Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.ricpa.eu. Το Κέντρο Ερευνάς και Καινοτομίας για την Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης και Μεσογείου ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Οργανισμών Δημόσιας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.ricpa.eu. Το Κέντρο Ερευνάς και Καινοτομίας για την Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης και Μεσογείου ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Οργανισμών Δημόσιας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.ricpa.eu

2 Το Κέντρο Ερευνάς και Καινοτομίας για την Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης και Μεσογείου ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνικών εταίρων από τις προαναφερόμενες χώρες.

3 ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ •Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.Δ.Δ.Α.) •Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) – ΑΔΕΔΥ •National Institute of Public Administration of Portugal - Instituto Nacional de Administracao, I.P. (INA) •National School of Public Administration of Italy – Scuola Superiore della Publica Amministrazione (S.S.P.A.) •Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κ.Α.Δ.Δ.)

4 •Institute of Public Administration and European Integration (I.P.A.E.I.) •Trade Union of Administration, Justice, and Citizens’ Associations of Former Republic of Macedonia (TUAJCA) •Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.) •National Public Administration Institute - Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

5 Επιγενόμενα  Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δ.Δ–Γραφείου Πρωθυπουργού-Μάλτα  Αναπτυξιακή Εταιρεία Κορυτσάς- Αλβανία

6 ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΕΔΡΑ Θεσσαλονίκη – Ελλάδα ΧΩΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Χώρες προέλευσης μελών (Νοτιοανατολική Ευρώπη & Μεσόγειος)

7 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση μέσα από καινοτόμες εφαρμογές, για την ανάδειξη ανταγωνιστικών δημοσίων υπηρεσιών σε μία κοινωνία της γνώσης, με τη διεθνή συνεργασία οργανισμών δημόσιας διοίκησης και κοινωνικών εταίρων

8 ΣΚΟΠΟΙ •Επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης •Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθόδων στα συστήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού •Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών ποιότητας •Επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα στο περιεχόμενο και τις μεθόδους του Σύγχρονου Δημόσιου Management •Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

9 •Aνάπτυξη της συνεργασίας των φορέων δημόσιας διοίκησης, για την αξιοποίηση εμπειρίας & τεχνογνωσίας •Σχεδιασμός - υλοποίηση κοινοτικών & άλλων προγραμμάτων, αξιοποιώντας και τη μέχρι σήμερα θετική εμπειρία •Ανάπτυξη και μοντελοποίηση ποιοτικών διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση, για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας στην εξυπηρέτηση των πολιτών

10 Οργανισμοί Δημόσιας Διοίκησης Κοινωνικοί εταίροι ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Ανταγωνιστικές δημόσιες υπηρεσίες Κοινωνία της γνώσης ΕΡΕΥΝΑ

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ RICPA IIPA GREECE EKDDA GREECE CAPA CYPRUS PASYDY CYPRUS IPAEI BULGARIA TUAJCA FYROM INA PORTUGAL SSPA ITALY INAP SPAIN ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΝΕΑ ΜΕΛΗ NEW MEMBERS

12 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Καινοτομικός χαρακτήρας – Δυναμική ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Προστιθέμενη αξία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ •Να βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και σε πλήρη αρμονία με τα μέλη του • Να διαμορφώνει μοναδικά χαρακτηριστικά, εντάσσοντας στην οργανωσιακή του κουλτούρα το πρότυπο και το καινοτόμο • Να προωθεί συνεργασίες με τα μέλη του (σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο) στη βάση της αρχής της αυτοτέλειας, διασφαλίζοντας την αποφυγή επικαλύψεων

13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τράπεζα καλών πρακτικών Εργαστήριο προσομοίωσης Δίκτυο διαχείρισης γνώσης Κέντρο τεκμηρίωσης Κοιτίδα έρευνας & ανάπτυξης Δικτύωση think tanks \ Άλλες προτάσεις

14 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CO-OPERATION PLATFORM ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ HUMAN RESOURCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ORGANISATIONAL COMMUNICATION ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΥΠΟΔΟΜΗ TECHNOLOGICAL SUPPORT/INFRASTRUCTURE ΕΠΙΠΕΔΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΕΠΙΠΕΔΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ INTERVENTIONLEVELSINTERVENTIONLEVELS Ομάδες Εργασίας Working teams Πρωτόκολλο σύνδεσης & λειτουργίας Connection & operation protocol Αξιοποίηση ΤΠΕ ICT exploitation Σύστημα διαχείρισης επικοινωνίας Communication management system Καταγραφή εξοπλισμού Equipment registration Ηλεκτρονική δικτύωση Electronic networking

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ORGANISATIONAL OPERATION ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑCOMMUNICATION ΜΕΛΟΣ MEMBER ΜΕΛΟΣ MEMBER ΜΕΛΟΣ MEMBER ΜΕΛΟΣ MEMBER Εφαρμογές ΤΠΕ ICT Applications Ιστοσελίδα Κέντρου RICPA website Τηλεματικό Κέντρο Telematics Centre

16 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ORGANISATIONAL OPERATION ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣTECHNOLOGICAL EQUIPMENT • Συμβατότητα εξοπλισμού μεταξύ μελών o Equipment compatibility among members • Συμπλήρωση φόρμας καταγραφής εξοπλισμού o Equipment registration form fill-in • Αναβαθμίσεις - τροποποιήσεις o Upgradings - modifications • Ηλεκτρονική δικτύωση μελών o Electronic networking

17 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ORGANISATIONAL STRUCTURE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ BOARD OF DIRECTORS LEGAL CONSULTANT FINANCIAL SERVICE DIRECTOR SECRETARIAT INTERNATIONAL RELATIONS DEVELOPMENT FUNDING PROGRAMS HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT RESEARCH STUDIES PUBLIC RELATIONS INNOVATIVE APPLICATIONS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SCIENTIFIC COMMITTEE

18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKING TEAMS OPERATIONAL STRUCTURE BOARD OF DIRECTORS WORKING TEAMS Documents  Programs  Projects  Deliveries Issues DIRECTOR

19 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ NEXT STEPS • Ελληνικές και Δικαστικές και Φορολογικές Αρχές o Greek Juridical and Tax Authorities ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ LEGALISATION PROCEDURE ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DEVELOPMENT & OPERATION MANUAL • Ανθρώπινο Δυναμικό (Ομάδες Έργου) o Human Resource (Working Teams) • Αρχιτεκτονική δομή & εφαρμογή ΤΠΕ o Architectural structure & ICT application

20 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ NEXT STEPS • Πεδία δράσης (Υπηρεσίες – Ερευνητικά Προϊόντα) o Action field (Services – Research Products) o Διαδικασίες πιστοποίησης/διασφάλισης ποιότητας o Certification/quality assurance procedures ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DEVELOPMENT & OPERATION MANUAL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ORGANISATIONAL DEVELOPMENT • Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού o Internal Regulation Draft • Προγραμματισμός δράσεων o Action Programming • Σύνθεση Επιστημονικής Επιτροπής o Scientific Committee Synthesis

21 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ NEXT STEPS ΔΙΚΤΥΩΣΗ NETWORKING • Οργανισμοί Δημόσιας Διοίκησης o Public Administration organisations • Κοινωνικοί εταίροι o Social partners • Ερευνητικά κέντρα o Research centres • Ακαδημαϊκά ιδρύματα o Academic institutions • Ευρωπαϊκοί φορείς (ΕΟΚΕ, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ.) o European organisations (EESC, European Parliament etc.)

22 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ACTION TIMETABLE ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTIVITY ΜΗΝΑΣ MONTH ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ DELIVERY 123456 Διαδικασία νομιμοποίησης Legalisation procedure Θεωρημένα έγγραφα Legalised documents Εγκατάσταση γραφείων Office installation Ομάδες εργασίας Working teams Οργανόγραμμα Organisational chart Επιστημονική Επιτροπή Scientific Committee Τελική σύνθεση Final synthesis Ηλεκτρονική δικτύωση Electronic networking Ομογενοποιημένο σύστημα Homogenous system Οδηγός ανάπτυξης Development manual Οδηγός Manual

23 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ACTION TIMETABLE ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTIVITY ΜΗΝΑΣ MONTH ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ DELIVERY 123456 Συνολικό προφίλ Complete profile Αναλυτική παρουσίαση Analytical presentation Διαδικασία πιστοποίησης Certification procedure Χρονοδιάγραμμα Timetable Εσωτερικός Κανονισμός Internal Regulation Σχέδιο Draft Προγραμματισμός δράσεων Action plan Αναλυτικό πλάνο Analytical plan Βάσεις δεδομένων δικτύου Network databases Αρχείο βάσης δεδομένων Database file Πλάνο δημοσιότητας Publicity plan Πλάνο Plan

24 ACTION PLAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

25 ΣΚΟΠΟΙ AIMS •Επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης •Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθόδων στα συστήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού •Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών ποιότητας •Επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα στο περιεχόμενο και τις μεθόδους του Σύγχρονου Δημόσιου Management •Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού •Σχεδιασμός - υλοποίηση κοινοτικών & άλλων προγραμμάτων, αξιοποιώντας και τη μέχρι σήμερα θετική εμπειρία •Aνάπτυξη της συνεργασίας των φορέων δημόσιας διοίκησης, για την αξιοποίηση εμπειρίας & τεχνογνωσίας •Ανάπτυξη και μοντελοποίηση ποιοτικών διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση, για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της διαφάνειας και της ποιότητας στην εξυπηρέτηση των πολιτών  Scientific and research support to public administration  Innovative approaches and methods elaboration in human resource development systems  New technologies exploitation in public administration for the rendering of effective quality services  Training of the human resource in the public sector on Modern Public Management content and methods  Consulting support on Public Administration, new technologies exploitation and human resource development matters  Planning & implementation of E.U. & other programs, making profit of the up- to-now positive experience  Co-operation reinforcement among public administration organisations, for experience & know-how exploitation  Development and modelisation of quality procedures in Public Administration, for the reinforcement of accessibility, transparency and quality of service to the citizens


Κατέβασμα ppt "Www.ricpa.eu. Το Κέντρο Ερευνάς και Καινοτομίας για την Δημόσια Διοίκηση στις χώρες της Ν.Α Ευρώπης και Μεσογείου ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Οργανισμών Δημόσιας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google