Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μωυσίδης Κυριάκος Β΄Ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ Διευθυντής Καθηγητής Ε.Ιωαννίδης Αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας μετά από θεραπεία του καρκίνου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μωυσίδης Κυριάκος Β΄Ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ Διευθυντής Καθηγητής Ε.Ιωαννίδης Αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας μετά από θεραπεία του καρκίνου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μωυσίδης Κυριάκος Β΄Ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ Διευθυντής Καθηγητής Ε.Ιωαννίδης Αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας μετά από θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Ενάντια στη θέση Ουρολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος Σάββατο 30/3/20013

2

3 Από τα πιο συχνά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ουρολόγος • Το 26-100% των ασθενών μετά από την ριζική προστατεκτομή θα βιώσουν την στυτική δυσλειτουργία. • Burnett, A.L (2007) J. Urol. 178, 597–601. • Το 53-57% μετά εξωτερική ακτινοβολία στα πρώτα 2 χρόνια. • Sanda et al 2008 N. Engl. J. Med. 358, 1250–1261.

4 Συνέπειες τη κάκωσης του αγγειονευρώδους Κάκωση αγγειονευρώδους Μη χάλαση των λείων μυικών ινών Απόπτωσ η λείων μυικών ινών Δομικές αλλαγές σηραγγωδώ ν σωμάτων Συμπαθητικ ή υπερνεύρω ση Φλεβική διαφυγή Mulhall, J.P., Secin, F.P., and Guillonneau, B.(2008) Artery sparing radical prostatectomy: myth or reality? J. Urol. 179, 827–831.

5 Η ιστική υποξία και η,,ευχή,, των PDE5. • Προκαλεί μείωση του μήκους του πέους κατά 9%. • Μείωση της μάζας του πέους κατά 22%. • Mc Cullough et al. Mol Urol 1999. • Munding et al. 2001. • Contrero et al. J Urol 2007.

6 Απονεύρωση και λείο μυικό κύτταρο • Σε πειραματικά μοντέλα (ποντίκια) την απονεύρωση του πέους ακολουθεί η απόπτωση. • Klein et all The Journal of Urology. 1997;158(2):626– 630. • Την επόμενη ημέρα αρχίζει • Mc VaryThe Journal of Urology. 2003;169(3):1175–1179 • Ατροφία και ίνωση. • BJU International. 2008;101(2):203–210

7 Kάκωση νεύρου • Η κάκωση (απονεύρωση) του πέους, έχει επίδραση στις λείες μυικές ίνες του πέους. • Είναι αντίστοιχη με την μυική ατροφία μετά από κάκωση νωτιαίου μυελού. • Adv Urol. 2009; 2009: 852437.

8 Νυκτερινές στύσεις μετά την ριζική • 27 ασθενείς οι 17 με αμφοτερόπλευρη διατήρηση δεματίου και οι 10 με μονόπλευρη. • NPTR αμέσως μετά την αφαίρεση του καθετήρα. • Είχαν μία (1-5) επεισόδια σκληρότητας >70%. • Σε μη διατήρηση των δεματίων δεν υπάρχουν νυκτερινές στύσεις. • Bannowsky A, Schulze H, van der Horst C, et aJ Urol 2006;175:2214–7.

9 Νυκτερινές στύσεις μετά ριζική 23 Sildenafil 25mg 18 placebo 43 ασθενείς με NSRP Οι 41 είχαν 1-5 νυκτερινές στύσεις IIEFΠ.χειρ6 εβδ.12 η εβδ24 η εβδ36 η εβδ52 η εβδ Sildenafil 25mg 20,83,63,85,99,614,1 Control group 21.22,43,85,36,49,3 Bannowsky, A., Schulze, H., BJU Int. 101, 1279–1283.2008

10 Κλινικές μελέτες • Οι ενδοπεϊκές ενέσεις φάνηκε να προστατεύουν τον στυτικό μηχανισμό. 1.Σε μικρό αριθμό ασθενών. 2.Χωρίς προεγχειρητική εκτίμηση παραμέτρων, και καταξιωμένα ερωτηματολόγια. 3.Μικρός χρόνος παρακολούθησης. • Montorsi F. The Journal of Urology. 1997;158(4):1408–1410.

11 The use of an erectogenic pharmacotherapy regimen following radical prostatectomy improves recovery of spontaneous erectile function. • 58 ασθενείς έπαιρναν θεραπεία. • 74 δεν πήραν θεραπεία 1.Αποφάσιζαν οι ασθενείς από μόνοι τους σε ποια ομάδα θα ανήκουν. 2.Δεν υπήρχε εικονικό φάρμακο. 3.Βγήκαν συμπεράσματα μόνο από όσους συμπλήρωσαν 18 μήνες μελέτης. • Mulhall JP Journal of Sexual Medicine. 2005;2(4):532–540.

12 Montorsi F. There is no significant difference between on-demand PDE5-I vs PDE5-I as rehabilitative treatment in patients treated by bilateral nerve- sparing radical prostatectomy. The Journal of Urology. 2006;175:p. S225 • Σε μελέτη ομάδας ασθενών (80) χωρισμένων σε 4 ομάδες. • Καμία θεραπεία. • Ενδοπεική ένεση κατ επίκληση. • PDE5 κατ επίκληση • PDE5 καθημερινά

13 Γιατί να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ της καθημερινής λήψης και κατ επίκληση ?Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη 87 κέντρα • 628 άνδρες τυχαιοποιήθηκαν • Ομάδα εικονικού φαρμάκου • Καθημερινή λήψη • Κατ επίκληση για 9 μήνες. • Ακολούθησε περίοδος κάθαρσης δύο μηνών • IIEF Score >22 • 28,9 placebo • 24,1 vardenafil nightly • 29,1 on demand. • Χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. • European Urology. 2008;54(4):924–931.

14 Για ποιο λόγο δεν επηρεάζεται στα μεσοδιαστήματα ο στυτικός ιστός • 435 ασθενείς με αμφοτερόπλευρη διατήρηση δεματίων. • Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε τρεις κατηγορίες χαμηλού μέσου και υψηλού ρίσκου • Ομάδες θεραπείας είναι σε χρόνια λήψη και κατ επίκληση. • Μεταξύ των δύο ομάδων δεν υπάρχουν διαφορές. • Οι ενδιάμεσου κινδύνου είναι αυτοί που ωφελούνται περισσότερο από την θεραπεία. • J Sex Med. 2012 Feb;9(2):608-17

15 Συσκευές κενού και θεραπεία. • Οι συσκευές κενού πιθανόν να αποτελούν λύση, και περπατάνε τώρα μελέτες για θεραπεία μετά ακτινοβολία και βραχυθεραπεία. • J Sex Medicin 2012 Apr;9(4):1182-9.

16 Βραχυθεραπεία και πρόληψη για στυτική δυσλειτουργία • Τα ποσοστά εμφάνισης πραγματικά ποικίλουν. • Βλάβη του αγγειονευρώδους δεματίου. • Βλάβη αγγειακού δικτύου. • Ίνωση στυτικού ιστού. • Παρόλη την έλλειψη τεκμηρίωσης προληπτικά πρόγραμμα θεραπείας • Brachytherapy 2012 Dec;110(11 Pt C):E954-7.

17 Ότι ισχύει στα ποντίκια δεν ισχύει απαραίτητα και τους ανθρώπους • Eur Urol2009 Feb;55(2):334-47. • Phosphodiesterase type 5 inhibitors in postprostatectomy erectile dysfunction: a critical analysis of the basic science rationale and clinical application. • Hatzimouratidis K, Burnett AL, Hatzichristou D, McCullough AR, Montorsi F, Mulhall JP. Hatzimouratidis K Burnett ALHatzichristou DMcCullough AR Montorsi FMulhall JP

18 Η πραγματικότητα • 430 ασθενείς. • 157 (36,5%) αρνήθηκαν συμμετοχή. 1.50,2% ελαττωμένη ερωτική επιθυμία 2.30,2% απόρριψη συντρόφου. 3.26,7% ακράτεια ούρων. • 16.8 % παράτησαν την μελέτη. 1.64% ελαττωμένη αποτελεσματικότητα 2.45% πόνος ένεσης 3.32% σύντροφος. Οι υπόλοιποι δεν συγκρίθηκαν με ομάδα placebo. BJU Int 2012 Dec;110(11 Pt C):E954-7.

19 Πόσοι επανέρχονται • 24% μετά κρυοχειρουργική. • Asterling S. 2008 BJU Int. 103(6),788–792. • 36-63% μετά από εξωτερική ακτινοβολία. • Pinkawa 2008 Eu Urol • 18% μετά από βραχυθεραπεία. • Burnett A.L. 2007 J. Urol. 178, 597– 601.

20 Ερωτήματα • Η χορήγηση των PDE5 προλαμβάνει την ιστική υποξία στο πέος σε χάλαση? • Γιατί αξιολογούμε σαν ισχαιμικό ένα πέος σε χάλαση χωρίς την επίδραση των PDE5. • Υπάρχει ισχαιμία μετά ριζική προστατεκτομή. • Η χορήγηση των PDE5 προλαμβάνει την ιστική υποξία στο πέος σε χάλαση? • Γιατί αξιολογούμε σαν ισχαιμικό ένα πέος σε χάλαση χωρίς την επίδραση των PDE5. • Υπάρχει ισχαιμία μετά ριζική προστατεκτομή.

21 Συμπεράσματα • Δεν έχει διευκρινιστεί το παθοφυσιολογικό μονοπάτι. • Οι μέχρι τώρα κλινικές μελέτες έχουν μικρό αριθμό ασθενών και πολλά μεθοδολογικά προβλήματα. • Η αποτελεσματικότητα δεν είναι σημαντική. • Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για ασφαλή συμπεράσματα.

22


Κατέβασμα ppt "Μωυσίδης Κυριάκος Β΄Ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ Διευθυντής Καθηγητής Ε.Ιωαννίδης Αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας μετά από θεραπεία του καρκίνου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google