Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής Πολίτες και Πολιτεία Μαζί 2 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής Πολίτες και Πολιτεία Μαζί 2 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής Πολίτες και Πολιτεία Μαζί 2 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 2 Περιεχόμενα  Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής  Η πολιτική μας μέχρι σήμερα  Τα πρώτα αποτελέσματα  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2013  Στοχοθεσία 2011-2013  Κοινές δράσεις Υπουργείων

3 Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής 3

4 Η φοροδιαφυγή είναι πολυδιάστατο πρόβλημα 4 Εμφανίζεται ως: • Απόκρυψη εισοδημάτων από εργασία, κεφάλαιο κ.λπ. • Απόκρυψη ΦΠΑ και παρακρατηθέντων φόρων • Απόκρυψη κερδών • Απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων • Μη απόδοση και πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών (φόρων, προστίμων, τελών κ.λπ.)

5 Αιτίες φοροδιαφυγής 5 • Έλλειψη φορολογικής συνείδησης • Περιορισμένη εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών • Περιορισμένη ανταποδοτικότητα ή αίσθηση ανταποδοτικότητας στο φορολογικό σύστημα • Λειτουργία του κράτους και αίσθηση σπατάλης

6 Εστίες φοροδιαφυγής 6 Η φοροδιαφυγή υπάρχει ως: • Μεγάλη φοροδιαφυγή από λίγους φορολογούμενους, αλλά και • Μικρή φοροδιαφυγή από πολλούς φορολογούμενους Εντοπίζεται σε όλες τις ομάδες φορολογούμενων: • Νομικά πρόσωπα (μεγάλες επιχειρήσεις) • Νομικά πρόσωπα (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) • Ελεύθερους επαγγελματίες • Φυσικά πρόσωπα

7 Νομικά πρόσωπα (μεγάλες επιχειρήσεις) Φοροδιαφυγή • Πλαστά και εικονικά τιμολόγια • Εικονικές εξαγωγές • Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (εξωτερικού και εσωτερικού) Φοροαποφυγή • Ληξιπρόθεσμες οφειλές • Χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες • Τριγωνικές συναλλαγές και offshore 7

8 Νομικά πρόσωπα (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) Φοροδιαφυγή • Εμπόριο χωρίς παραστατικά • Εικονικές (επιχειρηματικές) δαπάνες • Πλαστά και εικονικά τιμολόγια • Αυξημένες επιστροφές ΦΠΑ • Εικονικές εξαγωγές Φοροαποφυγή • Αξιοποίηση ειδικών εταιρικών σχημάτων (ομόρρυθμες, offshore) • Ληξιπρόθεσμες οφειλές • Χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες 8

9 Ελεύθεροι επαγγελματίες Φοροδιαφυγή • Μη έκδοση παραστατικών • Πλαστές και εικονικές δαπάνες • Απόκρυψη εισοδημάτων από κάθε πηγή (κυρίως κεφάλαιο) • Μη απόδοση, απόκρυψη ΦΠΑ Φοροαποφυγή • Αξιοποίηση ειδικών εταιρικών σχημάτων (ομόρρυθμες, offshore) • Ληξιπρόθεσμες οφειλές • Χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες 9

10 Φυσικά πρόσωπα Φοροδιαφυγή • Απόκρυψη κύριων πηγών εισοδημάτων (μαύρη εργασία) • Απόκρυψη δευτερευουσών πηγών εισοδημάτων (επιδόματα, ενοίκια, αποδόσεις κεφαλαίου κ.λπ.) • Ελλιπής παροχή πληροφόρησης προς τις αρχές Φοροαποφυγή • Κατάχρηση φοροαπαλλαγών • Εικονικά στοιχεία 10

11 Η δημόσια διοίκηση ως εστία φοροδιαφυγής Φορολογικός μηχανισμός • Έλεγχος / Είσπραξη • Πολυπλοκότητα και αδιαφάνεια φορολογικού πλαισίου • Άνιση μεταχείριση εισοδημάτων και ομάδων φορολογούμενων πολιτών • Διαφθορά Δημόσια διοίκηση • Έλλειμμα ανταποδοτικότητας και παροχής δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών • Αδιαφάνεια στη λειτουργία του κράτους • Διαφθορά 11

12 Απώλεια εσόδων Τα έσοδα είναι μέρος του δημοσιονομικού μας προβλήματος 12 Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τα χαμηλότερα δημόσια έσοδα στην ΕΕ

13 Ιδιαίτερα χαμηλά έσοδα από άμεσους φόρους 13

14 Η πολιτική μας μέχρι σήμερα 14

15 Η προσέγγισή μας • Ενιαίο, προοδευτικό, δίκαιο σύστημα φορολόγησης • Περισσότερες ηλεκτρονικές, ποιοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες • Ηλεκτρονικές εφαρμογές και εργαλεία για τις φορολογικές αρχές • Ελαχιστοποίηση της ανάγκης προσωπικής επαφής του φορολογούμενου με τις φορολογικές υπηρεσίες • Ελαχιστοποίηση της ανάγκης για προσωπική επαφή των ελεγκτών με τους φορολογούμενους με σύστημα ελέγχων που βασίζεται σε διασταυρώσεις, αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων και στοχευμένους ελέγχους • Διαφάνεια και λογοδοσία προς τους πολίτες • Απλοί και διαφανείς κανόνες και κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας • Αυστηροί κανόνες και ποινές και την παραβίαση της νομοθεσίας 15

16 Τα εργαλεία μας Νομοθετικές παρεμβάσεις Οργανωτικές παρεμβάσεις Aξιοποίηση της νέας τεχνολογίας Αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων Ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης μέσα από • Ενημέρωση του πολίτη • Κίνητρα • Διαφάνεια και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου • Εξυπηρέτηση του πολίτη 16

17 Οι παρεμβάσεις μας: 2009-2010 • Πλήρης αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου φορολόγησης των εισοδημάτων και των περιουσιών (ν. 3842/2010) • Αναδιοργάνωση του ΣΔΟΕ • Επιτάχυνση της υλοποίησης ηλεκτρονικών εφαρμογών • Ad hoc παρεμβάσεις για τη βελτίωση των ελέγχων (στοχευμένοι έλεγχοι, ειδικές δράσεις για ληξιπρόθεσμα, προσωρινοί έλεγχοι, περαίωση) • Δημιουργία προσωρινής δομής πέντε ομάδων δράσης για στοχευμένες παρεμβάσεις στην φοροδιαφυγή • Δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχή των πολιτών 17

18 Οι παρεμβάσεις μας: 2010-2011 • Θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (ν. 3888/2010 και 3943/2011) • Νέο πλαίσιο δικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών • Νέο πλαίσιο διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών • Αναδιοργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού και φορολογικών υπηρεσιών • Oλοκλήρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών • Νέοι πειθαρχικοί κανόνες για τους λειτουργούς των φορολογικών, ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών • Περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση • Δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχή των πολιτών 18

19 Τα πρώτα αποτελέσματα 19

20 Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις Η ΓΓΠΣ διενεργεί περισσότερες από 80 διασταυρώσεις και δεκάδες επιπλέον στοχευμένες. Παραδείγματα : • Καταστάσεις μη υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τα έτη 2010 και 2011 • Διασταυρώσεις οφειλετών με Περιουσιολόγιο • Επιχειρήσεις με σημαντικές διαφορές οικονομικών στοιχείων μεταξύ χρήσεων 2008 και 2009 • Διασταύρωση Οριστικών Δηλώσεων ΦΜΥ με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις • Διασταύρωση Επιχειρηματικής Αμοιβής 2008, 2009 • Εντοπισμός μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας ετών 2008 και 2009 20

21 Παρακολούθηση διασταυρώσεων Για πρώτη φορά σύστημα παρακολούθησης σε καθημερινή βάση. Παράδειγμα αποτελεσμάτων έως σήμερα: Περιγραφή διασταύρωσης Αριθμός Υποθέσεων Κλεισμένες Υποθέσεις Ποσοστό Κλεισμένων Υποθέσεων Συνολικό Ποσό Μέσο ποσό ανά υπόθεση Αριθμός ΔΟΥ που έχουν κλείσει υποθέσεις Απόκρυψη επιχειρηματικής αμοιβής από Φ.Π. στη δήλωση Φ.Ε. 2010 2.3611.05445%1.066.0001.011145 Απόκρυψη επιχειρηματικής αμοιβής από Φ.Π. στη δήλωση Φ.Ε. 2009 4.7101.46631%1.831.0001.249144 Απόκρυψη επιχειρηματικής αμοιβής από Φ.Π. στη δήλωση Φ.Ε. 2008 4.1221.31732%1.700.0001.291141 Πιθανοί οφειλέτες τελών κυκλοφορίας 200831.5022.2657%616.00027294 Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για το 1ο εξάμηνο 2010 96.30551.53854%90.679.0001.759240 Μη υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τον 11ο μήνα 2010 7.832204126%15.346.0007.519166 Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για το 3o τρίμηνο 2010 73.47618.25125%45.621.0002.500219 Μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για το 4o τρίμηνο 2011 103.26523.51423%72.111.0003.067218 Απόκρυψη τόκων εξωτερικού στη δήλωση Φ.Ε.Φ.Π. (πιλοτική αξιοποίηση) 311032%46.0004.6001 (από 2) Σύνολα323.604101.45631%229.016.0002.257 21

22 Διασταυρώσεις: επόμενα βήματα Για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζονται επιπλέον διασταυρώσεις, όπως • Επιχειρήσεων που περαίωσαν και δεν έχουν υποβάλει ΦΠΑ για οποιαδήποτε περαιωθείσα περίοδο • Μη υποβολής ΦΠΑ ή/και Εισοδήματος με Δηλώσεις ΚΒΣ • Καταστάσεις επιτηδευματιών που δεν αποδέχτηκαν την περαίωση βάσει διαφόρων κριτηρίων • Φυσικά πρόσωπα με σημαντική ακίνητη περιουσία, που δηλώνονται ότι εισπράττουν ενοίκια, αλλά δεν τα δηλώνουν ή δηλώνουν λιγότερα • Εντοπισμός μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το 2009 • Αξιοποίηση δεδομένων του ΟΟΣΑ για εισοδήματα ελλήνων στο εξωτερικό • Επικαιροποίηση διασταύρωσης όσων δεν έχουν υποβάλλει δήλωση Φ.Ε. οικ. έτους 2009 και τους δηλώνουν άλλοι ως εκμισθωτές. • Καταστάσεις επιχειρήσεων με επιστροφές ΦΠΑ ή που έχουν υποβάλει αίτημα λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων 2009 και 2010 • Διαδικασία αξιολόγησης ορθής χρήσης του κωδικού ανάλωσης κεφαλαίου παλαιοτέρων ετών στις ηλεκτρονικές δηλώσεις εισοδήματος 22

23 Ληξιπρόθεσμες οφειλές • Για πρώτη φορά ειδικά σχέδια δράσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη βάση διασταυρώσεων και ειδικών ειδοποιήσεων • Τα ποσοστά ανταπόκρισης στις δράσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί είναι συντριπτικά μεγάλα (μ.ο. 43% έναντι 0-5% πριν) ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΡ. ΟΦΕΙΛΕΤΩ Ν ΑΡΧΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ Σ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΞΟΦΛΗΣΕ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙ Σ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ ΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛ ΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣ ΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ ΣΗΣ % ΜΥΚ-ΣΑΝΤ06/07/20109906.71.725.42.2132.83.958.2 SHOPS15/07/20102792.70.829.61.80.666.72.696.3 BIG-9018/08/20109035.90.82.292.925.112.334.3 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ04/10/201058515.816.34.50.828.55.534.8 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ24/10/20102354.10.512.20.70.317.11.229.3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ10/11/2010547131.29.22.61.120.03.829.2 Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ04/01/20113786.11.727.90.90.614.82.642.6 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠ.ΠΟΛ22/02/201146.300.00.3 4.80.34.8 ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ24/03/201130100.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ S.M.18/03/201129028.50.93.2000.00.93.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ S.M.24/03/201130238.400.000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ10/08/20101,229106.880.475.3000.080.475.3 ΣΥΝΟΛΟ 4,959265.389 227.6 113.542.8 23

24 Εισπράξεις ληξιπρόθεσμων Η πολιτική που εφαρμόζεται κυρίως από το τελευταίο τετράμηνο του 2010 για την αύξηση των εισπράξεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές έχει οδηγήσει σε σημαντικά έσοδα ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO 01/01/2010 - 31/12/2010 ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 31/12/2009 ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ634,204,151332,697,783966,901,934 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ381,426,903295,793,962677,220,865 ΣΥΝΟΛΑ1,015,631,054628,491,7451,644,122,799 24

25 Ελεγκτικοί μηχανισμοί • Επαναπροσανατολισμός ελεγκτικών κλιμακίων ΔΟΥ και ΠΕΚ στους προσωρινούς ελέγχους ΦΠΑ • Τέθηκαν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα και δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή για την παρακολούθηση του έργου • Η απόδοση των ελεγκτικών υπηρεσιών παρακολουθείται και αξιολογείται καθημερινά 25

26 Στοχευμένοι έλεγχοι ΣΔΟΕ Το τελευταίο έτος πολλαπλασιάστηκαν τα αποτελέσματα του ΣΔΟΕ ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης αλλά και της επικέντρωσης σε στοχευμένους ελέγχους: • ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων • Πλαστά και εικονικά τιμολόγια • Ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων • Ιατρικές προμήθειες • Πλοία και σκάφη αναψυχής • Χώροι ψυχαγωγίας και μαζικής εστίασης • Λαθρεμπορία 26

27 ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι Το έτος 2010 οι άμεσα εισπρακτέοι φόροι ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιποί παρακρατούμενοι λόγω της δράσης του ΣΔΟΕ ήταν περίπου 500 εκ. Ευρώ και υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009 ΕΤΟΣ 2009ΕΤΟΣ 2010 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ 215.252.809 €501.554.651€133% 27

28 Πλαστά και εικονικά Τα πλαστά και εικονικά στοιχεία αποτελούν κεντρική μέθοδο φοροδιαφυγής ειδικά σε μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν και το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν το 2010 είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το 2009. 20092010 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ– ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 111.836195.52475 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 1.207.431.529 €3.399.106.931 €182 28

29 Ελεύθεροι επαγγελματίες Έλεγχοι με βάση στοιχεία κίνησης τραπεζικών λογαριασμών: • Συνολικά ανοίχτηκαν 1875 λογαριασμοί ελευθέρων επαγγελματιών διαφόρων κατηγοριών και διασταυρώθηκαν με δηλωθέντα εισοδήματα • Εντοπίστηκαν δεκάδες περιπτώσεις με μεγάλες διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών καταθέσεων • Eπιβλήθηκαν πρόστιμα και δεσμεύτηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις ΙΑΤΡΩΝΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΚΑΝ 4812091441041 29 • Επιπρόσθετα έγιναν εκατοντάδες έλεγχοι σε γιατρούς στην περιφέρεια Αττικής εντοπίζοντας χιλιάδες παραβάσεις ΕΤΟΣΕΛΕΓΧΟΙΠΑΡΑΒΑΤΕΣΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 200913055142 20107773899239

30 Ειδικές δράσεις • Σκάφη αναψυχής: δεσμεύτηκαν 555 σκάφη δηλωθέντα ως επαγγελματικά με στόχο τη διακρίβωση της πραγματικής χρήσης τους • Ακίνητα σε offshore: έχουν ελεγχθεί δεκάδες ακίνητα που ανήκουν σε offshore και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 8,5 εκ. ευρώ • Πισίνες: έχουν εντοπιστεί 1208 πισίνες που δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για αυτές θα επιβληθεί ο αναλογούν φόρος και προσαυξήσεις. Από στοιχεία κατασκευαστών ελέγχονται επιπλέον 1.200 πισίνες για να εντοπισθεί εάν έχουν δηλωθεί 30

31 Ψυχαγωγία - εστίαση • Το 2010 πραγματοποιήθηκαν 18.396 έλεγχοι σε χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας • Από 30/9/2010 εφαρμόζεται η δυνατότητα (του ν. 3888/2010) για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης για τη μη έκδοση αποδείξεων 31 ΈλεγχοιΠαραβάτεςΠαραβάσεις ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 8.4733.971563.129 ΜΠΑΡ-ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 9.8964.431139.572 Ελεγχθείσες επιχειρήσεις ΠαραβάτεςΠαραβάσειςΣφραγίστηκαν 114601.57529

32 Παράνομο εμπόριο To 2010 έλεγχοι για παράνομο εμπόριο προϊόντων εντόπισαν 7.594 παραβάσεις και 120 εκ. ευρώ διαφυγόντες δασμούς και φόρους 32 ΈλεγχοιΠαραβάτεςΠαραβάσεις Ποσότητες Δεσμευθέντων Ποσότητες Κατασχεθέντων Διαφυγόντες Δασμοί/Φόροι ΚΑΠΝΙΚΑ29220220255.207.505 Τεμ.116.719.424€ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ8.2841.0106.78627.950 Λίτρα42.250 Λίτρα2.848.519 € ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ36441541 33 Φιάλες 579 Λίτρα 377 Φιάλες 7.467 Λίτρα 66.923 € ΟΧΗΜΑΤΑ- ΜΗΧ/ΤΑ 814224236181 Οχήματα12 Οχήματα51.920 € ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ899 2.812 Τεμάχια 5 Χαρτοκιβώτια 22.504 € ΣΥΝΟΛΑ:9.7621.3047.594 28.529 Λίτρα 33 Φιάλες 181 Οχήματα 255.210.317 Τεμ. 5 Χαρτοκιβώτια 49.717 Λίτρα 377 Φιάλες 12 Οχήματα 119.709.290 €

33 Σύνολο άλλων ελέγχων ΣΔΟΕ • Έλεγχοι συνολικού έργου επιλεγμένων επιχειρήσεων: 38.990 έλεγχοι και εντοπίστηκαν 1,5 εκ. παραβάσεις • Έλεγχοι παρελθόντων ετών: 1.992 έλεγχοι και εντοπίστηκαν 259.018 παραβάσεις • Έλεγχοι διακίνησης: 39.458 έλεγχοι και εντοπίστηκαν 8.714 παραβάσεις • Καταγγελίες πολιτών: υποβλήθηκαν 18.600 καταγγελίες πολιτών και ελέγχθηκαν 7.313 περιπτώσεις 33

34 Σύνολο τελικών αποτελεσμάτων ΣΔΟΕ 34 ΕΤΟΣ 2009ΕΤΟΣ 2010 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΦΠΑ, ΦΜΥ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ 215.252.809 €501.554.651 €133 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ-ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 111.836195.524 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ1.207.431.529 €3.399.106.931 €182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ. 32.57419.771 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ244.774.214 €175.676.465 €-28 ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ 876963 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ62.315.904 €122.884.344 €97 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ 1.729.774.456 €4.199.222.391 €143

35 Αποκατάσταση του κύρους των φορολογικών υπηρεσιών • Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο φορολογικό μηχανισμό περνάει και μέσα από την αποκατάσταση του κύρους των φορολογικών υπηρεσιών • Η παραβίαση καθήκοντος αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά • Έχουν θεσπιστεί νέοι κανόνες ταχύτερης πειθαρχικής δίωξης για του επίορκους λειτουργούς και συστήνεται «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» στο Υπουργείο Οικονομικών 35 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (2009-2011)ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΠΤΑ (7) ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ (76) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24)

36 Τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν το 2010 περισσότερο από άλλες χώρες της ΕΕ • Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση εσόδων γενικής κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ στην ΕΕ το 2010 36

37 Αύξηση φορολογικών εσόδων παρά την ύφεση • Παρά την ύφεση τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα εμφανίζουν σημαντική αύξηση • Σημειώνεται ότι παράλληλα με την αύξηση στους συντελεστές έμμεσων φόρων, στη άμεση φορολογία υπήρχε μείωση των συντελεστών (τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα) 37

38 Ενίσχυση της συμμόρφωσης • Η φορολογική συμμόρφωση στην περίπτωση του ΦΠΑ βελτιώθηκε στους πέντε από τους επτά μήνες που εφαρμόστηκε ολόκληρη η αύξηση των συντελεστών • Τα έσοδα από ΦΠΑ βελτιώθηκαν κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες πέραν της βελτίωσης που συνεπάγεται η αύξηση των φορολογικών συντελεστών 38 Μήνας Λιανικές 1 Πωλήσεις (% ετήσιας μεταβολής-yoy) Προβλεπόμενη 2 αύξηση ΦΠΑ Πραγματική αύξηση εσόδων ΦΠΑΣυμμόρφωση 3 Αυγ-10-9,19,1%10,8%1,7 Σεπ-10-11,85,8%16,9%11,1 Οκτ-10-9,98,0%15,1%7,1 Νοε-10-8,110,3%10,4%0,1 Δεκ-10-125,6%3,8%-1,8 Ιαν-11-19,2-1,2%12,3%13,5 Φεβ-11-160,8%-1,8%-2,6 Μέσος όρος Αυγ 10-Φεβ 114,2 1. Όγκος πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων. Αναφέρεται στον προηγούμενο μήνα από αυτόν της είσπραξης του ΦΠΑ ή σε συνδυασμό του προηγούμενου και των τριών προηγούμενων μηνών στις περιπτώσεις ΦΠΑ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου. 2. Προκύπτει από την εφαρμογή των νέων συντελεστών ΦΠΑ στη φορολογική βάση που προκύπτει μετά τη μείωση των πωλήσεων. 3. Διαφορά πραγματικής από προβλεπόμενη αύξηση ΦΠΑ.

39 Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2011-2013 39

40 Πεδίο εφαρμογής • Το επιχειρησιακό πρόγραμμα προβλέπεται από τον ν. 3943/2011 • Είναι τριετές • Εγκρίνεται από την διυπουργική επιτροπή που αποτελείται από τους υπουργούς: Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 40

41 Προκλήσεις Μέχρι τώρα: • Ριζική αλλαγή στο σύστημα φορολόγησης εισοδημάτων και περιουσιών • Θεσμοθέτηση των αναγκαίων εργαλείων για την λειτουργία του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού • Σημαντική βελτίωση των back office διαδικασιών (ηλεκτρονικά συστήματα, ad hoc συστήματα παρακολούθησης του έργου, elenxis, icis, taxisnet) • Ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού • Ενίσχυση της συμμόρφωσης Θετικός απολογισμός παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην οικονομία Αλλά και αδυναμίες ως προς: • Τη συνεργασία του μηχανισμού (ολοκλήρωση ελεγκτικού έργου με βεβαίωση και τελική είσπραξη) • Την αποκάλυψη και παραδειγματική τιμωρία μεγάλων εστιών φοροδιαφυγής • Την αποτελεσματικότητα στις εισπράξεις • Την καλύτερη συνεργασία των πολιτών και την εθελούσια συμμόρφωση 41

42 Για την καλύτερη λειτουργία και συνεργασία του μηχανισμού • Αλλάζουμε τον χάρτη των Δ.Ο.Υ. • Αλλάζουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό • Εκσυγχρονίζουμε τις τελωνειακές υπηρεσίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου • Εστιάζουμε μέσω ειδικών ομάδων έργου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στους φορολογούμενους με μεγάλα εισοδήματα και περιουσίες • Αξιοποιούμε ηλεκτρονικά συστήματα και ψηφιοποιούμε κάθε οικονομική πληροφορία • Παρακολουθούμε την απόδοση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών • Αναβαθμίζουμε το κύρος των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών με αυστηρούς κανόνες για την άμεση δίωξη των επίορκων κρατικών λειτουργών 42

43 Αλλάζουμε τον χάρτη των Δ.Ο.Υ. • Ελαχιστοποιείται η ανάγκη προσωπικής επαφής του πολίτη με την οικονομική υπηρεσία • Ανασυγκροτείται σε πανελλαδική βάση το δίκτυο των Δ.Ο.Υ. • Καταργούνται και συγχωνεύονται οικονομικές υπηρεσίες και διατηρείται μια μόνο Δ.Ο.Υ. στη πρωτεύουσα κάθε νομού και οι υπόλοιπες αντικαθίστανται με Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών • Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και για το νησιωτικό χώρο • Το προσωπικό μετακινείται προς τις διατηρούμενες Δ.Ο.Υ. εξασφαλίζοντας επάρκεια στελέχωσης και αυξημένη αποτελεσματικότητα 43

44 Αλλάζουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό • Αυξάνεται η αντικειμενικότητα του ελέγχου και ελαχιστοποιείται η δυνατότητα προσωπικής επαφής του πολίτη με τον φορολογικό ελεγκτή • Καθιερώνεται ο έλεγχος από το γραφείο • Κεντρικοποιείται η οργάνωση του ελεγκτικού έργου, υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά συστήματα (Elenxis) και αξιοποιείται όλη η διαθέσιμη ηλεκτρονική πληροφορία (διασταυρώσεις) • Ανασυγκροτείται η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων με την σύσταση νέων Διευθύνσεων που αφορούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ελεγκτική μεθοδολογία, την οργάνωση και διεξαγωγή ειδικών ελέγχων κ.α. • Συγχωνεύονται σε περιφερειακό επίπεδο τα ελεγκτικά κέντρα • Συστήνεται νέο Σώμα Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων • Το νέο σώμα συγκροτείται από στελέχη με ειδικές διαδικασίες επιλογής, αξιολογείται τακτικά βάσει συμβολαίων αποδοτικότητας, υπάγεται σε ειδικό πειθαρχικό έλεγχο 44

45 Εκσυγχρονίζουμε τις τελωνειακές υπηρεσίες • Τίθεται σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Τελωνειακών Υπηρεσιών (ICIS), το οποίο εξασφαλίζει αυξημένα επίπεδα δικτύωσης τόσο εντός Ελλάδας όσο και με τις τελωνειακές υπηρεσιών άλλων χωρών. • Εισάγεται στα τελωνεία νέο σύστημα ψηφιακής κωδικοποίησης για την ιχνηλασία και τον εντοπισμό λαθραίων προϊόντων καπνού και αλκοόλ, σε αντικατάσταση των ενσήμων ταινιών φορολογίας, με στόχο • Ενισχύονται τα μέσα δίωξης των τελωνείων με νέα συστήματα ανίχνευσης • Συστήνεται στο Σ.Δ.Ο.Ε. μονάδα πλωτών μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων 45

46 Παρακολουθούμε την απόδοση • Με το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζονται η αποστολή, οι στόχοι και τα μέσα των φορολογικών και ελεγκτικών αρχών • Ορίζουμε το πλαίσιο θεσμικών αλλαγών και μέτρων συντονισμού των αρμοδίων αρχών • Εφαρμόζουμε σύστημα Δεικτών Μέτρησης Επιδόσεων των ΔΟΥ βάσει του οποίου αξιολογείται το έργο και η συμμόρφωση των επικεφαλής των ΔΟΥ σε σχέση με τους στόχους • Πραγματοποιείται ανάλυση διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας των ΔΟΥ που φθάνει ως την περιγραφή των καθηκόντων κάθε οργανικής θέσης • Καταρτίζεται σχέδιο δράσης για την εσωτερική αναδιοργάνωση των ΔΟΥ με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 46

47 Αναβαθμίζουμε το κύρος των υπηρεσιών • Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» • Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου αποτελεί κακούργημα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ανεξαρτήτως ποσού • Οργανώνονται διαχειριστικοί κυλιόμενοι έλεγχοι σε όλες τις Δ.Ο.Υ από μικτά συνεργεία ώστε να ελεγχθούν εκτεταμένα και αιφνιδιαστικά όλες οι Δ.Ο.Υ εκτός από τους συνήθεις που γίνονται από τον εποπτεύοντα επιθεωρητή • Καθιερώνεται επανέλεγχος στη βάση διασταυρώσεων για ακραίες διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα των ελέγχων 47

48 Για την αποκάλυψη και παραδειγματική τιμωρία μεγάλων εστιών φοροδιαφυγής • Θεσπίσαμε υπολογισμό εισοδήματος με βάση τεκμήρια δαπανών • Αξιοποιούμε το νέο περιουσιολόγιο για τη διασταύρωση των εισοδημάτων με ακίνητη περιουσία • Θεσπίσαμε αυστηρότερες ποινές και κυρίως τη λειτουργία οικονομικού εισαγγελέα • Θεσμοθετήσαμε τη διαδικασία του αυτόφωρου κατά την αποκάλυψη σημαντικών φορολογικών παραβάσεων • Διακόπτουμε τη λειτουργία επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν • Προχωράμε στην παύση εφαρμογής χαριστικών ρυθμίσεων που επιβραβεύουν τη φορολογική ασυνέπεια • Ενισχύουμε τη διεθνή φορολογική συνεργασία και τις δυνατότητες πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς για φοροδιαφυγή • Δημιουργούμε ειδικά θεσμικά εργαλεία για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής 48

49 Ενισχύουμε τη διεθνή φορολογική συνεργασία • Αξιοποιείται για πρώτη φορά συστηματικά η πληροφόρηση από συνεργαζόμενες χώρες για καταθέτες του εξωτερικού • Συνιστάται ειδικό Τμήμα στη Διεύθυνση ΔΟΣ για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με τρίτες χώρες στο τομέα της άμεσης φορολογίας • Προωθείται η περαιτέρω σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη (είτε κράτη μέλη της ΕΕ ή του Ο.Ο.Σ.Α. που δεν ανήκουν στην ΕΕ), τα οποία διαθέτουν συστηματική παράδοση στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών • Κατάρτιση διμερούς σύμβασης με τις ελβετικές αρχές για τη δημιουργία φορολογικού πλαισίου αναφορικά με τις καταθέσεις των φορολογικών κατοίκων Ελλάδος και για την αποτροπή συγκάλυψης παρανόμως αποκτηθέντων εισοδημάτων 49

50 Δημιουργούμε ειδικά θεσμικά εργαλεία για τη μεγάλη φοροδιαφυγή • Συστήνεται ειδική υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης για τον έλεγχο, τη φορολογική συμμόρφωση, και γενικότερα τις σχέσεις με τη φορολογική αρχή των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων (οι 1000 μεγαλύτερες) • Εφαρμόζονται ειδικά σχέδια δράσης από τις Ομάδες Έργου για τους μεγάλους φορολογούμενους και των φυσικών προσώπων μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ελευθέρων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος • Αλλάζουμε το πλαίσιο δικαστικής και διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ώστε να περιοριστεί η φοροαποφυγή από τα υψηλά εισοδήματα μέσω της μακροχρόνιας προσφυγής σε δικαστικές διευθετήσεις 50

51 Για αποτελεσματικότερες εισπράξεις • Αλλάζουμε ριζικά το πλαίσιο και επιταχύνουμε τους χρόνους ολοκλήρωσης των δικονομικών διαδικασιών μέσω των οποίων προέκυπτε καθυστέρηση ή και αποφυγή πληρωμής των οφειλομένων • Οργανώνουμε την καλύτερη στόχευση των δράσεων αναγκαστικής είσπραξης στις πραγματικά εισπράξιμες οφειλές • Διευρύνουμε την εφαρμογή καινοτόμων μορφών αναγκαστικής είσπραξης (π.χ. κατάσχεση εις χείρας τρίτων, κατάσχεση οφειλών προς προμηθευτές του δημοσίου κα) που ήδη εφαρμόζονται πιλοτικά 51

52 Επιταχύνουμε τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαδικασιών είσπραξης • Συγκροτείται Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με επιμέρους τομείς την πολιτική εισπράξεων, το συντονισμό των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, την παρακολούθηση ειδικών κατηγοριών οφειλετών καθώς και ειδικών νομικών διαδικασιών και βοηθημάτων και τη χάραξη πολιτικής φορολογικής συμμόρφωσης • Καταργούνται τα τμήματα Δικαστικού από τις Δ.Ο.Υ. και αντικαθίστανται με περιορισμένο αριθμό Διευθύνσεων Δικαστικού που συντονίζονται από την ανωτέρω Γ.Δ. • Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) για τη διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών με αντικείμενο άνω των 150.000 ευρώ 52

53 Οργανώνουμε την καλύτερη στόχευση των εισπράξεων • Εφαρμόζεται η νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει δημοσιοποίηση ονομάτων όσων εμφανίζουν υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές • Εισάγεται νέα διαδικασία για την κατηγοριοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και μη, ώστε να δοθεί βάρος στις περιπτώσεις με πραγματικό εισπρακτικό ενδιαφέρον • Εκκαθαρίζεται το μητρώο των κατόχων ΑΦΜ που είναι υπόχρεοι ΦΠΑ από τους ανενεργούς κωδικούς • Επεκτείνεται το εύρος της πληροφορίας που αξιοποιείται για τη στόχευση των εισπράξεων με την αξιοποίηση πληροφορίας από τα τελωνεία, το κτηματολόγιο κ.λπ. • Προωθείται η συνεργασία των εισπρακτικών μηχανισμών στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα 53

54 Για την καλύτερη συνεργασία με τους πολίτες • Μειώνουμε το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης μέσω απλούστερων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών • Απλοποιούμε την φορολογική νομοθεσία • Εισάγουμε την χρήση φορολογικών πιστοποιητικών λογιστών και ορκωτών ελεγκτών • Συνεχίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης με τη συμμετοχή των πολιτών • Οργανώνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους των φορολογικών αρχών 54

55 Μειώνουμε το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης • Πολλαπλασιάστηκαν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του taxis net • Επεκτείνεται η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων • Επεκτείνεται η προσωποποιημένη ειδοποίηση των φορολογούμενων για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις • Οργανώνεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους των φορολογικών αρχών • Πολλαπλασιάζεται η διαθέσιμη ηλεκτρονική φορολογική πληροφορία για πολίτες, επενδυτές και επιχειρήσεις • Δημιουργείται η κάρτα αποδείξεων 55

56 Απλοποιούμε την φορολογική νομοθεσία • Αξιολογείται η ισχύουσα φορολογική πολιτική ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη νέων παρεμβάσεων στο μέλλον και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου • Καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων • Εκλογικεύεται στο σύστημα επιβολής προστίμων ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης των αναγκαίων διατάξεων του ΚΒΣ αλλά και της συστηματικοποίησης των ελέγχων • Προωθείται η επεξεργασία κωδικοποίησης και απλοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας με προτεραιότητα στις διατάξεις φορολογίας νομικών προσώπων και κεφαλαίου. Οι κωδικοποιημένες φορολογικές διατάξεις θα κατατεθούν ως νομοσχέδιο στα τέλη του 2012 56

57 Συνεχίζουμε την εκστρατεία ενημέρωσης • Ξεκινά η προβολή των τηλεοπτικών σημάτων που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες στο πλαίσιο της δράσης «οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση» • Δημιουργούνται νέες καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών κυρίως μέσω του διαδικτύου • Προωθείται η τακτική ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος μέσω του διαδικτύου και των εκκαθαριστικών των φορολογικών δηλώσεων • Επαναξιολογούνται και επεκτείνονται τα κίνητρα φορολογικής συμμόρφωσης (π.χ. εκπτώσεις, βραβεύσεις κ.λπ.) 57

58 Στοχοθεσία 2011-2013 58

59 Στόχοι ΓΔ Ελέγχων (1) • Προληπτικοί Έλεγχοι (έως 6% των επιχειρήσεων), για την συγκέντρωση στοιχείων για την επιχειρηματική δραστηριότητα • Έλεγχοι από το γραφείο (έως 30% των επιχειρήσεων), με βάση, τα στοιχεία του φακέλου, τα δελτία πληροφοριών, τις εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. • Ειδικά ελεγκτικά συνεργεία για υποθέσεις φορολογούμενων αυξημένου κινδύνου στη βάση διασταυρώσεων (έως 40 συνεργεία) • Συνοπτικός έλεγχος επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν συμμετείχαν στην εθελούσια περαίωση φορολογικών υποθέσεων (έως 8% του πλήθους) • Έλεγχος φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (έως 8% των επιχειρήσεων) • Συμμετοχή στους ποιοτικούς ελέγχους της ΕΛΤΕ (350 επιχειρήσεις) 59

60 Στόχοι ΓΔ Ελέγχων (2) • Ειδικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις που απαιτούν ειδική τεχνογνωσία π.χ. E-commerce, διαφημιστικές, (έως 10% των επιχειρήσεων) • Έλεγχοι ΦΜΑΠ από Δ.Ο.Υ. σε δείγμα 10.000 περιπτώσεων από την ειδική ομάδα έργου (5%) • Έλεγχοι ΦΜΑΠ από ειδικά συνεργεία με ανάλυση κινδύνου (100 περιπτώσεις) • Ηλεκτρονικοί έλεγχοι μεγάλων επιχειρήσεων e-audit από τα Δ.Ε.Κ. (έως 40% των επιχειρήσεων) • Έλεγχοι μεταφοράς κεφαλαίων εξωτερικού με στοιχεία τραπεζών εξωτερικού (έως 15% περιπτώσεων) • Στατιστικός Υπολογισμός (έως 60% των επιχειρήσεων) για τους φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ • Έμμεσος προσδιορισμός Φορολογικών Υποχρεώσεων (έως 20% των επιχειρήσεων) με βάση τη μέθοδο ανάλυσης ρευστότητας 60

61 Στόχοι 5 Ομάδων Δράσης (1) Ομάδα για την εφαρμογή της νέας φορολογικής νομοθεσίας • Ολοκλήρωση των εγκυκλίων για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας • Παρακολούθηση εφαρμογής της νέας φορολογικής νομοθεσίας Ομάδα Είσπραξης Οφειλών • Στόχος για το 2011 είσπραξη 200 εκατ. Ευρώ με σχεδιασμό δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων • Ανασχεδιασμός διαδικασιών πληρωμής τρίτων από Φορείς ΓΚ • Σχεδιασμός διαδικασιών είσπραξης των οφειλών Φορέων ΓΚ • Σχεδιασμός προγραμμάτων ρύθμισης οφειλών υπό όρους φορολογικής συμμόρφωσης για τη διατήρησή τους • Σχεδιασμός διαδικασίας εκκαθάρισης του ανεπίδεκτου είσπραξης χαρτοφυλακίου ληξιπρόθεσμων 61

62 Στόχοι 5 Ομάδων Δράσης (2) Ομάδα Μεγάλων Φορολογουμένων • Εντοπισμός των 1137 μεγαλυτέρων επιχειρήσεων με συγκεκριμένα κριτήρια • Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους • Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου με βάση κριτήρια κινδύνου Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης • Εγκαθίδρυση συστήματος προειδοποίησης και παρακολούθησης όσων παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ. • Η εφαρμογή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης θα εφαρμοστεί σε 145.000 φορολογούμενους για το 2011 62

63 Στόχοι 5 Ομάδων Δράσης (3) Ομάδα Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Υψηλών Εισοδημάτων • 1.700 φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη, που απέκρυψαν εισοδήματα από εμπορικού χαρακτήρα αγοραπωλησίες ακινήτων (ο σχετικός έλεγχος ανατέθηκε σε 32 ειδικά συνεργεία ελέγχου (96 ελεγκτές) με έδρα τα ΠΕΚ). Έλεγχος «πόθεν έσχες» 150 φυσικών προσώπων υψηλού κινδύνου της πιο πάνω περίπτωσης • 9.173 φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν ΦΜΑΠ το 2007 • Φυσικά πρόσωπα που δεν δήλωσαν τη δαπάνη κτήσης ενός τουλάχιστον ακινήτου • Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία και δηλώνουν πολύ χαμηλά φορολογητέα εισοδήματα (τα δείγματα αυτά θα σταλούν σε Δ.Ο.Υ για έλεγχο γραφείου και για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος) • Φυσικά πρόσωπα υποκρυπτόμενα σε εξωχώριες εταιρίες 63

64 Στόχοι ΣΔΟΕ (1) • Έλεγχοι φορολογούμενων υψηλού κινδύνου σε δείγμα 150 περιπτώσεων (60 περιπτώσεις ποινικών διώξεων) • Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων καθώς και επιχειρήσεις που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α. λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων (2000 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 150 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι σε ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί δικηγόροι λογιστές, μηχανικοί, καλλιτέχνες κ.λ.π.) 500 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων Κ.Β.Σ. και πρόσθετων φόρων 200 εκ. ευρώ) • Έλεγχος «πόθεν έσχες» φυσικών προσώπων (150 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων και πρόσθετων φόρων: 50 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής (1500 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος Φ.Π.Α. πλέον φόρων από τεκμήρια: 300 εκ. ευρώ). 64

65 Στόχοι ΣΔΟΕ (2) • Επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων (1500 έλεγχοι, εκτιμώμενο ύψος προστίμων 3.5 δις) • Στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις (30.000 έλεγχοι εκτιμώμενο συνολικό ύψος προστίμων 200 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι προμηθειών δημοσίου, στους τομείς υγείας εξοπλισμών, καθώς και δημοσίων λειτουργών (γιατροί Ε.Σ.Υ.) (100 έλεγχοι, εκτιμώμενο ύψος προστίμων 100 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι σε επιχειρήσεις ψυχαγωγίας – εστίασης (9.000 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 75 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (υγρά καύσιμα – καπνικά) (2.350 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων περίπου 135 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες (offshore companies) (100 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 80 εκ. ευρώ) 65

66 Στόχοι ΣΔΟΕ (3) • Έλεγχοι για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας – Πνευματικά δικαιώματα, παραποιημένα προϊόντα (170 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 10 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων που αναφέρονται σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις (150 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων 75 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι σε επιχειρήσεις κατασκευαστικού κλάδου και σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις αγοραπωλησίες ακινήτων, την επισκευή και συντήρηση (200 έλεγχοι εκτιμώμενο ύψος προστίμων με παράλληλη δέσμευση ακινήτων για μη μεταβίβαση 300 εκ. ευρώ) • Έλεγχοι νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης φυσικών προσώπων (100 έλεγχοι, εκτιμώμενο ύψος προστίμων 100 εκ. ευρώ) 66

67 Στόχοι Τελωνείων 67 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 201120122013 παραλαβή/χρήση πετρελαίου κίνησης σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες, επιστροφές Ε.Φ.Κ. 129172 παραλαβή/ χρήση πετρελαίου από προνομιακά, νοσηλευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία & επιστροφές Ε.Φ.Κ. 90120 παραλαβή και χρήση αιθυλικής αλκοόλης από νοσηλευτικά ιδρύματα και φαρμακοβιομηχανίες 3952 απαλλαγή Φ.Π.Α. εισαγόμενων εμπορευμάτων με προορισμό άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 3040 έλεγχοι καταστημάτων αφορολογήτων ειδών4864 ταχυμεταφορές912 παραποιημένα εμπορεύματα3648 φορολογικές αποθήκες καπνικών105140 φορολογικές αποθήκες οιν/δων213284 αποθήκες αποταμίευσης προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ1216 απαλλαγή ΦΠΑ βάσει ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής1520 ενεργητική τελειοποίηση-επανεξαγωγη εμπορευμάτων1520 εκ των υστέρων έλεγχος τελωνειακών παραστατικών χαμηλής & μεσαίας επικινδυνότητας 360480 ΣΥΝΟΛΟ1.1011.468

68 Κοινές δράσεις Υπουργείων 68

69 Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος • Λαθρεμπόριο (καυσίμων, προϊόντων καπνού και οινοπνεύματος) • Παραεμπόριο • Παράνομος στοιχηματισμός-τυχερά παίγνια • Φοροδιαφυγή Φυσικών και Νομικών Προσώπων με ποινική διάσταση • Φοροδιαφυγή με τη χρήση του διαδικτύου o Δορυφορική πειρατεία o Παραβάσεις Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων o Απάτες σε βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης o Διαδικτυακό Εμπόριο – Παροχή Διαδικτυακών Υπηρεσιών o Διενέργεια Παράνομων Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου – Online Καζίνο o Υποβολή Απατηλών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος 69

70 Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή • Λαθρεμπόριο o Αδασμολόγητα καύσιμα που προορίζονται για συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων και σκαφών o Προϊόντα καπνού εισάγονται παράνομα στη Χώρα μέσω θαλάσσης ή εξάγονται με πλοία/σκάφη o Οινοπνευματώδη με τα οποία εφοδιάζονται πλοία εξωτερικού (αδασμολόγητα) διοχετεύονται παράνομα στην αγορά. o Μηχανές, ανταλλακτικά μηχανών και εν γένει εξοπλισμοί πλοίων και σκαφών εισάγονται και διατίθενται στην εσωτερική αγορά • Παραεμπόριο • Φοροδιαφυγή από την παράνομη χρήση ναυτιλιακών ραδιοσυχνοτήτων και διαδικτύου • Έλεγχος εταιρειών και γραφείων παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών 70

71 Γενική Γραμματεία Εμπορίου • Διασύνδεση Ελεγκτικού μηχανισμού. Δυνατότητα ελεγκτών της ΓΓ Εμπορίου να κοινοποιούν φορολογικές παραβάσεις. Συντονισμένη λειτουργία των φορολογικών αρχών με ΓΓΕ θα αυξήσει τους καθημερινούς φορολογικούς ελέγχους (εμπορικά καταστήματα λαϊκές- κεντρικές –δημοτικές αγορές, υπαίθρια παζάρια κ.λπ.) • Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο Καυσίμων (Σύστημα εισροών- εκροών) • Παραεμπόριο: Τροποποίηση του νομικού πλαισίου ώστε να καταστεί περισσότερο ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό ως προς τη διαδικασία κατασχέσεων και καταστροφής των παραποιημένων προϊόντων και των προϊόντων λαθρεμπορίου • Ιχνηλασιμότητα στα νωπά οπωρολαχανικά προϊόντα: Καθιερώνεται η υποχρέωση δημιουργίας κωδικού παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής για βασικά είδη νωπών οπωρολαχανικών. Ο κωδικός αυτός θα ακολουθεί τα προϊόντα σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης μέχρι τη λιανική πώληση επιτρέποντας την ανίχνευση της εμπορικής προέλευσης του προϊόντος 71

72 Οι ποσοτικοί μας στόχοι 72 Στοχοθεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος (χιλιάδες ευρώ) 201120122013Σύνολο Από βελτιωμένες Ελεγκτικές Δραστηριότητες 500.0001.500.0002.000.0004.000.000 Από βελτίωση στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων 200.0002.000.0003.000.0005.200.000 Από επανεκτίμηση φόρων βάσει τεκμηρίων 700.000 2.100.000 Από βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης 100.000200.000 500.000 ΣΥΝΟΛΑ1.500.0004.400.0005.900.00011.800.000 Τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με τα ποσά που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) Τα αναφερόμενα ποσά αφορούν σε προβλέψεις πραγματικής είσπραξης εσόδων και όχι μόνο βεβαίωσης φόρων και προστίμων.

73 Επίλογος: τι επιδιώκουμε • Αλλαγή στο τρόπο αντιμετώπισης του πολίτη. Από το κλίμα της αμοιβαίας καχυποψίας και περιφρόνησης να περάσουμε σε συνθήκες αλληλοσεβασμού. Οι πολίτες συμμέτοχοι και αρωγοί στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής. • Εκ βάθρων αλλαγή της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των φορολογικών ελέγχων. Στοχευμένοι έλεγχοι, με σαφείς και διαφανείς διαδικασίες, πλήρης αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής. • Προάγεται σε κεντρική επιδίωξη η τελική είσπραξη και όχι απλώς η βεβαίωση των διαφυγόντων φόρων. • Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν επιδιώκεται μεμονωμένα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά με τη συνεργασία και όλων των άλλων ελεγκτικών και διωκτικών αρχών 73

74 Επίλογος: τι επιδιώκουμε • Το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής 2011-2013 αποτελεί τη πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της πολιτείας να κινητοποιήσει διοίκηση και πολίτες • Με ένα σύνολο δράσεων θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού περιεχομένου, ικανού να απεγκλωβίσει την ελληνική οικονομία και κοινωνία από την ομηρία της φοροδιαφυγής και να ανταποκριθεί στο αίτημα για δικαιοσύνη στη κατανομή των φορολογικών βαρών • Πολίτες και Πολιτεία Μαζί 74


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής Πολίτες και Πολιτεία Μαζί 2 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google