Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Σ.Υ.Υ. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Σ.Υ.Υ. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Σ.Υ.Υ. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

3 ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ε.Α.Σ.Σ.Δ.) • Το ειδικό ατομικό σχέδιο συνοδευτικής δράσης είναι: • Tο περιεχόμενο ενός προγράμματος συνοδευτικής δράσης με συγκεκριμένο στόχο και πολλούς επιμέρους στόχους, βασισμένο στις ανάγκες ενός προσώπου, και μόνο αυτού. • Mία από κοινού ενέργεια δράσης συνοδού και συνοδευόμενου, που πρόκειται να υλοποιηθεί, προκειμένου να ικανοποιήσει ένα αίτημα του συνοδευόμενου και παράλληλα να τον οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία και ανεξαρτησία. • Είναι, εν τέλει, μια οριζόμενη πράξη με στάδια από το απλούστερο στο συνθετότερο, που δίνει τη δυνατότητα μάθησης και συνεξέλιξης για τον «συνοδό» και τον συνοδευόμενο. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ε.Α.Σ.Σ.Δ.) Το Ειδικό ατομικό σχέδιο συνοδευτικής δράσης είναι: • Προσωπικό • Ρεαλιστικό • Ευμετάβλητο • Εξελικτικό • Συνεργατικό • Μετατρέψιμο • Ευέλικτο • Αξιολογούμενο διαρκώς «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συνοδευτική Διαδικασία είναι η βιωματική μάθηση νέων γνώσεων, και δεξιοτήτων. Επίσης η διαμόρφωση στάσεων, μέσα σ’ ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης, τόσο για τον συνοδευόμενο όσο και για το «συνοδό»-εκπαιδευτή. Συνοδευτική Διαδικασία είναι η βιωματική μάθηση νέων γνώσεων, και δεξιοτήτων. Επίσης η διαμόρφωση στάσεων, μέσα σ’ ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης, τόσο για τον συνοδευόμενο όσο και για το «συνοδό»-εκπαιδευτή. Η Συνοδευτική Διαδικασία καθοδηγεί το συνοδευόμενο άτομο στην αυτονόμησή του. Η Συνοδευτική Διαδικασία καθοδηγεί το συνοδευόμενο άτομο στην αυτονόμησή του. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

6 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον συνοδευτικής δράσης ορίζεται από: • Το αίτημα που διαμορφώνεται για να εκφράζει πλήρως και ρεαλιστικά τις ανάγκες του συνοδευόμενου • Το Συμφωνητικό από τη συμβολική αλλά και την πρακτική σημασία της σύναψης «συμφωνίας» • Την εκπαιδευτική τακτική (Ε.Α.Σ.Σ.Δ.) • Το περιεχόμενο βάσει του κεντρικού και των επιμέρους στόχων • Την πρόοδο • Τη σχέση συνοδού –συνοδευόμενου • Την ανοιχτή και διαρκή αξιολόγηση, ενδιάμεση και τελική «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

7 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανεξαρτήτως του στόχου ενός εκάστου συνοδευόμενου οι σκοποί της συνοδευτικής διαδικασίας στοχεύουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωσή του μέσω: • της αναγνώρισης της εικόνας του εαυτού • της συνειδητοποίησης της κατάστασής του • της διαμόρφωσης κινήτρου, προκειμένου να κινητοποιηθεί σε δράση • της ανάπτυξης της υπευθυνότητας και δέσμευσή του απέναντι στο στόχο του, όπως αυτός περιγράφεται στην υπογραφείσα σύμβαση • της ανάπτυξης της ικανότητας διαπραγμάτευσης • της ανάπτυξης της ικανότητας εκτίμησης και επανεκτίμησης των δεδομένων • της συμμετοχής στην διαδικασία που τον αφορά, και εν τέλει • της ωρίμανσης και αυτονόμησής του «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

8 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΡΧΕΣ Μοιάζει εντελώς δύσκολο έως και ακατόρθωτο να επιτύχουμε αλλαγές εάν δεν υπάρξει εξατομικευμένη προσέγγιση για την επίτευξη των ατομικών στόχων, δεδομένων των ελλείψεων και αντιξοοτήτων από τη μια (συνοδευόμενος), αλλά και των εμποδίων που υψώνονται από την άλλη (κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι). Η επίτευξη των στόχων του συνοδευόμενου και κατά συνέπεια των αλλαγών καθορίζεται από το βαθμό συνειδητοποίησης της κατάστασής του κατά πρώτον και της ωρίμανσής του κατά δεύτερον. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

9 Η ενηλικίωση του ατόμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι το ζητούμενο και ο μέγιστος στόχος της συνοδευτικής διαδικασίας. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

10 • Η συνοδευτική τακτική αφορά ακριβώς στην συστηματική και προοδευτικά αυξα- νόμενη εγκατάσταση ικανοτήτων διαχείρι- σης της ζωής του. • Το αποκλεισμένο άτομο για την συνοδευ- τική διαδικασία είναι ένα άτομο που πρέπει να βοηθηθεί για να «πάρει την υπόθεσή του στα χέρια του». «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

11 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Μέσω της Συνοδείας ο συνοδευόμενος μπορεί: • Nα πολεμήσει ή και να απαλείψει: – Το αρνητικό βίωμα – Την αντίληψη για την κακή εικόνα του εαυτού – Τα αποτελέσματα του προστατευτισμού και της κηδεμόνευσης – Το πιθανό «βόλεμα» • Να εντοπίσει και να αναδείξει: – Τις καλές και δυνατές πλευρές του συνοδευόμενου – Τις ικανότητες και δεξιότητές του • Να καθοδηγήσει τις διαφαινόμενες τάσεις για αλλαγή • Να ενσωματώσει στο γίγνεσθαί του τη θέληση για ζωή και τη δράση για πρόοδο και επιτυχία. (Melanie Clein: «la notion de l’autonomie»: «Η έννοια της αυτονομίας») «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

12 ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ε.Α.Σ.Σ.Δ.) Η υλοποίηση του Ε.Α.Σ.Σ.Δ. εξελίσσεται σε 4 επίπεδα: 1. στον προσανατολισμό και στην διαμόρφωση κατευθύνσεων 2. στην μάθηση 3. στην βοήθεια (ενίσχυση ενδυνάμωση) 4. στην εξάσκηση «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

13 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Υποδοχή-Aνακεφαλαίωση προηγούμενης συνοδευτικής πράξης10΄ λεπτά Κύρια συνοδευτική πράξη30-35 λεπτά Ανακεφαλαίωση–διατύπωση στόχου επόμενης συνοδευτικής πράξης). 10 λεπτά Συνολική διάρκεια55 λεπτά «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

14 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ • Σεβασμός και πίστη στη μοναδικότητα του συνοδευόμενου ατόμου ως το μοναδικό κέντρο αλλαγών. • Σεβασμό στο ρυθμό του συνοδευόμενου «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

15 ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τα μέσα της συνοδευτικής δράσης αφορούν και χαρακτηρίζονται από: • Tην προσωπικότητα του εκπαιδευτή • Tην επαγγελματική δυνατότητά του απέναντι σε χειρισμούς ευέλικτους και αποτελεσματικούς • Tην προσήλωσή του στο σκοπό, στις διαδικασίες και στον εν γένει μηχανισμό της συνοδείας • Tην ικανότητα προσαρμογής του στη δομή της Συνοδείας • Την χρήση και την ολοένα καλύτερη διαχείριση των δυνατοτήτων που του δίνει η Συνοδεία μέσω της διαρκούς αξιολόγησης • Tη συμμετοχή του σε επιμορφωτικούς κύκλους για: – Νέα γνώση – Ανταλλαγές με άλλες ομάδες και ειδικούς – Μελέτη και εμπλουτισμό της μεθόδου – Προσαρμογή μεθόδων ή και δημιουργία νέων τακτικών «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

16 ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1. Ηθικά τα οποία αναφέρονται: • στον σεβασμό του ατόμου ως πρόσωπο μοναδικό και μοναδικό κέντρο αλλαγών για τη ζωή του • στο σεβασμό του ρυθμού του συνοδευόμενου • στο σεβασμό της δράσης ως μιας από κοινού δράσης, μιας δράσης «μαζί» με το συνοδευόμενο και όχι για το συνοδευόμενο • στο σεβασμό στην εξέλιξη και στην πρόοδο που διαγράφεται κατά την πορεία της συνοδείας, κάτω από το πρίσμα του: «Είναι δυνατόν» «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

17 2. Ρεαλιστικά: Πρόκειται για μια καθαρά καθημερινή πολιτική πράξη, με τακτικές, με κέρδη και απώλειες τόσο για τον συνοδό όσο και για τον συνοδευόμενο έως το πέρασμα από τη ρήξη με το παρελθόν και το παρόν στην αλλαγή και στην αυτονόμηση. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

18 3. Εκπαιδευτικά Η συνοδεία είναι μια εκπαίδευση ζωής. Στηρίζεται στην παρατήρηση, στην εμπειρία, στη δοκιμή, στην πλάνη, στην επανάληψη, εντέλει στην γνώση, στην επίτευξη δεξιοτήτων, στην αλλαγή στάσεων. Οι ουμανιστικές και οι σύγχρονες ανθρωπιστικές επιστήμες βοηθούν και επιβεβαιώνονται ταυτόχρονα. Η εκπαίδευση ενηλίκων επίσης είναι το κέντρο μάθησης, πράξης και εμπειριών. Ο συνοδός ως προσωπικότητα, επαγγελματική δυνατότητα και εμπειρία, ως πρόσωπο που επιμορφώνεται διαρκώς και δραστηριοποιείται διαρκώς για την υπόθεση της συνοδείας κινητοποιεί τον συνοδευόμενο και εν τέλει αποτελεί το μοχλό της εξέλιξής του «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

19 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Τα Εργαλεία, είναι κατασκευές απλές ή και πιο σύνθετες που διευκολύνουν την εκπαίδευση στη συνοδευτική διαδικασία και μπορούν να κατασκευαστούν από τους ίδιους τους συνοδούς. Τα εργαλεία μπορούν να είναι πολλά και ποικίλα. Αρκετά απ’ αυτά κοινά για διαφορετικούς τύπους συνοδευόμενων, άλλα μοναδικά και αναφορικά με τον εκπαιδευόμενο και τον στόχο του. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ • Είναι αντιπροσωπευτικά των αναγκών του συνοδευόμενου και των απαιτήσεων της μάθησης που θέλουμε να επιτευχθεί. • Είναι μεταβλητά, μπορούν να τροποποιηθούν όταν και όπου το απαιτεί η εκπαιδευτική πορεία. • Κατασκευάζονται από τον ή τους συνοδούς ή ακόμα και με τη συνεργασία του συνοδευόμενου, ή διαμορφώνονται πάνω σε «μήτρες», έτοιμες του εμπορίου αναλόγως της περίστασης. • Συνήθως χρησιμοποιούνται γι’ αυτό απλά και φθηνά υλικά. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

21 • Μορφοποιούνται στη βάση των εκπαιδευτικών αναγκών με οδηγό την ευρηματικότητα και την φαντασία του συνοδού, π.χ. διαμόρφωση ενός ωρολογίου για την εκμάθηση της ώρας για ένα εκπαιδευόμενο. • Άλλα αναζητούνται γύρω μας. • Άλλα διαμορφώνονται για μια εκπαιδευτική ανάγκη ενός συνοδευόμενου και φαίνεται πως με άλλες τροποποιήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν και νέες ανάγκες νέων συνοδευόμενων. • Όλα αποτελούν βακτηρία της εκπαίδευσης και επιτρέπουν μία «μόνιμη προσαρμογή της γνώσης και της δεξιοτεχνίας της ομάδας συνοδείας», παράλληλα πηγή έμπνευσης, εξέλιξης και δημιουργίας. (Marie Noel Auriol, Pierre Leboute, Carat a.s.b.l. 1993) «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

22 Τα απαραίτητα βασικά εργαλεία της συνοδείας • Το συμφωνητικό • Το Ειδικό ατομικό σχέδιο συνοδευτικής δράσης • Ο φάκελος του συνοδευόμενου «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

23 ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Εξωτερικές βοήθειες είναι οι βοήθειες που αναζητώνται για λογαριασμό του συνοδευόμενου, έξω από το πλαίσιο της Σ.Υ.Υ. και μπορούν να δοθούν παράλληλα με τη συνοδεία και ανεξάρτητα απ’ αυτή, είτε συμπληρωματικά μ’ αυτή, π.χ. μια ψυχοθεραπεία, μια ιατρική πράξη, μια εξειδικευμένη εκπαίδευση, κ.ο.κ. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

24 Ο μηχανισμός της συνοδείας απαντά στα απρόοπτα μιας διαδρομής γεμάτης ρίσκο με επάρκεια και δύναμη, ωστόσο επιθυμεί τους δύο ανθρώπους («συνοδό»-συνοδευόμενο) και τη σχέση τους στα ανθρώπινα όρια. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

25 Ο συσχετισμός των δύο μερών στη διαδικασία μιας συνοδείας φαίνεται να είναι ο παρακάτω: πριν την πρώτη συνάντηση Ιστορία της ζωής του, Ότι έχει ζήσει Εμπειρίες συνοδείας Επαγγελματικό background πρώτη συνάντηση διήγηση της ζωής τουΑκρόαση, σεβασμός μετέπειτα συναντήσεις Εμπλουτισμός με αλληλεπιδράσεις:της γνώσης, της ζωής του Εμπλουτισμός με αλληλεπιδράσεις:της μεθόδου εργασίας μετά την εκπαίδευση Zωή εμπλουτισμένη από την εμπειρία της συνοδείας Ζωή και πρακτική εμπλουτισμένη από την εμπειρία της συνοδείας «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

26 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ • Φάση 0 • Φάση 1: Υποδοχή • Φάση 2: Έκφραση αιτήματος • Φάση 3: Συμφωνητικό • Φάση 4: Ε.Α.Σ.Σ.Δ. • Φάση 5: Ωρίμανση και εξέλιξη • Φάση 6: Συνειδητοποίηση ορίων και δυνατοτήτων • Φάση 7: Βελτίωση εικόνας εαυτού, ανάληψη ρίσκων, στρατηγικές υποστήριξης και αποτελεσματικότητας, αυτονόμηση «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

27 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΣΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΑΙΤΗΜΑΣΤΟΧΟΣΕ.Α.Σ.Σ.Δ. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

28 Απεικόνιση και σύνθεση της διαδικασίας της Συνοδευτικής Δράσης ανά φάση Φάσεις Συνοδευτικής Δράσης Στόχοι και Αρχές Αριθμός συνοδευτικών συναντήσεων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μέσα και εργαλεία Φάση 0 Φάση 1. - Υποδοχή. - Δημιουργία χώρου επικοινωνίας - Γνωριμία με το άτομο - Πληροφορίες για την υπηρεσία. - Έκφραση αιτήματος 1-3 συναντήσειςΕκπαιδευτικές τεχνικές εκπ. ενηλίκων: - Διάλογοι με άτομο και όσων το συνοδεύουν και Υπηρεσία συνοδείας. - Ερωτήσεις, Απαντήσεις, Επεξηγήσεις Φάση 2. - Μελέτη της κατάστασης - Έκφραση αιτήματος - Ορισμός του πλαισίου δράσης - Εμβάθυνση της γνωριμίας - Δημιουργία κινήτρου Φάση 3. Σύναψη Συμφωνητικού Συνεργασίας Διαμόρφωση Ειδικού Ατομικού Σχεδίου Συνοδευτικής Δράσης (Ε.Α.Σ.Σ.Δ.) - Κατανόηση αναγκαιότητας Συμφωνητικού Συνεργασίας - Ανάλυση Συμφωνητικού Συνεργασίας - Υπογραφή - Διαμόρφωση στόχου - Διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων - Ορισμός επιμέρους στόχων - Ένταξη σε κύτταρα 1-2 συναντήσειςΕκπαιδευτικές τεχνικές εκπ. ενηλίκων: - Έναρξη ατομικού φακέλου εκπαιδευομένου - Υπογεγραμμένο Πρακτικό συνάντησης - Συμφωνητικό Συνεργασίας - Υπογεγραμμένο Ειδικό ατομικό σχέδιο συνοδευτικής δράσης υπογεγραμμένο. - Ειδικά προγράμματα «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

29 Απεικόνιση και σύνθεση της διαδικασίας της Συνοδευτικής Δράσης ανά φάση Φάση 4. Έναρξη εκπαίδευσης Υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος 8-24 μήνεςΕκπαιδευτικές τεχνικές εκπ. ενηλίκων: Βοηθήματα Διατήρηση Φακέλου συνοδευόμενου Φάση 5. - Συνέχεια εκπαίδευσης - Συνοδευτικές δράσεις - Πιθανότητα δημιουργίας νέου Ειδικού Ατομικού Σχεδίου Συνοδευτικής Δράσης (Ε.Α.Σ.Σ.Δ.) ή και νέων Ειδικών Προγραμμάτων Ενέργειες σχετικές με την υλοποίηση επιμέρους στόχου Φάση 6. Συνειδητοποίηση των ορίων εξέλιξης προόδου ΠρόοδοςΕκπαιδευτικές τεχνικές εκπ. ενηλίκων: Πιθανή Αξιολόγηση Φάση 7. Κλείσιμο Συμφωνητικού Συνεργασίας Εξέταση της δράσης1-2 συναντήσεις- Εκπαιδευτικές τεχνικές εκπ. ενηλίκων: - Αξιολόγηση - Υπογραφή - Κατάθεση Συμφωνητικού Συνεργασίας - Κλείσιμο Φακέλου «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία


Κατέβασμα ppt "ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ Σ.Υ.Υ. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google