Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

10.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 10 Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "10.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 10 Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 10.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 10 Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

2 10.2 © 2007 by Prentice Hall ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι αποφάσεων και πώς λειτουργεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων;  Πώς τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν τους ανθρώπους που εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες να λαμβάνουν αποφάσεις πιο αποτελεσματικά;  Ποια είναι τα επιχειρηματικά οφέλη από τη χρήση ευφυών τεχνικών στη λήψη αποφάσεων και στη διαχείριση γνώσεων;

3 10.3 © 2007 by Prentice Hall ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Ποιοι τύποι συστημάτων χρησιμοποιούνται για διαχείριση γνώσεων σε επιχειρησιακή κλίμακα, και πώς προσφέρουν αξία στις επιχειρήσεις;  Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι συστημάτων χειρισμού γνώσεων και πώς προσφέρουν αξία στις επιχειρήσεις; Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

4 10.4 © 2007 by Prentice Hall Η Eastern Mountain Sports χαράζει το δρόμο για καλύτερες αποφάσεις  Πρόβλημα: Παλιά και δύσχρηστα πληροφοριακά συστήματα, σπατάλη χρόνου εργασίας, κακές αποφάσεις για αποθέματα.  Λύσεις: Υιοθέτηση ενός συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας για την πιο αποδοτική συλλογή και επικοινωνία σημαντικών δεδομένων. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

5 10.5 © 2007 by Prentice Hall Η Eastern Mountain Sports χαράζει το δρόμο για καλύτερες αποφάσεις  Το WebFOCUS και το ενδιάμεσο λογισμικό iWay από την Information Builders εξάγει τα βασικά δεδομένα και τα παρουσιάζει σε πίνάκες ελέγχου προσβάσιμους μέσω του Ιστού.  Παρουσιάζει τον ρόλο της τεχνολογίας πληροφοριών στον εξωραϊσμό παλιών πληροφοριακών συστημάτων.  Δείχνει επίσης τον ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

6 10.6 © 2007 by Prentice Hall Η Eastern Mountain Sports χαράζει το δρόμο για καλύτερες αποφάσεις Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

7 10.7 © 2007 by Prentice Hall Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματική Αξία της Βελτιωμένης Λήψης Αποφάσεων  Η μέτρηση της βελτιωμένης λήψης αποφάσεων είναι δυνατή  Αποφάσεις λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης •Μερικές είναι συνηθισμένες, ρουτίνας και πολλές •Αν και η αξία της βελτίωσης μίας μόνο απόφασης μπορεί να είναι μικρή, η βελτίωση εκατοντάδων χιλιάδων «μικρών» αποφάσεων ισοδυναμεί με μεγάλη ετήσια αξία για την επιχείρηση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

8 10.8 © 2007 by Prentice Hall Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματική Αξία της Βελτιωμένης Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

9 10.9 © 2007 by Prentice Hall Τύποι Αποφάσεων Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Αδόμητες •Ο λήπτης της απόφασης πρέπει να επιστρατεύσει την κρίση του για να λύσει το πρόβλημα •Πρωτότυπες και σημαντικές, δεν είναι καθημερινής ρουτίνας •Δεν υπάρχει καλά κατανοητή ή προσυμφωνημένη διαδικασία λήψης απόφασης  Δομημένες •Επαναλαμβανόμενες αποφάσεις ρουτίνας •Ακολουθούν προκαθορισμένη διαδικασία χειρισμού ώστε να μην αντιμετωπίζονται ως πρωτότυπες  Ημιδομημένες •Μόνο μέρος του προβλήματος επιδέχεται σαφή απάντηση που προέρχεται από αποδεκτή διαδικασία

10 10.10 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-1 Τα ανώτερα, τα μεσαία και τα επιχειρησιακά στελέχη και το λοιπό προσωπικό έχουν διαφορετικούς τύπους αποφάσεων και πληροφοριακές απαιτήσεις. Πληροφοριακές Απαιτήσεις Βασικών Ομάδων Λήψης Αποφάσεων σε μια Επιχείρηση Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα

11 10.11 © 2007 by Prentice Hall Η Διαδικασία λήψης Αποφάσεων Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων 1.Συλλογή πληροφοριών •Ανακάλυψη, καθορισμός και κατανόηση των προβλημάτων που υπάρχουν στον οργανισμό – γιατί υπάρχει πρόβλημα, πού υπάρχει, ποιες είναι οι επιπτώσεις του 2.Σχεδιασμός •Εντοπισμός και διερεύνηση διαφόρων λύσεων 3.Επιλογή •της προτιμότερης από τις εναλλακτικές λύσεις 4.Εφαρμογή •Υλοποίηση της επιλεγμένης λύσης και παρακολούθηση του πόσο καλά λειτουργεί

12 10.12 © 2007 by Prentice Hall Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-2 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερα στάδια. Στάδια της Λήψης Αποφάσεων

13 10.13 © 2007 by Prentice Hall Ποιοτικοί Παράγοντες Αποφάσεων Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Ακρίβεια •Η απόφαση αντανακλά την πραγματικότητα  Περιεκτικότητα •Η απόφαση αντικατοπτρίζει πλήρη συνεκτίμηση γεγονότων και περιστάσεων  Δικαιοσύνη •Η απόφαση αντανακλά πιστά τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων μερών

14 10.14 © 2007 by Prentice Hall Ποιοτικοί Παράγοντες Αποφάσεων Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Ταχύτητα (αποτελεσματικότητα) •Η λήψη της απόφασης είναι αποτελεσματική όσον αφορά το χρόνο και άλλους πόρους  Συνοχή •Η απόφαση αντανακλά μια ορθολογική διεργασία που μπορεί να εξηγηθεί σε άλλους και να γίνει κατανοητή  Δέουσα διαδικασία •Η απόφαση είναι απόρροια γνωστής διαδικασίας και μπορεί να προσβληθεί σε ανώτερη αρχή

15 10.15 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα και Τεχνολογίες Στήριξης Αποφάσεων Λήψη αποφάσεων και πληροφοριακά συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS)  Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS)  Συστήματα υποστήριξης διοίκησης (ESS)  Συστήματα υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων (GDSS)  Ευφυείς τεχνικές

16 10.16 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(MIS) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Βοηθούν τους μάνατζερ να παρακολουθούν και να ελέγχουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, με πληροφορίες για την απόδοση της επιχείρησης  Κατά κανόνα, παράγουν καθορισμένες και τακτές αναφορές με βάση δεδομένα από υποκείμενα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (TPS) •π.χ. σύνοψη μηνιαίων ή ετήσιων πωλήσεων για καθεμία από τις κύριες γεωγραφικές περιοχές μιας εταιρείας •Αναφορές Αποκλίσεων: Τονίζουν μόνον ασυνήθιστες καταστάσεις

17 10.17 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)  Υποστηρίζουν την ανάλυση ημιδομημένων και αδόμητων προβλημάτων  Τα πρώτα DSS καθοδηγούνταν από απλά μοντέλα •Ανάλυση υποθέσεων (“What-if”): αναπτύσσεται ένα μοντέλο, μεταβάλλονται διάφοροι παράγοντες εισόδου και μετρώνται οι μεταβολές της εξόδου  Σύγχρονα DSS καθοδηγούμενα από δεδομένα •Χρησιμοποιούν αναλυτική επεξεργασία άμεσης επικοινωνίας (OLAP) και εξόρυξη δεδομένων για την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από τα κυριότερα εταιρικά συστήματα Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

18 10.18 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Μελέτη Περίπτωσης: Άνθρωποι Γιατί τόσο Πολλές Αρνήσεις Επιβίβασης;  Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: •Λειτουργεί καλά το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων των αεροπορικών εταιρειών για την υπερκράτηση θέσεων; Δώστε απάντηση από την πλευρά των εταιρειών και από την πλευρά των επιβατών. •Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις εταιρείες αν αρνούνται επιβίβαση σε πάρα πολλούς επιβάτες; •Ποιες είναι οι εισροές, οι διεργασίες και οι εκροές αυτού του DSS; •Ποιοι ανθρώπινοι, οργανωσιακοί και τεχνολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τα προβλήματα των υπερβολικών υπερκρατήσεων; •Σε ποιο βαθμό αυτό είναι πρόβλημα «ανθρώπων»; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

19 10.19 © 2007 by Prentice Hall Συστατικά Στοιχεία τωνDSS Συστατικά Στοιχεία των DSS Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Βάση δεδομένων DSS: συλλογή τρεχόντων ή ιστορικών δεδομένων από διάφορες εφαρμογές ή ομάδες  Σύστημα λογισμικού DSS •Εργαλεία λογισμικού για την ανάλυση των δεδομένων  Εργαλεία αναλυτικής επεξεργασίας άμεσης επικοινωνίας (OLAP)  Εργαλεία εξόρυξης δεδομένων  Μαθηματικά και αναλυτικά μοντέλα  Διασύνδεση του DSS με τον χρήστη

20 10.20 © 2007 by Prentice Hall Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-3 Τα κύρια συστατικά μέρη ενός DSS είναι η βάση δεδομένων DSS, το σύστημα λογισμικού DSS, και η διασύνδεση με το χρήστη. Η βάση δεδομένων DSS μπορεί να είναι μια μικρή βάση δεδομένων σε προσωπικό υπολογιστή ή μια μεγάλη αποθήκη δεδομένων. Γενική Απεικόνιση Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων

21 10.21 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Μοντέλο: Αφηρημένη αναπαράσταση των στοιχείων ή των σχέσεων ενός φαινομένου  Η δημιουργία στατιστικού μοντέλου βοηθάει στη διερεύνηση σχέσεων •π.χ. η σχέση πωλήσεων ενός προϊόντος με διαφορές στην ηλικία, το εισόδημα ή άλλους παράγοντες  Μοντέλα βελτιστοποίησης, μοντέλα προβλέψεων  Μοντέλα ανάλυσης ευαισθησίας •Υποβάλλουν επανειλημμένες ερωτήσεις εναλλακτικών υποθέσεων («τι θα γίνει αν …») για να προσδιοριστεί η επίπτωση στα αποτελέσματα από τις αλλαγές ενός ή περισσότέρων παραγόντων •π.χ. Τι θα γίνει αν αυξηθεί η τιμή του προϊόντος κατά 5%;

22 10.22 © 2007 by Prentice Hall Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-4 Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης ευαισθησίας σχετικά με την επίδραση των αλλαγών της τιμής πώλησης και του μοναδιαίου κόστους μιας γραβάτας πάνω στο σημείο ισορροπίας του προϊόντος. Απαντάει δηλαδή στην ερώτηση “Τι θα συμβεί στο σημείο ισορροπίας αν η τιμή πώλησης και το κόστος παραγωγής κάθε μονάδας αυξηθούν ή μειωθούν;” Ανάλυση Ευαισθησίας

23 10.23 © 2007 by Prentice Hall Πίνακες Λογιστικών Φύλλων για Υποστήριξη Αποφάσεων Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Οι πίνακες λογιστικών φύλλων μπορούν να δίνουν απαντήσεις σε πολλαπλές πλευρές των ερωτήσεων •Ώρες της ημέρας και μέσος όρος αγορών •Τύπος πληρωμής και μέσος όρος αγορών •Τύπος πληρωμής, περιοχή και προέλευση πελατών  Συγκεντρωτικός πίνακας •Παρουσιάζει δύο ή περισσότερες διαστάσεις των δεδομένων σε βολική μορφή

24 10.24 © 2007 by Prentice Hall Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-5 Ο κατάλογος δείχνει ένα τμήμα των συναλλαγών παραγγελιών που πραγματοποίησε η Online Management Training Inc. στις 28 Οκτωβρίου 2007. Δείγμα Καταλόγου Συναλλαγών της Online Management Training Inc.

25 10.25 © 2007 by Prentice Hall Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας που Εξετάζει την Περιφερειακή Κατανομή των Πελατών Εικόνα 10-6 Αυτός ο συγκεντρωτικός πίνακας δημιουργήθηκε με τη χρήση του Excel 2007 με στόχο να παρουσιαστεί γρήγορα η σχέση ανάμεσα στις περιφέρειες και στον αριθμό πελατών.

26 10.26 © 2007 by Prentice Hall Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-7 Σε αυτόν τον συγκεντρωτικό πίνακα μπορούμε να εξετάσουμε την προέλευση των πελατών από πλευράς περιφέρειας και διαφημιστικής πηγής. Φαίνεται ότι σχεδόν το 30% των πελατών προέρχονται από καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις ανά περιφέρεια. Συγκεντρωτικός Πίνακας που Εξετάζει την Περιφερειακή Κατανομή των Πελατών και τη Διαφημιστική Πηγή

27 10.27 © 2007 by Prentice Hall Οπτική Παράσταση Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα(GIS) Οπτική Παράσταση Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Εργαλεία οπτικής παράστασης δεδομένων: •Παρουσιάζουν δεδομένα σε μορφή γραφικών για να βοηθούν τους χρήστες να βλέπουν πρότυπα και σχέσεις σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων  Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS): •Χρησιμοποιούν τεχνολογία οπτικής παράστασης για να αναλύουν και να παρουσιάζουν δεδομένα σε μορφή ψηφιοποιημένων χαρτών •Υποστηρίζουν αποφάσεις που προϋποθέτουν γνώση σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή ανθρώπων ή άλλων πόρων

28 10.28 © 2007 by Prentice Hall Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Η Νότια Καρολίνα χρησιμοποιεί ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα, το HAZUS, για να εκτιμά και να χαρτογραφεί τις περιφερειακές ζημιές και απώλειες σε περίπτωση σεισμού ορισμένης θέσης και έντασης. Το HAZUS εκτιμά το βαθμό και τη γεωγραφική έκταση των ζημιών από σεισμό σε ολόκληρη την πολιτεία με πληροφορίες για τη χρήση των κτιρίων, τον τύπο και τα υλικά κατασκευής τους. Το σύστημα αυτό βοηθάει την πολιτεία να σχεδιάζει τις ενέργειες σε φυσικές καταστροφές και το μετριασμό των επιπτώσεών τους.

29 10.29 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Πελατών (CDSS) Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης από πελάτες •Περιλαμβάνουν: Μηχανές αναζήτησης, ευφυείς πράκτορες, ηλεκτρονικούς καταλόγους, καταλόγους Ιστού, ομάδες συζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.  Πολλές επιχειρήσεις έχουν τοποθεσίες στον Ιστό για τους πελάτες τους, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες εκεί όλες οι πληροφορίες, τα μοντέλα ή άλλα αναλυτικά εργαλεία αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων •π.χ. η T. Rowe Price διαθέτει διαδικτυακά εργαλεία και οδηγούς για προγραμματισμό σπουδών, συνταξιοδότησης, ακίνητης περιουσίας κ.λπ.

30 10.30 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης(ESS) Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης (ESS)  Συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλές διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, συχνά μέσω πύλης Διαδικτύου  Ψηφιακός πίνακας ελέγχου: Δίνει στα ανώτερα στελέχη μια εικόνα της συνολικής απόδοσης του οργανισμού  Ικανότητα εμβάθυνσης: Επιτρέπει το πλησίασμα σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας ή την απομάκρυνση για μια ευρύτερη εικόνα  Χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισμού και των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών, για την αναγνώριση των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών και την πρόβλεψη τάσεων Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

31 10.31 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων(GDSS) Συστήματα υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων (GDSS)  Αλληλεπιδραστικά συστήματα υπολογιστών που διευκολύνουν τη λύση αδόμητων προβλημάτων από ομάδα ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις  Χρησιμοποιούνται σε αίθουσες διασκέψεων με ειδικό υλικό και λογισμικό για τη συλλογή, ταξινόμηση και αποθήκευση ιδεών και αποφάσεων  Συμβάλλουν στη δημιουργία ατμόσφαιρας συνεργασίας, διασφαλίζοντας την ανωνυμία των συμμετεχόντων  Υποστηρίζουν την αύξηση του μεγέθους της σύσκεψης με αυξημένη παραγωγικότητα Συστήματα για τη Στήριξη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

32 10.32 © 2007 by Prentice Hall  Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων •Πολλά βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη (AI)  Συστήματα υπολογιστών (υλικό και λογισμικό) που επιχειρούν να προσομοιώσουν τη συμπεριφορά και τους μηχανισμούς σκέψης των ανθρώπων •Περιλαμβάνουν:  Έμπειρα συστήματα  Περιπτωσιολογική συλλογιστική  Ασαφή λογική  Νευρωνικά δίκτυα  Γενετικούς αλγορίθμους  Ευφυείς πράκτορες Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

33 10.33 © 2007 by Prentice Hall  Έμπειρα συστήματα •Αποτυπώνουν την ανθρώπινη γνώση ως σύνολο κανόνων που αποκαλείται βάση γνώσεων  200 – 10.000 κανόνες, ανάλογα με τη πολυπλοκότητα •Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων του συστήματος πραγματοποιεί αναζήτηση στους κανόνες και εφαρμόζει εκείνους που ενεργοποιούνται από τα στοιχεία που συγκεντρώνει και εισάγει ο χρήστης •Είναι χρήσιμα για το χειρισμό προβλημάτων κατάταξης, στα οποία οι εναλλακτικές λύσεις είναι σχετικά λίγες και όλα τα πιθανά εξαγόμενα είναι γνωστά από πριν Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

34 10.34 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-8 Ένα έμπειρο σύστημα περιέχει κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται όταν χρησιμοποιείται. Οι κανόνες είναι αλληλένδετοι· ο αριθμός των εκβάσεων είναι γνωστός από την αρχή και είναι περιορισμένος· υπάρχουν πολλαπλές διαδρομές προς την ίδια έκβαση· και το σύστημα μπορεί να εξετάζει πολλούς κανόνες ταυτόχρονα. Οι κανόνες που παρουσιάζονται εδώ προορίζονται για ένα απλό έμπειρο σύστημα χορήγησης πιστώσεων. Κανόνες ενός Έμπειρου Συστήματος Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων

35 10.35 © 2007 by Prentice Hall  Περιπτωσιολογική συλλογιστική •Οι γνώσεις και οι προηγούμενες εμπειρίες των ειδικών θεωρούνται ως περιπτώσεις και αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων για επόμενη ανάκτηση •Το σύστημα αναζητεί αποθηκευμένες περιπτώσεις με χαρακτηριστικά προβλήματος παρόμοια με εκείνα της νέας, βρίσκει την περίπτωση που ταιριάζει περισσότερο και εφαρμόζει τις λύσεις της παλιάς περίπτωσης στη νέα •Οι πετυχημένες και οι αποτυχημένες λύσεις προσαρτώνται και συνδέονται στη βάση δεδομένων •Χρησιμοποιείται σε ιατρικά διαγνωστικά συστήματα και στην υποστήριξη πελατών Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

36 10.36 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-9 Η περιπτωσιολογική συλλογιστική αναπαριστά τις γνώσεις ως μια βάση δεδομένων προηγούμενων περιπτώσεων με τις αντίστοιχες λύσεις τους. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια διεργασία έξι βημάτων για να δώσει λύσεις σε νέα προβλήματα που συναντά ο χρήστης. Πώς Λειτουργεί η Περιπτωσιολογική Συλλογιστική Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων

37 10.37 © 2007 by Prentice Hall  Ασαφής λογική •Τεχνολογία που βασίζεται σε κανόνες και κατατάσσει την ανακρίβεια σε κατηγορίες (π.χ. «κρύο» έναντι «ζεστού»), δημιουργώντας κανόνες που χρησιμοποιούν προσεγγιστικές ή υποκειμενικές αξίες •Περιγράφει γλωσσικά ένα ορισμένο φαινόμενο ή μια διεργασία και κατόπιν αναπαριστά αυτή την περιγραφή με ένα μικρό αριθμό ευέλικτων κανόνων •Δίνει λύσεις σε προβλήματα που απαιτούν εμπειρογνωμοσύνη που είναι δύσκολο να παρασταθεί με τη μορφή αυστηρών κανόνων IF-THEN  π.χ. Στην Ιαπωνία, ο υπόγειος σιδηρόδρομος Sendai διαθέτει ελέγχους ασαφούς λογικής για να επιταχύνει τους συρμούς τόσο ομαλά, ώστε οι όρθιοι επιβάτες δεν χρειάζεται να κρατιούνται από χειρολαβές Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

38 10.38 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-10 Οι λειτουργίες μελών για την είσοδο που ονομάζεται θερμοκρασία βρίσκονται στη λογική του θερμοστάτη που ελέγχει τη θερμοκρασία του δωματίου. Οι λειτουργίες μελών βοηθούν στη μετάφραση των γλωσσικών εκφράσεων, όπως «ζέστη», σε αριθμούς που μπορεί να χειριστεί ο υπολογιστής. Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Ασαφής Λογική για τον Έλεγχο της Θερμοκρασίας

39 10.39 © 2007 by Prentice Hall  Νευρωνικά δίκτυα •Χρησιμοποιούν υλικό και λογισμικό που προσομοιάζει τους τρόπους επεξεργασίας του βιολογικού εγκεφάλου •«Μαθαίνουν» πρότυπα από μεγάλες ποσότητες δεδομένων αναδιφώντας τα δεδομένα, αναζητώντας σχέσεις, καταστρώνοντας μοντέλα και διορθώνοντας διαρκώς τα λάθη του μοντέλου τους •Οι άνθρωποι μπορούν να «εκπαιδεύσουν» το δίκτυο τροφοδοτώντας το με δεδομένα των οποίων οι είσοδοι οδηγούν σε ένα γνωστό σύνολο εξόδων ή συμπερασμάτων •Είναι χρήσιμα για την επίλυση σύνθετων, ελάχιστα κατανοητών προβλημάτων για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

40 10.40 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-11 Ένα νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιεί κανόνες τους οποίους «μαθαίνει» από πρότυπα δεδομένων, για να αναπτύξει μια κρυφή στρώση λογικής. Η κρυφή στρώση επεξεργάζεται τις εισόδους και τις ταξινομεί με βάση την εμπειρία που αποκτά το μοντέλο. Σε αυτό το παράδειγμα, το νευρωνικό δίκτυο έχει εκπαιδευτεί να διακρίνει τις ύποπτες για απάτη αγορές με πιστωτική κάρτα. Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πώς Λειτουργεί ένα Νευρωνικό Δίκτυο

41 10.41 © 2007 by Prentice Hall  Γενετικοί αλγόριθμοι •Βρίσκουν τη βέλτιστη λύση σε ένα πρόβλημα εξετάζοντας πολύ μεγάλο αριθμό εναλλακτικών λύσεων σ’ αυτό •Βασίζεται σε τεχνικές εμπνευσμένες από την εξελικτική βιολογία: κληρονομικότητα, μετάλλαξη, φυσική επιλογή κ.λπ. •Λειτουργεί παριστώντας μια λύση ως ακολουθία 0 και 1, κατόπιν κάνει αναζήτηση σε τυχαίες ακολουθίες δυαδικών ψηφίων για να αναγνωρίσει την πιο καλή πιθανή λύση •Χρησιμοποιούνται για τη λύση περίπλοκων προβλημάτων που είναι πολύ δυναμικά και σύνθετα με εκατοντάδες ή χιλιάδες μεταβλητές ή μαθηματικούς τύπους Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

42 10.42 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-12 Αυτό το παράδειγμα παρουσιάζει έναν αρχικό πληθυσμό «χρωμοσωμάτων», καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μια διαφορετική λύση. O γενετικός αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια επαναληπτική διαδικασία για να βελτιώσει τις αρχικές λύσεις, έτσι ώστε να είναι πιθανότερο να προκύψουν οι καλύτερες δυνατές λύσεις, δηλαδή εκείνες που παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη καταλληλότητας. Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Τα Συστατικά Μέρη ενός Γενετικού Αλγορίθμου

43 10.43 © 2007 by Prentice Hall  Ευφυείς πράκτορες •Προγράμματα που λειτουργούν στο παρασκήνιο χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση και εκτελούν συγκεκριμένες, επαναλαμβανόμενες και προβλέψιμες εργασίες για ένα χρήστη, μια επιχειρηματική διεργασία, ή μια εφαρμογή λογισμικού •Ρομπότ αγορών •Η Procter & Gamble (P&G) χρησιμοποίησε ομάδα ημιαυτόνομων πρακτόρων που αντιπροσωπεύουν στοιχεία της εφοδιαστικής της αλυσίδας, όπως φορτηγά, παραγωγικές εγκαταστάσεις, διανομείς και καταστήματα λιανικής, και δημιούργησε προσομοιώσεις για να διαπιστώσει πώς θα μπορούσε να κάνει την εφοδιαστική αλυσίδα πιο αποδοτική Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

44 10.44 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-13 Ευφυείς πράκτορες βοηθούν την P&G να συντομεύει τους κύκλους αναπλήρωσης των προϊόντων, π.χ. του απορρυπαντικού Tide. Ευφυείς Πράκτορες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα της P&G Ευφυή συστήματα για την υποστήριξη αποφάσεων

45 10.45 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Διαχείριση γνώσεων: •Επιχειρηματικές διεργασίες που αναπτύσσονται για τη δημιουργία, αποθήκευση, μεταφορά και εφαρμογή γνώσεων •Αυξάνει την ικανότητα του οργανισμού να μαθαίνει από το περιβάλλον και να ενσωματώνει γνώσεις στις επιχειρηματικές του διεργασίες και στη λήψη αποφάσεων •Το να γνωρίζει πώς να λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά με τρόπους που δεν μπορούν να αντιγράψουν άλλοι οργανισμοί είναι σπουδαία πηγή κέρδους και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

46 10.46 © 2007 by Prentice Hall  Τρία είδη γνώσεων •Δομημένες: Δομημένα έγγραφα κειμένου (αναφορές, παρουσιάσεις) •Ημιδομημένες: Μηνύματα ηλεκτρονικού και φωνητικού ταχυδρομείου, ψηφιακές εικόνες, ανακοινώσεις •Αφανείς γνώσεις (αδόμητες): Γνώσεις που βρίσκονται στο κεφάλι μελών του προσωπικού και σπάνια είναι γραμμένες  Συστήματα διαχείρισης γνώσεων επιχειρησιακής κλίμακας •Ασχολούνται και με τους τρεις τύπους γνώσεων •Γενικής χρήσης συστήματα που εκτείνονται σε όλη την επιχείρηση και συγκεντρώνουν, αποθηκεύουν, διανέμουν και εφαρμόζουν ψηφιακό περιεχόμενο και γνώσεις Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

47 10.47 © 2007 by Prentice Hall  Επιχειρησιακά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου •Ικανότητες σύλληψης και αποθήκευσης γνώσεων •Αποθετήρια εγγράφων και βέλτιστων πρακτικών •Δυνατότητες συλλογής και οργάνωσης ημιδομημένων γνώσεων, όπως μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Συστήματα ταξινόμησης •Βασικό πρόβλημα στη διαχείριση γνώσεων •Κάθε αντικείμενο γνώσης πρέπει να αποκτήσει ετικέτα για να ανακτάται εύκολα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

48 10.48 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-14 Το επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου έχει δυνατότητες ταξινόμησης, οργάνωσης και διαχείρισης δομημένων και ημιδομημένων γνώσεων και διάθεσής τους σε όλη την επιχείρηση. Ένα Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Intelligent Systems for Decision Support

49 10.49 © 2007 by Prentice Hall  Συστήματα διαχείρισης ψηφιακών πόρων •Διαχειρίζονται αδόμητα ψηφιακά δεδομένα, όπως φωτογραφίες, εικόνες γραφικών, βίντεο και ηχητικό περιεχόμενο  Συστήματα δικτύου γνώσεων (Συστήματα εντοπισμού και διαχείρισης εμπειρογνωμοσύνης) •Διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάλογο ανθρώπων της εταιρείας ειδικών σε σαφώς καθορισμένους γνωστικούς τομείς •Χρησιμοποιούν τεχνολογίες επικοινωνίας για να διευκολύνουν το προσωπικό να βρίσκει τον κατάλληλο ειδικό στην επιχείρηση Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

50 10.50 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-15 Το δίκτυο γνώσεων διατηρεί μια βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων της εταιρείας, καθώς και αποδεκτές λύσεις σε γνωστά προβλήματα και στη συνέχεια διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που αναζητούν τις γνώσεις και εμπειρογνωμόνων που διαθέτουν αυτές τις γνώσεις. Στη συνέχεια, οι λύσεις που διαμορφώνονται στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας προστίθενται σε μια βάση δεδομένων λύσεων σε μορφή συχνών ερωτήσεων (FAQ), βέλτιστων πρακτικών ή άλλων εγγράφων. Ένα Επιχειρησιακό Σύστημα Δικτύου Γνώσεων Intelligent Systems for Decision Support

51 10.51 © 2007 by Prentice Hall  Εργαλεία συνεργασίας •Ιστολόγια (Blogs) •Wikis •Συλλογικοί σελιδοδείκτες (Social bookmarking)  Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) •Παρέχει εργαλεία για τη διαχείριση, παράδοση, παρακολούθηση και αξιολόγηση διαφόρων τύπων μάθησης και επιμόρφωσης προσωπικού Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Επιχειρησιακής Κλίμακας Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

52 10.52 © 2007 by Prentice Hall Μελέτη Περίπτωσης: Οργανισμοί Μάνατζμεντ με τον Ιστό 2.0  Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: •Πώς βοηθούν τα εργαλεία του Ιστού 2.0 τις εταιρείες να διαχειρίζονται τις γνώσεις, να συντονίζουν την εργασία και να ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων; •Στη λύση ποιων επιχειρηματικών προβλημάτων συμβάλλουν τα ιστολόγια, τα wikis και τα άλλα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης; •Περιγράψτε πώς μια εταιρεία όπως η Wal-Mart ή η Procter & Gamble μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση εργαλείων του Ιστού 2.0 εσωτερικά. •Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σε σχέση με την εξάπλωση του Ιστού 2.0; Για ποια ζητήματα πρέπει να ανησυχούν οι μάνατζερ; Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων

53 10.53 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα Χειρισμού Γνώσεων (KWS) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Απαιτήσεις από τα συστήματα χειρισμού γνώσεων •Ειδικευμένα εργαλεία  Ισχυρά γραφικά, αναλυτικά εργαλεία και διαχείριση επικοινωνιών και εγγράφων •Υπολογιστική ισχύς για τον χειρισμό εξελιγμένων γραφικών ή σύνθετων υπολογισμών •Πρόσβαση σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων •Διασυνδέσεις φιλικές προς τον χρήστη

54 10.54 © 2007 by Prentice Hall Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων Εικόνα 10-16 Τα συστήματα χειρισμού γνώσεων χρειάζονται, πέρα από το ειδικό υλικό και λογισμικό, ισχυρούς συνδέσμους με εξωτερικές βάσεις γνώσεων. Απαιτήσεις των Συστημάτων Χειρισμού Γνώσεων Intelligent Systems for Decision Support

55 10.55 © 2007 by Prentice Hall Συστήματα Χειρισμού Γνώσεων (KWS) Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 10: Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων  Παραδείγματα συστημάτων χειρισμού γνώσεων •Συστήματα σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD) •Συστήματα εικονικής πραγματικότητας  Γλώσσα Μοντελοποίησης Εικονικής Πραγματικότητας (VRML) •Επενδυτικοί σταθμοί εργασίας


Κατέβασμα ppt "10.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 10 Βελτίωση Λήψης Αποφάσεων και Διαχείριση Γνώσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google