Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (NET METERING)
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος- Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ 11 Ιουνίου, 2014 Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου, Αγλαντζιά, Λευκωσία

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων στην Ευρώπη Πιλοτικό Πρόγραμμα Αποφάσεις της ΡΑΕΚ για διευρυμένη εφαρμογή Σχεδίου Συμψηφισμού Μετρήσεων Επίλογος

3 Εισαγωγή Σύμφωνα με σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ «Συμψηφισμός Μετρήσεων» αφορά καταναλωτές, που στις οροφές των οικιών τους (ή εντός του ιδίου τεμαχίου με την οικία) έχουν εγκαταστήσει μικρό Φωτοβολταϊκό σύστημα με ισχύ μέχρι 3 kW. Στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, του υποστατικού καταγράφεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του υποστατικού και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο και ο καταναλωτής πληρώνει μόνο τη διαφορά αυτή. O Συμψηφισμός μετρήσεων στη Κύπρο γίνεται πάνω σε ετήσια βάση και συνεπώς η ηλεκτροδότηση είναι σημαντικά φθηνότερη και συμφέρουσα σε σύγκριση με την κανονική ηλεκτροδότηση από το δίκτυο.

4 Σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων στην Ευρώπη (1)
Βέλγιο Φ/Σ από 5 kWp μέχρι 10 kWp. Συμψηφισμός μετρήσεων στο τέλος κάθε διμηνίας Στην περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια υπερβαίνει την καταναλισκόμενη αυτή εγχέεται στο δίκτυο χωρίς περιορισμό Στην περίπτωση που η κατανάλωση υπερβαίνει την παραγόμενη ενέργεια τότε ο παραγωγός-καταναλωτής χρεώνεται στην λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. H. Ossenbrink, T. Huld, A. J. Waldau, and N. Taylor, “Photovoltaic Electricity Cost Maps,” 2013.

5 Σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων στην Ευρώπη (2)
Ολλανδία Φ/Σ μέχρι 3 kWp Μηνιαίος συμψηφισμός μετρήσεων Μέχρι τις αρχές του 2013 υπήρχε όριο στην εγχεόμενη ενέργεια (στο δίκτυο) Μετά το 2013 το όριο αυτό καταργήθηκε. Ιταλία Φ/Σ μέχρι 200 kWp Συμψηφισμός μετρήσεων στο τέλος κάθε έτους χωρίς κανένα περιορισμό στην εγχεόμενη ενέργεια (στο δίκτυο) Περίσσεια παραγόμενης ενέργειας μεταφέρεται στα επόμενη έτη και είναι στην διάθεση του παραγωγού-καταναλωτή για απεριόριστο χρόνο

6 Σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων στην Ευρώπη (3)
Δανία Φ/Σ χωρίς ανώτατο όριο Συμψηφισμός μετρήσεων στο τέλος κάθε έτους χωρίς κανένα περιορισμό στην εγχεόμενη ενέργεια (στο δίκτυο). Γερμανία Φ/Σ μέχρι 500 kWp Premium Tariff για την αυτοκατανάλωση Feed-in Tariff για την εγχεόμενη ενέργεια (στο δίκτυο) 9 % ετήσια σταδιακή μείωση και στις 2 τιμές (premium and feed-in tariff)

7 Πιλοτικό πρόγραμμα Η ΡΑΕΚ έγκαιρα από το 2012 αναγνώρισε το όφελος που θα είχε η εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων στον τελικό καταναλωτή αλλά και στο ίδιο το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και με την Απόφαση προχώρησε στην εξαγγελία Πιλοτικού προγράμματος με 100 Φωτοβολταϊκά Συστήματα εγκατεστημένα σε οικίες. Το πιλοτικό πρόγραμμα αποφασίστηκε κατόπιν ειδικής μελέτης με τίτλο «Assessment of net metering policies for PV residential installations», που κατέδειξε το κοινωνικό όφελος στην περίπτωση της Κύπρου, όταν η εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν πενιχρή.

8 Πιλοτικό πρόγραμμα Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα μετεξελίχτηκε και διευρύνθηκε στο σημερινό σχέδιο που έχουμε ενώπιον μας, το Σχέδιο SmartPV για 300 ΦΒ συστήματα εγκατεστημένα σε οικίες. Στο Σχέδιο SmartPV έχουν ενσωματωθεί οι γενικοί όροι, οι στόχοι και οι επιδιώξεις του αρχικού προγράμματος.

9 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 908/2013 (1)
Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 908/2013 (1) Η ΡΑΕΚ, τον Ιούνιο 2013, με την Απόφαση της προχώρησε αποφασιστικά στη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο με την παραγόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτρική ενέργεια (net-metering) εγκατεστημένα σε οικίες.

10 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 908/2013 (2)
Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 908/2013 (2) Η παραγόμενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρική ενέργεια συμψηφίζεται με την εισαγόμενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια στο τέλος του διμήνου και ο μετρητής θα καταγράφει τη διαφορά. Τυχόν περίσσεια παραγωγής κατά την διμηνία θα πιστώνεται στην επόμενη διμηνία, ενώ τυχόν έλλειμμα παραγωγής θα χρεώνεται κανονικά. Στο τέλος του ημερολογιακού έτους (καθορίζεται η διμηνία Απριλίου-Μαΐου) αν υπάρχει περίσσεια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή θα εγχέεται στο δίκτυο χωρίς αποζημίωση.

11 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 908/2013 (3)
Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 908/2013 (3) Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό σύστημα θα εκτιμάται και σε αυτή θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τον ετεροχρονισμό (μερικώς) και τη χρήση δικτύου (μερικώς), τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες (μερικώς) και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία (μερικώς), όπως επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ. Η εκτιμούμενη προσφορά της διεσπαρμένης παραγωγής σε Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχρόνια Εφεδρεία και η υπολογιζόμενη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα λαμβάνεται υπόψη στις εκάστοτε χρεώσεις, οι οποίες θα αναθεωρούνται από τη ΡΑΕΚ όταν και εφόσον δικαιολογείται.

12 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 909/2013 (1)
Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 909/2013 (1) Η ΡΑΕΚ με την Απόφαση της έθεσε σε ισχύ τις ακόλουθες χρεώσεις: Ο παραγωγός/ καταναλωτής καταβάλλει ετήσιο τέλος στον προμηθευτή ίσο με € 37,03 ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε εκτιμούμενη ετήσια παραγόμενη ενέργεια ίση με kWh/kWp (που είναι ο μέσος όρος της ετήσιας παραγωγής για μία δεκαετία).

13 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ και Απόφαση ΡΑΕΚ 909/2013 (2)
Χρεώσεις για δαπάνες Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών (μέρος) την Παροχή Μακροχρόνιας Εφεδρείας (μέρος) τη Χρήση των Δικτύων Ψηλής Τάσης Μέσης Τάσης, Χαμηλής (μέρος), Πιστώσεις για Επικουρικές Υπηρεσίες, Μακροχρόνια Εφεδρεία και μείωση στις απώλειες στα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής

14 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 909/2013 (3)
Ανάλυση Χρεώσεων

15 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 909/2013 (4)
Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ – Απόφαση ΡΑΕΚ 909/2013 (4) Επί της εκτιμούμενης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση ΥΔΩ, με βάση το συντελεστή 0,00134 €/ kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος €2,16/ kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος. Επί της εκτιμούμενης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση ΑΠΕ, με βάση το συντελεστή 0,005 €/ kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος € 8,05/ kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος. Οι χρεώσεις αυτές αναθεωρούνται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιούνται οι συντελεστές ΥΔΩ και ΑΠΕ.

16 Διευρυμένη Εφαρμογή Σχεδίου ΣΜ και Απόφαση ΡΑΕΚ 909/2013 (5)
Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις (πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχονται σήμερα σε € 47,23 ή €σ 2,9/ kWh. Σύμφωνα με την Απόφαση οι πιο πάνω χρεώσεις θα επανεκτιμηθούν, μετά και την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων από το Ερευνητικό Σχέδιο SmartPV.

17 Επίλογος Το Ερευνητικό Σχέδιο SmartPV αναμένεται ότι θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς και θα διασκεδάσει ανησυχίες που εγείρονται αναφορικά με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος και της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο.

18 Επίλογος Άλλες Ρυθμιστικές Αρχές σε Ευρωπαϊκές χώρες αναμένουν τα συμπεράσματα από τη διευρυμένη εφαρμογή και τις παρατηρήσεις του ερευνητικού έργου SmartPV, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω επέκταση του Σχεδίου Συμψηφισμού Μετρήσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο.

19 Σας Ευχαριστώ ΡΑΕΚ


Κατέβασμα ppt "ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google