Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο •Η γλώσσα της γνώσης •Τι είναι γνώση; Αναγνώριση διάφορων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο •Η γλώσσα της γνώσης •Τι είναι γνώση; Αναγνώριση διάφορων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο •Η γλώσσα της γνώσης •Τι είναι γνώση; Αναγνώριση διάφορων μορφών γνώσης •Πού και πώς διαχειρίζεται η γνώση; •Βασικά εργαλεία διαχείρισης γνώσης •Ποίες είναι οι αρμοδιότητες ενός CKΟ; •Ανάπτυξη αποτελεσματικών δικτύων διαμερισμού γνώσης (Knowledge Sharing Networks – KSN) •Μελέτη περίπτωσης: Buckman Laboratories http://www.buckman.com

2 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Η Διευρυμένη Επιχείρηση σημασία της γνώσης •Γνώση ως πηγή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων- Εκμετάλλευση (Exploitation) –Κεφάλαιο γνώσης (Knowledge Capital) –Μάθηση – “ικανότητα απορρόφησης” (“Absorptive” Capacity) •Γνώση ως εργαλείο για αλλαγή και καινοτομία – Εξερεύνηση (Exploration) –Η συμμετοχή της γνώσης στις διαδικασίες ανάπτυξης κυρίων ικανοτήτων (Core Capabilities) •Ένας νέος πόρος της επιχείρησης που πρέπει να διαχειριστεί η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

3 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Βασική κατανόηση της γνώσης Polanyi (1966) •Η γνώση είναι ουσιαστικά απρόσιτη (intangible) •Πάντοτε μπορείς να πεις περισσότερα απ' όσα μπορείς να γράψεις •Πάντοτε ξέρεις περισσότερα απ' όσα μπορείς να πείς Snowden (1998) •Και... Δεν γνωρίζεις τι ξέρεις πριν να οφείλεις να το ξέρεις. η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

4 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Η γνώση μιλάει την γλώσσα των επενδυτών... : To Knowledge Effect Το 1997, με $185 δις θα είχες αγοράσει την Microsoft ή τέσσερις μεγάλες εταιρείες όπως η Boeing, η McDonalds, η Texaco και η Time-Warner “Either the former was overpriced or the latter were underpriced?” Charles Kaufman, Business Week (28 Ιουλίου 1997). Σήμερα η αξία της Microsoft είναι $400 δις! η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

5 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Τι είναι αυτό που δίνει αξία στην Microsoft; •Τα εργοστάσια παραγωγής (παραγωγή CD και εκτύπωση); •Τα κτίρια (για γραφεία και για κέντρα έρευνας); •Code (για τα λογισμικά); •Το μονοπώλιο στις αγορές; •Η φίρμα (brand) Microsoft; •Οι πατέντες; •Οι τεχνολογικές συμμαχίες; Όλα αυτά συν... η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

6 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist …το Knowledge Effect της Microsoft Το knowledge effect στηρίζεται στον συνδυασμό της γνώσης και της εμπειρίας των σημερινών εργαζομένων με το ενσωματωμένη διανοητικό κεφάλαιο όλου του προσωπικού που έχει εργαστεί στην εταιρεία Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για το οποίο η κεφαλαιαγορά προτίθεται να υπερεκτιμήσει (pays a premium for). η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

7 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Πώς μπορεί το διανοητικό κεφάλαιο να μετρηθεί; Ι) Εντοπισμός των οργανωσιακών διαδικασιών που στηρίζονται στην γνώση (knowledge-based and knowledge-intensive business processes) –E&A, –CRM, –Διοίκηση Ποιότητας, –Πώληση, –Brand Management... η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

8 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Πώς μπορεί το διανοητικό κεφάλαιο να μετρηθεί; ΙΙ) Ορισμός δεικτών μέτρησης της απόδοσης –E&A: •Ρυθμός εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε προϊόντα και υπηρεσίες, • Αποτελεσματικότητα στην στελέχωση ομάδων, •Μεταφορά γνώσης μεταξύ έργων, •Μείωση δυσλειτουργιών λόγω έλλειψης γνώσης –CRM - Πώληση: •Κατανάλωση χρόνου με τους πελάτες, •Πωλησηακές επαφές / πωλήσεις, •Ρυθμός ανάπτυξης νέων πελατών, •Διατήρηση πελατών... Γενικός δείκτης: EVA - Economic Value Added: Μέθοδος εκτίμησης προστιθέμενης αξίας (www.sternstewart.com, www.valuebasedmanagement.net) η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

9 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist •"Justified true belief" (The Philosophers and Nonaka) •Γνώση είναι ένα πλαίσιο εμπειριών, αξιών και πληροφοριών το οποίο παρέχει ένα διανοητικό μοντέλο (mental model) για την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση νέων εμπειριών, αξιών και πληροφοριών (Davenport and Prusak) •Ένας συνδυασμός διορατικότητας και πληροφοριών που είναι έγκυρος, πρακτικός και τουλάχιστον μερικά δοκιμασμένος για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος σε μια συγκεκριμένη περίσταση (Leonard-Barton) Τι είναι γνώση; η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ H γνώση, αντίθετα με την πληροφορία, σχετίζεται με τη δράση, βασίζεται στην πρακτική εμπειρία και αποβλέπει σε κάποιο στόχο

10 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Άρρητη (tacit) - Στο μυαλό των ανθρώπων •Εμπειρίες, πραγματογνωμοσύνη, συμπεριφορές, διόραση (intuition) Ρητή (Explicit) - Δομημένη και τεκμηριωμένη •Δεδομένα, μοντέλα, συμπεράσματα, καλύτερες πρακτικές η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Μορφές οργανωσιακής γνώσης (I)

11 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Ενσωματωμένη (embodied) - Στα προϊόντα, στης διαδικασίες, στις οργανώσεις •Εμπειρίες, πραγματογνωμοσύνη και τεχνογνωσίες που έχουν ενσωματωθεί στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στης διαδικασίες, στις δομές, στις μεθόδους, στις τεχνικές Λανθάνουσα (Latent) - Κατακτημένη και διανεμημένη (owned and distributed), αλλά όχι ενεργοποιημένη •Άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν τη μη αξιοποιημένη γνώση αν αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις (π.χ. μία ριζική οργανωσιακή αλλαγή ή μία προσωπική εξέλιξη καριέρας). •Η λανθάνουσα γνώση επέτρεψε στη Nokia να μετασχηματιστεί από μια ένα κατασκευαστικό επιχειρηματικό όμιλο σε ένα παγκόσμια ηγετικό οργανισμό των τηλεεποκοινών και η ΙBM να αλλάξει από κατασκευαστική εταιρεία hardware σε μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Μορφές οργανωσιακής γνώσης (II)

12 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Εντοπισμός της οργανωσιακής γνώσης (και άγνοιας) Ξέρουμε ότι ξέρεις Ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί ΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ Ξέρεις, αλλά δεν ξέρουμε ότι ξέρεις Aπαντήσεις χωρίς ερωτήσεις ΑΡΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ Ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε Ερωτήσεις χωρίς απάντηση ΡΗΤΗ ΑΓΝΟΙΑ Δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε Μη εκφρασμένες ερωτήσεις ΑΡΡΗΤΗ ΑΓΝΟΙΑ η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ ΡΗΤΗ ΑΡΡΗΤΗ ΑΓΝΟΙΑ ΓΝΩΣΗ W880 är en vidareutveckling av W800-modellen med fokus på musikrelaterade funktioner. Enligt obekräftade uppgifter ska den nya Walkman-mobilen vara endast 9,4 millimeter tunn och vara utrustad med en 2-megapixelskamera. W880 finns tillgänglig i butiker under första halvåret 2007.

13 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Αντικείμενα οργανωσιακής γνώσης (Knowledge Objects) •Know What Επαγγελματική πραγματογνωμοσύνη •Know How Διαδικασίες, μέθοδοι •Know Why Γνώση και κατανόηση της στρατηγικής και για σχέσεις αιτίων-αποτελεσμάτων •Know When Timing and time pacing •Know Where Κατανόηση των αγορών •Know Who Γνώση των ανταγωνιστών και των συνεργατών •Know Whether Κατανόηση των παραγόντων κινδύνου η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

14 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Παράδειγμα: Προσδιορισμός των αντικειμένων γνώσης που χρειάζονται για την εργασία e-learning •Know What Επαγγελματική πραγματογνωμοσύνη •Know How Διαδικασίες, μέθοδοι •Know Why Γνώση και κατανόηση της στρατηγικής •Know When Timing and time pacing •Know Where Κατανόηση των αγορών •Know Who Γνώση των ανταγωνιστών και των συνεργατών •Know Whether Κατανόηση των παραγόντων κινδύνου η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Ρητή Άρρητη Ενσωματωμένη (Λανθάνουσα)

15 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Παράδειγμα: Προσδιορισμός των αντικειμένων γνώσης που χρειάζονται για την εργασία e-learning η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

16 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Προς μια στρατηγική της οργανωσιακής γνώσης (knowledge strategy) •Με ποια γνώση θα ανταγωνιζόμαστε; •Πώς μπορούμε να δημιουργούμε ή να αποκτούμε αυτή την γνώση; •Πώς μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε την γνώση και την μάθηση; •Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδο; η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

17 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Ο στόχος της διαχείρισης γνώσης Περιττή (redundant), αποκλίνουσα (divergent), χωρίς συνδέσεις Συμπληρωματική (complementary), συγκλίνουσα, οργανωμένη Να αποφύγει η οργάνωση: •τον πολλαπλασιασμό των ίδιων ενεργειών και δραστηριοτήτων •την σπατάλη χρόνου και κόπου •την επανάληψη λαθών η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

18 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Στάδια ανάπτυξης διαχείρισης γνώσης •Εντοπισμός, αποθήκευση και διαμερισμός της υπάρχουσας γνώσης •Καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης •Στρατηγική δημιουργία και κατάκτηση γνώσης (acquiring) •Συναγωνισμός με το διανοητικό κεφάλαιο (Competing with knowledge assets) η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

19 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist •“Η γνώση δεν διαχειρίζεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σε μία επιχείρηση είναι να διαχειριστούμε το περιβάλλον έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η εκμετάλλευση της υπάρχουσας και η δημιουργία νέας γνώσης Larry Prusak, ΙΒΜ Chief Knowledge Officer •Η διαχείριση της γνώσης βασίζεται σε τρία "enablers" –Οργανωσιακά Enablers τα οποία υποστηρίζουν την οργανωσιακή μάθηση –Enablers των διαδικασιών τα οποία αναπτύσσουν και υποστηρίζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική δημιουργία, διαμερισμό (sharing) και εκμετάλλευση / χρήση της γνώσης –Τεχνολογικά Enablers τα οποία προσφέρουν εργαλεία βασισμένα στις τεχνολογίες πληροφορικής (IT) για την σύλληψη, την αποθήκευση και τον διαμερισμό γνώσης Διαχείριση γνώσης μέσω "enablers" η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

20 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Organisational Enablers Processes Enablers Technology Enablers 30%20% 50% ΔΓ Πηγή: Procter & Gamble η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

21 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Οργανωσιακά Enablers Υποστηρίζουν την οργανωσιακή μάθηση  Oργανωτικός σχεδιασμός – τυπικές και άτυπες δομές  Knowledge Manager - CKO  Σχεδιασμός του χώρου εργασίας: open offices, co- location, job-rotation χώροι για συναντήσεις (coffee machine)  Οργανωσιακές αξίες – δημοκρατία και διάλογος  Τι προσέγγιση του ρίσκου; ...του πειραματισμού; ...της μάθησης;  Αμοιβές και αναγνώριση – κίνητρα για μάθηση και διαμερισμού γνώσης, ιεραρχική εξέλιξη για πραγματογνώμονες (champions) η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

22 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Enablers των διαδικασιών (I) Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική δημιουργία, διαμερισμό (sharing) και εκμετάλλευση / χρήση της γνώσης  Διαδικασίες μάθησης (lessons learned) και κρίσης – για άτομα και ομάδες  Διαδικασίες αξιολόγησης με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

23 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Διαδικασία αξιολόγησης βασισμένη στις ικανότητες Β.Δ εργαζο- μένων * Επιβεβαίωση ατομικού προφίλ ικανοτήτων και επιβεβαίωση αποτελεσμάτων απόδοσης σε σύγκριση με στόχους. Διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης Επανατροφοδότηση για αποτελέσματα της αξιολόγησης Διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων Προσδιορισμός απαιτούμενου επιπέδου ικανοτήτων ανά θέση * Η βάση δεδομένων των εργαζομένων περιέχει το προφίλ ικανοτήτων καθώς επίσης ένα δελτίο προόδου και ένα δελτίο αξιολόγησης Αναφορά αξιολόγησης Β.Δ θέσεων εργασίας Β.Δ ατο- μικών ικα- νοτήτων Β.Δ εργαζο- μένων * Μέθοδος αξιο- λόγησης της απόδοσης: Δείκτες, κλίμακες και συλλογή στοιχείων Όχι Ναι Διαδικασία σχεδιασμού σταδιοδρομίας βασισμένη στις ικανότητες Έχουμε αγγίξει την απαιτούμενη απόδοση και το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων;

24 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Enablers των διαδικασιών (II) Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική δημιουργία, διαμερισμό (sharing) και εκμετάλλευση / χρήση της γνώσης  Δίκτυα εμπειρογνωμόνων (Expert Networks)  Κοινότητες πρακτικής - Communities of Practice (CoPs)  Διαδικασίες επόπτευσης - Mentoring process – για την μεταβίβαση άρρητης γνώσης  Συνεντεύξεις εξόδου (Exit Ιnterviews) – για την ελαχιστοποίηση απώλειας γνώσης η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

25 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Τεχνολογικά Enablers Προσφέρουν εργαλεία βασισμένα στις τεχνολογίες πληροφορικής (IT) για την σύλληψη, την αποθήκευση και τον διαμερισμό γνώσης  Υποστήριξη ρητής γνώσης  Βάσεις δεδομένων  Data Warehouses  Digital Libraries - π.χ. αρχεία pdf - Information Architecture  Υποστήριξη άρρητης γνώσης  Συστήματα υποστήριξης ομάδων Portals - Περιβάλλοντα για συνεργασία μεταξύ ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων πρακτικής CoPs (e.g. Lotus Notes)  Συστήματα διαχείρισης εμπειρογνωμόνων Expert Systems – εστίαση στην άρρητη γνώση  Intranets (παράδειγμα του τραπεζικού τομέα) η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

26 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Παράδειγμα Portal Citron™ main features - Content management - Personalization engine - Communicative environment - Knowledge management (communities of practice) - Document Management (project, public, etc) - File management - Content syndication - Content aggregation - Hierarchical informational trees - Search / metasearch functionality - Intelligent agents, crawlers engines - Administration environment. η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Παράδειγμα:

27 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Ποιοι είναι οι "τομείς" της διαχείρισης γνώσης; What Should be Managed? Ο κύκλος ζωής Life-Cycle της διαχείρισης γνώσης Κατάκτηση της γνώσης Διαμερισμός της γνώσης Ανάπτυξη της γνώσης Χρήση της γνώσης η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

28 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Ποιοι είναι οι "τομείς" της διαχείρισης γνώσης; What Should be Managed? H αντίληψη της Παγκόσμιας Τράπεζας Δημιουργώντας γνώση Διαμερίζοντας γνώση Εφαρμόζοντας γνώση η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

29 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Ποιοι είναι οι "τομείς" της διαχείρισης γνώσης; What Should be Managed? Σύνθεση Δημιουργία γνώσης Υπόθεση: Νέα γνώση δημιουργείται από την επίλυση προβλημάτων στην επιχείρηση Αποθήκευση της γνώσης Υπόθεση: Μεγάλη μερίδα της γνώσης που απαιτείται στην επίλυση προβλημάτων αποθηκεύεται στην ανθρώπινη νόηση, στα αρχεία και στον εξοπλισμό. Χρήση της γνώσης Υπόθεση: Η εφαρμογή της γνώσης για επιχειρησιακή αξία εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα άλλων τριών διαδικασιών και συμβάλλει στη δημιουργία νέας γνώσης. Μεταφορά/Διαμερισμός γνώσης Υπόθεση: Πρόκειται για την ενεργοποίηση και ανάπτυξη της γνώσης έτσι ώστε να συσχετίζεται με τα προβλήματα της επιχείρησης. η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

30 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Κοινωνικοποίηση Socialization Άρρητη γνώση Ρητή γνώση ii Εξωτερίκευση Externalization g i i i i i i Εσωτερίκευση Internalization g i o Εστίαση στη δημιουργία γνώσης η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Ρητή γνώση Άρρητη γνώση Συνδυασμός Combination g gg g

31 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Ακωδικοποίητη Κωδικοποιημένη Αποθηκευμένη •Βάσεις δεδομένων •Digital Libraries •Συστήματα εμπειρογνωμόνων Εντοπισμός Κωδικοποίηση"Συσκευασία" Εστίαση στην αποθήκευση της γνώσης η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ

32 Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Οργανωσιακή Γνώση Καλές πρακτικές Εμπειρογνώμοι Διανοητικό κεφάλαιο Intranets know-how τομέων Κοινότητες Γνώση των πελατών "Προϊόντα" γνώσης Βάσεις δεδομένων καλύτερων πρακτικών Ομάδες εμπειρογνωμόνων IPR - licences, πατέντες Extranets Συστήματα εμπειρογνωμόνων Chat areas Προφίλ των πελατών, βάσεις δεδομένων Εστίαση στην αποθήκευση της γνώσης η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ


Κατέβασμα ppt "Η Διευρυμένη Επιχείρηση E. Soderquist Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο •Η γλώσσα της γνώσης •Τι είναι γνώση; Αναγνώριση διάφορων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google