Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος Dr. Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος Dr. Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος Dr. Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης

2 Στρατηγική Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος  Δύο “κατηγορίες“ ανάλυσης: – Μάκρο (STEP ή PEST). Επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου ή χώρας κτλ. – Μίκρο (5 δυνάμεις Porter). Επηρεάζει το άμεσο κλάδο ομοειδών επιχειρήσεων.  Ερωτήσεις: – Ποιοι είναι οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τον οργανισμό? – Ποίοι από αυτούς είναι οι πιο σημαντικοί στον παρόντα χρόνο? Ποίοι θα είναι σημαντικοί τα επόμενα χρόνια?

3 Ανάλυση Μάκρο περιβάλλοντος PEST Πολιτική/ Νομική Οικονομική Τεχνολογική ΚοινωνικοΠολιτιστική Επιχείρηση

4 Κύρια σημεία ανάλυσης PEST

5 Ανάλυση Μίκρο περιβάλλοντος με τις Πέντε Δυνάμεις (Porter) Υποκατάστατα Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών Ανταγωνισμός υπαρχουσών επιχειρήσεων Ανταγωνισμός υπαρχουσών επιχειρήσεων Αγοραστές Προμηθευτές Απειλή νέων ανταγωνιστών Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Απειλή από υποκατάστατα

6 Είσοδος νέων ανταγωνιστών  Υπάρχουν εμπόδια εισόδου? – Οικονομίες κλίμακας – Μέγεθος κεφαλαίου απαιτούμενο για είσοδο – Πρόσβαση σε κανάλια διανομής – Πλεονεκτήματα κόστους ανεξαρτήτως μεγέθους – Αναμενόμενη αντίδραση – Κυβερνητική/νομοθετική αντίδραση – Διαφοροποίηση

7 Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών  Είναι υψηλή όταν: – Υπάρχει συγκέντρωση των προμηθευτών – Υπάρχει Κόστος αλλαγής σε άλλον προμηθευτή – Η ετικέτα του προμηθευτή είναι δυνατή – Υπάρχει πιθανότητα προς τα εμπρός ολοκλήρωσης των προμηθευτών – Οι αγοραστές των προϊόντων / υλών του προμηθευτή δεν έχουν μεγάλη σημασία για αυτόν

8 Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών  Είναι υψηλή όταν: – Υπάρχει συγκέντρωση των αγοραστών – Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας – Όταν το κόστος προμήθειας είναι μεγάλο % του τελικού κόστους του προϊόντος – Υπάρχει πιθανότητα προς τα πίσω κάθετης ολοκλήρωσης των αγοραστών – Ο αγοραστής έχει όλες τις πληροφορίες

9 Η απειλή των υποκατάστατων  Είναι υψηλή όταν: – Υπάρχουν υποκατάστατα με χαμηλότερη τιμή/υψηλότερη απόδοση από τα ήδη υπάρχοντα – Τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα είναι απαξιωμένα – Υπάρχουν χαμηλά κόστη αλλαγής από πλευράς των αγοραστών

10 Ανταγωνισμός υπαρχουσών επιχειρήσεων  Παράγοντες που επηρεάζουν είναι: – Το μέγεθος στο οποίο ο ανταγωνισμός είναι ισορροπημένος – Η αργή ανάπτυξη της αγοράς – Υψηλά πάγια κόστη – Συμπληρωματική παραγωγική ικανότητα (capacity) – Διαφοροποίηση – Εξαγορές επιχειρήσεων – Υψηλά κόστη εξόδου

11 Ανάλυση Μίκρο περιβάλλοντος με το εξελιγμένο μοντέλο Υποκατάστατα Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών Ανταγωνισμός υπαρχουσών επιχειρήσεων Ανταγωνισμός υπαρχουσών επιχειρήσεων Αγοραστές Προμηθευτές Διεθνείς Ανταγωνιστές Διεθνείς Ανταγωνιστές Χρηματιστήριο Ανταγωνιστικό μάνατζμεντ Ανταγωνιστικό μάνατζμεντ Ανταγωνίσιμες αγορές Ανταγωνίσιμες αγορές

12 Παράδειγμα Ανάλυσης με τις Πέντε Δυνάμεις Airline Industry Analysis - North American Market Intra-Industry Rivalry SBU: American Airlines Rivals: United, Delta, US Air, Northwest, Southwest Bargaining Power of Buyers Bargaining Power of Suppliers Substitute Products and Services Potential New Entrants •Travel Agents •Business Travelers •Federal Government •Pleasure Travelers •Charter Service •U.S. Military •Cargo and Mail •Alternate Travel Services •Fast Trains •Boats •Private Transportation •Videoconferencing •Groupware Aircraft Manufacturers Aircraft Leasing Companies Labor Unions Food Service Companies Fuel Companies Airports Local Transportation Service FAA Hotels •Foreign Carriers •Regional Carrier Start ups •Cargo Carrier Business Strategy Change Source: Porter, M. (1985)“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior performance”, Free Press: New York

13 Ανάλυση Στρατηγικών ομάδων  Απαραίτητη όταν ο κλάδος χαρακτηρίζεται από ετερογένεια.  Κριτήρια ταξινόμησης – Εύρος διαφοροποίησης προϊόντος – Γεωγραφική κάλυψη – Αριθμός τμημάτων αγοράς (market segments) – Κανάλια διανομής – marketing effort – Extend of branding – Kαθετοποίηση – Ποιότητα – Τεχνολογική ηγεσία – Ικανότητες σε R&D – Μέγεθος οργανισμού – Tιμολογιακή πολιτική κ.α.

14 Strategic groups in the world automobile industry PRODUCT RANGE Broad GEOGRAPHICAL SCOPE Source: R.Grant “Contemporary strategy analysis” Narrow NationalGlobal GLOBAL BROAD LINE PRODUCERS. GM, Ford, Toyota, Nissan, Honda, VW GLOBAL SUPPLIERS OF NARROW MODEL RANGE Volvo, Subaru, Isuzu, Suzuki, Saab, Hyundai LUXURY CAR MANUFACTURERS Jaguar, Rolls Royce, Daimler Benz, BMW PERFORMANCE CAR PRODUCERS Porche, Maserati REGIONALLY FOCUSED BROAD LINE PRODUCERS. Fiat, PSA, Chrysler, Renault NATIONALLY FOCUSED INTERMEDIATE LINE PRODUCERS. Tofas, Rover, Kia, VAZ, FSM NATIONALLY FOCUSED SMALL SPECIALIST PRODUCERS. Bristol(UK), Classic Roadsters (USA), Morgan (UK)

15 Ανάλυση ανταγωνιστών Μερίδιο Αγοράς Ποιότητα Κόστος Αποτελεσμα τικότητα Επιθετικότη τα Ανταγωνιστής1 15% HHM Ανταγωνιστής 2 25% LLH αρκετή Ανταγωνιστής 3 5% MML Ανταγωνιστής 4 20% LLHμικρή Ανταγωνιστής 5 15% MMH Ισχύς M H L H L

16 Κριτικοί παράγοντες επιτυχίας (KSF ή CSF)  Είναι εκείνοι οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια επιτυχημένη επιχείρηση του κλάδου.  Δύο Ερωτήσεις: – Τι θέλουν οι πελάτες μας? – Τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση για να επιβιώσει του ανταγωνισμού?

17 Κριτικοί παράγοντες επιτυχίας (KSF ή CSF) (συν.) Προμηθεύουμε ένα προϊόν για το οποίο οι πελάτες θέλουν να πληρώσουν τιμή παραπάνω του κόστους παραγωγής Προμηθεύουμε ένα προϊόν για το οποίο το προτιμούν τουλάχι- στον ορισμένοι πελάτες έναντι των ανταγωνιστικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ποιοί είναι οι κυριότεροι δομικοί παράγοντες που οδηγούν τον ανταγωνισμό? Ποιές είναι οι κύριες διαστάσεις του ανταγωνισμού? Πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός? Πως μπορεί μία εταιρία να λάβει δυνατότερη ανταγωνιστική θέση? ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ Ποιοί είναι οι πελάτες και τι θέλουν? Πως οι πελάτες διαλέγουν μεταξύ των ανταγωνιζόμενων προμηθευτών? Η Ικανότητα να επιβιώνουμε του ανταγωνισμού Robert M. Grant (1995)“Contemporary Strategy Analysis”2nd ed., Blackwells,:Oxford,UK

18 Sales IntroductionGrowthMaturityDecline Few firms and customers, high prices, market penetration slow, product innovation essential eg e-commerce Growth in number of adaptors, product standardisation, increased scale of production, capacity shortages, entry into markets eg mobile phones Saturation, lower cost consideration, excess capacity, reliance on repeat purchase, price competition, search for incremental technical improvements, fight for market share eg motor cars Time decline in usage, large overcapacity, price wars, exit of some firms, establishment of brands, focus on distribution and service eg petrol From Brooks and Weatherston, The Business Environment, second edition, 2000, fig 2.6, page 65 Κύκλος ζωής βιομηχανίας

19 Μήτρα BCG Αστέρι Ερωτηματικό Αγελάδα Σκυλί Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς (cash use) Υψηλό Χαμηλό Υψηλός Χαμηλός Σχετικό μερίδιο της αγοράς (cash generation) Source: Stern C.W. &G. Stalk Jr. (eds.) (1998) “Perspectives on Strategy: From the Boston Consulting Group”,John Wiley & Sons:New York ? ?

20 GE-McKinsey Directional policy matrix Source: Bowman C & D.O. Faulkner (1997) “Competitive and Corporate Strategy”,Irwin:New York Invest Selective Growth Grow or Let Go Selective Growth Grow or Let Go Harvest Grow or Let Go Harvest Divest ΜέτριαΥψηλήΦτωχή Δύναμη εταιρίας Ελκυστικότητα αγοράς ή κλάδου Υψηλή Μέτρια Φτωχή

21 Στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος

22 Οικονομίες κλίμακος, σκοπού και καμπύλη μάθησης  Οικονομίες κλίμακος: Ο μέσος όρος κόστους πέφτει όσο η παραγωγή αυξάνει  Οικονομίες σκοπού: Ο μέσος όρος κόστους πέφτει σαν αποτέλεσμα παραγωγής διαφοροποιημένου προϊόντος  Η επιχείρηση αποκτά χαμηλότερο μέσο όρο ή και ολικό κόστος όταν επαναλαμβάνει μία δραστηριότητα πολλοστή φορά.

23 Οι Πόροι μιας επιχείρησης ως βάση για υψηλότερη κερδοφορία Σχετικό κέρδος μεγαλύτερο του ανταγωνισμού Ελκυστικότητα βιομηχανίας / κλάδου Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Εμπόδια εισόδου Μονοπώλιο Κάθετη διαπραγματευτική δύναμη Πλεονέκτημα κόστους Πλεονέκτημα διαφοροποίησης Πατέντες, Βrands, Δυνατότητα ανταπόδοσης Μερίδιο αγοράς Μέγεθος εταιρίας Χρηματικοί πόροι Τεχνολογία διαδικασιών, μέγεθος εργοστασίων Πρόσβαση σε χαμηλού κόστους inputs Brands Tεχνολογία προϊόντος Marketing, διανομή, service

24 Ανάλυση πόρων Robert M. Grant (1995)“Contemporary Strategy Analysis”2nd ed., Blackwells,:Oxford,UK

25 Θεμελιώδεις ικανότητες Πόροι * * Υλικοί * * Άϋλοι Ικανότητες Ομάδες πόρων Πηγές Θεμελιώδεις Ικανότητες Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Στρατηγική Ανταγωνιστικότητα Κέρδη άνω του μέσου Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Επιτυγχάνεται μέσα από τις ικανότητες κορμού μέσα από τις ικανότητες κορμού Ανακαλύπτοντας Θεμελιώδεις Ικανότητες Hitt,M. Ireland r. & Hoskisson, R. “Strategic Management Competitiveness and Globalisation

26 Πόροι και δεξιότητες για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  Οι πόροι συνδυάζονται μεταξύ τους για την δημιουργία ικανοτήτων.  Oριακές ικανότητες (threshold competencies) λέγονται αυτές που διαθέτουν ή μπορούν να αντιγράψουν οι ανταγωνιστές.  Θεμελιώδεις (core competencies) λέγονται οι ικανότητες που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (Προσοχή να μην γυρίσουν σε core rigidities).  Οι πόροι και δεξιότητες πρέπει να : – Έχουν μεγάλη Διάρκεια - Σταθερότητα – Να μην είναι Διαυγείς – Να μην είναι εύκολα Μεταβιβάσιμοι – Να μην Αντιγράφονται εύκολα

27 Η Αλυσίδα Αξίας Υποστηρικτικές Λειτουργίες Έρευνα και Ανάπτυξη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Εσωτερική υποδομή Προμήθειες Λειτουργίες χειρισμού εισερχομένων Παραγωγή Marketing & Πωλήσεις Service ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Κύριες Λειτουργίες ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Λειτουργίες χειρισμού εξερχομένων

28 Η Αλυσίδα Αξίας (συν.) Υποστηρικτικές Λειτουργίες Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού Γενική διοίκηση, χρηματοδοτική διοίκηση, στρατηγικός προγραμματισμός, νομική υποστήριξη ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Κύριες Λειτουργίες ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Σχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση λειτουργιών, τεχνολογία τεχνογνωσία Απόκτηση πρώτων υλών, εξοπλισμού κτλ Υποδοχή Αποθήκευση Εσωτερική διακίνηση πρώτων υλών Παραγωγή Διαδικασίες Συλλογής, Αποθήκευσης και Φυσικής Διανομής του Προϊόντος Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσίες μετά την πώληση Source: Porter, M. (1985)“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior performance”, Free Press: New York

29 Airline Industry Value Chain INBOUND LOGISTICS OPERATIONSOUTBOUND LOGISTICS MARKETING AND SALES SERVICE PROCUREMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FIRM INFRASTRUCTURE -Financial Policy - Accounting - Regulatory Compliance - Legal - Community Affairs Pilot Training Safety Training Agent Training In-flight Training Baggage Tracking System •Promotion •Advertising •Advantage Program •Travel Agent Programs •Group Sales •Ticket Counter Operations •Gate Operations •Aircraft Operations •On-board Service •Baggage Handling •Ticket Offices •Route Selection •Passenger Service System •Yield Management System (Pricing) •Fuel •Flight Scheduling •Crew Scheduling •Facilities Planning •Aircraft Acquisition Information Technology Communications Product Development Market Research Lost Baggage Service Complaint Follow-up •Baggage System •Flight Connections •Rental Car and Hotel Reservation System Computer Reservation System, In-flight System Flight Scheduling System, Yield Management System Baggage Handling Training Flight, route and yield analyst training Source: Porter, M. (1985)“Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior performance”, Free Press: New York

30 Το Σύστημα Αξίας Αλυσίδα αξίας προμηθευτή(ων) Upstream Value Αλυσίδα αξίας Επιχείρησης Αλυσίδα αξίας καναλιών Αλυσίδα αξίας αγοραστών Downstream Value

31 Μήτρα ΙΤ Στρατηγική επίδραση στις τωρινές λειτουργίες ΥψηλόΧαμηλό Υψηλό Χαμηλό Στρατηγική επίδραση στις μελλοντικές λειτουργίες Εργοστάσιο (Χάλυβας) Στρατηγική (Χρηματοοικο- νομικές υπηρεσίες) Υποστήριξη (σκεπές) Αναδίπλωση (Λιανικές πωλήσεις)

32 Αποτελεσματικότητα Αποτελεσμα- τικότητα Κόστους Οικονομίες Κλίμακος Κόστος Προμηθειών Εμπειρία Σχεδιασμός προϊόντων/ διαδικασιών Efficiency = outputs / inputs

33 Αποδοτικότητα Απαιτήσεις πελατών Ικανότητες εταιρίας Χαρακτηριστικά προϊόντος Προσδοκίες service Ευαισθησία στην τιμή Χαρακτηριστικά προϊόντος Απόδοση service Επικοινωνία με πελάτες Βαθμός ταιριάσματος Effectiveness = outcomes / inputs


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος Dr. Γεώργιος Μιχαήλ Κλήμης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google