Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σε συνάντηση μεταξύ Δήμου και Διοίκησης της ΔΕΗ συμφωνήθηκε ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας να αποτελέσει τον πρώτο από τους τρεις πιλοτικούς Δήμους της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σε συνάντηση μεταξύ Δήμου και Διοίκησης της ΔΕΗ συμφωνήθηκε ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας να αποτελέσει τον πρώτο από τους τρεις πιλοτικούς Δήμους της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σε συνάντηση μεταξύ Δήμου και Διοίκησης της ΔΕΗ συμφωνήθηκε ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας να αποτελέσει τον πρώτο από τους τρεις πιλοτικούς Δήμους της Αττικής στους οποίους θα εφαρμοστούν μέτρα εξοικονόμησης μέσα από ορθολογική χρήση της ενέργειας για τον δημοτικό φωτισμό. Σε συνέχεια της συμφωνίας έχουν ήδη υλοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες. ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

2 •Σε συνάντηση εκπροσώπων της ΔΕΗ/ΚΔΕΠ και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, διευκρινίστηκαν οι στόχοι του συγκεκριμένου έργου και επελέγησαν από την Τεχνική Υπηρεσία περιοχές και οδοί του Δήμου που ενδεχομένα παρουσιάζουν δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από το φωτισμό. •Οι τεχνικοί του ΚΔΕΠ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας του ΕΜΠ πραγματοποίησαν μετρήσεις έντασης φωτισμού και λαμπρότητας στις επιλεγείσες οδούς. •Με την χρήση του προτύπου ΕΝ 13201 έγινε η κατηγοριοποίηση των οδών και προσδιορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτήσεις έντασης και ομοιομορφίας φωτισμού για κάθε οδό. •Διαπιστώθηκε σε ποιες οδούς υπάρχει δυναμικό εξοικονόμησης και ποιες είναι υποφωτισμένες σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου. •Ακολουθούν τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κατηγοριοποίησης οδών και σύγκρισης της έντασης φωτισμού που μετρήθηκε από τα συνεργεία μας με τα ελάχιστα μεγέθη που περιλαμβάνονται στο πρότυπο: ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

3 Παράδειγμα 1: ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Οδός Ταταούλων / Κατάταξη οδού σε κατηγορία • •Κύριοι χρήστες: Μηχανοκίνητα οχήματα, Αργά κινούμενα οχήματα, Ποδηλάτες, Πεζοί. •Άλλοι χρήστες: - •Τυπική ταχύτητα κυρίων χρηστών: 5-30km/h Αξιολόγηση οδού : D4 •Γεωμετρικά μέτρα για μείωση κυκλοφορίας: Όχι •Κίνδυνος Εγκληματικότητας: Κανονικός •Βαθμός δυσκολίας στην οδήγηση: Κανονικός •Κυκλοφοριακή Ροή Πεζών – Ποδηλάτων: Κανονική •Πολυπλοκότητα οπτικού πεδίου: Κανονική •Ύπαρξη σταθμευμένων οχημάτων: Όχι •Επίπεδο λαμπρότητας περιβάλλοντος: Μέσο •Κατηγορία οδού: S5 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 13201

4 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Οδός Ταταούλων Ένταση Φωτισμού: 3 lux Ομοιομορφία έντασης φωτισμού οδοστρώματος: Μη απαραίτητη ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S5 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Οδός Ταταούλων / Ανάλυση αποτελεσμάτων μέτρησης Μέση Ένταση Φωτισμού: 41,5 lux Ομοιομορφία: 0,67

5 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδός Ταταούλων Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μέτρησης με τα όρια που θέτει το πρότυπο ΕΝ 13201 για τη συγκεκριμένη κατηγορία οδού (απαίτηση για ελάχιστη διατηρούμενη μέση ένταση φωτισμού 3 lux έναντι 41,5 lux μετρηθείσας) προκύπτει η ύπαρξη σημαντικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

6 Παράδειγμα 2: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Οδός Υψηλάντου/ Κατάταξη οδού σε κατηγορία • •Κύριοι χρήστες: Μηχανοκίνητα οχήματα, Αργά κινούμενα οχήματα. •Άλλοι χρήστες: Ποδηλάτες, Πεζοί. •Τυπική ταχύτητα κυρίων χρηστών: 30 – 60 km/h Αξιολόγηση οδού : Β1 •Γεωμετρικά μέτρα για μείωση κυκλοφορίας: Όχι •Κύριος τύπος Κλίματος: Ξηρός •Πυκνότητα διασταυρώσεων: ≥ 3 / km •Ύπαρξη σταθμευμένων οχημάτων: Ναι •Πλήθος οχημάτων που κυκλοφορούν: ≥ 7.000 •Βαθμός δυσκολίας στην οδήγηση: Κανονικός •Κυκλοφοριακή Ροή Ποδηλάτων: Κανονική •Πολυπλοκότητα οπτικού πεδίου: Κανονική •Επίπεδο λαμπρότητας περιβάλλοντος: Μέσο •Κατηγορία οδού: ΜΕ4b ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 13201

7 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Οδός Υψηλάντου Λαμπρότητα: 0,75 cd/m 2 Ομοιομορφία λαμπρότητας οδοστρώματος: 0,4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ4b ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Οδός Υψηλάντου / Ενδεικτικές μετρήσεις Μέση Λαμπρότητα: 2,03 cd/m 2 Ομοιομορφία: -

8 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδός Υψηλάντου Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μέτρησης με τα όρια που θέτει το πρότυπο ΕΝ 13201 για τη συγκεκριμένη κατηγορία οδού (απαίτηση για ελάχιστη διατηρούμενη μέση λαμπρότητα 0,75 cd/m 2 έναντι μετρηθείσας 2,03 cd/m 2 ) προκύπτει η ύπαρξη σημαντικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

9 Παράδειγμα 3: Οριακά φωτισμένη τοπική οδός Οδός Χρ. Αθηνών/ Κατάταξη οδού σε κατηγορία • •Κύριοι χρήστες: Μηχανοκίνητα οχήματα, Πεζοί. •Άλλοι χρήστες: Αργά κινούμενα οχήματα, Ποδηλάτες. •Τυπική ταχύτητα κυρίων χρηστών: 5-30km/h Αξιολόγηση οδού : D2 •Γεωμετρικά μέτρα για μείωση κυκλοφορίας: Όχι •Κίνδυνος Εγκληματικότητας: Κανονικός •Βαθμός δυσκολίας στην οδήγηση: Κανονικός •Κυκλοφοριακή Ροή Πεζών : Κανονική •Επίπεδο λαμπρότητας περιβάλλοντος: Μέσο •Οπτική αναγνώριση προσώπου: Μη απαραίτητη Κατηγορία οδού: CE5 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 13201

10 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Οδός Χρ. Αθηνών Ένταση Φωτισμού: 7,5 lux Ομοιομορφία έντασης φωτισμού οδοστρώματος: 0,4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE5 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Οδός Χρ. Αθηνών / Ανάλυση αποτελεσμάτων μέτρησης Μέση ένταση φωτισμού: 7,6 lux Ομοιομορφία: 0,52

11 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδός Χρ. Αθηνών Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μέτρησης με τα όρια που θέτει το πρότυπο ΕΝ 13201 για τη συγκεκριμένη κατηγορία οδού (απαίτηση για ελάχιστη διατηρούμενη μέση ένταση φωτισμού 7,5 lux έναντι μετρηθείσας 7,6 lux) δεν προκύπτει η ύπαρξη δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας. Ακολουθεί λίστα με οδούς που μετρήθηκε το επίπεδο φωτισμού τους και δεν προτείνεται καμία επέμβαση.

12 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΟΔΟΙ ΜΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οδός Επίπεδο αναφοράς Έντασης Φωτισμού Eaverage (lux) (Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.02) Ομοιομορφία Έντασης Φωτισμού Uo (minimum) (Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.02) Μετρήσεις Έντασης Φωτισμού Eaverage (lux) Ομοιομορφία Uo (minimum) Ραϊδέστου 7,50,414,710,48 Κυδωνιών 7,50,414,330,70 Εφέσσου 7,50,418,530,27 Πλατεία Βενιζέλου 7,50,414,00*0,50* Χρ. Αθηνών 7,50,47,630,52 Φλέμιγκ 7,50,410,430,58 * Χωρίς Πυλώνες Οδός Επίπεδο αναφοράς Λαμπρότητας Laverage (cd/m2) (Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.02) Ομοιομορφία Λαμπρότητας Uo (minimum) (Πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.02) Μετρήσεις Λαμπρότητας Laverage (cd/m2) Δεκελείας 0,750,41,23 Παπαναστασίου 0,750,41,43 Πατρ. Κωνσταντίνου 0,750,41,47 Σοφούλη 0,750,40,97

13 Παράδειγμα 4: Υποφωτισμένη τοπική οδός Οδός Πλαστήρα / Κατάταξη οδού σε κατηγορία • •Κύριοι χρήστες: Μηχανοκίνητα οχήματα, Πεζοί. •Άλλοι χρήστες: Αργά κινούμενα οχήματα, Ποδηλάτες. •Τυπική ταχύτητα κυρίων χρηστών: 5-30km/h Αξιολόγηση οδού : D2 •Γεωμετρικά μέτρα για μείωση κυκλοφορίας: Όχι •Κίνδυνος Εγκληματικότητας: Κανονικός •Βαθμός δυσκολίας στην οδήγηση: Κανονικός •Κυκλοφοριακή Ροή Πεζών : Κανονική •Επίπεδο λαμπρότητας περιβάλλοντος: Μέσο •Οπτική αναγνώριση προσώπου: Μη απαραίτητη Κατηγορία οδού: CE5 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 13201

14 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Οδός Πλαστήρα Ένταση Φωτισμού: 7,5 lux Ομοιομορφία έντασης φωτισμού οδοστρώματος: 0,4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE5 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Οδός Πλαστήρα / Ανάλυση αποτελεσμάτων μέτρησης Μέση ένταση φωτισμού: 3,1 lux Ομοιομορφία: 0,32

15 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδός Πλαστήρα Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μέτρησης με τα όρια που θέτει το πρότυπο ΕΝ 13201 για τη συγκεκριμένη κατηγορία οδού (απαίτηση για ελάχιστη διατηρούμενη μέση ένταση φωτισμού 7,5 lux έναντι μετρηθείσας 3,1 lux) δεν προκύπτει η ύπαρξη δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας. Αντιθέτως η οδός έχει υποδιαστασιολογηθεί βάσει του παραπάνω προτύπου και υπάρχει ανάγκη μελέτης για τον σχεδιασμό του φωτισμού ώστε να επιτευχθούν τα ελάχιστα του προτύπου. Ακολουθεί λίστα υποδιαστασιολογημένων οδών.

16 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΟΔΟΙ ΥΠΟΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (Ελάχιστο: 7,5 lux) Οδός Πλαστήρα (Ένταση Φωτισμού: 3,1 lux Ομοιομορφία: 0,32) Οδός Νάξου (Ένταση Φωτισμού: 6,6 lux Ομοιομορφία: 0,45) Οδός Λυκούργου (Ένταση Φωτισμού: 5,8 lux Ομοιομορφία: 0,17)

17 •Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό εξετάστηκαν για ένα τυπικό πεζόδρομο, διάφορα σενάρια διάταξης φωτιστικών και τύπου λαμπτήρων. Στόχος της μελέτης είναι η επιλογή της καταλληλότερης λύσης, με κριτήρια το βαθμό εξοικονόμησης ενέργειας, το επίπεδο έντασης φωτισμού καθώς και την έκταση των απαιτούμενων επεμβάσεων. •Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης εκτίθενται στην σημερινή παρουσίαση. ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

18 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Προκειμένου να διερευνηθούν διαφορετικά σενάρια επεμβάσεων, χρησιμοποιήθηκε λογισμικό φωτορεαλισμού, μέσω του οποίου εξετάστηκαν επεμβάσεις κλιμακούμενων διαβαθμίσεων. Το παράδειγμα αναφέρεται στην οδό Τραπεζούντος, τυπικό πεζόδρομο του Δήμου Ν.Φ., στο μισό μήκος του οποίου, ο Δήμος ήδη έχει κάνει επέμβαση αλλαγής λαμπτήρων. Στο πρώτο στάδιο (σενάρια 1,2) διατηρούμε σταθερή τη θέση των φωτιστικών και τον τύπο τους και επεμβαίνουμε στον τύπο των λαμπτήρων. Στο δεύτερο στάδιο (σενάριο 3), διατηρούμε σταθερή τη θέση των φωτιστικών, έχοντας περιθώρια επέμβασης στον τύπο των φωτιστικών – λαμπτήρων. Στο τρίτο στάδιο (σενάριο 4), διατηρούμε τη θέση των φωτιστικών σταθερή από την μία πλευρά του πεζόδρομου και επιλέγουμε τη θέση από την άλλη πλευρά καθώς και τον τύπο των φωτιστικών και των λαμπτήρων. Στο τέταρτο στάδιο (σενάρια 5, 6, 7) επέμβασης θεωρούμε ότι υπάρχει ελευθερία επέμβασης, τόσο στη θέση, όσο και στον τύπο των φωτιστικών σωμάτων εκατέρωθεν του πεζόδρομου.

19 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Υπάρχουσα Κατάσταση Διάταξη: Υπάρχουσα Φωτιστικό Σώμα: Φανάρι Λαμπτήρας: Hg 125W

20 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Σενάριο 1 Διάταξη: Υπάρχουσα Φωτιστικό Σώμα: Φανάρι Λαμπτήρας: CFL 27W

21 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Σενάριο 2 Διάταξη: Υπάρχουσα Φωτιστικό Σώμα: Φανάρι Λαμπτήρας: CFL 33W

22 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Σενάριο 3 Διάταξη: Υπάρχουσα Νέο Φωτιστικό Σώμα: Philips CitySoul Λαμπτήρας: ΡL 60W

23 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Σενάριο 4 Διάταξη: Μονόπλευρη, νέα Νέο Φωτιστικό Σώμα: Philips CitySoul Λαμπτήρας: ΡL 60W (15° tilted)

24 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Σενάριο 5 Διάταξη: Αμφίπλευρη Νέα Νέο Φωτιστικό Σώμα: Philips CitySoul Λαμπτήρας: ΡL 60W (15° tilted)

25 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Σενάριο 6 Διάταξη: Αμφίπλευρη, νέα (2) Νέο Φωτιστικό Σώμα: Philips CitySoul Λαμπτήρας: ΡL 60W (15° tilted)

26 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Σενάριο 7 Διάταξη: Αμφίπλευρη, νέα Νέο Φωτιστικό Σώμα: Philips CitySoul Λαμπτήρας: ΡL 42W (15° tilted)

27 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Πρότυπο 3,0 Lux

28 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ

29 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΔΟΣ/ΜΑΤΟΣ

30 •Εφόσον υπερισχύσει η λογική της δυνατότητας να αναστραφούν οι όποιες επεμβάσεις, είναι δυνατόν να επιλέξετε καταρχάς το απλούστερο σενάριο που δεν περιλαμβάνει αλλαγές στην διάταξη και την μορφή των φωτιστικών σωμάτων. Μπορούν δηλαδή να γίνουν μόνο αλλαγές τύπου και ισχύος λαμπτήρων που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας με μικρή σχετικά μείωση της έντασης του υπάρχοντος φωτισμού και με υπερκάλυψη κατά πολύ των ελάχιστων απαιτήσεων του προτύπου. ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

31 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδός Tραπεζούντος Αποδεχόμενοι ότι η όποια επιλεγείσα λύση δεν θα πρέπει να εμπεριέχει μετατροπή των φωτιστικών ή αλλαγή διάταξης και κατανομής τους έτσι ώστε να είναι αναστρέψιμη, προτείνουμε η επέμβαση να στηρίζεται σε αλλαγή του τύπου και της φωτεινότητας των λαμπτήρων. Αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες Sylvania Hg HSL-SC 125 Watt, E27 3400K, 6500lm με Philips Compact Φθορισμού Master PL – Electronic 33 Watt, E27, 2250lm, cool white, πετυχαίνουμε μείωση της έντασης φωτισμού κατά 65%, δηλαδή περιμένουμε νέα μέση ένταση φωτισμού 16.5 lux κατ’ ελάχιστο, ενώ παράλληλα παραμένουμε στην ίδια χρωματική θερμοκρασία. Έτσι εξοικονομούμε 8,00 MWh/έτος ή 684 €/έτος από την συγκεκριμένη επέμβαση.

32 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ Αποδοχή των προτεινόμενων αλλαγών από την Δημοτική Αρχή και την Τεχνική Υπηρεσία. Διερεύνηση πιθανής επέμβασης στα φωτιστικά σώματα. Επιλογή δύο (2) δρόμων για δοκιμαστική εφαρμογή. Νέες μετρήσεις μεγεθών φωτισμού. Εκτίμηση συνεπειών – αντιδράσεων. Επέκταση της επέμβασης σε όλους τους επιλεγέντες δρόμους. Σύνταξη – υπογραφή της σύμβασης.

33 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Οδός Αριθμός Λαμπτήρων Τύπος Λαμπτήρα Ισχύς Λαμπτήρων [W] Τύπος Νέου Λαμπτήρα Ισχύς Νέων Λαμπτήρων [W] Χατζηγεωργίου40SYLVANIA - Hg80Philips Compact Φθορ.33 Αίνου24SYLVANIA - Hg80Philips Compact Φθορ.33 Ταταούλων24SYLVANIA - Hg125Philips Compact Φθορ.33 Τραπεζούντος18SYLVANIA - Hg125Philips Compact Φθορ.33 Ν. Τρυπιά69SYLVANIA - Hg80Philips Compact Φθορ.33 Σμύρνης105SYLVANIA - Hg80Philips Compact Φθορ.33 Αγία τριάδος45SYLVANIA - Hg80Philips Compact Φθορ.33 Πίνδου145SYLVANIA - Hg80Philips Compact Φθορ.33 Υψηλάντου15SYLVANIA - Na250Philips - Na150 Αναγεννήσεως14SYLVANIA - Na150Philips - Na100 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δεν έχει προταθεί επέμβαση στους στύλους της ΔΕΗ, παρά μόνο σε αυτούς του Δημοτικού Φωτισμού.

34 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ετήσιες Ώρες Λειτουργίας Λαμπτήρα: 4.015 (365x11) Μέσο Κοστολόγιο για φωτισμό δρόμων και πλατειών: 0,085495 €/kWh Η κατανάλωση των ballasts υπολογίζεται σε 15% της ισχύος του λαμπτήρα.

35 ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΔΕΗ Οδός Ισχύουσα Κατανάλωση Ενέργειας [MWh] Εξοικονόμηση Ενέργειας [MWh] Υπολογισθείσα Ετήσια Δαπάνη Πριν την Επέμβαση [€] Οικονομικό Όφελος ανά Δρόμο/ Έτος [€] Ποσοστό Εξοικονόμησης Χατζηγεωργίου16,859,481440,37810,3456,26% Αίνου10,385,69887,82486,4754,79% Ταταούλων13,8510,671184,258911,3977,04% Τραπεζούντος10,398,00887,82684,2977,07% Ν. Τρυπιά65,7916,355624,841397,4224,84% Σμύρνης63,7124,875446,882126,5139,04% Αγία τριάδος24,5810,662101,08911,3643,38% Πίνδου100,2934,358574,422936,6134,25% Υψηλάντου19,856,021696,98514,8930,33% Αναγεννήσεως15,012,811283,06240,2818,72% ΣΥΝΟΛΑ340,70128,9029127,5611019,5637,83% ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ


Κατέβασμα ppt "Σε συνάντηση μεταξύ Δήμου και Διοίκησης της ΔΕΗ συμφωνήθηκε ο Δήμος της Νέας Φιλαδέλφειας να αποτελέσει τον πρώτο από τους τρεις πιλοτικούς Δήμους της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google