Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Σπαντιδάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

2 Tο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε)  Εργαστήριο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημoτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Κρήτης  Ίδρυση 1996  Αποστολή: - η έρευνα πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα για 1.τον Ελληνισμό της διασποράς 2. μαθητές αλλοδαπούς και παλιννοστούντες - η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και - η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

3 Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ‘’Παιδεία Ομογενών’’  Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για μαθητές της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης (ηλικίες 6- 18) (www.ediamme.edc.uoc.gr)  Επιμόρφωση ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών (δια ζώσης, τηλεπιμόρφωση)  Συγκρότηση δικτύων μεταξύ σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ανά τον κόσμο

4 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ‘ ’Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά’’  2011-Ioύνιος 2014 [1] Έμφαση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός βιώσιμου συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα και ιστορία/πολιτισμό [2] Συγκρότηση Κοινοτήτων Πρακτικής μεταξύ εκπαιδευτικών σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, χώρες, ηπείρους κ.λπ. [2] Συγκρότηση Κοινοτήτων Μάθησης (τάξεις- συνεργατικές δραστηριότητες)

5 2011- Έρευνα σε διάφορες χώρες και επιλεγμένες σχολικές μονάδες Συμπεράσματα γύρω από: - την κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης - την ετοιμότητα και την προθυμία εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών - να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική μάθηση και τις ΤΠΕ ως συμπληρωματικό εργαλείο

6 Στόχοι του εξ αποστάσεως συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης  Να χρησιμοποιηθεί 1. ως συμπληρωματικό παιδαγωγικό εργαλείο σε συμβατικές τάξεις ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 2. για τηλε-διδασκαλία και τηλε-εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές (δάσκαλος σε κέντρο Α, μαθητές σε περιοχές Β1, Β2,Βν) 3. Για ατομική χρήση μεμονωμένων μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών

7 Πάντως,  το εξ αποστάσεως σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. σε καμία περίπτωση  Δε στοχεύει στην υποκατάσταση του εκπαιδευτικού  Ούτε υπόσχεται την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μόνο μέσω της χρήσης του.

8 Έργο της Διεπιστημονικής ομάδας Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΟΜΑΔΕΣ  Παιδαγωγική  Γλωσσολογική – Διδακτική  Τεχνολογική  Εικαστική  Εκπαιδευτική 1. Παράδειγμα σ χεδίαση ς της προσέγγισης 2. Μέθοδοι και στρατηγικές 3. Ανάλυση περιεχομένου 4. Ανάλυση ακροατηρίου 5. Ανάλυση των στόχων 6. Ανάλυση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των (ΤΠΕ) 7. Οργάνωση 8. Σχεδίαση σελίδων

9 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον

10 Ιστορική αναδρομή (CALL) Φάση ΤεχνολογίαΚεντρικός Υπολογιστής Προσωπικός υπολογιστής Πολυμέσα και διαδίκτυο Διδασκαλία - μάθηση Συμπεριφοριστική προσέγγιση Γνωστική προσέγγιση- Επικοινωνιακή προσέγγιση Κοινωνιο-γνωστική προσέγγιση Κοινωνικο- πολιτισμική προσέγγιση ΓλώσσαΔομική Γλωσσολογία Έμφαση στη φόρμα Κοινωνιογλωσσολο γία Ψυχογλωσσολογία Έμφαση στο νόημα και στη χρήση της γλώσσας Έμφαση στην αυθεντική αλληλεπίδραση και στη ν αντιμετώπιση της Γλώσσα ς ως «κοινωνική πρακτική» Αρχή της χρήσης της Γλώσσας Πρακτική και εξάσκηση Υπολογιστής ως φροντιστής Επικοινωνιακές δραστηριότητες Υπολογιστής ως φροντιστής Ο μαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ΤΠΕ ως Κοινωνιογνωσιακά & κοινωνικοπολιτισμικά επικοινωνιακά εργαλεία

11 Γλώσσα και ΤΠΕ – Ρόλοι – Γ2/ΞΓ  Επικοινωνιακά εργαλεία  Τράπεζες πληροφοριών  Κοινωνιο-Γνωσιακά εργαλεία  Φροντιστηριακά εργαλεία  Υπερμεσικά εργαλεία

12 Αποτελέσματα της CALL στη Γ2/ΞΓ  Προάγουν τη γλωσσική και επικοινωνιακή επιδεξιότητα για τους μαθητές της Γ2  Αυξάνουν τα επίπεδα μαθησιακής αυτονομίας, κινήτρων, ικανοποίησης και αυτο-εικόνας, μαθησιακού ελέγχου,  Προτρέπουν σε αλληλεπίδραση  Δημιουργούν αυθεντικά ακροατήρια και περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας  Αυξάνουν το μαθησιακό χρόνο (Boswood,1997; Chapelle, 2001; Crystal, 2001; Dedski & Levy, 1999; Egbert & Hanson-Smith,2000; Ellis, 2002; Fotos, 2001; Healy, 1999; Fotos & Browne, 2004; Levy, 1999; Warschauer & Kern, 2000; Warschauer, Shetzer & Meloni, 2000)

13 Τρέχοντα Αποτελέσματα του CALL  Διατήρηση του ενδιαφέροντος μάθησης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα  Αποτελεσματικότερη διαχείριση του μαθησιακού χρόνου  Αυθεντικότερα μαθησιακά περιβάλλοντα (Warschauer, 2004)

14 Αποτελέσματα της TUTORIAL CALL – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΜΥΥ (1/2)  Παρά τα χαμηλά επίπεδα αλληλεπιδραστικότητας  και την περιορισμένη ικανότητα κατασκευής νοήματος  οι γραμματικές ασκήσεις έχουν θέση  αν λάβει κάποιος υπόψη του το ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (Hubbard & Bradin Siskin, 2004; practices/finalreport.pdf practices/finalreport.pdf  Προτίμηση των μαθητών έναντι των Web 2.0 τεχνολογιών blogs, wikis, online chatting (Peters, Weinberg & Sarma, 2009; Warschauer & Crimes, 2007)

15 Αποτελέσματα της TUTORIAL CALL – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΜΥΥ (2/2)  Θετικά αποτελέσματα στη μάθηση  του λεξιλογίου,  της αναγνωστικής και ακουστικής κατανόησης ειδικά για τα υψηλότερα επίπεδα ( Blake, 2011; Chun, 2006; Codd, 2007; Lafford, Lafford & Sykes, 2007; Ranalli, 2009)  Βελτίωση της προφοράς ( Lafford, 2004)

16 1.2 COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION  Asynchronous CMC ( , forums, blogs, wikis)  Synchronous CMC (skype)  Chat –facebook, myspace, linkedln  Cultura  Κοινότητες  Υψηλά επίπεδα αλληλεπιδραστικότητας και διαπραγμάτευσης (Beltz & Thorne, 2006; Blake, 2000; Blake, 2011; Lee, 2007; Sauro, 2009; Smith,2003; Smith, 2009; Sotillo,2000)

17 1.3 Κοινωνιογνωστικά εργαλεία  Inspiration  Writing partner  Ιδεοκατασκευές  Καθώς μεγαλώνουμε… στον κόσμο των ελληνικών  Βήματα προς το κείμενο  Μαργαρίτα 3,4,5,6

18 Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Μάθησης (ΣΥ.ΔΥ.Μ.ΜΑ) στη δεύτερη και ξένη γλώσσα Tutor -CALL SOCIAL COMPUTING SOCIO-COGNITIVE TOOLS Negotiation/ Cognitive Apprenticeship Scaffolding Language use Language learning

19 Οργάνωση- Διαδικτυακό περιβάλλον e-learning  Περιβάλλον μαθητή  Περιβάλλον εκπαιδευτικού

20

21

22

23 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

24 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

25 Κοινότητες μάθησης

26

27

28

29

30

31 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google