Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Oι διασυνδέσεις (interfaces) •χώρος συνάντησης ανθρώπων και bits (0 / 1) –Η χρήση κάθε μηχανής περνά μέσα, και πάνω απ’όλα, από μια ανταλλαγή –Aνταλλαγή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Oι διασυνδέσεις (interfaces) •χώρος συνάντησης ανθρώπων και bits (0 / 1) –Η χρήση κάθε μηχανής περνά μέσα, και πάνω απ’όλα, από μια ανταλλαγή –Aνταλλαγή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Oι διασυνδέσεις (interfaces) •χώρος συνάντησης ανθρώπων και bits (0 / 1) –Η χρήση κάθε μηχανής περνά μέσα, και πάνω απ’όλα, από μια ανταλλαγή –Aνταλλαγή μηνυμάτων και αλληλεπιδράσεων μέσω μιας αέναης διαδικασίας όπου η επικοινωνία κατέχει κυρίαρχη θέση για την κατανόηση της χρήσης των νέων πληροφορικών μηχανών

2 Βασικό στοιχείο στην αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή –Oι σχέσεις ανθρώπου - μηχανής (και οι σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα συνθετικά μιας μηχανής) διαμεσολαβούνται από μέσα που έχει καθιερωθεί να αποκαλούνται διασυνδέσεις (interfaces) ή διεπιφάνειες ή ενδιάμεσα ή μονάδες διασύνδεσης

3 μια διασύνδεση (interface) έχει διττό χαρακτήρα –ένα τεχνολογικό μέσο –ένα σύνολο από κανόνες και συμβάσεις με τους οποίους ένα συνθετικό ενός συστήματος επικοινωνεί με ένα άλλο –Η έννοια της διασύνδεσης αναφέρεται σε πράξεις μετάφρασης και σε σχέσεις επαφής ανάμεσα σε ετερογενή περιβάλλοντα –Συγκεντρώνει τις δύο διαστάσεις του γίγνεσθαι: την κίνηση και τη μεταμόρφωση

4 Αντικείμενο μιας διασύνδεσης –επικοινωνία (ή μεταφορά πληροφοριών) και διαδικασίες μετασχηματισμού απαραίτητες για την επιτυχία της μετάδοσης –Αναλαμβάνει το ρόλο επιφάνειας επαφής, μετάφρασης και διάρθρωσης ανάμεσα σε δύο χώρους, δύο είδη, δύο ποιοτικά διαφορετικές πραγματικότητες (π.χ. μετασχηματισμός από ένα κώδικα σε ένα άλλο, από το ψηφιακό στο αναλογικό, από το μηχανικό στο ανθρώπινο)

5 Ζώνη χωρισμού, διαπερατότητας και αναστρεψιμότητας –θέτει σε επαφή: –τις χειρονομίες και τις ακριβείς πρακτικές χειρισμού –την «επιφάνεια» του συστήματος ή του τεχνικού αντικειμένου, τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν το χειρισμό και τον έλεγχο (π.χ. το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, το χειριστήριο κλπ.)

6 Στην πληροφορική –Στην πληροφορική μια διασύνδεση είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα –που διασφαλίζει την επικοινωνία (πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες διεργασίες κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και διαχείρισης της ροής πληροφοριών) ανάμεσα σε δύο διακριτά πληροφορικά συστήματα ή ανάμεσα σε ένα πληροφορικό σύστημα και ένα δίκτυο επικοινωνιών

7 Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής (user interface) •Το σύνολο του λογισμικού και των συσκευών ανάμεσα σε ένα πληροφορικό σύστημα και τους χρήστες του •Σύνολο από οπτικές ή και ακουστικές παραστάσεις που προβάλλει ο υπολογιστής μέσω του εκάστοτε εκτελούμενου προγράμματος προς το χρήστη με σκοπό τη καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ανθρώπου και μηχανής •Εντυπωσιακή εξέλιξη στη σύντομη ιστορία των νέων πληροφορικών τεχνολογιών

8 Διεπιφάνεια (interface) χρήσης –Το σημείο επαφής χρήστη και μηχανής, η διαχωριστική δηλαδή γραμμή, το κοινό ή διαμοιραζόμενο όριο ή σύνορο (shared boundary) ανάμεσα σε άνθρωπο και μηχανή –ο υπολογιστής θεωρείται από τον P. Lévy (1990) ως σύστημα εγκιβωτισμένων διαδοχικών δικτύων από διασυνδέσεις –ιδιάζων χαρακτήρας των διάφορων μορφών εξέλιξης της υπολογιστικής τεχνολογίας και πως αυτή διαμορφώνεται από τα χρησιμοποιούμενα κάθε φορά δίκτυα διασυνδέσεων

9 Συνέπειες –η εξέλιξη των υπολογιστών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πως η πληροφοριοποίηση της κοινωνίας επηρεάζει τον κοινωνικό ιστό τόσο από πολιτισμική όσο και από εργασιακή άποψη

10 Διαφορετικές διεπιφάνειες - διαφορετικά γνωστικά μέσα –ο Edvac (Electronic Discrete Variable Computer) του John von Neumann (ο πρώτος υπολογιστής) –και ο Macintosh των Steve Wozniak και Steve Jobs συνιστούν δύο δίκτυα διασυνδέσεων ολοκληρωτικώς διαφορετικά, αποτελούμενοι από διαφορετικά γνωστικά, αισθητηριοκινητικά και ανατομικά στοιχεία και έχοντας εντελώς αλλιώτικες πρακτικές διαμεσολαβήσεις με τις άλλες τεχνικές, τρόπους εργασίας, κλπ.

11 Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής: δύο προσεγγίσεις –Δύο προσεγγίσεις: –διαφορετικές όψεις των σχέσεων του ανθρώπου με την τεχνική (J. Pomian, 1990) –Διαλογική –Εργονομική

12 Διαλογική –σχεδόν αποκλειστική χρήση της συνήθους γλώσσας για την επικοινωνία με τον υπολογιστή –η όσο το δυνατόν πιο «φυσική» γλωσσική επικοινωνία μέσω του πληκτρολογίου ενώ την πρωτοβουλία για διάλογο έχει ο χρήστης αφού είναι αυτός που θέτει τα ερωτήματα στη μηχανή η οποία τα επεξεργάζεται συνήθως με τη βοήθεια ενός «μοντέλου χρήστη» –επιστέγασμα συνιστούν οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), της γνωστικής ψυχολογίας (cognitive psychology) και της γλωσσολογίας

13 Διαλογική –σχετικές επιτυχίες σε κάποιους γνωστικούς χώρους, τα όρια αυτός της προσέγγισης έγιναν γρήγορα εμφανή: η «διαλογική» προσέγγιση προσκρούει σε τεράστιες ενδογενείς δυσχέρειες και δεν επιτρέπει καμία απόκλιση από τη «νόρμα», η οποία σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται από τον προγραμματιστή

14 εργονομική –εκμεταλλεύεται όσο γίνεται καλύτερα τα διάφορα περιφερειακά, με χρήση μενού, εικόνων, γραφικών, εντολές (επικοινωνία με το χρήστη μέσω γραφικών - graphical user interface, GUI) –στόχος η αύξηση της λειτουργικότητας, η ευκολία χρήσης και η ταχύτητα διαλόγου –η αλληλεπίδραση οδηγείται από τη μηχανή (κάθε επιλογή του χρήστη έρχεται ως συνέχεια των προσφερόμενων από το μηχάνημα επιλογών)

15 εργονομική –η έμφαση μετατίθεται από την αλληλεπίδραση ενός προσώπου με ένα άλλο «πρόσωπο» (τη μηχανή) προς την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον –οι έρευνες πάνω στην αλληλεπίδραση ανθρώπου - μηχανής (Human - Computer Interaction) έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες εξαιτίας των νέων δυνατοτήτων ζεύξης πολλών συσκευών (αλληλεπιδραστικά πολυμέσα) και φτάνει στο απόγειό της με την τεχνική της δυνητικής πραγματικότητας (virtual reality)

16 Συμπερασματικά –H τεχνολογία των υπολογιστών δεν μπορεί να χειρισθεί προς το παρόν παρά δεδομένα και σύμβολα πλήρως διασαφηνισμένα που τελούν υπό τον έλεγχο αυστηρών συντακτικών κανόνων –Δεν νομιμοποιεί συνεπώς παρά εκείνες τις γνώσεις που μπορούν να εισέλθουν στα παραπάνω πλαίσια ενώ επιστημολογικές στρατηγικές όπως: –η επεξήγηση –η διαίσθηση (ή ενόραση) –η ενδοσκόπηση –η διαλεκτική σύνθεση πολλαπλών και αντιφατικών κάποτε πραγματικοτήτων –δεν λαμβάνονται υπόψη από αυτή την τεχνολογία

17 Νέες διασυνδέσεις –Η επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής με την έλευση των τεχνικών πολυμέσων, του εικονοστραφούς και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού έχει εντυπωσιακά βελτιωθεί

18 Προβλήματα –η δυνατότητα των υπολογιστών να αντιληφθούν τις ανθρώπινες πράξεις παραμένει πολύ περιορισμένη –ο από κοινού έλεγχος συνιστά βασικό συστατικό των διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων –αντίθετα τα αλληλεπιδραστικά πληροφορικά συστήματα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να παίρνει αποφάσεις έξω από ένα προκαθορισμένο από τον προγραμματιστή σύνολο επιλογών

19 Ανθρώπινες ιδιαιτερότητες –Kανένα πληροφορικό σύστημα δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει στο χρήστη του ένα διακριτό και ξεχωριστό υποκείμενο ενώ οι διαλογικές αλληλεπιδράσεις ελέγχονται από ένα δημιουργό (τον προγραμματιστή της εφαρμογής) που δεν μετέχει στην πραγματική αλληλεπίδραση –Στα πλαίσια μιας αποτελεσματικότερης παιδαγωγικής χρήσης των ΝΤ μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι έρευνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τις γνωστικές επιστήμες (science cognitive), τη γλωσσολογία, πάνω στην εξέλιξη της εργονομίας στην επικοινωνία χρήστη - μηχανής καθώς και στη σύλληψη νέων μορφών επικοινωνίας που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις παραπάνω παρατηρήσεις


Κατέβασμα ppt "Oι διασυνδέσεις (interfaces) •χώρος συνάντησης ανθρώπων και bits (0 / 1) –Η χρήση κάθε μηχανής περνά μέσα, και πάνω απ’όλα, από μια ανταλλαγή –Aνταλλαγή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google