Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

2 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS • •Ηγετική θέση στην αγορά των διαμεσολαβητικών – συμβουλευτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, στην Ελλάδα. • •Ανεξάρτητος μεσίτης - broker, με καθιερωμένες συνεργασίες τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά και δυνατότητα εξειδίκευσης σε προϊόντα και υπο-αγορές στόχους. • •Συσσωρευμένη πείρα και τεχνογνωσία πάνω από 30 έτη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεγάλων ζημιών. • •Πολύ καλή φήμη στην αγορά των επιχειρήσεων. • •Εταιρεία, εισηγμένη στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α

3 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS • •Μέλος του ομίλου εταιρειών KOUMBAS SYNERGY GROUP, εισηγμένου στην Κύρια αγορά του Χ.Α., με μακρά ιστορία σε επιχειρηματικές συμμετοχές. • •Μέλος του διεθνούς δικτύου Assurex Group, του παγκοσμίως μεγαλύτερου ιδιωτικού οργανισμού εταιρειών ανάλυσης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (Risk Management) και μεσιτών ασφαλίσεων. • •Ιδρυτικό Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων - ΣΕΜΑ-. • •Σταθερή ποιότητα με την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001:2000.

4 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Αντικείμενο Δραστηριότητας •Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα σαν Ασφαλιστικός Σύμβουλος - Μεσίτης Ασφαλίσεων. Στοχεύει στην εξυπηρέτηση του συνόλου των αναγκών διαχείρισης και κάλυψης κινδύνων, που αντιμετωπίζουν οι μεγάλου και μεσαίου μεγέθους εταιρείες πελάτες της, ιδιωτικού ή δημοσίου ενδιαφέροντος. •Το επιχειρησιακό μοντέλο βασίζεται στην οργάνωση εταιρείας παροχής υπηρεσιών, με τρεις αυτόνομες στρατηγικές μονάδες επιχειρησιακής λειτουργίας (SBUs), και αποσκοπεί στην συνολική αντιμετώπιση των αναγκών τόσο του επιχειρηματία πελάτη όσο και των εργαζομένων.

5 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Αντικείμενο Δραστηριότητας Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: •Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου •Παροχή Ασφαλιστικών Συμβουλών •Ασφαλιστικές & Αντασφαλιστικές Διαμεσολαβητικές Υπηρεσίες •Υπηρεσίες Διαχείρισης Ζημιών

6 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Η Εurobrokers είναι οργανωμένη σε τρεις επιχειρηματικές μονάδες, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου ή προϊόντος: 1. Επιχειρηματική μονάδα μεγάλων πελατών –SBU I 2. Επιχειρηματική μονάδα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων -SBU II 3. Επιχειρηματική μονάδα παροχής υπηρεσιών σε ομάδες ιδιωτών -SBU III (affinity groups) και σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις (employee benefits). Επιχειρησιακή Λειτουργία

7 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ • •ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ • •ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ • •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ • •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ • •ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤIΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ • •ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ • •BACK OFFICE • •IT SUPPORT • •ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • •ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SBU I • •ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ • •ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ • •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ • •ΑΣΦΑΛΙΣΤIΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ SBU ΙI • •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ • •ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ • •ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • •ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ • •ATOMIKA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ • •AFFINITY GROUPS SBU IΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Γενικό Οργανόγραμμα εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

8 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Κύκλος Εργασιών (εκατ. €) Πωλήσεις

9 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Διαχείριση Ζημιών Η Eurobrokers ως Σύμβουλος Ζημιών διαχειρίστηκε μια σειρά επιτυχημένων αποζημιώσεων, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα:

10 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Οικονομικά στοιχεία Εταιρείας (εκατ. €)

11 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP • •Βασική δραστηριότητα της εταιρείας, είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημοσίου ενδιαφέροντος, που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, στο εμπόριο ή στις υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. • •Στρατηγικός της στόχος, είναι η διατήρηση της πρώτης θέσης στην εγχώρια αγορά και η εξέταση του ενδεχομένου επέκτασης της δραστηριότητας σε νέες αγορές, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ειδικότερα στην αγορά της βαλκανικής. • •Η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης, θα ενισχυθεί μέσω πελατών – επιχειρήσεων (υπαρχόντων - υποψηφίων), που δρούν σε αυτές τις αγορές και οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης ασφαλιστικών, συμβουλευτικών και μεσολαβητικών υπηρεσιών. Μακροχρόνιοι Στόχοι - Προοπτικές

12 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP • •Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, είναι η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, που συνίσταται στον προσδιορισμό των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών, μέσω survey reports, risk evaluation και risk management, στη συμβουλευτική υποστήριξη για επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών προγραμμάτων και παροχή ορθής και ταχείας εξυπηρέτησης ζημιών. • •Η υπεραξία του συνόλου των υπηρεσιών της, παράγεται από μια πελατοκεντρική οργανωτική δομή και ένα σύστημα συνεχούς αξιοποίησης των πληροφοριών της αγοράς-στόχου, που αποσκοπεί στη γρήγορη επεξεργασία αυτών και στη μετατροπή τους σε επιχειρηματικές λύσεις μέσω αξιόπιστων ασφαλιστικών προτάσεων. Μακροχρόνιοι Στόχοι - Προοπτικές

13 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Μακροχρόνιοι Στόχοι - Προοπτικές Για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, η εταιρεία εστιάζει τις προσπάθειες της: • •Στην επέκταση δραστηριότητας στην αγορά των Βαλκανίων και της Κεντρικής –Ανατολικής Ευρώπης. • •Στην απόκτηση συμμετοχών, στην επίτευξη συνεργασιών και εξαγορών ομοειδών επιχειρήσεων (ασφαλιστικά γραφεία, μεσίτες) και πιο συγκεκριμένα στην εξαγορά χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών μεσιτικών γραφείων τα οποία θα αποτελέσουν σημείο προβολής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, κυρίως στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

14 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Μακροχρόνιοι Στόχοι - Προοπτικές • •Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης, με την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε ειδικές αγορές –στόχους και την παρακολούθηση των τάσεων που επικρατούν στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται, τόσο στη χώρα μας, όσο και στις διεθνείς αγορές (Ευρώπη, ΗΠΑ), • •Στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και συμμαχιών με ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού και τους ισχυρούς «παίκτες» της τοπικής ασφαλιστικής αγοράς. • •Στη συνεχή ενσωμάτωση τεχνολογικών εφαρμογών • •Στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού.

15 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

16 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας σε σχέση με τα αναγραφόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, είχε ως ακολούθως : ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε € 000) Α΄εξάμηνο 2004Β΄εξάμηνο 2004Α΄εξάμηνο 2005Σύνολο Αγορά Οικοπέδου3.52200 Ανέγερση Κτιρίου01.174 2.348 Αναβάθμιση Μηχανογραφικής Υποδομής59264 587 Σύνολο3.5811.438 6.457

17 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP • • Μετά τη Δημόσια Εγγραφή της εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α., αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικού ποσού 3.024.000 € μείον εξόδων έκδοσης 280.000 €) καθαρού ποσού 2.744.000 €. • • Με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα ποσού 2.744.000 €, η εταιρεία θα προχωρήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος συνολικού ποσού 6.457.000 €, χρηματοδοτώντας την διαφορά σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, ποσού 3.713.000 €, από ίδια διαθέσιμα και τραπεζικό δανεισμό.

18 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Με την από 01/04/2004 απόφαση του Δ.Σ, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας τροποποιήθηκε ως εξής : ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε € 000) Α΄εξάμηνο 2004 Β΄εξάμηνο 2004 Α΄εξάμηνο 2005 ΣύνολοΊδια Κεφάλαια & Τραπεζικός Δανεισμός Τελικό Σύνολο Αγορά Οικοπέδου1.52200 2.0003.522 Ανέγερση Κτιρίου05115121.0231.3252.348 Αναβάθμιση Μηχανογραφικής Υποδομής 5970 199388587 Σύνολο1.5815815822.7443.7136.457

19 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΝEΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Αντληθέντα ΚεφάλαιαΊδια Κεφάλαια & Τραπεζικός Δανεισμός ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε € 000) Α΄εξάμηνο 2004 Β΄εξάμηνο 2004 Σύνολο (Α) Α΄εξάμηνο 2004 Β΄εξάμηνο 2004 Α΄εξάμηνο 2005 Σύνολο (Β) Τελικό Σύνολο (Α+Β) Αγορά Ακινήτου 2.5450 3.18500 5.730 Αναβάθμιση Μηχ/φικής Υποδομής 591401990124264388587 Σύνολο2.6041402.7443.1851242643.5736.317

20 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004


Κατέβασμα ppt "Ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google