Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN DIGITAL PORTFOLIO FOR THE EVALUATION.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN DIGITAL PORTFOLIO FOR THE EVALUATION."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN DIGITAL PORTFOLIO FOR THE EVALUATION OF EDUCATORS EDIPED Gr. Makrides, Συντονιστής P. Gibbs, A. Shekeris, A. Savva, M. Kafaridou, A. Zographou, L. Kyriakides, G. Kousoulides, H. Loidl, El. Schmidinger, T. Koet, W. Weydema, A. Canovas, F. Colomer, I. Harisson, C. Constantinides, M. Campbell, W. Zimmermann, G. Bodenstein, A. Lazari. (Developers: COM2GO (G. Economides, P. Kalogeropoulos)

2 Ο στόχος αυτού του ερευνητικού σχεδίου ήταν η ανάπτυξη ενός νέου, δυναμικού, ψηφιακού εργαλείου συλλογής και παρουσίασης φακέλου επιτευγμάτων του εκπαιδευτικού που να εξυπηρετεί διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του σχεδίου ήταν να επικεντρωθεί στην αυτο-βελτίωση/αυτο- αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (όπως δασκάλων και καθηγητών όλων των επιπέδων, διευθυντές σχολικών μονάδων, επιθεωρητών, εκπαιδευτών εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών) και στην αντικειμενική και διαφανεί αξιολόγησή τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σκοπός και Στόχοι

3 Αυτό το σχέδιο έχει σκοπό να ενισχύσει την ποιότητα της αξιολόγησης με τη χρήση φακέλου επιτευγμάτων και με την αναβάθμιση της απήχησης και αξιοπιστίας του να αυξηθεί η χρήση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη κινητικότητα αναγνωρισμένων επαγγελματιών εκπαιδευτικών ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την αυτο-βελτίωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Το σχέδιο συμβάλλει στην εκπόνηση του άρθρου 26 (τελευταία παράγραφος) της συνθήκης της Λισσαβόνας (2000) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ- Comenius 2.1. Σκοπός και Στόχοι

4 Στο νέο κόσμο που ζούμε απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη στους καθηγητές στην προσπάθειά τους ώστε να αναπτύξουν, να κατορθώσουν και να διατηρήσουν ψηλότερα επίπεδα στις παιδαγωγικές τους ικανότητες. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής επένδυσης και συναισθηματικά φορτισμένο, οι καθηγητές καθώς και οι διευθυντές τους, χρειάζονται αποτελεσματικά εργαλεία για να τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν την δική τους απόδοση και με βάση τις ατομικές και ομαδικές αξιολογήσεις, να προοδεύσουν στη σταδιοδρομία τους. Το πρόβλημα…

5 Ωστόσο, πολλά έθνη έχουν συμπεράνει ότι η έμφαση στην προσωπική εξέλιξη των εκπαιδευτικών δεν είναι αρκετή για να εγγυηθεί την ποιότητα της μόρφωσης που προσφέρεται στο πιο πολύτιμό τους κεφάλαιο - τη νεολαία τους. Αναζητώντας την ποιότητα στην εκπαίδευση έχουν εισαχθεί πολλά μέτρα αξιολόγησης όπως: • κατατάξεις σχολείων • κίνητρα για τους καθηγητές • αποδοχή των μηχανισμών της αγοράς από τα σχολεία. …το πρόβλημα…

6 Σε πολλές χώρες, η διαδικασία που εμπλέκεται στη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα της διδασκαλίας, βασίζεται σε συστήματα αξιολόγησης που σκοπό έχουν να εκτιμήσουν την απόδοση του καθηγητή. Συνήθως, οι αξιολογήσεις αυτές εκτελούνται από το διευθυντή του σχολείου, τους επιθεωρητές ή ειδικές επιτροπές και όχι από τον ίδιο τον καθηγητή. Όμως, παρ΄ όλο που αυτοί οι εκτιμητές προσπαθούν να είναι αντικειμενικοί, υπάρχουν συχνά αμφιβολίες για την αντικειμενικότητά τους στη συγκεκριμένη περίπτωση. …το πρόβλημα…

7 Οι ατομικοί φάκελοι χρησιμοποιούνται ευρέως σε σχολεία και πανεπιστήμια ως μια μέθοδος κατανόησης και αξιολόγησης των ικανοτήτων του καθηγητή στον επαγγελματικό του χώρο. Αυτή η μέθοδος αξιολόγησης που έχει εισαχθεί σε πολλά εκπαιδευτικά παιδαγωγικά τμήματα στην Ευρώπη, είναι πλέον γνωστή στον διδακτικό κόσμο. Είναι επίσης ένα απαραίτητο μέσο αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών. …το πρόβλημα…

8 Αν ο εκπαιδευτικός θεωρηθεί ως ένας στοχαστικός επαγγελματίας, τότε η αξιολόγηση του από εξωτερικούς παράγοντες δεν θα είναι αρκετή. Ενώ μια αυτό-αξιολόγηση βασισμένη στους προσωπικούς στοχασμούς του εκπαιδευτικού για τη δουλειά του (μεταξύ άλλων) είναι πιο κατάλληλη και θα ενισχύσει τη δύναμη και την αυτοπεποίθησή του. Αν ο ίδιος αναγνωρίσει πτυχές στη δουλειά του/της που μπορούν να βελτιωθούν μέσ’ από την αυτό- αξιολόγηση, τότε έχει ένα δυνατό κίνητρο για να κάνει τις ανάλογες βελτιώσεις. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με προσωπική ώθηση επιτυγχάνουν περισσότερα και με καλύτερα αποτελέσματα απ’ αυτούς που ωθούνται από άλλους. …το πρόβλημα…

9 Ο ατομικός φάκελος, ως τρόπος αυτοεκτίμησης, ταιριάζει σ’ έναν επαγγελματία. Δίνει την ανάλογη σοβαρότητα στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη δουλειά τους και τα επιτεύγματά τους. Μεσ’ από την αναπληροφόρηση θα βελτιώσουν και θ’ αναπτύξουν περαιτέρω την επαγγελματική τους προσωπικότητα και τις ικανότητές τους με βάση τους προσωπικούς τους στοχασμούς και αξιολογήσεις. Η αυτό-αξιολόγηση δεν αποκλείει την ανατροφοδότηση και τις αξιολογήσεις άλλων ατόμων, είναι όμως προσωπική αφού ο καθένας αποφασίζει μόνος του πώς θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για τη δική του αξιολόγηση. …το πρόβλημα…

10 Όλοι οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα που σχετίζονται με τα συνεταιρικά ιδρύματα θα επωφεληθούν άμεσα από τα αποτελέσματα του προγράμματος. Μέσ’ από τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα επωφεληθούν οι εκπαιδευτικοί απ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης και πιο πέρα, καθώς και οι εκπαιδευτικές αρχές. Ποίος ωφελείται από τα αποτελέσματα;

11 Τα προϊόντα αυτού του προγράμματος είναι: Ένας Ψηφιακός Φάκελος (σε πέντε γλώσσες,EN, DE, EL, NL, ES). Ο Ψηφιακός Φάκελος EDIPED είναι ένα σύστημα πληροφόρησης που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνουν, να αποθηκεύουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται, να επαναφέρουν και να διανέμουν ψηφιακό υλικό που αντιπροσωπεύει την επιστημονική τους προϋπηρεσία, την πολυμάθειά τους, την πείρα τους στο επάγγελμα, την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα και επιτεύγματα, την ακαδημαϊκή τους δουλειά, τις αξιολογήσεις των μαθητών, αναφορές, κτλ.

12 Συγκεκριμένα ο Ψ.Φ. θα οργανώνει πληροφορίες όπως: -γενικές πληροφορίες, βιογραφικά σημειώματα -ικανότητες/ δεξιότητες /προσόντα -εκδόσεις/ υλικά/ προσχέδια μαθημάτων -μαθήματα εν λειτουργία /συνέδρια -αναφορά αυτο-αξιολόγησης (κατανόηση εαυτού, αναγνώριση αδυναμιών και δυνατοτήτων) -πρόγραμμα προσωπικής εξέλιξης (τοποθέτηση στόχων και η επίτευξή τους μέσ’ από αυτό- επίβλεψη) -χρήσιμα σημεία αναφοράς (εκδοχή διαδικτύου- εκπαιδευτική αναφορά/ σύστημα βιβλιοθήκης, υποστήριξη προσωπικής αναφοράς) Τα προϊόντα αυτού του προγράμματος είναι:

13 ΧώραΣυνεργαζόμενος Φορέας 1ΚύπροςIntercollege 2ΑυστρίαEducational Authority of the Province Upper Austria 3ΑυστρίαPadagogisches Institut des Bundes 4ΟλλανδίαAmsterdam Faculty of Education 5ΙσπανίαCentro de Profesores y Recursos de Cehegin 6ΚύπροςUniversity of Cyprus, Department of Education, 7Η. Β.Birkbeck College, University of London 8ΙρλανδίαSt. Angela's College, Ireland 9ΓερμανίαStudienseminar Neuss 10ΙσπανίαCentro de Profesores y Recursos de Molina Συνεργάτες

14 EDIPED πρώτη σελίδα…

15 Επικοινωνία www.ediped.com makrides.g@intercollege.ac.cy


Κατέβασμα ppt "Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN DIGITAL PORTFOLIO FOR THE EVALUATION."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google