Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κρητομυκηναϊκή Κνωσσός 3000, Πύλος 1000, Μύκήνες 100 Δίσκος Φαιστού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κρητομυκηναϊκή Κνωσσός 3000, Πύλος 1000, Μύκήνες 100 Δίσκος Φαιστού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κρητομυκηναϊκή Κνωσσός 3000, Πύλος 1000, Μύκήνες 100 Δίσκος Φαιστού
Φωνογράμματα και 260 Ιδεογράμματα, όταν αναφέρονται μέτρα, αριθμοί, έμψυχα 90 Συλλαβογράμματα

2 Δεν γίνονται οι εξής διακρίσεις
Δεν σημειώνονται τα τελικά σύμφωνα Δεν σημειώνονται οι δίφθογγοι Από τα υγρά εμφανίζεται μόνο το ρ Εμφανίζονται μόνο άηχα Δεν γίνεται διάκριση μακρών / βραχέων

3 Στάδια Γραφής Σημασιογραφία Εικονογραφική Γραφή Φωνογραφικές Γραφές
Αλφαβητικές Γραφές

4 Σταθμοί στην Εμφάνιση Γραφών
: Σουμερία (Ιράκ) èεικονογράμματα, Κίνα èιδεογράμματα 3.000 : Ινδία : Αιγυπτιακή ιερογλυφική "γραφή των Θεών" : Φοινικικό èΕλληνικό, Αραμαίοι (Συρία) èεβραϊκό, αραβικό 600 : Ρώμη (λατινικό από το χαλκιδικό

5 Φοινικικό Αλφάβητο Α-Τ : Βόρειο σημιτικό (Φοινικικό)
Αλφάβητο Σαμάρειας (375 π.Χ.) Ρόδος Αριστερόστροφη γραφή Alef, he, ajin, wau Ξ και Ψ Τόνοι

6 Τι προκάλεσε τη διαίρεση της ΑΕ
Παρουσία λαών που ήταν ήδη εγκατεστημένοι Διαδοχική άφιξη Ελλήνων

7 Πώς εξηγείται η εγγύτητα απομακρυσμένων διαλέκτων
Ομοιόμορφο υπόστρωμα Μετανάστες μετέφεραν τη γλώσσα

8 Ποια τα προβλήματα ταξινόμησης;
Η μετανάστευση έγινε με συνεχείς μετακινήσεις που είχαν ως συνέπεια την ανάμειξη Οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με άλλους λαούς Αναπτύχθηκαν νεωτερισμοί σε κάθε διάλεκτο Έγινε δανεισμός

9 Ομοιότητες οφείλονται σε:
Στοιχεία από εποχή Πρωτοελληνικής Ίδιες επιδράσεις σε διαφορετικές διαλέκτους Κατάλοιπα παλαιότερης διαλέκτου Δάνεια, παράλληλες εξελίξεις

10 Διαίρεση Ιωνική : Μ. Ασία, Εύβοια, Αττική
Αιολική : Λέσβο, Βοιωτία, Θεσσαλία Δωρική : Σπάρτη, Κρήτη, Άργος, Κόρινθο, Κ. Ιταλία

11 Χαρακτηριστικά Αττικο-Ιωνική : α>η, εφελκυστικό ν, γ’ πληθυντικό αορίστου –σαν, ην αντί ης Ιωνική : -σσ αντί –ττ, ξυνός / κοινός, κείνος /εκείνος, μέζων / μείζων, βόλομαι / βούλομαι, πόλις-πόλιος, τωγωνος Αρκαδοκυπριακή :ιν/ εν, -αυ Μιλτιάδαυ, πος /προς, κας / και, πτόλις Αιολική : kw>π, πέσσαρες,, Μέλαγχρος Πιθώνειος, ε αντί ι μετά από ρ Δαμοκρέτω

12 Δυτική : τ, ντ π.χ. δίδωτι, αριθμητικά σε κάτιοι, οδελός, δείλομαι
Αλλαγές : οι / τοι, α μακρό, μεν / μες Ίωνες : τέσσαρες Αθηναίοι : τέτταρες Νεώτεροι Ιώνες : τέσσερες Λέσβιοι : πέσσυρες Βοιωτοί : πέτταρες

13 Μακεδονική Διάλεκτος Λεξικογραφικά στοιχεία (Αμερίας, Ησύχιος)
Βασικά χαρακτηριστικά Πρωτοελληνικής εκτός φ, θ, χ / β, δ, γ δώραξ Σάρισα, ρύμη, παρεμβολή

14 Λογοτεχνικές Γλώσσες Ομηρικά έπη : κράμα, τεχνητή γλώσσα
Λυρική Ποίηση : Ιωνική / δωρική διάλεκτος Ιωνικός Πεζός Λόγος Αττικός Πεζός Λόγος Αττική Τραγωδία : αττική / δωρική Κωμωδία : αττική / δωρική

15 Μορφές Κοινής Αττική Κοινή : Αμφικτιονία Δήλου, Ιωνικός κόσμος, Μακεδονία Δωρική Κοινή : Πελοπόννησος, Κρήτη, Ρόδος, Αχαϊκή Συμπολιτεία ΒΔ Κοινή : Αιτωλική αμφικτιονία

16 Δημιουργία Κοινής

17 Λόγοι δημιουργίας της Κοινής
διοικητικοί-πολιτικοί : Η ενοποίηση των περιοχών που κατακτήθηκαν από τους Μακεδόνες, έπειτα από τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.), δημιούργησε την ανάγκη για μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας οικονομικοί : ανάγκη για γλωσσική επικοινωνία προκειμένου να πραγματοποιούνται ανετότερα οι οικονομικές συναλλαγές

18 Γιατί η Αττική αποτέλεσε τη βάση της Ελληνιστικής Κοινής ;
λόγοι ιστορικοί : Η υιοθέτηση της Αττικής του 5ου αιώνα ως επίσημης γλώσσας των μακεδόνων και γλώσσας της διοίκησης και της διπλωματίας λόγοι οικονομικοί : η Αθήνα είναι μια οικονομική υπερδύναμη που επιβάλει τη γλώσσα της στις οικονομικές της συναλλαγές. Επίσης, ο Πειραιάς είναι ένα σημαντικό λιμάνι, όπου δουλεύουν μέτοικοι και μετανάστες που έχουν έρθει να βρουν δουλειά.

19 λόγοι πολιτικοί : Η Αθήνα με την εγκαθίδρυση της Αθηναϊκής Συμμαχίας εξουσιάζει τους συμμάχους και επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο τη γλώσσα της. Εγκαθιστά κληρούχους στις συμμαχικές πόλεις-κράτη, η απονομή δικαιοσύνης γίνεται στην Αθήνα, κτλ. λόγοι πολιτισμικοί : Η Αθήνα είναι ένα πρυτανείο σοφίας. Υπάρχει μεγάλη λογοτεχνική και φιλοσοφική παραγωγή στην αττική διάλεκτο που περιβάλλεται κατ'αυτόν τον τρόπο με κύρος. Επίσης, συρρέουν στην Αθήνα για σπουδές κοντά σε σημαντικούς δασκάλους άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας. λόγοι στρατιωτικοί

20 Πηγές Ελληνιστικής Κοινής
Το έργο του Ξενοφώντα, του Πολύβιου, του Αριστοτέλη καθώς και η μετάφραση των Ο' τον 3ο και 2ο π.Χ αιώνα, οι πάπυροι της Αιγύπτου, δηλαδή κείμενα όπως προσωπικά γράμματα μισομορφωμένων πολλές φορές ανθρώπων, λογαριασμοί, αναφορές, κ.τ.λ που αρχίζουν από το 300 π.Χ. βιβλικά κείμενα Παρατηρήσεις Γραμματικών (Φρύνιχος, Μοίρις)

21 Χαρακτηριστικά ο ρυθμός της γλώσσας μετατρέπεται από ποσοτικός (διάκριση μακρών και βραχέων φωνηέντων) σε τονικό και πολλά φωνήεντα ισοφωνίζονται, οι δίφθογγοι μονοφθογγίζονται (αι=ε), το f και η δασεία παύουν να προφέρονται, αυξάνονται τα εξακολουθητικά σύμφωνα (β, δ, γ, φ, θ, χ) Φωνηματοποιείται το [z]

22 Μορφολογία Φεύγει ο δυϊκός
Απλοποίηση ανώμαλων τύπων: ναυς>πλοίον, υς>χοίρος και εξομαλύνεται η 3η κλίση Εξαφανίζεται η αττική κλίση Ρήματα σε –μι και ανώμαλα ρήματα εξομαλύνονται Ευκτική περιορίζεται Παρατατικός ήμην αντί ην

23 Σύνταξη Αναλυτική. Αυξάνει ο συνταγματικός άξονας και μειώνεται ο παραδειγματικός Χρήση προθέσεων Εξασθενίζει δοτική και γενική και αλλάζει η σύνταξη

24 Λεξιλόγιο Κληρονομημένες λέξεις αλλάζουν σημασία
Πρωτότυπες λέξεις αντικαθίστανται από παράγωγες Αλλαγή σημασίας λέξεων Εμπλουτισμός μέσω δανεισμού από περσική, λατινική, εβραϊκή Παραγωγή επιθημάτων –της, ευτής, -ας, -ισσα, -τρια, -ευω, -ιζω

25 Η σημασία μιας λέξης μπορεί να:
Πλατύνει, π.χ. πόδι, καρδιά Στενέψει, π.χ. ποιητής Καλυτερέψει, π.χ. λεβέντης, λέσχη Χειροτερέψει, π.χ. πονηρός, μοχθηρός, πανούργος, αγαθός

26 Σχέση Ελληνιστικής με ΝΕ
Συνδετικός κρίκος Η γραπτή μορφή της Ελληνιστικής εξελίσσεται στη γλώσσα των αττικιστών και την καθαρεύουσα, ενώ η προφορική στην προφορική των λαϊκών κειμένων και τη δημώδη ελληνική

27 Αττικισμός Πρέσβευε τη χρησιμοποίηση της καθαρής αττικής ενώ θεωρούσε την κοινή υποδεέστερη Χαρακτηριστικά : -ττ/-σσ, -ρρ/-ρσ, ες/εις, ξυν/συν

28 Λόγοι Παιδεία Ρητορική Κατοχή Σύλλα Αναζήτηση γοήτρου

29 Επίδραση Ελληνιστικής Κοινής
Λατινική Εβραϊκή Ιλλυρο-αλβανική Αρμενική Γεωργιανή Αιθιοπική Γοτθική Σλαβική Κοπτική

30 Μεσαιωνική Ελληνική

31 Προβλήματα Χρονολόγησης
Τριανταφυλλίδης : 330 μ.Χ. Βrowning : 600 μ.Χ Γλωσσικό κέντρο = Κων/πολη Αττικίζοντας γραπτός λόγος vs ζωντανός προφορικός λόγος.

32 Ιστορικά Επίσημη γλώσσα=λατινική
Χριστιανισμός/ Ανατολή/ Ρωμαϊκό στοιχείο (Ρωμαίος>Ρωμαιός>Ρωμιός> Ρωμιοσύνη)

33 Λατινική επίδραση Λόγια Λατινική (διοίκηση, στρατός)
Λαϊκή Λατινική : στάβλος<stablum< stabulum, τάβλα, τούβλο, τίτλος, βούκινο, στέρνα, μούστος, πισίνα, μανουάλι, δίσεχτος, σούβλα, κουβέντα, διαφεντεύω, ξόμπλι -άρης<-arius, άριο<-arium, άτος<-atus, -ούκλα<-ucula, -ούρα<-ura

34 Πηγές Σκόλια (συνθήματα που ακούγονταν στον Ιππόδρομο και που μετέφεραν αυτούσια οι αρχαΐζοντες συγγραφείς) Συναξάρια, Βίοι Αγίων, απόκρυφα κείμενα Βυζαντινή Γραμματεία (Μαλάλας, Μόσχος, Κων/νος Πορφυρογέννητος) Πρωτοβουλγαρικές πινακίδες

35 Φωνητική Ισοφωνίζεται το [y] προς το [ι] (ιωτακισμός)
Ημιφωνοποιούνται τα [I], [e] πριν από φωνήεν χωρίον>χωριό Αφομοίωση Συμφώνου πριν από ένρινο νύμφη>νύφφη, πράγμα>πράμμα, ψέγμα>ψέμμα, πενθερός>πεθθερός Χάνονται τα διπλά : βάλλω>βάζω, στέλλω>στέλνω, ψάλλω>ψέλνω

36 Μορφολογία Εξαφάνιση της 3ης κλίσης Θηλυκά 2κλιτα γίνονται αρσενικά
Εξομάλυνση αντωνυμιών Εξαφάνιση άτονων αρχικών φωνηέντων (οσπίτιον, ωσάν, ερωτώ, ημέρα) Κατάργηση απαρέμφατου, ευκτικής, υποτακτικής. Καταλήξεις σε –νω και –ώνω στον/στην ξε- (έξω, πολύ, εντελώς, στέρηση)

37 Σύνταξη Αναλυτική Σύνταξη Χρήση αιτιατικής και προθέσεων

38 Λεξιλόγιο: Δανεισμός από
Λατινική : δομέστιχος, βήλον, τρούλος, σκούπα, κούπα, στράτα Ιταλική Βαλκανικές γλώσσες : λάγιος, σιούτο Γαλλική : τσάμπρα, κουρτέσα Αραβικές και τουρκική : φαρί, αμιράς, νεράτζι Αλβανικές : βλάμης, μπέσα, μπαμπέσης ΑΕ : άλογον ον, πολιτεία

39 Παραγωγή με παλιές και νέες καταλήξεις
Σύνθεση παρατακτική (πρασινοβένετοι) και προσδιοριστική (τριχορραχάται)

40 Εξέλιξη πριν την Άλωση Κατάλυση του Γλωσσικού Κέντρου και εμφάνιση ΝΕ ιδιωμάτων

41 Αποτελέσματα διγλωσσίας
Λογοτεχνία : τα συναισθήματα δεν βρίσκουν την κατάλληλη έκφραση Παιδεία : γίνεται προνόμιο ορισμένων τάξεων Εκβαρβαρώνεται και η αρχαΐζουσα και επομένως η ελληνική μένει ακαλλιέργητη

42 H Eλληνική Γλώσσα Τέλη 11ου αι : εισβολές Σελτζούκων : Δανεισμός λέξεων τουρκικής Στενή (όχι πάντα φιλική) επαφή με Δύση (Σταυροφορίες, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Γερμανοί μισθοφόροι στο Βυζαντινό Στρατό, παροικίες εμπόρων) : δανεισμός από ιταλική (λεξιλόγιο ναυτιλίας), γαλλική (φεουδ. δίκαιο), καταλανική, ισπανική

43 Γλωσσική κατάσταση Η λατινική κυριαρχία έχει ως συνέπεια να ξεπέσει το κύρος της λόγιας γλώσσας, αφού παραμερίζεται ο γλωσσικός μηχανισμός Στη Δύση χρησιμοποιύνταν η λαϊκή γλώσσα Η αρχαϊστική παιδεία δεν είναι πια αναγκαία για κοινωνική αναρρίχηση Οι λόγιοι επιθυμούν την "αναλλοίωτη" γραπτή γλώσσα

44 Πηγές Πτωχοπροδρομικά Μιχαήλ Γλυκάς Ιπποτικά Μυθιστορήματα
Διγενής Ακρίτας Σπανέας Χρονικόν του Μωρέος

45 Αλλαγές στη φωνητική Ουράνωση του /k/ σε /ts/ Εξαφάνιση τελικού -ν
Ανομοίωση κτ, χθ > χτ : πτ, φθ > φτ : σθ > στ, σχ > σκ Ελληνικές δίφθογγοι

46 Αλλαγές στη Μορφολογία
Κλονίζεται η γενική Η απώλεια του τελικού –ν μειώνει το κλιτικό παράδειγμα Αναδιάρθρωση των κλίσεων Θέλω+απαρέμφατο / θέλω ίνα > θα περιφραστικοί χρόνοι (παρακείμενος, υπερσυντέλικος / -ουν και ούσιν Εξαφάνιση ευκτικής και αντικατάσταση με περιφραστικούς τύπους

47 Σύνταξη Αναλυτική δομή της γλώσσας
Οι προθέσεις συντάσσονται με αιτιατική Σύνταξη των εάν/αν+οριστική Επανάληψη άρθρου : το παιδί το μεγάλο Επανάληψη άρνησης : ούτε να μιλήσει δεν ξέρει

48 Λεξιλόγιο Παραγωγή (-ίτσι, -ούτι) Δανεισμός από:
Βενετσιάνικα (κουβέρτα, καπετάνιος, φουρτούνα) Αρβανίτικη (μπαμπέσης, γκιόνης) Βλάχικη (μανούρι) Γερμανική (τσίγκος) Τουρκική (κατής, άρτζι) Γαλλική Σλαβικές (σανός)

49 Έκταση της Ελληνικής Κυρίως Ελληνικός χώρος Τουρκία Κύπρος Βουλγαρία
Αλβανία Βορειοηπειρώτες Αίγυπτος Β &Ν Αμερική Ιταλία (Σαλέρνο, Καλαβρία. Ομιλητές όχι έλληνες)

50 Η ελληνική γλώσσα την περίοδο της Τουρκοκρατίας 1453-1821
Η Λαϊκή Γραμματεία δεν έχει το κύρος της Λόγιας Δεν υπάρχει εθνική Γλώσσα Εξάπλωση πολίτικης εκτός Κων/πολης, άρα εξάπλωση προφορικής κοινής Συνειδητοποίηση αξίας της προφορικής Γραμματική του Σοφιανού (1540) Λεξικό da Somavera. Συνδέεται η εθνική γλώσσα με την εθνική Αναγέννηση

51 Δημιουργία Κοινών Κύπρος : Χρονικό του Βουστρωνίου, Μαχαιρά, ερωτική συλλογή ποιημάτων. Τα ελληνικά της Κύπρου διαφέρουν πολύ και δεν αποτελούν βάση για μια κοινή γραπτή. Κατάληψη 1571 Δωδεκάνησα : Εμ.Γεωργηλάς, ερωτικά ποιήματα. Κατάκτηση 1522

52 Δημιουργία Κοινών Κρήτη : Ερωφίλη, Ερωτόκριτος, Ζήνων, Βασιλεύς Ροδολίνος, Γύπαρης. Πρόκειται για λογοτεχνική γλώσσα. Κατάληψη Η Κρήτη δεν έγινε η Τοσκάνη της Ελλάδος γιατί : έλλειψη ενότητας, απουσία αίγλης δημώδους γραμματείας, χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο

53 Δημιουργία Κοινών Επτάνησα : Γραμματική Σοφιανού

54 Αλλαγές Ο τόνος στα ουσιαστικά ακολουθεί τον τονισμό της αρχαίας, στα επίθετα όμως ακινητοποιείται τες / τις Παραγωγή : -τζης, -λης Σύνθεση

55 Δανεισμός από Τουρκική
Σπίτι και νοικοκυριό : κονάκι, σεντούκι, φιτίλι, σοφράς, τέντζερες, τουλούμι Φαϊ, ποτό : γιαχνί, καπαμάς, κεφτές, χαλβάς Ρούχα : φέσι, γελέκι, γιακάς, παπούτσια Στρατός, διοίκηση : μπαρούτι, γιαταγάνι Ανθρωπος : μπόι, νάζι, κέφι, λεβέντης, αφέντης, γλέντι, αμανές, τέλι Λείπουν οι ποιμενικοί όροι

56 Διαμόρφωση της Εθνικής Γλώσσας
Η γλώσσα φτωχαίνει σε αφηρημένες έννοιες Ανώτερες τάξεις, Ορθόδοξη εκκλησία χρησιμοποιούν τη Λόγια Γλώσσα Δημιουργία Λογοτεχνικών Γλωσσών

57 Γλωσσικό Ζήτημα Συντηρητικοί : υπακοή στο Σουλτάνο, λόγια γλώσσα (Π. Κοδρικάς) Επηρεασμένοι από το δυτικό ορθολογισμό είδαν στη γλώσσα του λαού έναν εκφυλισμένο τύπο γλώσσας (Βούλγαρης, Δούκας, Κομμητάς)

58 Γλωσσικό Ζήτημα Αδαμάντιος Κοραής : αφετηρία η λαϊκή αλλά 'καθαρισμός' (απόρριψη λέξεων τουρκικής, φωνολογία αρχαίας, σύνταξη αρχαίας) π.χ. ψάρι / οψάριον

59 Γλωσσικό Ζήτημα Προοδευτικοί : παραμερισμός λόγιας παράδοσης και αναγωγής λαϊκής σε εθνική γλώσσα, καλλιεργώντας τις λαϊκές γλωσσικές πηγές (Καταρτζής, Μοισιόδακας, Βηλαράς)

60 Πελοποννησιακή Κοινή Δεν είχε ριζικές φωνητικές αλλαγές
Δεν είχε αρχαϊκά γνωρίσματα Εγγύς στην κοινή της όψιμης βυζαντινής αυτοκρατορίας Περιβεβλημένη με κύρος (Ρόλος Πελοποννήσιων στον Αγώνα) ΟΜΩΣ άφιξη Φαναριωτών

61 Καθαρεύουσα 19ος αι. Προοδευτικός καθαρισμός της δημοτικής
Νοθευμένη (ψευτοαρχαϊσμοί, υπερδόκιμοι τύποι, συντακτικά λάθη) δίχως ενότητα και ομοιομορφία Χρησιμοποιείται στην Παιδεία, Τύπο, Δημόσια Ζωή, Κράτος

62 Καθαρεύουσα Ρευστότητα : αν δεν ημπορώ, αν δεν δύναμαι, εάν δεν δύναμαι, εάν μη δύναμαι Ανάμιξη μορφολογικών παραδειγμάτων : έφερες / ήνεγκας Αν ήθελε να γίνει Εθνική Γλώσσα έπρεπε να έχει όρους για κάθε έννοια

63 Δημοτική Ψυχάρης ( ) "Το Ταξίδι μου" : κωδικοποίηση, συστηματοποίηση λαϊκής, δανεισμός από καθαρεύουσα για φιλοσοφική, επιστημονική, φιλολογική έκφραση. Επιχειρήματα ιστορικά και γλωσσικά.

64 Καθαρεύουσα-Δημοτική
Fallmerayer Μετάφραση Ιλιάδος από Α. Πάλλη Μετάφραση Καινής Διαθήκης 1917 : δημοτική σε πρώτες τάξεις δημ. Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση Επαναφορά καθαρεύουσας (1967) 1974 : Θέσπιση δημοτικής

65 Αίτια διγλωσσίας Οι ημιμαθείς έλκονται από την καθαρεύουσα
Υπάρχει γεωγραφική απομόνωση Κύρος αρχαϊσμού που πηγάζει από κύρος της Α.Ε Συνδυασμός Γλωσσικού ζητήματος με θρησκευτική και πολιτική ζωή του τόπου

66 Νεοελληνικά Ιδιώματα Βόρεια : Σθένωση του /e/ σε /i/ και του /o/ σε /u/, αποβολή φωνηέντων σκλι, γρν, δημιουργία περίεργων συμφωνικών συμπλεγμάτων (Θρακιώτικα, Μακεδονικά, Λεσβιακά, Ηπειρώτικα, Θεσσαλικά) Νότια : ορίζονται αρνητικά (Μεγάρων, Πελοποννήσου, Δωδεκανήσου και Κύπρου, Κρήτης)

67 Νεοελληνικές Διάλεκτοι
Ποντιακή : αρχαϊσμοί (τίμεσον,νύφε), διατήρηση -ν (παιδίον, στόμαν), συναίρεση του ιο σε [oe] κοράσιον, το [x] γίνεται [ ], αφομοίωση του τ (σο σπίτιν) Kαππαδοκική ΚατωΙταλική Τσακώνικη


Κατέβασμα ppt "Κρητομυκηναϊκή Κνωσσός 3000, Πύλος 1000, Μύκήνες 100 Δίσκος Φαιστού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google