Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο
Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο Η γλώσσα της γνώσης Τι είναι γνώση; Αναγνώριση διάφορων μορφών γνώσης Πού και πώς διαχειρίζεται η γνώση; Βασικά εργαλεία διαχείρισης γνώσης Ποίες είναι οι αρμοδιότητες ενός CKΟ; Ανάπτυξη αποτελεσματικών δικτύων διαμερισμού γνώσης (Knowledge Sharing Networks – KSN) Μελέτη περίπτωσης: Buckman Laboratories

2 Η Διευρυμένη Επιχείρηση σημασία της γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Η Διευρυμένη Επιχείρηση σημασία της γνώσης Γνώση ως πηγή ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων- Εκμετάλλευση (Exploitation) Κεφάλαιο γνώσης (Knowledge Capital) Μάθηση – “ικανότητα απορρόφησης” (“Absorptive” Capacity) Γνώση ως εργαλείο για αλλαγή και καινοτομία – Εξερεύνηση (Exploration) Η συμμετοχή της γνώσης στις διαδικασίες ανάπτυξης κυρίων ικανοτήτων (Core Capabilities) Ένας νέος πόρος της επιχείρησης που πρέπει να διαχειριστεί

3 Βασική κατανόηση της γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Βασική κατανόηση της γνώσης Polanyi (1966) Η γνώση είναι ουσιαστικά απρόσιτη (intangible) Πάντοτε μπορείς να πεις περισσότερα απ' όσα μπορείς να γράψεις Πάντοτε ξέρεις περισσότερα απ' όσα μπορείς να πείς Snowden (1998) Και Δεν γνωρίζεις τι ξέρεις πριν να οφείλεις να το ξέρεις. Unfortunately, the journey will not be an easy one. Knowledge itself is the focus of thousands of years of study and is still elusive. It is best understood by considering Artisanal knowledge. Look at the bricklayer or plasterer and consider what they know they know and what they don’t know they know. Very little of what these artisans know can be captured in texts or databases. Consider a successful football team, the knowledge they have is not just intangible, it is distributed across all of the players, the manager and the coach.

4 Η γνώση μιλάει την γλώσσα των επενδυτών... : To Knowledge Effect
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Η γνώση μιλάει την γλώσσα των επενδυτών... : To Knowledge Effect Το 1997, με $185 δις θα είχες αγοράσει την Microsoft ή τέσσερις μεγάλες εταιρείες όπως η Boeing, η McDonalds, η Texaco και η Time-Warner “Either the former was overpriced or the latter were underpriced?” Charles Kaufman, Business Week (28 Ιουλίου 1997). Σήμερα η αξία της Microsoft είναι $400 δις!

5 Τι είναι αυτό που δίνει αξία στην Microsoft;
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Τι είναι αυτό που δίνει αξία στην Microsoft; Τα εργοστάσια παραγωγής (παραγωγή CD και εκτύπωση); Τα κτίρια (για γραφεία και για κέντρα έρευνας); Code (για τα λογισμικά); Το μονοπώλιο στις αγορές; Η φίρμα (brand) Microsoft; Οι πατέντες; Οι τεχνολογικές συμμαχίες; Όλα αυτά συν...

6 …το Knowledge Effect της Microsoft
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ …το Knowledge Effect της Microsoft Το knowledge effect στηρίζεται στον συνδυασμό της γνώσης και της εμπειρίας των σημερινών εργαζομένων με το ενσωματωμένη διανοητικό κεφάλαιο όλου του προσωπικού που έχει εργαστεί στην εταιρεία Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για το οποίο η κεφαλαιαγορά προτίθεται να υπερεκτιμήσει (pays a premium for).

7 Πώς μπορεί το διανοητικό κεφάλαιο να μετρηθεί;
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Πώς μπορεί το διανοητικό κεφάλαιο να μετρηθεί; Ι) Εντοπισμός των οργανωσιακών διαδικασιών που στηρίζονται στην γνώση (knowledge-based and knowledge-intensive business processes) E&A, CRM, Διοίκηση Ποιότητας, Πώληση, Brand Management...

8 Πώς μπορεί το διανοητικό κεφάλαιο να μετρηθεί;
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Πώς μπορεί το διανοητικό κεφάλαιο να μετρηθεί; ΙΙ) Ορισμός δεικτών μέτρησης της απόδοσης E&A: Ρυθμός εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε προϊόντα και υπηρεσίες, Αποτελεσματικότητα στην στελέχωση ομάδων, Μεταφορά γνώσης μεταξύ έργων, Μείωση δυσλειτουργιών λόγω έλλειψης γνώσης CRM - Πώληση: Κατανάλωση χρόνου με τους πελάτες, Πωλησηακές επαφές / πωλήσεις, Ρυθμός ανάπτυξης νέων πελατών, Διατήρηση πελατών... Γενικός δείκτης: EVA - Economic Value Added: Μέθοδος εκτίμησης προστιθέμενης αξίας (

9 Τι είναι γνώση; "Justified true belief" (The Philosophers and Nonaka)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Τι είναι γνώση; "Justified true belief" (The Philosophers and Nonaka) Γνώση είναι ένα πλαίσιο εμπειριών, αξιών και πληροφοριών το οποίο παρέχει ένα διανοητικό μοντέλο (mental model) για την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση νέων εμπειριών, αξιών και πληροφοριών (Davenport and Prusak) Ένας συνδυασμός διορατικότητας και πληροφοριών που είναι έγκυρος, πρακτικός και τουλάχιστον μερικά δοκιμασμένος για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος σε μια συγκεκριμένη περίσταση (Leonard-Barton) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ H γνώση, αντίθετα με την πληροφορία, σχετίζεται με τη δράση, βασίζεται στην πρακτική εμπειρία και αποβλέπει σε κάποιο στόχο

10 Μορφές οργανωσιακής γνώσης (I)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Μορφές οργανωσιακής γνώσης (I) Άρρητη (tacit) - Στο μυαλό των ανθρώπων Εμπειρίες, πραγματογνωμοσύνη, συμπεριφορές, διόραση (intuition) Ρητή (Explicit) - Δομημένη και τεκμηριωμένη Δεδομένα, μοντέλα, συμπεράσματα, καλύτερες πρακτικές Not only are there different types of knowledge underpinning a company’s success, there are different forms of this knowledge. It is important to understand the nature of each as they require different approaches to nurture and develop them.

11 Μορφές οργανωσιακής γνώσης (II)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Μορφές οργανωσιακής γνώσης (II) Ενσωματωμένη (embodied) - Στα προϊόντα, στης διαδικασίες, στις οργανώσεις Εμπειρίες, πραγματογνωμοσύνη και τεχνογνωσίες που έχουν ενσωματωθεί στα προϊόντα, στις υπηρεσίες, στης διαδικασίες, στις δομές, στις μεθόδους, στις τεχνικές Λανθάνουσα (Latent) - Κατακτημένη και διανεμημένη (owned and distributed), αλλά όχι ενεργοποιημένη Άτομα και επιχειρήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν τη μη αξιοποιημένη γνώση αν αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές προκλήσεις (π.χ. μία ριζική οργανωσιακή αλλαγή ή μία προσωπική εξέλιξη καριέρας). Η λανθάνουσα γνώση επέτρεψε στη Nokia να μετασχηματιστεί από μια ένα κατασκευαστικό επιχειρηματικό όμιλο σε ένα παγκόσμια ηγετικό οργανισμό των τηλεεποκοινών και η ΙBM να αλλάξει από κατασκευαστική εταιρεία hardware σε μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής Not only are there different types of knowledge underpinning a company’s success, there are different forms of this knowledge. It is important to understand the nature of each as they require different approaches to nurture and develop them.

12 Εντοπισμός της οργανωσιακής γνώσης (και άγνοιας)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Εντοπισμός της οργανωσιακής γνώσης (και άγνοιας) W880 är en vidareutveckling av W800-modellen med fokus på musikrelaterade funktioner. Enligt obekräftade uppgifter ska den nya Walkman-mobilen vara endast 9,4 millimeter tunn och vara utrustad med en 2-megapixelskamera. W880 finns tillgänglig i butiker under första halvåret 2007. ΡΗΤΗ Ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε Ερωτήσεις χωρίς απάντηση ΡΗΤΗ ΑΓΝΟΙΑ Ξέρουμε ότι ξέρεις Ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί ΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΝΟΙΑ ΓΝΩΣΗ Δεν ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε Μη εκφρασμένες ερωτήσεις ΑΡΡΗΤΗ ΑΓΝΟΙΑ Ξέρεις, αλλά δεν ξέρουμε ότι ξέρεις Aπαντήσεις χωρίς ερωτήσεις ΑΡΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ Individual and team knowledge is an elusive thing which takes many guises. Some knowledge is clearly explicit – we know what it is and can use it – the green sector. These are the easy things that certainly don’t need a project debriefing programme to uncover. Here we are Consciously Competent. More difficult are the other sectors and the debriefing process will focus on uncovering these areas. Unconscious Competence – things we can do or have learned which we haven’t recognised. Crystallising them will help make them available explicitly to the organisation as a whole. Conscious Incompetence – things that on reflection we realise that we didn’t know and perhaps still don’t., By surfacing these we can take a decision as to how the gap will be filled in the future. Unconscious Incompetence – this is the most dangerous gap, things we needed to know but didn’t realise it, or things we assumed that someone else knew but didn’t. The project debrief will uncover a number of these and they are very important to future projects. ΑΡΡΗΤΗ

13 Αντικείμενα οργανωσιακής γνώσης (Knowledge Objects)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Αντικείμενα οργανωσιακής γνώσης (Knowledge Objects) Know What Επαγγελματική πραγματογνωμοσύνη Know How Διαδικασίες, μέθοδοι Know Why Γνώση και κατανόηση της στρατηγικής και για σχέσεις αιτίων-αποτελεσμάτων Know When Timing and time pacing Know Where Κατανόηση των αγορών Know Who Γνώση των ανταγωνιστών και των συνεργατών Know Whether Κατανόηση των παραγόντων κινδύνου There are many ways of expressing or defining knowledge but the easiest to grasp quickly is this one. Again no one of these is enough to tackle any problem or opportunity. Successful organisations have teams and individuals with deep knowledge in each of these dimensions. They understand the nature of the knowledge which drives their success and have active processes for developing and nurturing that knowledge in their businesses. Knowledge of some form underpins every business operation and every customer interaction. The trick is to identify what form of knowledge is the most valuable and what makes you unique. Forget the rest and concentrate on nurturing this.

14 η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ
Παράδειγμα: Προσδιορισμός των αντικειμένων γνώσης που χρειάζονται για την εργασία e-learning Ρητή Άρρητη Ενσωματωμένη (Λανθάνουσα) Know What Επαγγελματική πραγματογνωμοσύνη Know How Διαδικασίες, μέθοδοι Know Why Γνώση και κατανόηση της στρατηγικής Know When Timing and time pacing Know Where Κατανόηση των αγορών Know Who Γνώση των ανταγωνιστών και των συνεργατών Know Whether Κατανόηση των παραγόντων κινδύνου There are many ways of expressing or defining knowledge but the easiest to grasp quickly is this one. Again no one of these is enough to tackle any problem or opportunity. Successful organisations have teams and individuals with deep knowledge in each of these dimensions. They understand the nature of the knowledge which drives their success and have active processes for developing and nurturing that knowledge in their businesses. Knowledge of some form underpins every business operation and every customer interaction. The trick is to identify what form of knowledge is the most valuable and what makes you unique. Forget the rest and concentrate on nurturing this.

15 η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ
Παράδειγμα: Προσδιορισμός των αντικειμένων γνώσης που χρειάζονται για την εργασία e-learning There are many ways of expressing or defining knowledge but the easiest to grasp quickly is this one. Again no one of these is enough to tackle any problem or opportunity. Successful organisations have teams and individuals with deep knowledge in each of these dimensions. They understand the nature of the knowledge which drives their success and have active processes for developing and nurturing that knowledge in their businesses. Knowledge of some form underpins every business operation and every customer interaction. The trick is to identify what form of knowledge is the most valuable and what makes you unique. Forget the rest and concentrate on nurturing this.

16 Προς μια στρατηγική της οργανωσιακής γνώσης (knowledge strategy)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Προς μια στρατηγική της οργανωσιακής γνώσης (knowledge strategy) Με ποια γνώση θα ανταγωνιζόμαστε; Πώς μπορούμε να δημιουργούμε ή να αποκτούμε αυτή την γνώση; Πώς μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε την γνώση και την μάθηση; Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδο;

17 Ο στόχος της διαχείρισης γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Ο στόχος της διαχείρισης γνώσης Συμπληρωματική (complementary), συγκλίνουσα, οργανωμένη Περιττή (redundant), αποκλίνουσα (divergent), χωρίς συνδέσεις Να αποφύγει η οργάνωση: τον πολλαπλασιασμό των ίδιων ενεργειών και δραστηριοτήτων την σπατάλη χρόνου και κόπου την επανάληψη λαθών

18 Στάδια ανάπτυξης διαχείρισης γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Στάδια ανάπτυξης διαχείρισης γνώσης Εντοπισμός, αποθήκευση και διαμερισμός της υπάρχουσας γνώσης Καλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης Στρατηγική δημιουργία και κατάκτηση γνώσης (acquiring) Συναγωνισμός με το διανοητικό κεφάλαιο (Competing with knowledge assets)

19 Διαχείριση γνώσης μέσω "enablers"
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Διαχείριση γνώσης μέσω "enablers" “Η γνώση δεν διαχειρίζεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σε μία επιχείρηση είναι να διαχειριστούμε το περιβάλλον έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η εκμετάλλευση της υπάρχουσας και η δημιουργία νέας γνώσης Larry Prusak, ΙΒΜ Chief Knowledge Officer Η διαχείριση της γνώσης βασίζεται σε τρία "enablers" Οργανωσιακά Enablers τα οποία υποστηρίζουν την οργανωσιακή μάθηση Enablers των διαδικασιών τα οποία αναπτύσσουν και υποστηρίζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική δημιουργία, διαμερισμό (sharing) και εκμετάλλευση / χρήση της γνώσης Τεχνολογικά Enablers τα οποία προσφέρουν εργαλεία βασισμένα στις τεχνολογίες πληροφορικής (IT) για την σύλληψη, την αποθήκευση και τον διαμερισμό γνώσης The environment includes: the culture - which determines behaviour - sharing/ hoarding, rewards, progression, divide and rule, autocratic, blame, competitive learning - linked to culture - an organisation that recognises the need to learn, grow, in touch with the world and outside influences - requirement of an adaptive culture OR ‘not invented here (or by me) syndrome Infrastructure - psychical and technical - actual & virtual supports interaction, communication; team and group working, IT is not KM but enables KM - need to harness Intellectual assets - includes sets of people, sets of information ability to recognise what it is and where it is processes to build, protect, and use

20 ΔΓ Organisational Enablers Processes Technology Enablers Enablers 50%
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Organisational Enablers ΔΓ 50% Processes Enablers Technology Enablers 30% 20% Πηγή: Procter & Gamble

21 Οργανωσιακά Enablers Υποστηρίζουν την οργανωσιακή μάθηση
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Οργανωσιακά Enablers Υποστηρίζουν την οργανωσιακή μάθηση Oργανωτικός σχεδιασμός – τυπικές και άτυπες δομές Knowledge Manager - CKO Σχεδιασμός του χώρου εργασίας: open offices, co-location, job-rotation χώροι για συναντήσεις (coffee machine) Οργανωσιακές αξίες – δημοκρατία και διάλογος Τι προσέγγιση του ρίσκου; ...του πειραματισμού; ...της μάθησης; Αμοιβές και αναγνώριση – κίνητρα για μάθηση και διαμερισμού γνώσης, ιεραρχική εξέλιξη για πραγματογνώμονες (champions)

22 Enablers των διαδικασιών (I)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Enablers των διαδικασιών (I) Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική δημιουργία, διαμερισμό (sharing) και εκμετάλλευση / χρήση της γνώσης Διαδικασίες μάθησης (lessons learned) και κρίσης – για άτομα και ομάδες Διαδικασίες αξιολόγησης με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων

23 Διαδικασία αξιολόγησης βασισμένη στις ικανότητες
Προσδιορισμός απαιτούμενου επιπέδου ικανοτήτων ανά θέση Β.Δ ατο- μικών ικα- νοτήτων Β.Δ θέσεων εργασίας Επιβεβαίωση ατομικού προφίλ ικανοτήτων και επιβεβαίωση αποτελεσμάτων απόδοσης σε σύγκριση με στόχους. * Η βάση δεδομένων των εργαζομένων περιέχει το προφίλ ικανοτήτων καθώς επίσης ένα δελτίο προόδου και ένα δελτίο αξιολόγησης Β.Δ εργαζο- μένων * Διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης Μέθοδος αξιο- λόγησης της απόδοσης: Δείκτες, κλίμακες και συλλογή στοιχείων Αναφορά αξιολόγησης Επανατροφοδότηση για αποτελέσματα της αξιολόγησης Β.Δ εργαζο- μένων * Διαδικασία αξιολόγησης βασισμένη στις ικανότητες Έχουμε αγγίξει την απαιτούμενη απόδοση και το απαιτούμενο επίπεδο ικανοτήτων; Όχι Διαδικασία ανάπτυξης ικανοτήτων Ναι Διαδικασία σχεδιασμού σταδιοδρομίας βασισμένη στις ικανότητες

24 Enablers των διαδικασιών (II)
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Enablers των διαδικασιών (II) Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν διαδικασίες για την αποτελεσματική δημιουργία, διαμερισμό (sharing) και εκμετάλλευση / χρήση της γνώσης Δίκτυα εμπειρογνωμόνων (Expert Networks) Κοινότητες πρακτικής - Communities of Practice (CoPs) Διαδικασίες επόπτευσης - Mentoring process – για την μεταβίβαση άρρητης γνώσης Συνεντεύξεις εξόδου (Exit Ιnterviews) – για την ελαχιστοποίηση απώλειας γνώσης

25 η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ
Τεχνολογικά Enablers Προσφέρουν εργαλεία βασισμένα στις τεχνολογίες πληροφορικής (IT) για την σύλληψη, την αποθήκευση και τον διαμερισμό γνώσης Υποστήριξη ρητής γνώσης Βάσεις δεδομένων Data Warehouses Digital Libraries - π.χ. αρχεία pdf - Information Architecture Υποστήριξη άρρητης γνώσης Συστήματα υποστήριξης ομάδων Portals - Περιβάλλοντα για συνεργασία μεταξύ ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων πρακτικής CoPs (e.g. Lotus Notes) Συστήματα διαχείρισης εμπειρογνωμόνων Expert Systems – εστίαση στην άρρητη γνώση Intranets (παράδειγμα του τραπεζικού τομέα)

26 Παράδειγμα Portal Citron™ main features Παράδειγμα:
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Παράδειγμα Portal Citron™ main features - Content management - Personalization engine - Communicative environment - Knowledge management (communities of practice) - Document Management (project, public, etc) - File management - Content syndication - Content aggregation - Hierarchical informational trees - Search / metasearch functionality - Intelligent agents, crawlers engines - Administration environment. Παράδειγμα:

27 Διαμερισμός της γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Ποιοι είναι οι "τομείς" της διαχείρισης γνώσης; What Should be Managed?                                                               Ο κύκλος ζωής Life-Cycle της διαχείρισης γνώσης Κατάκτηση της γνώσης Ανάπτυξη της γνώσης Διαμερισμός της γνώσης Χρήση της γνώσης

28 η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ
Ποιοι είναι οι "τομείς" της διαχείρισης γνώσης; What Should be Managed? H αντίληψη της Παγκόσμιας Τράπεζας Διαμερίζοντας γνώση Δημιουργώντας γνώση Εφαρμόζοντας γνώση

29 Μεταφορά/Διαμερισμός γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Ποιοι είναι οι "τομείς" της διαχείρισης γνώσης; What Should be Managed? Δημιουργία γνώσης Υπόθεση: Νέα γνώση δημιουργείται από την επίλυση προβλημάτων στην επιχείρηση Χρήση της γνώσης Υπόθεση: Η εφαρμογή της γνώσης για επιχειρησιακή αξία εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα άλλων τριών διαδικασιών και συμβάλλει στη δημιουργία νέας γνώσης. Σύνθεση Αποθήκευση της γνώσης Υπόθεση: Μεγάλη μερίδα της γνώσης που απαιτείται στην επίλυση προβλημάτων αποθηκεύεται στην ανθρώπινη νόηση, στα αρχεία και στον εξοπλισμό. Μεταφορά/Διαμερισμός γνώσης Υπόθεση: Πρόκειται για την ενεργοποίηση και ανάπτυξη της γνώσης έτσι ώστε να συσχετίζεται με τα προβλήματα της επιχείρησης.

30 Εστίαση στη δημιουργία γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Άρρητη γνώση Άρρητη γνώση Εστίαση στη δημιουργία γνώσης Κοινωνικοποίηση Socialization Εξωτερίκευση Externalization g i Άρρητη γνώση Ρητή γνώση i i Συνδυασμός Combination g Εσωτερίκευση Internalization g i o Άρρητη γνώση Ρητή γνώση Ρητή γνώση Ρητή γνώση

31 Εστίαση στην αποθήκευση της γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Εστίαση στην αποθήκευση της γνώσης Εντοπισμός Κωδικοποίηση "Συσκευασία" Βάσεις δεδομένων Digital Libraries Συστήματα εμπειρογνωμόνων Αποθηκευμένη Κωδικοποιημένη Ακωδικοποίητη

32 Εστίαση στην αποθήκευση της γνώσης
η γλώσσα τι είναι; διαχείριση εργαλεία CKO ΔΔΓ Εστίαση στην αποθήκευση της γνώσης Οργανωσιακή Γνώση Καλές πρακτικές Εμπειρογνώμοι Διανοητικό κεφάλαιο Intranets know-how τομέων Κοινότητες Γνώση των πελατών "Προϊόντα" γνώσης Βάσεις δεδομένων καλύτερων πρακτικών Ομάδες εμπειρογνωμόνων IPR - licences, πατέντες Extranets Συστήματα εμπειρογνωμόνων Chat areas Προφίλ των πελατών, βάσεις δεδομένων


Κατέβασμα ppt "Η Διευρυμένη Επιχείρηση διαχείριση γνώσης - περιεχόμενο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google