Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SAP Best Practices Baseline Package V1.604 για Ελλάδα Τι Νέο Υπάρχει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 για Ελλάδα Τι Νέο Υπάρχει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SAP Best Practices Baseline Package V1.604 για Ελλάδα Τι Νέο Υπάρχει

2 © SAP 2009 / Σελίδα 2 Τι νέο υπάρχει  Βελτιώσεις που σχετίζονται με την Έκδοση SAP ERP  Βάσει του SAP ERP Enhancement Package 4  Χρήση ενημερωμένου NWBC:  Νέος σχεδιασμός  Μεγαλύτερη απόδοση  Πλοήγηση χρήση 4 επιπέδων  Χρήση των νέων λιστών POWER  Νέοι ρόλοι SAP Best Practices  Βελτιώσεις σχετικές με εργαλεία και ενεργοποίηση  Μειωμένος χρόνος ενεργοποίησης  Διευρυμένη ικανότητα προσωποποίησης (δομή επιχείρ.για όλες τις εταιρίες)  Αλλαγές που σχετίζονται με σενάριο και περιεχόμενα  Κάλυψη νέου περιεχομένου στην περιοχή του “Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz“ (απαιτήσεις γερμανικής νομοθεσίας)  Μεταβολή στο σενάριο προμήθειας με αυτοεξυπηρέτηση στην νέα πρόσθετη έκδοση SAP Best Practices  Διαδικασίες Αναβάθμισης Περιεχομένων  Παροχή οδηγών αναβάθμισης διαμόρφωσης που επιτρέπουν στους συνεργάτες να αναβαθμίσουν τα ήδη ενεργοποιημένα περιεχόμενα του πακέτου SAP Best Practices Baseline (βάσει τουSAP ERP Enhancement Package 3) στο SAP Enhancement Package 4 Σύντομη Επισκόπηση του Τι Νέο Υπάρχει

3 Εγκατάσταση Νέας Λειτουργίας που Διαχωρίζεται Από την Ενεργοποίηση με το Switch Framework Επιλ.ενημέρ.- Παράδειγμα Συμπληρ. Πακέτα  © SAP 2008 / Σελίδα 3 Το SAP Best Practices βασίζεται στο SAP Enhancement Package 4 Προοίμιο Τα πακέτα βελτίωσης του SAP αποστέλλονται ως αποστολή delta στο SAP ERP 6.0 Επιλεκτική Εγκατ.  Κάθε SAP Enhancement Package περιέχει νέες εκδόσεις υπαρχόντων συστατ.λογισμικού  Αναβαθμίζετε μόνο συστ.λογισμ.που σχετίζ.με τη λειτουρ.που επιθυμείτε να χρησιμοπ.  Μετά την εγκατάσταση:  Καμία αλλαγή UI ή διαδικασίας μέχρι να ενεργοποιηθεί μία επιχειρ.λειτουργία  Καμία επίπτωση στην υποκείμενη πλατφόρμα NetWeaver, ωστόσο τα Πακέτα Βελτίωσης SAP ορίστηκαν στη στοίβα πακέτων υποστήριξης ERP Επιλεκτική Ενεργοπ.  Η νέα λειτουργία πρέπει να είναι πλήρως ενεργοπ.για να είναι ενεργή στο σύστημα.  Αν ενεργοποιήθηκε:  Οι αλλαγές είναι προβλέψιμες, μόνο οι πλήρως περιγρ.αλλαγές στις ενεργοπ.περιοχές.  Η δοκιμή απλοποιήθηκε με πρότυπα, που παρέχονται για κάθε επιχειρ.λειτουργία Υποχρεωτ. Προαιρ. Πακέτα Βελτίωσης

4 Χρήση Ενημερωμένου NWBC  Νέος σχεδιασμός  Μεγαλύτερη απόδοση  Πλοήγηση χρήση 4 επιπέδων Ήδη διαθέσιμο  Το ενημερωμένο SAP NWBC 3.0 είναι διαθέσιμο στο SAP Service Marketplace για τους Πελάτες & τους Συνεργάτες SAP  Δείτε τη Σημείωση SAP 1029940 για απαιτήσεις και περιορισμούς

5 SAP Best Practices Baseline Package: Χρησιμοπ.Λίστες Power Όνομα ΡόλουΈνας ρόλοςΠεριγραφή Λίστας POWERID Εφαρμ.Τύπος* Χρησιμοπ.σε σενάριο νέο με EhP4 Λογιστής Λογ/μών ΠληρωτέωνSAP_NBPR_AP_CLERK-S ΤιμολόγιοMM-INVOICE 163, 193, 199, 208, 209, 212 X Αν.Γρ.Εγγρ.Προμηθ.(Αρχ.Σελίδα)KYKOP-FIN-FI-VENDORITEMS 158 Διαχειριστής Πληρωτέων Λογ/σμών SAP_NBPR_AP_CLERK-M Λίστα Παραστατ.Τιμολογ.KYKOP-P2P-INVOICES 132 Εντολές Αγοράς (Αρχ.Σελίδα)KYKOP-OPS-FI-PO-W 132 Λογιστής Εισπρακτέων Λογ/σμώνSAP_NBPR_AP_CLERK-SΑναλυτικές Γραμμές ΠελάτηKYKOP-FIN-FI-CUSTOMERITEMS 157 Διαχειριστής Εισπρακτέων Λογ/σμών SAP_NBPR_AR_CLERK-M Αρχ.Σελίδα ΠελατώνKYKOP-OPS-FI-CUSTOMERS 108, 157, 155.18 Αρχ.Σελίδα Επισκόπησης Πίστωσης KYKOP-CRC-LIST-CUSTOMERS 132, 155.18 Λογιστής ΠαγίωνSAP_NBPR_ASSET-S Αρχ.Σελίδα ΠαγίωνKYKOP-FIN-FI-ASSETLIST 162 Αρχ.Σελίδα Εσωτερικών ΕντολώνKYKOP-FIN-CO-INTORDER 155.12 Διαχειριστής ΤιμολόγησηςSAP_NBPR_BILLING-S Λίστ.Εργασ.Τιμολόγ.CREATE_COMPLAINTS_COMP 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 147, 148, 201, 203, 204, 205, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 212, 217 X Λίστ.Εργασ.για Τιμολ.Σχετ.με Πόρους O2C-ENGAGE-POWL-WBS 195, 196X Επισκόπησης Πίστωσης (Αρχ.Σελ.) KYKOP-CRC-LIST-CUSTOMERS 132, 203 Ειδικός ΜηχανολογίαςSAP_NBPR_ENGINEER-S Λίστα Υλικών (Αρχ.Σελίδα)/KYK/ISQ_MM60 132 Διατήρηση Αρ.Αλλαγής (Αρχ.Σελίδα) KYKOP-OPS-PP-CHANGE-NUMBER 210 Ελεγκτής ΕπιχείρησηςSAP_NBPR_CONTROLLER-M Αρχ.Σελίδα ΔραστηριοτήτωνKYKOP-FIN-CO-ACTTYPE 176 Αρχ.Σελίδα Εσωτερικών ΕντολώνKYKOP-FIN-CO-INTORDER 155.12 Οικονομικός Δ/ντήςSAP_NBPR_FINACC-M Λίστα Επαναλαμβ.Εγγράφων (Αρχ.Σελίδα)KYKOP-FIN-FI-RECU_ENTRY_DOC 156 Λογιστής Γενικού ΚαθολικούSAP_NBPR_FINACC-S Λίστα Λογ/σμών Γ/Λ (Αρχ.Σελίδα)KYKOP-FIN-FI-GL_ACC_LIST 156 Εμφάν.Αν.Γρ.Λογαρ.Γ/ΛKYK-FIN-FI-GLITEMS 156 Εργαζόμενος ΣυντήρησηςSAP_NBPR_MAINTENANCE-S Λίστ.Εργασ.για Εντ.Υπηρεσ.(Αρχ.Σελίδα) OPS-SERVICEPROV-SERVICE_ORDERS 193X Προγραμματιστής ΠαραγωγήςSAP_NBPR_PRODPLANNER-S Διατήρηση Εντολών Παραγωγής (Αρχ.Σελίδα) KYKOP-OPS-PP-PRODUCTION-ORDER 132, 151, 181 Διατήρηση Προγρ/σμένων Εντολών (Αρχ.Σελίδα) KYKOP-OPS-PP-PRODUCTION-ORDER 132, 145, 146, 148

6 SAP Best Practices Baseline Package: Χρησιμοπ.Power Lists Όνομα ΡόλουΈνας ρόλοςΠεριγραφή Λίστας POWERID Εφαρμ.Τύπος*Χρησιμοπ.σε σενάριο νέο με EhP4 Επόπτης ΠαραγωγήςSAP_NBPR_PRODPLANNER-M Διατήρηση ΕπιβεβαίωσηςKYKOP-OPS-PP-CONFIRMATION 148, 151 Επισκόπησης Δυναμικότητας (Αρχ.Σελ.)OPS-PRSP-POWL-CMO 146, 222 X Λίστα ΕπιβεβαιώσεωνOPS-PRSP-POWL-CONF 148, 151, 222 X Παραγγελίες με Χρόνους Καθυστέρησης (Αρχ.Σελίδα)OPS-PRSP-POWL-DELAY 147, 222 X Επισκόπηση Εύρους Κάλυψης (Αρχ.Σελίδα)OPS-PRSP-POWL-DSUP 149, 222 X Λίστα ΕργασίαςOPS-PRSP-POWL-WL 145, 150, 222 X ΑγοραστήςSAP_NBPR_PURCHASER-S Πληροφορ.Προμηθευτών για Εγκαταστ.(Αρχ.Σελίδα) KYKOP-OPS-MM-VENDOR 132 Παραστατικά ΠρομηθειώνOPS-BUYER-POWL-PURDOC-13 128, 130, 133, 134, 163, 155.72 X Δημιουργία και Επεξεργασία Αίτησης Αγοράς MMPUR_UI_PR_APPs133X Διαχειριστής ΠρομηθειώνSAP_NBPR_PURCHASER-M Έγκριση Εντολής Αγοράς (Αρχ.Σελίδα) KYKOP-P2P-REL-PO 107, 114, 115, 129, 130, 133, 138, 163 Διαχειριστής ΠωλήσεωνSAP_NBPR_SALESPERSON-S Πίν.Ελέγχ.ΠελάτηO2C_CUST_COCKPIT_ETI_COMPs 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 194, 195, 196, 204, 205 X Πίν.Ελέγχ.ΠελάτηCUST_COCKPIT_COMPs 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 204, 205 X Επεξεργ.Παραστατ.ΠωλήσεωνLO_OIF_MAIN_APPs 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 148, 204, 205 X Εντολές (Αρχ.Σελίδα)KYKOP-OPS-SD-ORDERS 107, 109, 110, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 123, 132, 148, 194, 195, 198, 201, 203, 205 Προσφορές (Αρχ.Σελίδα)KYKOP-OPS-LE-QUOTATIONS 112, 148, 200 Παράπονα (Αρχ.Σελίδα)KYKOP-SLS-COMPLAINTS 111

7 SAP Best Practices Baseline Package: Χρησιμοπ.Power Lists Όνομα ΡόλουΈνας ρόλοςΠεριγραφή Λίστας POWERID Εφαρμ.Τύπος* Χρησιμοπ.σε σενάριονέο με EhP4 Υπάλληλος του ΣέρβιςSAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S Service Entry SheetMM-SERVICES 129, 209, 212X Λίστ.Εργασ.για Εντ.Υπηρεσ.(Αρχ.Σελίδα) OPS-SERVICEPROV- SERVICE_ORDERS 199, 212X Λίστ.Εργασ.για Τιμολ.Σχετ.με Πόρους O2C-ENGAGE-POWL-WBS 198, 212X Ειδικός Χώρου ΠαραγωγήςSAP_NBPR_SHOPFLOOR-SΔιατήρηση Εντολών Παραγωγής KYKOP-OPS-PP-PRODUCTION- ORDER 145, 202 Προγρ/στής ΣτρατηγικήςSAP_NBPR_STRATPLANNER-SΑρχ.Σελίδα LTP KYKOP-OPS-PP-LONG-TERM- PLNG 144 Υπάλληλος Αποθήκης SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK -S Παραλαβή ΑγαθώνMM-MAT-DOC 107, 115, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 150, 193, 199, 208 X Λίστ.Εργασ.Ικανοπ.ΕντολήςO2C-SALESREP-FULFILL 109, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, 141, 147, 201, 203, 205, 217 X * s = απλοποιημένη κίνηση, κενό = POWER List

8 Νέοι Ρόλοι SAP Best Practices • Οι ρόλοι χρήστη που παρέχονται με το SAP Best Practices προσφέρουν συγκεκριμένα μενού χρήστη για σκοπούς δοκιμής και αναφοράς. Απαιτούνται μόνο αν χρησιμοποιείτε την ενημερωμένη διασύνδεση SAP NetWeaver Business Client και προορίζονται για δοκιμή ή αξιολόγηση. • Οι νέοι ρόλοι SAP Best Practices δημιουργούνται σύμφωνα με την σύμβαση ονομασίας SAP_NBPR_* • Οι ρόλοι παρέχονται μέσω της τεχνικής προσθήκης του SAP Best Practices μαζί με όλα τα άλλα τεχνικά αντικείμενα του SAP Best Practices. Όνομα ρόλουΤεχνικό όνομα ρόλου Διαχειριστής Πληρωτέων Λογ/σμώνSAP_NBPR_AP_CLERK-M Λογιστής Λογ/μών ΠληρωτέωνSAP_NBPR_AP_CLERK-S Διαχειριστής Εισπρακτέων Λογ/σμώνSAP_NBPR_AR_CLERK-M Λογιστής Εισπρακτέων Λογ/σμώνSAP_NBPR_AP_CLERK-S Λογ/σμοί Εισπρακτέων - FI ΜόνοSAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S Λογιστής ΠαγίωνSAP_NBPR_ASSET-S Λογιστής ΤράπεζαςSAP_NBPR_BANKACC-S Διαχειριστής ΤιμολόγησηςSAP_NBPR_BILLING-S Ελεγκτής ΕπιχείρησηςSAP_NBPR_CONTROLLER-M ΕκτελωνιστέςSAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S Οικονομικός Δ/ντής (Ελλάδα)SAP_NBPR_DE_FINACC-M Εργαζόμενος (Επαγγελματίας Χρήστης)SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Ειδικός ΜηχανολογίαςSAP_NBPR_ENGINEER-S Οικονομικός Δ/ντήςSAP_NBPR_FINACC-M Λογιστής Γενικού ΚαθολικούSAP_NBPR_FINACC-S Διαχειριστής ΙΤ (Επαγγελματίας Χρήστης)SAP_NBPR_IT_ADMIN-S Εργαζόμενος ΣυντήρησηςSAP_NBPR_MAINTENANCE-S Ελεγκτής Κόστους ΠροϊόντοςSAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Επόπτης ΠαραγωγήςSAP_NBPR_PRODPLANNER-M Προγραμματιστής ΠαραγωγήςSAP_NBPR_PRODPLANNER-S Διευθυντής ΈργουSAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M Διαχειριστής ΠρομηθειώνSAP_NBPR_PURCHASER-K Διαχειριστής ΠρομηθειώνSAP_NBPR_PURCHASER-M ΑγοραστήςSAP_NBPR_PURCHASER-S Ειδικός ΠοιότηταςSAP_NBPR_QUALMGR-S Διευθυντής ΠωλήσεωνSAP_NBPR_SALESPERSON-M Διαχειριστής ΠωλήσεωνSAP_NBPR_SALESPERSON-S ΣυντηρητήςSAP_NBPR_SERVAGENT-S Υπάλληλος του ΣέρβιςSAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S Ειδικός Χώρου ΠαραγωγήςSAP_NBPR_SHOPFLOOR-S Προγρ/στής ΣτρατηγικήςSAP_NBPR_STRATPLANNER-S Λογιστής ΤαξιδιώνSAP_NBPR_TRAVEL-S Διαχειριστής ΚεφαλαίωνSAP_NBPR_TREASURER-S Υπάλληλος ΑποθήκηςSAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Προϊστάμενος ΑποθήκηςSAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M

9 Νέο Kit Ενεργοποίησης για το SAP NetWeaver Business Client  Το Νέο Kit Ενεργοποίησης για το SAP NetWeaver Business Client - V1.30: Η έκδοση αποτελείται από την πρότυπη έκδοση του SAP Best Practices: το V1.30 αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη έκδοση του Kit Ενεργοποίησης για το SAP NWBC 3.0.  Το kit ενεργοποίησης αποτελείται από:  Οδηγίς για τη χρήση των Λιστών POWER, των Αναφορών και των Ρόλων  Οδηγίες ανάπτυξης για τις Λίστες POWER  Επισκόπηση υπαρχουσών Λιστών POWER και Αναφορών  Καθοδηγούμενη Διαδικασία για ταχεία πρωτοτυποποίηση (δείτε το Guided Tour στο μενού)  Το νέο Kit Ενεργοποίησης θα είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2010.

10 Διαδικασία Αναβάθμισης Περιεχομένων  Παροχή οδηγών αναβάθμισης διαμόρφ.που επιτρέπουν στους συνεργάτες να αναβαθμίσουν τα ήδη ενεργοπ.περιεχόμενα του πακέτου SAP Best Practices Baseline (βάσει τουSAP ERP Enhancement Package 3) στο SAP Enhancement Package 4  Γρήγ.Οδηγός Συγκεκρ.Αναβάθμισης θα παρέχεται για τη διαδικ.αναβάθμισης των περιεχομένων.  Περιγραφή βήμα βήμα (για κάθε building block) για τη λήψη των απαιτ.ρυθμίσεων διαμόρφ.delta στον εντολέα που διαμορφώθηκε στο SAP ERP Enhancement Package 3 και αναβαθμίστηκε στο SAP Enhancement Package 4  Απαιτ.έγγραφα μπορούν να βρεθούν στο SAP Service Marketplace στο: http://service.sap.com/bestpractices Πακέτα SAP Best Practices  Διαδικασία Αναβάθμισης Περιεχομένωνhttp://service.sap.com/bestpractices  Η αναβάθμιση των περιεχ.πακέτου Easy SAP Best Practices Baseline υποστηρίζεται Baseline Package V1.603 (βάσει του SAP Enhancement Package 3) Baseline Package V1.604 (βάσει του SAP Enhancement Package 4) Διαδικασία αναβάθμισης Delta για building block... Ανάπτυξη μόνο των ρυθμίσεων διαμόρφωσης delta βάσει των Διαδικασιών Αναβάθμισης του SAP Best Practices

11 Βελτιώσεις Σχετικές με Εργαλεία και Ενεργοποίηση  Μειωμένος χρόνος ενεργοποίησης  Διευρυμένη ικανότητα προσωποποίησης (δομή επιχείρ.για όλες τις εταιρίες) στο Solution Builder

12 SAP Best Practices Solution Builder: Βελτιωμένο Εύρος Γραφικών Βελτιωμένο Εύρος Γραφικών  Σχεδιασμός γνωστός από το Solution Configurator για το SAP Business All-in-One  Επεξεργαστής περιοχής βελτιωμένης εφαρμογής  Τα σενάρια της λύσης προσαρμόζονται δυναμικά και παραγγέλονται στην προβολή τύπου χάρτη της λύσης  Οι περιοχές εφαρμογής ορίζονται στον επεξεργαστή της περιοχής εφαρμογής.

13 Αλλαγές σε Σενάριο και Περιεχόμενα: Νέα Γερμανική Νομοθεσία για Εκσυγχρονισμό των Λογιστικών Αρχών  Το SAP Best Practices λαμβάνει υπόψη την Γερμανική νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών αρχών BILMoG (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz)  Σχετικό μόνο για τη Γερμανία  Η αποκανονικοποίηση μειώνει την προσπάθεια στην περιοχή των λογιστικών αρχών και στοχεύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1 η Ιανουαρίου 2010. .Αποτίμηση ξένου νομίσματος: Νές επιλογές διαμόρφωσης που παρέχονται στο SAP ERP, παρέχονται τώρα από τη σημείωση υποστήριξης του SAP. Θα συμπεριληφθούν στα Συμπληρωματικά Πακέτα του SAp στο μέλλον.  Υπολογισμός τόκου μακροπρόθεσμων δεδουλευμένων με χρήση της κίνησης F107 του συστήματος  Ενεργοποίηση προσπαθειών ανάπτυξης παγίων

14 Αλλαγές Σεναρίου και Περιεχομένων: Νέα Έκδοση SAP Best Practices για SRM  Μετάβαση από το σενάριο προμήθειας με αυτοεξυπηρέτηση στην νέα πρόσθετη έκδοση του SAP Best Practices για Διαχείριση Σχέσεων Προμηθευτή (SRM).  Το SAP Best Practices για τη Διαχείριση Σχέσεων Προμηθευτή (SRM) θα είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2010.  Η έκδοση του SAP Best Practices για το SRM θα περιέχει ένα πρόσθετο νέο σενάριο.  Ο συν.χρόνος ενεργοπ.θα μειωθεί λόγω αυξημένου αριθμού αυτοματοπ.βημάτων ενεργοποίησης.

15 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

16 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "SAP Best Practices Baseline Package V1.604 για Ελλάδα Τι Νέο Υπάρχει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google