Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π ΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ Σ Η 3 Ι Σ ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Δ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ 13 -14.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π ΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ Σ Η 3 Ι Σ ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Δ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ 13 -14."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π ΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ Σ Η 3 Ι Σ ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Δ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ 13 -14

2 Π ΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στην πρακτική άσκηση Προσδοκίες από το επίπεδο 6 ΚSF και ισότητα / διαφορετικότητα Εισαγωγή Αξιολόγηση

3 Π ΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Έναρξη: Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 Λήξη: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2013 Πληροφορίες σχετικά με την πρακτική  Ενότητα μαθήματος: 6FHH1033 - Practice Education 3 - Equality And Diversity – Module Information – Πρακτική Άσκηση  BSc Hons Physiotherapy Ist Athens - Module Information – Πρακτική Άσκηση  Χρονοδιάγραμμα στο Study net (πιθανές ημερομηνίες αναπλήρωσης)

4 Κ ΑΤΑΝΟΜΗ Αρχικά, αξιολογείται το προφίλ σας από την πρακτική εμπειρία και θεωρητική γνώση σας σε μια προσπάθεια να σας δοθεί μια ευρεία ευκαιρία λαμβάνοντας υπόψη τις πολλές και ποικίλες πτυχές της πρακτικής φυσιοθεραπείας Κατά τη διάρκεια των τριών ετών θα πρέπει να τοποθετήσθαι σε διάφορες θέσεις. Κάθε προσπάθεια θα καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι έχετε μια λογική διασπορά των τοποθετήσεων και εργαζόμαστε με τις μονάδες παροχής στο νομό Αττικής αλλά και εκτός προκειμένου να πληρούνται οι ανάγκες σας για τοποθέτηση. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται στις ατομικές αιτήσεις, εκτός αν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις. ο μαθητής δεν θα αποφοιτήσει μέχρι οι 1024hrs να ολοκληρωθούν με επιτυχία. Αρχείο Ωρών

5 Α ΠΟΡΙΕΣ Απουσίες :  3 (προσωπικοί λόγοι)  +3 χαρτί δικαιολογητικό  Ενημέρωση την ίδια ημέρα ή 1 ημέρα πριν στην υπεύθυνη πρακτικής και στον κλινικό εκπαιδευτικό  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ!!!!!!!!!!!!!!! o Επισκέψεις  1 στο ενδιάμεσο της πρακτικής άσκησης ή κατά ανάγκη ( ατομικά)  Υποστήριξη  Προβλήματα

6 Σ ΤΟΧΟΙ επιδείξουν επαγγελματική συμπεριφορά προς τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους άλλους συναδέλφους επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ασθενείς, τους φροντιστές και άλλους επαγγελματίες και να χρησιμοποιούν γλώσσα κατάλληλη για την κατάσταση εφαρμόσουν μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, από τη γνώση της επίσημης θεωρίας και την προηγούμενη εμπειρία για να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις λαμβάνει υπόψη την επιρροή των προσωπικών αξιών και πώς σχετίζονται με τα επαγγελματικά πλαίσια αναπτύξουν ευέλικτη, αποτελεσματική και αποτελεσματική στρατηγική για την αξιολόγηση των ασθενών διατυπώσει σχετική λίστα προβλημάτων μετά την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των ασθενών κατάλληλα να επιλέξει και να απορρίψει ασθενείς για θεραπεία ιεράρχηση των προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων με τους ασθενείς και / ή άλλα σημαντικά ανάλογα με την περίπτωση θέσει ρεαλιστικούς στόχους και να σχεδιάσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα θεραπείας, σε συνεννόηση με τον ασθενή και / ή άλλα σημαντικά να γνωρίζει μια σειρά από πιθανές παρεμβάσεις φυσιοθεραπείας και ιατρικής εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων θεραπείας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα συνεχώς να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, και να ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο προσαρμόσει την εργασιακή πρακτική του για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και απρόβλεπτες περιστάσεις που αντιμετωπίζει στην κλινική πράξη

7

8 Π ΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΚΟΠΟ Σ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕ Σ ΜΑΤΑ ΤΗ Σ ΜΑΘΗ Σ Η Σ Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την αντίληψη τους για την φύση και πολυπλοκότητα της ισότητας και διαφορετικότητα στην πράξη Να αποδείξει ότι είναι ικανός να (εφαρμόσει πρακτικά) λειτουργήσει πρακτικά στο επίπεδο 6. Γνώση και κατανόηση Οι επιτυχόντες φοιτητές θα πρέπει τυπικά να είναι ικανοί να: Κρίνουν και να αξιολογούν την επίδραση της στην διευθέτηση των ασθενών Αξιολογούν τις ανάγκες που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται στο επίπεδο 6 Επιδεξιότητες και στάσεις Οι επιτυχόντες φοιτητές θα πρέπει τυπικά να είναι ικανοί να: Αναγνωρίζουν να σέβονται και να εκτιμούν στα πλαίσια του περιβάλλοντος της φροντίδας υγείας Αποδείξουν τις δεξιότητες και τις στάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση γνώσεων που απαιτούνται στο επίπεδο 6

9 KSF C ORE D IMENSION 6: Ι ΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Είναι ευθύνη κάθε ατόμου να λειτουργεί με τρόπο που στηρίζει την ισότητα “και διαφορετικότητα. Η ισότητα και πολυμορφηκότητα σχετίζεται με την δράση και τις υπευθυνότητες του καθενός. Των χρηστών των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών, πελατών και επαγγελματιών συναδέλφων, εργοδοτών ατόμων σε άλλους οργανισμούς στο δημόσιο γενικά. Το επάγγελμα μέσα από αυτά τα επίπεδα αυτής της διάστασης χαρακτηρίζεται από:  Μετακίνηση από ατομική πρακτική σε ομαδική θεώρηση και (πολιτισμικούς) μορφωτικούς οργανισμούς  Αυξανόμενη κατανόηση της φύσης /περιπλοκότητας της ισότητας και πολυμορφηκότητας  Γίνεται περισσότερο ενεργό και προκλητικό στην προώθηση της ισότητας και πολυμορφηκότητας  Η αυξανόμενη γνώση στην νομοθεσία, τις πρακτικές,την πολιτική και τις διαδικασίες σχετικές με την ισότητα και πολυμορφηκότητα, γνωρίζοντας που υπάρχουν οι πληροφορίες έχοντας ενεργή γνώση της νομοθεσίας των πολιτικών και των πρακτικών και έχοντας την ικανότητα να τις μεταφέρουμε στους άλλους

10 KSF C ORE D IMENSION 6: Ι ΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Π ΟΛΥΜΟΡΦΗΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 Επίπεδο 2 - Στήριξε την ισότητα και εκτίμησε την Πολυμορφηκότητα Ενδείξεις: a) Αναγνωρίζει την σημασία (των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) δικαιωμάτων των ατόμων σύμφωνα με την νομοθεσία και τις πολιτικές διαδικασίες b) Λειτουργεί με τρόπους που: c) αναγνωρίζει τα πιστεύω τις προτιμήσεις και επιλογές που έχει εκφράσει το άτομο  Σέβεται την διάκριση  Υπολογίζει την συμπεριφορά του και την επίδραση της στους άλλους d) Αναγνωρίζει και ενεργεί (παίρνει μέτρα) όταν η συμπεριφορά του ή η συμπεριφορά των άλλων υποβαθμίζει την ισότητα και Πολυμορφικότητα

11 KSF C ORE D IMENSION 6: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Π ΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 Επίπεδο 2 - Στήριξε την ισότητα και εκτίμησε την Πολυμορφικότητα Περιοχές εφαρμογής  Το να πράξεις σύμφωνα με την νομοθεσία, τις πολιτικές και διαδικασίες περιλαμβάνει:  Γνώση από που θα πάρεις πληροφορίες για την νομοθεσία, τις πολιτικές και διαδικασίες σχετικές με την ισότητα και την Πολυμορφικότητα  Προϋποθέτει μια υπηρεσία που είναι ευαίσθητη στην εθνικότητα τον πολιτισμό και την Πολυμορφικότητα

12 KSF C ORE D IMENSION 6: ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ – Π ΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 Περιοχές εφαρμογής Οι πεποιθήσεις, οι προτιμήσεις και οι επιλογές που έχουν εκφράσει τα άτομα μπορεί να σχετίζονται:  Πως οι πελάτες των υπηρεσιών θα ήθελαν να τους μιλούν  Τροφή ποτό και μεθόδους προετοιμασίας  Να μην επιθυμούν να αφαιρέσουν τα ρούχα τους κατά την διαδικασία της αξιολόγησης  Να επιθυμούν να τους φροντίζει άνδρας/γυναίκα  Καθημερινές δραστηριότητες  Την στήριξη που προτιμούν πχ στην ατομική υγιεινή.  Αναγνώριση και λήψη μέτρων μπορεί να περιλαμβάνει: Εξήγηση στα άτομα γιατί η συμπεριφορά τους είναι διακριτική  Αναφορά θεμάτων που κάνουν δύσκολη για τους χρήστες την πρόσβαση στις υπηρεσίες

13 Ι ΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Π ΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ισότητα Να φροντίζεις τα άτομα ισότιμα και προσφέροντας ίσες ευκαιρίες ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων - κατανοώντας ότι η κοινωνική ταυτότητα ( με την έννοια του γένους, εθνικότητας, ανικανότητας, ηλικία, κοινωνικής τάξης,φύλου και θρησκείας) θα έρθει σε σύγκρουση με εμπειρίες της ζωής μας  Δημιουργώντας μια πιο δίκαιη κοινωνία Πολυμορφικότητας - αναγνωρίζοντας, εκτιμώντας και αποδεχόμενος την διαφορετικότητα των ατόμων  Φροντίζοντας τους ανθρώπους (σαν άτομα) εξατομικευμένα.  προκειμένου να συμπεριλαμβάνεις και να είσαι δίκαιος σ’όλους  οργανισμοί μπορεί να χρειάζεται να ανταποκρίνονται διαφορετικά στα άτομα/στις ομάδες  Η διαφορετικότητα μπορεί να είναι ισότητα

14 Ι ΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Δ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Ισες ευκαιρίες – Οι πολιτικές και οι πρακτικές στην εργασία  που προσπαθούν να προλάβουν διακρίσεις μεταξύ των ατόμων με βάση την φυλή το χρώμα, την θρησκεία, το φύλλο, την ηλικία, την πνευματική ΄ σωματική αναπηρία ή εθνικότητα. Διακρίσεις – να φροντίζεις μια ειδική ομάδα ανθρώπων άσχημα ή λιγότερο καλά από ότι άλλους εξ’ αιτίας αυτού που είναι ή για αυτό που πιστεύουν  Μπορεί να έχει σχέση με κάποιο χαρακτηριστικό / άποψη του, της ατομικότητας που έχουμε ή με την θέση/ κατάσταση που μπορεί να είναι το άτομο.  Ιδρυματική διάκριση είναι όταν υπάρχει όταν η διάκριση συμπεριλαμβάνεται στην δομή στις διαδικασίες των οργανισμών είτε λόγω προκατάληψης ή λόγω αποτυχίας να υπολογιστούν οι ειδικές ανάγκες των διαφορετικών κοινωνικών (ομάδων ) ταυτοτήτων.  Συστηματική διάκριση

15 Ι ΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ : ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1960s – Νομοθεσία σχετική με την ίση μεταχείριση των ατόμων από διαφορετικές φυλές 1970s –Νομοθεσία σχετική με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών για να έχουν το ίδιο μισθό για την ίδιο επάγγελμα.  The Equal Pay Act 1970, Sex Discrimination Act 1975 1990s –Νομοθεσία σχετική με τα άτομα με αναπηρίες να αντιμετωπίζονται δίκαια  The Disability Discrimination Act 1995 2000s –Νομοθεσία σχετική με τα δικαιώματα των λεσβίων / ομοφυλόφιλων ατόμων  The Civil Partnerships Legislation 2004 Παρόλες τις νομοθεσίες που δημιουργήθηκαν με τα χρόνια η στάση, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές και των ατόμων και των οργανισμών φαίνεται να υπολείπονται.

16 B ACKGROUND Ένα παράδειγμα της μείωσης της ανισότητας περιλαμβάνει :  Ανισότητα στο μισθό -σ’ένα αριθμό τομέων οι εργαζόμενες γυναίκες πληρώνονται 12% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους για την ίδια δουλειά -η διαφορά μισθού αυξάνεται σε 22%για τους μερικής απασχόλησης εργαζόμενους  Αυτοί με αναπηρία έχει λιγότερες πιθανότητες να προσληφθούν -48,45σε σύγκριση με το 72,7% του πληθυσμού που είναι σε ηλικία να εργαστεί Μερικές ομάδες είναι σε ακόμα πιο μειονεκτική θέση με μόνο το 6,45% ατόμων με μαθησιακά προβλήματα να είναι στην εργασία.  Μερικές εθνικές ομάδες είναι σε ανεργία με σχέση υψηλότερη του χ3 από τους λευκούς άνδρες Οι μουσουλμάνοι έχουν χαμηλότερους ρυθμούς πρόσληψης σε σύγκριση με αυτούς που έχουν άλλη πίστη ή αυτούς που δεν έχουν πίστη Πάνω από 70 ανθρωποκτονίες κατά τα έτη 2007-8 και 2009-10 είχαν αιτία την φυλή, την θρησκεία 2009-10 αποδόθηκαν σε φυλετικές, θρησκευτικές, ή έχουν σχέση με μίσος λόγω αναπηρίας.

17 Σ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η στρατηγική της ισότητας – χτίζοντας μια δίκαιη Βρετανία (2010)  Δημοσιεύτηκε από the Collation Gvt 12/ 2010  Πέντε αρχές κλειδιά άλλαξαν : Δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους Ανάπτυξη δύναμης στα άτομα Διαφάνεια Υποστηρικτική κοινωνική δράση Σταθεροποίηση της ισότητας  Τομέας 1: χαμηλή μόρφωση και κοινωνική διακίνηση  Τομέας 2: Μια δίκαιη και εύκαμπτη αγορά εργασίας  Τομέας 3: Άνοιγμα δημοσίων υπηρεσιών και ενδυνάμωση των ατόμων και των κοινωνιών  Τομέας 4: Αλλαγές στον πολιτισμό και τις στάσεις  Τομέας 5: Εφαρμογή  Ίση φροντίδα και ίσες ευκαιρίες Κανείς δεν εμποδίζεται εξ’ αιτίας αυτού που είναι ή από που προέρχεται ’

18 T HE E QUALITY A CT (2010) Αντικατέστησε άλλες νομοθεσίες  The Equal Pay Act 1970  The Sex Discrimination Act 1975  The Race Relations Act 1976  The Disability Discrimination Act 1995  The Employment Equality Act (Religion or Belief) Regulations 2003  The Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003  The Employment Equality (Age) Regulations 2006  The Equality Act 2006, Part 2  The Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007

19 Ο Ν ΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ι ΣΟΤΗΤΑΣ 2010 Τα προστατευόμενα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν με το Νόμο είναι: Ηλικία Αναπηρία Αλλαγή φύλου Γάμος και Συμβίωση Εγκυμοσύνη και Μητρότητα Φυλή Θρησκεία και πεποιθήσεις Φύλο Σεξουαλικός προσανατολισμός

20 Ο Ν ΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ι ΣΟΤΗΤΑΣ 2010 Υπάρχουν σήμερα 7 διαφορετικοί τύποι διακρίσεων Άμεση διάκριση Συσχετισμένη διάκριση Έμμεση διάκριση Παρενόχληση Παρενόχληση από τρίτους Θυματοποίηση Διάκριση αντίληψης

21 Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Επιπλέον τον Απρίλιο 2011 δημοσιεύτηκε η υποχρεωτική ισότητα δημόσιου τομέα (section 149 of the Equality Act)  Σκοπός: να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες φροντίζουν από την πλευρά τους να κάνουν πιο δίκαιη την κοινωνία μειώνοντας τις διακρίσεις, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για όλους και υιοθετώντας καλές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών ατόμων  Ενθαρρύνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες να αντιληφθούν πως οι διαφορετικοί άνθρωποι θα επηρεαστούν από τις δραστηριότητες τους έτσι οι πολιτικές και οι υπηρεσίες είναι οι κατάλληλες και προσβάσιμες σε όλους και να εξυπηρετούν τις ανάγκες των διαφορετικών ατόμων -παίρνοντας σωστές αποφάσεις  Αντικαθιστά τις προηγούμενες τρεις υποχρεώσεις του δημόσιου τομέα για την φυλή, αναπηρία και γένος  Τώρα καλύπτει την ηλικία, την αναπηρία γένος, την εγκυμοσύνη και μητρότητα την φυλή, την θρησκεία,

22 Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Τρείς σκοποί της υποχρεωτικής ισότητας Οι δημόσιοι φορείς πρέπει να έχουν οφειλόμενο σεβασμό στις ανάγκες Εξάλειψη παράνομης διάκρισης, κακοποίησης, εξαπάτησης και οποιαδήποτε άλλη επαφή που απαγορεύεται από το νόμο Προαγωγή ίσων ευκαιριών μεταξύ των ατόμων που έχουν κοινά προστατευόμενα χαρακτηριστικά και ατόμων που δεν τα έχουν Υιοθεσία καλών σχέσεων μεταξύ ατόμων που έχουν κοινά προστατευόμενα χαρακτηριστικά και ατόμων που δεν έχουν  Οφειλόμενος σεβασμός σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει ενσυνείδητα να σκέπτονται τους σκοπούς -πρέπει να ενεργεί και να μην περιμένει να αντιδρά Πως δρουν σαν υπάλληλοι Πως αναπτύσσουν αξιολογούν και αναθεωρούν τις πολιτικές Πως σχεδιάζουν, προσφέρουν και αξιολογούν τις υπηρεσίες

23 Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ Η επιτροπή ισότητας και ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι η υπεύθυνη υπηρεσία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης για την υποχρεωτική ισότητα  Συμμόρφωση δεν εννοεί υποχρεωτικά ότι οι δημόσιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι: Να πάρει δράση δυσανάλογη για την ισότητα Να φροντίζει όλους το ίδιο Να συμπεριφέρεται σόλες τις θρησκείες σαν ίσες ή να συμπεριφέρεται σ’ όλες τις θρησκευτικές εορτές ίσες Να κάνει υπηρεσίες ομοιογενείς ή να απομακρύνει ή αγνοήσει τις διαφορές μεταξύ των ατόμων.  Έχουν δημιουργηθεί ειδικά καθήκοντα για να βοηθήσουν τους δημόσιους οργανισμούς να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται καλλίτερα με τη υποχρεωτική ισότητα - απαιτείται οι δημόσιοι φορείς να έχουν διαφάνεια για το πως ανταποκρίνονται στην υποχρεωτική ισότητα και με ανάλογες δημοσιεύσεις, ανάλογες πληροφορίες που να δείχνουν εφαρμογή της ισότητας με το να ορίσουν αντικείμενα ισότητας  αυξημένη υπευθυνότητα

24 Σύνδεση με την εργασία…………….

25 ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση είναι σε δύο μέρη : 1. Αξιολόγηση κλινικής εκπαίδευσης (75%),/ φόρμα αξιολόγησης να δωθεί στο γραφείο υπεύθυνης της πρακτικής άσκησης ή στο προπτυχιακό γραφείο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 ώρα: 14.00 ΜΑΖΙ ΜΕ  Εγχειρίδιο μεταφορών  Έγγραφο αυτό αξιολόγησης  Παράρτημα δημογραφικών στοιχείων υπογεγραμμένο από τον κλινικό εκπαιδευτικό  Ανατροφοδότηση φοιτητή 2. Γραπτή αξιολόγηση (25%) Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 ώρα: 14.00 τίτλος: ‘’Κριτικά ερευνήστε τις ομοιότητες και διαφορές των δημογραφικών στοιχείων μεταξύ της ομάδας ασθενών της κλινικής/πτέρυγας της πρακτικής σας άσκησης και του ευρύτερου πληθυσμού της περιοχής. Ακολούθως, σε συνάρτηση με τα ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά την διερεύνηση, συζητήστε τις υπάρχουσες πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών σας και περιγράψτε συνοπτικά πως αυτές θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω.”

26 ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Appendix:παράρτημα Μετά από συζήτηση με τον εκπαιδευτή σου και τη φόρμα συμφωνίας κατά την τοποθέτησή σου θα σου ζητηθεί να συγκεντρώσεις πληροφορίες σχετικές με τα δημογραφικά της περίπτωσης σου /του τμήματος. Εξαρτάται από τις σκέψεις του εκπαιδευτή σου, μπορεί πιθανά να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις παρακάτω κατηγορίες που ορίζονται στην Equality Bill (2010):  Ηλικία  Φύλλο  Φυλή/εθνικότητα (εάν η πληροφορία είναι διαθέσιμη για να το κάνεις)  Θρησκεία /πίστη (εάν η πληροφορία είναι διαθέσιμη για να το κάνεις  Ανικανότητα ( εάν η πληροφορία είναι διαθέσιμη για να το κάνεις Σε συμβουλεύω να κάνεις τις απαραίτητες συζητήσεις με τον εκπαιδευτή σου από την αρχή της τοποθέτησης σου έτσι να αρχίσεις να συγκεντρώνεις τις πληροφορίες σου εγκαίρως

27 ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕ Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΤΟΠΟΘΕΤΗ Σ Η Σ) Έκθεση (1000 ± 10% λέξεις): Με αναφορά στην ευρεία βιβλιογραφία στην χρήση/ανάγκες της φροντίδας υγείας διαφορετικών /ποικίλων ομάδων, κριτικά σύγκρινε και αντιπαράβαλλε τα δημογραφικά που συγκεντρώθηκαν από τη συγκεκριμένη κλινική με τα ευρύτερα δημογραφικά της περιοχής/δήμου. Την τελευταία πληροφορία μπορείς να την πάρεις από δημοσιεύσεις που υπάρχουν πχ τοπική αυτοδιοίκηση/κατάσταση απογραφής Προτεινόμενες 500 λέξεις Σε σχέση με το πρώτο μέρος της εργασίας, χρησιμοποιώντας την ευρεία βιβλιογραφία στην ισότητα παροχής φροντίδας αλλά και τις τοπικές πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές της πρακτικής σας άσκησης, συζητείστε τον τρόπους που ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και περιγράψτε συνοπτικά πως αυτοί θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω Προτεινόμενες 500 λέξεις

28 ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο πίνακας /ιστορικό των δημογραφικών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα στην τελική σου έκθεση (το περισσότερο 500 λέξεις – δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο των λέξεων της έκθεσης ). Παρακαλώ να θυμάσαι ότι:  Ότι πρέπει να είναι σύμφωνο με τις οδηγίες της σχολής να είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά  Ένα αντίγραφο του παραρτήματος πρέπει να υπογραφεί από τον εκπαιδευτή σου πριν την λήξη της τοποθέτησης σου και έπειτα να παραδοθεί με την φόρμα της κλινικής αξιολόγησης (Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013)  Επίσης χρειάζεται να επισυναφτεί στη ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας (Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

29 Π ΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΕΙΘΙΑΣ Η πολιτική εχεμυθείας της σχολής είναι διαθέσιμη στο Study Net (πληροφορίες προγράμματος)  ΠΡΕΠΕΙ να βεβαιωθείς ότι γνωρίζεις την πολιτική και την εφαρμόζεις Είναι απαραίτητο να θυμάσαι ότι όποια αντίγραφα των εργασιών της πρακτικής άσκησης που είναι στον φάκελό σου (και έτσι είναι δυνητικά εκτεθειμένα στο ευρύτερο κοινό) να είναι απόλυτα ανώνυμα  Αποτυχία να συμμορφωθείς με αυτά θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναφορά σου στο εάν είσαι ικανός να ασκήσεις το επάγγελμα

30 Λ ΗΨΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Με αναφορά στην ευρεία βιβλιογραφία στην χρήση/ανάγκες της φροντίδας υγείας διαφορετικών /ποικίλων ομάδων, κριτικά σύγκρινε και αντιπαράβαλλε τα δημογραφικά που συγκεντρώθηκαν από τη συγκεκριμένη κλινική με τα ευρύτερα δημογραφικά της περιοχής/δήμου. Την τελευταία πληροφορία μπορείς να την πάρεις από δημοσιεύσεις που υπάρχουν πχ τοπική αυτοδιοίκηση/κατάσταση απογραφής

31 Π ΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

32 Π ΑΤΗΣΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

33

34 Β ΑΛΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

35 R EFLECTION DAY Δεν υπάρχει!!!!!!!!!!!!!!!

36 Σ ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ποιος είναι ο ευκολότερος τρόπος???????

37 Π ΗΓΕΣ ΜΑΘΗ Σ Η Σ Πηγές του Study Net Σελίδα γενικής συζήτησης Οδηγός σπουδών Κλινικοί εκπαιδευτικοί


Κατέβασμα ppt "Π ΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ Σ Η 3 Ι Σ ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Δ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΕΑ ΓΙΩΤΑ 13 -14."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google