Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

2 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 2 Οδική ασφάλεια και εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών  Εισαγωγή  Νομοθεσία  Εφαρμογή

3 3 Ατυχήματα βαρέων οχημάτων  Αποτελέσματα •«Θεαματικά», τύπος •Υψηλό κόστος •Μείωση παραγωγικότητας

4 Οδική Ασφάλεια –ατυχήματα 2006 Αίτια ατυχημάτων Σύνολο νεκρών (1657) Νεκροί από βαρέα οχήματα (217) Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα 323 (19,49%) 44 (20,28%) Κανονική πορεία 257 (15,51%) 42 (19,35%) Άλλος ελιγμός 192 (11,59%) 29 (13,36%) Ταχύτητα > του επιτρεπ. ορίου 358 (21,61%) 25 (11,52%) Έξοδος από το ρεύμα κυκλοφορίας 150 (7,83%) 17 (7,83%) Όπισθεν 13 (0,78%) (16 ο ) 10 (4,61%)

5 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 5 Οδική Ασφάλεια – ηλικία νεκρών οδηγών 2006

6 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 6 Οδική Ασφάλεια – ατυχήματα 2006

7 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 7 Οδική Ασφάλεια – παλαιότητα οχημάτων 2006

8 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 8 Οδική ασφάλεια – χρήση ζώνης ασφαλείας  ΙΧ45,54% - βαρέα οχήματα 41,26%  Βαρέα οχήματα •βυτιοφόρα, ρυμουλκά και μηχανήματα έργων: κανένας •Φορτηγό μέχρι 3.5τ:31,85% •Φορτηγό άνω των 3.5τ: 11,37% •Ξένης: 81,53%(72% οι ξένοι)

9 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 9 Οδική ασφάλεια – οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ  ΙΧ11,31% - βαρέα οχήματα 4,4%  Βαρέα οχήματα •βυτιοφόρα και μηχανήματα έργων: κανένας •Φορτηγό μέχρι 3.5τ:4,26% •Φορτηγό άνω των 3.5τ: 2,13% •Ρυμουλκό: 1,2% •Ξένης: 6,62%

10 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 10 Συμπεριφορά επαγγελματιών οδηγών  Παράγοντες που παίζουν σημαντικότερο ρόλο στην οδήγηση •Πίεση/ Αξία χρόνου •Μέση ταχύτητα ταξιδιού •Προγραμματισμός/ σχεδιασμός ταξιδιού (scheduling/ route planning) •Διάθεση/ στρες/ άγχος/ κόπωση •Συγκέντρωση/ έγκαιρη αντίληψη κινδύνου

11 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 11 Οδική ασφάλεια - εκπαίδευση  Νομοθετικές ρυθμίσεις •Εκπαίδευση/ Κατάρτιση •Ώρες εργασίας  Εφαρμογή •Ευρωπαϊκή Ένωση •Ελλάδα

12 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 12 Εκπαίδευση – τι ισχύει σήμερα  Άδεια οδήγησης •ΕΕ: οδηγίες 91/439/ΕΟΚ και 2000/56/ΕK  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητος •Οδηγία 76/914/ΕΟΚ  Ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για επαγγελματίες οδηγούς  για φορτηγά μέγιστου μικτού βάρους 7,5τ

13 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 13 Εκπαίδευση – τι ισχύει σήμερα  Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών •Οδηγία 2003/59/EK (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ και κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ από 10/9/2009)  Αρχική επιμόρφωση  Περιοδική κατάρτιση  Για οδηγούς κατηγοριών Γ1, Γ1+E, Γ, Γ+E (εφαρμογή από τις 10/9/2009)  Για οδηγούς κατηγοριών Δ1, Δ1+E, Δ, Δ+E (εφαρμογή από τις 10/9/2008)

14 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 14 Οδηγία 2003/59/EK  Αρχική επιμόρφωση •Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και εξέταση ή μόνο θεωρητική και πρακτική εξέταση •Αρχική επιμόρφωση ή ταχύρυθμη αρχική επιμόρφωση •Ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας για την οδήγηση βαρέων οχημάτων

15 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 15 Οδηγία 2003/59/EK  Περιοδική κατάρτιση •Παρακολούθηση μαθημάτων •Έμφαση στην οδική ασφάλεια και στην ορθολογική κατανάλωση καυσίμων •35 ώρες ανά πενταετία, σε περιόδους των 7 ωρών (2 ώρες ατομική οδήγηση) •Επαναληπτική περίοδος (3-7 έτη)

16 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 16 Ώρες εργασίας/ Ανάπαυση – τι ισχύει σήμερα  Έλεγχος των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών •Κανονισμός 561/2006 (αντικατέστησε τον Κανονισμό 3820/85/ΕΟΚ) (Ν. 29(ΙΙΙ)/2002, εναρμόνισε Κανονισμούς 3820/85/ΕΟΚ και 2135/98/ΕK) •Ν. 137(Ι)/2004 περί «Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων» (εναρμόνισε Κανονισμούς 3820/85/ΕΟΚ και 3821/85/ΕΟΚ και την Οδηγία 88/599/ΕΟΚ)  Ταχογράφος •Κανονισμός 561/2006 (τροποποίησε τον Κανονισμό 3821/85/ΕΟΚ) και Οδηγία 88/599/ΕΟΚ •Ν. 3534/2007 για αναλογικό και ψηφιακό ταχογράφο

17 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 17 Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών – Διεθνής πρακτική  Προγράμματα-επί-της-οδού •AFT-IFTIM Γαλλία •VTL, VVCR Ολλανδία •TUR Δανία •IWT-ITR Βέλγιο (για ADR) •IAM-Fleet Αγγλία  Σε προσομοιωτές οδήγησης •Σε 15 προσομοιωτές ανά την Ευρώπη

18 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 18 Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών - Ελλάδα  Εταιρεία QS •Έναρξη λειτουργίας: 2001 •Αριθμός εκπαιδευθέντων οδηγών:~6500 •Παρεχόμενη εκπαίδευση  Τεχνικές αμυντικής και οικονομικής οδήγησης επαγγελματιών (δίπλωμα κατηγορίας Γ, Δ, Ε και κάρτα ADR για βυτιοφορείς) και μη οδηγών  Τεχνικές αντιανατροπής και αντιολίσθησης επαγγελματιών οδηγών

19 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 19 Μεθοδολογία εκπαίδευσης  Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε τεχνικές αμυντικής και οικονομικής οδήγησης  Πρακτική εκπαίδευση σε τεχνικές αντιανατροπής και αντιολίσθησης

20 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 20 Αμυντική οδήγηση μη επαγγελματιών οδηγών  Στόχοι •Έγκαιρη αναγνώριση/ αντίληψη κινδύνων και αντιμετώπιση αυτών •Επισήμανση λαθών και αδυναμιών στην οδηγική συμπεριφορά •Δημιουργία ασφαλούς οδηγικού περιβάλλοντος •Όρια και δυνατότητες οδηγού •Μείωση άγχους •Οικονομική οδήγηση •Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ικανότητα των οδηγών

21 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 21 Αμυντική οδήγηση μη επαγγελματιών οδηγών  Περιεχόμενα εκπαίδευσης •Ορισμός αμυντικής οδήγησης •Αντιμετώπιση κινδύνων •Βελτίωση συμπεριφορών οδήγησης

22 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 22 Αμυντική οδήγηση μη επαγγελματιών οδηγών  Θεωρητική εκπαίδευση •~4 ώρες, μέχρι 12 άτομα •Στην τάξη με οπτικοακουστικά μέσα  Πρακτική εκπαίδευση •~3 ώρες ανά εκπαιδευόμενο •Στην οδό με τα οχήματα των εκπαιδευόμενων  Φύλλο αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου  Φύλλο αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης

23 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 23 Αμυντική οδήγηση οδηγών βαρέων οχημάτων  Περιεχόμενα εκπαίδευσης •Σχεδιασμός ταξιδιού •Χαρακτηριστικά ευπαθών χρηστών της οδού •Αποτελέσματα αλκοόλ και φαρμάκων •Αποτελέσματα κόπωσης •Χαρακτηριστικά κινδύνων

24 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 24 Αμυντική οδήγηση οδηγών βαρέων οχημάτων  Θεωρητική εκπαίδευση •4 ώρες, μέχρι 12 άτομα •Στην τάξη με οπτικοακουστικά μέσα  Πρακτική εκπαίδευση •3 ώρες ανά εκπαιδευόμενο •Στην οδό με τα οχήματα των εκπαιδευόμενων  Φύλλο αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου •Φύλλο έκθεσης οδήγησης (πριν & μετά)  Φύλλο αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης

25 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 25 Αμυντική οδήγηση οδηγών βαρέων οχημάτων  Φύλλο έκθεσης οδήγησης •Αξιολόγηση βαθμού επικινδυνότητας πριν και μετά την εκπαίδευση σε 11 πεδία  Χρήση χειριστηρίων οχήματος  Συγκέντρωση  Παρατηρητικότητα  Αποφυγή  Χειρισμός κινδύνων  Τοποθέτηση οχήματος στην οδό  Χρήση προειδοποιητικών σημάτων οχήματος  Χρήση καθρεπτών  Τρόπος συμπεριφοράς  Ικανότητα ελιγμών  Τήρηση αποστάσεων

26 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 26 Εκπαίδευση αντιανατροπής και αντιολίσθησης  Πρακτική εκπαίδευση •σε πίστα δοκιμών •με κανονικά και ειδικά οχήματα •σε κανονικές και ειδικές συνθήκες •Ομάδες 6 ατόμων ανά εκπαιδευτή •~8 ώρες (1,5 ώρα θεωρητική εκπαίδευση και από 2 ώρες η πρακτική εκπαίδευση σε αντιανατροπή και αντιολίσθηση)

27 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 27 Εκπαίδευση αντιανατροπής και αντιολίσθησης  Θέματα αντιολίσθησης (anti-skid) •Ορισμός ABS και χρησιμότητα •Πέδηση με/ χωρίς ABS τράκτορα/ τρέιλερ •Αποφυγή διπλώματος (jack- knife) •Τεχνική πέδησης εκτάκτου ανάγκης

28 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 28 Εκπαίδευση αντιανατροπής και αντιολίσθησης  Θέματα αντιανατροπής (anti-rollover) •Αντίληψη κινδύνου •Συνθήκες οδοστρώματος και ανατροπή •Παράγοντες ανατροπής •Ποσοστό πλήρωσης βυτιοφόρου και συμπεριφορά κατά την οδήγηση •Βέλτιστη διάταξη φορτίου σε μισογεμάτο βυτιοφόρο •Ασφαλής οδήγηση σε στροφές

29 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 29 Αποτελέσματα εκπαίδευσης Συνολική εκτίμηση Επικινδυνότητας Αριθμός οδηγών ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΧΑΜΗΛΗ (1-2,35) 32 (3,52%) 416 (45,76%) ΜΕΤΡΙΑ (2,36-3,25) 159 (17,49%) 159 (17,49%) 489 (53,80%) ΥΨΗΛΗ (>3,25) 718 (78,99%) 4 (0,44%) ΣΥΝΟΛΟ (Σεπ. 2007 ως σήμερα) 909909

30 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 30 Αποτελέσματα εκπαίδευσης ΕκτίμησηΕπικινδυνότηταςΠρινΜετά Μέση τιμή 3,41 (υψηλή) 2,39 (μέτρια) Τυπική απόκλιση 0,460,24

31 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 31 Αποτελέσματα εκπαίδευσης  95% πιστεύει ότι βελτιώθηκε ο τρόπος οδήγησής τους λόγω της εκπαίδευσης  75% πιστεύει ότι η εκπαίδευση πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση (20% αυτών εξαμηνιαία) και να διαρκεί μισή μέρα (85%)  97% επιθυμεί τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση

32 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 32 Συμπεράσματα  Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων με εμπλοκή βαρέων οχημάτων που συνεπάγονται κοινωνικό και οικονομικό κόστος •Αυξημένος αριθμός νεκρών •Αυξημένο κόστος (ζημίες: απώλεια ανθρώπων/ οχημάτων/ φορτίου, αποκατάσταση κατεστραμμένης περιουσίας και οδού/ οδικού περιβάλλοντος, καθυστερήσεις κυκλοφορίας/ παράδοσης φορτίου, μείωση παραγωγικότητας)

33 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 33 Συμπεράσματα  Στοχευμένη έρευνα σε θέματα συμπεριφοράς επαγγελματιών οδηγών σε σχέση με τους παρακάτω παράγοντες: •Χρόνος •Προγραμματισμός/ σχεδιασμός ταξιδιού •Στρες/ Άγχος •Αντίληψη κινδύνων •Ώρες εργασίας/ κόπωση

34 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 34 Συμπεράσματα   Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι στο χέρι μας, ο καθένας από τη θέση που βρίσκεται, να προαχθεί η οδική ασφάλεια   Να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίες οδηγοί δεν επιδέχονται επιμόρφωση   Η οδική ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί βάσει των αρχών του Management, ως σύστημα με αρχές και διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται για να έχουμε αποτελέσματα. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τον οδηγό ούτε από την εκπαίδευση που του παρέχεται.

35 18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου 35 Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας


Κατέβασμα ppt "18 Σεπτεμβρίου 2008 4η Έκθεση Επαγγελματικού Αυτοκινήτου Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google