Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MEDIA 2007 Οδηγίες 2008 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Όμοια σημεία με προηγούμενες προκηρύξεις  Υποστήριξη = επιδότηση (δεν υπάρχει πια επανεπένδυση)  Αφορά ευρωπαϊκές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MEDIA 2007 Οδηγίες 2008 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Όμοια σημεία με προηγούμενες προκηρύξεις  Υποστήριξη = επιδότηση (δεν υπάρχει πια επανεπένδυση)  Αφορά ευρωπαϊκές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MEDIA 2007 Οδηγίες 2008 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2 Όμοια σημεία με προηγούμενες προκηρύξεις  Υποστήριξη = επιδότηση (δεν υπάρχει πια επανεπένδυση)  Αφορά ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής

3 Νέα χαρακτηριστικά: Κατηγορίες υποστήριξης 20072008 MEDIA New TalentΔιαδραστικά έργα (Interactive Works) Μεμονωμένα σχέδια (Single projects) για animation, μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και πολυμέσα Μεμονωμένα σχέδια (Single project) για animation, μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ Κατάλογος σχεδίων 1 ο στάδιο 1 & 2 (Slate Funding 1st stage 1 & 2) Κατάλογος σχεδίων (Slate Funding) Κατάλογος σχεδίων 2 ο στάδιο 1 & 2 (Slate Funding 2 nd stage 1&2) Κατάλογος σχεδίων 2 ο στάδιο (Slate Funding 2 nd stage)

4 Nέα χαρακτηριστικά: Ποσά επιδότησης 20072008 Multimedia: 10.000€ - 50.000€Interactive Works: 10.000€ - 60.000€ (100.000 € για πρωτότυπα παιχνιδιών βίντεο και κομπιούτερ) Single projects: Animation 10.000€ - 50.000€ (80.000€ για animation μεγάλου μήκους) Μυθοπλασία 20.000 € - 50.000€, Ντοκιμαντέρ 10.000€ - 30.000€ Single projects (animation, μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ): 10.000€ - 60.000€ (80.000€ για animation μεγάλου μήκους) Slate Funding 1 rst stage 1 & 2: 60.000€ - 150.000€ Slate Funding: 70.000€ - 190.000€ Slate Funding 2 nd stage 1 & 2: 60.000€ - 150.000€ Slate Funding 2 nd stage: 70.000€ - 190.000€

5 Απλοποιήσεις ☺  Οδηγίες: 18 σελίδες  Αιτήσεις: 25 σελίδες

6 Κατάθεση αιτήσεων  Από 1/9/07 έως 15/11/07 (α’ προθεσμία)  Από 16/11/07 έως 15/04/08 (β’ προθεσμία)

7 Προκήρυξη 16/07  Single projects (μεμονωμένα σχέδια)  Slate funding (κατάλογος σχεδίων)  Slate funding 2nd stage (κατάλογος σχεδίων 2 ο στάδιο)

8 Αφορά:  Animation  Μυθοπλασία (drama)  Δημιουργικό ντοκιμαντέρ (creative documentary) Για εμπορική εκμετάλλευση: κινηματογράφο, τηλεόραση, dvd, κλπ Μεμονωμένα σχέδια (Single Projects)

9 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Ποσά επιδότησης  Υποστήριξη MEDIA: 10.000€ - 60.000€ (80.000€ για κινούμενα σχέδια μεγάλου μήκους που προορίζονται για κινηματογραφική διανομή) ! Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα στις κατηγορίες των έργων ! Δεν υπάρχει πια υποχρέωση να ζητηθεί ένα συγκεκριμένο ποσό: οι εταιρείες μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε ποσό μεταξύ 10.000€ και 60.000€.

10 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Προηγούμενη εμπειρία  Οι εταιρίες που υποβάλουν αίτηση πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ολοκληρώσει ένα προηγούμενο έργο ως κύριοι παραγωγοί (major producer) και ότι αυτή η δουλειά έχει διανεμηθεί στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

11 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Προηγούμενη εμπειρία Κύριος παραγωγός (Major producer) =  Η αιτούσα εταιρεία να είναι η αποκλειστική παραγωγός τους έργου  Σε περίπτωση συμπαραγωγής με άλλη εταιρεία παραγωγής η αιτούσα εταιρεία να εμφανίζεται ως η κύρια παραγωγός στο σχέδιο χρηματοδότησης ή ως εντεταλμένη παραγωγός (delegate producer)  Ανώτερο στέλεχος της εταιρείας ή ένας από τους μετόχους της εταιρείας να έχει personal credit ως παραγωγός ή εντεταλμένος παραγωγός.

12 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Προηγούμενη εμπειρία Εξαίρεση: Ένα προηγούμενο έργο, παραγωγής άλλης εταιρείας από την αιτούσα, μπορεί να γίνει δεκτό, εάν η αιτούσα εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, ένας από τους μετόχους της ή ένας από τους παραγωγούς της που εργάζεται σε αυτή κατά τους τελευταίους 12 μήνες έχει personal credit ως παραγωγός, εντεταλμένος παραγωγός ή εκτελεστής παραγωγός.

13 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Προηγούμενη εμπειρία ! Το προηγούμενο έργο δεν είναι πια απαραίτητο να είναι της ίδιας κατηγορίας με το υποβαλλόμενο ! Δεν υπάρχει πια η περίοδος των 18/24 μηνών για διανομή ! Δεν υπάρχει πια αναφορά σε εγχώρια/διεθνή διανομή ! Συμφωνητικά με Sales agent γίνονται δεκτά ως απόδειξη διανομής

14 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Κατοχή δικαιωμάτων Η αιτούσα εταιρεία πρέπει να αποδείξει, ότι κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων που αφορούν το έργο που υποβάλλεται, έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να καλύπτουν το καλλιτεχνικό περιεχόμενο της πρότασης (artistic material: concept, subject, treatment, script ή bible)

15 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Κατοχή δικαιωμάτων ! Δε ζητείται πια «τουλάχιστον το 50% των δικαιωμάτων» ! Όταν ο συγγραφέας είναι επίσης ο παραγωγός, μέτοχος ή εργαζόμενος της αιτούσας εταιρείας αρκεί μία μονομερής δήλωση ότι μεταφέρει τα δικαιώματα στην εταιρεία

16 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Αυτόματα κριτήρια επιλογής  Σχέδιο που υποβλήθηκε σε πρόγραμμα του MEDIA Training: 2 βαθμοί  Εταιρεία που εδρεύει σε χώρα με χαμηλή δυνατότητα παραγωγής: 1 βαθμός  Εταιρείες που έχουν ήδη λάβει επιδότηση από το MEDIA Plus ή το MEDIA 2007 για ανάπτυξη ενός έργου του οποίου η παραγωγή έχει ήδη ολοκληρωθεί: 1 βαθμός

17 Υποστήριξη για μεμονωμένα σχέδια (Single projects) → Κριτήρια αξιολόγησης

18 MEDIA European Talent Prize  Βραβείο για το καλύτερο single project που σκοπεύει σε κινηματογραφική διανομή  Δίνεται στην παραγωγό εταιρεία και στον συγγραφέα  Απονομή του βραβείου στο Φεστιβάλ Καννών (Μάιος 2008)

19 Κατάλογος Σχεδίων (Slate Funding) → Καινοτομίες ! Κατάλογος: 3 έως 6 σχέδια, 70.000€ έως 190.000€ ! Μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό των κατηγοριών (animation, drama, creative documentary) ! Κατάργηση του περιορισμού που αφορά τα ντοκιμαντέρ ! Χρηματοδότηση: 70% ως προκαταβολή ! Monitoring: 1 τελικό συνολικό report

20 Κατάλογος Σχεδίων (Slate Funding) → Προηγούμενη εμπειρία  Οι εταιρείες που υποβάλουν αίτηση πρέπει να αποδείξουν ότι ήταν οι κύριοι παραγωγοί σε έργο που ολοκληρώθηκε τα τελευταία 5 χρόνια που προηγούνται της αίτησης  Αυτό το έργο πρέπει να έχει διανεμηθεί (διεθνώς) τα τελευταία 5 χρόνια που προηγούνται της αίτησης

21 Κατάλογος Σχεδίων (Slate Funding) → Αυτόματα κριτήρια επιλογής  Εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλή δυνατότητα παραγωγής: 2 βαθμοί  Εταιρείες που έχουν ήδη λάβει επιδότηση για από το MEDIA Plus ή το MEDIA 2007 για ανάπτυξη ενός έργου του οποίου η παραγωγή έχει ήδη ολοκληρωθεί: 1 βαθμό

22 Κατάλογος Σχεδίων (Slate Funding) → Κριτήρια αξιολόγησης

23 Κατάλογος Σχεδίων 2 ο στάδιο (Slate Funding 2 nd stage) → Καινοτομίες ! Κατάλογος: 3 έως 6 σχέδια, 70.000€ έως 190.000€ ! Μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό των κατηγοριών (animation, drama, creative documentary) ! Κατάργηση του περιορισμού που αφορά τα ντοκιμαντέρ ! Χρηματοδότηση: 70% ως προκαταβολή ! Monitoring: 1 τελικό συνολικό report ! Specific budgetary line

24 Κατάλογος Σχεδίων 2ο στάδιο (Slate Funding 2nd stage) → Προϋποθέσεις  Η αιτούσα εταιρεία να έχει ήδη επιλεχθεί για Slate funding  Να έχει υπογράψει συμβόλαιο για Slate Funding ή Slate funding 2nd stage στις χρονιές 2005, 2006 ή 2007  Να έχει μπει στην παραγωγή τουλάχιστον ένα έργο που υποστηρίχθηκε από αυτή τη συμφωνία Slate Funding ή Slate Funding 2nd Stage όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ! Μία εταιρεία μπορεί να διατηρηθεί στην κατηγορία Slate Funding 2nd stage εφόσον πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις (παλιότερα έπρεπε να υποβάλει ένα Slate Funding 1st stage μετά από ένα 2nd stage).

25 Κατάλογος Σχεδίων 2ο στάδιο (Slate Funding 2nd stage) → Αυτόματα κριτήρια επιλογής  Εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλή δυνατότητα παραγωγής: 2 βαθμοί

26 Κατάλογος Σχεδίων 2ο στάδιο (Slate Funding 2nd stage) → Κριτήρια αξιολόγησης

27 Προκήρυξη 17/07: Υποστήριξη σε οn-line και οff-line διαδραστικά έργα (Interactive)  Υποστήριξη = επιδότηση (δεν υπάρχει πια επανεπένδυση)  Αφορά ευρωπαϊκές ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής

28 Διαδραστικά έργα (Interactive works) – πρώην πολυμεσικά (ex multimedia) → Καινοτομίες  Σχήμα υποστήριξης: Μεμονωμένα Σχέδια (Single Projects)  Mία εταιρεία μπορεί να υποβάλει δύο αιτήσεις στα πλαίσια της ίδιας προκήρυξης  Νέες εταιρείες είναι επιλέξιμες  Specific budgetary line

29 Διαδραστικά έργα (Interactive works): Ποσά επιδότησης  Ελάχιστη υποστήριξη από το MEDIA: 10.000€  Μέγιστη υποστήριξη από το MEDIA: 60.000€ εκτός από ανάπτυξη μακετών για παιχνίδια κονσόλας, φορητές κονσόλες και υπολογιστές για τα οποία η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 100.000€

30 Διαδραστικά έργα (Interactive works): Επιλέξιμα έργα  Διαδραστικά έργα για υπολογιστές, διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών (και φορητές) που παρουσιάζουν διαδραστικότητα, σενάριο και καινοτομία  Ιδέες για νέα φορμά που προορίζονται για την ψηφιακή τηλεόραση, το διαδίκτυο ή το κινητό όπου η διαδραστικότητα και αφηγηματικά στοιχεία είναι σημαντικά

31 Διαδραστικά έργα (Interactive works) → Προηγούμενη εμπειρία  Οι εταιρείες που υποβάλουν αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ολοκληρώσει ένα επιλέξιμο έργο (interactive ή animation) ελάχιστης διάρκειας 24 λεπτών και ότι αυτό το έργο έχει διανεμηθεί στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης  Δυνατότητα να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη εμπειρία του παραγωγού, του συγγραφέα, του σκηνοθέτη ή project leader, του υπευθύνου για computer graphics ή του υπευθύνου για τα διαδραστικά προγράμματα

32 Διαδραστικά έργα (Interactive works) → Αυτόματα κριτήρια επιλογής  Σχέδιο που υποβλήθηκε σε πρόγραμμα του MEDIA Training: 2 βαθμοί  Εταιρεία που εδρεύει σε χώρα με χαμηλή δυνατότητα παραγωγής: 1 βαθμός  Εταιρείες που έχουν ήδη λάβει επιδότηση για από το MEDIA Plus ή το MEDIA 2007 για ανάπτυξη ενός έργου του οποίου η παραγωγή έχει ήδη ολοκληρωθεί: 1 βαθμός

33 Διαδραστικά έργα (Interactive works) → Κριτήρια αξιολόγησης

34 MEDIA 2007 Γενικές παρατηρήσεις ΑΝΑΠΤΥΞΗ

35 Προσοχή! - Στην ημερομηνία αποστολής της αίτησης - Στα νομικά έγγραφα που αποδεικνύουν την κατάσταση της εταιρείας και το αντικείμενο δραστηριοτήτων της - Στα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας - Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη εμπειρία (παραγωγή και διανομή) - Σε ό,τι αφορά την κατοχή των δικαιωμάτων (ιδίως αν αφορά διασκευή υπάρχοντος έργου) - Στο ποσό επιδότησης που ζητείται (να μην ξεπερνά το 50% του προϋπολογισμού) - Σε άλλες κοινοτικές επιδοτήσεις που το έργο μπορεί να έχει ήδη λάβει - Στον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης της παραγωγής

36 Μη επιλέξιμες αιτήσεις για το 2006  Συνολικά 134/653 -> 20,5%  3 αιτήσεις στάλθηκαν μετά την ημερομηνία της προθεσμίας  1 εταιρεία έστειλε 2 αιτήσεις  7 ζητήματα σχετικά με ανοιχτά Slate agreement  11 ζητήματα που αφορούσαν το νομικό status της εταιρείας  22 χωρίς αποδεικτικά = για δικαιώματα και/η απόδειξη για διανομή  29 ζητήματα που σχετίζονταν με την κατοχή δικαιωμάτων  57 ζητήματα που αφορούσαν την προηγούμενη εμπειρία  4 διάφορα

37 Προϋπολογισμός για ανάπτυξη  Δαπάνες επιλέξιμες  Απόκτηση δικαιωμάτων  Δαπάνες για έρευνα  Συγγραφικά έξοδα  Μετάφραση  Έξοδα για μισθούς και εισφορές  Έξοδα για ταξίδια  Αναλώσιμα και ενοικίαση εξοπλισμού  Αναζήτηση συνεργατών  Marketing  Διοικητικά έξοδα (overhead allowance έως 7%)

38 Προϋπολογισμός για ανάπτυξη  Δαπάνες μη επιλέξιμες  Έξοδα παραγωγής  Συμμετοχή σε MEDIA Training  Οφειλόμενοι τόκοι  Έξοδα που καλύφθηκαν από άλλη κοινοτική επιδότηση  Αγορά εξοπλισμού

39 Προϋπολογισμός για ανάπτυξη  Πηγές χρηματοδότησης ! Μόνο χρηματοδοτήσεις που το υποβαλλόμενο έργο έχει πάρει (ή προβλέπεται να λάβει) και αφορούν την ανάπτυξη του

40 Προϋπολογισμός για ανάπτυξη ! Να είναι ρεαλιστικός – να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ανάπτυξης του έργου ! Να είναι ισοσκελισμένος (Part A = Part B) ! Σύμφωνα με τα νέα συμβόλαια η τελική πληρωμή θα γίνεται βάση του ποσοστού της συνεισφοράς του MEDIA όπως αναγράφεται στον προϋπολογισμό και μετέπειτα στο συμβόλαιο

41 Περιεχόμενο και οργάνωση της αίτησης  Πριν αρχίσετε:  Απαντήστε: είναι το έργο μου σε ανάπτυξη; Θα είναι σε ανάπτυξη έως την υπογραφή του συμβολαίου; Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προκήρυξης; Πόσα χρήματα χρειάζομαι;  Διαβάστε καλά την προκήρυξη  Χρησιμοποιήστε τις σωστές φόρμες

42 Περιεχόμενο και οργάνωση της αίτησης  Όταν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση των αιτήσεων:  Συμπληρώστε απαντώντας σωστά στις ερωτήσεις  Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  Παρουσιάστε ένα ποιοτικό έργο  Παρουσιάστε καθαρά και αναλυτικά τις στρατηγικές σας: - Ρεαλισμός, αξιοπιστία της εταιρείας - Στρατηγικές που αρμόζουν στην ανάπτυξη του έργου - Ευρωπαϊκό προφίλ

43 Περιεχόμενο και οργάνωση της αίτησης → Τι να προσέξετε!  Διαλέξτε ένα έργο στο οποίο πιστεύετε για τις δημιουργικές και καλλιτεχνικές του δυνατότητες  Να έχετε καθαρή άποψη για το έργο: η σημαντικότητά του, η καλλιτεχνική προσέγγισή του  Να είστε αναλυτικοί / εξαντλητικοί στην περιγραφή του έργου και στις ανάγκες του  Οι πληροφορίες που δίνετε πρέπει να είναι αληθινές, ακριβείς, συνεπείς με την εμπειρία της εταιρείας  Περιγράψτε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη του έργου βασισμένοι πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες του  Να είστε πειστικοί για τη βιωσιμότητα του έργου (βασισμένοι στην εμπειρία της εταιρείας και της ομάδας, στο ενδιαφέρον που τυχόν εκδηλώθηκε από άλλες πλευρές)

44 Συμβουλές - Πληροφορίες  Από το MEDIA Desk KEIΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  http://ec.europa.eu/media http://ec.europa.eu/media


Κατέβασμα ppt "MEDIA 2007 Οδηγίες 2008 – ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Όμοια σημεία με προηγούμενες προκηρύξεις  Υποστήριξη = επιδότηση (δεν υπάρχει πια επανεπένδυση)  Αφορά ευρωπαϊκές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google