Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Παναγιώτης Τσανάκας Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΤ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Παναγιώτης Τσανάκας Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΤ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Παναγιώτης Τσανάκας Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΤ

2 29 Ιουνίου 2007 1 Το υπό κατασκευή οπτικό δίκτυο  Νέο δίκτυο οπτικών ινών με 15ετή μίσθωση  5 οπτικοί δακτύλιοι (Αθήνα- Πάτρα-Ιωάννινα-Θεσ/ νίκη- Λάρισα-Αθήνα – Αθήνα- Σύρος-Ηράκλειο-Χανιά Αθήνα – MAN Αθήνας[x2] – MAN Θεσ/νίκης)  Τρία τερματικά σημεία (Σάμος [Λέσβος, Ρόδος], Ξάνθη [Αλεξ/πολη], Τρίπολη [Καλαμάτα])  Υπεγράφη η σύμβαση για προμήθεια οπτικού εξοπλισμού ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

3 29 Ιουνίου 2007 2 Υπηρεσίες του νέου δικτύου  Πρόσβαση φορέων σε ταχύτητες 1 – 10 Gbps  Στατικά «light paths» ταχυτήτων 1 Gbps  Δυναμικά «light paths» ταχυτήτων 1 Gbps *Ένα «light path» είναι ένα μονοπάτι από ένα άκρο του δικτύου σε ένα άλλο (point-to-point) το οποίο δίνει παρόμοιες εγγυήσεις ταχύτητας/καθυστέρησης όπως εάν αυτό υλοποιούνταν απευθείας επάνω στο οπτικό δίκτυο. Τα light paths υλοποιούνται είτε απευθείας ως μήκη κύματος (λ) στο οπτικό δίκτυο, η ως SDH paths πάνω από λ υψηλότερων ταχυτήτων. ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

4 29 Ιουνίου 2007 3 Υπηρεσίες του δικτύου σήμερα  Διασύνδεση -Υπηρεσία DWS  αφορά το 99% της κίνησης του δικτύου  Υπηρεσίες διαχείρισης κίνησης βάσει BGP  δυνατότητα προστασίας από επιθέσεις  δυνατότητα περιορισμού ρυθμού μετάδοσης  Ποιότητα υπηρεσίας  Στατική, για κοινές εφαρμογές και VoIP  Δυναμική: αυτόματη χρήση expedited forwarding για τηλεδιασκέψεις ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

5 29 Ιουνίου 2007 4 Δίκτυο με ποιότητα επιπέδου SLA  μετρήσεις κίνησης  μετρήσεις διαθεσιμότητας δικτύου και υπηρεσιών  υπηρεσία μέτρησης ποιότητας σύνδεσης τελικών χρηστών ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

6 29 Ιουνίου 2007 5 ΕΔΕΤ: ένα ανοικτό δίκτυο......που μπορείτε να δείτε στο http://netmon.grnet.gr/ ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

7 29 Ιουνίου 2007 6 Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας  Καλλιεργούν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα που αυξάνουν εκθετικά την αξία του δικτύου  Συντηρούν και καλλιεργούν την αίσθηση και την ουσιαστική λειτουργία μιας «κοινότητας»  Αξιοποιούν περισσότερο το δίκτυο, με καινοτομικό τρόπο  Γενικός κανόνας: το ΕΔΕΤ συνεισφέρει την κεντρική υποδομή και τα ιδρύματα συνεισφέρουν περιεχόμενο και χρήστες ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

8 29 Ιουνίου 2007 7 #1: Υπηρεσίες Καταλόγου  Τα ιδρύματα συνεισφέρουν το καθένα την υπηρεσία καταλόγου του  Το ΕΔΕΤ έχει συγκροτήσει έναν κεντρικό εξυπηρετητή που «παραπέμπει» ερωτήματα στους καταλόγους των ιδρυμάτων  Κέρδος: μπορεί να αναζητηθεί οποιοσδήποτε χρήστης της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ένα μοναδικό σημείο ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

9 29Ιουνίου 2007 8 #2: Υποδομή Πιστοποίησης  Τα ιδρύματα επέλεξαν να υπαχθούν κάτω από μία Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης που τα ίδια διαμόρφωσαν όπως ήθελαν (HARICA)  Το ΕΔΕΤ συνεισέφερε την κεντρική υποδομή (λογισμικό, πόρους, τεχνογνωσία) για την υλοποίηση και τη λειτουργία της Κ.Α.Π.  Κέρδος: τα ιδρύματα απέκτησαν δωρεάν ένα κοινό σημείο εμπιστοσύνης για διασφάλιση του mail και των sites τους ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

10 29 Ιουνίου 2007 9 #3: Τηλεδιασκέψεις  Τα ιδρύματα συνεισφέρουν τις συσκευές (endpoints) τηλεδιάσκεψής τους (και, όσα διαθέτουν, μονάδες τηλεδιάσκεψης - MCU)  Το ΕΔΕΤ συνεισφέρει την κεντρική υποδομή (κεντρική MCU) και υπηρεσίες διασύνδεσης πολλαπλών MCUs, συν την υποδομή ποιότητας υπηρεσίας του δικτύου (QoS)  Κέρδος: τηλεδιασκέψεις με QoS για όλα τα ιδρύματα ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

11 29 Ιουνίου 2007 10 #4: Τηλεφωνία IP  Τα ιδρύματα, με το συντονισμό του GUnet, συνεισφέρουν τις συσκευές διασύνδεσης (gateways) και τους χρήστες τους.  Το ΕΔΕΤ συνεισφέρει κεντρική υποδομή και σε τεχνογνωσία – οργάνωση σε θέματα αριθμοδότησης, διεθνούς διασύνδεσης, ανάπτυξης νέων τρόπων διασύνδεσης, QoS  Κέρδος: τηλεφωνία υψηλής ποιότητας με QoS & δυνατότητα διεθνών κλήσεων VoIP ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

12 29 Ιουνίου 2007 11 #5: Υποδομή AAI  Τα ιδρύματα συνεισφέρουν: το καθένα την υπηρεσία καταλόγου του  Το ΕΔΕΤ συνεισφέρει την κεντρική υποδομή και τη σχετική τεχνογνωσία βάσει του συστήματος Shibboleth  Κέρδος: η δυνατότητα κάθε χρήστη κάθε ιδρύματος εντός μιας «ομοσπονδίας» να αποδείξει την ταυτότητά του προς κάθε υπηρεσία που κάνει χρήση της κοινής υποδομής βάσει ενός και μόνο κωδικού (του χρήστη στο ίδιο του το ίδρυμα) ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

13 #6: Φοιτητικό Internet - ΔΙΟΔΟΣ  Διασύνδεση με δίκτυα πρόσβασης ADSL  Διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής των παρόχων  Εξασφάλιση ακαδημαϊκών διευθύνσεων IP  Ευρεία διαθεσιμότητα ευρυζωνικής σύνδεσης  Απλές και ασφαλείς διαδικασίες εγγραφής και διαχείρισης χρηστών  Χαμηλό κόστος συνδρομής  Πολλαπλές επιλογές τεχνολογίας/ποιότητας 29 Ιουνίου 2007 12ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

14 29 Ιουνίου 2007 13 Κουτί Υπηρεσιών  VoIP (gatekeeper, Asterisk, SER)  Υπηρεσίες Καταλόγου (DS)  Υπηρεσίες ΑΑΙ (Shibboleth IdP/SP)  Υποδομή δικτύου (Radius, Radius Proxy)  Εργαλεία μετρήσεων Δικτύου (Beacons)  Εργαλεία διαχείρισης κίνησης (Penalty Box)  Εργαλεία πρόσβασης (Open VPN server) =>μία έτοιμη «εργαλειοθήκη» υπηρεσιών! SIP/H.323 Gateway Multicas t Beacon Open VPN Server QoS Test er LDAP Serve r Shibboleth IdP Free Radius Server Shibbolet h SP Darwin Server Penalty Box GNU GK ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

15 29 Ιουνίου 2007 14 Συμπεράσματα  Χρειάζεται ενίσχυση σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως στην περιφέρεια  Απαιτείται προώθηση της υποδομής Καταλόγου στα ιδρύματα, πιθανόν και από παράλληλα προγράμματα (e-University)  Χρειάζεται να γίνουν ενέργειες ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. video), αλλά και χρήσης του δικτύου (π.χ. με multicast) για την αξιοποίησή του ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

16 29 Ιουνίου 2007 15 Συμπεράσματα (#2)  Τα παραπάνω είναι δύσκολο να γίνουν μόνο από το ΕΔΕΤ  Ο ρόλος των ιδρυμάτων ατομικά είναι κρίσιμος αν θέλουμε να πλησιάσουμε το επίπεδο χρήσης των προηγμένων υπηρεσιών στην Ευρώπη  Το Κ.Υ. μπορεί να παίξει ρόλο στα παραπάνω. Δεν το βλέπουμε ως «εργαλείο του ΕΔΕΤ» αλλά ως ανοικτή πλατφόρμα ανάπτυξης υπηρεσιών «από την κοινότητα για την κοινότητα». Για όλη την κοινότητα. ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

17 29 Ιουνίου 2007 ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας 16 Ευχαριστούμε!  URLs:  http://www.grnet.gr/κεντρικό site ΕΔΕΤ http://www.grnet.gr/  http://vnoc.grnet.gr/site του VNOC http://vnoc.grnet.gr/  http://netmon.grnet.gr/εργαλεία δικτύου http://netmon.grnet.gr/


Κατέβασμα ppt "ΕΔΕΤ3: Η νέα γενιά του Εθνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Παναγιώτης Τσανάκας Πρόεδρος ΔΣ ΕΔΕΤ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google