Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

2 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 2 Οδική ασφάλεια και εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών  Εισαγωγή  Νομοθεσία  Εφαρμογή

3 3 Ατυχήματα βαρέων οχημάτων  Αποτελέσματα •«Θεαματικά», τύπος •Υψηλό κόστος •Μείωση παραγωγικότητας

4 Οδική Ασφάλεια –ατυχήματα 2006 Αίτια ατυχημάτων Σύνολο νεκρών (1657) Νεκροί από βαρέα οχήματα (217) Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα 323 (19,49%) 44 (20,28%) Κανονική πορεία 257 (15,51%) 42 (19,35%) Άλλος ελιγμός 192 (11,59%) 29 (13,36%) Ταχύτητα > του επιτρεπ. ορίου 358 (21,61%) 25 (11,52%) Έξοδος από το ρεύμα κυκλοφορίας 150 (7,83%) 17 (7,83%) Όπισθεν 13 (0,78%) (16 ο ) 10 (4,61%)

5 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 5 Οδική Ασφάλεια – ηλικία νεκρών οδηγών 2006

6 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 6 Οδική Ασφάλεια – ατυχήματα 2006

7 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 7 Οδική Ασφάλεια – παλαιότητα οχημάτων 2006

8 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 8 Οδική ασφάλεια – χρήση ζώνης ασφαλείας  ΙΧ45,54% - βαρέα οχήματα 41,26%  Βαρέα οχήματα •βυτιοφόρα, ρυμουλκά και μηχανήματα έργων: κανένας •Φορτηγό μέχρι 3.5τ:31,85% •Φορτηγό άνω των 3.5τ: 11,37% •Ξένης: 81,53%(72% οι ξένοι)

9 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 9 Οδική ασφάλεια – οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ  ΙΧ11,31% - βαρέα οχήματα 4,4%  Βαρέα οχήματα •βυτιοφόρα και μηχανήματα έργων: κανένας •Φορτηγό μέχρι 3.5τ:4,26% •Φορτηγό άνω των 3.5τ: 2,13% •Ρυμουλκό: 1,2% •Ξένης: 6,62%

10 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 10 Συμπεριφορά επαγγελματιών οδηγών  Παράγοντες που παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην οδήγηση •Πίεση/ Αξία χρόνου •Μέση ταχύτητα ταξιδιού •Προγραμματισμός/ σχεδιασμός ταξιδιού (scheduling/ route planning) •Διάθεση/ στρες/ άγχος/ κόπωση •Συγκέντρωση/ έγκαιρη αντίληψη κινδύνου

11 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 11 Οδική ασφάλεια - εκπαίδευση  Νομοθετικές ρυθμίσεις •Εκπαίδευση/ Κατάρτιση •Ώρες εργασίας  Εφαρμογή •Ευρωπαϊκή Ένωση •Ελλάδα

12 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 12 Εκπαίδευση – τι ισχύει σήμερα  Άδεια οδήγησης •ΕΕ: οδηγίες 91/439/ΕΟΚ και 2000/56/ΕK  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητος •Οδηγία 76/914/ΕΟΚ  Ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για επαγγελματίες οδηγούς  για φορτηγά μέγιστου μικτού βάρους 7,5τ

13 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 13 Εκπαίδευση – τι ισχύει σήμερα  Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών •Οδηγία 2003/59/EK (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ και κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ από 10/9/2009)  Αρχική επιμόρφωση  Περιοδική κατάρτιση  Για οδηγούς κατηγοριών Γ1, Γ1+E, Γ, Γ+E (εφαρμογή από τις 10/9/2009)  Για οδηγούς κατηγοριών Δ1, Δ1+E, Δ, Δ+E (εφαρμογή από τις 10/9/2008)

14 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 14 Οδηγία 2003/59/EK  Αρχική επιμόρφωση •Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και εξέταση ή μόνο θεωρητική και πρακτική εξέταση •Αρχική επιμόρφωση ή ταχύρυθμη αρχική επιμόρφωση •Ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας για την οδήγηση βαρέων οχημάτων

15 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 15 Οδηγία 2003/59/EK  Περιοδική κατάρτιση •Παρακολούθηση μαθημάτων •Έμφαση στην οδική ασφάλεια και στην ορθολογική κατανάλωση καυσίμων •35 ώρες ανά πενταετία, σε περιόδους των 7 ωρών (2 ώρες ατομική οδήγηση) •Επαναληπτική περίοδος (3-7 έτη)

16 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 16 Ώρες εργασίας/ Ανάπαυση – τι ισχύει σήμερα  Έλεγχος των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών •Κανονισμός 561/2006 (αντικατέστησε τον Κανονισμό 3820/85/ΕΟΚ) (Ν. 29(ΙΙΙ)/2002, εναρμόνισε Κανονισμούς 3820/85/ΕΟΚ και 2135/98/ΕK) •Ν. 137(Ι)/2004 περί «Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων» (εναρμόνισε Κανονισμούς 3820/85/ΕΟΚ και 3821/85/ΕΟΚ και την Οδηγία 88/599/ΕΟΚ)  Ταχογράφος •Κανονισμός 561/2006 (τροποποίησε τον Κανονισμό 3821/85/ΕΟΚ) και Οδηγία 88/599/ΕΟΚ •Ν. 3534/2007 για αναλογικό και ψηφιακό ταχογράφο

17 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 17 Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών – Διεθνής πρακτική  Προγράμματα-επί-της-οδού •AFT-IFTIM Γαλλία •VTL, VVCR Ολλανδία •TUR Δανία •IWT-ITR Βέλγιο (για ADR) •IAM-Fleet Αγγλία  Σε προσομοιωτές οδήγησης •Σε 15 προσομοιωτές ανά την Ευρώπη

18 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 18 Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών - Ελλάδα  Εταιρεία QS •Έναρξη λειτουργίας: 2001 •Αριθμός εκπαιδευθέντων οδηγών:~6500 •Παρεχόμενη εκπαίδευση  Τεχνικές αμυντικής και οικονομικής οδήγησης επαγγελματιών (δίπλωμα κατηγορίας Γ, Δ, Ε και κάρτα ADR για βυτιοφορείς) και μη οδηγών  Τεχνικές αντιανατροπής και αντιολίσθησης επαγγελματιών οδηγών

19 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 19 Μεθοδολογία εκπαίδευσης  Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε τεχνικές αμυντικής και οικονομικής οδήγησης  Πρακτική εκπαίδευση σε τεχνικές αντιανατροπής και αντιολίσθησης

20 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 20 Αμυντική οδήγηση μη επαγγελματιών οδηγών  Στόχοι •Έγκαιρη αναγνώριση/ αντίληψη κινδύνων και αντιμετώπιση αυτών •Επισήμανση λαθών και αδυναμιών στην οδηγική συμπεριφορά •Δημιουργία ασφαλούς οδηγικού περιβάλλοντος •Όρια και δυνατότητες οδηγού •Μείωση άγχους •Οικονομική οδήγηση •Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ικανότητα των οδηγών

21 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 21 Αμυντική οδήγηση μη επαγγελματιών οδηγών  Περιεχόμενα εκπαίδευσης •Ορισμός αμυντικής οδήγησης •Αντιμετώπιση κινδύνων •Βελτίωση συμπεριφορών οδήγησης

22 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 22 Αμυντική οδήγηση μη επαγγελματιών οδηγών  Θεωρητική εκπαίδευση •~4 ώρες, μέχρι 12 άτομα •Στην τάξη με οπτικοακουστικά μέσα  Πρακτική εκπαίδευση •~3 ώρες ανά εκπαιδευόμενο •Στην οδό με τα οχήματα των εκπαιδευόμενων  Φύλλο αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου  Φύλλο αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης

23 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 23 Αμυντική οδήγηση οδηγών βαρέων οχημάτων  Περιεχόμενα εκπαίδευσης •Σχεδιασμός ταξιδιού •Χαρακτηριστικά ευπαθών χρηστών της οδού •Αποτελέσματα αλκοόλ και φαρμάκων •Αποτελέσματα κόπωσης •Χαρακτηριστικά κινδύνων

24 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 24 Αμυντική οδήγηση οδηγών βαρέων οχημάτων  Θεωρητική εκπαίδευση •4 ώρες, μέχρι 12 άτομα •Στην τάξη με οπτικοακουστικά μέσα  Πρακτική εκπαίδευση •3 ώρες ανά εκπαιδευόμενο •Στην οδό με τα οχήματα των εκπαιδευόμενων  Φύλλο αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου •Φύλλο έκθεσης οδήγησης (πριν & μετά)  Φύλλο αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης

25 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 25 Αμυντική οδήγηση οδηγών βαρέων οχημάτων  Φύλλο έκθεσης οδήγησης •Αξιολόγηση βαθμού επικινδυνότητας πριν και μετά την εκπαίδευση σε 11 πεδία  Χρήση χειριστηρίων οχήματος  Συγκέντρωση  Παρατηρητικότητα  Αποφυγή  Χειρισμός κινδύνων  Τοποθέτηση οχήματος στην οδό  Χρήση προειδοποιητικών σημάτων οχήματος  Χρήση καθρεπτών  Τρόπος συμπεριφοράς  Ικανότητα ελιγμών  Τήρηση αποστάσεων

26 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 26 Εκπαίδευση αντιανατροπής και αντιολίσθησης  Πρακτική εκπαίδευση •σε πίστα δοκιμών •με κανονικά και ειδικά οχήματα •σε κανονικές και ειδικές συνθήκες •Ομάδες 6 ατόμων ανά εκπαιδευτή •~8 ώρες (1,5 ώρα θεωρητική εκπαίδευση και από 2 ώρες η πρακτική εκπαίδευση σε αντιανατροπή και αντιολίσθηση)

27 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 27 Εκπαίδευση αντιανατροπής και αντιολίσθησης  Θέματα αντιολίσθησης (anti-skid) •Ορισμός ABS και χρησιμότητα •Πέδηση με/ χωρίς ABS τράκτορα/ τρέιλερ •Αποφυγή διπλώματος (jack- knife) •Τεχνική πέδησης εκτάκτου ανάγκης

28 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 28 Εκπαίδευση αντιανατροπής και αντιολίσθησης  Θέματα αντιανατροπής (anti-rollover) •Αντίληψη κινδύνου •Συνθήκες οδοστρώματος και ανατροπή •Παράγοντες ανατροπής •Ποσοστό πλήρωσης βυτιοφόρου και συμπεριφορά κατά την οδήγηση •Βέλτιστη διάταξη φορτίου σε μισογεμάτο βυτιοφόρο •Ασφαλής οδήγηση σε στροφές

29 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 29 Αποτελέσματα εκπαίδευσης Συνολική εκτίμηση Επικινδυνότητας Αριθμός οδηγών ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΧΑΜΗΛΗ (1-2,35) 32 (3,52%) 416 (45,76%) ΜΕΤΡΙΑ (2,36-3,25) 159 (17,49%) 159 (17,49%) 489 (53,80%) ΥΨΗΛΗ (>3,25) 718 (78,99%) 4 (0,44%) ΣΥΝΟΛΟ (Σεπ ως σήμερα)

30 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 30 Αποτελέσματα εκπαίδευσης ΕκτίμησηΕπικινδυνότηταςΠρινΜετά Μέση τιμή 3,41 (υψηλή) 2,39 (μέτρια) Τυπική απόκλιση 0,460,24

31 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 31 Αποτελέσματα εκπαίδευσης  95% πιστεύει ότι βελτιώθηκε ο τρόπος οδήγησής τους λόγω της εκπαίδευσης  75% πιστεύει ότι η εκπαίδευση πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση (20% αυτών εξαμηνιαία) και να διαρκεί μισή μέρα (85%)  97% επιθυμεί τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση

32 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 32 Συμπεράσματα  Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων με εμπλοκή βαρέων οχημάτων που συνεπάγονται κοινωνικό και οικονομικό κόστος •Αυξημένος αριθμός νεκρών •Αυξημένο κόστος (ζημίες: απώλεια ανθρώπων/ οχημάτων/ φορτίου, αποκατάσταση κατεστραμμένης περιουσίας και οδού/ οδικού περιβάλλοντος, καθυστερήσεις κυκλοφορίας/ παράδοσης φορτίου, μείωση παραγωγικότητας)

33 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 33 Συμπεράσματα  Στοχευμένη έρευνα σε θέματα συμπεριφοράς επαγγελματιών οδηγών σε σχέση με τους παρακάτω παράγοντες: •Χρόνος •Προγραμματισμός/ σχεδιασμός ταξιδιού •Στρες/ Άγχος •Αντίληψη κινδύνων •Ώρες εργασίας/ κόπωση

34 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 34 Συμπεράσματα   Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι στο χέρι μας, ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται, να προαχθεί η οδική ασφάλεια   Να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίες οδηγοί δεν επιδέχονται επιμόρφωση   Η οδική ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί βάσει των αρχών του Management, ως σύστημα με αρχές και διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται για να έχουμε αποτελέσματα. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τον οδηγό ούτε από την εκπαίδευση που του παρέχεται.

35 18 Σεπτεμβρίου η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 35 Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας


Κατέβασμα ppt "18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google