Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2000–2006 Άξονας 5: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μέτρο 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2000–2006 Άξονας 5: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μέτρο 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2000–2006 Άξονας 5: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μέτρο 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2 Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών: Υπηρεσίες ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών: Υπηρεσίες ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Περιγραφή των Υπηρεσιών: Αντικείμενο των υπηρεσιών του έργου είναι η υλοποίηση 15 ατομικών συνεδριών και για 52 άτομα (σύνολο 780 συνεδρίες), ανέργους και άτομα που ανήκουν σε ΕΚΟ στην περιοχή παρέμβασης και ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής αφορούν στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης της ΤΠΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ δηλαδή κατοίκους των Δήμων Χαλκιδέων, Ληλαντίων, Νέας Αρτάκης, Ανθηδώνος και Αυλίδος.

3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ:
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ: Η κύρια μέθοδος προσέγγισης που εφαρμόστηκε ήταν οι ατομικές συνεδρίες. Στη διάρκεια της κάθε συνεδρίας, ο ωφελούμενους συμπλήρωνε αρχικά ένα ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λειτούργησε ως τεχνική, σε δύο επίπεδα: α) βοήθησε στη διάγνωση συγκεκριμένων αναγκών του ωφελούμενου και β) αποτέλεσε έναυσμα για συζήτηση και εξατομικευμένη συμβουλευτική για θέματα που απασχολούσαν τους ωφελούμενους.

4 Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής εντάσσονταν:
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής εντάσσονταν: Η εξασφάλιση της αμοιβαίας συμφωνίας για τις διαδικασίες της συνεργασίας μας και των επιδιωκόμενων στόχων. Η διευκόλυνση της αυτογνωσίας Η διάγνωση και ο προσδιορισμός των αναγκών, των αιτημάτων και της πρόθεσης των ωφελουμένων για την ενεργό συμμετοχή τους στις δράσεις του σχεδίου. Η καθοδήγηση στην διαμόρφωση Σχεδίου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας (Business Plan). Η ενθάρρυνση και η εκπαίδευση των ωφελουμένων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε πηγές άντλησης πληροφοριών του ενδιαφέροντός τους, αλλά και να μπορούν να τις αξιολογούν. Η αλλαγή των στόχων της συμβουλευτικής, σε περιπτώσεις όπου κρινόταν αναγκαίο εξαιτίας της αλλαγής των αρχικών δεδομένων των ωφελουμένων.

5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Στο πλαίσιο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής αξιοποιήθηκαν ως εργαλεία: Η συζήτηση, Η συνέντευξη, Η προσεχτική ακρόαση, Η επίδειξη, Το παιχνίδι ρόλων, Η μελέτη περίπτωσης, Η παρατήρηση από το άτομο των μη λεκτικών του εκφράσεων, Η θετική ενίσχυση και η ενθάρρυνση του ατόμου να νιώσει ότι είναι υπεύθυνος της σκέψης, της συμπεριφοράς και του λόγου του, με την χρήση ερωτήσεων όπως: “ποιες είναι οι εναλλακτικές σου λύσεις;” Η χρήση εργαλείων έντυπης μορφής, Η κατ΄ οίκον εργασία. Ειδικά για τα εργαλεία έντυπης μορφής οι συνεδρίες δομήθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν προαιρετικά, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Ωφελούμενοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την διεργασία της συμβουλευτικής.

6 Ερωτηματολόγιο υποδοχής και διερεύνησης αναγκών
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αξιοποιήθηκαν λοιπόν 15 ερωτηματολόγια τα οποία λειτούργησαν ως ¨οδηγοί¨ για την συζήτηση και το ¨άνοιγμα¨ του ωφελούμενου. Τα εργαλεία-ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών ήταν: Ερωτηματολόγιο υποδοχής και διερεύνησης αναγκών Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με επιμέρους ενότητες (διερεύνηση γενικών ικανοτήτων και ατομική αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων Ερωτηματολόγιο αποδοχής του εαυτού και των άλλων Ερωτηματολόγιο βελτίωσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων Ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης (χρησιμοποιήθηκε έντυπο υλικό και σημειώσεις τα οποία είχαν επιμεληθεί οι σύμβουλοι). Παρουσιάζονται ενδεικτικά παρακάτω δύο εκ των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν, ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί πως σημαντικό μέρος της συνεργασίας με αρκετούς από τους ωφελούμενους ήταν η συμβουλευτική στήριξη και ενδυνάμωση σε ενδοοικογενειακά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα οποία αποτελούσαν τροχοπέδη για την επαγγελματική αποκατάστασή τους

7 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ εργαλείο 1: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. Αναλφάβητος 2. Τάξεις Δημοτικού 3. Απολυτήριο Δημοτικού 4. Απολυτήριο Γ΄ τάξης Γυμνασίου 5. ΤΕΣ 6. Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ή κλάδων Πολυκλαδικού 7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή Δεσμών Πολυκλαδικού ή Παλαιού Εξαταξίου Γυμνασίου 8. Ανώτερη / ανώτατη σχολή 9. Πτυχιούχος ανώτερης σχολής 10.Πτυχιούχος ανώτατης σχολής 11.Μεταπτυχιακά 12.Δεν απαντώ 13.Άλλο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Α)ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………… 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………… 3. ΗΛΙΚΙΑ: ………… 4.α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:……………………………… 4.β. ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1. Γυναίκα με οικογενειακή ευθύνη 2. Μονογονεϊκή οικογένεια 4.γ. ΠΑΙΔΙΑ Αριθμός παιδιών / Ηλικία παιδιών 4.δ. Άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα 1. Είναι κάτω από την ίδια στέγη 2. Σε ίδρυμα 3. Σε άλλο σπίτι εντός της πόλης 4. Σε άλλο τόπο

8 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 7.α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 1. Επαγγελματική 1.1. Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ 1.2. ΙΕΚ - Δημόσια & Ιδιωτικά 2. Άτυπη / Συνεχιζόμενη 2.1. Ε.Ε.Σ. – ΚΕΚ 3. Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση / Δια βίου Κατάρτιση 4. Δεν απαντώ 5. Άλλο 7.β. Χρονικό διάστημα από τη λήξη της τελευταίας κατάρτισης έτος έτη έτη 4. Πάνω από 11 έτη 7.γ. Ξένες Γλώσσες 1. Γερμανικά / βασικές γνώσεις 2. Γερμανικά / γνώσεις υψηλού επιπέδου 3. Αγγλικά / βασικές γνώσεις 4. Αγγλικά / γνώσεις υψηλού επιπέδου 5. Ισπανικά / βασικές γνώσεις 6. Ισπανικά / γνώσεις υψηλού επιπέδου 7. Γαλλικά / βασικές γνώσεις 8. Γαλλικά / γνώσεις υψηλού επιπέδου 9. Ελληνικά / βασικές γνώσεις 10.Ελληνικά / γνώσεις υψηλού επιπέδου 11.Ιταλικά / βασικές γνώσεις 12.Ιταλικά / γνώσεις υψηλού επιπέδου 13.Άλλες / βασικές γνώσεις 14.Άλλες / γνώσεις υψηλού επιπέδου 7.δ. Πληροφορική 1. Στοιχειώδεις γνώσεις 2. Καλές γνώσεις χρήστη 3. Άλλες γνώσεις

9 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 9. ΑΝΕΡΓΙΑ 9.α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ μήνες μήνες έτη 4. > 3 ετών 9. ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συμβουλευτική υποστήριξη Κατάρτιση Απασχόληση με θέσεις stage Απασχόληση σε Νέες Θέσεις Εργασίας Αυτοαπασχόληση 8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 8.α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ …………………………………………… 8.β. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1. Εργοδότης/-τρια 2. Μισθωτός/-ή ή με ημερομίσθιο 3. Βοηθός χωρίς αμοιβή σε οικογενειακή επιχείρηση 4. Άλλο (……………………………………) 8.γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Αμειβόμενη δραστηριότητα 2. Μη αμειβόμενη 3. Άλλο (……………………….) 8.δ.α. ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Σύμβαση Αορίστου χρόνου 2. Σύμβαση Ορισμένου χρόνου 3.Πλήρης Απασχόληση 4.Μερική Απασχόληση 5. Άλλο (……………………….)

10 Εργαλείο 2: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εργαλείο 2: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις, σημειώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο που νομίζετε ότι σας ταιριάζει. ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ Θεωρώ πολύ σημαντικό να καταλαβαίνω αυτό που οι άλλοι θέλουν να εκφράσουν Σέβομαι τη γνώμη των άλλων Αποδέχομαι εύκολα τους άλλους όπως είναι Αισθάνομαι άνετα με οποιονδήποτε άνθρωπο Γενικά, έχω την τάση να εκφράζω τις απόψεις μου

11 Εργαλείο 2: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εργαλείο 2: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ Μπορώ εύκολα να εκφράζομαι μπροστά σε άλλα άτομα Μπορώ εύκολα να κάνω γνωριμίες Μπορώ να ακούω τους άλλους με προσοχή Μπορώ να δέχομαι τη κριτική και τα αρνητικά σχόλια των άλλων Μπορώ να διεκδικώ τα δικαιώματά μου

12 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ:…………………………………………………………… ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ:……………………………………………… ΑΥΞ. ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ:………………………………………………………………… ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ:…………………………………………………………….. Παρουσίαση από τον/την ωφελούμενο/η της παρούσας κατάστασής του/της: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13 ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Ειδικοί στόχοι συνεδρίας: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Παρατηρήσεις: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ημερομηνία επόμενης συνεδρίας: ……………………………………………………... Παρατηρήσεις για την επόμενη συνεδρία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Στέλεχος ΣΥΥ: ………………………………………………………………………... Υπογραφή Στελέχους: ……………………………………………………………

14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΗΜΕΡΕΣ: Ώρες: ……………. (αρ. ατόμων) ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΟΝΟΜ/ΝΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Μέτρο Σημειώσεις - Σχόλια ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00-18:00 5..3 18:00-19:00 ΤΡΙΤΗ 17:00- 18:00 18:00- 19:00

15 ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΟΝΟΜ/ΝΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Μέτρο Σημειώσεις - Σχόλια ΤΕΤΑΡΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΕΣ-ΩΡΕΣ ΟΝΟΜ/ΝΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Μέτρο Σημειώσεις - Σχόλια ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00- 18:00 18:00- 19:00 ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00- 20:00

16 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-10-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΩΡΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΩΡΕΣ ΡΑΠΤΟΥ Ονομ/νο /Μέτρο /αρ. συνεδρίας ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ονομ/νο /Μέτρο /αρ. συνεδρίας 13:00- 14:00 ΤΣΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5.3 (1) 14:00- 15:00 ΣΙΜΑΚΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 5.3 (1) ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 5.3 (1) 15:00- 16:00 ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3.7 (2) ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 5.3 (1) 16:00- 17:00 ΚΩΤΣΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5.3 (1) ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΙΑΝΝΑ 5.3 (1) 17:00- 18:00 ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 5.3 (1) 18:00- 19:00

17 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΡΟΥ 5.3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΡΟΥ 5.3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

18 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που εφαρμόστηκαν βασίζονταν στην Ενδυνάμωση και την Εμψύχωση των ωφελούμενων, την ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την διευκόλυνση της εργασιακής τους ένταξης ή επανένταξης Ειδικότερα: Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν βοήθησαν ιδιαίτερα στην έμμεση προσέγγιση του/της ωφελούμενου/ης όταν δεν είναι εξοικειωμένος/η με τη διαδικασία της συμβουλευτικής και η στάση του/της υποδηλώνει έντονη αμηχανία Θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρείχαν τη δυνατότητα στον κάθε σύμβουλο να οργανώσει το περιεχόμενο των συνεδριών του και να ακολουθείται κοινός προσανατολισμός για το σύνολο των ωφελουμένων Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα εργαλεία (ερωτηματολόγια) είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των ωφελουμένων Τα εργαλεία επίσης οργάνωσης και διεξαγωγής των συνεδριών αποδείχτηκαν σημαντικά για την παρακολούθηση της συμμετοχής των ωφελουμένων και βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό τους Συμβούλους και τους υλοποιητές του προγράμματος.

19 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Τα κυριότερα προβλήματα που δυσχέραιναν το έργο ήταν: 1. Δεν ήταν ενήμεροι οι ωφελούμενοι από την κατάθεση (ή πριν) της αίτησής τους για τις δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν αν ενταχθούν στο έργο (ένα μέρος των ωφελουμένων, πίστευε ότι το έργο αφορούσε Συμβάσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα). Εφ’ όσον ενημερώθηκαν από το Φορέα Συμβουλευτικής για τις δράσεις μετά την επιλογή τους με πρακτικό άρα και εισαγωγή τους στο Έργο και με δεδομένη την ασαφή ή λανθασμένη άποψή τους για το τι αφορούσε η συμμετοχή τους, μετά την ενημέρωση για τις δράσεις δημιουργήθηκαν προβλήματα προσέλευσης, καθυστερήσεων, αποχωρήσεων και τελικά αντικαταστάσεων άρα και καθυστέρηση στην υλοποίηση των δράσεων Αντιμετωπίστηκε με όσο το δυνατό καλύτερη και συχνότερη επικοινωνία και ενημέρωση από το Φορέα Συμβουλευτικής για τις ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή τους στις Δράσεις του προγράμματος.

20 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 2. Η μη συνεπή προσέλευση των ωφελουμένων στα προκαθορισμένα ραντεβού με τους συμβούλους τους με αποτέλεσμα την συχνή αλλαγή του καθημερινού προγράμματος των συμβούλων Αντιμετωπίστηκε με διακριτική επισήμανση των ωφελουμένων σχετικά με τη συνέπεια στα προκαθορισμένα ραντεβού. 3. Δεν υπήρξε έγκαιρη πληροφόρηση από τους συνεργαζόμενους φορείς προς το Φορέα Συμβουλευτικής. Αυτό δυσχέρανε και επιφόρτισε σημαντικά το έργο της Συμβουλευτικής γιατί έπρεπε να επικοινωνεί σε πολύ μεγάλη συχνότητα (και συχνά να αιτιολογεί/απολογείται για το αίτημά του) με τους φορείς προκειμένου να έχει την απαιτούμενη πληροφόρηση Η συνεργασία επετεύχθη τελικά μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία των εμπλεκομένων στη διοικητική διεκπεραίωση και συντονισμό των ενεργειών των ωφελουμένων.

21 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προτείνονται ως απαραίτητες ενέργειες οι εξής: Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού κάθε προγράμματος η συνεργασία μεταξύ Στελεχών ΣΥΥ και Συντονιστών ενεργειών Συμβουλευτικής με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί όσο το δυνατό εκ των προτέρων η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του προγράμματος. Η πλήρης ενημέρωση των υποψηφίων κατά την υποβολή της αίτησής τους για τις δράσεις του προγράμματος. Η πλήρης ενημέρωση και δέσμευση των συνεργαζόμενων Φορέων, για τη συνεργασία με το Φορέα Συμβουλευτικής και την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών. Η δημιουργία Φύλλου Αξιολόγησης προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι (αλλά πρωτίστως οι ωφελούμενοι) στο Έργο, να καταθέτουν εγγράφως το βαθμό ικανοποίησής τους από την συνεργασία τους με τους Φορείς. Το Φύλλο Αξιολόγησης θα δίνει δυνατότητα να καταγράφονται συγκεκριμένα προβλήματα. Η τελική ευθύνη της αξιολόγησης θα πρέπει να ανατίθεται σε ανεξάρτητο συνεργάτη στο έργο ειδικό στην Αξιολόγηση αντίστοιχων Προγραμμάτων (ειδικούς επιστήμονες ή επιστημονικούς Φορείς).

22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΚΕΚ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 1 ΑΚΡΙΩΤΗ ΑΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 27 ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑ 30 ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ – KEK PRAXIS 3. ΒΟΥΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 50 ΑΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΠΕΙΡΑ ΣΠΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 28 ΤΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS 5. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗ ΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 32 ΑΕΙ (ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΙΑΤΡΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 6. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 30 ΤΕΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

24 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 7. ΖΗΣΗ ΒΑΪ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 28 ΑΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 8. ΖΟΓΑ ΑΘΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 31 ΑΕΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 9. ΚΑΚΑΒΑ ΙΩΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 44 ΤΕΛ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS

25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 10. ΚΑΡΒΕΛΑ ΠΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 42 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS ΝΘΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 27/06/2007 ΔΕΠΑΛ 11. ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ-ΜΠΡΑΟΥΝ-ΧΑΣΑΝΑΓΑ ΝΙΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ 46 12. ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜ ΜΑΡΙΑ 23 ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 13. ΚΟΣΚΕΡ ΧΑΝ ΧΟΥΣΝΕ 49 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΝΕΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 02/11/2006 (ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) 14. ΚΡΟΚΟΥ ΠΑΝ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 46 ΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 15. ΚΩΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑ ΜΑΡΙΑ 24 ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ STAGE ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 29/06/ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΑΛΛΗΛ/ΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΛΕΑΔΧΑ)

27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 16. ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 21 ΤΕΕ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 17. ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΧΡΗ ΣΟΦΙΑ 40 ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ 18. ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΝΙΚ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 25 ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ STAGE ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 23/07/2007 ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ¨ INFOTRUST¨ (τεχνικη υποστηριξη & εμπορία συστημάτων πληροφορικής) 19. ΜΑΡΓΙΕΤΗ ΓΕΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΑΡΙΑ 20 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS

28 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 20. ΜΟΣΧΟΥ ΝΙΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22 ΤΕΕ Β΄ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΙΕΚ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 21. ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΒΑΣ ΜΑΡΙΑ 25 ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 22. ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΙΩΑ ΜΑΡΙΑ 37 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS

29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 23. ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 26 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS STAGE ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 27/06/2007 ΔΕΠΑΛ 24. ΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ ΜΑΡΙΑ 25 ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 09/07/ ΓΚΕΓΚΕΡ ΦΡΑΝΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ 25. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΓΕΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ - ΡΕΑ 46 ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 26. ΠΑΛΟΓΟΥ ΒΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 45

30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 27. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 44 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ 28. ΠΕΠΕ ΔΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 43 ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS ΝΘΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 04/06/2007 ΔΕΠΑΛ 29. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΓΕΩ ΕΛΕΝΗ 37 30. ΠΕΤΑΛΑ ΝΙΚ ΜΑΡΙΑ 27 ΙΕΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ STAGE ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 02/07/ ΒΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)

31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 31. ΡΙΖΟΥ ΘΩΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS 32. ΣΑΜΑΡΑ ΓΕΩ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 29 ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 33. ΣΑΜΑΡΑ ΚΥΡ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 34. ΣΑΣΣΑΝΗ ΓΕΩ ΕΛΕΝΗ 51 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ

32 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 35. ΣΟΥΡΤΖΗ ΑΓΓ ΜΑΡΙΑ 27 ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS 36. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΔΗΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 37. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΙΩΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 22 ΤΕΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦ/ΜΩΝ 38. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 44 ΛΥΚΕΙΟ ΝΘΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01/06/2007 ΚΟΥΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 39. ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 48 ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ 40. ΤΣΑΛΑ ΧΑΡ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΤΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS 41. ΤΣΑΜΙΤΑ ΒΑΣ ΙΩΑΝΝΑ 31 ΤΕΛ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ (ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΝΘΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 28/06/ ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 42. ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΘ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 38 ΑΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 01/06/ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ 43. ΨΩΜΑ ΕΥΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ

34 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΕΚ ΕΣΤΙΑ 15 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 16 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (9 ωφελούμενοι Από Φορέα Συμβουλευτικής Ραδιοτηλεοπτική Επιμορφωτική Εταιρεία) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Y – KEK PRAXIS 19 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

35 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έως 30/09/2007)
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης » Τίτλος έργου: ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Τ.Π.Α. ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έως 30/09/2007) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΝΘΕ 5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ STAGE 5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 1 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2000–2006 Άξονας 5: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μέτρο 3: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google