Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων» ΑΘΗΝΑ 2008

2 «Είναι πολύ καλύτερο το να προβλέπει κανείς χωρίς βεβαιότητα από το να μην προβλέπει καθόλου» Ηenri Poincare ΣΥΝΟΨΗ Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου μοντέλου πρόβλεψης ικανό να συμβουλεύει προς ασφαλείς και κερδοφόρες κινήσεις στην αγορά των Ναυτιλιακών Παραγώγων Σκοπός: Στόχος: Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρήση ΤΝΔ στην πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών και αξιολόγηση αυτών Δομή: • Παρουσίαση Ναυτιλιακών Παραγώγων και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων • Σχεδίαση και παραμετροποίηση μοντέλου • Αξιολόγηση παραγόμενων αποτελεσμάτων (Πρόβλεψης)

3 Spot: Η φυσική (πραγματική) αγορά, στην οποία οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται αμέσως Ενεργητικό: Το οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (φυσικό ή χρηματοοικονομικό) το οποίο διαπραγματεύεται στη Spot αγορά και υποκαθιστάται από παράγωγα στην αγορά παραγώγων Αρνητική θέση (Short position) Θέση short ή αρνητική λαμβάνει ο διαπραγματευτής που συμφωνεί να πουλήσει κάποιο αγαθό (φυσικό ή χρηματοοικονομικό) Θετική θέση (Long position) Θέση long ή θετική λαμβάνει ο διαπραγματευτής που συμφωνεί να αγοράσει κάποιο αγαθό (φυσικό ή χρηματοοικονομικό) Ορολογία ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου

4 “Χρηματοοικονομικές αξίες των οποίων η τιμή παράγεται από την πραγματική τιμή των ενεργητικών στα οποία βασίζονται, είτε αυτά είναι χρηματοοικονομικά ή φυσικά” Παράγωγα μέσα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Ορισμός: •Αποτελούν οικονομική συμφωνία μεταξύ δύο μερών (αντισυμβαλλόμενοι), ανταλλαγής ενεργητικού στο μέλλον •Δε συνιστούν περιουσιακό στοιχείο από μόνα τους •Αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου που αντιπροσωπεύουν •Συνεισφέρουν θετικά στη σταθερότητα και εξέλιξη της αγοράς

5 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου “Οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών εμπνευσμένο από μελέτες του ανθρώπινου εγκεφάλου και νευρικού συστήματος” Ορισμός: Βιολογικοί Νευρώνες •Εισαγωγή πληροφορίας από Δενδρίτες •Επεξεργασία στο Σώμα (πυρήνας) •Εξαγωγή από τους Νευρίτες •Ρύθμιση στη Σύναψη •Εισαγωγή σε νέο νευρώνα

6 Λειτουργίες Τεχνητός Νευρώνας ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εισαγωγή Δεδομένων Χi 2.Πολ/σμος με βάρος Wi 3.Φιλτράρισμα από το Κατώφλι θ Ν 4.Ενεργοποίηση Αθροιστή 5.Εφαρμογή Συνάρτησης Ενεργοποίησης 6.Εξαγωγή νέας πληροφορίας στο περιβάλλον ή προς άλλους νευρώνες  Παράλληλη λειτουργία νευρώνων

7 Δομή Νευρωνικών Δικτύων ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου • Πλήρης Διασύνδεση (Full Connection) • Μερική Διασύνδεση (Partial Connection) Επικοινωνία Νευρώνων Διαχωρισμός Στρωμάτων • Στρώμα Εισόδου (Input Layer) • Ενδιάμεσα (κρυφά) Στρώματα (Hidden Layers) • Στρώμα Εξόδου (Output Layer)  Τα δεδομένα επεξεργάζονται στους νευρώνες όλων των στρωμάτων ταυτόχρονα

8 Εκπαίδευση ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟ 1.Αρχική διέγερση από το περιβάλλον και εφαρμογή βαρών 2.Σύγκριση παρηγμένων αποτελεσμάτων με επιθυμητά 3.Επαναπροσδιορισμός βαρών και επανάληψη της διαδικασίας 1.Ορισμός του προβλήματος και της μορφής των Επιθυμητών Αποτελεσμάτων (Desired Outputs) 2.Συλλογή δεδομένων Εισόδου βάσει συσχέτισης με τα Επιθυμητά Αποτελέσματα 3.Διαχωρισμός των δεδομένων σε 4.Επιλογή και παραμετροποίηση ΤΝΔ •Δεδομένα Εκπαίδευσης (Training Data) •Δεδομένα Αξιολόγησης (Testing Data) •Δεδομένα Επίβλεψης (Cross Validation Data)

9 Βασικά Χαρακτηριστικά Δίκτυα Πολλαπλών Στρωμάτων ( MLP) ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου •Μη γραμμικές Συναρτήσεις Ενεργοποίησης •Περιέχουν ένα ή περισσότερα Κρυμμένα Στρώματα •Μεγάλη διάρκεια Εκπαίδευσης •Μεγάλο εύρος δεδομένων Τμηματικά (Modular) MLP •Είδος ΜLP •Συνθέτονται από παράλληλα συνδεδεμένα MLPs •Πλήρης αλληλεξάρτηση μεταξύ των Στρωμάτων •Καμία επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων παράλληλων τμημάτων  Η ανακατανομή των Βαρών γίνεται μέσω του αλγορίθμου Αντίστροφης Διάδοσης (Back Propagation)

10 Μοντελοποίηση ΤΝΔ ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Ρυθμίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: Επιλογή Μοντέλου Τοπολογία Ρυθμός Εκμάθησης Αριθμός Εποχών Κριτήριο Επίβλεψης Εξαρτάται από: –Είδος του προβλήματος –Μορφή των δεδομένων και αποτελεσμάτων –Ύπαρξη Γραμμικότητας –Αριθμός Στρωμάτων –Διασύνδεση Στρωμάτων –Πλήθος νευρώνων –Ορίζει το μέγεθος της διόρθωσης που εφαρμόζεται στα βάρη –Μεγάλος Ρ.Ε. → Επιτάχυνση Εκπαίδευσης –Ορίζει τις ανακυκλώσεις βαρών που λαμβάνουν μέρος –Minimum –Incremental –Increase

11 Η διαδρομή Ρ2Α ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Διακύμανση τιμών των ναύλων από 01/05/2002 έως και 31/07/2007 Baltic Standard Vessel mt DWT cbm grain Καλάθι διαδρομών BPI Ανήκει στο: Αναφέρεται σε:

12 Διακύμανση Spot - Futures ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Διακύμανση ημερήσιων τιμών των ναύλων (Spot prices) Διακύμανση ημερήσιων τιμών των συμβολαίων (Future prices)  Τα Futures εκτιμούν καθημερινά το μέσο όρο των Spot του επόμενου μήνα Διακύμανση μηνιαίων τιμών των ναύλων (Spot Avg prices) Διακύμανση ημερήσιων τιμών των συμβολαίων (Future prices), κατά την ημέρα εκκαθάρισης

13 Επιθυμητή Πρόβλεψη ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Λόγος Εκκαθάρισης SPOTavg (next month) FUTURE (present day) = • Λ.Ε. Εκκαθάρισης > 1 Ι. Αγορά Future Συμβολαίων • Λ.Ε. Εκκαθάρισης < 1 Ι. Πώληση Future Συμβολαίων  Κατά τη διενέργεια του Hedge, ο πλοιοκτήτης πουλάει futures, ενώ ο ναυλωτής αγοράζει ΙΙ. Ενεργοποίηση Ηedging από ναυλωτή ΙΙ. Ενεργοποίηση Ηedging από πλοιοκτήτη

14 Συγκέντρωση δεδομένων Εκπαίδευσης ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου ...και να αναφέρονται στις ημέρες συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων 1. Διασύνδεση δεδομένων (58 χρονοσειρές)  Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ημερήσια μορφή Υπολογισμός Συσχέτισης τους με χρονοσειρά των Ναύλων (Spots)

15 Αξιοποίηση πληροφοριών ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου TIMESERIESIDCor.coef. 6 Month Timecharter Rate 70/72,000 dwt BulkcarrierX Panamax 73K Bulkcarrier 5 Year Old Secondhand PricesX Panamax 72K Bulkcarrier 10 Year Old Secondhand PricesX Panamax 69K DWT 15 Year Old Secondhand PricesX K DWT Panamax Bulkcarrier Newbuilding PricesX Panamax Bulker Contracting DWT X Panamax Bulker Orderbook DWTX Panamax Bulkcarrier Deliveries DWTX Panamax Bulkcarrier Fleet Development DWT X Panamax Bulkcarrier Demolition Number X Panamax Bulker Scrap ValueX Panamax Bulker Sales $ Million X World FT/S&P World ($)X Panamax, 1980s-built, Average Spot Earnings X LIBOR Interest RatesX USA Interest RatesX SSY Australian coal port Congestion X Panamax 70k $/cgtX Exchange Rates SDR (usd) X –Επιλέγονται 19 χρονοσειρές δεδομένων ως καταλληλότερες να εκπαιδεύσουν το ΤΝΔ –Δημιουργία νέων χρονοσειρών M i : Μ i = f ( Σ Χ j ), i = 1,2,…n j=1 19  Οι χρονοσειρές Μ παράγονται από επεξεργασία των Χ 1ο ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ

16 Επιλογή μεταβλητών Εκπαίδευσης ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου •Βάσει συσχέτισης με Λ.Ε. 2. Συσχέτιση μεταξύ 2 μεταβλητών Μi : < Συσχέτιση μεταξύ Μi και Λ.Ε.: > 2/√N •Βάσει αξιολόγησης δοκιμαστικών δικτύων ως προς: 1.Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων (Ικανότητα Γενίκευσης) → > 50 % 2.Μεγέθη Σφάλματος Πρόβλεψης → MSE < Αφομοίωση εκπαιδευτικών στοιχείων (Γνώση)  Γνώση: Το συνολικό εύρος των δεδομένων εκπαίδευσης και οι συσχετίσεις που αυτά μεταφέρουν  Γενίκευση: Η ικανότητα του ΤΝΔ να εφαρμόζει τη γνώση του σε νέες συνθήκες  Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: Σ et Σ et 2 t=1 N 1 N ΜSE =

17 Δομή Δοκιμαστικών δικτύων ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου •Τύπος Δικτύου: Μodular •Αριθμός Στρωμάτων: 4 •Συν. Ενεργοποίησης: tanh •Κριτίριο Επίβλεψης: Increase  Οι υπόλοιπες παράμετροι ρυθμίζονται μέσω γενετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης (Genetic Optimization) •Εποχές / χρωμόσωμα: 1000 •Χρωμοσώματα / γενιά:50 •Γενιές εκπαίδευσης:100

18 Κατηγοριοποίηση στοιχείων ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου CROSS VALIDATION DATA SET ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΕ ΚΕΛΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΕΩΣΑΠΟΕΩΣ% TRAINING 01/05/200230/06/ TESTING 03/07/200631/07/ CROSS VALIDATION  Τα δεδομένα CV διαμοιράζονται σε όλο το εύρος δεδομένων για συνολική επίβλεψη  Τα δεδομένα αξιολόγησης παραμένουν άγνωστα στο δίκτυο μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης

19 Ποσοστά Επιτυχίας Πρόβλεψης ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Αριθμός δοκιμών: 29 ΔΟΚΙΜΗMSEΔΟΚΙΜΗMSE Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test

20 Κατάταξη βάσει Ποσοστού Επιτυχίας ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: Τest 24 ΣΥΣΧΕΤΙΣ Η FUTURESPOT M1M2M3M4M5M6M7 Output

21 Παραμετροποίηση Test 24 ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Μεταβλητές Εσόδου: 9 Μεαβλητές Εξόδου: 1 Τύπος Δικτύου: Modular Αριθμός Στρωμάτων: 6 Συν. Ενεργοποίησης:Σιγμοειδής tanφ Κανόνας Εκμάθησης: Momentum Ρυθμός Εκμάθησης: Προσαρμοστικός Aναδιάρθρωση βαρών: Αντίστροφη Διάδοση Κριτήριο Επίβλεψης: Increase Αριθμός Εποχών:1000

22 Πρόβλεψη Τελικού Μοντέλου ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα:

23 Πρόβλεψη Τελικού Μοντέλου ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα:

24 Προσομοίωση υπό κανονικές συνθήκες ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ FutureΛ. Ε. Ορθή θέση ΑγοράΠώλησηΛ.Ε. Προτεινόμ ενη θέση Ορθότητα προβλέψεων Αποτέλε σμα ($) ($)Τελικός Κέρδη ($) Εκτίμηση 03/07/ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ /07/ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ /07/ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ /08/ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ /08/ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ /08/ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ /08/ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ /08/ ΠΩΛΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗ 52 …………………………… 31/07/ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ-707 ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ($) ΑΒΓΣυμβολισμός λήψης θέσης αγοράς ΑΒΓΣυμβολισμός λήψης θέσης πώλησης ΑΒΓΤαύτιση ορθής και προτεινόμενης θέσης ΑΒΓΜη ταύτιση ορθής και προτεινόμενης θέσης  Το ιδανικό κέρδος θα ήταν $

25 Συμπεράσματα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Παρατηρήσεις 3.Η πρόβλεψη παρουσιάζει το μεγαλύτερο σφάλμα κατά τον Οκτώβριο του 2006  Λογικά τα δεδομένα του μεταφέρουν νέες συνθήκες, άγνωστες μέχρι τώρα στο δίκτυο 2.Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης επηρεαζονται από την εποχικότητα της Ναυλογοράς  Τους εαρινούς και θερινούς μήνες η πρόβλεψη κρίνεται περισσότερο επιτυχής Συνεπώς... 1.Παραγόμενες τιμές λόγων εκκαθάρισης κοντά στη μονάδα είναι καλό να αποφεύγονται Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: –Αξιολόγηση μόνο των μηνών της Άνοιξης και Του Καλοκαιριού δίνει: Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: % –Θέσπιση Περιθωρίου Εμπιστοσύνης |Λόγος Εκκαθάρισης - 1| > 0.05, δίνει: –Εξαίρεση του Οκτωβρίου 2006, δίνει: Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα:

26 Συμπεράσματα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: % |Λ.Ε. - 1| > 0.04

27 Συμπεράσματα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου •Απαραίτητη η συνεχής ανανέωση της Γνώσης (επανεκπαίδευση) ενός τέτοιου μοντέλου •Σημαντικό ρόλο παίζει η απλή αποκωδικοποίηση της λαμβανόμενης Πρόβλεψης •Η επιτυχία της Πρόβλεψης είναι αντιστρόφως ανάλογη με το χρονικό ορίζοντα αυτής •Καταλυτικός στην αποδοτικότητα του μοντέλου είναι ο τρόπος διαχείρισης των εκρεόντων αποτελεσμάτων Αυτοματοποιημένα μοντέλα Πρόβλεψης Οικονομικών μεγεθών μπορούν να υπάρξουν, αλλά υπό τις σωστές προϋποθέσεις Τελικώς...

28 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου •Μοντέλων που θα τελούν όμοια πρόβλεψη για διαφορετικές διαδρομές •Δικτύων που θα παράγουν πρόβλεψη σε συμβόλαια μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας •Ομοειδών συστημάτων απευθυνόμενα σε άλλους οικονομικούς τομείς Προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας ως προς τη σχεδίαση:


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google