Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι ακριβώς σημαίνει όταν ένας μαθητής λέει: Κατάλαβα.......... Άραγε αυτό έχει σημαίνει το ίδιο πράγμα σ’ αυτόν ή στο συμμαθητή του ή στον καθηγητή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι ακριβώς σημαίνει όταν ένας μαθητής λέει: Κατάλαβα.......... Άραγε αυτό έχει σημαίνει το ίδιο πράγμα σ’ αυτόν ή στο συμμαθητή του ή στον καθηγητή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Τι ακριβώς σημαίνει όταν ένας μαθητής λέει: Κατάλαβα.......... Άραγε αυτό έχει σημαίνει το ίδιο πράγμα σ’ αυτόν ή στο συμμαθητή του ή στον καθηγητή του;............... Πώς μπορούν οι μαθητές μας να παρουσιάζουν στους άλλους, τι κατανοούν;...........

4 Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;  Απλές ιδέες σχετικές με τη μάθηση Δεν φαίνεται να πετυχαίνει. Γιατί; Μια χελώνα περπατά όταν βγάλει το κεφάλι από το καβούκι της Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ενιαία εκπαίδευση είναι ότι ο μαθητής γνωρίζει ήδη. Προσδιορίζοντας αυτό διδάσκουμε αναλόγως (Ausubel, 1968)

5  Οι γνώσεις δεν «απορροφόνται» από τον μαθητή  Η γνώση “οικοδομείται”  Η διαδικασία δεν μπορεί να παρατηρηθεί

6 Ταξινόμιση BLOOM (αναθεωρημένη) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Παραγωγή νέων ιδεών, προϊόντων ή νέας οπτικής όψης των πραγμάτων Σχεδίαση, κατασκευή, παραγωγή, ανακάλυψη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δικαιολόγηση μιας απόφασης ή ενέργειας Ελέγχουν, Υποθέτουν, κριτικάρουν, πειραματίζονται, κρίνουν AΝΑΛΥΣΗ διαίρεση πληροφοριών σε μέρη για να διερευνήσουν τις σχέσεις και τις αντιλήψεις Συγκρίνουν, Οργανώνουν, Αποδομούν, Εκμαιεύουν, Βρίσκουν ΕΦΑΡΜΟΓΗ Χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σε παρόμοιες καταστάσεις Εφαρμόζουν, Εκτελούν, Χρησιμοποιούν ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Περιγράφουν ιδέες και αρχές Ερμηνεύουν, Συνοψίζουν, Ταξινομούν, Εξηγούν ΕΠΙΚΛΗΣΗ Υπενθυμίζουν πληροφορίες Αναγνωρίζουν, Περιγράφουν, Βρίσκουν, ανακτούν

7 Η νέα Παιδεία Ο παραδοσιακός τους ρόλος ως δημιουργών, εποπτών και διανομέων γνώσης απειλείται άμεσα από το Διαδίκτυο. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Εκπαίδευση σαν παιχνίδι

8 Εποικοδομητική μάθηση : αφομοίωση των νέων εννοιών και προτάσεων με υπάρχουσες γνωστικές δομές (Novak & Gowin, 1984)

9 Ένας καλός δάσκαλος σε κάνει να σκέφτεσαι ακόμα και όταν δεν το θέλεις (Fisher, 1998, Teaching Thinking)

10 ΤΙ ΞΕΡΩ?ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ? ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ? ΤΙ ΕΜΑΘΑ?

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:  Αποδεικνύει  Οδηγεί  Παρατηρεί  Αξιολογεί  Λειτουργεί ως πηγή  Ερωτά  Οργανώνει ΜΑΘΗΤΕΣ  Συζητούν  Αποκαλύπτουν  Υποστηρίζουν  Συζητούν  Σκέφτονται  Ελέγχουν  Εξετάζουν  Ερωτούν  Υπολογίζουν  Ερευνούν  Ζητούν πληροφορίες  Ενεργοί συμμετέχοντες

20

21  Εννοιολογικός χάρτης «με μία ματιά» ανακαλύπτεις

22 Mind (and Concept) Mapping Βάλε όλες τις σκέψεις μαζί.... Τρόπος αναπαράστασης -παρουσιάσης- εννοιών και αναζητήσης νέας γνώσης

23

24 Τι είναι η εννοιολογική χαρτογράφηση; Μία μέθοδος που... Επικεντρώνει και βοηθά στη διαδικασία σχεδιασμού μίας ομάδας Βοηθά το άτομο να σκέφτεται ομαδικά......χωρίς να χάσει την δική του ατομικότητα Βοηθά ομάδες να διαχειρίζονται συνθέσεις......χωρίς να υποτιμούν ή να χάνουν λεπτομέρειες

25 •Η κύρια ιδέα είναι στο κέντρο της σελίδας •Δεν απορρίπτεις ή προδικάζεις καμία ιδέα •Φρόντιζεις οι ιδέες να ρέουν •Σχεδίασε κάτι για να επεξεργαστείς ή ενισχύσεις τις ιδέες •Πρόσθεσε διασυνδέσεις •Χρησιμοποίησε χρώματα •Μη «κολλάς» σε κάτι – Δεν είναι μοναδικός ΚΥΡΙΑ ΙΔΕΑ

26 Βασικό στοιχείο της γνώσης είναι οι έννοιες: αντίληψη ενός γεγονότος ή ενός αντικειμένου ή καταγραφής γεγονότων ή αντικειμένων, αποδίδονται με μία ετικέτα (χρήση : ενός ουσιαστικού ή επιθέτου). Εννοιολογικοί Χάρτες: Ένας τρόπος κατασκευής γνώσης Δύο ή περισσότερες έννοιες μπορούν να συσχετίζονται ή να συνδέονται, συνήθως με ρήματα. Κατασκευάζουμε νέα γνώση συνδέοντας νέες έννοιες με υπάρχουσες γνώσεις.

27 Οι εννοιολογικοί χάρτες επιτρέπουν να εκφράζουμε τη γνώση μας σε μορφή που: Α) είναι εύκολα κατανοητή από τους άλλους Β) μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλους. Σε έναν εννοιολογικό χάρτη, οι έννοιες γράφονται σε ορθογώνια ή... που λέγονται κόμβοι. Οι κόμβοι συνδέονται με βέλη που δέχονται ετικέτες με συνδετικές λέξεις.

28 Concept Map of Concept Mapping Modified from: Novak JD & Canas AJ (2006) http//cmap.ihmc.us/Publications/Research Papers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf

29

30 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : Μπορείς να σκέφτεσαι ταυτόχρονα διαφορετικά επίπεδα του θέματος  ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται τι στιγμή της σύλληψης της ιδέας  ΑΝΑΚΛΗΣΗ : Μπορείς να θυμάσαι ! Αν σκέφτεσαι ένα μέρος που έχεις επισκευθεί.........μία φωτογραφία ή μία μουσική μπορεί να σου το θυμήσει.  ΜΑΘΗΣΗ: Οι συνάψεις των νευρώνων στο μυαλό αλλάζουν ανάλογα με τις διεγέρσεις που τους προκαλούμε.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΥΑΛΟΥ : Διαφορετικά μέρη του μυαλού είναι υπεύθυνα για διαφορετικές λειτουργίες. Υπάρχουν λειτουργίες του μυαλού εντελώς ασυνείδητες που όμως είναι απαραίτητες

31 Εννοιολογικοί χάρτες στην τάξη  Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένα εργαλείο «εκμαίευσης» της γνώσης  Μαθαίνουμε τους μαθητές να σχεδιάζουν εννοιολογικούς χάρτες  Στάδια:  Τροφοδοτούμε έναν καταιγισμό ιδεών για την παραγωγή εννοιών  Φτιάχνουμε «προτάσεις»  Δημιουργούμε έναν χάρτη  Προσθέτουμε περισότερες «συνδέσεις» (links)

32 Method overview  A new method for guided generation of concept maps  Extracted from from the Wikipedia online encyclopedia  Learning paths matching learner’s needs and interest E-learning Distance education PedagogyEducational accreditation it seems to used for web-based some institutions offering field that focuses on pedagogy

33 Ο εννοιολογικός χάρτης ως μέθοδος αξιολόγησης West, DC et al. Med. Educ. 36:820, 2002

34

35 Από τις Λέξεις-Κλειδιά, στα «Σύνολα» και στα Ερευνητικά Ερωτήματα Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες; Πού υπάρχουν; Ποιοι παράγουν το προϊόν; Πώς προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό; Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Καλές Τέχνες, Έκφραση Χημεία, Περιβάλλο ν- Αειφορία, Καλές Τέχνες Φυσική, Περιβάλλον- Αειφορία Τεχνολογία, Μαθηματικά Κοινωνικέ ς Επιστήμες, Γλώσσα

36

37 http://en.wikipedia.org/wiki/File:MindMapGuidlines.JPG

38

39

40  ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΟΜΗ

41 Παγκόσμιος Καιρός και κλίμα

42 πίεση Σύστηματα χαμηλής πίεσης Επιδράσεις ανθρώπινης δραστηριότητας Impacts on the environment Θερική ενέργεια της ΓΗΣ Συστήματα υψηλών πιέσεων Condensation mechanisms (BF, CC) Ρεύματα ωκεανών Χαρακτηριστικά του καιρού Θερμοκρασία Κινήσεις Αέρα Παγκόσμιος καιρός και κλίμα Αλλαγές με το χρόνο Αλλαγές στη γη

43

44 43 Global Climate System

45

46 Ενσωμάτωση της τεχνολογίας  Inspiration www.inspiration.com Inspiration  ConceptDraw  Mind Mapper  Smart Ideas  Concept Draw • Free – CmapTools http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html – Xmind http://www.xmind.net/ http://www.xmind.net/ – Vue http://vue.tufts.edu/index.cfm http://vue.tufts.edu/index.cfm • Collaborative Mapping – Draw tools in Google Docs—allow for multiple simultaneous editors – Browser-based Mind42 http://www.mind42.com http://www.mind42.com – Webspiration Beta http://www.mywebspiration.com http://www.mywebspiration.com Graphic organizers: www.enchantedlearning.com/graphicorganizerswww.graphic.org/goindex.html  Ένας μεγάλος αριθμός λογισμικών έχουν αναπτυχθεί για την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών

47 CMap Smartdraw Visio Kmap Inspiration – Kidspiration CoMPass, http://hermes.di.uoa.gr

48 ΔΕΙΤΕ και ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες:  http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPaper s/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPaper s/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPaper s/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf  http://www.ehow.com/how_4469347 _make-concept-map.html http://www.ehow.com/how_4469347 _make-concept-map.html http://www.ehow.com/how_4469347 _make-concept-map.html  http://www.udel.edu/chem/white/te aching/ConceptMap.html http://www.udel.edu/chem/white/te aching/ConceptMap.html http://www.udel.edu/chem/white/te aching/ConceptMap.html  http://www.inspiration.com/vlearning/index.cfm http://www.inspiration.com/vlearning/index.cfm

49 48 ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ Wrapping Up •Οι εννοιολογικοί χάρτες: –Βοηθούν στην οργάνωση των σκέψεων –Χρήσιμο εργαλείο στο να «κατεβάζουμε νέες ιδέες» –Είναι μία οπτική καταγραφή της διαδικασίας της σκέψης –Δείχνουν συνδέσεις μεταξύ ιδεών •Με “ελεύθερη σχεδίαση” στη συλλογή ιδεών •Με “αυστηρή δομή” στην οργάνωση των διασυνδέσεων

50 CONCEPT MAPTHE ATOM

51

52 Το μυαλό δεν είναι δοχείο να γεμίσεις αλλά μία φωτιά που πρέπει να ανάψεις Πλούταρχος

53 “GEE! I’M GLAD WE DID CONCEPT MAPS - NOW WE BOTH KNOW WHAT I LEARNED TODAY!!! ”


Κατέβασμα ppt "Τι ακριβώς σημαίνει όταν ένας μαθητής λέει: Κατάλαβα.......... Άραγε αυτό έχει σημαίνει το ίδιο πράγμα σ’ αυτόν ή στο συμμαθητή του ή στον καθηγητή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google