Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
και η εφαρμογή τους στην ΕΛΛΑΔΑ

2 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... και πώς φτάσαμε στα ΔΛΠ
ΜΕΡΟΣ Α Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... και πώς φτάσαμε στα ΔΛΠ

3 Προϊστορικά χρόνια Η Λογιστική σκέψη εμφανίστηκε πριν
από την ανακάλυψη των Μαθηματικών και της Λογοτεχνίας! Σφηνοειδής γραφή που ευρέθη πλησίον της αρχαίας Βαβυλώνας σε πλίνθο του 2200πΧ: «Δίνω 40 χρυσούς κύβους στον Λαλαβίρ, γυιό του Μπελ-Άκχε, που θα μου τα επιστρέψει τον μήνα Ινάρ, μέσα στον Ναό του Ήλιου, στη Βαβυλώνα»

4 Κείμενα στην Αγία Γραφή…
Παλαιά Διαθήκη: «Όπου χείραι πολλαί, κλείσον. Ό εάν παραδίδων, εν αριθμώ και σταθμώ, και δόσις και λήψις, πάντα εν γραφή» Σοφία Σιχάρ ΜΒ΄ στ.6-7. Καινή Διαθήκη: «Έλεγεν ο Κύριος προς τους μαθητάς αυτού: άνθρωπός τις ήν πλούσιος, ός είχεν οικονόμον και ούτος διεβλήθη αυτώ ως διασκορπίζων τα υπάρχοντα αυτού. Και φωνήσας αυτόν είπεν αυτώ: τι τούτω ακούω περί σού; απόδος τον λόγον (=λογαριασμόν) της οικονομίας σου (=διαχειρίσεώς σου), ου γαρ δύνει έτι οικονομείν» Λουκάς, ΙΣΤ’ στ1-2.

5 Αρχαία Ελλάδα «Ο Περικλής εστήριξεν την πολιτικήν του μεγαλοπρεπούς του προγράμματος ... …εις την περί το Δημόσιον Λογιστικόν μεγάλην προσοχήν.. .» καθ. Α. Ανδρεάδης «Ιστορία της Ελληνικής Δημοσίας Οικονομίας»

6 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Η Λογιστική ως μέσο παρακολούθησης των εμπορικών συναλλαγών εμφανίζεται μεταξύ των ετών 1345 και 1359 στις ακμάζουσες τότε Ιταλικές πόλεις Γένοβα, Φλωρεντία και Βενετία. Φαίνεται ότι υπήρχε το διπλογραφικό σύστημα, αλλά οι έμποροι το φύλαγαν σαν επαγγελματικό μυστικό !

7 Το 1494 ο Ιταλός μοναχός Luca Pacciolo
Δημοσιεύει στη Βενετία το περίφημο έργο Suma de Aritmetica Geometria Proportioni e Proportionelita κι έτσι άνοιξε το δρόμο για την ταχύτατη εξάπλωση της Λογιστικής σ΄ ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη…

8 το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου
είναι αφιερωμένο στην διπλογραφική Λογιστική Ο Pacciolo προτείνει την τήρηση των εξής 6 βιβλίων: Livro a Devito e a Rachloti (Βιβλίο Χρεωστών και Πιστωτών) Livro a Vendite (Βιβλίο Πωλήσεων) Livro a Provenesgine (Βιβλίο συναλλαγών και συναλλάγματος) Livro del Chapitali (Βιβλίο κεφαλαίου) Livro dell’ entrata e dell’ escrita (Βιβλίο ταμείου) Livro Secreto (Μυστικό βιβλίο)

9 ΣΟΥΗΔΙΑ 16ος-17ος αιώνας 1539 Βασιλεύς Γουσταύος Βάζας
ιδρύει μόνιμο επιμελητήριο για την κεντρική δημοσιονομική διοίκηση. 1611, ο διάδοχος Γουσταύος Αδόλφος διαιρεί το επιμελητήριο στα δύο: Το ένα κομμάτι ανέλαβε το Θησαυροφυλάκιο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό το άλλο την αναδιοργάνωση των κρατικών εξόδων και την κατάστρωση νέου Λογιστικού Συστήματος

10 300 χρόνια μετά… 1923 ο Γερμανός καθηγητής Schmalenbach δημοσιεύει το πρώτο Λογιστικό Σχέδιο. 1930, ΗΠΑ. Κλαδικά Λογιστικά σχέδια 1933, ΗΠΑ. National Recovery Act: «O Πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να επιβάλλει κανόνες ομοιόμορφης τήρησης λογαριασμών ανά βιομηχανικό κλάδο» 1937, Göring. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο καθίσταται υποχρεωτικό στην Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο κλπ εκτός από την Ελλάδα

11 ΕΛΛΑΔΑ 1955 επιτροπή υπό τον καθηγητή της ΑΣΟΕΕ κ Μάριο Τσιμάρα για την εκπόνηση Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, η οποία το τελείωσε το 1957, και το 1959 έγινε η τελική ανακοίνωση στο Α΄ Πανελλαδικό Λογιστικό Συνέδριο (Βαρδάκος). Όμως: Δεν έγινε ομόφωνα αποδεκτό !

12 1966: Α’ Πανελλήνιο Οικονομικό Συνέδριο .
Σοβαρές αντιρρήσεις εκφράστηκαν για την αξία του, όσον αφορά τις πρωτο-διατυπούμενες τότε «Λογιστικές Αρχές», από πολλούς διαπρεπείς Έλληνες οικονομολόγους, που προχώρησαν… 1966: Α’ Πανελλήνιο Οικονομικό Συνέδριο . αντανάκλαση του διεθνούς θορύβου 1964: Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA) American Institute of Certified Public Accountants Προχώρησε στην δημοσίευση των US-GΑAP (Generally Accepted Accounting Principles). (Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών)

13 Τι είναι όμως οι «λογιστικές αρχές»;
Υπάρχουν Γενικά Αποδεκτές Λ.Α., όπως Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, Η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας Υπάρχουν όμως και ΛΑ στις οποίες ασκείται κριτική από επιστήμονες και αγορές, όπως Η αρχή του ιστορικού κόστους, Η αρχή της συντηρητικότητας Μόνο η υιοθέτηση ενιαίων λογιστικών αρχών σε ΟΛΕΣ τις χρήσεις οδηγεί σε αξιοπιστία των δημοσιευόμενων αποτελεσμάτων

14 …για τις αποσβέσεις των παγίων (κατά τα ΔΛΠ)
Κάθε επιχείρηση έχει καθήκον να καθορίσει τις «Λογιστικές» αρχές που θα ακολουθεί για τις αποσβέσεις των παγίων της, Η ωφέλιμη ζωή καθορίζει την απόσβεση Πχ Η ΕΤΕ καθόρισε… Τα έπιπλα θα έχουν ωφέλιμη ζωή 5 χρόνια Τα αυτοκίνητα 7 χρόνια Το Λογισμικό (s/w) 3-4 χρόνια

15 μετά τη Δικτατορία… 1980, ΠΔ1123/1980 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
1984, ΠΔ 148/1984 Κλαδικό Λ.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. 1991, Οδηγία 91/674/ΕΟΚ επιβάλει την εναρμόνιση του εγχώριου Κλαδικού Λ.Σ. με τα ισχύοντα στα άλλα κράτη – μέλη, «για να παρακολουθούνται ομοιόμορφα τα οικονομικά γεγονότα και μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ». 1999, ΠΔ 64/1999, (σε ισχύ από )

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ

17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΑ Δ.Λ.Π.

18 Πρόβλημα 1ο (άϋλα πάγια)
Πρόβλημα 1ο (άϋλα πάγια) Διαφημιστική Πινακίδα στο Καρλόβασι με Διαφημιστική Πινακίδα στο Σύνταγμα. Αποσβέννυνται το ίδιο (στον ίδιο χρόνο), αλλά πόσοι τις βλέπουν;

19 Πρόβλημα 2ο (πάγια) Πάγιο στο Καρλόβασι (πχ ένα βυρσοδεψείο κτισμένο το 1910) και Πάγιο ίδιας κατασκευής στην οδό Πανεπιστημίου (πχ το κτίριο στη γωνία με τη Χ.Τρικούπη) ΕΛΣ: Απόσβεση σε 10 χρόνια για όλους ! ΔΛΠ: Ωφέλιμη αξία

20 Βλέπουμε ότι… Δεν αποσβέννυνται όλα με τον ίδιο ρυθμό Αρα με τα ΔΛΠ…
έχουμε μεγαλύτερες αναπόσβεστες αξίες Δηλαδή… μικρότερες ζημιές Κατά συνέπεια… αναβαλλόμενη φορολογία

21 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Δημιουργούνται όταν υπάρχει
Ε Τ Ε Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ως προς την αναγνώριση εσόδων ή εξόδων μεταξύ των Λογιστικών Βιβλίων και των Φορολογικών υπολογισμών Γνωρίζουμε δηλ. έναν μελλοντικό φόρο και έτσι πρέπει να κάνουμε κατάλληλη εγγραφή στα βιβλία μας

22 Πρόβλημα 3ο (αναπροσαρμογή αξίας)
Στην Ελλάδα, η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων γίνεται με νόμο και είναι ίδια για όλα (τελευταίο ΠΔ 106/2002) Στα ΔΛΠ οι αναπροσαρμογές γίνονται με εκθέσεις ειδικών εκτιμητών και βέβαια δεν είναι κατ’ ανάγκη ίδιες.

23 Οι 6 “αδελφές” (πρώην 7) Morgan Stanley Deloitte & Touche Tohmatsu
PricewaterhouseCoopers BDO KPMG Ernst & Young Arthur Andersen (Parmalat, Enron)

24 Πρόβλημα 4ο (ασφαλιστικές προβλέψεις)
Μαθηματικές (ή Ασφαλιστικές) προβλέψεις: είναι η διαφορά της παρούσας αξίας των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από την παρούσα αξία των μελλοντικών ασφαλίστρων και κρατιούνται για την αντιμετώπιση μελλοντικών ζημιογόνων γεγονότων από αναληφθέντες κινδύνους

25 Οι προβλέψεις για κινδύνους επενδύσεων μπορούν να είναι σημαντικά μικρότερες, γιατί δεν είναι και τόσο απρόβλεπτοι (έχουν πχ εγγυημένα επιτόκια στη λήξη τους, υπάρχει διασπορά χαρτοφυλακίου κλπ) Συνεπώς μπορεί να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους μιας ασφαλιστικής επιχείρησης όταν πουλάει επενδυτικά προϊόντα πχ Unit Linked !

26 Τα προβλήματα αυτά… 1973: Ίδρυση της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC), 9-μελής Έργο της ήταν η προώθηση της χρήσης των ΔΛΠ σε παγκόσμιο επίπεδο. Διορίζει και τα μέλη της SAC (Επιτροπής Προτύπων) 2001: Αντικαταστάθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 14 Έργο του είναι η ανάπτυξη, η έγκριση και η προώθηση της αυστηρής εφαρμογής των ΔΛΠ. Διορίζει και τα μέλη της SΙC (Επιτροπή Διερμηνείας)

27 Τα 14 μέλη του IASB Thomas Jones (USA) J. Leisenring (USA)
Anthony Cope (USA ) Robert Herz (USA) Mary Barth (USA) Tricia O’Malley (CAN) W. McGregor (AUS) Sir D.Tweedie (UK) Hans Bruns (GER) G. Whittington (UK) Gilbert Gélard (FRA) Robert Garnet (S.A.) Harry Schmid (SWI) Tatsumi Yamada (J)

28 επιτροπή κηδεμονίας (trustees)
Τα 14 μέλη του Συμβουλίου (IASB) λογοδοτούν στην 19-μελή « επιτροπή κηδεμονίας». 6 Ευρωπαίοι, 6 Αμερικανοί, 2 Γιαπωνέζοι, 2 Αυστραλοί, 2 Αφρικανοί και ο πρόεδρος. σήμερα είναι ο Paul Volcker. Υπάρχουν εκεί και 2 Έλληνες... Ο κ Αναγνωστάκης (ΣΟΛ) και ο κ Βρουστούρης (ΥΟ)

29 τι είναι λοιπόν τα Δ.Λ.Π.; Λογιστικά Πρότυπα είναι:
Σύνολο των Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών γενικά αποδεκτών η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων

30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αποτελούν δομημένη παρουσίαση της οικονομικής θέσης και των συναλλαγών μιας οικονομικής μονάδας. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Οικονομικών καταστάσεων: Κατανοητότητα (κατανοητές σε όλους) Σχετικότητα (να μην παραπλανούν)

31 ΧΡΗΣΤΕΣ των οικ. Καταστ. Διοίκηση της επιχείρησης
Χρήστες άμεσου χρημ-οικ. ενδιαφέροντος Μέτοχοι Μελλοντικοί επενδυτές Πιστωτές, προμηθευτές Χρήστες έμμεσου χρημ-οικ. Ενδιαφέροντος Φορολογικές αρχές Χρηματιστήριο Εργαζόμενοι Πελάτες Το κοινό γενικώτερα

32 Υπάρχουν πλέον... 5 οικονομικές καταστάσεις
Υπάρχουν πλέον οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσης Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Τεμειακών Ροών Προσάρτημα (ή Σημειώσεις)

33 Η κατάσταση ταμειακών ρoών
Δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα αλλά και ταμειακά ισοδύναμα για τις ανάγκες της και να τα χρησιμοποιεί. Ταμειακά ισοδύναμα είναι οι επενδύσεις μέχρι 3 μηνών, μετατρέψιμες σε ταμιακά διαθέσιμα χωρίς κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.

34 εύλογη αξία ...το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί, ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί, μεταξύ μερών που συμμετέχουν με επίγνωση και με τη θέλησή τους σε μια αντικειμενική συναλλαγή

35 Συμμετοχές όταν η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης είναι σε ποσοστό 20% - 50%, η επιχείρηση λέγεται συγγενής, ασχέτως αντικειμένου όταν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από 50% είτε έχει δεσπόζουσα επιρροή, η επιχείρηση λέγεται θυγατρική. Η απεικόνιση των θυγατρικών στις οικονομικές καταστάσεις είναι λεπτομερής.

36 Τα ΔΛΠ δεν αγγίζουν τις ναυτιλιακές εταιρίες !
Λόγω ευκολίας αλλαγής σημαίας !

37 Τον Απρίλιο του 2001 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(International Accounting Standards) Μετονομάσθηκαν σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (International Financial Reporting Standards)

38 Παρατηρήσεις Τα δημοσιευόμενα ΔΛΠ δεν μπορούν να υπερισχύσουν των τοπικών κανόνων των χωρών που εφαρμόζονται. Εκτός από τα εν ισχύι ΔΛΠ υπάρχουν και οι διερμηνείες τους (interpretations) που καλύπτουν διάφορα προκύπτοντα θέματα από την εφαρμογή τους. Σε κάθε ΔΛΠ πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

39 Διαδικασία διαμόρφωσης και έγκρισης ενός ΔΛΠ
Επιλογή θέματος από ειδική επιτροπή ( θέματα αναγκαία για κάλυψη αναγκών λογιστικής παρακολούθησης ή χρηματο-οικονομικών αναφορών) Αποδοχή του σχεδίου ΔΛΠ από το Συμβούλιο και προώθησή του για σχολιασμό προς Κυβερνήσεις, Χρηματιστήρια, Λογιστικά Σώματα κλπ Επανεξέταση των σχολίων και προώθηση του προτύπου για εφαρμογή

40 τα 41 ΔΛΠ Ασφαλιστικές εταιρίες και ΔΛΠ το ΔΛΠ 39
ΜΕΡΟΣ Γ τα 41 ΔΛΠ Ασφαλιστικές εταιρίες και ΔΛΠ το ΔΛΠ 39

41 τα 41 Δ.Λ.Π. ή ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (ΔΠΧΠ) το 2004

42 ΔΛΠ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΛΠ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΔΛΠ 4: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΛΠ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΔΛΠ 8: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

43 ΔΛΠ 10: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΛΠ 11: ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΛΠ 12: ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΛΠ 14: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟΜΕΑ ΔΛΠ 15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ

44 ΔΛΠ 16: ΠΑΓΙΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) ΔΛΠ 17: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΠΑΓΙΑ ΜΕ ΛΗΖΙΝΓΚ) ΔΛΠ 18: ΕΣΟΔΑ ΔΛΠ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

45 ΔΛΠ 20: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΛΠ 21: ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΔΛΠ 22: ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΛΠ 23: ΚΟΣΤΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

46 ΔΛΠ 24: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΔΛΠ 26: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΛΠ 27: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

47 ΔΛΠ 28: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΔΛΠ 29: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΔΛΠ 30: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

48 ΔΛΠ 31: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΔΛΠ 32: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΛΠ 33: ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΔΛΠ 34: ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

49 ΔΛΠ 35: ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΛΠ 36: ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΛΠ 37: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΛΠ 38: ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

50 ΔΛΠ 39: ΧΡΗΜ-ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΔΛΠ 40: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΛΠ 41: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

51 Ασφαλιστικές εταιρίες και ΔΛΠ
Ιστορία... 1997: Αρχή έργου λογιστικοποίησης της ασφαλιστικής αγοράς 1999: Δημοσίευση προσχέδιου του ΔΛΠ 4 2000 (Ιούνιος): 138 απαντήσεις ! 2001: Σχέδιο πλαισίου “ΔΛΠ 25” 2004, Μαρτίου 31: Δημοσίευση ΔΠΧΠ 4. 2004, Νοέμβριος…εφαρμογή IFRS 4… OXI !

52 Ορισμός του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Ορισμός του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Είναι ένα συμβόλαιο όπου το ένα μέρος (ο Ασφαλιστής) δέχεται να αποζημιώσει το άλλο μέρος (τον συμβαλλόμενο) όταν ένας καθορισμένο αβέβαιο μελλοντικό γεγονός τον πλήξει προκαλώντας του ζημιά !

53 Ασφαλιστικός – Χρηματο-οικον. κίνδυνος
Ασφαλιστικός κίνδυνος είναι το ... καθορισμένο αβέβαιο μελλοντικό γεγονός Ο χρημ-οικον κίνδυνος ορίζεται σαν σημαντική μελλοντική αλλαγή σε ένα εκ των επιτόκιο, τιμή πώλησης, τιμή αγοράς, τιμή συναλλάγματος, τιμή μετοχής κτπ

54 Ταξινομηση ασφαλιστηρίων
Τα συμβόλαια που μεταβιβάζουν στον ασφαλιστή μόνο χρημ-οικ. Κινδύνους, καλύπτονται από το ΔΛΠ 39, και δεν θεωρούνται ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αν συνυπάρχουν και ο ασφαλιστικός και ο χρημ-οικ. Κίνδυνος, το συμβόλαιο κατηγο-ριοποιείται σαν ασφαλιστικό (ΔΛΠ 4) Για την ταξινόμηση υπεύθυνοι είναι μόνο οι αναλογιστές

55 ΜΕΡΟΣ Δ Διαφορές μεταξύ Ελληνικού Λογιστικού Πλαισίου (ΕΛΠ)
& Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)

56 ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι συντελεστές απόσβεσης
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται με βάση την ΩΦΕΛΙΜΗ ΖΩΗ τους Οι αναπροσαρμογές της αξίας γίνονται σύμφωνα με εκθέσεις ειδικών εκτιμητών Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο (ΕΛΠ) Οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται από τη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οι αναπροσαρμογές της αξίας γίνονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις

57 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ Τα μισθωμένα με τη Τα μισθωμένα με τη
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Τα μισθωμένα με τη μέθοδο του ΛΗΖΙΝΓΚ εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο (ΕΛΠ) Τα μισθωμένα με τη μέθοδο του ΛΗΖΙΝΓΚ δεν εμφανίζονται σε καμιά περίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις

58 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο
Οι συμμετοχές στις ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ εταιρίες εμφανίζονται με τη μέθοδο της ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι συμμετοχές στις ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ εταιρίες εμφανίζονται με τη μέθοδο της ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο (ΕΛΠ) Οι συμμετοχές ασχέτως ποσοστού συμμετοχής, αποτιμώνται με τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ τιμή μεταξύ ΚΤΗΣΕΩΣ και ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ

59 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Εμφανίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, έξω από τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο (ΕΛΠ) Εμφανίζονται μέσα στα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

60 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Πρώτα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ και έπειτα αποτιμώνται…
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Πρώτα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ και έπειτα αποτιμώνται… ΕΙΤΕ στη μικρότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας ΕΙΤΕ στην τρέχουσα αξία Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο (ΕΛΠ) Αποτιμώνται και παρουσιάζονται ΠΑΝΤΟΤΕ στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας

61 ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ,
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ

62 ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ… ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ στους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

63 Πηγές ΜΙΧ. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, 1999


Κατέβασμα ppt "τα ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google