Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aναζήτηση ερευνητικής βιβλιογραφίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aναζήτηση ερευνητικής βιβλιογραφίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aναζήτηση ερευνητικής βιβλιογραφίας

2 Αναζήτηση στην βιβλιογραφία
Πρωτότυπες μελέτες- νέα (πρωτότυπη) συλλογή δεδομένων Μελέτες ανασκόπησης – ανασκόπηση των δημοσιευμένων μελετών άλλων συγγραφέων Η αναζήτηση μελετών ανασκοπήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της κλινικής πρακτικής, την βιβλιογραφική ανασκόπηση για ένα ερευνητικό πρωτόκολλο ή για την συγγραφή διατριβής (Master or Thesis)

3 Αναζητώντας ενδείξεις
Βιβλία και μελέτες ανασκοπήσεως αποτελούν καλή αρχή για την δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων, περιλήψεων και γνώμης αλλά την βάση στην αναζήτηση ενδείξεων αποτελούν οι πρωτότυπες εργασίες Η αναζήτηση στην βιβλιογραφία απαιτεί εύρος σκέψης για την εύρεση των κατάλληλων δημοσιεύσεων

4 Αναζήτηση στα δημοσιευμένα άρθρα
Στόχος: να περιληφθούν τα σημαντικότερα δημοσιευμένα άρθρα Όπου δυνατόν, θα πρέπει να ελέγχονται και το άρθρο εκτός από την περίληψη Πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη σημασία σε καλής ποιότητας έρευνα, πρόσφατη και σχετική ερεύνα, δημοσιευμένη σε peer-reviewed περιοδικα

5 Στρατηγική αναζήτησης
Χρήσης βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων όπως MEDLINE, EMBASE (drugs, radiology), CINAHL (επαγγέλματα υγείας), CancerNET UK, PsycINFO (ψυχολογία) Έντυπη ή on-line αναζήτηση των άρθρων Cochrane library - Cochrane database of systematic reviews, Cochrane register of controlled trials για κλινικές δοκιμές ή συστηματικές ανασκοπήσεις/μετααναλύσεις

6 Εναύσματα βιβλιογραφικής αναζήτησης
Γκρίζα βιβλιογραφία (περιλήψεις συνεδρίων κτλ) Βιβλιογραφικές λίστες από συγγράμματα Προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα Βιβλιογραφία άρθρων σχετικών με το αντικείμενο

7 Όροι αναζήτησης Σημαντική σημασίας όταν χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων όπως η Medline Θα πρέπει να σημειώνονται ως λίστα, ακόμη και ο αριθμών των όρων που ανακλήθηκαν (hits) Μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται ο αριθμός τους ανάλογα με τις ιδέες του ερευνητή

8 Όροι αναζήτησης Οι όροι MeSH (Medical SubHeadings) είναι χρήσιμα εργαλεία της βάσης Medline Περιλαμβάνουν όρους σχετικούς με ανεπιθύμητες αντιδράσεις /διάγνωση/εκπαίδευση/θεραπεία sh1.html esh2.html

9 Κριτήρια συμμετοχής και αποκλεισμού
Όρια μιας βιβλιογραφικής αναζήτησης μπορούν να αφορούν ηλικία και φύλο των συμμετεχόντων, είδος άρθρου (κλινική δοκιμή, ανασκόπηση, μετα-ανάλυση, γράμμα προς τον εκδότη), ημερομηνία δημοσίευσης Συχνά θα εξαιρέσετε παλιές πηγές και μη-Αγγλόφωνες πηγές Καλή στρατηγική είναι να εξαιρούνται και «κακής ποιότητας μελέτες» πχ με μικρό δείγμα, χωρίς ομάδα ελέγχου, χωρίς ελέγχο για συστηματικό σφάλμα, μη τυχαιοποίηση πχ στις ποιοτικές μελέτες

10 Η βέλτιστη αναζήτηση συνδυάζει φυσική γλώσσα σε συνδυασμό με δομημένες λεξικές φράσεις

11 Φυσική Γλώσσα Με την χρήση των φυσικών λέξεων γίνεται αναζήτηση λέξεων ή φράσεων (τυπικά από τον τίτλο, την περίληψη ή τις λέξεις κλειδιά για την ανάκληση αρχείων Μπορεί να χαρακτηρίζεται απο μεγάλη ακρίβεια (και ανακρίβεια εξαρτάται με την χρήση της κάθε λέξης πχ (Moderation[exam process] και Moderation[within reasonable limits]) Προβλήματα Πληθυντικός αριθμός:πχ child or children Διαφορετική ορθογραφία: esthetic or aesthetic Διαφορετική ορολογία: pavement or sidewalk Προθέσεις: prenatal, pre natal, pre-natal

12 Χαρακτηριστικά της PubMed για την υποστήριξη φυσικής γλώσσας
O συμβολισμός (*,$) χρησιμοποιείται για την αναζήτηση διαφορετικών κατηγοριών λέξεων και καταλήξεις λέξεων Πχ χρήση comput για την ανέρευση λέξεων όπως computer, computers, computing (μέχρι και compost!) H χρήση εισαγωγικών (quotes -“”) οδηγεί στην αναζήτηση των φράσεων στην βάση, πχ “physical activity” ανακαλεί τα άρθρα που περιέχουν την αντίστοιχη φράση Η χρήση λογικών τελεστών “Boolean logic”

13 Λογικοί τελεστές Οι λογικοί τελεστές αναφέρονται σε λογικές σχέσεις μεταξύ των όρων αναζήτησης Οι λογικοί τελεστές είναι οι AND, OR, NOT και γράφονται με κεφαλαία γράμματα στο PubMed

14 Λογικός τελεστής OR

15 Λογικός τελεστής AND CHILDBIRTH CONTINUOUS SUPPORT
CHILDBIRTH AND CONTINUOUS SUPPORT

16 Λογικός τελεστής - NOT DOULA MIDWIFE DOULA NOT MIDWIFE

17 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των βιβλιογραφικών αναζητήσεων
Η καλή βιβλιογραφική έρευνα θα πρέπει να είναι αντικειμενική και χωρίς συστηματικά σφάλματα- θα πρέπει θα είναι ανοιχτή σε όλα τα πιθανά αποτελέσματα ή ευρήματα Ο σκοπός της μελέτης θα πρέπει να είναι σαφής Ασαφείς λεπτομέρειες για την μέθοδο και το δείγμα θα πρέπει να διακρίνονται Δεν πρέπει να υπάρχει εμφανές σφάλαμ Η μελέτη θα πρέπει να είναι σύγχρονη,αντιπροσωπευτική και έγκυρη

18 Οργάνωση των ευρημάτων
Διευκολύνει την εύρεση των σημείων-κλειδιών δημοσιευμένων εργασιών για τον σχηματισμό μιας εικόνας και την αποφυγή της έλλειψης στόχου Κάθε φόρμα είναι μοναδική ανάλογα με το εύρημα αλλά πρέπει να περιέχει για τις μελέτες: Ημερομηνία, τύπο μελέτης, σχέδιο μελέτης, χώρα και τόπο διεξαγωγής, μέγεθος δείγματος, συνολικά ευρήματα, συμπεράσματα κτκλ

19 Μεγεθος και είδος δείγματος
Πίνακες περίληψης Πολύ χρήσιμοι καθώς επιτρέπουν στον αναγνώστη να αποκτήσει μια γενική εικόνα της βιβλιογραφιάς Παράδειγμα Συγγραφείς Έτος Χώρα Σκοπός Μεγεθος και είδος δείγματος Σχέδιο μελέτης Αποτελέσματα που εκτιμήθηκαν Ευρήματα

20


Κατέβασμα ppt "Aναζήτηση ερευνητικής βιβλιογραφίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google