Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

FLIRE: FL oods & f I re R isk assessment and manag E ment Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος FLIRE Χρήστος Μακρόπουλος Επ. Καθ. ΕΜΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "FLIRE: FL oods & f I re R isk assessment and manag E ment Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος FLIRE Χρήστος Μακρόπουλος Επ. Καθ. ΕΜΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 FLIRE: FL oods & f I re R isk assessment and manag E ment Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος FLIRE Χρήστος Μακρόπουλος Επ. Καθ. ΕΜΠ

2 Δράσεις Ανάπτυξης του Συστήματος Action B1 Catchment Hydrological Modelling Action B2 Urban Flood Modelling Action B3 Flood Risk Assessment Action B4 Forest Fire Risk Assessment and Mitigation Planning Action B5 Short-term Weather Forecasting Action B6 DSS Action B7 Planning Tool for Flood Management Προειδοποίηση

3 Δεδομένα Υψηλής ανάλυσης Ψηφιακό Μοντέλου Εδάφους (1Χ1 μέτρο) Συνδυασμένη χρήση των δικτύων παρακολούθησης του Αστεροσκοπείου και του ΕΜΠ σε όλη την Αττική

4 ArcFuel*: Mediterranean Fuel Maps Geodatabase for Wildland & Forest Fire Safety Χάρτες τρωτότητας για πυρκαγιές (καύσιμη ύλη) βασιμένες σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επιτόπιες μετρήσεις

5 Δράση B5 Βραχυπρόθεσμη Πρόγνωση καιρού Πρόβλεψη (ανά 1hr/ 48 και 24h πριν) Χρήση/συγχώνευση δεδομένων από επιφανειακούς μετεωρολογικούς σταθμούς 3 κάνναβοι  Κάνναβος 1: μέγεθος κελιού 24 Χ 24 km  Κάνναβος 2 : μέγεθος κελιού 8 Χ 8km  Κάνναβος 3 : μέγεθος κελιού 2 Χ 2 km Grid 1 Grid 2 Πρόγνωση καιρού

6 Δράση B1 Υδρολογική Προσομοίωση λεκάνης Δράση B2 Μοντελοποίηση Πλημμύρας στις Αστικές περιοχές Δράση B3 Εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας •Χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας •Χάρτες πλημμυρικής διακινδύνευσης •Σενάρια από τη βάση δεδομένων (με σχετικούς χάρτες) Μοντελοποίηση λεκάνης Μοντελοποίηση Αστικής Περιοχής Πλημμύρες

7 Δράση B4 Εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς και μέτρα για τον περιορισμό του •Δημιουργία μοντέλου πυρκαγιάς για την περιοχή •Εργαλείο εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς •Εργαλείο εκτίμησης της εξάπλωσης της πυρκαγιάς(G-FMIS) Κάλυψη γης με εύφλεκτες ύλες στην περιοχή μελέτης: 5 Μεσογειακά λιβάδια 10 Μεσογειακοί θαμνότοποι (σκληρόφυλλα) 14 Θάμνοι και λιβάδια σε Μεσογειακά σκληροφυλλικά δάση 24 Φυτείες κωνοφόρων Ταξινόμηση των εύφλεκτων υλών της περιοχής Πυρκαγιές

8 Πλατφόρμα DSS (on-line) Δράση Β6 Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και υποστήριξης αποφάσεων

9 Μοντελοποίηση αστικής ανάπτυξης Σενάρια πλημμύρας (Δράσεις Β1, Β2 και Β3) Σενάρια πυρκαγιάς (Δράση Β4) Κατασκευαστικά & μη κατασκευαστικά μέτρα Αλγόριθμος βελτιστοποίησης Εργαλεία για τον σχεδιασμό μέτρων προστασίας από πλημμύρα (βλ. Οδηγία για τις Πλημμύρες) Μέτρα Προστασίας (off line)

10 Τι θα υποστηρίζει το σύστημα FLIRE Πλημμύρες  Προειδοποίηση για ενδεχόμενο καταιγίδας 48 & 24 ώρες πριν.  Υπολογισμός σεναρίων πλημμύρας (και χωρικής κατανομής της) με «βαθμό» εμπιστοσύνης, εντός των ορίων της πρόβλεψης, 24 ώρες πριν και αποστολή προειδοποίησης (worst case/most probable).  Πρόσθετες «έξυπνες» προειδοποιήσεις μεταξύ 24 ωρών και 1 ώρας με χρήση στοιχείων υπαίθρου (σταθμοί Αστεροσκοπείου και ΕΜΠ) σε όλη την Αττική και της τελευταίας πρόβλεψης.  Προειδοποίηση 30 λεπτά πριν, βασισμένη σε μετρήσεις παροχών στη λεκάνη.

11 Τι θα υποστηρίζει το σύστημα FLIRE Πυργαγιές  Υπολογισμός κινδύνου πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο  Εκτίμηση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς με δεδομένο σημείο έναρξης από τον χρήστη.  Εκτίμηση σεναρίων «what-if» με τα καιρικά δεδομένα από τη πρόβλεψη και επιλογή σημείου έναρξης από το χρήστη.

12 Τι θα υποστηρίζει το σύστημα FLIRE Συνδυασμός  Επικαιροποίηση των μοντέλων υπολογισμού πλημμύρας μετά από κάθε πυρκαγιά (ημι- αυτοματοποιημένα).  Άμεσα (με χρήση των μοντέλων πυρκαγιάς)  Μεσοπρόθεσμα (με χρήση δεδομένων δορυφόρων)  Εργαλεία (offline) για το σχεδιασμό μέτρων προστασίας από πλημμύρες (συμπ. και αλλαγών χρήσεων γης/αναδασώσεων κτλ.)  Υλικό και εργαλεία για την εφαρμογή της νέας Οδηγίας για τις Πλυμμύρες (2007/60).

13 •Flire Website, συνδεδεμένο με το meteo.gr (350.000 επισκέψεις την ημέρα) •Υψηλό προφίλ και επισκεψιμότητα για την περιοχή http://www.flire.eu

14 Τι θα θέλαμε να ξέρουμε...  Το πρόγραμμα είναι ακόμα στην αρχή του και άρα πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν ακόμα.  Θα λειτουργεί για 5 χρόνια μετα τη λήξη του FLIRE και άρα θα είχε νόημα να είναι όσο πιο χρήσιμο γίνεται για τους τοπικούς φορείς.  Θα ήταν ένα σύστημα όπως το περιγράφουμε χρήσιμο (ολικά ή μερικά) στις υπηρεσίες σας και το Δήμο;  Τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε/αλλάξουμε για να γίνει πιο χρήσιμο;

15 •Υπάρχουν ιδιαίτερα γεωμορφολογικά/υδρολογικά/ τεχνικά/περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να διαφύγουν της προσοχής μας; •Τι (υπάρχοντα) δεδομένα, εργαλεία, πρακτικές πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Σύστημα τόσο για Πυρκαγιά όσο και για Πλημμύρα (πχ. Δεδομένα για παλιές πλημμύρες); Σημειακή ρύπανση στη περιοχή; (βιομηχανίες, χώροι ταφής αποβλήτων κτλ) •Τι άλλα συστήματα (που είναι ήδη σε χρήση) θα μπορούσαν να συνδεθούν με το FLIRE για να βελτιώσουν την συνολική εικόνα των υπηρεσιών προστασίας του πολίτη; •Τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε/αλλάξουμε για να είναι χρήσιμες οι προειδοποιήσεις (πχ στους χρόνους ή την παρεχόμενη πληροφορία); •Τι πληροφορία μπορούμε να δείξουμε στους πολίτες μέσω του συστήματος (ελεύθερα). Πχ. Επικινδυνότητα πυρκαγιά για την επόμενη μέρα;

16 •Ποιες οι βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες ή διαδικασίες σχεδιασμόυ/προστασίας για πλημμύρες και πυρκαγιές τις οποίες πρέπει το σύστημα να υποστηρίζει, (πχ σε επίπεδο δήμου); •Επιθυμητοί και αποδοτικοί τρόποι επικοινωνίας των τοπικών αρχών με το σύστημα, όπως email alerts, applications σε smartphones, sms, etc («Alerts are available»? ); •Σκέψεις/απόψεις/προτάσεις για τη μελλοντική χρήση του συστήματος (πχ για την 5ετία λειτουργίας του εντός LIFE); •Γνωρίζουμε άλλους ενδιαφερόμενους που πρέπει να συμμετέχουν στο user group;Όμοροι δήμοι, Σύλλογοι εθελοντών, κεντρικές ή τοπικές υπηρεσίες, κλπ; •Ορισμός εκπροσώπων φορέων στο user group.

17 •Αρχική συζήτηση (τώρα) •Ερωτηματολόγια (μέσα στον Μάιο) •Ανοιχτοί για προτάσεις/σκέψεις/ιδέες (συνέχεια) Επόμενα βήματα

18 Ευχαριστώ cmakro@mail.ntua.gr


Κατέβασμα ppt "FLIRE: FL oods & f I re R isk assessment and manag E ment Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος FLIRE Χρήστος Μακρόπουλος Επ. Καθ. ΕΜΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google