Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύστημα Αρχείων και Καταλόγων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύστημα Αρχείων και Καταλόγων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύστημα Αρχείων και Καταλόγων
IT FOR BUSINESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύστημα Αρχείων και Καταλόγων Κεφάλαιο 13

2 Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήματος αρχείων και των καταλόγων. Περιγραφή ψηφιακών αρχείων και κειμένου Διάκριση τύπου αρχείων από την κατάληξη Περιγραφή χρήσης αρχείου βάση του τύπου τoυ Περιγραφή βασικών λειτουργιών σε ένα αρχείο

3 Στόχοι Κεφαλαίου (συν.)
Σύγκριση αρχείων άμεσης και σειριακής προσπέλασης Θέματα προστασίας αρχείων Ιεραρχία / δέντρο καταλόγων Ιεραρχική ή άμεση προσπέλαση αρχείων Περιγραφή αλγορίθμων προσπέλασης δίσκου

4 Σύστημα Αρχείων Κύρια Μνήμη: Δευτερεύουσα μνήμη:
η μνήμη όπου ενεργά προγράμματα και δεδομένα κρατούνται καθώς χρησιμοποιούνται. Οι πληροφορίες που φυλάγονται, χάνονται όταν το ηλεκτρικό ρεύμα δακόπτεται. Δευτερεύουσα μνήμη: Οι πληροφορίες που φυλάγονται, διατηρούνται και όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Επομένως, χρησιμοποιούμε δευτερεύουσα μνήμη για μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων. Η συσκευή δευτερεύουσας αποθήκευσης, που επικρατεί, είναι ο μαγνητικός δίσκος σκληρός δίσκος, δίσκος δισκέτας

5 Σύστημα Αρχείων Αποθηκεύουμε δεδομένα πάνω σ’ ένα δίσκο σε αρχεία.
ένας μηχανισμός για οργάνωση δεδομένων σ’ ένα ηλεκτρονικό μέσο Αρχείο (file) είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν σχέση μεταξύ τους. Τα διακρίνουμε μέσω ονομάτων (π.χ. exercise.doc). Τα χρησιμοποιούμε για την οργάνωση δευτερεύουσας μνήμης. Οργανώνοντας τα πάντα σε αρχεία, παρουσιάζεται μια ομοιόμορφη εικόνα για αποθήκευση πληροφορίας. Το σύστημα αρχείων (file system) είναι μια λογική οργάνωση αρχείων από το λειτουργικό σύστημα για ευκολότερη χρήση. Η πληροφορία μπορεί να ταξινομηθεί σε ένα σύνολο αρχείων. Ένα σύστημα αρχείων οργανώνεται με την ομαδοποίηση αρχείων σε καταλόγους (directories). Η δομή καταλόγου οργανώνει αρχεία σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.

6 Σύστημα Αρχείων Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων στα Windows

7 Σύστημα Αρχείων Σύστημα Διαχείρισης Αρχείων στα Windows

8 Αρχεία ψηφιακά και κειμένου
Στα αρχεία κειμένου (text file) τα δεδομένα σε bytes είναι χαρακτήρες του πίνακα χαρακτήρων ASCII ή Unicode Ένα ψηφιακό/δυαδικό αρχείο (binary file) περιέχει δεδομένα σε ειδική μορφή και απαιτεί μια ειδική ερμηνεία των bits του, με βάση τις πληροφορίες μέσα στο αρχείο (κανόνες που ορίζονται στο ίδιο το αρχείο).

9 Αρχεία ψηφιακά και κειμένου
Οι όροι αρχεία κειμένου και ψηφιακά αρχεία είναι κάπως παραπλανητικοί. Δίνουν την εντύπωση ότι οι πληροφορίες σε ένα αρχείο κειμένου δεν αποθηκεύονται ως ψηφιακά/δυαδικά δεδομένα. Σαφώς, όλα τα δεδομένα σε ένα Η/Υ αποθηκεύονται ως δυαδικά ψηφία (σε ψηφιακή μορφή) Οι όροι αναφέρονται στη δομή/μορφή της πληροφορίας σε bits: ως μια προκαθορισμένη σειρά από 8 (ASCII) ή 16 (Unicode) bits, που ερμηνεύονται ως χαρακτήρες, ή με κάποια άλλη ειδική μορφή.

10 Αρχεία ψηφιακά και κειμένου
Αρχεία κειμένου περιέχουν χαρακτήρες. ένας συντάκτης κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσεις, να δεις και να αλλάξεις το περιεχόμενο ενός αρχείου κειμένου. Για άλλους τύπους δεδομένων είναι πιο αποδοτικό η παρουσίαση δεδομένων με τον ορισμό μιας ειδικής δυαδικής/ψηφιακής μορφής και ερμηνείας. Προγράμματα που έχουν ετοιμαστεί για ερμηνεία τέτοιων τύπων δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δεις ή να αλλάξεις το περιεχόμενο. Π.χ. υπάρχουν τύποι αρχείων που αποθηκεύουν πληροφορίες εικόνας: JPEG, GIF, TIFF κλπ. Η εσωτερική μορφή τους είναι πολύ ειδική/συγκεκριμένη. Ένα πρόγραμμα μπορεί να χειριστεί ειδικούς τύπους δυαδικών αρχείων. Π.χ. Μπορεί να χειριστεί μια GIF εικόνα, αλλά όχι μια TIFF

11 Αρχεία ψηφιακά και κειμένου
Κάποια αρχεία μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι αρχεία κειμένου, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Π.χ. Ένα κείμενο που δακτυλογραφείς σ’ ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Το κείμενο αυτό αποθηκεύεται στην πραγματικότητα ως δυαδικό/ψηφιακό αρχείο, διότι εκτός από τους χαρακτήρες που αποθηκεύονται, περιέχει επίσης πληροφορίες για τη μορφή, στυλ, χρώματα, γραφικά, πλαίσια κλπ. Οι επιπρόσθετες πληροφορίες, εκτός των χαρακτήρων, απαιτούν τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου να έχουν τη δική τους ειδική μορφή για τα δεδομένα στα αρχεία.

12 Αρχεία ψηφιακά και κειμένου
Αρχείο Κειμένου (.txt) Μέγεθος: 777 bytes 1862 E Lincoln Hwy,Langhorne,PA,77998 1049 W Main St,Dover Foxcroft,ME,29657 420 W 17th St,Cheyenne,WY,54537 1430 W Memorial Blvd,Lakeland,FL,27322 2095 W Fairbanks Ave #A,Winter Park,FL,31158 323 Daniel Webster Hwy,Nashua,NH,98260 2379 Adamstown Rd,Bowersville,GA,37031 507 6th St,Wellman,IA,93 5573 Brisa St,Livermore,CA,82454 4220 4th St S,St Cloud,MN,92054 2411 5th St N,St Cloud,MN,79093 22221 SE Stark St,Gresham,OR,87828 160 Westfield St,West Springfield,MA,82422 230 Norwich Rd,Plainfield,CT,23405 4441 US Route 5,Newport,VT,37104 806 3rd St N,Jacksonville Beach,FL,17301 1840 Memorial Dr,Chicopee,MA,91844 1840 Memorial Dr,Chicopee,MA,54472 3132 Silverton Rd NE,Salem,OR,1144 92 Taylor St,Danbury,CT,12064 6165 Manchester Blvd,Buena Park,CA,89786

13 Αρχεία ψηφιακά και κειμένου
Ψηφιακό/Δυαδικό Αρχείο Εικόνας (.gif) Μέγεθος: 4.70 KB GIF89aÀ?¤?w?1!þSoftware: Microsoft Åa`Él:ŸÐ¨Tš¬Z¯Ø¬vËíz‰Ç°xL.›Ã&Svúüºßð¸<y®Ûïxû|Ïïû󀁂a~…†‡XiŠ!lŽOy„ˆ”}‹!™œ Ÿ ¢£¤¥£ ©H–¬^˜±œ  ¤·¸¹º»¦¥´´±La®ÇÈIi™!±›´£¹ÓÔÕÖ×Ô¼¸¦ŸÂ’GÆÉã˜ÍŸ¶¸ÔíîïðñíØÙ¹§œàâäüˆËšèj‰ZG?ž€ƒ*\ˆPž»z£4äÛׯ"ŸE²f $莡Ǐ Bd0Ñ¢É93 zf¯‰jt*Õ’Ò'K ÛsÀ-¤K³ZµÉÓO ©Šýh«Ö³Cþ©ÜVêØ·šE[„‰IµkµŒ ·¯BšséRtÂÏ„¦®éöòõËXÀ€ÀY)P”Ô.2µˆõBuÛØïãbI#1!ÂÂ… R‹?`¹Üá¼O§qî÷s¸Ð'— picture.gif

14 Αρχεία ψηφιακά και κειμένου
<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> <title>EPL231 - Related Links</title> </head> <body bgcolor="#FFFFFF"> <center><table BORDER CELLPADDING=7 WIDTH="90%" > <tr> <td BGCOLOR="#FFE4B5"> <center><b><font face="Comic Sans MS"><font color="#00008B"><font size=+1>ΕΠΛ 231.2: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι</font></font></font></b> <p><font size=+0 color="#D2691E" face="Comic Sans MS"><a href=index.html>Home</a>: Related Links</font></center> </td> </tr> </table></center> Ιστοσελίδα (.html) Μέγεθος: 2370 bytes

15 Τύποι Αρχείων Τα αρχεία, δυαδικά/ψηφιακά ή κειμένου, περιέχουν ένα συγκεκριμένο/ειδικό τύπο πληροφορίας Για παράδειγμα, ένα αρχείο μπορεί να περιέχει ένα πρόγραμμα Java (γλώσσα προγραμματισμού), μία εικόνα σε μορφή JPEG, ή ένα τραγούδι σε μορφή MP3 Το είδος της πληροφορίας που περιέχει το αρχείο ή το έγγραφο λέγεται τύπος αρχείου (file type) Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα αναγνωρίζουν τους πιο δημοφιλείς τύπους αρχείων.

16 Τύποι Αρχείων Τα ονόματα αρχείων διαχωρίζονται, συνήθως, σε δύο μέρη από μια τελεία. Κυρίως όνομα Κατάληξη αρχείου Η κατάληξη του αρχείου δείχνει τον τύπο του Μερικοί τύποι αρχείων και οι καταλήξεις τους.

17 Τύποι Αρχείων Οι τύποι αρχείων επιτρέπουν στο λειτουργικό σύστημα να λειτουργεί πάνω σε αρχείο με τέτοιο τρόπο που να έχει νόημα για το συγκεκριμένο αρχείο. Το Λ.Σ. κρατεί μια λίστα αναγνωρίσιμων τύπων αρχείων και συσχετίζει κάθε τύπο με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμογής. Επίσης, συνήθως ένα συγκεκριμένο εικονίδιο συσχετίζεται με ένα τύπο αρχείου. ‘Οταν κάνεις διπλοκτύπημα πάνω στο εικονίδιο, το Λ.Σ. Ξεκινά το πρόγραμμα που έχει συσχετίσει με το συγκεκριμένο τύπο αρχείου και φορτώνει το αρχείο. Μπορείς να ονομάσεις ένα αρχείο όπως θες, δίνοντάς του ότι κατάληξη θες.  ΟΜΩΣ: Αλλάζοντας την κατάληξη, δεν αλλάζουν τα δεδομένα στο αρχείο, ούτε και η ειδική μορφή του αρχείου. Εαν προσπαθήσεις να ανοίξεις ένα αρχείο με λανθασμένη κατάληξη, μ’ ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένει μια ειδική μορφή σε αυτό το αρχείο, θα σου εμφανίσει μηνύματα λάθους.

18 Τύποι Αρχείων Επιλογές Καταλόγου Τύποι αρχείου
Επιτρέπει στο χρήστη να ορίζει με ποιο πρόγραμμα θα εκτελεστεί μια κατάληξη αρχείου.

19 Τύποι Αρχείων – Αρχεία Δεδομένων
Τα δυαδικά/ψηφιακά αρχεία μπορεί να είναι αρχεία ήχου, εικόνας, ταινίας, εκτελέσιμα αρχεία (executable), αρχεία βάσης δεδομένων (data file). Τα αρχεία δεδομένων αποτελούνται από πολλές εγγραφές (records). Κάθε εγγραφή αποτελείται από πολλά πεδία (fields).

20 Αρχεία Δεδομένων Κλειδί (key) είναι ένα συγκεκριμένο πεδίο εγγραφής που χαρακτηρίζει (μοναδικά) κάθε εγγραφή. π.χ. CY Νίκος Παν. Κύπρου Λευκωσία 1678 Πεδίο 1 Πεδίο 2 Πεδίο 3 Πεδίο 4 Πεδίο 5 Κλειδί

21 Λειτουργίες των Αρχείων
Δημιουργία αρχείου Διαγραφή αρχείου Άνοιγμα αρχείου Κλείσιμο αρχείου Διάβασμα δεδομένων Αποθήκευση / γράψιμο δεδομένων Γράψιμο δεδομένων στο τέλος του αρχείου (append) Διαγραφή δεδομένων, όχι όμως του αρχείου (truncate) Μετονομασία αρχείου Αντιγραφή αρχείου

22 Τρόποι Επεξεργασίας Αρχείων Δεδομένων
Οι βασικότερες λειτουργίες που μπορούν να επιτελεστούν σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων είναι Ανάκτηση (retrieval) εγγραφών Ενημέρωση (updating) εγγραφών Ταξινόμηση (sorting) εγγραφών

23 Τρόποι Επεξεργασίας Αρχείων Δεδομένων
Η ανάκτηση αφορά τη λήψη του περιεχομένου μιας εγγραφής χωρίς να γίνει καμιά μεταβολή στο έγγραφο ή αρχείο Ενημέρωση ονομάζεται κάθε λειτουργία αλλαγής εγγραφών ή αρχείου, πχ. διαγραφή ή προσθήκη εγγραφής, αλλαγή στα πεδία μιας εγγραφής Ταξινόμηση είναι η λειτουργία κατά την οποία οι εγγραφές ενός αρχείου διατάσσονται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά με βάση την τιμή ενός πεδίου ή συνδυασμό από αυτά

24 Φυσική Αποθήκευση Αρχείων
Οι εγγραφές των αρχείων καταλαμβάνουν διάφορες περιοχές του μαγνητικού μέσου που αποθηκεύονται Στους δίσκους οι εγγραφές καταλαμβάνουν θέσεις ενός τμήματος (block), και όταν αυτός συμπληρωθεί, παίρνουν θέσεις από τον επόμενο. Όταν συμπληρωθεί όλο το ίχνος (track) πηγαίνουμε στο επόμενο, κ.ο.κ. Δηλαδή, στη περίπτωση του δίσκου ένα αρχείο δεδομένων μπορεί να μη καταλαμβάνει συνεχόμενες περιοχές του δίσκου, αλλά διάσπαρτες.

25 Φυσική Αποθήκευση Αρχείων
Record 1 Record 2 Record 3 Record 4 ίχνος (track) τομέας (block)

26 Φυσική Αποθήκευση Αρχείων
Το λειτουργικό σύστημα φροντίζει ώστε εμείς να βλέπουμε πάντα το αρχείο μας σαν μια συνεχή παράθεση εγγραφών. Παράδειγμα Αφαιρετικότητας !

27 Φυσική Αποθήκευση Αρχείων

28 Προσπέλαση Αρχείου Το Λειτουργικό Σύστημα διατηρεί:
ένα πίνακα που δείχνει ποιοι τομείς (blocks) δευτερεύουσας μνήμης είναι ελεύθερα και για κάθε κατάλογο διατηρεί ένα πίνακα που κρατεί πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία σ΄αυτό τον κατάλογο. Ένα αρχείο υπό επεξεργασία έχει ένα υφιστάμενο δείκτη αρχείου (current file pointer) που δείχνει την τοποθεσία όπου η επόμενη λειτουργία διαβάσματος ή γραψίματος (read / write operation) θα συμβεί. Μετά από κάθε λειτουργία διαβάσματος ή γραψίματος ο δείκτης αρχείου ανανεώνεται (updated). Δείχνει σε μια νέα θέση στο αρχείο, έτοιμο για τη νέα λειτουργία διαβάσματος ή γραψίματος

29 Προσπέλαση Αρχείου Δυο βασικές τεχνικές προσπέλασης αρχείου:
Σειριακή προσπέλαση Άμεση προσπέλαση Οι τεχνικές προσπέλασης ορίζουν τους τρόπους με τους οποίους ο υφιστάμενος δείκτης αρχείου μπορεί να επανατοποθετηθεί. Μερικά λειτουργικά συστήματα προσφέρουν μόνο τον ένα τύπο προσπέλασης αρχείου, ενώ άλλα προσφέρουν επιλογή. Ο τύπος προσπέλασης αρχείου που είναι διαθέσιμος καθορίζεται όταν το αρχείο δημιουργείται.

30 Προσπέλαση Αρχείου Η πιο συνήθης και η πιο εύκολη για υλοποίηση είναι η σειριακή προσπέλαση (sequential access) Τα δεδομένα του αρχείου επεξεργάζονται με τη σειρά που αποθηκεύονται. Η σειριακή προσπέλαση απαιτεί να διαβάσουμε όλα τα «κομμάτια» του αρχείου μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε Οι λειτουργίες ανάγνωσης και γραψίματος μετακινούν τον υφιστάμενο δείκτη αρχείου τόσο όσο χρειάζεται για να διαβάσουμε ή να γράψουμε δεδομένα.

31 Προσπέλαση Αρχείου Σειριακή Προσπέλαση Αρχείου

32 Προσπέλαση Αρχείου Τα αρχεία άμεσης προσπέλασης (direct access) αποτελούνται από μικρά λογικά αριθμημένα τμήματα-εγγραφές (records) Η άμεση προσπέλαση επιτρέπει στον χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα-εγγραφή χρησιμοποιώντας τον αριθμό του τμήματος. Αυτό το είδος προσπέλασης είναι πιο πολύπλοκο να υλοποιηθεί, αλλά είναι πιο βοηθητικό σε περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα κομμάτια μεγάλων αρχείων δεδομένων πρέπει να είναι προσβάσιμα γρήγορα, όπως σε μια βάση δεδομένων.

33 Προσπέλαση Αρχείου Άμεση Προσπέλαση Αρχείου

34 Προστασία Αρχείων Σε ένα σύστημα πολλαπλών χρηστών η προστασία των αρχείων είναι πολύ σημαντική Δε θέλουμε κάποιος χρήστης να έχει πρόσβαση στα αρχεία κάποιου άλλου, έκτος εάν ο δεύτερος το επιτρέπει Ο μηχανισμός προστασίας αρχείων ελέγχει ποιος θα έχει πρόσβαση σε ένα αρχείο και για ποιο σκοπό

35 Προστασία Αρχείων Ασφάλεια Αρχείων (Windows)

36 Προστασία Αρχείων Στο λειτουργικό σύστημα Unix η προστασία ορίζεται αυτόματα σε τρεις κατηγορίες: Δημιουργός (Owner)  π.χ. student1 Ομάδα (Group)  π.χ. EPL001 (λίστα χρηστών) Υπόλοιποι (World)  π.χ. όλο το UCY (όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα)

37 Ιεραρχία Καταλόγων Ένας κατάλογος αρχείων μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο κατάλογο Ο κατάλογος που περιέχει άλλο κατάλογο λέγεται πατρο-κατάλογος (parent directory), και ο κατάλογος που βρίσκεται μέσα λέγεται υποκατάλογος (subdirectory) Ένα σύστημα αρχείων λογικά είναι σαν ένα δέντρο καταλόγων (directory tree) μια δομή που δείχνει την οργάνωση φωλιασμένων καταλόγων ενός συστήματος αρχείων Ο κατάλογος στο πιο υψηλό επίπεδο ονομάζεται κατάλογος ρίζα (root directory)

38 Δέντρο Καταλόγων Σε μια δεδομένη στιγμή ο χρήστης χειρίζεται ένα συγκεκριμένο κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός ονομάζεται κατάλογος εργασίας (working directory) Π.χ. δουλεύουμε στο Desktop C:\Documents and Settings\user\Desktop

39 Δέντρο Καταλόγων του Windows

40 Δέντρο Καταλόγων του UNIX

41 Ονόματα Διαδρομών Για να δηλώσουμε την ακριβή τοποθεσία ενός αρχεόυ ή υποκαταλόγου, συνήθως την περιγράφουμε από τη διαδρομή (path), που είναι η σειρά των καταλόγων που ανοίγουμε για να βρούμε το αρχείο Ένα όνομα απόλυτης διαδρομής (absolute) ξεκινά από τη ρίζα και ορίζει κάθε διακλάδωση στο δέντρο καταλόγων μέχρι το αρχείο ή κατάλογο που αναζητούμε Ένα όνομα σχετικής διαδρομής (relative) ξεκινά από τον υφιστάμενο κατάλογο εργασίας

42 Ονόματα Διαδρομών Παραδείγματα απόλυτης διαδρομής
C:\Program Files\MS Office\WinWord.exe C:\My Documents\letters\applications\vaTech.doc C:\Windows\System\QuickTime Έστω ότι ο υφιστάμενος κατάλογος εργασίας είναι C:\My Documents\letters Τότε το σχετικό όνομα διαδρομής μπορεί να είναι john.doc applications\calState.doc

43 Χρονοδρομολόγηση Δίσκου
Το σύστημα αρχείων πρέπει να προσπελαστεί με αποδοτικό τρόπο Καθώς τρέχουν πολλά προγράμματα σε ένα υπολογιστή, μπορεί να δημιουργηθούν πολλές αιτήσεις προσπέλασης δίσκου Η τεχνική που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα για την επιλογή και εξυπηρέτηση αιτημάτων ονομάζεται χρονοδρομολόγηση δίσκου (disk scheduling)

44 Χρονοδρομολόγηση Δίσκου
Συσκευή μαγνητικού δίσκου παράλληλοι ομόκεντροι κύκλοι-tracks

45 Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Δίσκου
Χρονοδρομολόγηση με σειρά άφιξης (First-Come, First-Served (FCFS) Disk Scheduling) τα αιτήματα εξυπηρετούνται με τη σειρά που φτάνουν, άσχετα με το πού βρίσκονται οι κεφαλές του δίσκου Χρονοδρομολόγηση με το μικρότερο χρόνο ανίχνευσης (Shortest-Seek Time-First (SSTF) Disk Scheduling) επιλέγει το αίτημα το οποίο χρειάζεται τη λιγότερη κίνηση των κεφαλών του δίσκου για εξυπηρέτηση

46 Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Δίσκου
Χρονοδρομολόγηση με σάρωση δίσκου (SCAN Disk Scheduling) κινεί τις κεφαλές του δίσκου προς και μακριά από τον άξονα, καθώς ο δίσκος γυρίζει συνεχώς προς μια κατεύθυνση. Όταν ένα συγκεκριμένο τμήμα, για προσπέλαση δίσκου, βρίσκεται κάτω από την κεφαλή τότε αυτή το διαβάζει

47 Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Δίσκου
Παράδειγμα: Υποθέστε ότι ένας δίσκος έχει 100 κυλίνδρους. Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, τ’ ακόλουθα αιτήματα κυλίνδρων γίνονται, με αυτή τη σειρά: 49, 91, 22, 61, 7, 62, 33, 35 Υποθέστε, επίσης, ότι οι κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής δίσκου βρίσκονται τώρα στον κύλινδρο 26 και κινούνται εσωτερικά προς τις χαμηλότερες τιμές κυλίνδρων προς τον άξονα. Ερώτημα: Σε ποιο κύλινδρο πρέπει οι κεφαλές δίσκου να μετακινηθούν;

48 Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης Δίσκου
Χρονοδρομολόγηση με σειρά άφιξης: 49, 91, 22, 61, 7, 62, 33, 35 Χρονοδρομολόγηση με το μικρότερο χρόνο ανίχνευσης: 22, 33, 35, 49, 61, 62, 91, 7 Χρονοδρομολόγηση με σάρωση δίσκου: 22, 7, 33, 35, 49, 61, 62, 91


Κατέβασμα ppt "Σύστημα Αρχείων και Καταλόγων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google