Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ της ΕΕ Σπύρος Μπλαβούκος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ της ΕΕ Σπύρος Μπλαβούκος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ της ΕΕ Σπύρος Μπλαβούκος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2

3 Τι είναι η ΕΕ;

4

5

6 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  Ιστορική Επισκόπηση: Εξωτερικές Σχέσεις και Πολιτική Ολοκλήρωση  Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας: από το Μααστρίχτ στη Λισαβόνα (1991-2007)  Παράμετροι Επηρεασμού Εξωτερικών Σχέσεων ΕΕ  ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί  Ψήφισμα ΓΣ ΟΗΕ 65/276  Αποτίμηση Διεθνούς Παρουσίας ΕΕ

7 Διεθνής Διάσταση ΕΕ: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  ολιστική προσέγγιση (όχι μόνο ασφάλεια αλλά και εμπόριο, οικονομικές σχέσεις κλπ),  διευρυμένη αντίληψη ασφάλειας (όχι μόνο εδαφική άμυνα αλλά και π.χ. μετανάστευση, περιβάλλον, ενέργεια κλπ)  παράλληλη δράση και παρουσία (ορισμένες φορές και σύγκρουση) ΕΕ και μεμονωμένης δράσης κρατών-μελών (π.χ. αναπτυξιακή βοήθεια): μεθοδολογικές δυσκολίες

8 Εξωτερικές Σχέσεις και Πολιτική Ολοκλήρωση: Ιστορική Επισκόπηση  Σχέδιο Pleven (1950): Δημιουργία Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ) με ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό υπό ενιαία πολιτική εξουσία  Αποτυχία σχεδίου: ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα κινηθεί σε νεολειτουργιστική λογική (Schuman Plan)  Σχέδιο Fouchet (1961-2): διακυβερνητική συνεργασία παράλληλα με οικονομική ολοκλήρωση (η Γαλλική προσέγγιση)

9  Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ) (1973)  Σύνοδος Κορυφής της Χάγης (1969): διεύρυνση/ επιτάχυνση/ εμβάθυνση  Ρεαλιστική προσέγγιση: τι είναι εφικτό  Εκτός θεσμικού πλαισίου Συνθηκών  Πλαίσιο διαβούλευσης, όχι λήψης δεσμευτικών αποφάσεων  Διεθνής ρόλος ΕΕ: όχι στρατιωτικός, ούτε σε ανταγωνισμό υπερδυνάμεων (ΗΠΑ-ΕΣΣΔ) αλλά η ΕΕ ως «πολιτική/πολιτισμική δύναμη» (civilian power)  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) : ενσωμάτωση ΕΠΣ στις Συνθήκες

10 Συνθήκη Ευρ. Ένωσης (ΣΕΕ) και Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) (1991)  Υπόβαθρο (1989-90):  τέλος «Ψυχρού Πολέμου», θέμα ενσωμάτωσης επανενωμένης Γερμανίας στις ευρωπαϊκές δομές  Παράλληλη διαπραγμάτευση με ΟΝΕ  Δομή πυλώνων ΣΕΕ:  ΚΕΠΠΑ διακυβερνητική: αποφάσεις με ομοφωνία, εκτός δικαιοδοσίας ΕΔΚ και ΕΚ,  επιβεβαιώνεται η αυτονομία ΗΒ και Γαλλίας στο ΣΑ του  Εμπειρία ΚΕΠΠΑ: πρώτα χρόνια καταστροφικά (κρίση πρώην Γιουγκοσλαβίας και παράλυση)

11 Συνθήκη Άμστερνταμ (1997) και Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης (ΕΔΤΑ)(1999)  Βελτιώσεις:  ‘Δημιουργική αποχή’  Ύπατος Εκπρόσωπος  Ανάληψη αποστολών τύπου Petersberg (διατήρηση ειρήνης, βλ. ΟΗΕ)  Ε. Συμβούλιο Ελσίνκι (1999): Συμφωνία για ΕΔΤΑ  50.000 με 60.000 προσωπικό έτοιμο εντός 60 ημερών και με δυνατότητα παραμονής και εμπλοκής τουλάχιστον για ένα χρόνο

12 Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (2003/2008)  Βασικό κείμενο πολιτικής που η ΕΕ αποσαφηνίζει απειλές ασφάλειας και μέσα-σκοπούς διεθνούς εμπλοκής της  Απειλές: διεθνής τρομοκρατία, όπλα μαζικής καταστροφής, περιφερειακές κρίσεις, κράτη υπό κατάρρευση, οργανωμένο έγκλημα  Αποτελεσματική πολυμέρεια: έμφαση σε διεθνές δίκαιο και εύρυθμα λειτουργούντες διεθνείς οργανισμούς, αρχές και νόρμες  Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

13 Συνθήκη Λισαβόνας (2007)  Συνεργασία παραμένει διακυβερνητικού χαρακτήρα  ΕΕ αποκτά πλέον νομική υπόσταση (μπορεί να γίνει μέλος ΔΟ)  Θέση Ύπατου Εκπροσώπου («Υπουργός Εξωτερικών ΕΕ»): ενοποιούνται θέσεις Επιτρόπου εξωτερικών υποθέσεων και Ύπατου Εκπροσώπου ΚΕΠΠΑ  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)  Ανανεωμένη λίστα «καθηκόντων Petersberg» (περιλαμβάνει αποστολές αφοπλισμού, μάχη κατά τρομοκρατίας, παροχή στρατιωτικής εκπαίδευσης)  Ρήτρα αλληλεγγύης: υποστήριξη σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ή ανθρωπιστικής καταστροφής  Πρωτόκολλο «Μόνιμης Αρθρωμένης Συνεργασίας» (Permanent Structured Cooperation): π ροοπτική στενότερης συνεργασίας σε στρατιωτικά ζητήματα

14 ΕΕ- Διεθνές Εμπόριο και ΑΞΕ  15.5 % παγκόσμιου εμπορίου (αγαθών)(2011)  1 η σε εξαγωγές 14.9 % (2011)  1 η σε εισαγωγές 16,1 % (2011)  1 η σε απορρόφηση ΑΞΕ (€ 241.7 bn)

15

16 ΕΕ και Αναπτυξιακή Βοήθεια  ΕΕ μεγαλύτερος πάροχος αναπτυξιακής βοήθειας διεθνώς (56%) (ΗΠΑ: 24%)  Επιτροπή: δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας [παρουσία σε 150 χώρες περίπου]

17

18 Παράμετροι Επηρεασμού Εξωτερικής Δράσης ΕΕ  Ενδογενείς:  Πολιτική δυναμική ΕΕ (διευρύνσεις ΕΕ, ρόλος ΕΚ/Επιτροπής και ενδοθεσμικές ισορροπίες)  Εξελίξεις σε κράτη-μέλη (π.χ. Ελλάδα και σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας)  Εξωγενείς:  Διεθνείς κρίσεις  ασφάλειας (π.χ. Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Ιραν)  ανθρωπιστικές/περιβαλλοντικές/οικονομικές κρίσεις (π.χ. 2005 τσουνάμι, Νταρφούρ)  Ρόλος άλλων διεθνών δρώντων  Χώρες: HΠΑ, χώρες BRIC Countries  Διεθνείς Οργανισμοί

19  Ψήφισμα Γεν. Συνέλευσης ΟΗΕ 65/276 (Μάιος 2011)  Ερευνητικοί Στόχοι:  πώς η ΕΕ δραστηριοποιείται στον ΟΗΕ μετά το Ψήφισμα;  έχουν επηρεαστεί οι εσωτερικές διεργασίες διαμόρφωσης πολιτικής;  πώς διαμορφώνεται ο συντονισμός Βρυξελλών-Νέας Υόρκης;

20 Αποτίμηση Διεθνούς Δράσης ΕΕ THREE LEVELS OF PERFORMANCE ANALYSIS OUTPUT (micro-level)OUTCOME (meso-level) IMPACT (macro-level) Process of policy formation (intra- EU) EU international activation (behavioral change): how the EU takes the output at the international level Result of the EU international activation:  Regime formation (set up and reform of IOs)  Handling of individual crises CRITERIA– INDICATORS  Inclusiveness  Meaningfulness  Relevance to the EU stakeholders  Clarity  Cohesion-Continuity  Use of Available Instruments  Supply of International Leadership  Effectiveness  Efficiency PARAMETERS  Heterogeneity of M/S  Institutional modus operandi (decision making rules, internal leadership)  Available resources  Institutional and legal provisions (mandate, legal personality, EEAS)  Bargaining power  Role of other international actors (states, IOs, NGOs)

21 Αντί συμπερασμάτων: Quo Vadis Europe?

22

23 Τι διδάσκει η Ευρωπαϊκή ιστορία;

24


Κατέβασμα ppt "ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ της ΕΕ Σπύρος Μπλαβούκος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google