Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους. Τίτλος ωριαίου μαθήματος: γ. Εκχριστιανισμός των Ρώσων. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκχριστιανισμός Ρώσων. (σελ.43-44). (διατιθέμενος χρόνος): 2 Διδακτικές ώρες. ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΙΝΙΑ

2 Προφιλ μαθητη Ο μαθητής Β΄ τάξης Γυμνασίου έχει διαγνωστεί από τα ΚΔΑΥ με δυσλεξία και παρουσιάζει : δυσκολία κατανόησης αυτών που διαβάζει αδυνατεί να διακρίνει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη διαθέτει περιορισμένο λεξιλόγιο και δεν είναι ετοιμόλογος δυσκολεύεται να παρακολουθήσει πολύπλοκες οδηγίες και εμφανίζει δυσκολίες στην αντιγραφή από τον πίνακα Προτείνεται η συστηματική εκπαίδευση του μαθητή μετά από ένα σταθερό πρόγραμμα. Η γενική εικόνα του μαθητή δείχνει ότι έχει δυνατότητες.  Εξαιτίας της αργής κωδικοποίησης ερεθισμάτων πρέπει να του δίδεται περισσότερος χρόνος για να ολοκληρώνει την εργασία του.

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να επιλέξουν μέσα από μια ομάδα πληροφοριών τα ζητούμενα και να τα συνθέσουν σε ένα ενιαίο σύνολο. Να αξιοποιήσουν τις ιστορικές πηγές (κείμενα, φωτογραφικό υλικό, παράδοση) και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Να συνειδητοποιήσουν ότι η μελέτη όλων των πτυχών μιας κοινωνίας βοηθάει στην κατανόηση της ιστορίας της. Να καταλάβουν ότι στην ιστορία υπάρχει άμεση σχέση αιτίων –αποτελεσμάτων. Να γνωρίσουν ότι οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να γνωρίσουν σ’ όλες του τις διαστάσεις το γεγονός του εκχριστιανισμού στην ιστορία του Βυζαντινού κόσμου που επηρέασε καθοριστικά το Ρωσικό πολιτισμό. Να αξιολογήσουν τη σημασία του εκχριστιανισμού των Ρώσων και τη συμβολή του στον πολιτισμό των Ρώσων και τη νοοτροπία τους. Να κατανοήσουν τις δύσκολες λέξεις του συγκεκριμένου αποσπάσματος. Να αντιλαμβάνονται και να σχηματίζουν οπτικές ακολουθίες, να ταξινομούν και να ταυτίζουν όμοιες και διαφορετικές οπτικές παραστάσεις με αντίστοιχες λέξεις. Να συνειδητοποιούν και να διακρίνουν φωνολογικά στοιχεία, να διακρίνουν φθόγγους και λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους ακουστικά ή οπτικά. Να μπορούν να αντιληφθούν την έννοια του εκχριστιανισμού και τις συνέπειές του μέσα από διαθεματική εργασία. ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΥΛΙΚΑ. Βιβλίο μαθητή, πίνακας, ,μαγνητόφωνο, χάρτες, καρτέλες και χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βίντεο. Πρόσθετο διδακτικό υλικό Βιβλίο καθηγητή Άλλες πηγές Προτεινόμενες διαδικτυακές διευθύνσεις

5 ΑΦΟΡΜΗΣΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Σύνδεση με τις διδακτικές ενότητες: α. Η διαμόρφωση του έθνους των Ρώσων και β. Ίδρυση κράτους – Σχέσεις με το Βυζάντιο. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Βυζαντινών και Ρώσων που άρχισε στα μέσα του 10ου αιώνα και ολοκληρώθηκε στα τέλη προετοίμασαν τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Οι έμποροι και οι διπλωμάτες των δυο λαών που έρχονταν συχνά σε επαφή, έγιναν φορείς ιδεών και πεποιθήσεων. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Σχολιασμένη αφήγηση με διαλογική μορφή: Με καλή γνώση υλικού, σχέδιο διδασκαλίας και διαγράμματα στον πίνακα, ερμηνεία όρων. Ο εκπαιδευτικός διακόπτει την αφήγηση του θέτοντας ερωτήσεις, σχολιάζοντας τις απαντήσεις των μαθητών, δίνοντας εξηγήσεις αν χρειαστεί παραπέμποντας στα τεκμήρια (χάρτες, εικόνες, πίνακες, πηγές). Δίνεται σχεδιάγραμμα μαθήματος στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που οφείλονται σε δυσλεξία. 2. Ερευνητική μέθοδος (ομαδοσυνεργατική): Στην περίπτωση που στο τμήμα του Ειδικού Σχολείου υπάρχουν δύο ή τρεις μαθητές προετοιμάζουν σαν ομάδα το επόμενο μάθημα. Διατυπώνουν ερωτήσεις, απορίες, συντάσσουν συνοπτικό πίνακα ώστε να εκθέσουν τα βασικά σημεία του μαθήματος. Η εργασία γίνεται στην τάξη και ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στο να διαπιστώνει το βαθμό της αφομοίωσης και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μαθητών.

6 Γενικεσ οδηγιεσ για το μαθημα τησ ιστοριασ
Για την καλύτερη κατανόηση ενός μεγάλου κειμένου και μάλιστα ιστορικού συστήνεται η συγκέντρωση της προσοχής σε μια γενική προφορική εισαγωγή του θέματος και στη συνέχεια η αξιοποίηση των παρακάτω σημείων:  1. Επικεφαλίδα (συγκέντρωση εγκεφάλου - ανάκληση προηγούμενων πληροφοριών κίνητρα για μάθηση)  2. Λέξεις- κλειδιά που βοηθούν στην απομνημόνευση της γνώσης. 3. Πλαγιότιτλοι στις επιμέρους παραγράφους προτείνεται να προσπαθούν οι ίδιοι οι μαθητές να γράφουν. 4. Αναδιήγηση :να προηγείται η αναδιήγηση από τους μαθητές και μετά να ακολουθούν οι επιμέρους ερωτήσεις, ώστε να μάθουν να συγκροτούν λόγο έκφρασης και συγκρότηση της σκέψης τους. Για την αναδιήγηση από τους μαθητές χρήσιμο δώσουμε σχεδιάγραμμα ώστε να βοήθιουνται στα κύρια σημεία που πρέπει να εστιάσουν. Οι δυσλεκτικοί μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν σύμβολα και συντομογραφίες για την καλύτερη απομνημόνευση των γνώσεων (για παράδειγμα να κρατούν σημειώσεις γράφοντας την πρώτη συλλαβή μιας λέξης ή κάποια συντομογραφία που θα τους βοηθήσει αργότερα στην μελέτη τους).  5. Απαντήσεις σε επιμέρους ερωτήσεις κατανόησης.

7 Τεχνικεσ εκμαθησησ κεντρικων ιδεων
Ένας μαθητής με δυσκολίες αποστήθισης και απομνημόνευσης, με ελλειμματική προσοχή και χωρίς αντοχές στο διάβασμα ή μελέτη για αρκετή ώρα πρέπει να ακολουθεί μια εναλλακτική μέθοδο διαβάσματος και μελέτης. Προτείνετε η διδασκαλία να βασίζεται στους παρακάτω άξονες. Πρώτα θα πρέπει να αντιληφθεί την κεντρική ιδέα ή αλλιώς την επικεφαλίδα του μαθήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει συνέχεια στο μυαλό του την γενική ιδέα γύρω από την οποία θα πρέπει να χτίσει την γνώση του και με την οποία συνδέεται ότι θα διαβάσει στην πορεία. Έπειτα ξεκινώντας το διάβασμα από τις γνώσεις τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει (πχ γνώσεις προηγούμενης διδακτικής ενότητας: εκχριστιανισμός Σλάβων, ίδρυση και εξέλιξη Ρωσικού κράτους) θα προσπαθήσει να φτάσει στην κατανόηση της κεντρικής ιδέας. Θα πρέπει κάθε έννοια που διαβάζει να την αναλύει και να την απεικονίζει στο μυαλό του (δημιουργία οπτικών εικόνων) με όποιον τρόπο αυτός διευκολύνεται. Έτσι βήμα βήμα φτάνοντας στην κεντρική ιδέα του μαθήματος θα έχει κατανοήσει και χτίσει μια ιστορία, ένα παραμύθι, στο μυαλό του το οποίο θα συνδέει την υπάρχουσα γνώση με την καινούργια. Τέλος και πιο δύσκολο στάδιο για έναν μαθητή με δυσλεξία είναι να μπορέσει να αποδώσει την ιστορία που έχει φτιάξει με έννοιες. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να ξαναδιαβάσει από την αρχή το μάθημα και να προσπαθήσει να βρει μέσα από το βιβλίο πως περιγράφει αυτό τις έννοιες και ποιες ιδέες χρησιμοποιεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας μαθητής με δυσλεξία σκέφτεται σε μια ξένη γλώσσα στην οποία πρέπει πρώτα να μεταφράσει ότι διαβάζει, κατόπιν να το επεξεργαστεί και να φτιάξει στο μυαλό του μια ιστορία, και τέλος να ξανά μεταφράσει την καινούργια του γνώση στην γλώσσα των άλλων.

8 Τεχνικεσ πολλαπλησ αισθητηριακησ διδασκαλιασ στην εκμαθηση τησ ιστοριασ
Ο εκπαιδευτικός, για την διευκόλυνση του δυσλεκτικού μαθητή, καλείται να χρησιμοποιεί συχνά : Σχεδιαγράμματα χάρτες εικόνες που να σχετίζονται με τις έννοιες που περιγράφει να εμπλέκει τον ίδιο σε ερωτήσεις που απαιτούν τη σύνθετη ικανότητα του μαθητή όσο το δυνατόν συχνότερα να δίνει παραδείγματα που να σχετίζονται με καταστάσεις που απαντώνται στην καθημερινότητα να προωθεί την χρήση ηλεκτρονικών μέσων ( π.χ. υπολογιστές, διαφάνειες με χρώματα, ακουστικά μέσα ). Παράλληλα να αποφεύγει τα μακροσκελή κείμενα στην διατύπωση προβλημάτων ή επεξηγήσεων και να αποφεύγει να απαιτεί μεγάλες λεκτικές απαντήσεις από τους μαθητές.

9 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
Ο Βασίλειος Β΄ ζήτησε τη βοήθεια του Ρώσου ηγεμόνα Βλαδίμηρου κατά την εξέγερση της μικρασιατικής αριστοκρατίας, υποσχόμενος να του δώσει την αδελφή του Άννα ως σύζυγο. ο Βλαδίμηρος κατέλαβε τη Χερσώνα επειδή ο Βασίλειος δεν του έδωσε την αδερφή του παρά τη ρωσική βοήθεια που προσέφερε. Ο αυτοκράτοράς συναίνεσε στον γάμο, ο Βλαδίμηρος ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και ακολούθησε ομαδική βάπτιση των Ρώσων στον ποταμό Δνείπερο το 989. Έτσι, τέθηκε η Ρωσία στη σφαίρα επιρροής του Βυζαντίου, αυξήθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές, επηρεάστηκε καθοριστικά η νοοτροπία και ο πολιτισμός των Ρώσων και πολλοί Βαράγγοι και Ρώσοι υπηρετούσαν ως μισθοφόροι στην αυτοκρατορική φρουρά και στο βυζαντινό στρατό.

10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Όροι που πρέπει να συγκρατηθούν ως γνώση: Εκριστιανισμός των Ρώσων (989), Βασίλειος Β΄ (αυτοκράτορας), Βλαδίμηρος (Ρώσος ηγεμόνας), εξέγερση Δυνατών (μικρασιατική αριστοκρατία), ομαδική βάπτιση Ρώσων το 989, μισθοφόροι, Βαράγγοι

11 Τεχνικεσ κατανοησησ και αυτοελεγχου των γνωστικων λειτουργιων
Τεχνικεσ κατανοησησ και αυτοελεγχου των γνωστικων λειτουργιων Οι μαθητές με δυσλεξία συχνά όταν πάρουν ένα κείμενο στα χέρια τους δεν ξέρουν τι να κάνουν για το καταλάβουν και να απομνημονεύσουν τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ξεκινούν το διάβασμα χωρίς σχεδιασμό ή προετοιμασία και η προσοχή τους αποσπάται από συγκεκριμένες λέξεις, τις οποίες προσπαθούν να προφέρουν σωστά και έτσι χάνουν το νόημα ολόκληρου του κειμένου. δυσκολεύονται να διακρίνουν τα κύρια σημεία του κειμένου και χάνουν την ενέργεια τους σε ασήμαντες λεπτομέρειες. Παρακάτω δίνεται ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να επικεντρώνει την προσοχή του στους κεντρικούς άξονες που πρέπει να κινείται η αφήγηση της ιστορίας.

12 σχεδιαγραμμα ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ Κεντρικοι αξονεσ αφηγησησ
1. Πότε 2. Πού 3. Πρόσωπα 4. Τι έγινε (δράση/εξέλιξη) 5. Γιατί έγινε (Σκοπός) 6. Συνέπειες (αποτελέσματα)

13 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΛΕΞΕΩΝ- ιστορικων ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1η δραστηριοτητα
Ξεκινάμε την διδασκαλία των δύσκολων λέξεων καταγράφοντας σε πίνακα τις λέξεις που υποθέτουμε ότι θα συναντήσει δυσκολία και δημιουργούμε πίνακα. 1ο στάδιο: ζητάμε από τον μαθητή να εντοπίσει στο κείμενο τις συνοδευτικές φράσεις των δύσκολων λέξεων 2ο στάδιο: να υποθέσει το εννοιολογικό περιεχόμενο της κάθε λέξης στο συγκεκριμένο ιστορικό κείμενο. Άγνωστες λέξεις Συνοδευτικές φράσεις-συμφραζόμενα Σημασία στο συγκεκριμένο κείμενο Εκχριστιανισμός Των Ρώσων η καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του Κράτους των Ρώσων Επιρροή Της Ορθοδοξίας και του Βυζαντινού πολιτισμού το να επηρεάζει τον πνευματικό κόσμο κάποιου άλλου, να ασκεί επίδραση στη διαμόρφωσή του, στις εκδηλώσεις ή στις αποφάσεις του. Επικουρικό Στρατιωτικό σώμα 1.που έχει ως προορισμό την παροχή στρατιωτικής βοήθειας 2. που παίζει δευτερεύοντα ή συμπληρωματικό ρόλο Εξέγερση Της μικρασιατικής αριστοκρατίας βίαιη, ομαδική ενέργεια εναντίον της Βυζαντινής αυτοκρατορικής εξουσίας

14 2Η δραστηριοτητα Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αντιληφθεί ο μαθητής τις ετυμολογικές οικογένειες λέξεων: «οι λέξεις που σχηματίζονται από την ίδια απλή λέξη είτε με σύνθεση είτε με παραγωγή ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων και λέγονται συγγενικές». Δίνουμε χρωματιστά χαρτόνια (ένα για την κάθε λέξη) με τις παρακάτω λέξεις και στη συνέχεια ζητάμε από το μαθητή να σκεφτεί λέξεις από την ίδια οικογένεια λέξεων και να τις εντάξει στο αντίστοιχο χαρτόνι. Λέξεις: μεταβολή, γαιοκτημόνων, επιρροή, μισθοφόροι, πρόσθετη, επικουρικό. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

15 ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΥΡΙΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
3Η δραστηριοτητα α)Εντοπίζουμε στο κείμενο σύνθετες λέξεις, τις καταγράφουμε στον πίνακα και στην συνέχεια τις χωρίζουμε στο α΄ και β΄ συνθετικό τους. β) με το πρώτο συνθετικό των παρακάτω λέξεων σχηματίζουμε άλλες λέξεις. Α΄ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Β΄ Εξέγερση Αριστοκρατία Μισθοφόροι ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΤΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΥΡΙΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

16 4Η δραστηριοτητα Λέξη Ψευδολέξη Εξέγερση εκσέγερση Πληθυσμός Πληθυζμός
Εξάσκηση μέσα από την ανάγνωση ψευδολέξεων Σχεδιάζουμε στον πίνακα δύο στήλες όπου δίνονται δύσκολες λέξεις του κειμένου στη μια στήλη και στη δίπλα στήλη γράφονται λέξεις όπου αντικαθιστούμε ένα ή δύο γράμματα με άλλα φωνήεντα ή σύμφωνα Ζητάμε από τον μαθητή να εντοπίσει που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά και πού διαφέρουν. Λέξη Ψευδολέξη Εξέγερση εκσέγερση Πληθυσμός Πληθυζμός Αυξήθηκε Αφξήθηκε Δυσκολίες αντιμετωπίζουν στους συνδυασμούς αυ και ευ Πχ. Ναύτης-τραυματίας, τεύχος- νεύρο Δυσκολίες αντιμετωπίζουν στα δίψηφα φωνήεντα(αι, ου, ει, οι, υιαιτία,είδηση, υιοθετώ, χρησιμοποιώ) και δίψηφα σύμφωνα(μπ, ντ, γκ,γγσυμπάθεια, αντίρρηση, αγκίστρι, αγγελία)

17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αναφορικά με την εξέταση του μαθητή με δυσλεξία, οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως : η προφορική εξέταση ή μαγνητοφώνηση της απάντησης χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ασήμαντες λεπτομέρειες και στα ορθογραφικά λάθη. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και οι κλειστές ερωτήσεις ( σωστό – λάθος ) θα γίνουν μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή και η εξέταση των ερωτήσεων κατανόησης του αποσπάσματος θα γίνουν σε μορφή συζήτησης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό στην εξέταση να περιορίσει ο καθηγητής όσο το δυνατόν τις ερωτήσεις οι οποίες χρειάζονται ανάπτυξη ή κάποιου είδους αποστήθιση. Στις ερωτήσεις που θα ζητηθεί να απαντηθούν γραπτώς θα πρέπει για την καλύτερη παραγωγή γραπτού λόγου να συστήνεται στον μαθητή πρώτα η προφορική ανάπτυξη του θέματος, μετά η καταγραφή σε ένα πρόχειρο των λέξεων-κλειδιών και τέλος η καλύτερη οργάνωση και δόμηση ακολουθώντας τους εξής άξονες: χρόνος- χώρος- πρόσωπα- δράση- αποτελέσματα (βλ. σχεδιάγραμμα ) εφόσον βέβαια ζητείται. Επειδή ο μαθητής με δυσλεξία παρουσιάζει έλλειψη οργάνωσης τον στηρίζουμε με τα ακόλουθα βήματα: με βάση το ημερήσιο πρόγραμμα του, ελέγχουμε αν έχει σημειώσει τα βιβλία και τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Φροντίζουμε να έχει σε ξεχωριστό τετράδιο τις εργασίες που πρέπει να ετοιμάσει και δίνουμε συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες για τις δραστηριότητες- ασκήσεις που του έχουν ανατεθεί, φροντίζοντας πάντα να τον βοηθούμε να αξιολογεί τις προτεραιότητες του και να ρυθμίζει το χρόνο ολοκλήρωσής τους.

18 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ
Ερωτήσεις κατανόησης του αποσπάσματος με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και σύνθεσης των απαντήσεων και την αφαιρετική προσέγγιση. Άσκηση αντιστοίχησης για κατανόηση του περιεχομένου του αποσπάσματος. Ζητείται από τον μαθητή να αντιστοιχήσει το κάθε πρόσωπο με την ιδιότητα και την αντίστοιχη πράξη στην οποία προέβη Για διευκόλυνση του μαθητή δίνουμε διαφορετικό χρωματισμό σε κάθε πρόσωπο του πίνακα και του προτείνουμε να χρησιμοποιήσει τα ίδια χρώματα κατά την σύνδεση της μιας στήλης με την άλλη και παράλληλα του δίνουμε τον κατάλληλο χρόνο και αναλυτικές οδηγίες.

19 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
1. Στο ιστορικό κείμενο ζητάμε να επιλέξουν ειδικές λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα της ιστορίας για το συγκεκριμένο θέμα. Να καταγράψουν την ερμηνεία τους και να βρούν αντώνυμα των λέξεων ή φράσεις με αντίθετο νόημα. Για όσες λέξεις δεν γνωρίζουν την ερμηνεία τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν ερμηνευτικό λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια στη βιβλιοθήκη του σχολείου. 2. Δίνετε στον μαθητή καρτέλες λέξεων διπλής όψεως όπου στην μια πλευρά θα ζητηθεί από το μαθητή να βρει φωτογραφίες, σκίτσα ή εικόνες που να ταιριάζουν με την έννοια της φράσης και στην άλλη να αποτυπωθούν γραφηματικά οι φράσεις. 3. Ζητήτε να αναλύσουν το α΄ και β΄ συνθετικό λέξεων και να σχηματίσετε μια πρόταση για την κάθε λέξη. 4. Ψάξτε στο ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Τριανταφυλλίδης on-line, τις παρακάτω λέξεις και να γράψεις τις πιθανές ερμηνείες που δίνονται.(Μεταβολή, Αριστοκρατία, Πολιτισμός, Επικουρικός)

20 ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στόχο α)την σύνδεση των ιστορικών γεγονότων με τα γεγονότα της σημερινής εποχής, Β) να αποκωδικοποιηθούν οι ημερομηνίες από τους μαθητές και να εντοπιστούν οι συνέπειες του εκχριστιανισμού των Ρώσων στην νοοτροπία και τον πολιτισμό τους (υλικό και πνευματικό- αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μουσική, μικροτεχνία, νομισματική κα).(Δεδομένα: η Εκκλησία, και μάλιστα η Ορθόδοξη, συνέβαλε στη δημιουργία πολιτισμού, όπως μαρτυρεί η ανάπτυξη και άνθιση της Βυζαντινής Τέχνης σε όλες τις μορφές της: Εικόνες, ποίηση, λογοτεχνία). ΘΕΜΑ:οι επιδράσεις του εκχριστιανισμού στον Ευρωπαικό πολιτισμό. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Χώρος-χρόνος, Αλληλεπίδραση, Μεταβολή, Εξέλιξη, Επικοινωνία, Πολιτισμός. Προεκτάσεις στα Θρησκευτικά , τη Γλώσσα, την Ιστορία. Υλικό για την έρευνα σας μπορεί να βρείτε και σε ιστορικά βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, έντυπες και ηλεκτρονικές, στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές σελίδες μουσείων:

21 επιλογοσ ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών προγραμμάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών έχει τη νοημοσύνη, την ικανότητα να προοδεύσει αν υπάρξει σωστή αντιμετώπιση και κατάλληλη εκπαίδευση. Στόχος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση και στάση αποδοχής απέναντι στον μαθητή και να προσφέρει κίνητρα μάθησης μέσα από ένα ενδιαφέρον μάθημα και κατάλληλο για τις ιδιαιτερότητες του. Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί μέσα από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και με την κατάλληλη εκπαίδευση να δει τους κόπους του να αμείβονται, να προοδεύσει και τελικά να ενσωματωθεί στο σχολικό περιβάλλον και στο μέλλον να ενταχθεί ομαλά στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία κατά την ενήλικη ζωή του.

22 βιβλιογραφια Αθανασιάδη Έφη(2001). Η Δυσλεξία και πώς Αντιμετωπίζεται. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη (δεύτερη έκδοση).  Γούτσος, Δ (2006) Ανάπτυξη Λεξιλογίου- Από το Βασικό στο Προχωρημένο Επίπεδο. Στο   Crombie, M.A. (2000). Dyslexia and the Learning of a Foreign Language in School: Where are we going?. Dyslexia, 6,   Μαυρομμάτη, Δ. (2004). Δυσλεξία: Φύση του Προβλήματος και Αντιμετώπιση. Αθήνα: Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα».  Miles, T.R. & Miles, E. (1990). Dyslexia: A Hundred Years on. Milton, Keynes: Open University Press.  Μοσχονάς, Σπ. Α. (επιμ.), Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: από τις λέξεις στα κείμενα, σελ Αθήνα: Πατάκης   Στασινός , Δ. (2003). Δυσλεξία και Σχολείο: Η Εμπειρία Ενός Αιώνα. Αθήνα: Gutenberg.  Spencer, K. (2001). Differential Effects of Orthographic Transparency on Dyslexia: Word Reading Difficulty for Common English Words.Dyslexia


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google