Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής

2 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
Κωνσταντινούπολη Διπλωματική σταδιοδρομία Ευτέρπη και Πανδώρα Πρόλογος στα Διάφορα ποιήματα (1837) – μανιφέστο του ρομαντισμού Του Κουτρούλη ο γάμος – κωμωδία (1840) Συμβολαιογράφος Ο αυθέντης του Μορέως (1850) (πρότυπο Ιβανόης)

3 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
Μέλος της κριτικής επιτροπής στους ποιητικούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών (αντιρομαντική στάση από το 1853) Τα διηγήματά του – ίσως αλληγορική απεικόνιση των γεγονότων στην Ελλάδα (συνέβαλε στην καλλιέργεια του νεοελληνικού διηγήματος) Κυριαρχία του παντογνώστη αφηγητή Μελοδραματικός τόνος, περιπέτεια και έρωτας

4 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
Αρνητική στάση απέναντι στην κρητική και την επτανησιακή παράδοση (Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 1877) Αρνητική στάση της κριτικής απέναντι στα διηγήματά του (Παλαμάς) Ο Ραγκαβής στη Σερβία «Ο Ραγκαβής και η νεοελληνική λογοτεχνία», Σερβικές εφημερίδες, 1857 «Το χρυσούν μαστίγιον», Δάνιτσα, 1861

5 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
«Του Κουτρούλη ο γάμος», Πατρίδα, 1891 «Έγινε του Κουτρούλη ο γάμος» ή «Έγινε του Κουτρούλη το πανηγύρι» λένε οι νεότεροι Έλληνες όταν πρόκειται για θορυβώδη συνάθροιση ή μεγάλη ακαταστασία.

6 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Εγώ: Τι ευρίσκεις επιλήψιμον εις όσα ανέγνωσες; Εκείνος: Όλα. Εν γένει μεν την φράσιν...Μετά ταύτα την στιχουργίαν...Έπειτα αν μεταβώμεν εις τα καθέκαστα, Θέλω σοί παρατηρήσει...ότι παρεμόρφωσες τα συμβάντα, ότι διέστρεψες τους χαρακτήρας...Τον Μουχτάρην, τον αιμοβόρον, τον τυραννικόν, να παραστήσεις ως ενθουσιώντα φοιτητήν Γερμανικής Ακαδημίας! Εκείνός: Είσαι Ρομαντικός.

7 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Εγώ: Πώς λέγετε; Εκείνος: Είσαι Ρομαντικός. Απόδειξις όσα μου είπες. Απόδειξις άλλη το απέραντο μήκος του δράματός σου. Βλέπω κάλλιστα ότι είσαι ασεβής προς τους κανόνας του Αριστοτέλους, προς τους μεγάλους διδασκάλους της δραματικής...Έπειτα τί έγραψες; Κωμωδίαν ή τραγωδίαν;...Θεωρώ ως μέγα ελάττωμα ότι εις τραγωδία έλαβες ήρωα απλούν τινά επαρχίας διοικητήν, και όχι της ιστορίας περιβόητόν τινα βασιλέα ή ηγεμόνα...

8 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Ούτε καν τας τρεις ενότητας δεν εφρόντισες να τηρήσεις...Το επαναλαμβάνω, ή δεν ανέγνωσες ποτέ σου κανένα κανόνα της δραματικής, ή είσαι Ρομαντικός... Εγώ: Με απεκάλεσες ρομαντικόν, και ούτε καν γνωρίζω της λέξεως την σημασίαν... Εκείνος: Και αγνοείς ότι δύο αντίπαλα στρατόπεδα, τα των κλασικών και ρομαντικών αντιπαρακαθημένα επί του Ελικώνος διαιρούν σήμερα τον ποιητικόν κόσμον;

9 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Αγνοείς ότι οι ρομαντικοί, αποστάτες θρασείς, απαρνηταί πάσης πίστεως εις κανόνας, αφηνιάζοντες προς πάντα χαλινόν κατ’ αρέσκεια φαντασίαν ιδιοτρόπου, ούτε των ενοτήτων τηρούντες τα όρια, ούτε την εμβρίθειαν του δραματικού χαρακτήρος, ούτε ακολουθούντες τα παραδείγματα, νοθεύουν την τέχνην και διαστρέφουν αυτής τας αρχάς και των αναγνωστών την φιλοκαλίαν;

10 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Εγώ: Αφού ο σημερινός Αθηναίος, ύστερα από τον περίπατό του μπορεί να καθήσει το βράδυ μπροστά σε μια αυλαία, και ξαφνικά, με το άνοιγμά της να βρεθεί δια μιας εμπρός των πυλών της Βαβυλώνος, εις ωραίαν ηλίου ανατολήν προ δισχιλίων ετών και πάλι ύστερα να ξαναβρεθεί, με το κλείσιμο της αυλαίας στην Αθήνα, τι εμποδίζει να περνάει με κάθε πράξιν από Αθηνών εις Μέγαρα, και από Μεγάρων εις Θήβας;

11 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Από τις εσπέρας εις την πρωίαν και από της πρωίας εις την εσπέραν; Δεν βλέπω κατά τι οι υπερασπισταί των δύο τούτων ενοτήτων είναι επιεικέστεροι των εναντίων των ως προς τους θεατάς, και πως απασχολούν την φαντασίαν των ολιγωτέρον, βλέπω όμως ότι επιτίθενται αυτοί εις εαυτούς δεσμά παιδαριώδη, δια των οποίων αναχαιτίζεται παν βήμα θαρραλέον και ανδρικόν.

12 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Εκείνος: Επομένως, κηρύττεσαι αυτόχρημα Ρομαντικός; Εγώ: Δεν γνωρίζω το σύμβολον της πίστεως των κλασικών και των ρομαντικών. Αλλά αν οι μεν τάττονται υπό την σημαίαν των παραδόσεων, εννοώ ότι οι άλλοι έχουν σύνθημα την διαμαρτύρησιν...Ο κλασικός είναι υπήκοος πιστός και φιλονόμος, ο δε ρομαντικός νομοθέτης και μεταρρυθμιστής

13 Από τον πρόλογο στα Διάφορα ποιήματα
Οι κανόνες δεν οδηγούν ούτε ρυμουλκούν την ευφυΐαν, αλλά την παρακολουθούν μακρόθεν διαγράφοντες την τροχίαν αυτής, ως ο διαβήτης δεν σύρει τον κομήτην κατόπιν του αλλά καταμετρά την ουρανίαν οδόν του...


Κατέβασμα ppt "Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google