Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης E-mail: aspahatz@edc.uoc.gr Σπαντιδάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης E-mail: ispantid@edc.uoc.gr

2 Tο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε)  Εργαστήριο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημoτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Κρήτης  Ίδρυση 1996  Αποστολή: - η έρευνα πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα για 1.τον Ελληνισμό της διασποράς 2. μαθητές αλλοδαπούς και παλιννοστούντες - η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και - η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr2

3 1997-2008 Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ‘’Παιδεία Ομογενών’’  Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για μαθητές της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης (ηλικίες 6- 18) (www.ediamme.edc.uoc.gr)  Επιμόρφωση ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών (δια ζώσης, τηλεπιμόρφωση)  Συγκρότηση δικτύων μεταξύ σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ανά τον κόσμο 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr3

4 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ‘ ’Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά’’  2011-Ioύνιος 2014 [1] Έμφαση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός βιώσιμου συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα και ιστορία/πολιτισμό [2] Συγκρότηση Κοινοτήτων Πρακτικής μεταξύ εκπαιδευτικών σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, χώρες, ηπείρους κ.λπ. [2] Συγκρότηση Κοινοτήτων Μάθησης (τάξεις- συνεργατικές δραστηριότητες) 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr4

5 2011- Έρευνα σε διάφορες χώρες και επιλεγμένες σχολικές μονάδες Συμπεράσματα γύρω από: - την κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης - την ετοιμότητα και την προθυμία εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών - να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική μάθηση και τις ΤΠΕ ως συμπληρωματικό εργαλείο 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr5

6 Στόχοι του εξ αποστάσεως συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης  Να χρησιμοποιηθεί 1. ως συμπληρωματικό παιδαγωγικό εργαλείο σε συμβατικές τάξεις ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης 2. για τηλε-διδασκαλία και τηλε-εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές (δάσκαλος σε κέντρο Α, μαθητές σε περιοχές Β1, Β2,Βν) 3. Για ατομική χρήση μεμονωμένων μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr6

7 Πάντως,  το εξ αποστάσεως σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. σε καμία περίπτωση  Δε στοχεύει στην υποκατάσταση του εκπαιδευτικού  Ούτε υπόσχεται την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μόνο μέσω της χρήσης του. 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr7

8 Έργο της Διεπιστημονικής ομάδας Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. ΟΜΑΔΕΣ  Παιδαγωγική  Γλωσσολογική – Διδακτική  Τεχνολογική  Εικαστική  Εκπαιδευτική 1. Παράδειγμα σ χεδίαση ς της προσέγγισης 2. Μέθοδοι και στρατηγικές 3. Ανάλυση περιεχομένου 4. Ανάλυση ακροατηρίου 5. Ανάλυση των στόχων 6. Ανάλυση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των (ΤΠΕ) 7. Οργάνωση 8. Σχεδίαση σελίδων 1/7/20148ispantid@edc.uoc.gr

9 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr9

10 Ιστορική αναδρομή (CALL) Φάση1970-19801980-19901995- ΤεχνολογίαΚεντρικός Υπολογιστής Προσωπικός υπολογιστής Πολυμέσα και διαδίκτυο Διδασκαλία - μάθηση Συμπεριφοριστική προσέγγιση Γνωστική προσέγγιση- Επικοινωνιακή προσέγγιση Κοινωνιο-γνωστική προσέγγιση Κοινωνικο- πολιτισμική προσέγγιση ΓλώσσαΔομική Γλωσσολογία Έμφαση στη φόρμα Κοινωνιογλωσσολο γία Ψυχογλωσσολογία Έμφαση στο νόημα και στη χρήση της γλώσσας Έμφαση στην αυθεντική αλληλεπίδραση και στη ν αντιμετώπιση της Γλώσσα ς ως «κοινωνική πρακτική» Αρχή της χρήσης της Γλώσσας Πρακτική και εξάσκηση Υπολογιστής ως φροντιστής Επικοινωνιακές δραστηριότητες Υπολογιστής ως φροντιστής Ο μαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ΤΠΕ ως Κοινωνιογνωσιακά & κοινωνικοπολιτισμικά επικοινωνιακά εργαλεία 1/7/201410ispantid@edc.uoc.gr

11 Γλώσσα και ΤΠΕ – Ρόλοι – Γ2/ΞΓ  Επικοινωνιακά εργαλεία  Τράπεζες πληροφοριών  Κοινωνιο-Γνωσιακά εργαλεία  Φροντιστηριακά εργαλεία  Υπερμεσικά εργαλεία

12 Αποτελέσματα της CALL στη Γ2/ΞΓ  Προάγουν τη γλωσσική και επικοινωνιακή επιδεξιότητα για τους μαθητές της Γ2  Αυξάνουν τα επίπεδα μαθησιακής αυτονομίας, κινήτρων, ικανοποίησης και αυτο-εικόνας, μαθησιακού ελέγχου,  Προτρέπουν σε αλληλεπίδραση  Δημιουργούν αυθεντικά ακροατήρια και περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας  Αυξάνουν το μαθησιακό χρόνο (Boswood,1997; Chapelle, 2001; Crystal, 2001; Dedski & Levy, 1999; Egbert & Hanson-Smith,2000; Ellis, 2002; Fotos, 2001; Healy, 1999; Fotos & Browne, 2004; Levy, 1999; Warschauer & Kern, 2000; Warschauer, Shetzer & Meloni, 2000)

13 Τρέχοντα Αποτελέσματα του CALL  Διατήρηση του ενδιαφέροντος μάθησης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα  Αποτελεσματικότερη διαχείριση του μαθησιακού χρόνου  Αυθεντικότερα μαθησιακά περιβάλλοντα (Warschauer, 2004)

14 Αποτελέσματα της TUTORIAL CALL – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΜΥΥ (1/2)  Παρά τα χαμηλά επίπεδα αλληλεπιδραστικότητας  και την περιορισμένη ικανότητα κατασκευής νοήματος  οι γραμματικές ασκήσεις έχουν θέση  αν λάβει κάποιος υπόψη του το ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (Hubbard & Bradin Siskin, 2004; http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based- practices/finalreport.pdf http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based- practices/finalreport.pdf  Προτίμηση των μαθητών έναντι των Web 2.0 τεχνολογιών blogs, wikis, online chatting (Peters, Weinberg & Sarma, 2009; Warschauer & Crimes, 2007)

15 Αποτελέσματα της TUTORIAL CALL – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΜΥΥ (2/2)  Θετικά αποτελέσματα στη μάθηση  του λεξιλογίου,  της αναγνωστικής και ακουστικής κατανόησης ειδικά για τα υψηλότερα επίπεδα ( Blake, 2011; Chun, 2006; Codd, 2007; Lafford, Lafford & Sykes, 2007; Ranalli, 2009)  Βελτίωση της προφοράς ( Lafford, 2004)

16 1.2 COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION  Asynchronous CMC (e-mail, forums, blogs, wikis)  Synchronous CMC (skype)  Chat –facebook, myspace, linkedln  Cultura  Κοινότητες  Υψηλά επίπεδα αλληλεπιδραστικότητας και διαπραγμάτευσης (Beltz & Thorne, 2006; Blake, 2000; Blake, 2011; Lee, 2007; Sauro, 2009; Smith,2003; Smith, 2009; Sotillo,2000)

17 1.3 Κοινωνιογνωστικά εργαλεία  Inspiration  Writing partner  Ιδεοκατασκευές  Καθώς μεγαλώνουμε… στον κόσμο των ελληνικών  Βήματα προς το κείμενο  Μαργαρίτα 3,4,5,6

18 Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Μάθησης (ΣΥ.ΔΥ.Μ.ΜΑ) στη δεύτερη και ξένη γλώσσα Tutor -CALL SOCIAL COMPUTING SOCIO-COGNITIVE TOOLS Negotiation/ Cognitive Apprenticeship Scaffolding Language use Language learning

19 Οργάνωση- Διαδικτυακό περιβάλλον e-learning  Περιβάλλον μαθητή  Περιβάλλον εκπαιδευτικού 1/7/201419ispantid@edc.uoc.gr

20

21

22

23 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

24 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

25 Κοινότητες μάθησης

26

27

28

29

30

31 1/7/2014ispantid@edc.uoc.gr31 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google