Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΕΑΔ Αθήνα, 19.4.2013 «Σενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα» Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης Επ. Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΕΑΔ Αθήνα, 19.4.2013 «Σενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα» Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης Επ. Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΕΑΔ Αθήνα, 19.4.2013 «Σενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα» Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης Επ. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας

2 ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ •Τι είναι το γενικό σύστημα ελάχιστου εισοδήματος; •Γιατί δεν έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα; •Πως παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση; •Ποια είναι η επίδραση των Μνημονίων Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής; •Ποια είναι τα βασικά σενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα της ύφεσης;

3 ΟΡΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ένα οριζόντιο σύστημα κάλυψης για κάθε ανασφάλιστο άτομο σε κατάσταση ανάγκης που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους και περιλαμβάνει:  Χορήγηση χρηματικών παροχών ύστερα από έλεγχο περιουσιακών / εισοδηματικών πηγών  Προώθηση στην αγορά εργασίας  Παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας Υπερεθνικές Πηγές:  Άρθρο 1 Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Κοινωνική και Ιατρική Αντίληψη του Συμβουλίου της Ευρώπης (1953)  Άρθρο 13 Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (1961)

4 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ •Αδυναμία θεσμικής κατοχύρωσης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης σε κάθε φτωχό άτομο •Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης που ασκούν αρμοδιότητες στο πεδίο της προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού •Επικέντρωση των παρεμβάσεων σε παραδοσιακές μορφές επιδοματικής ενίσχυσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (άνω των 50 προνοιακών επιδομάτων - 2012) •Περιορισμένη στόχευση των δράσεων που συνεπάγεται άνιση κατανομή των πόρων μεταξύ των ομάδων στόχου / αναποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών

5 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Αντιπροσωπευτικά προγράμματα επιδοματικής ενίσχυσης με έλεγχο εισοδηματικών πηγών  Πρόγραμμα ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών: 44 €  Πρόγραμμα επιδότησης ανασφάλιστων ηλικιωμένων («σύνταξη» ανασφάλιστων υπερηλίκων): 360 €  Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες: 362 €  Πρόγραμμα έκτακτης ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων: 600€ κατ’ ανώτατο όριο (εφάπαξ)

6 ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ» ΖΩΝΕΣ  Κατώτατα όρια συντάξεων  Κύρια (βασική) σύνταξη ΟΓΑ  Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων  Συμπληρωματικό επίδομα αναπηρίας  Συμπληρωματικό επίδομα φροντίδας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας)  Έκτακτα επιδόματα ανεργίας  Προνοιακά επιδόματα ανασφαλίστων αναπήρων  Πολυτεκνικά επιδόματα ΚΑΙ ΑΠΟ 1.1.2015 (Άρθρο 2 Ν. 3863/2010) Βασική σύνταξη ανασφαλίστων!!!!

7 ΟΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ •Παγίωση πολιτικών ιδεοτύπων που υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη επαρκεί να εξαλείψει τις εισοδηματικές ανισότητες και τις στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας / η φτώχεια ως ατομικό διακύβευμα •Επίκληση των υψηλών ποσοστών παραοικονομίας και φοροδιαφυγής που εμποδίζουν την αντικειμενική καταγραφή των εισοδηματικών πηγών •Στόχευση των δημόσιων πολιτικών στην ανάπτυξη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας / ανεπάρκεια πόρων για την κοινωνική πρόνοια •Περιορισμένη ενεργοποίηση ομάδων πίεσης για την εφαρμογή ενός προγράμματος που θα αντικαθιστούσε τα υφιστάμενα κατηγοριακά προγράμματα

8 ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ •Δεκέμβριος 2000: Πρόταση Σχεδίου Νόμου βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη θεσμοθέτηση ενός «Εθνικού Προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» •Οκτώβριος 2005: Πρόταση Νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τη θεσμοθέτηση του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης» •Μάρτιος 2008: Μελέτη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγείται Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Θεσμοθέτηση Γενικού Προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος»

9 ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ •Η πρόληψη / καταπολέμηση του αποκλεισμού ως βασικός στόχος του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας – άρθρο 1 Ν. 2646/1998 •Η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών – άρθρο 65§1 Ν. 3386/2005 (το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ) •Η θεσμική οριοθέτηση της «φτώχειας» ως προτεραιότητα του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής – άρθρο 1§3 Ν. 3631/2008 (το Ταμείο καταργήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 εδ. γ’ του Ν. 3895/2010!!!)

10 ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ 1 Μη δεσμευτικές Συστάσεις  Council Recommendation 92/441/EEC on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection schemes (OJ L 245, 26.8.1992)  Commission Recommendation 2008/ 5737 on the active inclusion of people excluded from the labour market (OJ L 307, 18.11.2008)

11 ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ 2 Μη δεσμευτικές Ανακοινώσεις “Building an Inclusive Europe”, A Communication from the Commission, COM(2000)79, 1.3.2000, Brussels “ A consultation at EU level to promote the active inclusion of the people furthest from the labour market”, A Communication from the Commission, COM (2006)44/ 8.2.2006, Brussels “Modernising Social Protection for greater social justice and economic cohesion: Taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market”, A Communication from the Commission, COM (2007)620/ 17.10.2007, Brussels “The active inclusion of people excluded from the labour market”, A Communication from the Commission, COM(2008) 639, 3.10.2008, Brussels

12 ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ 3 Η Στρατηγική Συνοχής 2007-2013 Η Στρατηγική ΕΕ 2020  «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση των φτωχών κατά 20 εκ άτομα το 2020» Η Στρατηγική Συνοχής 2014-2020  «Ο νέος Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Σχέδιο) προβλέπει ότι ένα ελάχιστο ποσοστό 20% του ΕΚΤ θα είναι αφιερωμένο σε δράσεις κοινωνικής ένταξης» Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους  Θα ενισχύει τους απόρους, τους αστέγους και τα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις

13 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 1 ΑΡΘΡΟ 2 παρ. 2 Ν. 3845/2010 Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμ­βάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των ασθενέ­στερων οικονομικών στρωμάτων και των ευπαθών κοι­νωνικών ομάδων, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνι­ κοοικονομικών ανισοτήτων κατά την περίοδο εφαρμο­γής του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου. Ειδι­κότερα, με τα παραπάνω μέτρα, λαμβάνεται μέριμνα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των φτωχών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν υπό μει­ονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η ανεργία, το γή­ρας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, και η απουσία εισοδήμα­τος.

14 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 2 ΑΡΘΡΟ 1 - ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3 Ν. 4093/2012 1. Τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε δύο περιοχές της Επικράτειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, οι οποίες θα οριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 της παρούσας υποπαραγράφου. 2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήματος συνδυαζόμενη με δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

15 ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ •Θεσμοθέτηση δικαιώματος σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο Σύνταγμα (διαδικασία αναθεώρησης) •Επικύρωση του Αναθεωρημένου ΕΚΧ (άρθρο 30) •Νόμος – Πλαίσιο περί γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος •Ειδικός Νόμος για την κάλυψη των φτωχών ανέργων χωρίς ασφαλιστική προστασία •Δεν υιοθετείται η βασική σύνταξη ανασφαλίστων

16 ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Έκδοση της κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος) Ειδικός Νόμος για την κάλυψη των φτωχών ανέργων χωρίς ασφαλιστική προστασία Κατάργηση όλων των κατηγοριακών προνοιακών προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυσης αμέσως μετά την ωρίμανση των προϋποθέσεων ανάπτυξης του γενικού και του ειδικού προγράμματος (τέλη του 2014) Υιοθετείται από 1.1.2015 η βασική σύνταξη ανασφαλίστων

17 ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ •Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αξιολογείται εκ των υστέρων αρνητικά με κριτήρια μακροοικονομικής βιωσιμότητας •Παράλληλα, καταργούνται χωρίς ισοδύναμα προστασίας οι βασικές ρυθμίσεις των κατηγοριακών προνοιακών προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυσης •«Παγώνει» για δημοσιονομικούς λόγους από 1.1.2015 η βασική σύνταξη ανασφαλίστων •Εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια στις προϋποθέσεις χορήγησης κοινωνικοασφαλιστικών παροχών •Η αναθεώρηση του Συντάγματος τροποποιεί τις ρήτρες προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων

18 ΠΕΔΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ •Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων (η λειτουργία του Ενεργητικού Κοινωνικού Κράτους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών παρεμβάσεων) •Οι ιδεολογικές αρχές των παρεμβάσεων (η φτώχεια ως ατομικό ή κοινωνικό διακύβευμα) •Η διοικητική οργάνωση των παρεμβάσεων (ο ρόλος των ΟΤΑ και των κοινωνικών εταίρων) •Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων (παροχές και υπηρεσίες) •Οι «επωφελούμενοι» και οι «χαμένοι» των παρεμβάσεων •Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων (η «παγίδα» του ΕΚΤ) •Η επικοινωνία των παρεμβάσεων (η «νομιμοποίηση» στην κοινή γνώμη)


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΕΑΔ Αθήνα, 19.4.2013 «Σενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα» Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης Επ. Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google