, αγόρια και κορίτσια, άτομα διαφορετικής εθνικότητας; Γιατί; Με ποια κριτήρια είναι καλό να επιλέγουμε τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστούμε; Κατάλογος με τις απόψεις και την εμπειρία των μαθητών σε σχέση με το θέμα. Στην περίπτωση των προφορικών απαντήσεων, αυτές καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό. β. Λίστα με τη σύνθεση των ομάδων α.Επειδή ο συγκεκριμένος στόχος λειτουργεί διαγνωστικά, δε συμπεριλαμβάνεται στην τελική αξιολόγηση, αλλά αποτελεί βασικό συστατικό για τη διαμόρφωση των δράσεων και των αποφάσεων αναφορικά με το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα η γνώση από τους μαθητές της έννοιας «κάστρο», της χρησιμότητας τους στο παρελθόν και σήμερα, το πλήθος των κάστρων που γνωρίζουν, ο αριθμός των αισθήσεων και ο τρόπος με τον οποίο αυτές εμπλέκονται, το πλήθος των εμπειριών που αναφέρθηκαν. β.Ομοιογένεια των ομάδων. Είναι σημαντικό σε κάθε ομάδα να υπάρχουν δυνατοί και αδύναμοι μαθητές, αγόρια και κορίτσια, άτομα διαφορετικής εθνικότητας.

8 α/α Στόχου 2 Τίτλος Στόχου Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2. Να καταγράψουν, κατόπιν έρευνας, οι μαθητές στοιχεία της ιστορίας της περιοχής και του κάστρου της, καθώς και τους λόγους που το κατέστησαν σημαντικό στη διάρκεια των αιώνων. Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την πραγματοποίηση του στόχου Παραδοτέα που θα ζητήσετε στην τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου Ενδεικτικές ερωτήσεις: Με ποιον τρόπο μπορείτε να ερευνήσετε την ιστορία της περιοχής (έρευνα στο ίντερνετ, συνεντεύξεις με ντόπιους, αναζήτηση σε βιβλιοθήκες κτλ.); Πώς μπορείτε/θέλετε να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα των ερευνών/δράσεων σας (κείμενο με μορφή έκθεσης, άρθρο, θεατρικό σκετς, παντομίμα, ποίημα, αφίσα κτλ.); Γιατί είναι σημαντικό το κάστρο διαχρονικά; Ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της περιοχής μας και γιατί; α. Εργασία που παρουσιάζει στοιχεία της ιστορίας της περιοχής: 1. Με πηγή το ίντερνετ ενδεικτικά μπορεί να προκύψει κατάλογος σχετικών ιστοσελίδων, κολάζ φωτογραφιών, άρθρο κτλ. 2. Από τις συνεντεύξεις μπορεί να προκύψουν καταγεγραμμένες πληροφορίες, εμπειρίες και συναισθήματα σχετικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή, τον τρόπο ζωής των παλαιότερων (με βαρύτητα στην αυτάρκεια) κτλ. 3. Από την αναζήτηση στις βιβλιοθήκες μπορεί να προκύψει σχετική βιβλιογραφία (τίτλοι βιβλίων, άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες κτλ.). β. Λίστα με τους λόγους που κατέστησαν το κάστρο σημαντικό στη διάρκεια των αιώνων. α. 1. Πλήθος ιστοσελίδων και κολάζ, ποικιλία και πληρότητα των άρθρων, συνάφειά τους με το θέμα. 2. Συνάφεια των πληροφοριών με το θέμα, πλήθος καταγεγραμμένων εμπειριών και γεγονότων και τέλος αναφορών στον τρόπο ζωής και επίτευξης της αυτάρκειας. 3. Πλήθος και ποικιλία της βιβλιογραφίας, συνάφειά της με το θέμα. β. Πλήθος λόγων που κατέστησαν το κάστρο σημαντικό στη διάρκεια των αιώνων.

9 α/α Στόχου 3 Τίτλος Στόχου Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2. Να διαμορφώσουν οι μαθητές το πρόγραμμα δράσεων και εργασιών με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Οι αποφάσεις θα παρουσιάζονται και θα υποστηρίζονται μέσω επιχειρημάτων. Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την πραγματοποίηση του στόχου Παραδοτέα που θα ζητήσετε στην τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου Ενδεικτικές ερωτήσεις: α. Πώς σκοπεύετε να προσεγγίστε το θέμα; Ποιοι είναι οι στόχοι σας; Μπορείτε να προσδιορίσετε τους θεματικούς άξονες που θα σας κατευθύνουν και τα πεδία που ενδιαφέρεστε να ερευνήσετε; Ποιες δράσεις και εργασίες προτείνετε να ακολουθήσετε ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα; Τι σκοπεύετε να παρουσιάσετε στο τέλος του προγράμματος ως αποτέλεσμα της εργασίας της ομάδας σας; β. Με ποιον τρόπο προτίθεστε να εργαστείτε ως ομάδα; Θα μοιράσετε συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον καθένα; Πώς (με ποια κριτήρια) επιλέξατε τις δράσεις και τις εργασίες της ομάδας σας; Τι ρόλο έπαιξαν οι επιθυμίες του κάθε μαθητή στην επιλογή των δράσεων και την κατανομή των εργασιών; Κατάλογος με τους θεματικούς άξονες και τα πεδία που επιθυμούν να ερευνήσουν οι μαθητές. Το πρόγραμμα δράσεων και εργασιών της κάθε ομάδας. Σχέδιο για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και για την εν γένει διάχυση του προγράμματος β. Λίστα των επιχειρημάτων και των κριτηρίων, στα οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός των δράσεων. α. Πλήθος, ποικιλία, πρωτοτυπία και εφικτότητα των στόχων, των θεματικών αξόνων και πεδίων μελέτης, των δράσεων και των εργασιών που θα υλοποιηθούν. Βαθμός και συχνότητα εμπλοκής των μαθητών στον προγραμματισμό των δράσεων και στην κατανομή των εργασιών. β. Πλήθος και ποιότητα των επιχειρημάτων που παρουσιάστηκαν (σαφήνεια και συνάφεια των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με το θέμα).

10 Ενδεικτικές ερωτήσεις: Πώς αλληλεπιδρούν άνθρωπος και περιβάλλον;
α/α Στόχου 4 Τίτλος Στόχου Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2. Να ανακαλύψουν και να καταδείξουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος στο χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον) με αφορμή το κάστρο (τα ιδιαίτερα στοιχεία του, καθώς και την αρχιτεκτονική τοπίου της περιοχής). Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την πραγματοποίηση του στόχου Παραδοτέα που θα ζητήσετε στην τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου Ενδεικτικές ερωτήσεις: Πώς αλληλεπιδρούν άνθρωπος και περιβάλλον; Πώς αλλάζει η σχέση του ανθρώπου με το κάστρο κατά τη διάρκεια των χρόνων; Ποια θα είναι η θέση του κάστρου στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου στο μέλλον; Ποια είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία του κάστρου; Ποια είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία της αρχιτεκτονικής της περιοχής σας; Πως μπορείτε να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα των ερευνών σας (λίστα, κείμενο, κολάζ, φωτογραφίες, φιλμ κτλ.); Εργασίες όπου περιγράφονται οι δράσεις, μελέτες και έρευνες των μαθητών ή και καταγράφονται τα αποτελέσματά τους, όπου αναδεικνύονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος στο χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον) με αφορμή το κάστρο, τα ιδιαίτερα στοιχεία του, καθώς και την αρχιτεκτονική τοπίου της περιοχής. Συνάφεια των εργασιών με το θέμα, ποικιλία, πρωτοτυπία και πληρότητα των εργασιών. Εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται, καταγραφή των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν.

11 Ενδεικτικές ερωτήσεις: Είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κάστρο;
α/α Στόχου 5 Τίτλος Στόχου Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2. Να προτείνουν οι μαθητές τρόπους διατήρησης και αξιοποίησης του κάστρου, με τη συμβολή και της τοπικής κοινωνίας. Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την πραγματοποίηση του στόχου Παραδοτέα που θα ζητήσετε στην τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου Ενδεικτικές ερωτήσεις: Είναι σημαντικό να διατηρηθεί το κάστρο; Πώς μπορεί να συμβάλει ο καθένας μας στη διατήρηση του κάστρου; Πώς μπορεί να συμβάλει η τοπική κοινωνία και η πολιτεία στη διατήρηση του κάστρου; Πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει άλλες περιοχές που επίσης διαθέτουν κάστρα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό στη διατήρηση του κάστρου μας; Είναι σημαντική η ανάπτυξη ενός δικτύου με θέμα το κάστρο, ώστε να συνεργάζονται η φορείς στην επίλυση των προβλημάτων τους; Προτάσεις για τη διατήρηση του κάστρου με τη συμβολή και της τοπικής κοινωνίας. Πλήθος, ποικιλία, πρωτοτυπία, πληρότητα και εφικτότητα των προτάσεων και των φορέων που θα εμπλακούν στην υλοποίησή τους.

12 α/α Στόχου Τίτλος Στόχου 6
α/α Στόχου 6 Τίτλος Στόχου Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2. Να παρουσιάσουν οι μαθητές τα αποτελέσματα των εργασιών τους στη μαθητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την πραγματοποίηση του στόχου Παραδοτέα που θα ζητήσετε στην τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου Ενδεικτικές ερωτήσεις: Με ποιον τρόπο θα θέλατε να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα των εργασιών και των δράσεων σας; Γιατί είναι σημαντικό να παρουσιάσετε τις εργασίες σας και στην τοπική κοινωνία; Θέλετε να παρουσιάσετε η κάθε ομάδα την εργασία της ξεχωριστά ή να γίνει μια σύνθεση των εργασιών και μια ενιαία παρουσίαση; Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών των μαθητών στη μαθητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία Ο βαθμός συμβολής των μαθητών στο να σχεδιάσουν/οργανώσουν /φέρουν εις πέρας μια εκδήλωση (σύνταξη προγράμματος, σύνταξη και αποστολή προσκλήσεων, δελτία τύπου, επικοινωνία με τους διάφορους φορείς, τεχνικές λεπτομέρειες, δημιουργία και χειρισμός παρουσιάσεων μέσω power point, συντονισμός των παρουσιάσεων και της συζήτησης που θα ακολουθήσει, επικοινωνιακές δεξιότητες κτλ.)

13 Ενδεικτικές ερωτήσεις: Τι γνωρίζετε για τα κάστρα;
α/α Στόχου 7 Τίτλος Στόχου Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2. Να καταγράψουν οι μαθητές τις απόψεις τους με βάση τις νέες εμπειρίες που κατέκτησαν από την ανάπτυξη του παρόντος σχεδίου μαθήματος σχετικά με τις έννοιες κάστρα, διαχρονική μελέτη, αισθήσεις, σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος. Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και στην άσκηση κριτικής στις εργασίες των άλλων. Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την πραγματοποίηση του στόχου Παραδοτέα που θα ζητήσετε στην τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου Ενδεικτικές ερωτήσεις: Τι γνωρίζετε για τα κάστρα; Ποια η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον; Με ποιες αισθήσεις μας αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον; Ποια η σημασία του κάστρου στο χρόνο; Τι ρόλο παίζει το κάστρο στη σημερινή ζωή; Ποιες οι προσωπικές σας εμπειρίες σε σχέση με το κάστρο; Πώς σας φάνηκαν οι εργασίες των άλλων αλλά και η δική σας; Τι σας άρεσε, τι θα διορθώνατε ή τι θα προτείνατε να γίνει διαφορετικά; Τι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε από τις εργασίες των άλλων στη δική σας εργασία; Πώς σας φάνηκε η όλη εμπειρία; Θα θέλατε να συμμετέχετε ξανά σε μια ανάλογη εργασία; α. Κατάλογος με τις απόψεις, τις γνώσεις και την εμπειρία των μαθητών που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του project. β. Λίστα με λέξεις κλειδιά αναφορικά με την αξιολόγηση των εργασιών και της διαδικασίας. Ο βαθμός μεταβολής των απόψεων και των γνώσεων των μαθητών σε σχέση με το θέμα. Ο αριθμός, η ποικιλία, η σαφήνεια, η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των εργασιών και της διαδικασίας.

14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Σχέδιο δελτίου αξιολόγησης (Rubric) Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:____________________________________________Τηλ.:_____________ ___________________Ημερομηνία:________

15 Τα χαμόγελα … Η καλύτερη αξιολόγηση Αντί ευχαριστιών!

16 Μύλοι-Περιοχή Καταρρακτών kpeedessa@sch.gr ή mail@kpe-edess.pel.sch.gr
Location of Edessa-Giannitson’s Environmental Education Center (EEEC) Μύλοι-Περιοχή Καταρρακτών    Έδεσσα, Τ.Κ Τηλ.: , FAX: ή Δικτυακοί τόποι Salampasis Flourmill KaranikolasTannery


Κατέβασμα ppt "ΜΟΛΑΟΙ & ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 9,10 ΚΑΙ 11 Νοεμβρίου 2012"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google