Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Σπαντιδάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

2 Tο Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε)
Εργαστήριο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημoτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Κρήτης Ίδρυση 1996 Αποστολή: - η έρευνα πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα για 1.τον Ελληνισμό της διασποράς 2. μαθητές αλλοδαπούς και παλιννοστούντες - η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και - η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 3/4/2017

3 1997-2008 Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ ‘’Παιδεία Ομογενών’’
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για μαθητές της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης (ηλικίες 6-18) ( Επιμόρφωση ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών (δια ζώσης, τηλεπιμόρφωση) Συγκρότηση δικτύων μεταξύ σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ανά τον κόσμο 3/4/2017

4 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ‘’Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά’’
2011-Ioύνιος 2014 [1] Έμφαση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενός βιώσιμου συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα και ιστορία/πολιτισμό [2] Συγκρότηση Κοινοτήτων Πρακτικής μεταξύ εκπαιδευτικών σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, χώρες, ηπείρους κ.λπ. [2] Συγκρότηση Κοινοτήτων Μάθησης (τάξεις- συνεργατικές δραστηριότητες) 3/4/2017

5 2011- Έρευνα σε διάφορες χώρες και επιλεγμένες σχολικές μονάδες
Συμπεράσματα γύρω από: την κατάσταση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης την ετοιμότητα και την προθυμία εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική μάθηση και τις ΤΠΕ ως συμπληρωματικό εργαλείο 3/4/2017

6 Στόχοι του εξ αποστάσεως συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης
Να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό παιδαγωγικό εργαλείο σε συμβατικές τάξεις ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τηλε-διδασκαλία και τηλε-εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές (δάσκαλος σε κέντρο Α, μαθητές σε περιοχές Β1, Β2,Βν) Για ατομική χρήση μεμονωμένων μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών 3/4/2017

7 Πάντως, το εξ αποστάσεως σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. σε καμία περίπτωση Δε στοχεύει στην υποκατάσταση του εκπαιδευτικού Ούτε υπόσχεται την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μόνο μέσω της χρήσης του. 3/4/2017

8 Έργο της Διεπιστημονικής ομάδας Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
Παράδειγμα σχεδίασης της προσέγγισης Μέθοδοι και στρατηγικές Ανάλυση περιεχομένου Ανάλυση ακροατηρίου Ανάλυση των στόχων Ανάλυση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των (ΤΠΕ) Οργάνωση Σχεδίαση σελίδων ΟΜΑΔΕΣ Παιδαγωγική Γλωσσολογική – Διδακτική Τεχνολογική Εικαστική Εκπαιδευτική 3/4/2017 8

9 Το Διαδικτυακό Μαθησιακό Περιβάλλον
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3/4/2017

10 Ιστορική αναδρομή (CALL)
Φάση 1995- Τεχνολογία Κεντρικός Υπολογιστής Προσωπικός υπολογιστής Πολυμέσα και διαδίκτυο Διδασκαλία - μάθηση Συμπεριφοριστική προσέγγιση Γνωστική προσέγγιση- Επικοινωνιακή προσέγγιση Κοινωνιο-γνωστική προσέγγιση Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση Γλώσσα Δομική Γλωσσολογία Έμφαση στη φόρμα Κοινωνιογλωσσολογία Ψυχογλωσσολογία Έμφαση στο νόημα και στη χρήση της γλώσσας Έμφαση στην αυθεντική αλληλεπίδραση και στην αντιμετώπιση της Γλώσσας ως «κοινωνική πρακτική» Αρχή της χρήσης της Γλώσσας Πρακτική και εξάσκηση Υπολογιστής ως φροντιστής Επικοινωνιακές δραστηριότητες Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες ΤΠΕ ως Κοινωνιογνωσιακά & κοινωνικοπολιτισμικά επικοινωνιακά εργαλεία 3/4/2017 10

11 Γλώσσα και ΤΠΕ – Ρόλοι – Γ2/ΞΓ
Επικοινωνιακά εργαλεία Τράπεζες πληροφοριών Κοινωνιο-Γνωσιακά εργαλεία Φροντιστηριακά εργαλεία Υπερμεσικά εργαλεία

12 Αποτελέσματα της CALL στη Γ2/ΞΓ
Προάγουν τη γλωσσική και επικοινωνιακή επιδεξιότητα για τους μαθητές της Γ2 Αυξάνουν τα επίπεδα μαθησιακής αυτονομίας, κινήτρων, ικανοποίησης και αυτο-εικόνας, μαθησιακού ελέγχου, Προτρέπουν σε αλληλεπίδραση Δημιουργούν αυθεντικά ακροατήρια και περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας Αυξάνουν το μαθησιακό χρόνο (Boswood,1997; Chapelle, 2001; Crystal, 2001; Dedski & Levy, 1999; Egbert & Hanson-Smith,2000; Ellis, 2002; Fotos, 2001; Healy, 1999; Fotos & Browne, 2004; Levy, 1999; Warschauer & Kern, 2000; Warschauer, Shetzer & Meloni, 2000)

13 Τρέχοντα Αποτελέσματα του CALL
Διατήρηση του ενδιαφέροντος μάθησης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα Αποτελεσματικότερη διαχείριση του μαθησιακού χρόνου Αυθεντικότερα μαθησιακά περιβάλλοντα (Warschauer, 2004)

14 Αποτελέσματα της TUTORIAL CALL – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΜΥΥ (1/2)
Παρά τα χαμηλά επίπεδα αλληλεπιδραστικότητας και την περιορισμένη ικανότητα κατασκευής νοήματος οι γραμματικές ασκήσεις έχουν θέση αν λάβει κάποιος υπόψη του το ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (Hubbard & Bradin Siskin, 2004; Προτίμηση των μαθητών έναντι των Web 2.0 τεχνολογιών blogs, wikis, online chatting (Peters, Weinberg & Sarma, 2009; Warschauer & Crimes, 2007)

15 Αποτελέσματα της TUTORIAL CALL – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΜΥΥ (2/2)
Θετικά αποτελέσματα στη μάθηση του λεξιλογίου, της αναγνωστικής και ακουστικής κατανόησης ειδικά για τα υψηλότερα επίπεδα (Blake, 2011; Chun, 2006; Codd, 2007; Lafford, Lafford & Sykes, 2007; Ranalli, 2009) Βελτίωση της προφοράς (Lafford, 2004)

16 1.2 COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
Asynchronous CMC ( , forums, blogs, wikis) Synchronous CMC (skype) Chat –facebook, myspace, linkedln Cultura Κοινότητες Υψηλά επίπεδα αλληλεπιδραστικότητας και διαπραγμάτευσης (Beltz & Thorne, 2006; Blake, 2000; Blake, 2011; Lee, 2007; Sauro, 2009; Smith,2003; Smith, 2009; Sotillo,2000)

17 1.3 Κοινωνιογνωστικά εργαλεία
Inspiration Writing partner Ιδεοκατασκευές Καθώς μεγαλώνουμε… στον κόσμο των ελληνικών Βήματα προς το κείμενο Μαργαρίτα 3,4,5,6

18 Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Μάθησης (ΣΥ. ΔΥ. Μ
Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Μάθησης (ΣΥ.ΔΥ.Μ.ΜΑ) στη δεύτερη και ξένη γλώσσα Negotiation/ Cognitive Apprenticeship Tutor -CALL SOCIAL COMPUTING Scaffolding Language learning Language use SOCIO-COGNITIVE TOOLS

19 Οργάνωση- Διαδικτυακό περιβάλλον e-learning
Περιβάλλον μαθητή Περιβάλλον εκπαιδευτικού 3/4/2017

20

21

22

23 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

24 ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

25 Κοινότητες μάθησης

26

27

28

29

30

31 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
3/4/2017


Κατέβασμα ppt "Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά- Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Χατζηδάκη Ασπασία Διευθύντρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google